Sunteți pe pagina 1din 359
IRINA HOLDEVICI Tratat de psihoterapie cognitiv- comportamentala 1 ey (we 7 A\b i ‘tw Bar gi 8 ROT Cuprins 1 Abordaze compton fn psiotarape eonalee petolgl om Pring postulate rapa comporaaninis oll erapeutll rex fap eonportamenisi. ‘Segal sped bop! comporaneate 15 “exp opie meta cane 28 Senegicomporarenate (ite gl evelave ngurort a eitotslor(Esedn 1980) La or 10 ena Hold actual n eadnl exient comportmeniae un los conta cup teeapa cogaii-comportamentoli eave pune un accent deoealt pe solu fatorilorcgnit n nelegeres 5 movfcaen comportaen- {uli subir. Ace factor cum a8, de pil vsbies intron sunt consieral madi oe sehimbsiorn pian comportamen al and, 199, 1986, Boch 1976, Bech i Weishao, 193, Fsnan Frans, 1997, Godfiied Davideon, 1976 Lazarus 1985, London, 1986, Mahoney, 197, 1978, 1991, Mechenbaum, 1977, 1985). Princ Piul de baci a rlntsicomportamenae in pihoterapie posts fap ings mand este pocucstorlp prs medi Incanjurton ‘Dei tortie comportement de ovientare radical exh eau posibitatea autodetermindl eet Fge umane,eren- taren moder etal ncursjenr ene care conker ls = ‘ocontal autonome. Motfcrle ria In plan complaint contibie Is mbogsieavepertoriului deprindelioe dea face as problemeor vehi ela nd o mulnuine de posit de rs- Pun intro stuaje dat. Eiminin! comportamentele deradaptative {ae lmteaz leper, caren devin liber 8 realzeze ma ule ‘pul cae isin ner sees Din punct de vedere filosoic, orientarea comportamentali si ca umaniss au parutdlametal opuse ini dar lucie com- portamentalisuicecontemporani ms consi nenumcate pu Ince cle dos orient ent, in cle din urma, ar putea ualone Ovientazes comportementalists mitts, boats pe modell st rmulveacie a fost ered inal de Banduca (1974 1977, 1986), plitee tele ines soriale. Aces reepinge modelul mess. ists determinist a] comportamentulul man datort fptul (5 se bazeazs excusiv pe determindti de natursexterlonss (din medi) ‘Muli ator care au urmat(Kazdin, 1993; Mechenbau, 1977, ‘Thoresen $1 Coctes, 1980; Watson pi Tharp, 1997) a lz teil compartamentle penta atingecbecive mani (voll nfs ‘mans. Thoresen 9 Cones (198 enti elma icc ear ne posi convergenta tne oindaen unas sl a compormen: {alist In pshoterap: ~ considera rape a fn un cemers orient spe aciune nu cn intropecfie, mal curd pasa, esupra problenelar care Feaminté po chen Atodae comportamenin potepie consis. TT reocupesceacind a eapercomportarentlist le iu cu munira nce evra veo sunt edt ee {Grubic dv de natn opti sou emonas Sul crescat ps oupa responsolht peonal apo cx pnp compartment Bats nance autores component meni devin opal si ameonse erent cates vii Principiie si postulatele terapiei comportamentale omaieinienteetcomtie Socrates oaecnmmn cae See Merle amg tte cnnin epee aeeemtorers apanintan nomena roshiea etm eetnans 2 na Holdevi nol medele de comportsment yo strate de a fae ft probleme- erent “4 Terapia comporamental se dessert pe cit posi in nud ‘atuzal leliontul.Abordata teapeuticl ae la baza pencil ‘Ap, let nssindldependerl de utoreglae a comport ‘menial, deprincert care vor Ri transferate in viga de ti a 2. Satine em pens acne epreznt un element important terapic comportanenae, Terapia eomporlamentals pune acent pe tehacle de autocon luo compertamental. Cen sunt insta ne ere, x ale si evalueze demersal terapeutic ind responsable propria lor ‘chinbace 6 Tene trapeutice sunt astfel construe, nets se potas Bsc ellen in pate 7. Damerselterapeatic presupine un proces de colaboraelaue lint i terapest acests din urn informing permanent cen es prvi la natn progress trap, Ta conte caaceristiel Corey 201) ma ada ete 8 Pahoteepia evolueaz da simple a comple, del siti sien unee fle idea unele mai putin amerinjtoare a unele sevenintoare 9, Demers terapeuiecamportamental ete eats inh and mal pujie seine de plboterape un interval de timp at Dulin extn, compara’ ex alte ssemeserspetice 10. Tene eapetce se combin in antumitepachete deste. si in vedere reer fee! psinoterapia ‘Obiectvele tenpeutize ooypa un los canal a caval pots {npn zeal sa imaginal still generator ce anette, Seclagares ner omportamente de uote a acestel, ea care Avorn compton nplbolepie conaos.19 sti la Gaza aes thn const nse on ean ar clon ful tedegte ostare de anita inane consecinjle de care acosla se teme nse preduc cu adevaat Tenia mersiunl in plan imaginatv are avantajl Xu pres pune nis fl de rnc eerie ntl anopene, fn care "xpuneres in plan real poate fn numa morals dar adesoa iat impor, cum ar Aexpunees Instn deincendi, volsa ext tll seria. Expuncresimaginad pte sf eproduct crewmen Tein care avutloc tang, fra aves ns consecinge negative con- rote penta cet Astle pil, supraviefuior vn accident {vite pot pezantao ere de simptome psihopatlogic cum af CopnarYeumint obsedante ale everett, foie de a zara ‘uavienl,anletate sau depres. tn caal astra, desensiliarea tcc snes npn map orp ia "ehnicaimersunls-a dove ultate in ratamentel bars silo ansioase,agoraebl, lobar specific stulburle abe- Sv-compulaive ce tres, Dei ficients, meted ete eitat de ni Subic din ouza dsconforta generat de expunerea prlungita [a situa arsiogone.Tenicle de expunove nu sunt toldenuna su ficientepontra eatamental anit, in eazl unortullburri mat complexe lind necesrdcombinaresacestoa cu alte strate tra= peubee, 5. Desensibizraseprocesarea pin etoda misao acuare (ORM) ‘Tehri 2 fot slaborsts de Francine Shapiro (1995) qi inelode ‘serie de tehnicl comportamentale combinate cu utlizatea 5- cllorstmice ale globlor oculae tec ulzat In tatament Aamintlor cu caescet auntie: Motoda a fst apleatsssupra Vicimelor abuzurilor sexeale, gocurilor produse de confruntri nlite, asupra supraviejutoniior unor agresiuni sau aecdente, Sar ln lion suferind de anxltate, aac cle panic, depress, react de doi, obi sated (Shapiro, 1995). Cercetinie cele smal complexe au fost ealizate tn cazul tuburblor postteauma te de aes, ‘Corey (200, p. 272) prezint etapole mete dasensibiizar reprecesri prin metoda mised globilor ocular. Metoda are drept obiztlv restructuraren in plan cogntisau reprocesarea informatio Ia cadral primetetape ge zelizaz® interval clinic ‘prin intermedi] chia se obininformafi cu pelvic la isoria Vie Hi alient. Se eatoresrd apo plan de Watament care cupince Aefinten si conceptualizaren proslemeior clientuls gi stabilres ‘hieciveorieapeuice Seiad eaupraaintinlor ca vont ne atl care generar simptome pothopataogice,sauprastayilar prezente cove fvorizaza mersneressimpto molt, preci 3 at- prs deptindellr x! madeelor de comportament cu caracier adap tay cae sunt necesaveclentlul pentru o bund funciona in ‘lan individual social “ps de progatre ceprindeforarea allan tape x= pls moduli cae frcoreaz} metods cave va apiat Sunt Siscunt expecta eventusele ingrioreale eeu care va favo tent de celorare “inp de ceninre i propane ident obzctiveor in, acntirortumatce cre generend asa Se dened reac IsemojonaleRisologc, imagine i cgniile cx contin negatv| sont reverent aural, prea s gine i canenge- ‘le realist care ar pues contol a veuceren art “etapa de desensiblzare presopune vizuazare imagine eu caractr traumatic, verbalize gure comngerton nega tive seonslentizeres senzaiorfanogice.Expuneres este Etat intimp su dread ma mall deus nut dup cares delays 2ho nout ascite In mpl acews emer, cle este nuts ‘rnareacd degetl atte a erapeut cre se mie nie pln aj echilor client de aproximatv 12 pi ia 24 de ot in ontnuare, sont e cere si bocheze expeneaele negative i Spits profind gi spots relate ce ane iagineac, Sate su gandepte, “raps Implement consid cognilr paiive eave a1 foot inal denice ca inlositoate ale colar negative, De exemp, viet tan viol poste rst convingerea agate AL heb si 1m apt mal ml snus ge convingee ce poate Ailocul cu a ‘afl de ipl urmBtor:.Acum dain controll supra situa” ‘ln acele condi am act exe ce ra emenest pot. Object Semersul terapeutc const in realizarea une: esoder ire evn ‘ntl tua cogniic eonfinutacaptatly In asa fe Ince Stile teumatzante san ma aba fore de a produce anette Hsin negative Abordaracomporamentalsinpsihaerape centre. 