Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUAREA NTREPRINDERII

Aveti urmatoarele informatii despre situatia patrimoniala a unei intreprinderi :


Elemente
terenuri
Imobilizari corporale
Ch de infiintare
brevete
Fond comercial
Titluri de participare
Stocuri ( din care fara miscare 150)
Creante
valori mobiliare
Disponibilitati
Cheltuieli in avans
Venituri in avans
Furnizori
Obigatii bugetare
Imprumuturi bancare ( din care curente 500 )
Capital social ( 450 actiuni x 10lei/actiune )
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Rezerve
Rezultat

Valori
1.000
4.800
800
1.200
2.000
300
600
3.700
350
700
150
100
3.200
200
3.500
4500
500
3.000
600

Se cere :
a ) sa se elaboreze bilantul economic al intreprinderii stiind ca ajustarile sunt :
+ 3.500 la imobilizari corporale
+ 150 la imobilizari financiare
+ 250 la stocuri
- 100 la creante
+ 1.000 la imprumuturi bancare pe termen scurt in valuta
Pentru a determina bilanul economic al ntreprinderii se va stabili care sunt influenele
determinate de reevaluarea elementelor patrimoniale de activ i de pasiv.

Bilant contabil
ACTIV
Elemente
bilantiere

Valori

PASIV

Diferente
din
reevaluare

Valori
corectate

+ 3.500

4.500

Terenuri
1.000
Imobilizari
corporale
Ch de
infiintare
Brevete

4.800

Fond
comercial
Titluri de
participare
Stocuri ( din
care fara
miscare 150)
Creante
Valori
mobiliare
Disponibilitati
Cheltuieli in
avans
TOTAL ACTIV

4.800

800

- 800

1.200

- 1.200

2.000

- 2.000

300

+150

450

600

- 150+250

700

3.700

- 100 +
150

3.750

350

350

700

700

150

- 150

15.600

-350

15.250

Elemente bilantiere
Capital social ( 450
actiuni x 10lei/actiune
)
Rezerve
Rezultat
Provizioane pentru
riscuri si cheltuieli
Imprumuturi bancare
pe termen mediu si
lung
Imprumuturi bancare
curente
Venituri in avans
Furnizori
Obigatii bugetare

Valori

4.500

Valori
corectate

4.500

3.000

+ 500

3.500

600

- 1.000

-400

500

-500

3.000

3.000

500

+ 1.000

1.500

100

- 100

3.200

+ 100

3.300

200

Diferente din
reevaluare

TOTAL PASIV

Diferente
din
reevaluare

15.600

200
-350

-350

-350

15.250

a)
Bilan Economic
Activ
Elemente
bilantiere

Pasiv
Valoare

Imobilizari corporale

9.300

Imobilizari financiare

450

Stocuri

700

Creante

3.750

Disponibiliti

1.050

Total Activ

15.250

Elemente
bilantiere
Capital
social
Rezerve
Profit

Valoare
4.500
3.500
-400

Diferente
reevaluare
Obligatii
nefinanciare
Obligatii
financiare

3.500

Total Pasiv

15.250

-350

4.500

b) determinati valoarea intrinseca a unei actiuni prin ambele metode


Valoarea intriseca a unei actiuni se calculeaza prin raportarea activului net corijat la numarul de actiuni .
- Determinarea activului net corijat prin metoda substractiva
ANC = TA Total Datorii = 15.250 ( 3.500+4.500) = 7.250
-

Determinarea activului net corijat prin metoda aditiva

ANC = Capital propriu + Difrente din reevaluare = 4.500 + 3.500 400 350 = 7.250
Valoarea intriseca a unei actiuni = 7.250 / 450 = 16,11 lei / actiune
c) Elaborati bilantul financiar , stabiliti cele 3 mari mase financiare ale firmei si comentati pe scurt starea
de echilibru financiar
explicarea oricariu calcul este obligatorie
Bilan financiar
Activ
Pasiv
Elemente
Valoare
Elemente
Valoare
IV. Capitaluri permanente =
ANC + mprum. pe termen
I. Imobilizri
9.750 lung
10.250
II . Stocuri+creane
4.450 V. Obligaii nefinanciare
3.500
VI. Obligaii financiare pe
III. Disponibiliti
1.050 termen scurt
1.500
Total Activ
15.250 Total Pasiv
15.250

Fondul de rulment net global = Capitaluri permanente Imobilizri = 10.250 9.750 = 500 lei reprezint excedentul din capitaluri alocat finanrii activitii de exploatare a ntreprinderii,
respectiv indic stabilitatea financiar.
Necesarul de fond de rulment = ACR Obligaii nefinanciare = 4.450 3.500 = 950 lei - indic
o vitez de rotaie a stocurilor i a creanelor mai mic fa de plata datoriilor pe termen scurt a
ntreprinderii, astfel societatea se finaneaz din surse atrase pe termen scurt intr-o proporie mult
mai mic fa de cea de valorificare a stocurilor i de incasare a creanelor, ceea ce duce la o
diminuare a trezoreriei firmei.
Trezoreria net = Disponibiliti mprumuturi financiare pe termen scurt = 1.050 1.500 = 450 lei pentru a face fa nevoilor curente firma trebuie s apeleze la resurse atrase.
Echilibrul financiar al firmei = FR NFR = 500 950 = -450 lei - indic faptul c
ntreprinderea apeleaz la credite financiare pentru activitatea de exploatare, deoarece duce lips de
lichiditi, trebuie s aib n vedere valorificarea stocurilor i ncasarea creanelor, iar din punct de
vedere a obligaiilor de plat ctre furnizori s obin credite comerciale cu scaden la plata acestora
mai accesibil ( mai mare ).

S-ar putea să vă placă și