Sunteți pe pagina 1din 13

Psihopedagogia adulilor

1. Educaiaadulilorspecificitatedisciplinar
1.1. Delimitriconceptuale
1.2. Tipologienfunciedescop
1.3. Domeniideaciune
2. OrientridisciplinarenEAandragogiaoteorieanvriilavrstaadult
2.1. Modelpedagogicversusmodelandragogic
2.2. Valoriilimitealemodeluluiandragogicnpracticaeducaionalcuadulii
2.3. Aplicabilitatenpracticaeducaionalacelordoumodele
3. Specificulnvriilavrstaadult
3.1. Procesuldenvare
3.2. Contextuldesfurriinvrii
3.3. Caracteristicilecursantuluiadult
4. Specificitateapredriicursaniloradulimetodespecificedelucrucuadulii
4.1. Metodeunidirecionale
4.2. Metodebidirecionale(biunivoce)
4.3. Metodepractice
Obiective:dupcevorstudiaacestcapitol,cursaniivorficapabili:

1.
2.
3.
4.

sexplicespecificuleducaieiadulilorianvriilavrstaadult;
sanalizezeutilitateametodelordelucrucuaduliinfunciedecontextulnvrii;
sfoloseascacestemetodenlucrullorcuadulii;
sutilizezetehnicispecificedeidentificareanevoilordenvarealeadulilor,deconsilierei
ndrumareaacestora.

Bibliografierecomandat:

1. Briton,D.(1996),Themodernpracticeofadulteducation,Ed.StateUnivresityofNewYorkPress
2. Dave,R.H.(coord.)(1991),Fundamenteleeducaieipermanente,E.D.P.,Bucureti
3. Federighi,P.,Sava,S.(coord.)(2001), GlosardetermenicheieneducaiaadulilordinEuropa,Ed.
Mirton,Timioara;

4. Gugel,G.,(2001),Metodeactiveneducaiaadulilor,(trad.RalucaCiortan),IREA,Ed.WaldPress,

Timioara
5. Heimlich, J.E., Norland,E., (1994), Developing teaching style in Adult education, Ed. Josseybass
Publishers,SanFrancisco;
6. Kidd,J.R.(1981),Cumnvaadulii,E.D.P.,Bucureti;
7. Knowles,S.M.(coord)(1998),Theadultlearner,GulfPublishingCompany,Houston,Texas;
8. Longworth,N.,Davies,K.(1994),Lifelonglearningasurvivalconceptfor21stCentury,Rome;
9. Muchielli,R.(1982),Metodeactivenpedagogiaadulilor,E.D.P.,Bucureti
10. Nuissl,E.(coord.)(1999),AdulteducationandlearninginEurope,DIE,Frankfurt/Main;
11. Nuissl,E.,(2001),Conducereaorganizaiilordeeducaiecontinu,(trad.RalucaCiortan),IREA,Ed.
WaldPress,Timioara.
12. Palo,R.(2007),nvarealavrstaadult,EdituraDidactic iPedagogic,Bucureti.
13. Palo,R.,Sava,S.,Ungureanu,D.,(coord.)(2007),Educaiaadulilorbazeteoreticeireperepractice,
EdituraPolirom,Iai.
14. Sava,S.,Ungureanu,D.(2005),Introducereneducaiaadulilor,EdituraMirton,Timioara.
15. Tuijnman, C. A. (coord.) (1996), International encyclopedia of adult education and training, Ed.

Pergamon,London;

16. Usher,R.Etal(1997),Adulteducationandthepostmodernchange,Ed.Routledge,Londra;
17. Urbanczyk,F.(1975),Didacticapentruaduli,E.D.P.,Bucureti;
18. Vinanu,N.(1998),Educaiaadulilor,E.D.P.,Bucureti

PREZENTAREGENERAL
Coninuturile propuse n acest curs reprezint o abordare comprehensiv a
principaleloraspectedezbtutenEApeplannaionaliinternaional.Suntexpusecelemai
noiorientridepoliticeducaionalndomeniuisuntprezentatentromanierinteractiv,
deopotrivteoretic ipractic,celemainoiabordrimetodologiceididactice,principalele
metode de lucru cu cursanii aduli. Se face apel i trimiteri la cunotine de: politic
educaional, psihologia dezvoltrii, didactic, management i marketing educaional,
educaieintercultural.