21 ln tap a ines, dup implementarea cogntilor postive, cen tule cere st wiuizere clin ou even aati spree ra cu gard conve poitiv apa ss scares cor prin Interred stn! rept spe inter gs idee fee Siunile maseulare existent, Tees ga atinsoblecivul end alles ful reueye sa vizulizee evenimentl taumatic fn cela tp, ‘st cecangez ogni cu contin poly 9s sini corpel rsa. (Clentull sev wase saci fn Spl emelor pent cas, sh iaualzee evenimentl regatirespecti image, eet rile car neon, Aevsia a fen jira nen vn a oe ‘specele pstologice nogative De asemenea Ine edn de tr ple acest va eebul sb practice osehnll de velenare, fmaginaia Stith spa coro yates Pop "valores relator tebulevealiza le nceputl Recke gein- fe de paloteraple, cid se analzeaas tele pentru oes spec {ul progresslor cit, inne redefines peoblemor cent, stabilizes unor no obictive erapoutcfceninaea practic tah- niclr de dsansibzarerestrcurae cogutva pi aueranitodzar enue rapa ut evaluat de cent trapeut ncaa ul darers de ip calor: In opin nose tenia dexensbics reprocesr pin intecmed igor gibloe ocala include ele monte de paz line acsten conn Is pica een a 6 Antenamentuaaty ‘Acta repens tench de sntrenare a abiitiilor social se sadreceza percoondor crore ips abil social sau 2 uth sabre unr ela interpersonale cass, la eal dein lest sau in peiadle de pemecere a tinpul ber. Arena- ‘mont sau psholerapis agers este wilt pentra urmatorale ‘teyor de bie (Corey 2001) wei cre su copa - exprime irae sans = cat cae au difcli ina spune sn = a encased politico care ss pe cella st profte de pe tena br crs lest re si exprime drags saat sonia fe positive ~ clave consider cs nua deepal si expime gre con ingere sou senmentce 2 Irina Hoke Sapo coe sta bra antrenamentulu as ne eae au dnp carn obliga dean ules Shiecvle antenmenul corse se rnaonre S*ipeee pero de comportaent cs crater dapat cates permit abort decd nd ne ea omporttn ml ere ~ Invifre acer hs xprime pe igi seam de sumer epure clo, end asin ns presupune ge reonna serie apt eps fr ne aetna p ale cela Moje pogaelor de desvlae a serio that principe tape cogitiecorporamental ce poster {bpd hen nw acoport ae decree es ind 9 Covi mative stuns cpt flrs hop {clsbglexpnine seinen sa le an chm meri tn wate tment ound pascal On sl de mod de gane conde Ipsec de anteamen ase ae alse a trocar sibel dou eu melode de a face fat snr sts fee, lem a modern pide peavingerior shine Selecre sain cles zr, ccoten Sind alec fa Ff antentinenals8 poate realiza gi Individual, Albert 9 wens (305 code Sonnet ot ach es {ourlin gp, Avonge clin grup sunt undone woop recat cond pny oxperioentaresrllor modcle EG peramentehitonate ~ imgruysubiecelprimeteghidare, spin feeabackurs mu unal Ge I espe 9 Te celal mere ag pu — Uo ntenmentl er aren bic proces er peu ane jeclis duafior pbc gpa pe Ftc eciordepepiea senor capitan dh 1 Progamele de sli-management” ‘ide comporamant ated (Cre, 2001, p.275) [cst programe a drop scop 3 ives pe clei enc de e- sft autorglre phic nscopul de steneuce extn nan Sod aa elicit Slee de eolmaragement™ a patuns in 3o- Aborans comperanetal insole yates. 23 meni epi gi mai les in cela conser pshologce incepin ‘rani 7! caprind metode de automontoriare,aatorecompenss- re-conincl ealizate cu prepa peseand contol stimuli Kees ‘hve sti a bazaacstor programe const In aca 2 amen ebule ‘Si invefedivere strate de a reania siuilproblemate, nega "numindesponeabitate pine lorinapiare in viaje 21 Clan are mena cuts de seleranagement” nt care ‘eid cecomportament or doris modice ural consunul dea ‘ool drogur, mincal exces ete Acta depen, de ee Ti fatal coe cei rpieics ating obec ete pe ae rmitor cepriner de vial, Coir Corser (199) prezintd craters unui program e+ lent de self-management combina do mete tic ete le cele ma mallearima ficient deat apliarea uel singurestateg, ~ Strategie de .slEmanagement” tebule utente cu regular Tato prion sufent de lungs cet penta se oie silbte evils ~ oni tebe si tabieastobictve realist sealers Pemanat manira in care cesta sunt indepinite; ~ Uiliaren metode ciintsrloreprezint un element impor tant in eadrul programelor de sePmanagement"; imam nive! de suport socal este neces pers menine- rea schimbitlr care a fost coins Programe de comportamen’ audit repesingh 0 variants a cvlor de selmanagement. Watson 9 Tharp (1987) ne prepun un eto oe program cate cuprinde prs ep Stabe ooicielor “Terapeutlcosiierimpreun cu cena vor e8des de coe _gtur eu schimbsrle comporamentae dort Sev er asupea = ‘irl obec In prt, acest fd abordat pe rnd. Obiectivele r= bule si fle posi! de ains, masurabile, exprimate pot $1 secifcative pees dent 2-Transfomares obiectnlorincomportame ten ‘Pentru a eliza ses, ea cant va teu 8 spun faite Ince tip de consporament ng dost creas sos endl in ee vena? m ns Hoi Schutomonitrcares Clie vn insti bore i none in med sera tegidelleratcomportamentele pia intermedi nor june eare 2240 not anima! even 5 ens ul comporament spe tile cy elements legate de antecedenel,cauzleconsecinole 4 Swoliea war loru cae cups strategie schimbare ‘Ace stad vafnepe eu o compavaie Ie dtele obpinute in ‘ma sutomoritoriin nl compotanent 9 standande cantulis Iefertone In comportannentse daria. len vor reiza ap 0 fvaluare a medic pe cate doresc el olin in pln compor {omental vor declanga aca mente 8 conduc Ia schimbarle es pose “ehnicesutointrs este iat apo pent a Fata implemen tare nollormetode de comportament in vialacolicians. lanl de seu este vvizat adapt in mod cstinua, pe masur ce sant ‘ils fra care recat appetelepove sa ciculte apl- ‘i enatngor de sehimbare. 0 Terapia cognitivié: metode si tehnici Deru, Tang i Bec (20) subline fpr baaaefeoretce strategie trope cognitive nueva in ulimale cic decent {xpd cu side Lal Beck (1968) asupa clienilor depresv. Dest fatal pe poi patna, autorun constant 8 frmlre Paltodinamice arupresindromeli depeeiysufereau deo serie de Fesunsust. Porn ce a aces, Beck a abort un model cogniiv al depres cote punea acento pire negative pe dsovso- ‘ae cognitive cor ae inaloen feevonn dseursurl presi ‘Raton’ sublniat apt ck aspeetle cognitive sunt mal importa tes mal verifatle n carl depresiel dee procesele motivaiorae Aisne postulate de psinaales Mai pres, Beck sufine falc a peroanele deprive Fanci rneszA mcsnisme distosonate de procesarea informatie mocaris- ie aren dtep remiaro vntune nepal’ a ental asp pro pre peecone a vitoral a mn general Aceste continua ‘ogiive st la bazasimptomelorcomportamental afeatve gm taponale ale desresvula, ‘Mell cogrtv ol depres postulazt fat epee ine setea une ulburit emofionsle,teapeutul clonal webu si se foncenseze pronitarasupra confit gsi care isos e- Sct lent la un evrinent nega loses eur 9 ecape Utch a models omit contin acentl acondat uno? instane Paice por de acces ce natu cnsintd sau precongtent, cen Et ind inva le controler. Modell ne ine seams de motvs- ile de natu lacongent care treble evident in cadrul demee- ‘ui patna Tn cml trap cognitive este accosat agen ada os nv care se refera In gAnrile eonvingatle negative ale cen {alu pvt a propria porsoana, vitor 9 lume, tn general (Beck, es, Shaves Emery, 1979), Terapeutul pores dea supa ch Isso, ipen mote g dale sulcdae au origina In prob mele pe coe cal cnsiders ce ane in acne dome Relaia i tre gindusl i convinger 9 simpomele manifesta este val a ‘uma in eal depron cara vortalte lurie eofons. le Astle de pl, cogil subiciloranxoyi se refer la pole mening pidezasr vitoare. ‘aiholerapiacogitiva eat focalizalé pe convingetile client cae po expecta evo saa atibuit ale euzelr so espn ‘abil Folio Kris, 1908. oe cient a ongtitizat ‘onyinsturle eagnitiv, acess et neural consider x png te poteze de luca (nu cape nst ape rele) cave pot 8 adevirae, darn in mod eblignoriy alevrate:Considerarea convingerion ca ‘ind ipotee de ues reprevits in proce de dancier adits rede acest, fpr ce pert lett s8 le analizeze mai obieciv (Glin, 199), putin se oj la un punct de vedere ciei. Ode ‘Beuschimbarescanvingeer clturtionale loca lr cu une- [emai realist eve produce modifares in sen potv 9 or aleve Incorcl repetare de dentifiagschimbs conpinutul at lvl clintual fa de evenimente uo svi de consent. In pe ‘nul nd, ngejoraresreferre In everimentole sts cade in ‘hua ch Sabicea schist convingeres despre consecnee ‘cet enone contra In ecere srr nective negative care rezlt in urma ruminailer cu continat depres su ans. na olla rind, aspect inexpicabl lstasorafecve este demi, ‘lent ince njlong cw pete, apt canter on sen timent spon de injlogere. Aste, constairea ne izun struct rates coerente Tumi torus propre persoane ye su bioctfasperana ed probleme sale sunt rezelvable laa eles ind llanl care a obit sucess in urna uBliza states cog nisve ince se spice ane ced we confunts ci ical le iol cotdione De asemones, lien care au tnvat st aplice de Pinder de moticarea convingrior negative presi un se die Imimuat de ecidove, cea ce nu se nap in eazultatamentlt pula ‘Stil cline au evident fap cl erapiacopetva are gun fect proflticarmind elena eu ers de management alse ‘Silo Pshoterapia cogritea myacioneszs numa level superfial Teapots tate thi ” entra recer septal i gla un nivel mal profund al she- Inlor cognitive de bors cae reprevint anuart sl da ganic ‘aclrsticecientull (Beck, 1964, 1972, Beck, 195, Hallon Kris 185, Persons, 1989). ‘cst srt cognitive prin nkrmedtl ero nt on nisoodexprientle de vi pots denunisen de conving de bra issu fora coplirie n rma interacunlor cu persoanale “ennifiestive Scheme ogee includ ag meme iSorsiona “opmtive care dete lena 5 eallzzae evalu cu arate cis- Fancomal eat, rina er, geseeaz8 emo negative comport iments dezadapatve. Schemele cognlive lnbrael adesea Jorma ‘actu find snare redinjeieeatonle Wentfente de Fis (att nu sunt competent In tate domenl, sex cunt un ae "ar (leg Hauper, 1975). Desir sunt a fel de acest ag gindurlle negative automa: te cate au un caractersituafiona, scheme eogaltive debazt devin ‘are pentru cent erapeut pe masta ces evidenfiaza lemele “constant legate de atre fectve negative, sts dentist sete teme, client va fi ghidat 8 analizezeuilstea aesocaavantai leg costuile meninr lor}, procum svaidtates lt. In cazu in ‘re stage de provocere aschemelor copie pera incu ren aestrs cs unele mal aionale cline incepe st identifice sic tape care acerteconvingestdistunyionle de bez acionesza limlic determining reneia [a everimentele percurbtoare ale cexstente ‘Ati, ce pls, convingerea menionaté mai sus paste f nlc 1a ow urmatntre: Dac vel depane suicient efor pont ea laa o sarin, ve i mult de pestis mea" Tr cusul demersal trap, enol val fap 9 mens dlrs de nell de intligen, devin victime ale nor ec ‘de logis dente aitrsandt cognitive po care inva al den- Lice ts cada props si de give. Od identical distorsio~ nate respect gine ep ts su num’, suprageneal- Zac lichelase, ignores poativl, devprinderea uno conc Pripite ete) client va aja coreteze raionanent ext 0 in- Slide In cara eropil cogaitiv-competamental, ctu terapeutal sus aelje de clara lurid impreso pentra eztv area Pree Imolor ct. La endl su, acentsdin ema jaca al acy 28 lu Hold Invifind 68 descopece natura difeuliior sale gi Je depapenset prin tllznta uno erate terapetie speciale, Teepe eargi sum rial unes personne atomtistoae eave ge deceit anu tind sts eonvinger are um corer dcfaneional tnd pe cent realineze ater. lena v8 drt st aesee ite gi Gurr gi convingelr negative disfuncionale,ifimdnd verde tata lor inlcuindiie a nie alemativ, ma else Tepe fal wa avea un fol dominant, ma ales tn prmele elape ae teapil, pent expia pacenrultpenepie acest sea modell og. Rial felburdlor emofonale, precum si modul In care opetaea nepal state erpeutce ‘Strategii comportamentale ‘Terapia cognitiva imprumuté unele mood thn din cade ‘erapelcomportamentae jungindrse in fel acest la demersal cesmbinat, de ovtenlne cogtv-comparlamentald. De acest stae- flu dept sap stole actives su rie setimentele de Satisfcie autocontolferapeutl cogntivist se va concen rst ‘desu asepra moles convingeilor negative ce poate fi ebyins= tain una splice tehncloe de up comparamentl. Cliente Vor explic natuza yi motivaiasrcinilor eomportamentl, sin Indus importana acestors pent estaeajpotezlor formulae, r= fertoae I verdicts gancurlor sl convingerilor negative disfunc- Finale, ‘Statogilecomportamentale au a ol eur fa cadre trop cu toate ect, mportna lor rebue masts, Prezetrn Seale ce uemesas cova dite assert 2. Automonitozaten Majeritatea clin care fncep un program de trap cog tivcomportmentall sunt solicits finn jarral scaeu cue {atcha ii noteze activi stiri fective asocate cu aces fea. Una cinte cole mai efsplndite metode coast in evaluaren ‘esl emojionale pe seals grada de la Oa 100, nsemning “eal opie meta hi » stares cea mal ee cu puts sa 100 cea mal bund Aga cum su. ieseacd Becky colaboratri (197), este indica ea pecientul sn {ere si nivelel de saisete gi meso specie fecve avi destipurate "Acet nregitl serves, prin altel, interns erspeuts dari conseatis dia pares cent a modu in cae scsini petrce mpl. Adese, cent esto insu! surprine de unele as besa nest ct de malt tmp ptrece i fp tlevizara) {ives nial vr sori drop baz cle compari pentru er: aves peso fezape. Prin intermedi eestor pot 8 verifies te slunele armafi convinge ronate ale cent de pul Nie fe din cees ce fac ese ine” topic din teh ce fa ferd nici satisaci" et zestril permit cenulu sh noteze venimenielepooive st negative ere +m desta inte intr ‘olden, procum si gndurlcae rau Venn minty legate “Tot prin intermata acestor inreistret pot fi entfieat activ lajeae sunt asoratcu str afetvepozitive sau negative, or eu fentimentl de sutsfaie sau miles, ale putnd feviate cele ‘re conde la menses peablemelsimprom 5 esc feces Calor cx fate poctve 2 Tehelea oreo poprmeor ‘Obiervlescstl ste sun unnttoaree ‘= cxsteren probabil de ongsjre a lint i activ pe ne nant avea tending dea hei ~ depaszeaditeutaiordeczionale tn inierea nor air (Oat ce decisis font af in eablnetl de pshoterape sau de ‘re lent insu acest dn em va eeu dec dl Ta ban stay cea ces popu Atune ind Glen ru duce a indpliniesorcne ase tra peut va ciseta seat nein pl edn de pslboeraple, Lp. ‘Side complans fa de ndepinies mel penta aca ar aba rai mate ene "rapt est pen exigent su pres grit 9 avez sarin prea dill, ~ lent nurse gina su convinger negative legate de sar ‘le respective (ni secre api st le dct la indepliie ‘ede oft ce intepinde ete ut). x0 Inna Hoke Ti acest in un ca ete nessa analiza cog a obtacoie pane ala fndepnl sca. Tn general est de doit fe plnifcteactvli care provin in tne sare de ints “ale cre sunt ascites stile fective positive sau eset ‘ent salfacil sau males (nivel de rare) ~ cele de perma cirora cient a obput satisfac n tect ‘ore sunt evtte din enuza depres sau ane: ~ acti nol aspra chore cen erapestl vor eta de conc pot fi geatifcate sa pot Furies nfo ok Terapeutalcogntvit ya jaa pe cont sh aneiper posible staal din medal nconjurStor anu obstaolele cognitive ere ar Des interfer. acivitil programate Acestechsacole ve dese butte in gedinja de pinoerape gi stinc dnd ete eal, progr ‘mares va ft modicals, a 2, Pexrees uno sarc gradat Deoaroce scm pe cae clot are tending dele evita suit do ragull complete fice, se recomand fragments lor in tint al simple, posi de indeplint cu un eaactor mal concret ‘Secs bina zal indeplinel ual sarcin mal simple va mo- ‘iva clentl st tea nua ceva mai comple. De exempt lint cu fobie