Sunteți pe pagina 1din 109

HERMANN KOEPKE

COPILUL LA NOU ANI

HERMANN KOEPKE

COPILUL LA NOU ANI


Al nou lea an de via
Importan a sa n dezvoltarea copilului

EDITURA TRIADE

Traducere din limba german :


Hermann Koepke
DAS NEUNTE LEBENSJAHR
Seine Bedeutung in der Entwicklung des Kindes
Philosophisich-Anthroposophischer Verlag,
Goetheanum, Dornach/Elve1ia, 1983
Editat de Asocia1ia pentru Extinderea Artei Vindec5rii n Romnia
n colaborare cu
Centrul pentru Pedagogie Waldorf Bucure<ti
<i
Sec1ia de pedagogie a Universit51ii pentru =tiin15 Spiritual5
de la Goetheanum Dornach (Elve1ia)
Traduc tor:
Diana S5l5janu
Asisten tiin ific :
dr. Constantin Paxino
Coperta:
Beppe Assenza

Toate drepturile, inclusiv de reproducere foto-mecanic5 <i per scanner,


rezervate.
2001 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN: 973-9196-95-0
4

Cuprins

Cuvnt la noua edi1ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuvnt nainte de Jrgen Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

COPILUL LA NOU ANI

Convorbire cu p5rin1ii lui Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Vizit5 la domiciliu a dasc5lului, la p5rin1ii unui b5iat de 9 ani Colaborare ntre dasc5l <i casa p5rinteasc5 Pove<ti, cuno<tin1e despre
lucruri <i meserii, religie Iosif <i Robinson Crusoe leg5tura dintre
<coal5 <i via1a zilnic5 De unde provine curentul electric Rentoarcerea la natur5 Influen1e perturbante ale tehnicii asupra copilului de 9 ani Discutarea copilului ca ajutor n educa1ie.

Convorbire cu p5rin1ii Monic5i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vizita la domiciliu a dasc5lului, la p5rin1ii feti1ei de 9 ani Un comportament ciudat ca expresie a trecerii unui prag n via15 Presim1irea mor1ii <i a faptului c5 omul e muritor Jertfirea lui Isaac Sara
<i diavolul Leg5turile de snge <i iubirea liber5 fa15 de semeni
Perceperea individualit51ii.

Dragi p5rin1i! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

39

Descrierea, n cadrul unei seri cu p5rin1ii, a trecerii de prag care are


loc la vrsta de 9 ani For1a imit5rii <i secarea ei Separarea de
mediul nconjur5tor, trezirea eului Criza singur5t51ii Disconfort
corporal Sarcina educatorilor Ajutor acordat prin materiile de nv515mnt Cum poate fi condus copilul spre vie1uirea eului Trecerile de la 9 <i 12 ani nf51i<ate n jocul de Cr5ciun despre Paradis
Copilul fur5 O convorbire pedagogic5 Rezolvarea problemelor
suflete<ti prin conducerea autoritativ5 a copilului Represiune <i pedeaps5 Importan1a vrst5 de 9 ani pentru restul vie1ii.

Vrsta de nou5 ani n cadrul biografiei . . . . . . . . . . . . . . . .

51
5

Heinrich Schliemann, savantul Hans Carossa, poetul <i medicul


Oskar Koposchka, pictorul Bruno Walter, dirijorul Dante
Alighieri, poetul Rudolf Steiner, ntemeietorul antroposofiei
Heinz Mller, pedagogul.

ASPECTE ANTROPOLOGICE REFERITOARE


LA CEL DE AL 9-LEA AN DIN VIAM

Cea de a doua perioad5 de <apte ani . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Triparti1ia celei de a doua perioade de <apte ani Maturizarea denti1iei, maturizarea respira1iei maturizarea pentru via1a p5mnteasc5
Influen1e de sus n jos Cel de al 9-lea an din via15 ca moment de
trecere a unor curen1i diametral opu<i.

Compara1ie ntre copilul de 7 ani <i cel de 12 ani . . . . . . . .

70

Sfera membrelor
Lungimea membrelor n raport cu vrsta Simpatie <i antipatie A
deveni con<tient <i a modela.

Sfera capului
Cap mare <i cap mic Spiritul care doarme n sfera capului <i spiritul
care e treaz n sfera capului nvierea dintre imagina1ie <i reprezentare.

Sfera trunchiului
M5rimea copilului <eznd <i cnd st5 n picioare la copiii mici predomin5 respira1ia, la cei mari valorile pulsului.

Sintez5
Compara1ie ntre copii de clasa I <i cei de clasa a VI-a

Copilul la r5scrucea de la 9 ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mutarea n casa proprie
Inversarea din zona capului <i a membrelor Schimb5ri n sistemul
ritmic Influen1a for1elor se sus <i a celor de jos Curba ascendent5
a pulsului <i cea descendent5 a respira1iei Schema planului pentru
mutare Trecerea de la 9 ani n punctul de intersec1ie Eliberarea
prin eu a gndirii, sim1irii <i voin1ei Efecte asupra ntregii vie1i.

80

Cum ajut5 planul didactic


Materiile de nv515mnt: Construc1ia caselor Via1a agricultorilor
Limba matern5 <i limbile str5ine Muzica Consecin1ele invers5rii
asupra activit51ii pedagogice.

Perturb5ri ale gndirii, sim1irii <i voin1ei


Senza1ia de presiune n cap, dureri abdominale, palpita1ii <i tulbur5ri
respiratorii Otr5virea celor trei sisteme prin activitatea intelectual5,
compara1ie cu povestea Alb5 ca Z5pada.

ncarnarea eului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Trei impulsuri ce aduc ajutor: Originea divin5, ceea ce e viu n moarte, arta.

ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE TRECERII


PRAGULUI CELUI DE AL 9-LEA AN DE VIAM

Puncte de vedere ale medicului =colar


Dr. med. Walther Holtzapfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimb5ri n procesele de via15 n timpul celui de al 9-lea an Boala
<colarit51ii sau sindromul periodic mboln5viri mai grave Cauza <i tratamentul bolii <colarit51ii.

96

ANEX

Cop5celul cel puternic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


O istorioar5 pentru un copil care n-a f5cut trecerea de la 9 ani.

100

Jum5tate de nod lunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inversarea din cel de al 9-lea an de via15 ca oglindire a orbitei inver- 102


sate a Lunii.

Inversarea din procesul schimb5rii din1ilor . . . . . . . . . . . . .


Comparare a procesului de formare a din1ilor <i a materiei denumite
Desenul formelor.

Remarci <i indice bibliografic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

111

Cuvnt la noua edi ie

A< vrea s5 le mul1umesc tuturor celor care au contribuit la r5spndirea acestei scrieri astfel nct retip5rirea ei a devenit att de
curnd necesar5 -, prin faptul c5 au atras aten1ia p5rin1ilor asupra ei,
ajutndu-i n mod indirect pe mul1i copiii afla1i la aceast5 vrst5 plin5 de situa1ii critice.
Pentru noua edi1ie am prelucrat <i extins capitolul Dragi p5rin1i
datorit5 concursului dat de dr. med. Walther Holtzapfel, a putut fi
ad5ugat capitolul Puncte de vedere ale medicului <colar. El ofer5
aici, pe baza unei experien1e de mul1i ani, importante idei stimulatoare, venind astfel n ntmpinarea dorin1ei exprimate de mul1i p5rin1i.
Pa ti 1985

Hermann Koepke

10

Cuvnt nainte

Cam ntre nou5 <i zece ani n via1a fiec5rui om se afl5 un important punct de r5scruce. La aceast5 r5scruce are loc, pentru unii n
mod mai con<tient, pentru al1ii mai pu1in con<tient, o cotitur5, care
va ac1iona apoi n continuare, exercitnd o influen15 decisiv5 asupra
destinului. De<i n scrierile sale fundamentale de pedagogie Waldorf
Rudolf Steiner a atras aten1ia n mod deosebit asupra acestui moment
al vie1ii, exist5 nc5 foarte pu1ine lucr5ri care s5 se ocupe de cel de al
nou5lea an din via1a copilului.
Hermann Koepke a descoperit n aceast5 treapt5 de via15 o inversare a omului tripartit, o inversare prin care eul ncepe s5 ac1ioneze
n organiza1ia trupeasc5.
n aceast5 lucrare, pe care am dori n mod deosebit s-o punem la
ndemna multor p5rin1i, s-a rev5rsat un deceniu <i jum5tate de practic5 n cadrul <colii Waldorf, precum <i experien1a multor ore de
seminar pedagogic.
Cartea ncepe cu dou5 convorbiri care au loc ntre p5rin1i <i nv515tor. Cu ajutorul unor exemple concrete din munca educativ5, se
arat5 n ce fel i se poate acorda ajutor copilului aflat n situa1ia deosebit5 de la nou5 ani, pentru ca n acest moment de criz5 al unei r5scruci a vie1ii, el s5 poat5 primi n fiin1a sa eul, n a<a fel nct pe
aceast5 baz5 s5 devin5 posibil5 dezvoltarea sa nspre libertate,
Jrgen Smit

11

12

Introducere

Tocmai terminasem de ag51at pe pere1i aquarelele mari, bogat colorate, ale micilor mei elevi de clasa I, cnd Gerda Langen, o coleg5
mai vrstnic5, intr5 n clas5. Ea se opri n fa1a peretelui acoperit de
picturi <i <i exprim5 bucuria. Apoi se ntoarse spre mine. S5 nu v5
fie tem5 dac5 ntr-o zi copiii dvs. vor pierde aceste bogate for1e ale
fanteziei. Aceste for1e se ntorc, <i anume sub o form5 transformat5.
Aceste cuvinte, ca <i alte convorbiri, de care-mi amintesc foarte
exact dac5 nu textual, cel pu1in dup5 con1inutul lor mi-au dat
primul imbold de a scrie aceast5 carte.
Ca pedagog cu experien15, ea <tia foarte bine ce este cu aceast5
pierdere a for1elor copil5riei. Cu ocazia unei asisten1e la ore efectuat5 n cadrul studiilor ei, ca student5 a unui institut de nv515mnt tradi1ional, v5zuse ea ns5<i cum cei mici veneau la <coal5 ntr-o
dispozi1ie solar5, plin5 de bucurie, pe cnd cei mari ar5tau palizi <i
obosi1i, aproape bolnavi. n momentul cnd <i-a dat seama c5 ace<ti
copii <i pierduser5 cele mai bune for1e ale fiin1ei n procesul <colar,
ei i se impuse ntrebarea dac5 mai poate s5 devin5 nv515toare. Ap5sat5 de povara acestei ntreb5ri, m-am dus la o conferin15 pe care o
prezenta Rudolf Steiner, povesti ea mai departe. S-a ntmplat ceva
cu totul nea<teptat. Mi s-a p5rut c5 Rudolf Steiner se abate de la tema
conferin1ei sale <i spune ceva ce avea leg5tur5 cu problema mea personal5. Povestea despre un ru care a secat, dar iese la suprafa15 n
alt loc <i curge mai departe. prin acest fenomen luat din natur5, el
compara un proces sufletesc din dezvoltarea omului. El mai spuse c5
aceste for1e dispar n l5untrul fiin1ei umane, dar mai trziu ele pot s5
reapar5 sub o alt5 form5.
Aceast5 conferin15 a nsemnat pentru ea o mare u<urare. Ea a dat
curs ndemnului lui Rudolf Steiner <i <i-a dat seama c5. ntr-adev5r
prin pedagogia Waldorf bogatele for1e ale fanteziei se ntorceau metamorfozate.

13

Cam ntre al 9-lea <i al 10-lea an din via1a sa copilul trece


printr-o dezvoltare demn5 de luare-aminte, continu5 ea. Cel de al
9-lea an e situat ntre perioada celei de a doua denti1ii <i pubertate.
Aceste dou5 stadii din dezvoltarea copilului, care ies n eviden15 <i
sub raport corporal, sunt bine cunoscute. Cel de al 9-lea an ns5
Rudolf Steiner a vorbit ntotdeauna de un moment de trecere n via151 este un lucru care are loc n primul rnd n sfera sufletescspiritual5; aceasta ni nseamn5 ns5 c5 ar fi, de aceea, mai pu1in important; dimpotriv5, e vorba de cel mai important moment al vie1ii.
Aici ceva seac5 <i altceva iese la suprafa15.
Venerata mea coleg5, de la care primisem ni<te remarci att de
importante, a ncetat din via15 n anul 1973, n vrst5 de 70 de ani.
Spiritul ei bun eu l-am sim1it plannd ca o stea c5l5uzitoare asupra
acestei c5r1i, n care a< dori s5 g5seasc5 un ndemn <i stimulent att
dasc5lii, ct <i p5rin1ii. nchin deci Gerdei Langen aceast5 lucrare, cu
cea mai mare recuno<tin15.
Dornach, Michaeli 1982

14

COPILUL LA NOU ANI

Convorbire cu p rin ii lui Peter

De cnd copiii lor trecuser5 n clasa a treia, tot mai mul1i p5rin1i
doreau ca dasc5lul s5 le fac5 vizite acas5. Ei voiau s5 <tie ce se ntmpl5 de fapt cu copilul lor.
nv515torul porni spre prima sa vizit5. n drum <i mai readuse o
dat5 n amintire cum se purtase Peter n acea diminea15, cnd <i
strnseser5 mna de bun-venit.
Era un b5iat nalt, cu ochi alba<tri <i p5r blond; pe nas avea c1iva
pistrui. Li azi se ndreptase plin de entuziasm spre nv515torul s5u,
cum se ntmpla n cele mai multe zile. nv515torul l vedea acum n
fa1a ochilor, intrnd n clas5 <i ndreptndu-se spre el. La fiecare pas
<i azvrlea picioarele, ca <i cum ar fi fost nc5l1at cu ni<te pantofi
foarte grei sau pu1in prea mari, ceea ce, de fapt, nu era cazul deloc.
Mersul s5u tr5da faptul c5 nu se poate uni prea bine cu solul pe care
calc5. Salutul s5u era plin de spontaneitate: n ultima vreme el chiar
scutura mna nv515torului, totu<i privirea i aluneca pu1in pe al5turi de acesta. De-abia dup5 ce nv515torul i re1inuse lini<tit mna
pentru cteva clipe, l privi n ochi. Dar apoi se ntoarse de ndat5
spre colegii s5i <i ncepu cu ei o convorbire aprins5, cu glas tare. Colegii, care, ca to1i copiii, spioneaz5 f5r5 cru1are sl5biciunile celor din
jur, i d5duser5 tot felul de porecle: Schimonosil5, fiindc5 uneori
mu<chii fe1ei i tres5reau, f5r5 ca el s5-i poat5 st5pni, <i Atot<tiutorul, fiindc5 avea obiceiul de a critica foarte mult, exprimndu-<i
adeseori observa1iile critice cu glas tare, chiar n mijlocul orei. Cu
toate acestea, Peter era iubit, fiindc5 se dovedea a fi un camarad cu
sim1ul drept51ii <i plin de voio<ie.
n timpul cinei i s-a dat voia b5iatului cel mai mare, lng5 al1i
doi fra1i <i o surioar5 s5 stea, la masa rotund5 din sufragerie, lng5
15

nv515torul s5u. P5rea s5 fie extraordinar de mndru de acest lucru,


dar nu scotea nici un cuvnt. Dup5 cin5, copiii au dus vesela n buc5t5rie, au urat tuturor Noapte bun5 <i, la un semn al tat5lui, au disp5rut. n timp ce mama mai nl5tura nc5 firimiturile de pe mas5, tat5l
ntreb5 deja din ce cauz5 fiul s5u devenise dintr-o dat5 att de critic.
Voi ncerca s5 v5 explic, a spus nv515torul. Mania de a critica
pe care o constata1i la fiul dvs. e condi1ionat5 de vrsta la care se
afl5. Acest lucru l ntlnim foarte des odat5 cu mplinirea vrstei de
9 ani. Cu pu1in timp nainte, fiul dvs. se mai afla nc5 la vrsta imit5rii, adic5 el f5cea ceea ce vedea c5 se petrece n jurul s5u. n aceast5
stare copil5reasc5, mai mult cufundat5 n visare, el era ntre1esut cu
lumea din jur. Dar acum aceast5 situa1ie s-a schimbat. Odat5 cu mplinirea vrstei de 9 ani, ajuns pe pragul vie1ii sale, copilul se treze<te, vede pentru prima dat5 lumea nconjur5toare ntr-un mod mai
con<tient dect nainte. Dar <i n lumea sa interioar5 se ajunge la o
nou5 vie1uire a eului, mai profund5 dect fusese cazul nainte.2 El
intr5 acum n lumea exterioar5 observnd-o. ntr-o fapt5 el recunoa<te cu mai mult5 claritate dect nainte nl5n1uirea de gnduri ce a stat
la baza ei. Multe lucruri care nainte i sc5pau, de-abia acum l frapeaz5.
Aceast5 trezire poate fi o uimire lini<tit5, dar ea poate s5 duc5 <i
la mania criticii. Pur <i simplu, copilul percepe acum n mod mai
con<tient <i lucrurile care-i par absurde. C5 adeseori o nimere<te pe
al5turi cu critica sa, aceasta e cu totul alt5 problem5. Facultatea de a
ob1ine din observa1iile f5cute un ntreg, de-abia de acum nainte se
cere dobndit5 <i, n special, ea nc5 n-a fost maturizat5 prin experien1a vie1ii. Dac5, de pild5, tat5l a r5mas nc5l1at cu pantofii de strad5,
n timp ce copiilor nu li se d5 voie s5 umble dect n papuci, ei resimt
acest lucru ca fiind nedrept. Ce l-ar fi putut ndemna pe tat5l lor s5
r5mn5 nc5l1at c5 a fost, ntr-adev5r, o gre<eal5 din partea lui sau
c5 mai trebuie s5 ias5 odat5 n ora< <i, fiind timp uscat afar5, a r5mas
cu pantofii de strad5 -. copiii nu iau seama, de obicei, la acest aspect.
Vre1i s5 spune1i, replic5 tat5l, c5 de fapt criticismul pronun1at
al fiului nostru e doar un fenomen specific vrstei?

16

ntr-un anumit sens, da. Acuma p5rin1ii nu mai sunt ni<te personalit51i tabu situate deasupra copilului. De fapt, n sufletul acestuia
tr5ie<te ntrebarea de-abia sesizabil5: Oare de unde <tiu cei mari
totul? n aceast5 ntrebare, situat5 la nivel mai mult incon<tient, se
amestec5 <i ceva ndoial5: Oare ei <tiu cu adev5rat totul? B5ie1ii
dau glas mai adeseori ndoielilor sau criticii din suflet dect fetele,
care sunt mai re1inute <i mai retrase.
nv515torul t5cu. <i punea ntrebarea dac5 nu cumva setea de a
critica, deosebit de vehement5 la Peter, se mai putea explica <i prin
altceva. n mod frecvent, trecerea de la 9 ani f5cuse s5 ias5 la suprafa15 un lucru sau altul, care se dovedea a fi o unilateralitate sau sl5biciune a celor din preajma copilului. Poate acesta era cazul <i aici?
nv515torul remarcase n timpul cinei modul spontan <i poruncitor de
a se purta al tat5lui. F5r5 ndoial5 atitudinea sa n via15 d5dea tonul n
familie. Dac5 el spunea un lucru, copiii l executau f5r5 ntrziere. n
mod invizibil, dar prezent <i ac1ionnd n toate, domnea gestul tat5lui
care, cu degetul ridicat poruncitor, 1i spune ce ai de f5cut. Iar acest
gest aici se referea mereu numai la fapte exterioare. orice dorin15
l5untric5 p5rea de la bun nceput condamnat5 la t5cere. Acest lucru
putea fi n1eles dac5 se avea n vedere situa1ia de via15 a familiei,
fiindc5 la cele <ase guri fl5mnde n centru aten1iei se afla n fiecare
zi, n mod inevitabil, c<tigarea traiului. Nici tat5l, nici mama nu
aveau timp s5 citeasc5 o carte, iar muzica venea numai de la aparatul
de radio. Dintr-o dat5 ntreaga situa1ie deveni limpede pentru nv515tor <i acum el se vedea pus n fa1a problemei: Oare am voie s5-i
atrag tat5lui aten1ia asupra acestor corela1ii? S5-i spun c5 adeseori
purt5rile ie<ite din comun ale p5rin1ilor se oglindesc n copii? Nu
voia n nici un caz ca observa1ia s5 fie luat5 drept repro<. Era vorba
de problema unei autocunoa<teri. Dar tat5l respingea deja orice observa1ie critic5 a fiului s5u; cum ar reac1iona dac5 cineva din afara
familiei i-ar da de n1eles a<a ceva? nv515torul <i d5dea seama c5
are neap5rat5 nevoie de concursul tat5lui, dar n aceast5 clip5 nu g5sea nici curajul necesar, nici cuvintele potrivite. tot i umbl5 prin
minte. Oare cum stau lucrurile cu propriul t5u efort dac5 1i s-ar spune un asemenea lucru? Dar oare po1i, pur <i simplu, s5 taci <i s5 ai
con<tiin1a mp5cat5? Nu-i era dator copilului adev5rul? Nu a<teptau
17

p5rin1ii r5spuns la ntrebare? poate c5 <ov5iala asta era o la<itate?


