Sunteți pe pagina 1din 3

7.

SISTEMUL FACTORILOR DE PRODUCTIE


Factorii de
productie
pot
f defniti drept ansamblul
conditiilor necesare si sufciente
pentru ca orice proces de
productie sa se poata desfasura conform scopului sau predeterminat.
J.B.Say a elaborat "formula trinitara" devenita celebra, care defnea,
drept factori de productie: munca, pamintul si capitalul.
Caracterizarea generala a factorilor de productie:
Munca - orice activitate este de neconceput fara prezenta si
interventia omului care este purtator al unor nevoi de consum tot mai
complexe dar si posesor al unor abilitati ce-i permit sa actioneze n
scopul satisfacerii acelor nevoi.
Munca-factor originar, primar, de productie
reprezinta activitatea
specifc umana desfasurata n scopul obtinerii de bunuri economice.
mbraca o
forma
procesuala,
si
nu forma unei resurse
stocabile, este un factor de productie n stare activa. Resursa
care genereaza
acest flux se refera la ansamblul de abilitati fzice si intelectuale
care fac posibila prestarea unei anumite munci. Este un factor de
productie originar, este intrinsec asociata
personalitatii
prestatorului ei, neputnd f creata sau reprodusa artifcial si
nici disociata de persoana prestatorului.
Reprezinta un factor de productie activ si dinamizator,
detine n mod exclusiv capacitatea de a pune n functiune ceilalti
factori de productie si de a determina transformarea lor n
bunuri economice.
Dimensiunea cantitativa a
factorului "munca"
se
refera
la volumul de munca de o anumita natura prestat ntr-un proces de
productie dat.
Natura - al doilea factor de productie originar (primar) care se
refera la toate resursele brute din natura care sunt folosite la
producerea bunurilor economice;
Factorul natural este regasibil preponderent n sfera sectorului primar
al
economiei:
minerit,
agricultura,
silvicultura,
piscicultura,
economia apelor etc.
Are
un
caracter
primar,
originar,
sunt nereproductibile
mod artifcial, dar intrate n sfera productiva se transforma

Forma de existenta a factorului natural al productiei este una


materiala, de tipul substantei si al energiei (are o anumita
disponibilitate).
Factorul natural necesar productiei este cel mai pregnant pus n
evidenta de raritatea resurselor, care n cea mai mare parte sunt
epuizabile sau foarte greu regenerabile.
Dimensiunea cantitativa a factorului natural al productiei se refera, n
general, la volumul n care o resursa este atrasa efectiv n circuitul
economic (suprafata cultivata, cantitatea, substanta utila extrasa,
debitul captat etc. ).
Capitalul - reprezinta categoria de bunuri si produse utilizate n
scopul producerii altor bunuri economice.
n aceasta categorie intra
capitalul <real>, denumit si
<tehnic>, n unele lucrari: bunuri de capital sau bunuri-capital,
bunuri-instrumentale, echipament capital.
Capitalul real nu se confunda cu capitalul banesc si nici cu cel
fctiv (titluri
de
valoare)
si
cuprinde:
ntreaga
varietate
de bunuri reproductibile; instalatiile si infrastructura frmelor din
industrie, agricultura, transporturi, comunicatii si comert, stocurile de
materii prime,
materiale,
combustibili,
semifabricate,
productie neterminata.
Capitalul real: fx si circulant.
Capitalul fx reprezinta acea parte a capitalului real formata din
ehipamente de productie: utilaje si masini-unelte, calculatoare si
roboti
industriali,
agregate si instalatii
de
lucru,
mecanisme si dispozitive de reglare, mijloace de transport etc.)
Capitalul circulant reprezinta acea parte a capitalului real care
se consuma
n ntregime n decursul
unui
singur ciclu de
productie si care trebuie nlocuit cu fecare ciclu.
Capitalul real apare ca o parte a capitalului n functiune care
participa la un circuit specifc activitatii agentilor economici:
-stadiul nti al circulatiei capitalului
n functiune l
constituie procesul prin care capitalul lichid se transorma n
capital real productiv; la fel face si pentru forta de munca.
-stadiul 2
combinatie cu ceilalti

utilizarea

productiva a capitalului real n


factori
de

productie pentru obtinerea de bunuri destinate


marfuri pe piata.

vnzarii

ca

-stadiul 3 - al circulatiei capitalului n functiune al frmei


consta n trecerea acestuia din forma marfa n forma baneasca prin
vnzare.