social ae se tee s vores in public poate tras J neeput sarin sit pegatasc discus apo stl epee ‘fa oglinai ou in fj moe prieten apropia ‘Metodele si tehnicile psihoterapiei cognitiv-comportamentale Asa cum am subi terapa cogntiva posulezd fap st sileafective negative precum anseatea, depesa sau mi sunt e- nefate, menpiute gl cuar xacedbate de modul cstorsiont de gin- dial major eamenilor Terspeutul va tbl state pe client sip recunoacs acest ode gine sl mdifce,dervotind la costa din rms nu al de gn poy top. unl rae “rola og mod 9 i a ‘La baza acest comers se aft modal uber psthopatsogice Labora fe Heck, oe! ene eviseias mal cogriflor in paris ‘menpinte siirafecive negative (Bech, 1970, Emery 5 Green bees, BS, Beck eta, 197) ‘Distrsondrile cogaitive scentuauz8vulnerblltateapersoane In evenimente nogtive devin, nvorzind imerpreele eager tes eatastroizane ale sentra In cadrul modlul su cope, Beck dissinge mal mle nivelun Is care forcionesz8cozmiile co crcl negate a nvelal de baal se ald gindurile ogat= ‘er tnmete, cares elansene sponta aun arate cred 3b ut diet legate desi secive negative y de comportamente~ Je dafunetionale-Acesten pots fe adevirate, dar cel mal aeesea sunt false $l brach forma: gel place”. La bazaacestora se At convingorile negaive i chorele cogtve de zd cate repre “nn fl de regu devi formate ine din eoplsri inset dea lung vet wma interceini cu persoanele semificative instr sublet cst aun caracer generalia, rigid, ssolutist find dil de modifica! nbraca forma wragtoare “Tre sfc ieotenra tol perfect pent 8 obineaprob- ea colori Porsoaele care nutes o asl deconvingee vor fl mal vulner- bile le depresey anaitate pens cn had inevitably 9 ‘sth destigonreenstena In tareaecce Gori. Loemate pe tte din sed conjure vor active gandurenegtve automate (Calm ma simpatizaza") orf evaluate in cotoritate ca gle estate pean convingerr negative (set mu ain aprobaca tutor neearanse8 wnt a peroand pet de valoate”) Convingee fle cehinconne unt a nei lnrhszate pe scheme cope le bed (sunt 0 peroand care nu mit 8 fe abil, punt ipl de ‘alate ec) Schemele cognitive de ha wor contra deans rea unor mecansie de tee g memarie select, care determi- nie indivi ef detectors inkerpretee x procidere informatit ‘are vin spinulschweeoe lor cogritve cane na fae cats Te Intresse Aten depres va concentra tein aspen ‘eveninenllo cs contin egy ignoranet le pe cela ‘Dei se bazaaa pe mela cogalivit li Deck lcolabocto- ‘lori, Len (2008 inegre2 i slement le rapa rfiena eno tive aborted Fis (00) care acentuesza rll een ska [a fustane al nperalveor categorie (tebuie neopart corse 2 Irina Halevi piss bin aprobarea tater”) care contibleaescaladare ti [oi mogatv de gine Autorelutlizais yi thai experienple de cepunere nemopir ce, dul lor, pot wtezent urs ule de "orm cu piv [a decree tendnelenelmplinte ale lie lor (Greiner Str, 1987). Demers rape cupid rma pap 11. eplcarea modula eae gindute generar st afective Mali len sual suspigl at defaptul etc lor emotional sunt ezultatul modula in cave intgprtee un eveniment at de faptul cd modifiarea ses nerpret schinf sare fect a Lip dearer [flea uew pears losei |Hldocpt pote depres lt ela seinen dese ‘uve insawstin por deg [anvios depend neu iar achat ple Irate fpisiewsh nde erie — nes dtnsnst “Teapots tate tii a “Tesapeutul va explin pacintcare ese diferent dine gn sista afective,precum 9 manera i cave gandurl le crea, le eatin sau le accotcaz De Pld un client ere a fon ecentpavsit de prictons potest pelts: Sune o persons creme mri ole ut. Astel de [Bindon gonoresrd st alective cm tr depres, pas de sere Fete Lo cel a cre acl sublet va spur in gd: eat rl mal ine fron nesta eva sia ma pain ist lips de pecan Terapeutl va tian citeva exemple are istenelegi tra dine gn stare afeses (Leahy, 203.9). Prezentm in ese co urmee un fragment din cada dilogu secapeute Teoabetmispae tess? Insite stl abil ge Teagan aswisegee ep ngintuende sin ts Compt Font ssn prc spin inane Thera pt narrate ean. been Irepson gids crating net i pl cade posta devtersardecpeti same tec ep is ulues e “Terapoutl va teu st detactaz prediia nti care se fer a tip ee speangs etna vo pen fincas eric” cae 9 cult prin sternal vrai lerpel cogs (de pe, pes Intermedia snor dover cares vind in spin cesta su 0 5 fine). acini traseazi ca tempers aca note nt ace ‘al imp deo eipliman tiie eee negative cloans sng 3 ‘andl cane tree prin nine ate! cd tree staree respect Jenloans deeap tin exermpul rma: oo | ey ena Halevi Uni cheng a tndnga dea cantar gndurie cus fee ve Inacest ez tapout ya joss sesaee acest ern pin {normal unoe exemple concrete ‘Uni! posteasima cls site nervos petra este anion, se tape are aestn cin urma se oer Te dous st afcive Cand nar putea identifi in acest car a Voi pln stm elie ‘ez lelodstt deta sess” 2 Ajutaren cents sesiere ‘inci cite pn fil eae ‘Aesen persoanle cre ee sm coprimate sau sperate considera nde cre let pein tec pe unfold apt rele Un lent tac a examene pa spune th nd: st sigr de faptl 8 Wok "denn examen” staf ere poate tot aft dine adevarat, dar $68, Terapeuel va explicn pacientes fatale dak el nates {eum anu pd a fssamind ch acest ete eal (ac ou eed {sunt un err i nsetmnd ct devin ut roc). Gander le care ne tro prin minte pot ipaeze, desi, sypoaii are pot adevirte stu lee Pent a raza ma gor ditneia dine gindurl sentintes {apie real este indicat wtiares modell ABC ti Albert Els (254) incare A reprezint everimentel activator exer B—convin- ‘etl elertz a aceta gC — coneecnjl car po i xeprezen {ede sta afetve gt comporianente ‘Client |e vor preventaexciple de suai sau eveniente stivaloze, gin sas convinge tn legit ca aes conser fe polls (dup Leahy, 2003, p12) — veri tabell din pagina Prezentin moe eagnant in cara dslguli erapeutc “etl Post ie sarees mittee sa (hide ot Sita Sich tingle ems rasp eet ocr ree pilex set seh cle nat iSiteu capa seep ec Timple Eo oer conmgele resis cae ree apo ah ‘rain grt tad tn 38 deme un era stot isan eae tie doi. ines codename pve one prem es {Cena va prim ca tema pentru eas acces sarcnd dea not In Jumma ananite evenimenteacivatoce, gindurile 3 convingete re fertar la acess, prccum 9 conse plan emotional com Povtamental Tri over vedere paz nce mute NS negative notte declenr sa aevsese [einer Gina Saracne [Coop | = eS =| css Reis eras aie a eu pa ea pi de saan | | ooo fame [eater Terapeutu vo teu 8 ase lent sh impresac tndo- epee nonce cede cesta din urd a acest tual stra jal adenine va imbeicesenatotes form: incor, gine gi “cottingerile tale vor descrie apt in mos corct leon. Nat Fimal bine nn aes caz sfc eg de baa na vera gr dul de veridictateal gnu ele negative, wocind in revit > tee relevant” 3. flues intent ctr emoyonale {ia procul co veriiate a gindunir negate Penta demorul trapeticeste important de cunosct ines tea trinlr afective, procam: pct de mull cede ltl in devs sl gindrlor gi convingerllo sale negative. Terapestal va inva 36 ins Hokdevis pe cients diferenjizeintensatea emofilor, recom gi grade i= Flite eave cadet indus 9 convingertle negative Aces uc ‘cieimpertant lit petra eval pale fnle le proreselae terme it gi pent eval intermedia, cunoset fr fps ‘schimbtie erpevtice milo npg mick Cente va ere ‘Sbevalene peo sculdgradatd Gea a 100 sau de Ia Oa 10 inten ‘aot stro rofinale xed in vrata ganguro n= ative Preantare eo: “pnt: cats eae decides phe ore Ff somite cp? {are rer ean Pig hd gel ‘sre "achat inal ee cali ela n00, ane Ora anv ote cs Oats ear Lian: tamam geno inst mo Senet Cl erg che ptt cognate Naa ate et dnt i Gon “TNs at techn Gee Agua ong ox umtwe cpl gine pine mite i sent tea et seatgind Cant pevala gaat e000 ide mate ep ‘alginate {Coedctin paper te “enpetl tanec pst paces eur trp deo Site uci etre oro precip ri {elnveraetan pater 4. Idemifeaes unorvrat ‘ncadrul uel condnge specific ‘entra capacienel pots eps