Tocmai <i f5cuse pu1in curaj <i se preg5tea s5 spun5 ceva, cnd tat5l
i-o lu5 nainte.
=ti1i, spuse zmbind, poate c5 fiul nostru are chiar de la mine
ceva din aceast5 atitudine de atot<tiutor. n meseria mea sunt obligat
s5 supraveghez munca altor oameni <i, binen1eles, adeseori exist5 <i
cte ceva de criticat. Poate c5 aceasta i s-a transmis <i lui. Nu crede1i?
Toat5 crisparea se transform5 ntr-o dispozi1ie degajat5 <i plin5 de
voie-bun5. nv515torul lu5 din minile mamei, care tocmai venea din
buc5t5rie, ce<tile, mpreun5 cu ceainicul. Ea turn5 ceaiul. n tot acest
timp nv515torul cugeta mai departe la fiul lor.
Setea de a critica mereu, dar pe urm5 <i lacrimile, care, n pofida
vrstei sale, i mai ap5reau att de repede n ochi oare amndou5
aceste lucruri nu indicau faptul c5 acest copil nu se putea retrage n
vie1uirile sale l5untrice profunde? problema era felul n care putea fi
realizat5 la el ngrijirea sufleteasc5. nv515torul <i d5du seama c5
aceast5 problem5 trebuia abordat5 direct: I-a1i spus pove<ti lui Peter?, o ntreb5 el nentrziat pe mam5, care se a<ezase <i ea la mas5.
Am ncercat, r5spunse femeia cu viu interes, dar nu am reu<it,
cu toate c5 am ales cele mai frumoase pove<ti. Peter mi-a declarat
f5r5 ocol: Nu vreau pove<ti. Vreau ntmpl5ri adev5rate! =i faptul
c5, a doua zi, n timpul prnzului, f5cuse aceast5 observa1ie: Masa
noastr5 nici nu e f5cut5 din lemn, e doar furniruit5, arat5 c5 el dore<te s5 tr5iasc5 cu totul n realitate. Nu-l mai po1i interesa pentru
pove<ti. - nv515torul <i f5cu repro<ul c5 neglijase prea mult aceast5
familie, fiindc5 sfatul de a-i spune b5iatului pove<ti fusese dat n urm5 cu peste doi ani. De atunci ncoace n copil se produseser5 multe
schimb5ri.
Pove<tile nu-<i mai au rostul acuma. confirm5 el spusele mamei. Acuma fiul dvs. a trecut pragul vrstei de nou5 ani <i acuma,
dac5 i-a1i spune pove<ti, aceasta ar nsemna s5-l frna1i n mod artificial n dezvoltarea sa. la vrsta pove<tilor, copii tr5iesc ntr-o unitate
paradisiac5 cu lumea, n care toate lucrurile vorbesc <i se n1eleg ntre ele; dup5 intrarea n cel de al 9-lea an de via15, copilul nu mai
vie1uie<te din interior lumea, nu mai aude murmurul ce urze<te ntre
18

lucruri <i nici felul cum se reveleaz5 din l5untru spre afar5. Acuma
copilul vede din afar5 lumea, n enigmatica ei t5cere. n copil se trezesc ntreb5ri. El vrea s5 cunoasc5 lumea.
A<adar, s5 nu-i mai istorisim nimic?, voi mama s5 <tie.
Ba da, dar povestiri, nu pove<ti. Ceea ce-l intereseaz5 acum pe
fiul dvs. sunt corela1iile din via15. Ce se ntmpl5, de pild5, ntr-o
gospod5rie 15r5neasc5, ntmpl5ri petrecute n mun1i <i p5duri <i tot
ceea ce se face n diferitele ateliere me<te<ug5re<ti.
Dar acest lucru tocmai c5 i-ar ndrepta aten1ia spre lumea exterioar5. Dar n cursul ultimei vizite pe care ne-a1i f5cut-o spunea1i c5
b5iatul trebuie s5 tr5iasc5 mult n fantezia lui, cred c5 a1i folosit, de
asemenea cuvntul lume l5untric5, interveni tat5l, care n tot acest
timp se mul1umise doar s5 asculte.
Povestea are rolul de a-l preg5ti pe copil, ca printr-un vis la trezire, pentru lumea din jur. Ea l nva15 s5 vad5 lumea n esen1e, ce e
bun <i ce e r5u, folositor sau gre<it. Dar acum fiul dvs. se afl5 ntr-o
cu totul alt5 situa1ie. <i m5nnc5 felia de pine <i, dintr-o dat5, simte
c5 vrea s5 afle totul despre cum se face pinea, despre recoltarea <i
m5cinarea cerealelor etc.
Ce facem, n cazul n care copiii refuz5 s5 m5nnce coaja de la
felia de pine sau chiar arunc5 pinea la gunoi? Eu g5sesc c5 e un
lucru ngrozitor, dar ce a1i face dvs.?, intervine mama repede.
Dac5 ncerc5m s5 facem pine mpreun5 cu copilul sau, poate,
chiar dac5 m5cin5m gr5un1ele cu o mic5 moar5 manual5 <i pe urm5
mai <i trecem pe lng5 un ogor unde boabele se coc, i putem povesti
c5 deja <i un bob att de mic e ca un fel de pine mic5, pe care a
copt-o Soarele. C5 activitatea noastr5 de a face pinea, cnd ad5ug5m elementele ap5, aer, foc, este propriu-zis o repetare a ceea ce se
ntmpl5 afar5 n natur5, sub ac1iunea ploii, vntului <i a c5ldurii solare. Cnd facem pine, facem de fapt un lucru care se petrece <i n
cadrul Crea1iunii; aceasta d5 activit51ii noastre o solemnitate deosebit5.
Dar dac5 un copil nu are nici un fel de respect fa15 de pine, ce
s5 facem? Mama suspin5.
Pinea se face din gr5un1e, gr5un1ele se coc n lumina solar5,
lumina este o for15 care face ca toate s5 creasc5, ea conduce spre
19

Creator. Ea este ceea ce ne hr5ne<te, ea este for1a existent5 n pine.


Nu e o ipocrizie ce imit5 evlavia, ci ceea ce copilul vie1uie<te <i el
profund, dac5 nainte de mas5 spunem mica poezie:
Pinea din gr5un15,
Gr5un1a din lumin5,
Lumina din chipul lui
Dumnezeu.
Road5 a p5mntului
Din str5lucirea lui Dumnezeu,
F5 s5 se fac5 lumin5
=i n sufletul meu.3
Dac5 un copil a vie1uit cndva toate acestea, nu va mai arunca niciodat5 pinea sau chiar va g5si c5 sete drept s5 fie pedepsit pentru
aceasta, dac5 ntr-o sear5, de pild5, nu i se d5 nimic de mncare.
Cred, spuse mama, dup5 ce cugetase o vreme, c5 noi ne ocup5m mult prea pu1in de aceste aspecte. Lu5m prea pu1in n seam5
sentimentele <i copiii simt aceasta. Pe cnd aveam <i eu vreo nou5
ani, am citit n cartea noastr5 de lectur5 o descriere intitulat5 M5ranul de la munte. Mai <tiu <i azi multe lucruri cuprinse n ea. Era
vorba de gunoiul de toamn5, de frig <i z5pad5, care-l fac pe 15ran s5
se retrag5 n casa lui c5lduroas5, despre grajdul confortabil <i pl5cut
n care stau vacile <i despre p5storul care, n dosul ferestruicii sale,
a<teapt5 s5 vin5 prim5vara. Apoi venea vremea cnd se topesc z5pezile, soarele prim5v5ratic, se amintea de viorele <i b5nu1ei, se povestea tot ce se ntmpl5 pn5 la urcarea turmelor n Alpi <i cum, pe
urm5, 15ranii urc5 din nou pe crestele mun1ilor, ca s5 strng5 fnul.
Vede1i, n copil5rie mi-a venit ntr-o bun5 zi acest gnd: Ce face 15ranul? El urmeaz5 mereu drumul Soarelui: Cnd acesta coboar5, cum
se ntmpl5 iarna, el se retrage n cas5; cnd Soarele urc5, se ca15r5 <i
el pe n5l1imi. Eu am avut pe atunci aceast5 tr5ire. A fost un moment
cu totul deosebit pentru mine, atunci cnd mi-am dat seama de aceasta.
=i mai trziu, nv515torul nostru ne-a pus exact aceast5 ntrebare:
Ce face 15ranul? Eu am putut s5 r5spund, mi mai aduc aminte <i
azi. Pur <i simplu, n-am putut s5 cuprind n cuvinte ceea ce sim1eam.
=i astfel, n copilul nostru se petrec multe lucruri, chiar dac5 el nu
20

spune nimic, iar noi ne interes5m prea pu1in de ele <i d5m prea pu1in5
importan15 lucrurilor care r5mn nespuse. Ultimele cuvinte a da
importan15 la ceea ce r5mne nespus mama le rostise cu un accent
n care vibra problema ce-i mi<ca n acele momente inima. R5mase
cu privirea a1intit5 nainte.
n clasa a III-a, noi am citit Robinson Crusoe, spuse tat5l. Asta
a fost ceva! Dup5 aceea ne-am f5cut colibe n copaci, ne-am ornduit
tot ce e necesar ca s5 tr5ie<ti, am dus o adev5rat5 via15 de robinsoni.
n acest moment, nv515torul n1elese din ce cauz5 Rudolf Steiner
n-a recomandat pentru copii lectura c5r1ii lui Daniel Defoe.4 Dac5
modul de a tr5i descris acolo se cufund5 ca germene n sufletul copilului, instinctul de auto-conservare cre<te mai apoi puternic, iar ncrederea n c5l5uzirea spiritual5 existent5 n destinul fiec5rui om se
mic<oreaz5 tot mai mult. Dar tocmai leg5tura cu puterile destinului
n-ar trebui s5 se piard5, ci numai s5 existe posibilitatea s5 fie vie1uit5 n cel de al nou5lea an de via15.
nv515torul prinsese prilejul ca s5 spun5: Dvs. <ti1i, desigur, c5 n
epoca de predare actual55 copiii aud istorisirea despre Iosif, pe care
fra1ii s5i l vnd <i care, mai trziu, i poate ajuta pe fra1ii s5i. El poate s5 fac5 aceasta datorit5 caracterului s5u drept, neegoist, dar <i cu
ajutorul puterilor care ac1ioneaz5 n via1a sa c5l5uzindu-i destinul.
Interven1ia lor se face sim1it5 <i prin visele sale. Dac5 un copil prime<te n l5untrul s5u con1inutul unei asemenea istorisiri, el <i adnce<te leg5tura cu o putere care vegheaz5 asupra noastr5. El cre<te
unindu-se cu un context ,ai mare al vie1ii.
La Robinson Crusoe, lucrurile stau altfel. Nerostit5, dar cu foarte
mare efect, ntreaga carte e str5b5tut5 de ntrebarea: Cum mi ajut
mie nsumi cel mai bine? Toate acestea sunt f5cute ntr-un mod
foarte rafinat <i descrise cum nu se poate mai captivant. Pericolul ce
pnde<te aici este unilateralitatea. Binen1eles c5, pn5 la un anumit
punct, omul trebuie s5 se ajute singur, totu<i, el n-ar putea s5 existe
absolut deloc dac5 nu i-ar ajuta pe ceilal1i oameni, dup5 cum <i ei l
ajut5. Nici la Robinson Crusoe, lucrurile nu stau altfel. DE unde are
pu<ca, praful de pu<c5, securea <i sabia? Dac5 n-ar avea toate lucrurile pe care le face armurierul, fierarul, dulgherul, n-ar putea duce deloc aceast5 via15 pe insula sa, n felul descris. Cartea lui Defoe face
21

abstrac1ie de contextul social care e necesar n orice via15 uman5.


Aici zace ascuns un pericol pentru copil, dac5 tr5ie<te numai n
aceast5 atmosfer5, fiindc5 tocmai acum el vrea s5 se transpun5, n
sensul cel mai larg, n raporturile sociale din jur <i s5 le cunoasc5.
Aici gre<i1i, protest5 tat5l. Tocmai prin faptul c5 ne construiser5m o colib5 n copac, noi eram un cerc de prieteni care-<i juraser5
credin15. prin aceasta am nv51at de asemenea, multe lucruri. unele
le-am nv51at de la l5c5tu<i <i dulgheri. Via1a de robinsoni ne-a pus n
leg5tur5 cu mul1i al1i oameni.
Asta e adev5rat, desigur, sprijini so1ia p5rerea b5rbatului ei.
Voi b5ie1ii, a1i avut nevoie de aceasta <i cu siguran15 c5 a fost o perioad5 frumoas5 pentru voi. Dar la Robinsoni mai e <i altceva. Totul
este att de f5cut de mine nsumi, cu siguran15 c5 blazatul
selfmademan e deja prefigurat aici. Cartea e ceva inventat n mod
artificial. n via15, o <tim cu to1ii, lucrurile se petrec adeseori altfel.
Se ntmpl5 lucruri ca cele din destinul lui Iosif <i de-abia la sfr<it
vezi c5 tot ceea ce s-a ntmplat are un sens profund. poate c5 la asta
v-a1i gndit, se adres5 so1ia, ntreb5tor, nv515torului.
Este pur <i simplu, un roman, se nvoi tat5l. Dar un lucru trebuie, totu<i, s5-l spun: C5 la aceast5 vrst5 b5ie1ii - <i dup5 cte cred,
<i fetele - trebuie <i lucreze solid cu minile, asta e bine! C5ci mai
trziu vor tr5i n lume! Sala de clas5 nu e dect o p5rticic5 a vie1ii <i
ea poate fi foarte unilateral5, dac5 nu vedem ce anume cere via1a.
nv515torul fu ntru totul de p5rerea tat5lui. <tia prea bine ce mare
e pericolul ca nv51area s5 r5mn5 abstract5, dac5 i lipse<te leg5tura
just5 cu via1a <i contextul ei. Dac5 s-ar putea lucra mpreun5 cu copiii s5 batem cuie, s5 t5iem cu fer5str5ul, s5 construim, s5 ar5m sau
s5 facem pine aceasta ar contribui la crearea unui frumos echilibru
l5untric. Ce-i drept, Peter era un elev cam neglijent, dar cu ct5 pl5cere se apuca de treab5 cnd era vorba de o activitate practic5. Oare
nu l-ar iubi mai mult pe nv515tor dac5 ar avea posibilitatea s5 lucreze mpreun5 cu el ntr-un atelier? =i pe urm5 asta ar fi de a<teptat
poate c5 <i temele din caietele sale ar ar5ta altfel.
Mama ntreb5 dac5 mai dore<te cineva ceai. nv515torul f5cu semn
c5 nu. Se certa pu1in cu sine nsu<i <i reflecta la felul n care ar putea
transpune cel mai bine n realitate sugestiile tat5lui.
22

=ti1i, repet5 tat5l ntrerupnd t5cerea, lucrurile practice ale vie1ii sunt, de altfel, foarte importante. Dar eu cred c5 trebuie s5 <tii
cnd s5 ncepi <i cnd e nc5 prea devreme. De curnd fiul meu m-a
ntrebat n ce fel se produce curentul electric. Ce i-a1i r5spunde?.
nv515torul cuget5 o clip5. El cunoa<te, desigur, dinamul de la
biciclet5. =i atunci pute1i s5-i spune1i: Vezi, cu acesta se produce
curentul electric. Cum func1ioneaz5 ceea ce e n5untru, asta o vei afla
mai trziu la <coal5, cnd vei fi cu c1iva ani mai mare, n modul cel
mai precis. Dar acest curent este tocmai suficient pentru o biciclet5.
Fiindc5 oamenii au nevoie ns5 de mai mult curent, se pune n mi<care, prin for1a apei, o roat5 mare, o turbin5. Apoi ar trebui s5 vorbi1i
despre for1a apei <i s5 v5 ocupa1i n special de problema felului n
care apa ajunge de fapt n lacul de acumulare, care se afl5 ns5 sus la
munte. =i prin aceasta v5 ntoarce1i iar5<i la for1a Soarelui, astfel nct la sfr<it copilul ncepe s5 presimt5: de fapt, <i n curentul electric
se afl5 for1a Soarelui, numai c5 ea e metamorfozat5. La toate ntreb5rile referitoare la tehnic5 trebuie s5 restabilim leg5tura cu natura. Nu
exist5 nici un produs al tehnicii care, nainte de a fi fabricat, s5 nu fi
fost luat din natur5. Mai trziu, binen1eles, copilul trebuie familiarizat cu tehnica. Prima or5 de fizic5 trebuie s5 fie 1inut5 la nceputul
clasei a VI-a. Putem spune chiar c5 orele de cuno<tin1e despre natur5
n sensul <tiin1ific cel mai plenar pot fi rodnice numai dup5 ce copilul a mplinit deja 14 ani. Dar ave1i perfect5 dreptate. Mul1i copii
manifest5 ast5zi foarte devreme interes pentru tehnic5. Rudolf
Steiner, care crescuse el nsu<i n familia unui <ef de gar5, a spus
odat5 c5 lucrul cel mai r5u care i s-ar putea ntmpla unui copil nainte de a fi mplinit nou5 ani, este aceea de a n1elege deja n mod
mecanic modul de func1ionare al unei locomotive sau al unui tramvai. Acestea sunt ni<te 1epu<e care ncep s5 ac1ioneze n organiza1ia
fiin1ei sale. E cu totul altceva s5-i ar51i copilului c5 orice cucerire a
tehnicii a fost ob1inut5 printr-o confruntare ndelungat5, anevoioas5,
cu natura.6
Omul a ad5ugat celor trei regnuri ale naturii pietre, plante <i
animale tehnica, drept al patrulea regn. Aceste trei regnuri ale naturii sunt cuprinse <i ntrep5trunse de procesele vie1ii <i ale mor1ii, regnul mineral, fire<te f5cnd ocolul prin plant5 <i animal; regnul
23