1.EDUCAIAADULILORSPECIFICITATEDISCIPLINAR
Capitolulvizeazrealizareaunordiferenieriprivindconcepteledebazdineducaia
adulilor. Odat clarificate aceste aspecte, se trece la identificarea scopurilor educaiei
adulilorilasurprindereadomeniilordeaciuneaeducaieiaduliloriaariilorncarepoate
fivalorificatdectreacetia.
Ceeaceseurmreteprinsuportulteoreticiaplicaiilepracticealeacestuisubcapitol
vizeaz utilizarea adecvat a aparatului conceptual specific educaiei adulilor, dar i
formareaiexersareaabilitilordeaplicarenpracticaeducaionalaconcepteloriteoriilor
dineducaiaadulilor.
1.1.DelimitriconceptualeAnexa1
Seurmreterealizareaunordelimitriconceptualentreeducaieadulilor,educaia
continu,permanent,recurentetc.
1.2.TipologienfunciedescopAnexa2
nacestcazvorbimdespre:
1 Educaiaceleideadouaanseoferireadeoportunitipentrunvare,nmod
normal disponibile n cursul educaiei iniiale, persoanelor care au finalizat
aceastetap icareaufostprivatedeastfeldeoportunitilaaceavreme;
2 Educaiavocaionaltrainingulvocaionalspecific;
2

1 Educaiapentrurolulsocialabilitareaadulilorpentruareuinrolurilepecarear
trebuislejoacenviaafamilialsausocial,exceptndrolurileocupaionale;

2 Educaiapentruasistensocialscoppreventivicurativ;
3 Dezvoltareaindividual aselfuluieducaiacearecaprimscopcreterea i
dezvoltareaindividuluicapersoan,fcndabstrac iedeoriceocupaiesaurol
social.
1.3. DomeniideaciuneAnexa3
Subcapitolul evideniaz educaia profesional a adulilor, formarea la locul de
munc, educaia pentru cetenie democratic,educaia intercultural,educaia de baz a
adulilor,educaiapentrutimpulliber.

CONSOLIDAREACUNOTINELORSUBCAPITOLULUI
Consolidareaasimilriicunotinelorpredatenacestsubcapitolsevafaceprin
valorificarealucruluingrupAnexa4.

2.ORIENTRIDISCIPLINARENEAANDRAGOGIAO
TEORIEANVRIILAVRSTAADULT
Capitolulpropuneocomparaientredoumodeledeeducaie:pentrucopilipentru
aduli, evideniind punctele forte i slabe, valorile i limitele utilizrii lor n practica
educaional.
Ceeaceseurmreteprinsuportulteoreticiaplicaiilepracticealeacestuisubcapitol
vizeaz formarea capacitii cursanilor de adaptare rapid la noul context i asumarea
responsabil arolurilorspecificelucruluicuadulii,dar iacompetenelorspecificenoilor
roluri.Deasemenea,vorfiexersateabilitiledecomunicarecuadulii ideabordarea
acestoranprocesuleducaionalnfunciedeparticulariti.
2.1.ModelpedagogicversusmodelandragogicAnexa5
Modelulpedagogiccepresupune,caresuntrolurileprofesoruluiielevilorncadrul

acestuimodel;

Modelulandragogiccepresupune,caresuntrolurileprofesoruluiicursaniloraduli
ncadrulacestuimodel;
2.2.Valoriilimitealemodeluluiandragogicnpracticaeducaionalcuadulii
Anexa6
ncadrulacestuimodel:
1 profesoruldevinefacilitatoralnvriiadulilor;
2 cretegraduldeautonomie,implicareiresponsabilitatealadulilor;
3 asigurunclimatfavorabilnvrii;
4 esteinfluenatdedisponibilitateasprenvareaadulilor;
2.3. Aplicabilitatenpracticaeducaionalacelordoumodele
Studiilearatc:
1 modelul andragogic poate fi aplicat cu succes i la elevi, important fiind
gradullordeautodirecionare;
2 modelulpedagogicpoatefunciona incazuladulilormaibinedectcel
andragogic,nfunciedeexpertizaidomeniuldelucrualadulilor.

