Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA NR.

1 BERCENI

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE


CLASA A VI-A A
(L1 anul 4 de studiu)
21 IANUARIE 2015
I.1 . 5 X2p =10p
a. medicine
b.symtoms
c. food
d.stories
2. 14 X 2p = 28p
1. have got
2. was opening
3. saw
4. took
5. dropped
6. saw
7. was writing
8.didnt want
9. was writing
10. came
11. were talking
12. were laughing
13. decorated
14. ate
3. 5 X 4,4p=22
1. c
2.a
3. a

SCOALA NR. 1 BERCENI

4. c
5. a
II. 30p
-coerenta 5p
-utilizarea corecta a timpurilor verbale 4p
-respectarea temei -4p
-utilizarea conectorilor in text 2p
-structuri gramaticale corecte 3p
-titlul 2p
-scrierea corecta 5p
-delimitarea paragrafelor 2p
-incadrarea in numarul necesar de cuvinte 3p

PONDEREA ITEMILOR
I.

II.

1. 10%
2. 28%
3. 22%
30%

SCOALA NR. 1 BERCENI

Competene vizate:
Receptarea mesajelor scrise
Producerea de mesaje scrise
Competene specifice:
3.1 extragerea unor informatii generale si specifice dintr-un text citit in gand
3.2 selectarea informatiilor dintr-un text citit
4.2descrierea unor persoane
Coninuturi vizate:
a) Tematice: viaa personal alimentaie, sntate;
b) Gramaticale: present perfect, past simple, past continuous
c) Acte de comunicare: a descrie persoane.
Obiective operaionale
La sfritul activitii didactice, toi elevii vor fi capabili:
O1 grupeze si sa numeasca cuvinte pe categorii, obiectivul va fi considerat
atins daca 75 % din elevi rezolva corect.
O2 s pun verbele din paranteze la timpurile solicitate, obiectivul va fi atins
daca 50% utilizeaza formele corecte;
O3 aleaga varianta de raspuns corect in urma citirii unui text, obiectivul va fi
considerat atins daca 50% din elevi il rezolva corect;
O4 s descrie o persoan faimoasa, din punct de vedere fizic i moral, folosind
un vocabular adecvat, redactnd un text coerent, cu greeli de ortografie i
gramticale care nu afecteaz nelegerea mesajului, respectnd dimensiunile
cerute.
Resurse:
o Clas de 30 de elevi, cu un colectiv relativ omogen: 7 de nivel ridicat
8 de nivel mediu
15 de nivel slab
o Fie de lucru
o Ghid de evaluare pentru limbi moderne

SCOALA NR. 1 BERCENI

Componente
corespunzatoare nivelurilor
taxonomice
Teme/continuturi
/concepte cheie/
Unitati tematice

Organizare
tematica::starea de
sanatate, lumea
fantastica, tratament,
alimente
Functii comunicative:
relatarea despre o
persoana
Verbul:present perfect,
past simple, past
continuous
Adverbul: when, ago, last

3.1.Extrage
rea unor
informatii
generale si
specifice
dintr-un
text citit in
gand

3.2.
Selectarea
informatiilo
r dintr-un
text

4.2
Descrierea
unor
persoane si
locuri

x
x
x