Sunteți pe pagina 1din 6

Strategie de interventie la nivelul clasei, din perspective rolului de manager al clasei de elevi

A.Obiective la nivelul scolii:


O1: Constientizarea rolului de manager care e implicat active in toate ariilee instructiv- educative: managementul cunoasterii si invatarii
al cunoasterii si invatarii, al schimbarii, al comunicarii si cooperarii, al conflictelor si negocierii
O2: Atingerea obiectivelor finale din toate punctele de vedere la nivelul scolii
O3: Crearea de proiecte ce vor aduce fonduri, mai ales europene, in bugetul scolii
O4: Mentinerea in echilibru prin rolul sau a trei factori: timpul, resursele si cerintele de calitate.
O5: Luarea de decizii care sa aduca rezultate positive pentru scoala
O6: Luarea unor masuri specific cu scopul reducerii absenteismului la nivelul scolii
O7: Combaterea abandonului scolar
O8: Intrunirea unor calitati ca coerenta, curajul, claritatea, consideratia pentru a demonstra ca este un manager performant care este
capabil sa ia decizii importante ce tin de conducerea in conditii optime a procesului educational
O9: Implicarea parintilor in vederea rezolvarii problemelor de orice natura la nivel de scoala
O10: Cresterea importantei scolii in sistemul de valori al individului
B. Plan de actiune:
1. Grup tinta
2. Actiuni de constientizare
3. Actiuni de interventie
4. Indicatori de evaluare
5. Modalitati de diseminare

Grup tinta
Elevi

Actiuni de constientizare

Actiuni de interventie

Indicatori de evaluare

- dezbateri pe tema importantei rolului - Elevii sunt pusi sa-si spuna fiecare
- compararea evolutiei comde manager al clasei
parerea asupra rolului de manager
portamentala a elevilor (mai
- constientizarea importantei regulilor - punerea de afise cu regulile ce trebu- ales a celor cu probleme) la
care nu-s facute la intamplare ie- respectate de elevi
inceputul si la incheierea
- constientizarea elevilor asupra rolu- - aducerea de fosti elevi ai scolii care programului.
lui scolii in evolutia lor ulterioara
au reusit in viata, ceea ar rebui sa-i fa - analiza asupra ideilor ele- sa realizeze ca daca absenteiaza isi ca sa constientizeze ca chiar e posibil vilor atat inainte de a veni
fac singuri rau
sa reuseasca in viata daca invata si da- fostul elev al scolii care a
- sa-si dea seama ca e importanta impl- ca frecventeaza scoala in mod regulat reusit in viata cat si dupa
carea lor in activitatea de invatare
- li se va explica tot timpul de catre
plecarea acestuia
- sa inteleaga ca rebuie sa respecte anu- cadrele ca trebuie sa respecte anumite numarul de elevii care au
mite reguli
reguli
reusit sa-si schimbe com- sa reuseasca sa comunice manager- - elevii vor fi intrebati la ora de diri- portamentul in bine
lui clasei eventualele probleme care
gentie daca se confrunta cu anumite
apar pentru a putea fi solutionate
probleme si li se va crea atmosfera
- elevii sa constientizeze faptul ca
propice pentru expunerea lor
acolo la clasa cadrul didactic vrea sa - elevii in pauza vor privi afisele expuii invete diverse lucruri de aceea ar tre se pe pereti cu implicatiile negative
bui sa aiba un comportament cat mai pe care le dezvolta un astfel de
adecvat
comportament
- sa stie ca un comportament agresiv - consilierea psihopedagogica a elevinu are ce cauta intr-o scoala
lor va conta la prevenirea acestui
- sa realizeze ca reusita lor scolara
comportament
este asociata cu reusita lor sociala
-parintii elevilor vor fi implicate in
evolutia copiilor lor prin explicatii ca
si acasa elevii trebuie sa fie constientizati asupra adoptarii unui comportament adecvat atat in scoala in care invata cat si in afara ei