tehnicii e ceva mort. Binen1eles, fu tat5l de acord, tehnica duce


azi un fel de via15 a ei proprie. Ea este vinovat5 de faptul c5 ne-am
ndep5rtat din ce n ce mai mult de natur5, adic5 nu tehnica, ci omul
e de vin5, c5ci f5r5 el n-ar exista deloc tehnic5, cea care prin efectele
ei distruge via1a <i P5mntul. Trebuie s5 parcurgem acum drumul
napoi. Nu e ng5duit s5 ne ndep5rt5m <i mai mult de natur5, ci trebuie s-o reg5sim. De acest lucru trebuie s5 1inem seama <i n educa1ie. Un asemenea b5iat de nou5 ani trebuie s5 se g5seasc5 mai nti
cu adev5rat pe sine nsu<i, dar aceasta cu siguran15 c5 nu de la tehnic5 o poate nv51a, c5ci ea e ceva mort <i ascunde n sine pericolul ca
ntreaga omenire s5 se ndep5rteze de sine nsu<i. Observ5m la copiii
no<tri, ce efecte nefaste are asupra lor, de pild5, televizorul.
Cred, pur <i simplu, c5 orice copil ar trebui s5 simt5 o bucurie <i
iubire adev5rate pentru gr5din5 <i gr5din5rit, nainte s5 se apropie de
tehnic5, spune mama. Cnd lucr5m n Getti ce frumos este,
chiar dac5 seara suntem mor1i de oboseal5! Atunci m5 uit la tufa de
liliac sau la verdele proasp5t al mestecenilor sau la minuna1ii nori de
prim5var5 ce navigheaz5 pe cer! Chiar ieri mi-a revenit n amintire
un psalm pe care l-am nv51at n copil5rie:
Laud5 pe Domnul, Suflet al meu! Doamne
Dumnezeul meu,
Tu e<ti plin de splendoare, Tu e<ti mpodobit
n mod preafrumos <i minunat.
Lumin5 e ve<mntul pe care-l por1i! ntinzi
n toate p5r1ile Cerul ca pe un covor,
Bolte<ti sus cu ap5, umbli pe nori
ca pe un car <i mergi pe aripile vntului.7
n vremea cnd eram copil, aceste cuvinte nu-mi spuneau mare
lucru, dar acuma ele au un cu totul alt sens. Acest Psalm al lui David
este o adev5rat5 for15 a inimii <i copiii ar trebui s5 nve1e ceva pentru
via15.
Mai trebuie s5 vorbim <i despre Peter, ar dori tat5l.
n ceea ce prive<te tendin1a lui de a critica, acum mi-am dat
seama mai bine care-i sunt cauzele. O parte din ea o are de la mine,
dar el mai are nevoie, desigur, <i de ceva care s5-i umple mai mult
24

sufletul. El nu a intrat nc5 bine de tot n casa lui, n1elege1i ce vreau


s5 spun?
ntru totul, aprob5 nv515torul. Vreau s5 ncerc s5-l abordez <i
mai mult la <coal5 dect am f5cut-o pn5 acum, dar un ajutor foarte
important n ceea ce prive<te dificult51ile pe care le ascunde n sine
trecerea de la nou5 ani poate fi acordat de p5rin1i, dac5 stau de vorb5
cu copilul. M5 refer la o convorbire care nu trateaz5 despre lucrurile
vie1ii cotidiene. Dac5 tat5l <i mama formeaz5 mpreun5 ni<te gnduri,
acest lucru poate avea o impresie foarte puternic5 asupra copilului.
Lipsa de echilibru din fiin1a copilului poate fi corectat5 prin armonia
dintre cei doi p5rin1i. Mai ales n momentul de r5scruce de la 9 ani,
copiii resimt acest lucru ca pe ceva profund binef5c5tor. =i, pe urm5, s5 sper5m c5 <i convorbirea de azi va ac1iona mai departe. Am
vie1uit adeseori faptul c5, dac5 adul1ii <i fac timp s5 cugete la lucrurile de care copilul, ca s5 tr5iasc5, are la fel de mult5 nevoie ca de
mncare <i b5utur5, aceasta se r5sfrnge n mod nemijlocit, ca binefacere, asupra copilului. Cel mai bine ar fi s5 ne rentlnim dup5 un
timp.
ntorcndu-se acas5. noaptea, nv515torul se sim1ea foarte aproape
l5untric de ace<ti p5rin1i. Constatase c5 <i ei <i asumaser5 etaloanele
severe ale autoeduca1iei, despre care el <tia prea bine c5 sunt premise
de nenlocuit ale educa1iei. Aceasta l f5cea s5 se simt5 l5untric foarte legat de ei. =i n acest fel, n pofida unor dificult51i din sine nsu<i,
ajunse s5 aib5 o rela1ie mult mai bun5 cu Peter. Tocmai acest lucru a
avut cea mai mare importan15 pentru trecerea de la nou5 ani.
Ceva mai trziu, nv515torul a construit, la ndemnul p5rin1ilor lui
Peter, o c5su15 din lemn. Cnd ea a fost gata, copiii l-au rugat s5 fac5
<i o u<5, fiindc5 altfel nu se va putea nchide <i nu te puteai sim1i cu
totul n5untru. Din punct de vedere me<te<ug5resc, treaba n-a fost
prea simpl5 pentru nv515tor. =i atunci a venit <i a ajutat tat5l lui Peter, montnd balamalele cu mn5 sigur5. Colina noastr5 din copac,
spuse el cu un surs <mecher, avea <i ea o u<5, care era 1inut5 cu
balamale de piele. Dar s5 nu uit: So1ia mea v5 transmite salut5ri. Voia s5 v5 spun neap5rat c5, de la ultima dvs. vizit5, Peter al nostru e cu
totul alt b5iat. =i eu sunt de aceia<i p5rere. Sau poate c5 noi l ve-

25

dem acuma altfel. Poate c5 <i una, <i alta. Un lucru e cert: n el s-a
trezit ceva care nainte era ascuns.

26

Convorbire cu p rin ii Monic i

Ultimele acorduri se stinseser5. tat5l, care r5m5sese singur cu nv515torul n camera de muzic5, n timp ce mama o ducea la culcare
pe fiica lor, folosi acest prilej spre a-<i desc5rca inima n fa1a nv515torului.
Suntem foarte bucuro<i c5 a1i venit la noi n seara aceasta. Fiindc5 v5 m5rturisesc deschis Monica noastr5 ne ngrijoreaz5 foarte
mult. O <ti1i <i dvs.: E un copil sensibil <i foarte talentat, cel pu1in n
domeniul muzicii, <i acuma noi observ5m ni<te lucruri, tocmai n
ultimul timp, care ne produc mult5 nelini<te. Nu e doar o toan5 trec5toare, elegiac5. So1ia mea a observat lucruri dintre cele mai ciudate.
ntre timp mama se ntorsese.
Cel mai bun exemplu l-a1i putut vedea adineaori. Are un obicei
bizar. Nu se a<eaz5 n pat nainte de a c5uta dac5 sub el nu se afl5
cineva. =i adineaori a f5cut la fel, de asemenea, felul n care trage cu
pruden15 p5tura de pe pat: Ca <i cum n patul ei ar putea fi culcat un
om str5in ...
Nu e ciudat? Trebuie c5 n l5untrul ei se petrece ceva observ5
tat5l.
Dar asta nu e totul. n vestibul, lng5 cuier, e ag51at5 o oglind5
mare. M5 crede1i c5 uneori nici nu ndr5zne<te s5 treac5 prin fa1a
oglinzii? De curnd m-a pus s5 m5 a<ez n fa1a oglinzii, ca s5 treac5
n camera de muzic5, de pe cealalt5 parte a vestibulului.
So1ia mea e mndr5 de faptul c5 acoper5 cu u<urin15 ntreaga suprafa15 a oglinzii. Dup5 ce so1ul a respins ntr-un mod iubitor un
mic atac ndreptat de so1ie mpotriva sa, el ad5ug5: Acum am acoperit oglinda cu ni<te paltoane, pentru ca fiica noastr5 s5 nu mai aib5
motiv de nelini<te.
nv515torul asculta cu ncordare.
Dar nici asta nu e totul, zise mama. Trebuie s5 v5 povestesc ce
mi s-a mai ntmplat zilele trecute. Tat5l o ntrerupse: So1ia mea
st5 la fereastr5 la etajul I de acolo po1i vedea toat5 strada <i o ve27

de pe Monica venind de la <coal5, ca de obicei, cam alene, dar deodat5 ncepe s5 fug5 ca o nebun5. Alearg5 de parc5 nu <tiu cine ar urm5ri-o.
Dar nu se vedea absolut nimeni. Pe strad5 nu era nici un om, interveni mama.
Alearg5 spre poart5, scotoce<te cu o grab5 nebun5 dup5 cheia, nu
nimere<te gaura din broasc5, n sfr<it reu<e<te s5 deschid5 poarta,
sare pe mica rogojin5 din fa1a u<ii. =i ce-a f5cut pe urm5? Ce-a f5cut
pe urm5? Poveste<te tu, c5 doar tu ai auzit-o.
Mai nti a dat cu piciorul n podea <i apoi a murmurat pentru sine: Sunt salvat5, salvat5! G5si1i c5 e normal? Tat5l se uita ntreb5tor la nv515tor.
nv515torul cuget5 o vreme. Explica1ii n sensul obi<nuit nu v5
pot da. Dar v5 va fi, poate, de ajutor s5 <ti1i c5 nu sunte1i singurii p5rin1i ngrijora1i de asemenea la acest gen de copii, ca fiica dvs., trebuie s5 lupte ca s5 fac5 trecerea de la 9 <i 10 ani.
Povesti1i-ne, l rug5 tat5l.
La aceast5 vrst5, copilul se afl5 n fa1a unui prag. Este pragul
dintre prima copil5rie <i ceea ce vine acum asupra sa, sub forma unor
impresii cu totul noi. Dintr-o dat5 ia cuno<tin15 de mediul n care
tr5ie<te. nainte nu era cazul, ct5 vreme prin imita1ia mai gusta, a<
zice, un vis dulce n ambian1a sa. Acuma aceast5 stare nu mai este, <i
copilul o simte <i el. Tot ceea ce a1i ar5tat se raporteaz5 ntr-un fel
sau altul la aceasta. Dar, ceea ce a< vrea s5 spun de fapt, nu e o explica1ie <tiin1ific5 de felul celor pe care oamenii le a<tept5 n epoca
actual5.
Spune1i f5r5 grij5, l rug5 tat5l.
E mai degrab5 un fel de t5lm5cire a viselor, zmbi nv515torul.
=i aici pot fi concepute adeseori mai multe posibilit51i. Cred c5 n
toate observa1iile pe care le face1i devine limpede mereu acela<i lucru: Fiica dvs. tr5ie<te ntr-un deosebit trecerile. Indiferent c5 e vorba
de pragul casei sau trecerea de la zi la noapte, n ambele cazuri putem vedea aceasta n mod clar.
=i oglinda?, ntreb5 mama.
nv515torul cuget5 iar5<i.

28

Dup5 cum am spus, nu numai dvs. face1i asemenea observa1ii. La


aceast5 vrst5 oglinda face parte dintre obiectele cu care copilul simte nevoia s5 se confrunte.
Dar de ce?, l cercet5 mama.
Nu se poate explica, sau, mai degrab5, n-a< <ti s5 dau o explica1ie. dar po1i tr5i l5untric ceea ce se petrece n sufletul unui copil care
e deranjat de imaginea din oglind5. Copilul nu vrea s5 aib5 ntlnirea
cu sine nsu<i n acest mod exterior. C5ci tocmai acum eul ncepe s5
intervin5 n destinul s5u. n aceast5 situa1ie a pragului, copilul se vie1uie<te pe sine nsu<i. Oglinda e ca o caricatur5 pentru tr5irea unui
copil. =i el caut5 s5-i scape.
Nu mi-a dat prin minte c5 n dosul purt5rii ei s-ar putea ascunde
a<a ceva. Mama se adnci n t5cere, cugetnd.
Dar, interveni tat5l, dac5 acesta e un fenomen al vrstei, atunci
<i al1i copii ar trebui s5 aib5 asemenea tr5iri. Cunoa<te1i cazuri de
acest fel?
Sigur c5 da, confirm5 nv515torul. Numai c5 trebuie s5 ave1i n
vedere faptul c5 ntre copii exist5 deosebiri foarte mari. Ceea ce a1i
observat la fiica dvs. nu e deloc ceva ie<it din comun, n fond. Ie<it5
din comun este, cel mult, vehemen1a, intensitatea afectiv5 sau gradul
de surescitare cu care toate acestea se manifest5 la ea.
Oare <i al1i copii au asemenea vie1uiri?, insist5 mai departe tat5l; dar mama i ntrerupse firul gndurilor:
Mie mi-a venit n minte ceva faptul c5 n momentul de fa15 fiica noastr5 e foarte impresionat5 de tot ceea ce povesti1i la <coal5. o
v5d direct pe chipul ei. Tot ce spune1i o preocup5. Povestirea despre
C5derea n p5cat a f5cut-o s5 nu mai <tie ce-i lini<tea. A venit de nenum5rate ori la mine ntrebnd ce e de fapt R5ul, de unde vine <i de
ce Dumnezeu l las5 s5 existe. M5 nghesuie cu tot felul de ntreb5ri.
N-o intereseaz5 prea mult r5spunsurile mele. Vrea doar s5 aib5 cui s5
spun5 ce are pe inim5 <i pe urm5 se preocup5 mai departe singur5 de
problema respectiv5.
Atunci cnd am povestit despre C5derea n p5cat, n clas5 era o
t5cere des5vr<it5. Copiii erau ncorda1i la maximum. Ai fi putut auzi
<i un ac, dac5 l-ai fi l5sat s5 cad5 pe du<umea. Tocmai acum copiii
sunt preocupa1i de Bine <i de R5u, aici ave1i perfect5 dreptate. N-a<
29

vrea s5 fug de ntrebarea dvs., se ntoarse nv515torul spre tat5l fetei,


dar ntr-un anumit sens toate sunt legate ntre el. Iat5: Chiar ast5zi o
coleg5 n vrst5 de peste 70 de ani, care nu mai e n stare s5 scrie,
mi-a dictat memoriile ei. A< dori s5 v5 citesc acel pasaj n care-<i
descrie impresiile de la vrsta de 9 ani: n acest an am avut o important5 tr5ire a eului. Tocmai veneam de la o or5 pe care o avusesem n
ora< <i trebuia s5 schimb undeva tramvaiul. n acest moment, pe cnd
a<teptam, am dobndit certitudinea c5 acuma via1a ntreag5 se afl5 n
fa1a mea <i c5 eu sunt aceea care va trebui s-o conduc. Am mai avut,
de asemenea, certitudinea c5 de acum nainte vor exista lucruri pe
care va trebui s5 le fac absolut singur5, precum <i convingerea c5 voi
avea de luptat cu R5ul.
nv515torul mp5turi hrtia la loc: Vede1i, <i pe atunci copiii de 9
ani f5ceau acest pas n dezvoltarea lor. De altfel, nu <tiu dac5 a1i
recunoscut acest lucru decorul cu schimbarea tramvaiului seam5n5
ntructva cu tr5irea trecerii unui prag, a<a cum a1i descris-o n leg5tur5 cu fiica dvs. Numai c5 trebuie s5 spunem: n majoritatea cazurilor nimeni nu percepe un copil att de exact cum se ntmpl5 cu fiica
dvs. n general, oamenii nu prea iau seama la lucrurile de importan15
hot5rtoare care-<i croiesc drum n adncurile suflete<ti ascunse ale
copilului.
E ca <i cum n fiin1a sufleteasc5 a copilului ar vrea s5-<i fac5 intrarea ceva cu totul nou, dar nu poate s-o fac5. Ce-o fi? n cuvintele
tat5lui puteai sesiza o anumit5 nelini<te. Da, eul vrea s5-<i fac5 intrarea n fiin1a copilului, repet5 nv515torul. Acesta e unul din lucruri, care, din p5cate, e prea pu1in observat <i sprijinit, mult prea
pu1in. Cel5lalt e faptul c5 frumoasa lume a copil5riei trebuie p5r5sit5,
ea se scufund5. De aici ia na<tere frica. Ia asculta1i! Din albumul de
poezii al aceleia<i colege, pe care l-a p5strat din copil5rie, <i pe care
mi l-a dat s5-l citesc, am copiat aceste versuri, scrise tot de ea la nou5
ani:
Soarele se scufund5 n mare n ro<u j5ratic,
Nici un vnt nu se mi<c5, toate odihnesc.
Soarele s-a scufundat acum pe jum5tate,
Pe cer mai ard mici scntei.
Soarele a cobort de tot n mare,
30

Pe cer au murit <i ultimele scntei.


=i n jurul meu totul a devenit pustiu <i gol,
Ca <i cum ar fi s5 nu mai v5d Soarele niciodat5.
nv515torul i privi pe p5rin1i cu aten1ie. Mama se uita n podea, ca
<i cum ar fi ncercat s5 scoat5 ceva din propriul ei trecut. tat5l era
v5dit impresionat. P5rea c5 vrea s5 spun5 ceva, dar nu-<i g5se<te cuvintele.
n cele din urm5, nv515torul ntrerupse t5cerea cu aceast5 ntrebare. Dar ce a1i tr5it dumneavoastr la vrsta de nou5 sau zece ani?
ncerc n tot acest timp s5-mi aduc aminte de aceast5 tr5ire.
Acuma mi-a devenit absolut limpede: la aceast5 vrst5 a murit tata.
Mama t5cu.
So1ul ei o privea plin de afec1iune, participnd la sentimentele ei.
Dintr-o dat5, el spuse: Amintirea mea ea absolut asem5n5toare. =i
ea are leg5tur5 cu moartea! n ziua cnd am mplinit nou5 ani mi s-a
promis c5 vara o s5 ne ducem la mare. Eu m-am n5scut prim5vara,
a<a c5 aveam nou5 ani <i patru cinci luni cnd am plecat n vacan1a
mult dorit5, pe o mic5 insul5. Tr5irea mea de atunci mi st5 <i azi n
fa1a ochilor. M5 aflam mpreun5 cu tat5l meu n mijlocul unei mul1imi de oameni t5cut5. Apoi un grup de marinari trecu pe lng5 noi,
ducnd pe un vapor un sicriu de fier deosebit de greu. Au navigat
pn5 departe pe mare, de-abia i mai puteam vedea; pe urm5 tata
mi-a spus: Vezi, acuma ei arunc5 sicriul n ap5. C5pitanul <i g5se<te ultimul l5ca< de odihn5 pe fundul m5rii! Aceast5 impresie n-am
s-o uit niciodat5. Nu m5 gndisem niciodat5 nainte c5 un om ar putea ajunge s5 zac5 ntr-un sicriu.
Tat5l se adncise n cugetare, n el se petrecea ceva care nu-i d5dea pace. nv515torul l observa cu o participare interioar5 crescnd5.
A1i spus adineaori, spuse tat5l <ov5ind, cu un glas care dintr-o
dat5 coborse cu cteva tonuri, c5 ncercarea dvs. de a explica a1i
comparat-o cu un fel de t5lm5cire a viselor mai las5 deschise <i alte
posibilit51i. Tat5l, n mod evident mi<cat, l privi pe nv515tor drept
n ochi. Cine e acest necunoscut pe care fiica mea l caut5 sub <i n
patul ei, pe care-l simte dintr-o dat5 <i de care se refugiaz5 n cas5?
Cine n-ar putea fi la fel de bine ....