o nuts stant xcs fa de convngediesle neve trap jt 3 seize faa cl pln gn stasiaprezert convingeroanepectv se poate od “espa cognition ” fica sub asec colt sau frp sal: Acot her este dense bite important pent ct sublet c alban erjonal sant e- ‘mst digi in ganda find convingl de fap del cri Jello ruse vor modifies niciodais. Inaba adresse sntuls Punt de pal urna "Est anit prion nc rer ma pin aces Ande convingee est devia” 7Cese Intimpli ature cn erat ma pant apt ginal aulnepati este devia ‘lis azulin cr gd ti af pe dopin acer cm pop ne con a ere pon ef Distogultrapeuie se va desgur asf Teagasc resp novell pute ind eens (Baten sc eeoniras denen en ropes. io hep red dean sat cee. ‘niger desloge pa 6 al she al ue ntesing ms rat eral (Cy pgm gn nor banc ttinale enge ‘hlncetegnda tnd cn ate gocee! Gem) LEipine strc unmet spe crs ae ng seecprnn auntie od ainda a engefotscondrgerta ede ‘nailer ns tes rest de Gee ruene urd. LiDy eer apne cee drs precede, “rs momar nips a Ger enti refectn pop 0% o uertnspuh enters na ie enters Oscar fat upset n selena ite ct semitone edn gins ra ce Core ean lal pete de Rn pie ol tne on, Tk el aan conigerestae ria nce cee Gadd giraue7 canned despot chin, “Omen esse enue cess senerte eptentp- ce Sucre pedal pert eae in Sun osranene Ue pte mesa cat cm te = rina Holder Ineunpea fis maacinst comingee? eth coma pu ype ase Der 5. Ldencatencstrsonlorcogitie Gini i convngerte negative nu a zs srumite eal de l= sick denuite de speci in trap cogtva cistrsonsicogni- tive ‘repent in cele ce urmeaza cteva diate principale distor soni cognitive desrive de Bock (197), Burns (1989) 1 Aronson 1956, = Ganditen dinotomic: sublet ndoste interment extrem — alb-rage, ol nu nine”. De exempl un stent cara cut iS im enamen considers cle atatintenga sesiune Seprageneralzaet un eveniment negaivxngelo conduce la ‘un mode! generalize repos de gai megatia (am muna ghie loan"). Blcetaves:pomlnd de a grep oaecte subtalar sco Ia was su cella ese negative (aunt post, sunt Uta, el este un tls” ee). “mpécativele categorie: persouna interprets everimentee ‘ecient eal ips de elim, cate expend donne sales. nu realitatenobiclivg (el cui nenprat sh ma bea ls se Woaresfaptult ct acest convingere este adevarata sunt urd md sint oats; = “prietona min erede este ma ineligentt deci mine"; = [amet Is ecamensl de een": = Ts am fost slefonats peru us post pentru care am depus ancy Imaginezi- ck prez acest argumente fa une comic relat adress atl. .Faptul eeu ma simt cao ratat dovedeste sunt oats sus Sunt o sats pontu ed prietara mea secede tha inteligoms docs mine” ets. Crea oare cl especva come coptaargumentele pe care le adv" ‘lent se cere apt sh notze in jurul su puncte sabe le suguumentle po cae lea adn avoneagindul negtv atoms. ‘Gin nega Sunt ort 5 Jocl de ro avocstl apr (Leahy, 2003, p48) Cent ae cere joce rf ,avocatl pari are va ap: ‘acu argumenteinpoteiva procuocul, ol jucat de gindurilenegs- five automat ove cua pe intl In cauzs chest persoen te Incompetent, un rata” sun prost Tirecen nema adrent de terapet cet vor brs poops 51s sme tap descr Insatitaci pln prafesinal Mi plctses a coop de ama va cau pct pati mm place cence fc ‘Ana descric medial profesional ca ind stesant si nesgus (.cole- gle sunt rele p biftoare"). Clanta are multe srcni dar nu 32 brcars de autortate ncn nll colegio nal elev. a a ori st lureze x transator, dar mu fae nimie pent a uta un ast Fete locde munch ‘strlae' plan sei ‘ana ace ml price dari perce rely pus imp in comps ria eestor. Vine cas da goals covectenz§ hurr se pregatey- te pent lec de a doua 2s ult la telovizor gs cule. Sesi= fe deprimata pts de spersn (Gnduris ant pre abosit ca sf ms mal duc 8 vil pecneva" _exreau st mergacasa gs zac In pa" .ricum am de Teer La Start de saptimana invita la masa una sau deua pritenecafora Ie ofet semipeeporste dar are piten pe cae ni mal vit de Juni de zle. Ans gar dori st mesngé la diverse evenimente ist teased camenl no, dar nu face acest ier In weekend se 08 1 tra, ae ical s se concentveze asupra uerarborelevilos, «ave ocup mult inp din acest moll fz s se mal duck us deve + psn onl reapinsme ‘Ana spune nga ae doi se clsitorease gs aba copli, darn cede cl va ind un Bib pti. Se ste desea 9h pais de speran face planed mean slur unde a pats ‘nn un barbat dr nu intepsnde rm. Are uneod itn spo- radicecu tne caren sunt interes de oli de hang drat Ade 20 spune in gind: .Oricum na va merge, da cet ma mal obo an See pom Frecvent, Ana se supe pe coll lpietn! pont cu s+ pect dino pe are ina mle expend. Gade cae vine Jnint sunt de pul umstor na mer span nme, petra co ‘sim nv obine cence dares 0 inten essa in confit nd vol sal ru dec dact i apf sus nmic"-De curd 0 ‘Conespuaizaen rue in FCC 7 pelts raga. st moditeze fe Ia englen fir bank ocole- feng motes. supiensc- An accep ate de oii da 2 Se furlost pln de esndiment, Diageosticl past na face pate ntgeant in trap ogni t-comporsmentaa. Cr fete acstea, Poon gi David (2S) ut {Se ptere ch introguceen nest ete uit demersal terpectic ‘tnd aut Tao formulareprliminar 2 unoripoteze de lau Sent TncszulAnei, diagnosticl dupd DSM. IVR (Manual Diggnoe ‘Se 9 Static al Asoc Pshiatlor America’) af urmator ‘aL Tuburare distinct deal ‘aval ‘Axa 1 Talore sacs, probleme ocupfionale ‘Ava V Nivel global de functionare 6 Ipoteradetuer cast reprezina muceulconceptualizri cazui,terapestal ‘labora o mick leoieasupeaecestua, care va cuprinde relaile ‘inte vere probleme Unee nts prblemele cent na a ‘origins in aetvaes achemelor cogniive input unt generate dlealte probleme, Astfl, probleme marital ale une clients depre ‘ve nu ez din activaree scheme cognitive ci dx simptomele ‘depres corso determin sa zaleze desl. De semenes, alte probleme pot i generate de aspect ce onin medial su de me- ‘iu sccal cain nin ne fen cronies oma ‘Conform esi pahopatologic cognitive il Beck, evanimente- Jeexteme activeas8schemele cognitive car, andl lo generar probleme sl simptome. Iotena de Ine dapreacsteevenimente, Drscurt wachera cogitvs care exte operational in scent cei ‘denne inerrant acute component inte probleme tecilentulu,Teapentel vs formula potent eu priv schema ogatvd sala convngerie cogalve de ba cate pars generene St mening problemele din aca lite, Schema eogaita cuprin= te convingerle etulu eu priite la propria persoan, lo, Tue avi Tse nda evidefireaunor consinges cu carter condo: ral (aac, tune") de tpl rma ac Tan vel spune preres, aise vor supira pe mine” on ea Hoe cls pret pital actiatnn se refers nae eve innit demportang i ate sau ml ic efi oporia ‘eiior sec negative 9a comportement dishnonale Per Sone gDwidsn mum evermore nape ato prepa fipeteleminore situa acbvtonre Atel conewie poste cor Sides actos past pete declngaen nl prin sp cert cu spa neo safe acivatne nominaresevenimentloraivskare presi inportan yi pen tra entcarsscemelor cogitve de Bt se lao, deve teva chzerva lace ip de cventens extern neces soe, De ‘compl, unable Cu schoms taba abide ec vce Inproprne pena person alco” af vlnrsi thegeir utd dezvoa obra depres iforaile ee {on instil probit impor pet anuratinid Stn scene pois stable sear pee get ae ier cog erat copotlt va te cent 8 fh Sineuor side iste mdi stun nd sce eee ca eel ipotezei de lucru, terapeutul va trebui si ilentifice si c- teva pect dn copii anu, deepe ca rede cst con tit sracturnenschemelorcogaitve su inslaen nor ic tein repertnt sbapor deve Dut eo on ate aeste Ivana rape a tage o conan dn creat ee nen fede componente potezel de nw, preci dine sos {es prbleele etl: Asati preantat cen ven sist forma unl sche poterle deer naz A + Schemele copie de baa “Nu meritaeeune, sunt dezachlibrats emotional, incapail st obj succese" Call sunt ego nam spring om jt; “ein sume agrosvh pert s,dimporis, pas, lb, esjtora: Lumea este periuless colin oer recompense"; “Wirul deuce