CONSOLIDAREACUNOTINELORSUBCAPITOLULUI
Consolidarea asimilrii cunotinelor predate n acest subcapitol se va face prin
analizaunuistudiudecazAnexa7

3.SPECIFICULNVRIILAVRSTAADULT
Capitolulsubliniazceletreivariabilecareconferspecificitatenvriilaaduliio
difereniazdenvarealacopil.
Ceeaceseurmreteprinsuportulteoreticiaplicaiilepracticealeacestuisubcapitol
vizeazstimulareagndiriiiproiectriiactivitilorinstructiveducativecuadulii,avnd
nvederespecificitateaacestoretapedinvia.Deasemenea,vorfiexersateabilitilede
lucrucuadultul,inndcontdecaracteristicileacesteicategoriidecursani.
3.1.ProcesuldenvareAnexa8
4

nprocesuldenvarelaaceastvrstdevineimportantcooptareaadultuluica
partenernprocesiimplicarealuindiferiteetapedederulare.Deasemenea,devinutile:
1 accentuareaspecificitiinvriilaadult(schimbrifiziologice,lanivelde
gndire,derolsocialetc.);
2 necesitateauneiindividualizriapredrii iastrategiilorde nvare(fiind
vorba despre motivaie, stiluri de nvare, nevoi, interese sau obiective
diferite).
3.2. ContextuldesfurriinvriiAnexa9
Pentrucestefoarteimportantceanumeldeterminpeadultsseimplicentrun
procesdenvare,aparenecesar:
1 analiza contextului sociopsihoeconomic ce determin nvarea la vrsta
adult;
2 cunoaterea i nelegerea specificitii mediului (fizic, emoional, socio
cultural)ncaresedesfoarefectivacestprocesdenvare.
3.3. CaracteristicilecursantuluiadultAnexa10
Activitileeducaionaletrebuieproiectatenfunciedecaracteristicilecursanilor
aduli,situaiencaredevinenecesar:
1 identificareainelegereacaracteristicilorspecificevrsteiadulte.

CONSOLIDAREACUNOTINELORSUBCAPITOL
Consolidarea asimilrii cunotinelor predate n acest subcapitol se va face prin
analizaunuistudiudecazAnexa11

4.SPECIFICITATEAPREDRIICURSANILORADULI
METODESPECIFICEDELUCRUCUADULII
Capitoluladucenprimplantreicategoriidemetodeutilizate nlucrulcuadulii,
accentund importan a cunoaterii specificului i modului de lucru cu aceste metode,
adaptarealaconinutilaparticularitilecursanilor.

Ceeaceseurmreteprinsuportulteoreticiaplicaiilepracticealeacestuisubcapitol
vizeaz exersarea elaborrii de strategii eficiente n predarea/nvarea la vrsta adult ,
adaptateconinuturilorispecificuluicursanilor.Deasemenea,vorfiexersateabilitilede
lucrucumetode istrategiidepredareadecvatescopului iparticularitilorgrupurilorde
aduli.

4.1. MetodeunidirecionaleAnexa12
1 prezentarea metodelor expunerea/prelegerea, discuia panel, instruirea
asistatdecalculator;
4.2. Metodebidirecionale(biunivoce)Anexa13
1 prezentarea metodelor discuiile de grup, studiul de caz, rezolvarea de
probleme,joculderol,brainstorming;
4.3. MetodepracticeAnexa14
1 prezentareametodelordemonstraia,trainingurileoutdoor.

CONSOLIDAREACUNOTINELORSUBCAPITOL
Consolidarea asimilrii cunotinelor predate n acest subcapitol se va face prin
analizaunuistudiudecazAnexa15

REZUMATULCAPITOLULUI
Capitolul abordeaz aspectele considerate relevante n educaia adulilor. Prin
intermediul celor patru subcapitole, sunt propuse aspecte teoretice i practice importante
pentrulucrulcuadulii.
Primulsubcapitolvizeazrealizareaunordiferenieriprivindconcepteledebazdin
educaia adulilor. Odat clarificate aceste aspecte, se trece la identificarea scopurilor
educaieiadulilorilasurprindereadomeniilordeaciuneaeducaieiaduliloriaariilorn
carepoatefivalorificatdectreacetia.Suportulteoreticiaplicaiilepracticealeacestui
subcapitolvizeazutilizareaadecvataaparatuluiconceptualspecificeducaieiadulilor,dar
6

i formarea i exersarea abilitilor de aplicare n practica educaional a conceptelor i


