Sunteți pe pagina 1din 3

Resursele societatii sunt

grupate in 4 categorii:
-resurse
natural(pamant,zacaminte
mineral,paduri,ape etc.
-resurse umane (inclusive
capacitatiile fizice si
intelectuale ale
oamenilor),bunuri si
serviciile obtinute
-antreprenor-> isi asuma
riscurile pentru obtinerea
de bunuri si servicii oferite
pietei,obtinerea de
venituri si profit in urma
tranzactiilor de pe piata.
D.p.d.v. cantitativ aceste
resurse sunt elemente de
intrare in S.C.N. pt.
calculul indicatorilor sau
agregatelor
macroeconomice.
In statistica macroec, se
utilizeaza mai multe
concept si definitii,
formeaza vocabularul de
baza al statisticii, dintre
care mentionam: 1.Bunuri
si servicii -> elemente
tangibile care se regazesc
sub forma de
utilaje,cladiri,masini,bunur
i de comun. 2.Serviciile
->elemente intangibile,
destinat satisfacerii
nevoilor umane pentru,
educatie, sanatate,
cultura etc.
Obs: Avand in vedere
bunurile si serviciile

obtinute intr-o perioada de


timp si destinate pietei
-Totalitatea bunurilor si
serviciilor obtinute intr-o
perdioada de timp
formeaza produsul
national.
-Bunurile si serviciile
incluse in produsul
national si destinate pietei
trebuie sa fie utile.
-In decursul timpului, au
existat 2 mari categorii de
politici macroec. cu impact
asupra statisticii macroec:
-politica macroec, bazata
pe economia de piata
-bazata pe economia
planificata centralizata.
Macroeconomie
Se ocupa cu studiul
comportamentului
economic al unei tari.Stat.
macroec, se ocupa cu
studiul cantitativ
(marime,dinamica,factori
de influenta) a resurselor
utilizate cu metodologia
de calcul a indicatorilor
macroeconomici cu
indicatori de rezultate
obtinute de sectoarele
macroec cu indicatori care
masoara performanta,
eficienta,competivitatea la
nevel microeconomic.
Microeconomie
Studiaza comportamentul
agentilor economici
individuali, studiaza o
singura piata.Stat microec
ofera informative despre

ciclurile economice,
despre standardul de
viata, despre cresterea
economica, despre
dezechilibrele din
economia nationala.