31

Nu trebuie s5 te agi1i a<a, ncerc5 so1ia s5-l tempereze. =ti1i,


so1ul meu <i cu mine avem o b5nuial5 cu totul ciudat5. Dar dup5 tot
ce ne-a1i spus n seara aceasta, poate c5 temerile noastre sunt nentemeiate. Nu e<ti de aceea<i p5rere? ncerca n continuare s5-l lini<teasc5 pe so1ul ei.
Trebuie s5 v5 spun deschis: Noi avem impresia c5 fiica noastr5
are ni<te presim1iri foarte concrete ale propriei mor1i. C5, poate, ne
va p5r5si n curnd. La un copil att de sensibil a<a ceva ar fi posibil. n mod evident n aceast5 ntrebare era cuprins motivul pentru
care tat5l dorise ca nv515torul s5-i viziteze de urgen15.
Aici sunt n m5sur5 s5 v5 lini<tesc cu adev5rat. Ceea ce observa1i
la ea coincide cu ceea ce <i al1i p5rin1i remarc5 atunci cnd copii lor
trec acest prag spre via15. Este adev5rat, <i eu v5d a toate acestea.
Numai c5 dvs. a1i ajuns la o concluzie care e total gre<it5, dac5-mi
da1i voie s5 m5 exprim astfel. Tat5l arunc5 o privire fugar5 spre nv515tor.
Nu n1eleg prea bine ce vre1i s5 spune1i prin observa1ie <i
concluzie ntreb5 mama.
ntr-un anumit sens, dvs. ave1i dreptate cu sentimentul care v5
ncearc5: Odat5 cu alungarea din Rai sunt chiar rostite cuvintele: ...
c5ci tu e<ti 15rn5 <i te vei ntoarce n 15rn5. Cu aceasta nu se spune
ns5 c5 Adam <i Eva trebuie s5 moar5. Aici se exprim5 un alt lucru.
n con<tien1a lor intr5 ceva care nainte nu fusese n ea. E moralitatea
omului.
Ei bine, ast5 sear5 a1i auzit-o dvs. n<iv5 pe Monica noastr5, cnd
a cntat la pian. Textul cntecului l-a scris ea ns5<i, <i mereu revine
motivul mor1ii. M5 ntreb dac5 nu cumva prin ceea ce spune1i dvs. <i
g5se<te explica1ia o nzestrare artistic5 precoce. Tat5l privea n podea, nemi<cat.
Ceea ce <i pe mine m5 emo1ioneaz5 cnd o v5d <i o ascult pe fiica dvs. cntnd la pian, l asigur5 nv515torul, e copil de numai nou5 ani, care ncepe deja s5 dea form5 artistic5 durerii, mor1ii. Acest
lucru are ceva care te poate mi<ca profund, dac5 e vorba de cineva
foarte tn5r. Foarte pu1ini copii pot s5 fac5 a<a ceva att de devreme.
Dar to1i copiii trec prin aceast5 tr5ire. Fiica dvs. se elibereaz5 de ea
dndu-i form5 artistic5. Am putut vedea aceasta atunci cnd a plecat
32

de la pian. Ca artist, dvs. cunoa<te1i foarte bine acest proces. Tat5l


se ntoarse cu fa1a spre nv515tor. O clip5, privirile celor doi b5rba1i
odihnir5 una ntr-alta. Poate c5-mi ng5dui1i s5 mai adaug ceva de
natur5 absolut personal5, spuse nv515torul pe un ton interogativ.
Tat5l <i reg5sise lini<tea.
Dac5 v5 preocupa1i prea mult de feti15, ea se va retrage <i mai
mult n sine. Fiica dvs. se ntoarce prea mult spre sine ns5<i <i de
aceea are aceast5 tendin15 spre melancolie. L5sa1i-o s5 fac5 muzic5
a<a cum i place, f5r5 s5 observa1i n aceasta ceva neobi<nuit <i ve1i
observa n curnd c5 pentru ea a face muzic5 e un fel de
autovindecare.
Poate c5 ave1i dreptate <i c5 eu am n1eles gre<it exprimarea elegiac-melancolic5 a sentimentelor ei cauzate de pierderea zilelor paradisiace ale copil5riei. A<adar n toate acestea se afl5 doar o
imagine a mor1ii, nu ea ns5<i. Vreau s5 tr5iesc cu aceast5 idee. M5
bucur c5 am cunoscut <i p5rerea dvs. n timpul convorbirii, tat5l se
ridicase n picioare <i luase Biblia din raft. Voia s5 citeasc5 textual
istoria Crea1iunii. nv515torul se ridic5 <i el spre a-<i lua r5mas bun.
V5 rog s5 mai r5mne1i o clip5, l rug5 mama. n seara aceasta
ne-a1i ajutat foarte mult. Dar mai e ceva. M5 mai apas5 un lucru
poate ave1i posibilitatea s5 ne ajuta1i <i aici. A1i avut impresia c5,
dup5 ce a cntat la pian, fiica noastr5 s-a dep5rtat de el cu un sentiment de u<urare <i eliberare. Se poate. Dar eu mai simt <i altceva.
So1ia <ov5i o clip5. Mai demult puteam sta mpreun5 cu fiica mea la
pian sau venea ea la mine <i spunea: M5mico, vino! Trebuie s5-1i
cnt ceva. =i cum i str5luceau ochii! Eram un suflet <i o inim5. dar
acum? O deranjeaz5 pn5 <i simpla mea prezen15 n camera de muzic5. =i crede1i c5 m-a mai ntrebat m5car o singur5 dat5 dac5-i dau
voie s5-mi cnte ceva? Nici nu mai poate fi vorba de asta. Cnt5 ore
ntregi pentru sine, absolut singur5. Apoi se ridic5 de la pian <i simt
c5 e mul1umit5 a<a cum a1i spus -, apoi se duce n gr5din5, la o prieten5 sau rencepe s5-<i fac5 temele. ntr-un cuvnt, face de toate, dar
nu mai vine niciodat5 la mine. E ca <i cum ntre noi s-ar afla ceva.
Aceast5 situa1ie dureaz5 de la nceputul clasei a III-a. Uneori mi se
pare c5-mi pierd copilul. Nu mai e a mea ...

33

Azi diminea15 le-am spus copiilor istorisirea despre jertfirea lui


Isaac. Trebuie s5 v5 m5rturisesc c5 mult5 vreme n-am putut s5 m5
apropii de aceast5 istorisire. Ceea ce mi-a1i povestit m-a f5cut s5 n1eleg de-abia acum sensul mai adnc al acestei jertfiri:
Mama asculta cu cel mai viu interes.
Mult5 vreme nu-mi era limpede ce sens putea fi, continu5 nv515torul, n ncercarea c5reia a e supus Avraam, ca s5 se vad5 dac5 el
l iube<te mai mult pe Dumnezeu sau pe fiul s5u. Dar trebuie s5 spun
c5 acuma v5d diferen1a. Iubirea de Dumnezeu se exprim5 n faptul c5
n pa<ii necesari din dezvoltarea unui copil presim1im lucrarea a ceva
superior, de esen15 divin5, <i c5 noi ajut5m aceast5 voin15 superioar5,
aceast5 dezvoltare, s5 r5zbeasc5, chiar dac5 a<a cum e cazul cnd
copilul trece pragul spre via15 se cere aceast5 jertf5, ca iubirea
mamei s5 devin5 foarte, foarte mare, att de mare nct s5-<i lase copilul liber. Dac5 la p5rin1i nu exist5 aceast5 voin15 a jertfei, n dezvoltarea copilului un lucru e mpiedicat s5 se ntmple, adic5
ntmpin5 multe greut51i.
nv515torul t5cu. Mama p5rea s5-i n1eleag5 ideea, dar n l5untrul
ei ceva se revolta mpotriva acestei interpret5ri.
Aceasta este, de fapt, problema dintre tat5 <i fiu ...
Pn5 la un anumit punct, poate c5 <i asta, complet5 nv515torul.
Dar povestea jertfei lui Isaac se 1ese mai departe, n cadrul cercului
de legende ale elevilor.7 Satana se duce sub forma unui mo<neag la
Sara <i-i spune: =tii ce s-a ntmplat? La porunca lui Dumnezeu,
Avraam l-a jertfit pe fiul t5u Isaac. B5iatul a plns <i l-a implorat, dar
tat5l a r5mas neclintit. Atunci Sara a scos un vaier amar, <i-a sf<iat
hainele de pe ea <i s-a aruncat la p5mnt. Plngea: Isaac, Isaac, fiul
meu! La 90 de ani te-am n5scut <i acuma e<ti prada focului <i a cu1itului. Dar a fost porunca Domnului c5uta ea s5 se mngie. Lucrurile sale sunt drepte! Numai ochiul meu plnge, inima mea se
bucur5! Sara nu-<i mai g5sea lini<tea <i se duse n ntmpinarea lui
Avraam. Cu toate c5 a ntrebat pretutindeni de el, nu l-a g5sit. Atunci
Diavolul s-a transformat ntr-un om, a venit naintea ei <i a zis:
Isaac tr5ie<te, Avraam nu l-a jertfit deloc. La aceste cuvinte Sara a
fost cuprins5 de o bucurie att de mare, nct inima i s-a oprit <i a
c5zut jos f5r5 suflare.
34

nv515torul vedea c5 mama trecea printr-o puternic5 lupt5 sufleteasc5. Bucuros i-ar fi spus o vorb5 bun5, dar un glas l5untric i interzicea s5 mai spun5 ceva.
mama t5cea.
n cele din urm5, tat5l fu acela care ntrerupse t5cerea. El g5sise
n Biblie pasajul cu jertfirea lui Isaac <i-l citise repede n gnd. Acuma <i ridic5 privirile din carte <i v5zu ce se ntmpla n inima so1iei.
=i atunci citi cu glas tare cuvintele:
Fiindc5 ai f5cut aceasta <i nu l-ai cru1at pe singurul t5u fiu, am s5
te binecuvntez <i s5-i nmul1esc pe urma<ii t5i precum stelele de pe
cer <i nisipul de pe fundul m5rii; <i ntr-unul dintre urma<ii t5i vor fi
binecuvntate toate popoarele P5mntului!
Aceasta face aluzie la na<terea lui Christos, spuse nv515torul.
Mama, care p5rea cu totul schimbat5, se ntoarse spre so1ul ei:
Cred c5 de-abia acuma ncep s5 presimt sensul mai adnc. Christos
este acela care aduce iubirea aproapelui. Aceasta nu este iubirea bazat5 pe leg5turile de snge. De aceea trebuie s5 m5 p5r5seasc5 fiica
mea. Dar v5d acum c5 n ea vrea s5-<i fac5 intrarea o fiin15 nou5: fiin1a ei proprie. Aceasta vrea s5 fie liber5 de vechea iubire matern5.
Dar o va iubi pe mama sa din nou, mai trziu. Noi am avut n vedere ceva absolut gre<it. Am fost tri<ti fiindc5 pierdeam trecutul. Liniile copil5riei ei se pierd ca imaginea oglindit5 de undele apei. Aceasta
a trecut <i s-a stins. De abia acum aceast5 copil5rie se g5se<te cu
adev5rat pe sine ns5<i. Nou5 ne este ng5duit s5-i st5m n preajm5 <i
s5 tr5im totul mpreun5 cu ea. Sunt fericit5 de este a<a.
O v5d pe fiica noastr5 cu al1i ochi.8

35

Dragi p rin i!

Ne-am ntlnit din nou n aceast5 sear5, ca s5 ne ndrept5m privirile mpreun5 spre importantul pas de dezvoltare pe care copiii dvs. l
fac ntre 9 <i 10 ani. Rudolf Steiner spune: n cel de-al nou5lea an
de via15 copilul trece printr-o important5 repl5smuire a fiin1ei sale,
care indic5 o important5 repl5smuire a vie1ii sale suflete<ti, o important5 repl5smuire a vie1uirii sale trupesc-fizice.9
Ce fel de pas este acesta de fapt?
Pn5 acum copiii dvs. au tr5it unii mai mult, al1ii mai pu1in, n a<a
numita vrst5 a imit5rii. ncerca1i s5 v5 transpune1i o dat5 cu totul n
rolul copilului mic. Aceasta ar fi a<a. c5 eu mi-a< pune degetul la
gur5, iar dvs. v-a1i pune fiecare degetul la gur5. Iar dac5 eu a< rosti o
poezioar5 de dou5 versuri, de pild5 Hop, hop, hop, iute n galop,
to1i le-a1i rosti dup5 mine. Eu a< pune iar degetul la gur5, <i to1i a1i
t5cea.
=i vorbirea copilul a nv51at-o prin imitare. Imagina1i-v5 c5,
dintr-un motiv oarecare, un copil de patru-cinci ani ar ajunge ntr-o
1ar5 unde se vorbe<te numai limba chinez5. n numai cteva luni,
acest copil ar vorbi chineze<te. Dar noi n-am fi capabili de aceast5
performan15. vedem de aici c5 for1a imit5rii e curentul unui dar n
snul c5ruia copilul era cuib5rit <i prin care el poate primi n via15
extraordinar de mult de la lumea din jurul s5u.
Ct timp au ac1ionat aceste for1e ale imit5rii, copilul n-a putut s5
aib5 nc5 absolut deloc tr5irea prin care s5 se simt5 singur. El era una
cu lumea. Acuma situa1ia se schimb5. n acest moment de cotitur5 al
vie1ii, copiii simt pentru prima dat5 c5 sunt cu totul singuri pe lume.
Odat5 cu facultatea de a imita, dispare n mod enigmatic felul de la
sine n1eles n care tr5ie<te cu toate <i n toate. Dup5 cum putem observa pe nea<teptate, copilul se nstr5ineaz5. Am putut observa
deja mai nainte acest lucru, ntr-un mod asem5n5tor, cnd copilul
avea vreo doi ani <i jum5tate: Cineva intra pe u<5 el se ntorcea
repede cu spatele sau <i tr5gea p5tura peste cap. A fost momentul
36

cnd a putut s5 rosteasc5 pentru prima dat5 cuvin1elul eu; acuma


ns5 <apte ani mai trziu acest proces se repet5 ntr-un mod mult
mai profund. Acum copilul pare a se nchide fa15 de tat5l <i de mama
sa, dar <i de dasc5lul s5u, de fra1i, surori <i colegi. n orice caz, noi
trebuie s5 observ5m aceste lucruri n mod foarte fin. Copilul se retrage, ce-i drept, dar de fapt ar vrea s5 vie1uiasc5 exact contrariul. El
poart5 n suflet ntrebarea nerostit5: 1i mai sunt drag? Adeseori
copiii vin la noi cu un pretext oarecare. Dar nu vor n fond dect s5
vie1uiasc5 nc5 odat5 iubirea noastr5, printr-un cuvnt bun, cald, venit din inim5.10
nainte nu puteam sesiza la copiii no<tri acest comportament. El e
cauzat de aceast5 separa1ie de pierderea facult51ii de a imita <i de
incapacitatea de a se uni iar5<i, n mod nou, cu lumea din jur. Ceea
ce se petrece n aceast5 perioad5 de tranzi1ie n sufletul tn5rului om
ne ntmpin5 din rndurile a<ternute pe hrtie de o feti15 de nou5 ani.
Ea a scris una dup5 alta zece ntreb5ri <i a ad5ugat apoi nc5 una:
1. De ce trebuie s5 tr5iesc?
2. De ce am n program o excursie?
3. De ce trebuie s5 m5 duc la <coal5?
4. De ce trebuie s5 fiu dr5gu15 cu tine?
5. De ce am nevoie de un pat?
6. De ce trebuie s5 am picioare?
7. De ce pot s5 fiu rea?
8. De ce trebuie s5 scriu?
9. De ce trebuie s5 fiu frumoas5?
10. De ce pot s5 exist?
=i la urm5 de tot ea a mai mzg5lit, lng5 un mic autoportret: De
ce ncepe mereu cu de ce?
Pe aceast5 cale traverseaz5 n fond orice copil criza singur5t51ii.
Observ5m ntr-un mod deosebit de clar acest lucru n ochii s5i. Ei nu
mai sunt stelu1e voioase, mereu n mi<care, ale ochilor pe care-i are
copilul mai mic, ci acum formeaz5 o privire mult mai lini<tit5, n care
e ntre1esut5 o u<oar5 melancolie. Pot s5 apar5 acum <i co<maruri, n
ceea ce prive<te problemele trupe<ti, copilul se plnge adeseori c5-l
doare capul sau burta. Vede1i, deci: copilul trece printr-o adev5rat5
criz5. Dar tocmai datorit5 acestei crize el ajunge la tr5irea c5 n l5un37

trul lui se afl5 un eu. Nimeni nu poate s5-i spun5 din exterior acest
cuvnt. El trebuie s5 se nasc5 exclusiv n spa1iul l5untric.
Cum l putem ajuta pe copil s5 ajung5 la aceast5 g5sire a eului? =i
aici cel mai mare ajutor este planul didactic al lui Rudolf Steiner.
Dac5 pred5m la <coal5 1innd seama de acest plan didactic, i ajut5m
pe copii s5 prelucreze n entitatea lor sufletesc-spiritual5 adic5 s5
trezeasc5 <i s5 ia n st5pnire, n cadrul unui proces al vie1ii <i nv515rii exact ceea ce corespunde acestei dezvolt5ri din perioada de vrst5 la care se afl5. putem n1elege cel mai bine despre ce este vorba,
dac5 lu5m un exemplu.
=ti1i, desigur, c5 la nceputul clasei a III-a noi am lucrat cu copiii
istoria Crea1iunii din Vechiul Testament. Am pornit de la ntrebarea:
cte lucruri n-ar exista n lume dac5 am elimina tot ceea ce au creat
oamenii? =i r5spunsurile au fost: casele, str5zile, automobilele, motocicletele, <coala, Biblia, imaginile, socotitul, scrisul <i altele. Multe
obiecte din sala declas5 au disp5rut <i ele cu totul din fa1a ochilor
no<tri. Dar ce ar r5mne? Ce obiecte exist5 n sala noastr5 de clas5
care n-au fost f5cute de omului? Au r5mas copiii, dasc5lul, aerul,
lumina, florile, dragostea <i apa de la robinet. =i am mers apoi pe
urmele acestei ntreb5ri: ce n-ar mai fi, dac5 am elimina tot ceea ce a
creat Dumnezeu-Tat5l. Atunci n-am mai avea flori, aer, lumin5, Soare, stele, Lun5; ntreg p5mntul n-ar mai fi. Dup5 ce am vie1uit foarte
puternic acest lucru, copiii au nchis ochii <i au c5utat s5 surprind5
cu auzul unde se aflau toate lucrurile nainte ca Dumnezeu-Tat5l s5
le fi creat. n clas5 era lini<te des5vr<it5. Dup5 un timp, c1iva s-au
anun1at <i i-au <optit dasc5lului r5spunsul la ureche: n Dumnezeu,
sau n Cer; un singur copil a spus nic5ieri.
A doua zi am nceput s5 ne ocup5m de istorisirea Crea1iunii. La
nceput, Dumnezeu a creat Cerul <i P5mntul. =i P5mntul era pustiu
<i gol <i era ntuneric n adncuri, iar Spiritul lui Dumnezeu plana pe
deasupra apelor. =i Dumnezeu a rostit: S5 se fac5 lumin5!
=i acuma se f5cu lumin5 <i n ochii copiilor. Ei au putut vie1ui
faptul c5 n interior se poate pl5smui ceva luminos <i c5 atunci <i n
lume e lumin5.
Acestor cuvinte ale Creatorului, S5 se fac5 lumin5!, am ncercat
s5 le d5m form5 la ora de pictur5 n acuarel5. nc5 nainte de a-<i n38

muia pensulele n ulcica plin5 cu vopsea galben5, ntre copii s-a nnodat o mic5 discu1ie. Noi am ntrebat mai nti: Cum putem vie1ui
faptul c5 lumina vine de la Dumnezeu? Unde se afl5 lumina n om?
Copiii au spus: n ulcelele cu vopsea se afl5 doar culoarea galben5.
Noi putem picta galbenul ca s5 fie luminos sau neluminos. l putem
picta n a<a fel nct s5 fie un galben dens <i repartizat n mod absolut egal sau n a<a fel nct s5 fie a<ezat n strat foarte sub1ire <i totu<i
s5 str5luceasc5 puternic. dac5 vom putea s5 pict5m lumina n acest
fel, dac5 n pictura noastr5 va fi cu adev5rat lumin5, atunci puterea
lui Dumnezeu va r5suna <i prin fiin1a noastr5. de aceea a picta este
ceva cu totul sacru. prin culori noi ne a1intim auzul spre for1a lui
Dumnezeu din inimile noastre. Cam n acest fel au sim1it <i au experimentat ceea ce simt copiii no<tri.
n acea or5 de pictur5 copiii au pictat ns5 pentru prima dat5 n via1a lor de <colari n a<a fel nct culoarea a putut s5 lumineze cu adev5rat. Iar lucrul cel mai frumos legat de aceast5 or5 a fost acela c5
pictura i-a reu<it minunat <i acelui copil care spusese nic5ieri
atunci cnd fuseser5 ntreba1i unde se aflau toate lucrurile nainte ca
Dumnezeu-Tat5l s5 le fi creat.
Am ajuns la crearea omului. Copiii au auzit c5 Dumnezeu-tat5l
crease mai nti ntreaga lume exterioar5. De-abia dup5 ce ntreaga
lume exterioar5 exista deja, l-a creat pe om. ngerii a<a au aflat copiii i-au adus lui Dumnezeu Tat5l tot ceea ce putuser5 g5si n natura
exterioar5. El a remodelat toate acestea <i l-a pl5smuit astfel pe om.
Ei i-au adus pietrele cele tari. Ce a creat Dumnezeu-Tat5l din ele? A
urmat un schimb de ntreb5ri <i r5spunsuri. ce a creat El din pietre?
Oasele. =i ce a creat din p5mnt? Carnea. =i din val? A creat sngele,
lacrimile <i saliva. =i din vnt? Respira1ia. =i din Soare? Inima.
Am adunat astfel la un loc multe lucruri. Dar mai lipse<te ceva,
un lucru pe care omul l poart5 n l5untrul lui ca pe cea mai mare
comoar5 <i pe care Dumnezeu Tat5l nu l-a putut lua din lumea exterioar5 <i remodela.
Dumnezeu Tat5l <i-a ncoronat crea1ia prin faptul c5 i-a dat
omului ceva din sine nsu<i: un suflu din suflarea sa divin5.
Adam, ia suflarea vie
pe care ai primit-o11
39