Mod de
disiminare
- vizionarea de filme
educative
- afise
- postere
- fostul elev care a
reusit in viata

Cadre didactice

- sa cunoasca din toate punctele de vedere elevii cu care lucreaza


- sa constientizeze ca daca utilizeaza
tehnici active, variate si interactive de
predare- invatare, elevii nu vor fi tentati sa lipseasca de la ore ci ii va aduna
pe toti in clasa si le va starni in acelasi
timp curiozitatea
- sa realizeze importanta comunicarii
cadrelor didactice cu parintii privind
unele probleme ce pot aparea in viata
elevilor.
- importanta recompensarii elevilor ce
favorizeaza cresterea motivatiei pentru invatare.
- creerea unui cadru de interactiune
pozitiva
- observarea atenta si continua a
manifestarii comportamentului pentru
a putea defini tipul acestuia
- aplicarea oricarui stimul definit ca
intariri care determina aparitia frecventa a unui tip de comportament
- antrenarea elevilor in producerea
unor comportamente model
- constientizarea efectelor negative ca
urmari a unui management defectuos
al clasei si incercarea de a combate
macar cateva din ele

- la ora de dirigentie elevii vor avea


- fisa de monitorizare a com - brosuri cu diverse
discutii libere pe diferite teme
portamentului negative
comportamente poprin care li se va studia comportamen- - baze de date
zitive
tul, reactiile, caracterul penru o
- se analizeaza intervalul
- modelul fostului
buna cunoastere a acestora
dintre stimul si manifestarea elev
- elevilor li se va facilita comunicarea cucomportamentului
cu profesorii prin contact vizual ceea - timpul existent intre debuce va duce si la diminuarea unor
tul comportamentului si mocomportamente neadecvate si se va fo- mentul incetarii acestuia
losi tonalitate diferita pentru a evita
- feed-back real
monotonia si neatentia
- Compararea comportamen- elevii vor fi recompensati de cadrul telor si evoluarii elevilor de la
didactic pentru a creste motivatia de inceput pana la finalul proinvatare dar cu prudenta, fara exagera- gramului
ri pentru a nu conditiona profesorul
- intrebari in legatura cu ce
din acest punct de vedere
modificari au aparut in evo- un cadru de interactiune pozitiva cu lutia elevilor in urma vizitei
elevii se stabileste daca exista deschi- fostului elev al scolii care a
dere la schimbare, daca se respecta o- fost dat drept model
rarul, daca activitatile sunt planificate
- intarirea comportamentelor positive
- Se va da exemplul unui fost elev al
scolii care a reusit si care va fi rugat
de profesori sa devina un model viu
pentru elevi fiind invitat macar la o ora
de dirigentie
- propunerea ca orarul elevilor sa nu
mai fie excesiv de incarcat pentru a se
evita supraincarcarea, schimbarea stilu
lui de invatare, sa nu se mai faca activi
tati monotone, sa se faca un feed-back
real, cresterea motivatiei

Parinti

- Constientizarea supravegherii activitatii copilului si a anturajului acestuia


- intalniri semestriale cu dirigintele
si celelalte cadre didactice in vederea
discutarii comportamentelor copiilor
si a evolutiilor acestora
- chestionarea unor parintilor privind
motivele si cauzele comportamentului
violent a copiilor lor
- recomandarea unor parinti de a trece
pe la psihologul scolii insotit de copiii
acestora si de un cadru didactic (deoarece sunt cazuri cand parintii trebuiesc consiliati mai intai de un psiholog
si nu copiii)
- constientizarea parintilor de efectele
benefice dar de cele mai multe ori rele
ale anturajelor ce sunt frecventate de
copiii lor

