Sunteți pe pagina 1din 1

Fiecare entitate , indiferent de statul sau juridic, dispune de un volum mai

mare sau mai mic de resurse materiale, umane, informationale si de alta natura,
dintre care unele sunt deja integrate in circuitul de valori pe plan national si
international, iar altele se afla in stare latenta, potentiala. Forta economica a unei
entitati, capacitatea acesteia de a satisface nevoile sociale, locul pe care il ocupa
ipe piata depind de masura in care resursele respective sunt atrase in circuitul
economic, de modul de organizare si conducere a proceselor economice, de
mecanismul de functionare a entitatii.
Fiecare intreprindere are structuri proprii de organizare , forme specifice de
organizare a activitatii de baza , reglementari multiple de supervizare, orientare si
control; aplica principii si metode de conducere adecvate; utilizeaza modalitati si
criterii variate de cuantificare a eforturilor, de masurare a efectelor si de apreciere a
eficientei; foloseste instrumente felurite de stimulare sau franare a unor activitati,
de prevenire si combatere a unor fenomene cu caracter perturbator si
dezechilibrant, de orientare a activitatii intr-o directie anumita sau catre un scop
anume. Fiecare entitate are propriul sau mecanism de functionare, care poate sa
prezinte atat similitudini, cat si deosebiri fata de mecanismele financiare ale altor
entitati.
Mecanismul financiar al ntreprinderii, prin care se realizeaza procesele de
procurare, alocare si utilizare a resurselor banesti, corespunzator activitatii
specifice fiecarei entitati de acest fel. Mecanismul financiar al ntreprinderii se
defineste, la rndul sau, ca un ansamblu al proceselor de conducere si reglare a
activitatii financiare a ntreprinderii, respectiv a fluxurilor financiare la care
participa aceasta. El se concretizeaza n metode, forme, instrumente si procedee
tehnice de formare si utilizare a capitalurilor, de constituiresi utilizare a altor
fonduri banesti administrate de ntreprindere, corespunzator obiectivelor acesteia.
Mecanismul financiar prezinta diferite grade de complexitate determinate de
procesele constituirii, distribuirii si utilizarii fondurilor banesti-financiare la
diverse nivele si structuri la care se administreaza asemenea fonduri. Sub acest
aspect, este de admis necesitatea conceperii si functionarii unor mecanisme de mai
mica complexitate, corespunzatoare fiecarui tip de fond financiar administrat, dar
asamblate n mecanismul financiar global. n acest sens, mecanismul financiar
global reprezinta un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti existente n economie sau segmentelor
activitatii financiare a ntreprinderii (al fondului bugetar, al fondului de rulment, al
autofinantarii, al fondurilor pentru investitii, etc.).