Atunci cnd curentul cald al sufl5rii lui Dumnezeu nsufle1e<te


pieptul lui Adam, de pe el cade ve<mntul p5mntiu. =i Adam ncepe, cu respira1ii adnci, s5 perceap5 lucrul nemaiauzit care se ntmpla.
Care este aceast5 tr5ire m5rea15 a lui Adam, care str5bate acuma
<i sufletele copiilor? Ei presimt c5 lumea r5spndit5 de jur mprejurul
lot ascunde o tain5 mare. Ei aud n adierea vntului suflarea lui
Dumnezeu, simt n albastrul adnc, din dep5rt5rile cerului, sufletul
mare al lui Dumnezeu. =i n ei se treze<te un sentiment subtil care le
spune c5 propria lor via15 e <i ea de origine divin5. Sufletele copiilor
sunt str5b5tute de un chiot de bucurie, atunci cnd <i dau seama c5
ntreaga natur5 este crea1ia lui Dumnezeu, acolo unde p5s5relele ciripesc, ploaia murmur5 <i mielu<eii sar pe p5<une. Copiii <i vie1uiesc
ntr-un mod cu totul nou propriul lor trup, pl5smuit de Dumnezeu,
care le-a fost d5ruit. Ei, ce dar minunat sunt dintr-o dat5 picioarele
care-i poart5 prin lume, minile cu care pot s5 fac5 attea! Iar n l5untrul s5u copilul simte ceva cu totul deosebit, ceva care-l une<te cu
Dumnezeu. Inima copilului se umple de adnc5 recuno<tin15.
S5 ascult5m felul n care un copil d5 expresie acestor tr5iri ntr-un
psalm (dezvoltnd n plus <i spirit creator n ceea ce prive<te limba,
fiindc5 spune ca apa pleo<c5ie<te:
1i mul1umesc, Doamne,
c5 pot s5 respir, c5 pot s5 tr5iesc.
C5 pot vedea cum mielu<eii sar,
cum p5s5rile ciripesc <i ploaia cnt5,
cum apa pleo<c5ie<te,
1i mul1umesc c5 pot vorbi,
cnd pui o ntrebare ...,
c5 <i urechi mi-ai dat, s5 pot s-aud
cnd vrei cu mine s5 vorbe<ti ...,
c5 pot s5 plec, cnd vreau s5 plec
sau cnd ne juc5m leap<a.
1i mul1umesc c5 mini mi-ai dat
s5 te cuprind sau s5 aduc ceva ...
1i mul1umesc c5 ne-ai dat spice
de aur, care ne hr5nesc.
40

Dar ce lumin5 oare-i Lumina ve<nic5?


Din ce-i f5cut, n Cer, al nostru Dumnezeu?
Cred c5 din ve<nica Lumin5;
c5ci Domnul d5 oric5rui om
o mic5 scnteioar5 din marea sa Lumin5 ..
eu pentru toate acestea-1i mul1umesc.
V5 mai aminti1i, dragi p5rin1i, ntreb5rile acelei feti1e de nou5
ani? Ce impas sufletesc se face auzit din ele <i ce jubilare minunat de
cald5 r5zbate acum afar5 din inima uman5, dup5 ce, n acest punct de
r5scruce, a fost s5vr<it5 nsufle1irea.
Am putea fi tenta1i s5 ncheiem aici seara noastr5 cu p5rin1ii. C5ci
am v5zut ce dezvoltare extraordinar5 are loc n copil, ce remodelare
important5 a vie1ii sale suflete<ti, ce remodelare important5 a vie1uirii sale corporal-fizice a avut loc.12
Totu<i, sceneta despre alungarea din Paradis nu s-a terminat ns5 aici, cu aceste arhetipuri ale devenirii-om. n desf5<urarea pe mai
departe a ac1iunii din aceast5 scenet5 se ascunde o sarcin5 extraordinar de important5. n timp ce Adam mai st5 vrt n ve<mntul s5u
p5mntiu, diavolul se furi<eaz5 spre el cu chip pref5cut. Lui nu-i
convine c5 Adam nu r5mne o fiin15 pur natural5, ci i e ng5duit s5
se nal1e spre libertatea spiritelor creatoare. Totu<i, R5ul duce triumf5tor nveli<ul departe de acolo, ca <i cum ar vrea s5 spun5: Acuma
eu tocmai urm5resc o alt5 pist5 pentru a submina devenirea uman5.
Pn5 la urm5 o s5 izbutesc!
Acest lucru este nf51i<at drept C5derea n p5cat. C5derea n p5cat
cu dispozi1iile sale suflete<ti, ce alterneaz5 rapid ntre ele, de la ceea
ce e just la ceea ce e gre<it, precum <i nc5lcarea poruncii, este un
lucru pe care copiii l vie1uiesc cu adev5rat de-abia n jurul vrstei de
12 ani, cnd ncepe perioada anterioar5 pubert51ii. Dar cuplarea la
interior13 a sufletului, care are loc la nou5 ani, este nceputul acestui
proces, prin care de acum nainte eul are <i posibilitatea de a se separa cu totul de elementele n snul c5rora <i-a parcurs devenirea.
Dar s5 ne mai ndrept5m aten1ia pentru o clip5 spre DumnezeuTat5l. Ce ntruchipeaz5 El? Cum putem s5-l n1elegem, n dimensiunile noastre umane nguste, <i ce ne spune aceast5 figur5 a lui Dumnezeu-Tat5l mai ales nou5, ca educatori? Cred c5 sunte1i de acord cu
41

mine, dragi p5rin1i, dac5 spun c5 noi vedem o parte a acestei figuri a
Creatorului nchipuind ntru totul principiul autoritativ. DumnezeuTat5l l creeaz5 pe om <i are grij5 de el. Pedepse<te nc5lcarea poruncii sale <i las5 prima pereche de oameni s5 mearg5 spre libertate. El
recunoa<te drept justificat5 experien1a individual5 pe care omul o
dobnde<te prin p5cat <i are ncredere, n ceea ce prive<te evolu1iile
viitoare, n elementul creator din om. Acest lucru este exprimat n
cuvintele de la sfr<it.
Ia uita1i aici, ce bogat Adam se f5cu:
A ajuns la fel ca Dumnezeu.
El <tie ce-i R5ul, <i <tie ce-i Binele
Pentru c5 le-a ncercat:
=i va tr5i conform lor ve<nic
Dragi p5rin1i, acest aspect al figurii lui Dumnezeu-Tat5l arat5 ce
reprezenta1i pentru copilul dvs. =i dvs. a1i condus copilul spre aceast5 existen15 <i i-a1i dat, drept ngrijire, toate cele de care are nevoie.
Dvs. l introduce1i pe copil n via15, <i tocmai n cursul celei de a doua perioade de <apte ani acest lucru implic5 lupte <i conflicte. Apoi,
odat5 cu intrarea n cea de a treia perioade de <apte ani, deci pe la 14
ani, l l5sa1i s5 mearg5 spre libertate, <tiind c5 omul nu poate aduna
experien15 dect printr-o c5dere n p5cat, dar c5 n copilul dvs. a
fost s5dit5 for1a de a se dezvolta n mod just spre libertate, <i anume
prin eforturile depuse de educatori n perioada autorit51ii.
Principiul autoritativ a fost a<ezat de Rudolf Steiner ca ndreptar
deasupra celei de a doua perioade de <apte ani: Dup5 mplinirea vrstei de nou5 ani nu mai poate ac1iona doar principiul imit5rii, ci trebuie s5 apar5 acuma un alt principiu. Este principiul autorit51ii. Dac5
lng5 copilul pe care trebuie s5-l educ sau s5-l nv51 <i care, ntre <apte <i 14-15 ani, eu nu tr5iesc ca autoritate, atunci pentru sufletescspiritualul unui copil aceasta reprezint5 acela<i lucru ca <i, pentru
corpul s5u fizic, faptul c5 i-a< t5ia dou5 degete sau un bra1.14
S5 lu5m un exemplu foarte concret: Fiul dvs. a furat bani de acas5
<i <i-a cump5rat cu ei 1ig5ri. Dvs., binen1eles l-a1i mirosit. =i, pe
bun5 dreptate, sunte1i ngrozi1i. Dar ce e de f5cut? n primul <i n
primul rnd, trebuie s5 ne cre5m o rela1ie cu copilul nostru, lucru pe
care nu-l pot face niciodat5 furia <i cearta, chiar dac5 v5p5ile lor 1<42

nesc, fire<te, la nceput. Dar ia s5 ne punem ntrebarea: nu cumva


anumite lucruri dificile care s-au desf5<urat n ambian1a uman5 din
imediata apropiere a copilului se afl5 ntr-o leg5tur5 interioar5 cu
fapta s5vr<it5 de acesta? Se poate s5 fie a<a, se poate s5 nu fie a<a.
Este bine ns5, n orice caz, s5 ne aducem n fa1a ochilor, tocmai ntro asemenea situa1ie, propriile noastre gre<eli <i sl5biciuni. A<a ceva
doare. =i la unii p5rin1i frica de aceast5 confruntare merge att de
departe nct ei nu mai fac nimic n leg5tur5 cu fapta copilului. Dar
nu e voie s5 ne l5s5m paraliza1i de o asemenea tr5ire. oare confruntarea cu propriile mele gre<eli e numai ceva dureros? Nu cumva prin
faptul c5 m5 str5duiesc s5 m5 cunosc pe mine nsumi, chiar dac5-mi
descop5r gre<eli <i sl5biciuni, m5 apropii cu un pas de fiin1a mea
adev5rat5? n realitate, cunoa<terea propriilor sl5biciuni elibereaz5
sufletul de nc5tu<area sa n gre<elile ce apar1in trecutului. De-abia
acum el devine liber pentru a s5vr<i fapte mai viguroase.
=i acuma are loc o convorbire ntre tat5, mam5 <i fiul lor. (Imaginea noastr5 arhetipal5 pentru educa1ia autoritativ5 Dumnezeu-Tat5l
i cuprinde. pe P5mnt att pe tat5 ct i pe mam5). Dac5 tat5l <i
mama vorbesc cu copilul lor, iar ntre ei exist5 o armonie l5untric5,
de-abia atunci ei ac1ioneaz5 ca autoritate adev5rat5. Dac5 p5rin1ii
sunt desp5r1i1i <i o e posibil5 o convorbire la care s5 ia parte to1i trei,
atunci poate fi rugat s5 vin5 unul dintre na<i sau dintre dasc5lii copilului. E bine s5 fie de fa15 doi adul1i.
l punem pe copil s5-<i descrie fapta la fel cum am f5cut noi n<ine ci sl5biciunile noastre, n fa1a propriului for l5untric. =i-i spunem apoi copilului ct suntem de tri<ti.
Iar apoi n, cursul convorbirii ve1i ajunge n fa1a unei por1i prin
care copilul poate s5 treac5 numai cu ajutorul adul1ilor. Singur nu
poate s-o fac5. Fiindc5 aceast5 poart5 deschide acea regiune sufleteasc5 n care datorit5 faptului c5 e sincer cu sine nsu<i adultul
g5se<te for1a de a transforma ceea ce e ntunecat n ceva luminos.
P5rin1ii sunt cu tot sufletul al5turi de copil. Amndoi, tat5l <i mama, sunt uni1i cu copilul, i vorbesc plini de participare l5untric5. i
spun ct de mult sper5 c5 n inima lui se fa face iar5<i lumin5. For1a
de a avea aceast5 speran15 p5rin1ii <i-au f5urit-o nainte de acest moment. A<a c5 p5rin1ii <i exprim5 speran1a <i n numele copilului, iar
43

copilul poate sim1i cu acest prilej ct sunt de ngrijora1i p5rin1ii pentru soarta lui.
Am putea compara o asemenea convorbire cu o balan15, ale c5rei
talgere nclin5 treptat spre starea de echilibru.
Binen1eles c5 ar trebui discutat cu copilul <i felul n care el poate
s5 restituie banii fura1i. Copilul poate s5-<i pun5 n mi<care propria
fantezie <i s5 propun5 o cale prin care el ar dori s5 se rezolve lucrurile. Acestea sunt am5nunte ce pot fi rezolvate n diferite moduri.
Mult mai important este ns5 ca prin conducerea autoritativ5 a tat5lui <i a mamei copilul s5 nve1e cum poate fi rezolvat5 o problem5
sufleteasc5. Acest lucru nu s-ar ntmpla dac5 faptei i-ar urma o pedeaps5 imediat5, brutal5, fiindc5 mai trziu s-ar ajunge, ca urmare, la
ceea ce se nume<te reprimare, refulare. =i din p5cate, n mod
frecvent tocmai a<a ceva se ntmpl5, atunci cnd partenerul n educa1ie lipse<te, adic5 n cazul n care tat5l <i mama nu conduc mpreun5 procesul educativ.
Dac5 ns5 p5rin1ii trec adeseori, avndu-l ntre ei pe copil, prin
poarta ce d5 n acea regiune l5untric5 sacr5 a sufletului n care, prin
for1a adev5rului, ncheiem pace cu noi n<ine, atunci tocmai prin
aceasta copilul va fi preg5tit pentru marile probleme ale vie1ii.
Se vorbe<te mult ast5zi despre dominarea <i rezolvarea problemelor suflete<ti. E un lucru care dobnde<te din ce n ce mai mult5 importan15 <i pe care din ce n ce mai pu1ini oameni reu<esc s5-l fac5.
Dar dac5 tat5l <i mama l conduc n acest fel pe copilul lor, din
aceasta poate r5s5ri o for15 sufleteasc5, iar mai trziu n via15, cnd
se va afla n puternice tensiuni suflete<ti, omul n formare va putea s5
rezolve mult mai bine, cu aceast5 for15 o sper5m din inim5 problemele cu care e confruntat.
Unii p5rin1i mi-au m5rturisit, de asemenea, c5 asemenea convorbiri cu copilul lor au devenit pentru ei n<i<i ni<te tr5iri de care n-ar
vrea s5 fi fost lipsi1i n nici un caz. Dispozi1ia ce poate lua na<tere cu
prilejul unor asemenea convorbiri ne amintesc de cuvntul din Evanghelie: C5ci acolo unde doi sau trei sunt aduna1i n numele meu, m5
aflu <i eu n mijlocul lor.15
n acest fel, p5rin1ilor le este posibil s5 devin5 pentru copil autoritatea iubit5, pe care el se sprijin5. =tiu c5 pentru aceasta se cere o
44

deschidere l5untric5 suplimentare, poate chiar <i o biruire de sine.


Dar asta nu poate fi dect bine.
Pe la nou5, zece ani, copilul nu mai poate <i nici nu mai trebuie s5
fie educat doar pe baza imit5rii. Acuma e necesar ca n copil s5 se
formeze un glas interior <i ca noi s5 fortific5m acest glas. Copilul nu
poate face aceasta singur, are nevoie aici s5 fie condus de c5tre o
autoritate
Dragi p5rin1i, am v5zut ast5 sear5 cum copilul trece acuma printrun proces cu totul deosebit. Dac5 vrem ca mai trziu n via15 s5 se
poat5 orienta bine, s5 se g5seasc5 pe sine nsu<i n misiunea vie1ii
sale, atunci tocmai la aceast5 vrst5 trebuie creat5 o premis5 fundamental5. Christian Morgestern16 a scris o poezie n care e exprimat
acest lucru, <i anume ce poate s5 devin5 n via1a de adult ceea ce fiec5rui om i este dat s5 primeasc5 n el ca germene n perioada trecerii
de la nou5 la zece ani. A< dori s5 v-o citesc n ncheiere:
Poruncitor al gndurilor, <i nu doar creatur5,
domn al voin1ei, <i nu sclavu-i, ca-n trecut,
m5sur5 <i maestru al t5l5uzitoarelor sim1iri,
prea profund, ca s5 cad5 bolii neg5rii prad5,
prea liber, ca-n el s5 locuiasc5 timorarea:
A<a se une<te un om cu mp5r51ia spiritelor:
A<a afl5 calea spre Tonul Tronurilor.16

45

Vrsta de nou ani n cadrul biografiei

Din biografiile unor mari personalit51i se poate nv51a mult despre


cel de al nou5lea an din via1a uman5. Vedem c5 n acest moment se
face auzit pentru prima dat5 motivul vie1ii ce ncepe. Se pare c5
Rudolf Steiner i-a spus lui Walter Johannes Stein c5 la aceast5 vrst5
orice om are o ntlnire cu un semen de-al lui, a c5rui imagine r5mne nscris5 ca ceva de neuitat n sufletul s5u.17
La Heinrich Schliemann (1822-1890), descoperitorul Troiei, de
pild5, a<a stau lucrurile. La vrsta de nou5 ani, el ia, mpreun5 cu
Minna, o feti15 de aceea<i vrst5 cu el la conacul vecin, o hot5rre
ie<it5 din comun. Ei vor s5 se c5s5toreasc5, spre a merge apoi s5 dezgroape Troie <i mormintele regilor din Micene. Dup5 ce copiii au
f5cut s5 se nasc5 acest motiv al vie1ii lui Heinrich Schliemann, ei
sunt desp5r1i1i de ni<te mprejur5ri exterioare categorice. Singur5
hot5rrea luat5 mpreun5 cu Minna iese biruitoare din marea pierdere
suferit5 de b5iatul Heinrich, n vrst5 de nou5 ani o pierdere pe
care viitorul cercet5tor nu avea s-o uite via1a ntreag5.
i mul1umesc lui Dumnezeu c5 credin1a ferm5 n existen1a Troiei
nu m-a p5r5sit niciodat5, n nici unul din momentele schimb5toare
ale vie1ii mele bogat5 n evenimente! Dar de abia n toamna vie1ii
mele, <i atunci f5r5 Minna <a mari, mari dep5rt5ri de ea a fost dat
s5 pot aduce la ndeplinire visele noastre de copii, pe care le 1eseam
acum cincizeci de ani.18
Poetul <i medicul Hans Carossa (1878-1956) <i aminte<te de ni<te tr5iri pa care le-a avut ntre nou5 <i zece ani: Astfel, sufletul pe
care febra l deta<ase pu1in de trup era mnat ncoace <i ncolo de
ni<te valuri, n mod minunat, ntre tot <i nimic ... =i dintr-o dat5 b5iatul dore<te s5 ntlneasc5 o figur5 uman5, poate un camarad, poate un
conduc5tor sau un ispititor; nu <tie dac5 e femeie sau un b5rbat, dar
trebuie s5 fie o fiin15 care s5-i deschid5 perspectiva unei vie1i incomparabil mai puternice dect cea pe care o tr5ise pn5 n acel moment
<i el e gata s5 ia asupra lui, pentru aceasta, suferin1e ct de mari.19
46