- supravegherea activitatilor copilului si - numarul de intalniri care


a anturajului acestuia
au avut loc annual
- crearea unui forum al parintilor ( pe - numarul de parinti care
site-ul scolii)
au participat la aceste
- informarea cat mai des a parintilor cu intalniri
privire la situatia scolara a elevilor
- numarul de parinti care
- ajutarea parintilor in a-si cunoaste pro- se intereseaza de situatia
prii parinti din punct de vedere psiholo- copiilor lor
gic
- vizitarea familiilor cu probleme
- verificarea prezentei regulate la psiho
logul scolii a parintilor cu problem
- verificarea periodica a calitatii anturajului frecventat de elevi
- recomandarea unui climat cat mai favorabil, calm in care elevul sa se dezvol
te armonios

-afise cu consecintele
dezinteresului parintilor fata de copiii lor
- date exemple din
viata reala
- brosuri cu elemente
de psihologie a copilului

Reprezentanti ai
Comunitatii
(autoritati scolare,
reprezentanti ai
ISJ, politia de proximitate, ONG-uri)

- constientizarea comunitatii asupra


ajutarii copiilor sa se dezvolte armonios din punct de vedere psihologic
- politia chemata sa povesteasca copiilor in mod concret efectele negative
ce le poate avea un anturaj negative
- informarea membrilor comunitatii
asupra faptului ca ar putea contribui la
oprirea unor conflicte in afara scolii
ce se pot apride intre unii elevi in
drum spre casa
- constientizarea comunitatii ca are
nevoie de viitori oameni puternici si
sanatosi care vor fi asa daca copiii de
azi vor fi bine ingrijiti, supravegheati
si feriti cat mai mult posibil de tot ce
poate fi negative in viata lor.

- colaborarea cu toate autoritatile


- numarul de reprezentanti - exemple de oameni
comunitatii locale
ce se implica in sustinerea eali care nu au dorit
- organizarea de discutii cu specialisti in unei atmosfere comunala sa se schimbe in bine
dezvoltarea sanatoasa a copiilor
cat mai curata si nepoluata si starea lor negative
- informarea elevilor si parintilor, de
de vulgaritati de orice gen - afise cu consecintele
catre politie, asupra pericolului ce vine din
ar putea fi acestea
vagabondajului
comportamente agresive pe strada,
- verificarea constanta
- carti impartite memintrarii in grupuri infractionale datorate daca politistul sta tot
brilor comuntatii in
si absenteismului scolar din cauza ca nu timpul pe strada
ceea ce priveste salvaexista motivatie pentru a deschide
asigurand ordinea stradala rea copiilor redandu-le
gustul catre studiu
in ziua in care e de serviciu increderea ca si ei pot
- plasarea de garzi de corp in curtea
- numarul de elevi ce
face o diferenta dintre
scolii care sa mentina linistea prin preve raspund pozitiv efortului drumul bun sau rau
nirea oricarui conflict
tuturor de a-i ajuta prin
pe care il poate lua
- apararea elevilor buni de a fi trasi in orice mijloace
un copil.
grupuri dubioase prin constanta a
supraveghere a politistului ce vegheaza a
asupra ordinii publice
- incercarea reintegrarii in scoala a
celor ce au facut abandon scolar si cu
ajutorul primarilor, bisericii sau
chiar al politiei.

C. Modalitati de evaluare:
-- in urma unor discutii cu toti membrii societatii s-au luat masuri de protective a elevilor in incinta scolii angajandu-se gardieni
-- parintii vin regulat la intalniri
-- elevii se comporta conform regulamentului scolar
-- s-a mai redus si din absenteeism
-- copiii de clasele 1-4 sunt asteptati de parinti sa ii ia acasa la sfarsitul orelor
-- cu ajutorul implicarii tuturor membrilor nu mai sunt comportamente violente pe strada
-- cadrele didactice se implica mai mult in aflarea si chiar incercarea de a rezolva problemele cu care se confrunta elevii
-- se incepe lucru la proiecte de finantari europene ce vor fi turnate in fondurile scolii si chiar asocierea cu o localitate straina