lieu. ‘ Evenimenteprecptatoare gf actatone "Evenimenteleprecptotoare se refer a reaizarilecelor inj se Satees, sunt promovatl schunba locurile de mune, a cpt ‘Concepanizine sora PEC » Pasticipaea Ia botzul copia eli ma bune proton a deter mina pe Ana s se preznte la storie ‘Stile activator seer sacs epreuren corecion sini boca gia roi sg ating obecivele sau ina art esulimente = sim impovsrat desl celoa, pce ‘no fndeznea se efuze cin cauzalipsel sett (ate nd ae {reas suplinaash pe inva accepts, des nu dora sees lace) 1 Cousletlluriic all Anei ers alsa 9 apres lovinchrg ‘cesen cops sofia. Acet 0 ronan pe Ara span 3 2 -proastl si ncbund”, ma ale ind eceastatncrca safe ‘me puncul devedere Mama Anel pare neajuorta gg, dlind dovadh de mn comporlaent evant. + Coneuzi:Ipotza de lier postuleazdfaptl ed atunc nd ‘era pus in stuatia de a intrepinde o cane penta 2 atin- (ge oblecvle, Ane! aw activa schema cogntvd Ge ban8 ck ste Ireapabil 9h dezechlfrata emoponal. Eno inet din com ‘ortaments asi al mame 9 din el abuzi al tata ena fst capabls st aconezs. Ane cin we ates acest sche= ‘me cognitive, cllena deveneapasiva na i atngeaoblective- Teptse slmfea deprimat st deccurjt Aceat model de com portament se repela aif a servis, cit in ale atoll paihesocale, gener difcltiile i problemele de care se plangen cinta, Disponii seesuse ‘Actin se efor la abit soci, sinful mora, sure fina ciao un foe de mune’ bun, 0 ees format din persona de spi Intaligon, aspect fi agzebl, deplnderl de exerci fi, st de ‘if sindios ee Cnnoteresdsponilioe sl resuselareste us I pentra forse pote ce ler (apt ce Ana dspune de ab lids de comimicire ce nivel niet excise ipote ening de reeagee arf catoratd dal In acest zona), preci 9 peat ‘labora plan de watament,terapeutal spring deers peresusele de care dopune cient. Panu de psinoterapie ‘Planulaebovenst pe conclu relat in rma stabi pote, denn Atel docs erpeutl presupume colar sol cere Tulul ae la baz un det de ablitzh de comrizare tn planal de 100 rns Hoi tratament vor f inluse orci de dezoltare a abiltiior sociale, Inv in azul in cave aint socn eis inacivres scheme face fa problemeor (Beck, Freeman i colaboratoe, 199). Fe- tea g MeCloskey (2005) propn i local een de ister (anata) sau non complian (camportamental) pe cel de ostcol a Iver Incas deers terapenrc, autor Wdentfcind I de sue se sle actor obstaole, urs cre in deli, de terapeut de ne ti nconjarsioe aa de pang het Sarina terapeutle ee 5 dante scste obsiacole, sl determine pe client le congten- aero includa mn codral plana de terapie state specie ce onzacrae lor in vedere progreslul teapi, Factrtcate ede ent (pant) 1 senator de as negra in cad demersal psoas pilesldease conforma expecailr cede in acess ‘Se pesupune adese nf de a sine nals ct un len depre- civ gis cam tebe proceeze pentru a lace mic buco yuck til ane nig exaece eb st nmeprinds ont calm Cees cern FCC 10s eck, Freeman 5 colaborael (1980) cnsidra ch persoanele cu tu ‘urd de personlitate nu au dobar riciodala deprinderea de = ‘pune tn fancjune comporiamente adaptive 2.Cemangere negate formate tn rms paula atamerte ‘Mesiounenile ace na suave fell coal, leap nceca- te fet sues ba cel so tmp ples Ee ca problema sa ‘Se enove contribs I caren sa et de expect negative reer toate seca teraple. Char dacs se obfin progres i sinptome Tse amellocezs, aul pace continu st consider ct tapi fant pant, dach aceasta af funesona, el nu sar ml ala bk iinet 2. Comsngele neste refeteare a fecal pe car levor se ‘supa cell, mocfearea medulullor decor portamert Perpectiva temic in poerapie postu fap packet ‘Menten reprecnia ese un export al ue ptologi a Ei Tin seama de acest fer, orice mosifiae sens smeborer Jortuburdoracetua va aver epescusiunlasupra celal membe ssstemull aml Din ses mo, cents oot tame de apt ‘once scimbar ar putes sven in eer dezaiics atuprs otal, fur ar pute nmpla tn cazal lbw obsesiv-compakive, 4. Benefit secundare Mel suber inva roped of nalditen, in cud cose a tate le poate sie smite avant um arf: pure exert {sep clei. ips una espansiis ss stmolenl dea pro au it ‘est benef pots provid dela personne apropat sau de a institu cnn pr spl in rcuceren ani S.Teama de sehimbreacompotentu, indus sau str afecve Uni dion sunt deprima, anaig sau neler ar sa ara cust lori consider once echimiare un pote pec 6 Atsenta moti pentruschimtare ipsa energie! cares determine pe individ wmaresed ans site jective poate termina pe acess 8 Se mening In ace 106 Ino Hoke star. In nel ezuracioneaza factor care il demotivenzs pe cent, inal aceta su este moval 8 Ich Iara in mod dior. Apt ‘um am mal sulin, Freeman Dolan 201} seria ceva sta Ble mona! schimbiilorterapewce:faza de noncontampave, Unantempave, pricentomplar conta placate aan, pune, preside recieve i menfinetea role echizii,Terapeata ‘orci sf evalueze stent lena, petra stabil in ef ea sub aspect motivait chi Aste clin aflat in fea noncontemplivi ew tec schirnbavea steer nis, reritenel sole sin a bar lips de are ‘mare Subietl alt fazaantinateplatva se vaste cn r= ‘uteri vite shinies pcre mi sh drs, 2. Merit negate Cent are tenia de a eetiona la orice interven erapeut i pintoun nu” evident su prio rte de pl a, dae Ne fist coualateclad a acest set nega, pli vor de oe cede apatere de provocr, den ep bina nt neg ‘care face port in patologa persone ‘Sel de rec negative se ponte generaliza dela un rape an- sme a plhotrapie genera ala orice Hp derelaieapropint, Un abel de stl pote Fidentifcat la ui cient cae raferd de bua 4 postesumatica de tes $i care sont predispii sh reaconeze Steretip la orice sae care aw uneleelamente commune ct piho- £8 Defensa limite ces ce peste dutomentonsares nay monitors clo Pehoteapia prepare w num expaciatea sublet des autoevaia gindurle, seine emofile. Uni indiva dspam de tan vocabularemofna iitat sa de un repertri ita de com Portaent. Acrtin ow difcli de paosesn ganguro de Frelege cum gle ce ebules elieoe acest cr, Aces iit pots fr g de concep Tr despre sine care ne permite sf axxp- (ec hebule sé montrizeze eee ce pun on itrepring Concept de waextimie”eareterina78 nec perecone cate a sical de as ecunoape cena sau desi ste emogionale Panctal sein cadral demersulu trapeute Hepreznt toc noose care repens prim pas indie sen, ‘Conepunizaea enim PCC 107 9, Fuse legate deabsonja progres nape, prcum $i pecepree tattle pale ca find Uinsemn deiner "Malt paien vin aun cabine! dupa cat consult ani de rie
    ema. Mali irre acetia evih 5 prezinte toe probleme tie ‘entra cle considers prea complicate i depiges, Ge pent jenna ce asses Cele nal feevente probleme cae pent ao five de solicitor a ojutoruls teapeute sunt depress alacurie de panic, ansietateageneralizat sau probleme marital. Cu toate cesta, prctca a dovedit cd pacienfi a si mule ate probe, 'S presupunea co cientd in varotl de 39 deen sulerh de de- prose sverd pe fondal une peraonaliii de tp dependent este Aiagnosticata cu neoplasm maar a fost disponblirat del ser ‘ct, et mut mama de crn, sola past iar lin area {de dani are tnlburi: de comportament. Ching un terapet expe "iment eva sini depigit in cazulunel ata de allway, avin ‘ifeulB sf deid de unde of ncesps. Dearee progeesee sant ‘ufcient de rapide de evident, est posi ea tn pacient cu peo ‘bleme complexe si para rabdarea sist sbandoneze trapa 9. Difcatile enelegee curate de abi ogi irate Planul de erapi are malta multe ganse de a Meier in cau Sn car lena njeloge cars ce snmp partcps in mod ate Jn cesta fy cazul in cae erpeutul su preins probleme a tr seni simpli ar ellntl ave feu deloflegeeacsta 1 uma imu va beneicia de pe uma terapiel dat se vasa rastat ce ‘material compli pe care nu est cepabil si asimleze. De aseme re, tlre in sfera memoria sn cee ce private conceta- ‘easton! varimpieles pe poient 5 ives lize cel In ‘at way dete 2 10. Probleme de atin meds Clini