n mod difuz, totu<i putnd fi recunoscute, el presimte tr5s5turile


vindec5torului, Rudolf Steiner vorbe<te despre misterul for1ei vindec5toare: Noi putem sim1i boala n neputin1a noastr5 <i-l putem sim1i
pe Vindec5tor, for1e vindec5toare, dac5 sim1im neputin1a, dac5 am
devenit n sufletul nostru nrudi1i cu moartea. Sim1indu-l pe Vindec5tor, sim1im c5 avem n sufletul nostru ceva care poate s5 nvie oricnd din moarte, n propria noastr5 tr5ire l5untric5.20 Poetul-medic,
cel care vindec5 prin cuvnt, a sim1it deja n copil5ria sa o raz5 a
acestei lumini.
B5iatul bolnav e vizitat de tovar5<a sa de joac5, ceva mai mare
dect el. ea tocmai trecuse prin tr5irea vrstei de nou5 ani.
n sfr<it a venit Eva, mi-a adus ghiocei <i a insistat s5 m5 scol
din pat. era palid5, n5ltu15, devenise aproape o femeie <i a fost nevoie s5 treac5 pu1in timp pn5 am putut s5 m5 port cu ea la fel ca nainte. adeseori suspina; apoi iar5<i se nvrtea prin camer5 fredonnd
ceva, n timp ce f5cea minunate mi<c5ri de dans; pere1ii p5reau c5
scot sunete muzicale, iar dup5 ce a terminat, au mai r5sunat ca un
ecou, cteva secunde. Cnd am nceput s5 m5 laud u<urel cu latina
<i cu viitoarea mea via15 la ora<, ea m-a ascultat lini<tit5, apoi mi-a
dest5inuit faptul c5 <i ea fusese n Kading, o vizitase un frate al r5posatei ei mame <i-i spusese c5 o va lua curnd cu el la Berlin <i o va da
la <coala de c5l5rie artistic5. i va da un cal murg pentru c5l5rie <i o
rochie de m5tase albastru-verzuie, cu mii de oglinjoare cusute pe ea.
Dar ei nu-i place nimic din toate acestea, c5ci vrea s5 se fac5 dansatoare. O s5 reu<esc, spuse ea.
Dar mai demult voiai mereu s5 c5l5re<ti, am obiectat eu.
n copil5rie doream uneori s5 fiu un cal alb. Mai trziu mi-am
dorit s5 c5l5resc un asemenea cal. Dar acuma vreau s5 fiu dansatoare.
Cu aceasta a nceput s5 zboare prin camer5, cu pa<i u<ori <i siguri.
M5 uitam la ea cu ncntare; ultimul rest al insatisfac1iei mele l5untrice pierise; pentru prima dat5 sim1eam iar s5n5tate nou5 n toate
m5dularele ...19
*
Pictorul Oskar Kokoschka (1886-1980) vie1uie<te aceast5 trecere
n continuare ntunecate ale mor1ii, care-i st5pnesc via1a <i-i parali47

zeaz5 voin1a. Vecina care spunea pove<ti a murit. Kokoschka scrie n


leg5tur5 cu acest eveniment: Eu nu puteam n1elege cu adev5rat ce
nseamn5 s5 fi murit. Am remarcat doar faptul c5 ea disp5ruse .. Eu
nu pot s5 dispar niciodat5, m5 gndeam. Binen1eles, ea nu e aici, dar
o fi pe undeva ... n diminea1a celei de a treia zile, b5iatul vede pe
strad5 dricul, iar pe acesta o lad5 alb5. M-am uitat mult timp n urma tr5surii aceleia ciudate. Aceast5 plecare a chemat n amintire povestea acea de demult, cnd v5zuse pentru prima dat5 o asemenea
tr5sur5. Am nceput s5 presimt vag c5 totu<i lumea exterioar5 are <i
ea limite. A fost o tr5ire a iremediabilului, <i eu am sim1it-o ca pe o
trecere din lumea zilei nspre fatalitatea, ce inspir5 fric5, a nop1ii.21
Ne-am putea imagina dricul acela, a<a cum l-a sim1it b5iatul, ca
pe lucr5rile de nceput ale lui Kokoschka, n care culoarea nu joac5
un rol prea important, iar petele luminoase, ncadrate de mult ntuneric, ascund n ele o lumin5 melancolic5.
Aici trecerea nspre via15 a luat forma unei impresii imagistice
puternice, lucru semnificativ pentru destinul unui pictor. Dar <i con1inutul acestei imaginii moartea a r5mas n via1a lui Kokoschka
un motiv c5ruia el i-a dat n repetate rnduri o form5 artistic5 de prim
rang.
*
La dirijorul Bruno Walter (1876-1962) e vorba de o impresie auditiv5, care dobnde<te importan15 pentru el. Mai mult, impresia fizic5 vizual5 trebuie chiar s5 dispar5, s5 se dizolve, s5 se sting5. Ea <i
a1inte<te auzul la tr5irea legat5 de aceast5 trecere a pragului spre
via15.
=i la b5iatul mai m5ri<or ap5rea adeseori o stare ciudat5 a c5derii n visare, o cufundare sau r5pire de cele mai multe ori lipsit5 de
obiect, n care toate ro1ile pe care cascada tr5irilor exterioare sau l5untrice la nvrtea de obicei cu atta vehemen15, p5reau scoase din
func1iune, ncetau s5 se mai mi<te. mi aduc aminte cum o asemenea lini<tire mi s-a revelat pentru prima dat5 sub forma unei emo1ii
pline de ntristare, mai simt <i acuma ce am sim1it atunci <i mai v5d
n fa1a ochilor locul n care, la zece sau unsprezece ani, am sim1it
aceast5 nfiorare l5untric5. Nu mai <tiu cum s-a f5cut c5 m5 aflam
singur n curtea <colii poate c5 era dup5 o or5 pe care trebuise s-o
48

petrec n plus la <coal5, drept pedeaps5 -, am intrat n curtea mare, pe


care n-o cunoscusem altfel dect plin5 de g5l5gia b5ie1ilor care se
jucau <i se zbenguiau <i care, de aceea, acum mi p5rea de dou5 ori
mai goal5 <i mai p5r5sit5. M5 v5d stnd acolo, cople<it de t5cerea
adnc5, <i cnd ncerc s-o ascult, pe ea <i vntul u<or, am sentimentul
c5 din mijlocul singur5t51ii m5 apuc5 de inim5 ceva necunoscut, puternic. A fost prima presim1ire a faptului c5 am un suflet <i c5 el fusese chemat nu se <tie de unde.22
*
Poetul Dante Alighieri (1261-1321) mai este nc5 un b5iat de nou5 ani n momentul cnd ntlne<te, pe una din str5du1ele Floren1ei, o
fat5 cam de aceea<i vrst5 cu el care, dup5 toate probabilit51ile,
crescuse n imediata lui vecin5tate. Aceast5 fat5 e Beatrice. Numele
ei nseamn5 aduc5toarea de fericire. Impresia l5sat5 de aceast5 ntlnire fugar5, cnd trece pe lng5 fat5, are o influen15 din cele mai
profunde asupra b5iatului. Ca <i cum s-ar afla ntr-o stare ce dep5<e<te cu mult con<tien1a de zi, el aude n l5untrul s5u glasuri care-i vorbesc.
Acestei tr5iri poetul i d5 form5 artistic5 n Vita Nova prin urm5toarele cuvinte23: Deja pentru a noua oar5 de la na<terea mea cerul luminii se ntorsese aproape n acela<i punct, <i anume n propriul
s5u circuit, atunci cnd mi-a ap5rut pentru ntia oar5 st5pna transfigurat5 a spiritului meu, care era numit5 de mul1i dintre cei ce nu
<tiau cum s5-i spun5, Beatrice. Pe atunci ea se aflase deja atta timp
n acest trup, nct n aceast5 perioad5 cerul nstelat se mi<case cu o
dou5sprezecime de grad spre R5s5rit, a<a c5 ea mi-a ap5rut cam pe la
nceputul vrstei de nou5 ani <i eu am v5zut-o pe ea la sfr<itul celui
de-al nou5lea an al vie1ii mele. Mi-a ap5rut mbr5cat5 ntr-un ve<mnt de culoarea cea mai nobil5, ro<u sngeriu, plin5 de modestie <i
vrednic5 de cinstire, cu o cing5toare la bru <i mpodobit5 a<a cum se
cuvenea vrstei ei att de tinere. n aceast5 clip5, o pot spune cu mna pe inim5, spiritul vie1ii, care locuie<te n c5m5ru1a cea mai tainic5
a inimii, a nceput s5 tremure cu atta putere, nct n b5t5ile de puls
cele mai u<oare el mi p5rea ngrozitor; <i tremurnd el a rostit urm5toarele cuvinte: Iat5 un zeu care e mai puternic dect mine <i care
vine ncoace <i va fi st5pnul meu.
49

n aceast5 clip5, spiritul animalic, care locuie<te n acea c5m5ru15


nalt5 spre care toate spiritele senza1iilor <i trimit percep1iile, a nceput s5 se minuneze foarte tare <i, vorbind mai cu seam5 spiritelor
v5zului, a rostit aceste cuvinte: Acum s-a ivit fericirea voastr5. n
aceast5 clip5, spiritul natural ce locuie<te n acea parte n care se petrece hr5nirea noastr5, a nceput s5 plng5 <i plngnd a rostit cuvintele: Vai de mine, s5rmanul! c5ci de acuma nainte adeseori voi fi
stnjenit.
De<i sunt vecini, Dante o rentlne<te pe Beatrice de abia peste
nou5 ani. El o descrie, pe cnd avea 27 de ani, precum urmeaz5: nve<mntat5 cu totul n alb, ntre dou5 nobile femei, <i-a ntors privirile spre locul unde m5 aflam, cuprins de mare <ov5ire; <i n virtu1ile ei
negr5ite, care acuma <i g5siser5 r5splata n lumile superioare, m5
salut5 n modul cel mai virtuos, nct mi-a p5rut c5 v5d acolo toate
grani1ele beatitudinii ...
De o leg5tur5 ntre cei doi nici nu putea fi vorba, c5ci Dante fusese logodit nc5 din copil5rie cu Gemma Donati, iar Beatrice se c5s5torise la dou5zeci de ani cu avutul Simine dei Bardi. Ea a murit la
patru ani dup5 aceast5 ntlnire.
Dar dup5 moartea Beatricei, Dante s-a sim1it inspirat de ea chiar
mai mult dect n timpul vie1ii. =i ei ia hot5rrea de a spune despre
ea, Ceea ce niciodat5 n-a fost spus despre o muritoare. n capodopera sa Divina Comedie, Beatrice este aceea care-l conduce pe poet prin Paradis, spre sferele cele mai nalte ale contempl5rii l5untrice,
care-i sunt ei accesibile.
Locuitorii ora<ului Floren1a i-au cinstit pe Dante <i pe inspiratoarea sa prin statuile de pe Ponde Vecchio. Alihieri <i aduc5toarea de
fericire se salut5 peste drumul ce traverseaz5 podul.
Lucrul care a avut importan1a cea mai mare n via1a poetului a nceput cu o tr5ire a vrstei de nou5 ani: INCIPIT VITA NOVA aici
ncepe noua via15 e titlul pe care Dante l-a dat lucr5rii n care descrie acest eveniment.
*
La Rudolf Steiner (1861-1925), n amintirile legate de via1a sa,
ntlnim urm5toarele cuvinte. nspre Wiener Neustadt <i mai departe c5tre Stiria, mun1ii coboar5 treptat, pn5 n cmpie. Aceasta e
50

str5b5tut5 de meandrele rului Laytha. La poalele muntelui se afl5 o


m5n5stire de redemptori1i. i ntlneam adeseori pe c5lug5ri n cursul
plimb5rilor mele. Mai 1in minte ct de mult mi-ar fi pl5cut s5 intre n
vorb5 cu mine. Dar n-au f5cut-o niciodat5. A<a c5 de la ntlnirile cu
ei n mine r5mnea doar o impresie imprecis5, dar s5rb5toreasc5, <i
ea m5 urm5rea mult5 vreme. Aveam nou5 ani, cnd n mine a prins
r5d5cini acest gnd: trebuie c5 de sarcinile acestor c5lug5ri se leag5
lucruri foarte importante, pe care eu trebuie s5 le aflu. =i n acest caz
eu eram plin de ntreb5ri, pe care trebuia s5 le port cu mine, f5r5 ca
cineva s5 le dea r5spuns. Da, aceste ntreb5ri despre tot felul de lucruri au f5cut s5 fiu un b5iat foarte singuratic.24
Dup5 ce descrie aceast5 vie1uire a singur5t51ii, Rudolf Steiner arat5 ce l-a f5cut s5 cunoasc5 pentru prima dat5 fericirea. La pu1in timp
dup5 ce intrasem la <coala din Neudrfl, am descoperit n odaia sa (a
nv515torului secund) o carte de geometrie. M5 aveam att de bine cu
acest nv515tor, nct am putut f5r5 mare greutate s5 ob1in cartea <i so folosesc un timp mai ndelungat. M-am aruncat asupra ei cu entuziasm. S5pt5mni de-a rndul, sufletul meu a fost plin de congruen1a,
de asem5narea triunghiurilor, patrulaterelor, poligoanelor; mi-am
b5tut capul ntrebndu-m5 unde se intersecteaz5 de fapt paralelele;
teorema lui Pythagora m5 ncnta nespus.
M5 satisf5cea n gradul cel mai nalt faptul c5 se poate tr5i cu sufletul n munca de creare a unor forme contemplate l5untric, f5r5
amestecul impresiilor furnizate de sim1urile exterioare. Am g5sit
consolare aici pentru dispozi1ia sufleteasc5 n care ajunsesem din
cauza ntreb5rilor la care nu g5seam r5spuns. Posibilitatea de a sesiza
ceva n mod pur spiritual m-a f5cut s5 simt o mare fericire l5untric5.
=tiu c5 am cunoscut fericirea mai nti n contact cu geometria.
n rela1iile mele cu geometria trebuie s5 v5d prima ncol1ire a unui
mod de a privi lumea care s-a dezvoltat treptat n mine. El tr5ia n
l5untrul meu n mod mai mult sau mai pu1in incon<tient n perioada
copil5riei, iar n jurul vrstei de dou5zeci <i unu de ani a luat o form5
anumit5, deplin con<tient5.
mi spuneam: contrariile <i procesele pe care le percep sim1urile,
se afl5 n spa1iu. Dar la fel cum acest spa1iu de afl5 n afara omului,
<i n l5untrul se afl5 un fel de spa1iu sufletesc, care e scena unor enti51

t51i <i procese spirituale. n gnduri eu nu puteam vedea ni<te imagini


pe care omul <i le face despre lucruri, ci ni<te revel5ri ale unei lumi
spirituale pe aceast5 scen5 a sufletului. Geometria mi ap5rea drept o
cunoa<tere n care aparen15 e produs5 de omul nsu<i, <i care, totu<i,
are o importan15 cu totul independent5 de el. n timp ce eram copil,
nu-mi spuneam, fire<te, n mod clar, dar sim1eam c5 omul poart5,
probabil, n l5untrul s5u cunoa<terea lumii spirituale, la fel cum poart5 geometria.
Realitatea lumii spirituale era pentru mine ceva la fel de sigur ca
cea a lumii sensibile. Aveam ns5 nevoie de un fel de justificare a
acestei presupuneri. Voiam s5-mi pot spune c5 tr5irea lumii spirituale
este la fel de pu1in o iluzie ca <i aceea a lumii sensibile. n cazul geometriei, mi spuneam c5 aici avem voie s5 <tim ni<te lucruri pe care
doar sufletul le vie1uie<te prin propria sa putere; n acest sim15mnt
g5seam ndrept51irea de a vorbi despre lumea spiritual5, pe care o
vie1uiam, ntocmai la fel ca despre cea fizic5. =i eu am vorbit ntradev5r a<a despre ea. Aveam dou5 reprezent5ri, care erau, ce-i drept,
destul de vagi <i care, totu<i, nainte s5 fi mplinit opt ani, jucau deja
un rol important n via1a mea. Eu f5ceam distinc1ie ntre lucruri <i
fiin1e v5zute <i altele nev5zute.24
Pentru b5iatul de nou5 ani geometria a devenit un pod prin care se
putea face leg5tura dintre dou5 lumi diferite. Aici a str5fulgerat pentru prima oar5 leit-motivul vie1ii lui Rudolf Steiner. n cursul vie1ii
sale, Rudolf Steiner a construit mai apoi aceast5 punte dintre lumea
sensibil5 <i cea spiritual5, situndu-se pe solul <tiin1elor naturii din
epoca sa, lucru pe care, naintea sa, nimeni nu fusese n m5sur5 s5-l
fac5. acest leit-motiv devine vizibil pretutindeni n opera sa.
*
Iubirea mea dinti a fost cuvntul. De cnd mi pot aduce aminte, rug5ciunile <i maximele din Biblie rostite n mod solemn m-au
nso1it mereu. Sim1eam c5 ele sunt la fel de indispensabile vie1ii ca <i
pinea zilnic5. n aceste cuvinte se face auzit5 tema primordial5 a
unui om care a ac1ionat ntr-un mod cu totul deosebit prin acea for15
creatoare ce tr5ie<te n cuvnt. n calitate de pedagog <i de poet, care
a scris numeroase poezioare ce se dau copiilor din <coala Waldorf
pentru a-i ajuta n evolu1ia lor, viitorul nv515tor de <coal5 Waldorf
52

Heinz Mller (1899-1968) a fost n m5sur5 s5 uneasc5 for1a Cuvntului, for1a Logosului cu pedagogia. Despre aceasta ne vorbe<te cartea
sa Puterea vindec5toare a cuvntului <i a ritmurilor25, ap5rut5 cu un
an nainte de moartea sa. Pentru noua edi1ie a acestei lucr5ri,
Wolfgang Schad a g5sit frumoasele cuvinte: Puterea vindec5toare a
vorbirii <i aplicarea ei intim5 n pedagogie au fost pentru Heinz
Mller leit-motive care s-au nscris n biografia sa. Ce form5 ia la
acest om trecerea nspre via15? n cuvintele sale g5sim vie1uirea pe
care a avut-o n acest punct important al vie1ii viitorul dasc5l; n mod
semnificativ ea a avut loc ntr-o sal5 de clas5.
Pe la zece ani trebuia s5 m5 prezint la examenul de admitere n
clasa a cincia de gimnaziu. Din cauz5 c5 terminasem repede cu el,
dat fiind faptul c5 fusesem scutit de ultima etap5 examenul oral la
aritmetic5 -, am fost trimis ntr-o clas5 mai mare, unde am avut prilejul s5 particip la prima or5 de istorie din via1a mea. Nu auzisem niciodat5 pn5 atunci de evenimentele care au fost discutate la acea or5.
Tot ceea ce s-a povestit mi p5rea cumva cunoscut, din dep5rt5ri de
timp imemorabile. Fantezia mea picta <i ea la imaginile care se iveau
n minte. Nu ntotdeauna cele auzite puteau fi puse de acord cu imaginile din5untru. Eram uimit permanent de lucrurile enigmatice caremi veneau n ntmpinare. Sunt sigur c5 nu mai auzisem niciodat5
despre incendierea templului din Efes, despre na<terea lui Alexandru
cel Mare n acea noapte a distrugerii totu<i unele imagini ale celor
ntmplate atunci mi p5reau cunoscute cu exactitate. Dasc5lul a zugr5vit n cuvinte pline de via15 acel eveniment, care a nsemnat nimicirea uneia dintre cele =apte Minuni ale lumii antice. Pe lng5
aceasta, din gura lui am auzit ni<te cuvinte care pentru mine erau
pline de mister: A vorbit despre n1elepciunea misterial5, despre cunoa<terea de sine, ca <i despre cuvintele grece<ti ce r5sunau odinioar5 n templul zei1ei Diana <i care aveau s5 r5sune din nou la nceputul
Evangheliei lui Ioan. De<i ascultam cu ncordare la toate acestea,
vedeam n spirit <i unele lucruri care se ab5teau de la descrierea sa.
n tot ceea ce s-a ivit n fa1a sufletului copilului, cu deosebit5 claritate se deta<a imaginea templului n fl5c5ri, oglindindu-se n apa unui
golf, precum <i treptele de marmor5 luminate de v5p5i, care se n5l1au direct de pe 15rm. (n anul 1910 nc5 nu se <tia c5 templul din
53

