Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere pentru completarea normei didactice

Unitatea de nvmnt ______________________


Judeul (sectorul) ___________________________
Se certific exactitatea datelor
umane
DIRECTOR,
L.S. ____________________________
(Numele i prenumele)

Nr. ___________ /_______2015


Avizat Oficiul Juridic __________________
Inspector colar pentru managementul resurselor
Prof. (Numele i prenumele) ____________________________

Domnule Inspector colar General,


Subsemnatul(a)
(inclusiv
iniiala
tatlui)____________________________________________________________________,
nscut()
la
data
de
_____________19_____,
titular()
pe(la)
postul
(catedra)
de
_______________________
______________________________________________________
de
la
(unitatea
de
nvmnt)
_____________________________
______________________________________
___________________________
___________________________________________,
localitatea
______________________________________, judeul (sectorul)________________, solicit completarea normei didactice, ncepnd cu 1
septembrie 2015 cu un numr de(1) ________ ore pe sptmn din lista orelor publicate vacante/rezervate, n ordinea
descresctoare a punctajului, avnd n vedere c n anul colar 2015-2016 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez
ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I.
Am
domiciliul
n
localitatea________________________________,
judeul
(sectorul)
_____________________,
str.
_________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________; conform actului
de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)__________________________________________________________________________________________________________
Facultatea
__________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven;
frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________ cu
specializarea
principal
________________________________________
_________,
secundar
_________________________
_______________________(2).
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt
la distan), promoia ______________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________ cu specializarea
_________________________________________________________________________________________
Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____ semestre ____________________________________
Studii academice postuniversitare cu durata de _____ semestre _______________________________________
Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____ semestre _______________________________________
Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare __________________________
Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____ semestre _________________________________
Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre ________
____________________ ____________ _____________________________________________________________________
Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre ______________
________________ ______________ __________________ ____________________________________
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ____________________
__________________________________________________________________________________________________________
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea
_____________________________________________________________ ________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori)
____________n specializarea____________________________________________________________
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013_______________ i n anul colar 2013/2014______________;
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul
colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar
2013-2014 i calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2012 31.08.2014 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic: la nivelul colii (3) , judeului
(municipiului Bucureti)(4); la nivel naional(4), la nivel internaional(4).
(*)Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i
tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i
tiinific din anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific
din anul colar 2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas
cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific
din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i
legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt , pentru:
Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;
Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional,
nregistrate cu ISSN;
Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;

V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
(formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din
nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n
ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data________________

Semntura____________________

NOT: 1) Numrul de ore din ncadrare;


2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5)Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care
cadrul didactic este detaat.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(),
autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol), autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca
titular()/detaat()..
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade
didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate
de consiliul de administraie pentru anii colari 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare).
7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i
articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt
la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform
coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul
programelor de formare continu, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la
catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.

Data _________________

Semntura_______________