Sunteți pe pagina 1din 7

CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV (C.

A)
u=Umsint
u=tensiunea instantanee aplicata circuitului
Um=valoarea maxima a tensiunii (u) amplitudinea sa
Daca circutul este pur rezistiv (contine doar rezistor) atunci:
i=u supra R=Umsint supra R
i=Imsint
i=inensitatea
Im=valoarea maxima a intensitatii (i) amplitudinea

Valori efective ale lui i si u:


I=Im supra rad 2 - valoarea efectiva a intensitatii i
U=Um supra rad 2 - valoarea efectiva a tensiunii u
=>u=rad 2*Usint

i=rad 2*Isint

=2*=2*pi supra T - Pulsatia tensiunii u sau a intensitatii i

REZISTORUL IN CURENT ALTERNATIV (C.A)


u=R*i - legea lui ohm pentru marimile instantanee
u=Um*sint
i=Im*sint
R=rezistenta
Um*sint=RIm*sint
[R]si=1
Um=RIm - legea lui ohm pentru valorile maxime

=rad 2*U=R*rad 2*I


=U=R*I=>I=U supra R - legea lui ohm pentru valorile efective
I=U supra R

BOBINA IDEALA IN C.A

L-inductanta (inductivitatea bobinei)


[L]si=1H(heng)

L=*Npatrat*S supra l

Definim: XL=L - reactanta inductiva


[XL] si=1

I=UL supra XL

Concluzie experimentala: o bobina ideala introduce o defazare a lui i in urma cu pi pe 2 fata de u


(uL); sau a fazorului I fata de fazorul U(UL).
Daca u=rad 2*U*sint=> i=rad 2*I*sin(t-pi pe 2)
Analizam doua situatii:
a) =0 (c.c)=>XL=L=2L=0=> I=U supra XL ->
b)->=>XL->=> I=U supra XL=0 (e ca si cum circuitul ar fi intrerupt (gol))

CONDENSATORUL IDEAL IN C.A


C-capacitatea condensatorului
[C]si=1F(farad)
Definim Xc=1 supra C -> reactanta capacitiva
[Xc]si=1
I=Uc supra Xc
Un condensator ideal introduce intr-un circuit de c.a o defazare inainte cu pi pe 2 a lui i fata de
u(Uc); a fazorului I fata de U(Uc)
Daca u=rad 2*U sint=>i=rad 2* I sin(t+pi pe 2)
Analizam doua situatii:
a)=0 c.c=>Xc=1 supra c= 1 supra 2pi**C->
I=U supra Xc=0
b)->=>Xc=1 supra c - 0
I=U supra Xc ->
CIRCUITUL RL SERIE
u=Ur+UL (Lk2)
Ur=R*I
e=-L * di supra dt

UL=-l(mic)=>UL=L * di supra dt
u=Ri+L * di supra dt - ecuatia circuitului RL in serie (LK 2)
Ur - tensiunea instantanee la bornele rezistorului
UR - valoarea sa efectiva
Ul(mic) - tensiunea instantanee
UL - valoarea sa efectiva
Definim Z=U supra I - impedanta circuitului
[Z]si=1
Concluzie experimentala:
-o bobina reala (R,L) introduce intr-un circuit de C.A o rezistenta aparenta l (mic) impedanta si o
defazare a lui i in urma cu fat de u (a fazorului I fata de fazorul U)
Presupunem u=rad 2* U sint
=>i=rad 2* I sin(t-)
Diagrama fazoriala atasata circuitului este:
-se alege I (fazor de referinta) deoarece intensitatea i este aceasi prin toate elementele unui circuit
serie
GRAFIC
U patrat= UR patrat + UL patrat
Im sau Z = rad 2* I sin(t-)
Ub patrat=URb patrat + UL patrat
Zb patrat I patrat= Rb patrat I patrat + XL patrat I patrat /:I patrat
Zb patrat = Rb patrat + XL patrat
Zb = rad RB patrat+XL patrat
tg b=UL supra Urb=XL I supra Rb I
z=rad (R+Rb)patrat + XL patrat - impedanta circuitului
tg = UL supra UR + URb = XL*I supra (R+Rb)*I
CIRCUITUL RC SERIE
u-tensiunea instantanee