Efes se n5l1a, ntr-adev5r, pe 15rmul unui bra1 de mare, care apoi a


fost acoperit de nisip). Zile ntregi dup5 aceea n l5untrul meu a tr5it
ceva care parc5 voia s5 ntrebe: Dar cum ai ajuns tu n aceste imagini, care se n5l1au n suflet cu claritate, ca ni<te amintiri?. A<a se
face c5 prima mea or5 de istorie a ad5postit n ea o asemenea bog51ie
de tr5ire, nct n compara1ia cu ea, toate celelalte tr5iri din acea perioad5 p5leau. O prim5 lectur5 a Prologului la Evanghelia lui Ioan nu
mi-a adus, fire<te, nici un fel de l5murire, ci mai curnd a sporit confuzia, dnd na<tere altor nelini<ti. Mai trziu, am auzit apoi pentru
prima dat5 de la un elev mai mare acele propozi1ii n limba greac5,
lucru care a f5cut asupra mea o adnc5 impresie, f5r5 a putea, fire<te,
s5 aduc5 o rezolvare a acelor enigme. A fugi, pur <i simplu, de ntreaga problematic5, s-a dovedit a fi ceva cu totul imposibil. Tr5iri
mult prea puternice se puseser5 n mi<care n sufletul meu, prin tot
ceea ce auzisem la prima or5 de istorie din via1a mea.26
Dar ce tr5ia oare n primul <i n primul rnd n Misteriile din Efes
ale zei1ei Artemis? Rudolf Steiner descrie cum acolo oamenii nv51au
ce este Cuvntul originar <i cum n acest Cuvnt originar se afl5 ceea
ce duce spre Prologul Evangheliei lui Ioan.27 Iar atunci cnd Heiz
Mller a fost condus prin destinul s5u spre cariera sa de dasc5l la o
<coal5 Waldorf, cnd el a intrat pentru prima dat5 n =coala Liber5
Waldorf din Stuttgart ca s5 asiste la ore, el a fost ntmpinat tocmai
cu aceste cuvinte, cu Prologul la Evanghelia lui Ioan. El poveste<te
toate acestea n felul urm5tor:
Unsprezece ani mai trziu, cuvintele de la nceputul Evangheliei
lui Ioan au reap5rut, ntr-un mod deosebit al destinului. Ca student,
cu o zi nainte mi se d5duse permisiunea de a asista pentru prima
dat5 la ore la =coala Liber5 Waldorf din Stuttgart. Dis-de-diminea15
m5 plimbam deja n sus <i n jos pe strada Kanonenweg din fa1a
<colii, uitndu-m5 la dasc5lii <i copiii ce veneau din toate p5r1ile.
Apoi s-a apropiat cu pa<i grei un b5rbat cu capul mare <i tr5s5turi ale
fe1ei viguroase, de 15ran, urcnd ultimele trepte ale sc5rii ce ducea
spre strad5. S-a oprit n fa1a mea, dup5 ce <i eu l salutasem cu
Grss Gott*1. A cugetat pu1in, dup5 care a spus: Parc5 nu ne cunoa<tem!? La semnul meu afirmativ, el continu5: Asta e o mare
1

Salut frecvent n sudul Germaniei

54

bucurie. O diminea15 att de frumoas5, nsorit5, cu ciripit de p5s5rele, <i iat5 c5 n fa1a mea se afl5 un tn5r necunoscut <i m5 salut5 cu
atta drag. Cel mai n vrst5 rosti cteva cuvinte cu un accent inconfundabil de austriac, apoi veni cu o ntors5tur5 nea<teptat5: A<adar pe mine m5 cheam5 Karl, cum te cheam5 pe tine? Eu am
r5spuns: Heinz. Heinz suntem prieteni buni, acum nso1e<te-m5,
trebuie s5 m5 duc la copiii mei din <coala Waldorf de peste drum.
A<a am p5<it mpreun5 cu dr. Karl Schubert n curtea <colii. n timp
ce el a intrat la copiii s5i, ntr-o barac5, eu m-am dus n baraca administra1iei <i l-am ntrebat pe Rudolf Steiner unde s5 m5 duc s5 asist.
El mi-a descris drumul spre o anumit5 clas5. Mi-a spus s5 bat la u<5
<i s5 spun c5 el m-a trimis s5 asist la ore. Am b5tut la u<5 <i peste
pu1in timp Schubert mi-a deschis u<a: M-am gndit eu c5 ai s5 vii la
mine azi, spuse el <i m5 prezent5 de ndat5 clasei. n ea se aflau copii de cele mai diferite vrste, dintre care unii stimula1i n dezvoltarea lor doar timp de cteva s5pt5mni sau luni -, aveau s5 se
rentoarc5 n clasa lor, iar al1ii, care aveau nevoie permanent5 de ajutor, printr-un tratament pedagogic special. Schubert st5tea n picioare
n spatele meu; amndou5 minile lui erau a<ezate pe umerii mei <i el
privea pe lng5 mine, cnd prin stnga, cnd prin dreapta eu fiind
cu o bucat5 bun5 mai nalt dect el. =i el spuse. Dragi copii, azi am
o mare bucurie, fiindc5 la noi a venit n vizit5 un bun prieten. =i
fiindc5 eu l ndr5gesc att de mult, trebuie s5-l iubi1i <i voi. Cnd,
dup5 aceea, am vrut s5 m5 a<ez t5cut n spatele clasei, Karl Schubert
protest5 <i-mi indic5 o anumit5 sarcin5 pe care s-o ndeplinesc. Chem5 lng5 el un fl5c5ia< nalt, greoi, despre care spuse c5 acesta trebuie ajutat s5 vorbeasc5 n curnd. Schubert exersase cu el n fiecare zi
primele cuvinte din Evanghelia lui Ioan. =i acuma m5 ndemna s5-mi
asum eu aceast5 sarcin5. La fiecare cuvnt n limba greac5 pe care
trebuia s5-l rostesc cu glas tare n fa1a b5iatului, acesta trebuia s5
fac5 un pas nainte b5tnd cu piciorul n podea. A<a c5 dup5 rug5ciunea de diminea15 <i cele cteva exerci1ii pe care copiii le f5ceau
mpreun5, eu m-am apropiat de b5iat <i am nceput cu rostirea cuvintelor <i cu p5<itul ap5sat. ntre timp, n clas5 se f5cuse foarte cald,
fiindc5 soarele str5lucea cu putere <i p5trundea n clas5 prin ferestre-

55

le deschise, nc5lzind atmosfera din direc1ia acoperi<ului plat al bar5cii, care era acoperit5 cu carton gudronat.
Karl Schubert lucra acum cu ceilal1i copii, n timp ce noi doi
...,b5tnd cu
exersam n spatele s5u al nostru
piciorul n podea <i f5cnd g5l5gie. Deodat5 el se ntoarse spre mine
<i m5 ntreb5 de ce vorbesc att de ncet; dac5 nu cumva a< putea
vorbi mai tare. Eu am spus c5 n acest caz i-al deranja lec1ia; dar el
nici nu voi s5 aud5 de a<a ceva <i-mi ar5t5 cu glas tun5tor cum voia
s5 rostesc cuvintele. =i atunci pentru noi a nceput o cur5 de transpirat istovitoare, c5ci cu ct trecea timpul, cu att mai mult trebuia s5-l
silesc pe colosul de lng5 mine, care nu se mi<ca aproape deloc, s5
bat5 cu piciorul n podea. n cele din urm5, dup5 vreo 50 de minute,
ne-am oprit amndoi epuiza1i, n fa1a ferestrei deschise, ca s5 ne mai
tragem sufletul. =i atunci, din gtlejul ce ggia al b5iatului veni ceva ca u geam5t-suspin, dar din care puteai deslu<i f5r5 putin15 de ndoial5 cuvintele pe care tocmai le exersasem cu el:
....

Pentru fiecare cuvnt avea nevoie de o respira1ie profund5, ntreag5. Karl Schubert se ntoarse cu fa1a la noi, asculta acum cu ncordare, apoi ne apuc5 pe rnd de umeri, pe b5iat <i pe mine, <i
propozi1iile sale r5sunar5 pline de jubila1ie: asta am <tiut-o imediat,
azi diminea15. E o zi minunat5. Soarele str5luce<te, p5s5rile cnt5,
un tn5r prieten mi spune Gr Gott, - iar tu, b5iete, ai rostit primele tale cuvinte.28
O alt5 leg5tur5 de destin cu vorbirea era legat5 de constitu1ia sa
organic5. Hein Mller r5gu<ea repede, atunci cnd <i 1inea lec1iile.
Deja dup5 cea de a doua or5 de predare nu mai putea vorbi cu glas
tare. =i tocmai aceast5 r5gu<eal5 a fost motivul care l-a ndemnat s5-i
pun5 lui Rudolf Steiner urm5toarea ntrebare: A1i dat attea exerci1ii de vorbire colegilor de la <coala Waldorf, cu prilejul cursurilor
care au preg5tit deschiderea <colii Waldorf. Ne-a1i putea da sfaturi <i
pentru corectarea propriilor gre<eli <i deficien1e de vorbire, precum
<i despre felul cum se poate ac1iona, vindecnd <i educnd, cu ajutorul vorbirii?29
Ca urmare, Rudolf Steiner l-a invitat pe Heinz Mller la Dornach,
ca s5 ia parte la un curs de modelarea vorbirii; n mod evident, acesta
56

l-a ajutat s5-<i nving5 r5gu<eala, fiindc5 de acum nainte nu se mai


aminte<te de ea. Pe de alt5 parte, el a avut convorbiri importante cu
Rudolf Steiner despre felul n care for1a vindec5toare a vorbirii se
poate rev5rsa n mod nemijlocit n munca la clas5. n leg5tur5 cu
acest curs de la Dornach, Heinz Mller relateaz5: Aproape tot ceea
ce a fost elaborat atunci de c5tre Rudolf Steiner mpreun5 cu noi,
ntr-un cerc restrns, va fi cuprins, doi ani mai trziu, n cursul de
art5 dramatic5 intitulat Modelarea vorbirii <i arta dramatic5 <i poate fi studiat acolo n mod temeinic. Cea de a doua parte a ntreb5rii
mele ini1iale a fost abordat5 apoi, n cursul acestor doi ani, n multe
discu1ii izolate. De cele mai multe ori au fost ni<te observa1ii <i sugestii sumare date de Rudolf Steiner, atunci cnd i relatam despre
dificult51ile unora dintre elevii mei.
Una dintre primele sale observa1ii a fost aceasta: Cultiva1i, la
dvs. <i la copiii dvs., cu cea mai mare grij5, vorbirea; fiindc5 cea mai
mare parte din tot ceea ce dasc5lul le d5ruie<te elevilor s5i vine la ei
pe aripile vorbirii. n cursul convorbirilor cu copiii n-ar trebui s5 ne
slujim niciodat5 n mod neglijent de o exprimare banal5. Aceasta
nseamn5, fire<te, c5 ar trebui s5 vorbim cu ei ntr-un mod elevatpatetic. Fiindc5 banalitatea <i patosul gol de con1inut exclud de la
bun nceput orice sim1ire cald5 <i mai ales umorul autentic. Dar pentru educator acestea dou5 sunt ajutoarele cele mai importante cnd e
vorba de ndrumarea <i conducerea cetei sale de elevi.30
Dac5 <tii cum a decurs via1a lui Heinz Mller <i prive<ti apoi la
viziunea pe care b5iatul de aproximativ zece ani a avut-o n leg5tur5
cu incendierea templului din Efes, po1i presim1i leg5tura l5untric5
dintre l5ca<ul de Misterii al Antichit51ii <i str5dania sa de a introduce
n munca pedagogic5 puterea vindec5toare a vorbirii. Este leitmotivul destinului s5u, care se arat5 brusc n momentul trecerii de la
nou5 la zece ani. Ca ntr-un punct pe care se proiecteaz5 lumina
con<tien1ei, tr5iri trecute <i tr5iri viitoare devin vizibile, spre a se
scufunda apoi din nou. Poate s5 ne umple de uimire, dar <i mai mult
de venera1ie, faptul c5 tocmai Heinz Mller a fost acela care, atunci
cnd a izbucnit incendiul Primului Goetheanum, s-a aflat lng5
Rudolf Steiner <i, la ndemnul acestuia, a trebuit s5 fac5 n perete o

57

gaur5, prin care s-a putut vedea focarul incendiului. Cl5direa care
acum era n fl5c5ri fusese o Cas5 a Cuvntului.
La trei ani dup5 noaptea incendiului, n care Primul Goetheanum
fusese mistuit de fl5c5ri, Heinz Mller <i-a nceput activitatea ca profesor la =coala Liber5 Goethe din Hamburg- Wandsbek. Timp de 42
de ani, el s-a dedicat cu ntreaga for15 a fiin1ei sale pedagogiei
Waldorf, n care a putut s5 se reverse for1a Logosului ntr-un mod
att de plenar cum nimeni n-a mai fost n stare, nici nainte, nici dup5
el. Prin aceasta, pedagogia a dobndit un impuls nou. Cu acest suprasensibil n lumea sensibil5, cu aceast5 descoperire a spiritului,
care s-a pierdut din Cuvnt, din Logos, atunci cnd Cuvntul s-a
transformat n idol, cu aceast5 redescoperire a spiritului ncepe era
cea nou5 n educa1ie.31

58

59

ASPECTE ANTROPOLOGICE
ALE TRECERII PRAGULUI
CELUI DE AL 9-LEA AN DE VIAM

Cea de a doua perioad de &apte ani

Vom studia cel mai just o anumit5 etap5 din via1a omului, de pild5 cea a vrstei de nou5 ani, dac5 vom ncerca s5 dobndim mai nti
o perspectiv5 de ansamblu asupra unei perioade mai mari din dezvoltarea copilului, <i anume perioada cam dintre intrarea la <coal5 <i
pn5 la ncheierea a<a-numitei <coli primare, n acest interval se desf5<oar5 procesele celei de al doilea septenal, care, att n sfera sufletesc-spiritualului, ct <i n cea a cre<terii corporale se poate mp5r1i
n trei faze.
S5 privim mai nti for1ele care, n procesele de cre<tere, desf5<oar5 o activitate de modelare plastic5. Prima faz5 ncepe n sfera
capului, cu schimbarea primei denti1ii. Urmeaz5 apoi, odat5 cu marea
trecere de la nou5 ani, modelarea pn5 la cap5t a sistemului ritmic
format din inim5 <i pl5mni, <i n cele din urm5 are loc, n a<anumi1ii ani zv5p5ia1i dintre doisprezece <i paisprezece ani, dezvoltarea definitiv5 a sistemului metabolic <i al membrelor, de care apar1ine <i maturizarea organelor sexuale. n aceste trei faze <i
dobndesc forma definitiv5, n mod progresiv, capul, trunchiul <i
membrele, prin activitatea for1elor de cre<tere.
n paralel cu cre<terea corporal5 merge dezvoltarea sufleteasc5.
Cnd copilul intr5 la <coal5, nc5 mai sunt predominante for1ele imita1iei, pe cnd n dezvoltarea corporal5 au nceput deja procesele celei de-a doua denti1ii. n m5sura n care copilul dezvolt5 din ce n ce
mai mul1i din1i definitivi, facultatea imit5rii sec5tuie<te. n momentul
n care copului are de dou5 ori mai mul1i din1i definitivi dect din1i
de lapte, el a atins maturitatea propriu-zis5 n ceea ce prive<te denti60

1ia, iar for1ele imit5rii seac5 n cea mai mare parte. Aceasta se ntmpl5 n cadrul trecerii de la vrsta de nou5 ani. n cea de a doua faz5,
procesul cre<terii <i deplaseaz5 centrul de greutate de la cap spre
sfera inim5-pl5mni. n cursul acestui proces, care duce la maturizarea respira1iei, copilul intr5 n perioada obiectiv5.32 Este partea
echilibrat5, mijlocie, a copil5riei. Atunci cnd cre<terea din cea de a
treia faz5 <i deplaseaz5 centrul de greutate n sistemul metabolismului <i al membrelor, a fost f5cut primul pas al maturiz5rii pentru via1a
p5mnteasc5 <i ncep anii zv5p5ia1i. A<a c5 procesul progresiv al
cre<terii <i atinge punctele sale culminante n momentul schimb5rii
din1ilor, n cel al maturiz5rii respira1iei <i n cel al maturiz5rii pentru
via1a p5mnteasc5. n sfera sufletesc-spiritual5, acestor faze le corespund imitarea, perioada obiectiv5 <i vrsta ingrat5.
Aceast5 dezvoltare pe faze din cadrul celei de a doua perioade de
<apte ani, la care ia parte n mod deosebit mereu cte un alt pol al
corporalit51ii, are loc ntotdeauna n armonie cu ntregul fiin1ei. Astfel, n perioada schimb5rii din1ilor (modelarea definitiv5 a polului
capului), copilul este activ, binen1eles, <i n sfera voin1ei (sistemul
metabolismului <i al membrelor) <i depinde de o via15 reglementat5,
ritmic ordonat5 (sistemul ritmic). n cea de a doua faz5, polul capului
<i cel al voin1ei particip5, prin conlucrarea lor polar5, la modelarea
sistemului ritmic <i ele duc n sfera inimii <i a pl5mnilor la cre<tere
<i maturizare. n faza a treia, polul capului <i sistemul ritmic ac1ioneaz5 asupra omului metabolismului <i al membrelor, lucru care <i
g5se<te expresia n atingerea maturit51ii pentru via1a p5mnteasc5.
Aceste procese pot fi ilustrate printr-o reprezentare schematic5.
Maturizarea
Maturizarea
Maturizarea
denti1iei
respira1iei
terestr5

61

Imitare

Perioad5 obiectiv5

Vrsta ingrat5

La baza acestei schi1e se afl5 reprezentare schematic5 a omului tripartit, a<a cum
a f5cut-o Rudolf Steiner cu diferite ocazii n cursurile sale de pedagogie. Dezvoltarea
progresiv5 a cre<terii corporale este redat5 prin p5r1ile ha<urate cu negru ale capului,
trunchiului <i membrelor. n domeniul sufletesc-spiritualului, dezvolt5rii corporale i
corespund imitarea, perioada obiectiv5 <i vrsta ingrat5. Influen1ele exercitate de
fiecare dat5 de c5tre celelalte dou5 sisteme asupra celui de al treilea sunt indicate
prin s5ge1i.