car au probleme somatice pot considera ct acsta sunt peortare sunt mal concrete eit cele emaionale, aces in wk Find considerate unl, us Problemele meds pot impieticn in mod obietv pe cont se angaleze tn trap. Rolulconceptualiziiicazulul tn prevenirea si abordarea dificultailor care aparin timpul terapiel [Needle (203) pacizena fap of formulae seu concept alizre zulu act uno deceit de portant x cael rape ngative.Aceasta se refer, apt cur am mai sulin, elaboraren ltel scheme explicate supra poolemelorcientl, cares st- ‘essc dip gh penta demerul rape. Acosta se veaizeaza integrin inal din eel intr nil ew ole ale mode lulu ogni elaborate Bek “Teapeutl varia varia cher psn erase nl ate care rent numa eval levine precam ia modbal in cave ‘nl spade intervene epee plete Se pte spune ct Forroleen st coneepislares call oped wn model te l= ‘are implict mal male sptee interdependent care nebue vert, "Ass cm am al tat ma si models copa i Beck pos tulauns fp proce connate sognitive eprein au- {a majors reaciloremefionle x comportaenae pe cael re Invi in situapile de ving, determindod 9! moccele adaptative su dezapttive de compartment pe tren fang (Beck et ly 1950) Die acast mot, penta asigur secestl demorel terapetic, te ‘ape va tobi Tnslag Tn profane modal de gad 9 ‘Srtemel de credinfe convinges ale lent Conform concep Tui Back (Beco I, 1990), continual eget este organiza erst- ‘Me, Cele mal pun dural generale cogni nant reprezenate de ‘indurl negatve automate care repeat ie tion leat de ‘move ave sublet inte g achoneazd int situa particule 1 (sunt sigur cd vor cides I exmenul de heen) fn cada eo Ceplulizdneapuli este important ea trapeutal sf went aca Stupl care declaneazagandurt ngative automate care lar ll los, geese st alot dishunionale 5 comporamente des adaptative r Coneptaions cine a PCE Ww La celal capstl contol se af contingent dears cae reprein categoria canal prfunds a cogsilr sublet (te ble totdeauna sfc ttl perfect pent at consider 0 pesoana aloo), Convingre delaza se formeazt Is coplarie Hineoese Deivid de angel vei, i ciate in vers tai, Acete) Setermins modal in care comeni se apocass pet igi valent ‘Stuple gTumea in ansarbll ‘entra preven Mocjle di pul trap tapout impr ‘bs client va teu 9 dene sl combat aaateconvinger Se ba ev carat impli car conti a pain noe canoe tamente dezndapintive scare po aves inlsen asupea progreelor terapeutice, Att ch incerck sentir convingere ciafens: finale deba2t erapeutl va putea face apa la ana tem majo- rls care se efor tartura de spilt Af, Beck so foes In ‘gesnoiita rid cogitva core cuprinde convingedirfertare ln propra perscand(.iciodaté nu va foc destul pena a lfm pe cel dag), lume in general (,periolele miguna petting") $1 ‘itor (pv eu celiznz rcidatd mimic) _Atsa et erica ak per de come cone dees coneinger legate destarea ce strata (in cazulataca de p> lel—vo feo catastelA iid sau menial" ¥04 au"; yo! Evan"); ~ Sonvingert es conn sociocultural (ste nacepl pete tun batbat sab probleme emofenae"); ~ convingeresrelerteare la valrizara social (daci mu obfin etfomang, Inseam’ cl sunt un ata") Uncle dine acest convinger in usfeeck eafa lent la pa hoterapie. Menon eters inte acess: 7 convinger legate de nelneredere in oament (celal mi vor facerie'|, ~ convngerlrfertoar lapse de spran (oie face mu mt Spree = coningerrefertonre In stim de sine sci (na sunt capa Dis fa ni pent 2-5 mans exten = convnges legate de cama perder ert ntrioare, care pot ira nemitone fort: ment nu ave rept a Spund ce tebui fc" Atria etegie de comin cognitive o repress convinger le de up intersedia are au un carat cena, pmcam cle de * Ir Hobie tbe dar rc situtlonal, Acta petimbeicaforma unor convinger ondiponae (acs vole bin eer dese ‘lle muncd Inseam unt una) su se pt eer a ste ‘ul devaloe (48 persoant bund” 52 doin pe coal ee) ‘Su la egal arc impbei (nu tabu iid 3 fat co- lol stile mele emoyonne neti) ‘Oath atgore de convingen intemediore Se fet la cele mpl cate proces scimbl. Prochaska gf Di Clemente (1992) rele ila convngerle item, speifice model etapeor tans ‘corte ale achimbir ar pstulaztfaptul ct oamen pari, rigt el price eal demerul tapout, ein te ‘ape crc atunc cd rapt adecveaes nterventle es peor pe cooleparcurge client sin” (rockaska et, 19%). Primal std ote denn stad prcontemplticractorzat prin foal sero ms conensieaza problema a se ga ‘gt In achimibace. cesta marifets raster as dace norms tieeare i gerne apm ch a ven 0 problem (eu ben pre {null problema wen ete ch teste sofia"). ‘Aft in al doe stad, ca al eantemplil, cll rlzaz fp tul chao pmb ise gant 6 rezalve in vlog, dar nu Se ngojned nel in mod conceteborezove, maniftind inchoate Sine ambivalent fade enanarea Ta comportamental problematic (oli aura tin creed cote cu fami itm st sanat IE dar reba a oan gen inte el") ‘Bloaele care pots apa in cles deers de angare nie _poshobir pte desea prone Is eiapa de pepe subvetl eae reps es nepoeze fn vi storl apeopit fae plana in vederea ioctl comporta- ‘entel problematic. Urea espa aun In cade era in- divi au realiaat modifi evidente in plan compartanental, precum sin imprejrarileaxteme,astiel init modifickile com Poramentales Hesustinute In eapa de meninere,clentulse s3- ‘Esiept a pstrne ahi dabindite ist previngrecerle, Freeman 9 Dolan (2000) propinintngirea modelului eu etapele de prorecsdare gi tecidere i sugereaza interven speciale specie UUnalt clement important al modell cogniti ial concepual- iconv a cal il represna sete compensator” Aces tex sunt etre inten sas entero (le coping’) cae aut pe Cncepainaen earn FCC hs lent fact ff sitemulu provecteior prove din eda ‘outils Sled compensator epoeinl miecaniamele de ape tare le egoalievitares stile, etreren socal strc opa- ‘enjelon sactificul de sine fencinja da face pe pine celal, ‘naetivtatea,exploatares si manipulrca cla comporiamentle selcve gtendaya de efugiere i hiperctitate “Aceste rate po crea elena diverse probleme existe si dick nu sunt bine gestions, devin ebstacae in cals pengresulh fevapeutc Consideratea une tate de aces tip x fr adaptat+ ‘isnu dezadapaid tebulest fink sama ce veel de materlza re lacoste, de adecvarea la stung de lubes (Vall, 2x0) ‘Beck colabortor (1980) sublnia fp a sublet cu tal burt de pessoaline nee tte compensator son ane fal, ia ap ce lise sunt supeadezvoliate Act subieci cub re de personalitate shizoia8 i supradeavola capaciates de a ffi sutonom sidependent pt subdenv ols alaaten de co foperae gi dea aves rl da ip inti, Strategie cu crac de deptatv meni tubule emoticnal i campertamentale dezadap- tative. Nesconares une! sent sufcente actorllr care emer Conte acess Is eel vere "Young colaboratr afm ct subi ae una cin cele tel star tegiigide cave detent mania sinptomelepsropatlogice cin Young 196, Young, 1A accesenz i atven scheme dezadaptsive (de exemplu un Stic depen slage patter dominant = vith oie sein cre ae pte sen legato chorale cog ‘live (dinaire, etre eu abuz de subslangs paotopel, ~ Sapracompensae(o chem reftoar la ncapaciats pase ge ets un comportament ce sprint in rapt x cal -Aceate strategt aiferiteneexplcs fapta e8 uni subleci care ‘au acess convingerl distuncjionale de baz® actionezzi in med ‘iteat Ta ely timp teapeutl va tba in In consider af fe tori care pt conn la monfinerea probleme: centls “values silo so amines nor evenimente fr con: ‘cowdantt cu schemele cognitive, ~ lips anor cunostine sab eferitoore Ta stato eu un carter mal adept, 0 es Hote ~ ‘an nivel al de ctivare iso ce interferers cu proces Ae ozlvare de probleme ~ Solitatea nor mole comportamentale care sunt intrte pe dic ~ Invite mediate care depies for anil pe een lag = tren cir imple iiarenconsingestior de ip canes Hane, Ineficenja autopescepat care saboteaz3 imagine de sine a ats acd rv 3 Bm, 9p avai la sev = proeile atime ital legate shine (nu vol mal feu