U-tensiunea circuitului

i-intens. instantanee

I-intens. circuitului

uR-vol. afectiva

UR-vol.maxima

uC-vol. afectiva

UC-vol. maxima

u=uR+uC
uR=Ri
uC=q supra C
=>u=Ri+q supra c -> ec. care caracterizeaza circuitul (LK2)
Concluzie experimentala: un condensator introduce intr-un circuit de c.a (R.C) o rezistenta aparenta
(impedanta) si o defazare a lui "i" inainte cu "" fata de "u" (a lui I fata de U)
u=rad 2 *U sint
i=rad 2 *I sin(t+)
Diagrama fazoriala:
UR=RI
Z=U supra I ->imped. circuitului
I=U supra Z

Z=rad Rpatrat + Xcpatrat

Xc=1 supra c

Analizam 2 situatii:
a) =0 c.c=>=0=>xc->=>z->=>I=0 (intrerupe circuitul de C.C) gol
b) -> c.a=>->=>xc=0=>Z=R

I=U supra R

CIRCUITE RLC SERIE


U=UR+UL+UC (LK2)
U=Ri+L*di supra dt+ 2 supra c (LK2)
Definim Z=U supra I ->imped. circuitului
Pres u=rad 2 * U sint
Analizam 2 situatii:
a)UL>UC
XLI>XCI=XL>XC=>>0
Circuitul are caracter inductiv
U patrat= UR patrat + (UL-UC) patrat

Zpatrat I patrat= Rpatrat I patrat +(XLI-XCI)patrat


Zpatrat = Rpatrat + (XL-XC)patrat
tg=UL-UC supra UR = XLI - XCI supra RI
tg=XL-XC supra R
b) UC>UL
Upatrat=URpatrat + (UL - UC)patrat
Zpatrat I patrat= Rpatrat I patrat + (XLI - XCI)patrat
Zpatrat=Rpatrat+(XL-XC)patrat
tg calculat dupa rel. anterioara este mai mic decat 0; se inclocuieste in 1
Obs: in acest caz, se poate scrie i=rad 2* I*sint+
tg=UC-UL supra UR
REZONANTA RLC SERIE
XL=XC
L=1 supra C
Aceasta conditie se realizeaza: modificand L; modificand C; modificand ->notam pulsatia pe
rezonanta; o - frecventa de rezonanta; To - perioada de rezonanta
Conditii de rezonanta: XLrez=XCrez; XCo=XLo
oL= 1 supra oC=>o patrat LC=1
o patrat LC=1

o patrat=1 supra LC=>o=1 supra rad LC

2o= 1 supra rad LC => 0=1 supra 2 rad LC


To = 1 supra o => To=2 rad LC - formula lui Thomson
I= U supra Z
Z=rad R patrat+ (XL-XC)patrat
Z rez=rad R patrat+(XLrez-XCrez)patrat = rad R patrat=R
=>Zrez=Zmin
Irez (Io)= U supra Z rez=U supra R=>Irez=Imax
URrez=RIrez
Q-factorul de calitate al circuitului (factorul de supratensiune)

Q=ULo supra U= XLo*Irez supra Zrez*Irez=XLo supra R=oL supra R


Q=UCo supra U
Q este de ordinul sutelor la inalta frecventa
Q este adimensional
Q=oL supra R= 1 supra rad LC * L supra R=1 supra R * rad L supra C
Zo= rad L supra C - impedanta caracteristica
PUTEREA IN C.A
a) In C.C
P=U*I=const
[P]si=1w (Watt)
b) u=rad 2 * Usint
i=rad 2 * I sin (t-)
1)Puterea instantanee (sau momentala) p=u*i p=p(t)
2)Putrea activa P=U*I*cos
cos-factor de putere
cos=UR supra U => UR=U*cos
P=U*I*cos =UR*I
P=RI patrat
Puterea activa este transformata de rezistor in caldura (efectul joule)
[P]si=1W (watt)
Inmultim laturile triunghiului tensiunilor cu I si se obtine triunghiul puterilor
3)Puterea reactiva
Pr=Ux*I=Usin*I
PR=UI*sin
obs: PR=Ux*I=(UL-UC)*I=(XLI-XCI)*I=>PR=(XL-XC)*I patrat
Puterea reactiva se foloseste pentru a crea campul magentic din bobine si campul
electric din condensatoare.

4)Puterea aparenta
S=U*I

U=Z*I patrat

[U]si=1VA

Relatii intre puteri: S patrat= P patrat + Pr patrat


cos=P supra S=>P=S*cos
sin =Pr supra S => Pr=S*sin
tg=Pr supra P =>Pr=P*tg