teoriilordineducaiaadulilor.
Aldoileasubcapitol propuneocomparaie ntredou modeledeeducaie:pentru
copil ipentruaduli,evideniindpuncteleforte islabe,valorile ilimiteleutilizriilorn
practicaeducaional.Suportulteoretic iaplicaiilepracticealeacestuisubcapitolvizeaz
formareacapacitiicursanilordeadaptarerapidlanoulcontextiasumarearesponsabila
rolurilor specifice lucrului cu adulii, dar i a competenelor specifice noilor roluri. De
asemenea, sunt exersate abilitile de comunicare cu adulii i de abordare a acestora n
procesuleducaionalnfunciedeparticulariti.
Altreileasubcapitolsubliniazceletreivariabilecareconferspecificitatenvriila
aduliiodifereniazdenvarealacopil.Suportulteoreticiaplicaiilepracticealeacestui
subcapitol vizeaz stimularea gndirii i proiectrii activitilor instructiv educative cu
adulii,avndnvederespecificitateaacestoretapedinvia.Deasemenea,suntexersate
abilitiledelucrucuadultul,inndcontdecaracteristicileacesteicategoriidecursani.
Alpatruleasubcapitoladucenprimplantreicategoriidemetodeutilizatenlucrul
cu adulii, accentund importan a cunoaterii specificului i modului de lucru cu aceste
metode,adaptarealaconinutilaparticularitilecursanilor.Suportulteoreticiaplicaiile
practice ale acestui subcapitol vizeaz exersarea elaborrii de strategii eficiente n
predarea/nvarealavrstaadult ,adaptateconinuturilor ispecificuluicursanilor.De
asemenea, sunt exersate abilitile de lucru cu metode i strategii de predare adecvate
scopuluiiparticularitilorgrupurilordeaduli.
Fiecare subcapitol este ncheiat cu o consolidarea a coninuturilor propuse,
consolidarerealizatntromanierspecificlucruluicuadulii,carevinesfixezetotceea
cesasusinutncadrulcursuluiattprinconinutteoreticctiprinaplicaii.
CONCEPTECHEIE
1. educaiaadulilor;
2. training
3. formareidezvoltare
4. metode

REFERINEBIBLIOGRAFICE
1. Bee,F., iBee,R(1994).Trainingneeds Analysis andEvaluation.ShortRunPress,
Exeter,U.K.
2. Biggs,J.B. (1996). Approaches to Learning, in International Encyclopedia of Adult
EducationandTraining,secondedition,edit.byA.C.Tuijnman,ElsevierScienceLtd.,
U.K
3.

Blundell,S.(1992).GenderandtheCurriculumofAdultEducation,nInternational
JournalofLifelongEducation11,no.3,199216.

4. Entwistle,N.J.(1996).StudyandLearningStrategies,nInternationalEncyclopediaof
AdultEducationandTraining,secondedition,edit.A.C.Tuijnman,ElsevierScience
Ltd.U.K.
5.

Hiemstra,R.&Sisco,B.(1990).IndividualizingInstruction:MakingLearningPersonal,
Empowering,andSuccessful.SanFrancisco:JosseyBass

6. Ionescu, Miron, 2000, Demersuri creative n predare i nvare, Presa Universitar


Clujan,ClujNapoca.
7. Krueger,Richard,iCasey,Mary,Anne,2005.Metodafocusgrup.Ghidpracticpentru
cercetareaaplicat,EdituraPolirom,Iai.
8. Sava,Simona,2007,Educa iaadulilor,identitate,problematic,nRamonaPalos,
SimonaSava,DorelUngureanu(coord.),EducaiaAdulilor.Bazeteoretice irepere
practice,EdituraPolirom,Iai,pp.1566.
9.

Tisdell,E.J.,(1993).FeminismandAdultEducation,nNewDirectionsforAdultand
ContinuingEducation,no57,91103.

ALTERESURSEUTILE
1.Popescu,Tiberiu,Permanentaeducatieipermanente,ArticoledinRevistade
Pedagogie,disponibillahttp://www.1educat.ro/resurse/ise/permanenta_educatiei.html,
accesatla02.02.2009.
2. *** Educatia adultilor un proiect sub egida Centrului de Training, Consultanta si
Mediere, disponibil la

http://educatiaadultilor.blogspot.com/2007/12/ceesteeducaia

adulilor.html,accesatla02.02.2009.
3. CEDPA/TrainingTrainerswww.cedpa.org

4. ***(2001).Memorandumulprivindnvareapermanent,documentelaboratde
8

ComisiaEuropean,traducereMihaiFifor,tiprireidifuzareCentrulNaionalLeonardo
daVinci.Romnia

S-ar putea să vă placă și