insu”); = Sentimental ipso de sperani: = ‘medial social ear intryte comportamenteledezadapttve, = cereal viios (biectvul major al conoeptualiziicazlui const In alegeea co Jor ma efits metode de intervene terapeutica in aor eu part laste individual le cst cet ‘Apa cum am sublinin ri ssn element inportan in cadre conceptualizait exzulu I repreznt stadia in care st afl clin tal ineadral demersului de schimbare, De pil, cen alain sdlul de cntemplare beneficiaaddeszatogl de Intervene care ‘to meniten si Sneline balan i dreciasehimbarl, interven ‘are sublines ingroriile cent rferitoar a comportamen tal problematic, care intaese motivaia schimbri, Intaresc ef clenja personal, esc nivelul de activism al subiectulut sa 5d ad se roovaluezs core (laicarea Valor, state i ‘iantive et) “Arc ein slecteaz strate de intervene pentru persoane ‘caesar singur ulburare pont care exit strato dete ‘ment validate empilc,trapeutl poate face apa la manual spe Clllaat.Asfl de his, validate epi, ou fost alate pens Alepresie (Beck, Rush i Emery, 1979} tulburare alee bipolar (Newman, Ley, Bese Rei Harrington x Gals, 2002), louse Sle persenaliti (Beck ct al, 1980), abuzul de subsiano psitrope (Beck, Wright Newnan Lies 1953) sau fbia socials (Chambless $1 Hope, 1996). Clr In Caml Uror rete standaralzate de erp, oneepualzarea cull preznt importants penne individual ter sttegior de interventie Tr ‘Conga arise POC ma Marian i Roxana sunt do studeny eae suf ce atacur de pa ic, comvingees ir aishinetonal baz postulnd fool c= te produce ocatastroi in organismal lor In fpulataculu de pee Dict Marien tino senzate de meni si de ieaitate gnats sind clviinebua, tn Up ce Rovana oven tahicandiegt dures Enzona forsee, gindul negativ automat find 8 et Fae oh farce Dep ambi clea ural seeing pag codrl atamente Tn cess a fost individual in fen de parila cs rene pte Reseacacsces cogniivs avin pandurle negative Specific, or metodele de induces contolaa a ste de panies 2 fost difeite: Marian » fost expus senzaiel de ameealtincusd Inte sonan notion timp ce ava biperventpe (respira ae- eleva, Roxana a fot soliitat t practice exotic In tr nll set rial costa ch va nbn np eaidaun client ex cnvins ce pal el are nim senate In ‘azul ccna cu probleme multpe terapeutal va webu se con- ving dacs este cezuls le aborday prin intermedia trap cog hitv-comportunentale, Dact rispuns este afirmatis, se pune problema snblrebietivelnetrapeutult ga pris Inter enfel,Deczia efeitos aceies va teu fina seama de ur tndlosele aspect: wo inportana obiatvelorterapeute(imptomul prenint sus onto ntyrtaten cent pies uneione- {ein omens cure ale existent) ~ Sraceral primar al anintor probleme i apor cu ale; = ‘ccestiliatea sbordart anumitor bietve in apor eu alll; 7 preernjele ental Statin Come ostce tarde de anh upon, peta te G2 ‘ney her mes eta, Gras, soit tn anc. ‘eee ca ft numa cite atepes nwa cl 63 ree geuiny tee epee rae marpenusinsnesy re en te Decl forest 2g 9 ec ebay ‘nev stgiecaron Sra cre rl pein restate Srp Tamteog bes trafans curt teesiecompcisn, pan See errr ener eee m an Halevi Concsptaicaeeraladapta dup Leahy, 2003, p. 5: Sil dean “ir ot ne tk | coovige |e ates pos le 4 t ee “Penwecktnivine | (Paps, ] coca mie Pet Seton | J etop e, gee [iecnenense” (tantric nesta ——— |fabotsi |v tone Pere ml ip incr tae catmez snp stn ese det coma roe peamane de ned limes coe (eee Depa lps de sera lock de neg Modell de coneptuaizare scat postuleaza faptl cd atunci ‘ind Comes ncetct #4 mannge i vin i mnt gandur automate intnive legate de fap eb cnevaT pune cva tn mlncace Clea interprctca’in me eatsilcaane pind coneiertnd ole re Conepanzare anor a PEC 1m cts reaitates (neva vr #8 0 otsvenss gl dact mann ceva Innblnie su v3 nae) Almentni ogre anata ey aceastn ‘vor dedlanga un ata ce panic cu pati pervert diarae (Gare contribu Instron in grevins) i eame ca innebun, se ‘sbi grav cn cua oie sau va fee un inf Cinta provins mi mite steel de panic p29 e2 oi scesten,decangss28 nists comportamente deeaigurate cae na fae ‘ects menncimptomele(tstogi compensators 2oeaz4 proape tot Gil intr camera intsecous 1 in Pata pull, fespit dine eit 8 manénce, Atel cn maint teu cate hiprvigient faa de oie fl de simiptom gastrointestinal Nu ese tis cat doit font rar atc nso de unl di pin ‘Conform models cgi comportamenele de siurar = pledies pe cents nfirme coninecisale cu crate caso ‘Ntsetaea accent nist permits se adapeze stim dean fatorlGltuapa dea se limenta) De aeements absenfaunoractivi- {ai care to snc laren soil sbsngeprogreselor in urma Testarontull fi acentuoaes deprsia cata shins ipsa de Sper apatic,resemnnt i acelin furious pees Insts, ‘ements care contribu la dificult de» se aimenta. Lips alc ‘mente conti, la rand a depres Teva linc evident fpt el Comaliaa fost wn copil bol- vii caren pete mt ip spt in pel ela de a= Lancome In yosld x avut un episod se scart darth eaacer- 2at prin anveat accents, plns fa, fobie deintunerc i pavor noctur. Pern, inginert de profes, eau exces de protector Gin prezenns tbr psopatlogie in fae nu au fost se= Dultecotte jr, daphne Sp ping se sma dept ‘iii problems. Terapeutl a propus — into prim etap — ex genes alt loc de or pe suptanans exo duttd de 340 de minute Tinned senna de gitatenenul Cornelio ot nformat 3 daca ma pla ngreutte ojundate de Kogan, va srternss spt pe- fe perf. Ciceval nial af trap Lau cons atacrile de panied dele obvevive legate de oie gansta reertaze Almeria. ‘lest fost explicat modell cogil al anseti Cu aco ‘modicill de amie a fest tliat metoda hiperventilail pent ince atacal de panic 9 pentru ao narna pe cles cx stag 114 Fr Hole {ules perfecsioniomloexpunes pe Ramona rsculu de a nu duce lander spine pens ache pe ae escutsadcdinee= st indeplinesc o saree pm reugen 0 fa perect. este re ii au aja pe client sf realzeefapolc terapeutal tinge be probleme. Terapeutl ra expla! apt cl terapiareprezints un (Corpor ewe in PCE ns precede invite, earl cru reel su inevitable chiar cetea pot fbsneice pin aun anit pune, deveecs faveraca- sh nets In cadralsarcinor pentru seas, cerut cet ac gegl inmod delet. Matai dialog scrale fot ult pets demonstra client cs exe nevitabil ca un ts ms comit tro pc ‘ete bine onl atv = i resliote imprint perch st Se pont economist pentu avi aveabile Analiza Denec- ioe sector a fat la rial el els pentru a analiza evant fi dezavantsjele manner unor convinger de Sp perefonist tvideninde tpl pe terme Ing predomi de raven (ane fac pe cent ert o serie cde activi importante “erapeutl ila so sri de stotegiadfionale pentru a di ‘min Heal catenin perfection sn npieiee propre Pic. Accta a nvjato pe Ramona si menitrizze stn fective negative sf rcuncascagindurie automate de ip perfectionist gst Teesichetez ca aa. AU fost rasa ast saci per aca 1a splines coca cents 3b mu eyene (iva dat urmtora strate Dac i tendings des evita sh noes ectiletal, couts sexie fn plan montl nur stale tal fective care te Impiodia 8 fac acest lary descrie-ii neural eine mites"). ‘in cuds acestor steep eu exist suai in cae Ramana 2 ev {at Si ndeplinesca sree i smi winowata gi desea Tecapetul a eticheat ses situa ea find ube, pont eliza ‘omadelaze 2 comportement ln via teal st fereau material Ge ura pent gesintl de plbotrape. Pentru a seduce sensi tele de clpablte rin, trapeutal i povet Ramone cur 3 facut amie greet minor, cre mu rau scusprejuic pres mad Demers traps consults recuceesperferionsmili 9p ‘ea contribu a reducers anti amlloratea dspozil ga per ‘nis abordaren ator obieive terete 2. Neincrederes ‘Dani un ingine ia vst de 9 de ania evident in crs e- Jel de doua ged de erapieconvingereadsfuncionale de bea tai sh ms deni in afm csertal hh daw coved Ge aae bGiciune, pent voi lipst de spa a cere camer care m8 wor jueca sau ma vor trate post, Dotort aes convinges, Daniel se sina anos fv anu stuapi psinosoiale nr