Sunteți pe pagina 1din 1

1) Prin oxidarea totala a 1,94 g copolimer butadiena-alfa-metilstiren se obtin 1,8 g apa.

Raportul
molar al monomerilor in copolimer este:
A. 1:3
B. 2:3
C. 3:5
D. 2:5
E. 5:1

1 mol C4x+9yH6x+10y = 12(4x+9y) + 6x+10y = 48x+108y+6x+10y=54x+118y g


54x+118y g............................................................(3x+5y) moli
C4x+9yH6x+10y + (22x+47y)/4O2 (4x+9y)CO2+ (6x+10y)/2 H2O
1,94 g..........................................................................0,1 moli
5,4x+11,8y=1,94(3x+5y)
5,4x+11,8y = 5,82x+9,7y
11,8y-9,7y=5,82x-5,4x
2,1y= 0,42x
x/y = 2,1/0,42 = 5/1
2) Se copolimerizeaza 100 moli amestec butadiena si alfa-metilstiren aflate in raport molar de
3:1.Raportul molar in copolimer este de 2:1. Raman 5 moli de alfa-metistiren.Ce masa de
butadiena a ramas necopolimerizata?
1 mol C4H6 = 54 g
1 mol CH2=C(CH3)C6H5 = 118 g
Daca raportul molar in amestecul initial este 3:1 rezulta ca sunt 75 moli butadiene si 25 moli
alfa-metilstiren
Daca la sfarsitul copolimerizarii mai raman 5 moli de alfa-metilstiren rezulta ca au reactionat 20
de moli de alfa-metilstiren si 40 moli de butadiene (raportul de combinare fiind 2:1)
Dupa copolimerizare raman: 35 moli butadiene si 5 moli alfa-metilstiren
Masa butadiena necopolimerizata=3554=1890 g