A<adar, n perioada <colii primare, ntre <apte <i paisprezece ani,


se afl5 dou5 momente de trecere de importan15 decisiv5: trecerea de
la nou5, respectiv cea de la doisprezece ani. Dat fiind faptul c5 noi
studiem aici <apte ani cu cel de doisprezece ani. Cu ajutorul acestei
al5tur5ri vrem s5 circumscriem spa1iul n care are loc trecerea de la
nou5 ani.33

62

Compara ie ntre copilul de 7 ani &i cel de 12 ani

Sfera membrelor
Deosebirea dintre copiii de clasa I <i cei de clasa a VI-a te izbe<te
imediat dac5 intri n pauz5 n curtea <colii. Cei mici sunt naripa1i de
o sete irezistibil5 de a se mi<ca, ei se joac5 de-a prinselea, n jurul
nv515torului lor. La ei totul e u<or <i gra1ios, f5r5 efort, nic5ieri nu
vezi ceva care s5 1in5 de for1ele greut51ii. La cei mai mari, n derularea mi<c5rilor se poate sim1i o greutate <i o anumit5 oboseal5. Ei
obi<nuiesc s5 stea n picioare, ca s-o ia apoi la fug5 pe nea<teptate
aceste dou5 st5ri alterneaz5 la ei mereu, n mod abrupt. Uneori chiar
<i pierd echilibrul n spa1iu, se poticnesc, cad. Mersul devine dezordonat, pare c5 ei umbl5 n tran<5. =i ct de altfel e strngerea de mn5 a copiilor de <apte ani, n compara1ie cu a celor de doisprezece
ani! Diminea1a, mica ceat5 n5v5le<te n ntmpinarea nv515torului.
Spre el se ntind, pline de simpatie, multe mini deodat5, ca s5-l salute. Unii dintre copiii chiar se a<ez5 nc5 odat5 la rnd, ca s5 repete
gestul de strngere a minii. Pe copilul de clasa a <asea se poate ntmpla s5-l coste deja un oarecare efort ca s5 dea mna pentru salut,
iar uneori mna e rece <i umed5. La clasa I, nv515torul ar putea s5
aib5 pentru to1i copiii s5i treizeci de mini, n clasa a VI-a i se pare
uneori c5 cele dou5 mini ale sale sunt prea multe.
=i lungimea relativ5 a membrelor e diferit5 la elevii mai mici fa15
de cei mai mari. n timp ce copilul mic, dac5-<i a<eaz5 bra1ul deasupra capului, ajunge numai bine cu vrful degetelor pn5 la marginea
de sus a urechilor, lucru pe care, ca s5-<i dovedeasc5 maturitatea pentru <colarizare, l execut5 cu mndrie, copilul de clasa a VI-a poare
c5 reu<e<te s5 acopere deja cu mna ntreaga ureche. La aceste dou5
trepte de vrst5, lungimea relativ minim5 <i lungimea relativ maxim5
a membrelor <i stau fa15 n fa15. Aceasta e ns5 o expresie a faptului
c5 cei mici au cu totul alt5 rela1ie cu membrele lor n compara1ie cu
cei mari.
63

Membrele relativ scurte ale copilului de <apte ani sunt treze, active <i pline de voio<ie. Prin membre, el se une<te cu lumea nconjur5toare. Minile <i picioarele sunt acelea care vor s5 nve1e, nu capul.
Mnu1ele plinu1e mototolesc o buc51ic5 de cear5, dndu-i forma
unui crnat lung <i pe urm5 l transform5 n casa unui melc. Cu
aceasta, copilul a prins, n sensul adev5rat al cuvntului, forma de
spiral5. P5<ind, s5rind sau b5tnd din palme, cei mici rostesc <irurile
de numere <i le nva15 n acest mod, <i anume prin membrele lor,
aproape f5r5 nici un efort.
Membrele relativ lungi ale copiilor de clasa a VI-a sunt ntructva
obosite <i grele. Activitatea lor nu mai sluje<te doar trezirii sau ntip5ririi, ci <i procesului invers: form5rii unei reprezent5ri. Dac5, de
pild5, ni<te copii de clasa a VI-a lucreaz5 la o tav5 din lemn, ei poart5 deja n l5untrul lor, pn5 la un anumit punct, reprezentarea formei
acestei t5vi, iar scopul muncii pe care o ndeplinesc cu minile este
doar acela de a remodela lemnul pn5 cnd forma pe care ei o v5d n
bucata de lemn n cazul nostru, tava devine vizibil5. Lucrul nsu<i
e modelat, trezit, de c5tre membre. Copilul de <apte ani <i mai
modeleaz5 nc5 ntru totul propria fiin15. Prin activitatea membrelor
sale, ajunge treptat la o anumit5 n1elegere. El se treze<te atunci cnd
face ceva cu minile sau cu picioarele.
Pn5 la un anumit punct, e ndrept51it5 obiec1ia c5, atunci cnd
desf5<oar5 o activitate me<te<ug5reasc5, elevul mai mare lucreaz5 <i
asupra propriei sale fiin1e <i c5 cel de clasa a I, cnd a n1eles spirala,
a remodelat ceva, adic5 un obiect din afara sa. ns5 nu e voie s5 uit5m c5 cel de <apte ani dobnde<te de abia la sfr<itul activit51ii sale
(modelatul n cear5) con<tien1a formei (spirala), n timp ce copilul de
doisprezece ani are deja la nceput o anumit5 con<tien15 a formei, pe
care o ndreapt5 asupra lucrului din afar5 n cazul nostru, lemnul.
Aceste dou5 procese se desf5<oar5 n dou5 direc1ii diametral opuse.
Copilul de clasa I
Copilul de clasa a VI-a

se modeleaz5 prin activitatea membrelor


pe sine nsu<i (a devenit con<tient)
modeleaz5 prin activitatea membrelor
obiectul (a modela)

Al5turarea copilului de clasa I <i a celui de clasa a VI-a arat5 c5


are loc o inversare ntre for1ele care ac1ioneaz5 n polul capului <i
64

cele active n polul membrelor. n special aici, cel de al nou5lea an


de via15, pe care mai trziu l vom studia separat, este de mare importan15, ca punct de intersec1ie.
Dup5 ce am ar5tat care sunt deosebirile n sfera membrelor, vom
privi acum mai de aproape remodelarea ce are loc n sfera capului.
Sfera capului
Fe1i<oara celui care de-abia a nceput s5 mearg5 la <coal5 e rotund, moale. Obr5jorii, n5sucul crn <i, mai ales, din1ii totul e nc5
n formare. Cu toate c5 sunt plini de voio<ie, ochi<orii ca ni<te stelu1e
mai au n ei ceva vis5tor. Impresiile fluctuante aduse de sim1uri par a
voi s5 ac1ioneze ca din afar5 asupra copilului, ca s5 lucreze asupra
c5p<orului s5u cufundat n somn, s5-i dea forme mai fine. n compara1ie cu acesta, la copilul de clasa a VI-a ne vin n ntmpinare ni<te
tr5s5turi care au deja caracteristicile lor: buze sub1iri sau groase, poate un nas mai ascu1it, ni<te ochi care au devenit mult mai treji. Din
chipul de copil s-a ivit aten1ia <i o expresie personal5. Din punct de
vedere plastic, ntreaga fa15 e mult mai bine conturat5. De regul5,
procesul de formare a din1ilor s-a ncheiat.
Capul copilului de clasa a VI-a e relativ mic, cel al copilului care
de-abia a fost dat la <coal5 e relativ mare. Aici stau fa15 n fa15 tendin1a de a avea capul mic <i tendin1a de a avea capul mare. Rudolf
Steiner a atras aten1ia asupra faptului c5 copiii cu capul mare au o
fantezie deosebit de bogat5, n timp ce copiii cu capul mic nu prea au
fantezie, n schimb capacitatea lor de memorizare e mai bine dezvoltat5. Aceast5 constatare poate fi transferat5 asupra treptelor de vrst5
corespunz5toare clasei I <i clasei a VI-a.
Spiritul din copilul de clasa I mai doarme nc5, n timp ce for1ele
plastice, care sunt vizibile n mod deosebit n procesul celei de a doua denti1ii, lucreaz5 la modelarea acestei forme a capului. Impresiile
lumii diurne sunt primite de copilul mic ntr-un mod numai pe jum5tate treaz, cu alte cuvinte, el <i formeaz5 imagini colorate, t5l5zuitoare, care nu posed5 un caracter de reprezentare exact. Lui i place
cel mai mult s5-l asculte pe nv515tor spunnd basme. Adeseori <i-a
65

mbr51i<at c5p<orul cu un bra1 <i prive<te a<a, d5ruit cu totul, ntr-o


lume de imagini l5untrice.
Dac5 nv515torul poveste<te despre o Scufi15 Ro<ie, despre florile
din p5dure <i despre lup, el mprumut5 lucruri din via1a zilnic5, dar le
trateaz5 n mod imaginativ. Scufi1a cea ro<ie se dovede<te a fi temperamentul sanguinic al Scufi1ei Ro<ii, prin florile din p5dure ea se las5
n voia farmecului exercitat de lumea sim1urilor, lupul care o mpinge pe Scufi1a Ro<ie este sfera devenit5 imagine a metabolismului
<i a membrelor, care a pus st5pnire pe intelect. Pentru copil, imaginea lupului d5 acela<i sentiment pe care l are adultul atunci cnd n
jurul s5u se 1ese o re1ea de inten1ii rele.
Basmul spune numai sub form5 imaginativ5 ni<te lucruri adev5rate <i pline de n1elepciune, pe cnd n sfera reprezent5rii pure, el pare
enigmatic sau fantastic. Pe aceast5 cale imaginativ5, copilul e condus
de c5tre basm spre lucrurile vie1ii de zi cu zi. E ca un fel de vis din
care te treze<ti, prin care lucrurile din jur sunt caracterizate adeseori
n mod clar, potrivit cu esen1a lor.
S5 urm5rim acum procesele care au loc n regiunea capului la copilul de 12 ani. Vedem, treapt5 cu treapt5, cum <i aici ca <i n sfera
membrelor la cele dou5 etape de vrst5, procesele merg n dou5
direc1ii diametral opuse.
La 12 ani, copilul a ajuns att de matur nct s5 poat5 intra n contact cu fizica.34 Putem ncepe cu o experien15 foarte simpl5: Cum se
modific5 lumina ntr-un recipient de sticl5 plin cu ap5, atunci cnd
apa devine ncetul cu ncetul tulbure din cauz5 c5 turn5m n ea o solu1ie? Premisa unei observa1ii exacte e o distan1are de tine nsu1i. Din
punct de vedere sufletesc, e atitudinea de antipatie. Obiectul observa1iei trebuie privit a<a cum este, f5r5 modific5rile ce se pot amesteca venind din observatorul nsu<i.
Elevul observ5 cum lumina clar5 a becului electric apare, pe rnd,
galben5 tulbure pare albastr5. (Cu totul alta e atitudinea elevului de
clasa I, care plin de simpatie la glasul nv515torului, n timp ce acesta
spune o poveste).
A doua zi, experien1a e reprodus5 din memorie. Obiectul observa1iei nu se mai afl5 n planul exterior, ci n l5untru. E nevoie de o antipatie sporit5, spre a 1ine la distan15 amestecul influen1elor care pot
66

veni din propriul suflet. (ntlnim <i aici atitudinea diametral opus5
la copilul de <apte ani: el ascult5 plin de simpatie la glasul nv515torului, pe care n mai <i nv5luie cu fantezia sa)
A treia zi, elevul de clasa a VI-a reflecteaz5 la experimentul cu
culorile. El a ajuns s5-<i dea seama c5 esen1a luminii este aceea de a
deveni activ5 cnd r5zbate printr-un mediu tulbure, astfel nct apar
atunci culorile galben, portocaliu <i ro<u. Esen1a pasiv5 a ntunericului i se reveleaz5 drept albastrul apei tulburi str5luminate de razele
Soarelui Acuma elevul <i-a creat o leg5tur5 absolut individual5 cu
procesul devenirii culorilor. ntr-un anumit sens, aici se ntlnesc
percep1iile l5untrice ale copilului de <apte ani cu cele ale copilului de
12 ani. =i totu<i ce deosebire! =i elevul de clasa I, care, plin de d5ruire, nv5luie glasul dasc5lului cu mult5 fantezie, percepe imaginile
t5l5zuitoare ca <i cum ele ar proveni dintr-un izvor ce 1<ne<te din
l5untrul s5u, la fel cum elevul de clasa a VI-a percepe n sufletul s5u
natura de izvor a luminii, ale c5rei fenomene devin vizibile n culori.
Elevul mai mic se cufund5 ca de la sine n aceast5 via15 imaginativ5 care se na<te foarte repede n el, dac5 nu face altceva dect s5
asculte lini<tit glasul nv515torului s5u. Elevul mai mare are nevoie
de cteva zile ca s5 aprofundeze un lucru, pn5 cnd s5 poat5 sesiza
<i el sub form5 imaginativ5 o impresie din lumea diurn5.
Putem sintetiza n felul urm5tor procesele care au loc n sfera capului la copilul de <apte, respectiv de doisprezece ani.
Clasa I
Clasa a VI-a

Spiritul din cap, care doarme, urze<te n elementul


imaginativ <i, pe m5sur5 ce se treze<te, g5se<te n1elegerea just5 a lumii diurne.
Spiritul din cap, care e treaz, p5trunde n lumea diurn5 <i g5se<te elementul imaginativ n sferele cufundate n somn ale propriului suflet.

Sfera trunchiului
Dup5 ce am g5sit deosebiri clare n sistemul capului <i cel al
membrelor, s5 ncerc5m a afla dac5 <i n trunchi se arat5 o asemenea
schimbare.
67

E izbitor faptul c5 elevii de clasa I, dac5 <ed lng5 unii de clasa a


VI-a nici nu sunt cu mult mai mici dect ace<tia, a<a cum e cazul
cnd stau n picioare. Exist5 deci o deosebire marcant5 ntre m5rimea
copiilor din aceste dou5 grupe de vrst5 atunci cnd <ed, respectiv
cnd stau n picioare.
La copiii mai mici, trunchiul are o form5 mai mult cilindric5 <i o
burtic5 copil5resc-rotund5. La elevele de clasa a VI-a se contureaz5
n mod clar talia, pe care uneori ele o subliniaz5 cu ajutorul unei centuri, ca s5 par5 o talie de viespe. De perioada pubert51ii 1ine <i faptul c5 ele sunt mai gr5su1e. La b5ie1i e evident5 o conturare mai
precis5 a diferitelor p5r1i ale corpului, apare elementul osos n primplan, n timp ce la micu1ii de ambele sexe predomin5 p5r1ile moi.
Sistemul ritmic constnd din inim5 <i pl5mni <i are sediul n
cavitatea toracic5, <i g5se<te expresia, din punct de vedere sufletesc,
n via1a afectiv5. La copiii mai mari mici, predomin5 respira1ia, adic5
ei au o respira1ie u<oar5 <i accelerat5, motiv pentru care respira1ia nu
cuprinde ntreg spa1iul pulmonar. La elevii mai mari, mai ales la b5ie1i, se vede din respira1ia costal5 c5 spa1iul pulmonar e mai bine
aprovizionat cu aer. Mi<c5rile respiratorii au devenit mai profunde <i
relativ lente.
=i valorile pulsului au suferit modific5ri: n raport cu respira1ia
u<oar5, cei mici au un puls relativ lent.35 Acest raport, deplasat n
direc1ia respira1iei, al indicelui puls respira1ie, se arat5 <i n sfera sufletescului: cei mici sunt adeseori cople<i1i de mediul nconjur5tor,
de care sunt lega1i <i prin mijlocirea aerului, de prea multele impresii
de care adeseori nu se pot ap5ra. n timp ce lacrimile nc5 mai curg
pe obraji, ei pot s5 rd5 iar5<i, <i tocmai de aici se vede n ce larg5
m5sur5 via1a de sentiment a copiilor mici e determinat5 de impresiile
din afar5.
Elevii de 12 ani au un puls mai rapid, n raport cu respira1ia lor,
care a devenit mai lent5. Sentimentele puternice, ridicate pe valurile
sngelui, din sfera metabolismului, l pot stnjeni din l5untru pe elevul mai mare, la fel cum cel de <apte ani poate fi u<or cople<it de
impresiile venite din lumea exterioar5.
Vedem astfel cum copilul de clasa I e nc5 total ntre1esut, n via1a
lui de sentiment, n dispozi1ia lui sufleteasc5 fundamental5 a simpa68

tiei cu lumea nconjur5toare, c5reia nu-i poate opune, n esen15, nici


un fel de sentimente proprii. Elevul de 12 ani poate s5 ajung5 la o
atitudine de autoap5rare nspre exterior, din cauza sentimentelor care
se nal15 din corpul s5u <i, n prim5 instan15, nu au nici o leg5tur5 cu
lumea exterioar5. Antipatia, n prim5 instan15 legat5 de for1ele trupului, este ns5, pentru formarea reprezent5rilor*2, o for15 sufleteasc5
important5, care e sprijinit5 n mod just dac5 acum ncep s5 fie predate <tiin1ele naturii. Vom ar5ta aici n ncheiere, cu ajutorul a dou5
ntmpl5ri, modul diferit de a avea tr5iri la copiii de clasa I, respectiv
de a VI-a.
Exemplu de antipatie legat de for ele trupului
Copiii clasei a VI-a au ie<it n pauz5. O singur5 elev5 a r5mas la
locul ei, cu capul sprijinit n pumni <i ochii nchi<i. F5r5 nici un motiv exterior, ea se afl5 ntr-o stare de puternic5 emotivitate, s-ar putea
crede c5 inima i bate foarte tare. Dar dup5 aceasta urmeaz5 un suspin adnc, ea bate darabana de cteva ori pe pupitru, se ridic5 n picioare <i se ndreapt5 spre u<5. Ce este? o ntreab5 nv515torul, plin
de participare l5untric5 la starea ei. Nimica, l asigur5 ea destul de
neglijent, nu, nimica, z5u, rde <i fuge n curte.
n clasele mai mari, un asemenea incident aproape c5 este exclus,
dar el poate avea loc foarte bine n perioada prepubertar5. For1ele
antipatiei se ridic5 din corp la suprafa15 <i copilul se izoleaz5 cu totul
de lumea nconjur5toare, chiar dac5, poate, doar pentru un timp foarte scurt. Nu lumea exterioar5, ci cea interioar5, care e supus5 la tot
felul de factori perturban1i ce se pot n5l1a din corp, determin5 adeseori via1a afectiv5. n majoritatea cazurilor copiii nu sunt n stare s5
spun5 ce anume cauzeaz5 dispozi1ia lor sufleteasc5. Nici copilul de
<apte ani nu <tie ce anume i determin5 comportamentul. El e influen1at de imitare care ac1ioneaz5 asupra corpului.
Exemplu de felul n care copilul e determinat prin simpatie
de la exterior

n sensul cuvntului a-<i pune n fa15: germ. vorstellen vor = n fa15, stellen = a
pune n. trad.

69

O feti15 de clasa I a folosit ni<te cuvinte grosolane, urte. nv515torul spune, dezam5git: S-a ntmplat un lucru r5u. Probabil c5 voi
n-a1i auzit, dar un copil de la noi a folosit ni<te cuvinte foarte urte.
Eu <tiu! strig5 ntr-un glas colegii care stau n apropierea ei. Un
b5iat c5ruia i-ar pl5cea s5 repete acele cuvinte urte, se anun15
manifestndu-se vehement. n acest fel, elevul ar putea repeta cuvintele feti1ei, gnde<te nv515torul, mie mi e imposibil. B5iatul se ridic5 n picioare. Dar v5znd chipul trist al nv515torului s5u, b5iatul,
ntors <i el acuma cu totul spre interior, <opte<te: Nici eu nu pot s5
le spun.

70

Sintez
Re1inem observa1iile esen1iale pe care le-am f5cut, sub forma unei
scheme <i le ordon5m.
Clasa I
mare
imagina1ii
doarme

Clasa a VI-a
mic
reprezent5ri
e treaz

Trunchiul

rotunjor
ntre1esut cu lumea
nconjur5toare
doarme

zvelt, mic
via15 l5untric5
proprie
viseaz5

Membrele

scurte
raportate la mediul
ambiant
treze

lungi
raportate la lumea
interioar5
dorm

Capul

Deosebirile din sferele capului, trunchiului <i membrelor pe care


le-am ar5tat la copilul de <apte ani, respectiv doisprezece ani, se g5sesc, fire<te, <i dac5 vom compara un copil de cinci ani cu unul de
paisprezece ani. Cu ct devine mai mare distan1a n timp de r5scrucea de la nou5 ani, cu att mai clar iese n eviden15 <i contrastul descris mai sus.

71

Copilul la r scrucea de la nou ani

Mutarea n casa proprie36


Compara1ia dintre copilul de <apte ani <i cel de doisprezece ani a
ar5tat c5 n perioada intermediar5 au loc muta1ii profunde att n sfera sufletesc-spiritual5, ct <i n cea fizic5. Toate cele trei sisteme ale
fiin1ei umane tripartite sufer5 o metamorfoz5. S-ar putea spune, dup5
aceasta, c5 a avut loc mutarea n propria cas5 a copilului. Se pune
ns5 ntrebarea dac5 la baza acestei mut5ri se afl5 o legitate anume.
Rudolf Steiner a vorbit odat5 despre un ru37 ale c5rui ape dispar
ntr-un anumit loc, spre a reveni la suprafa15 n alt5 parte. Acesta e
fenomenul din natur5 cu care a comparat el procesele suflete<ti ce au
loc n om. Elementul sufletesc a spus el poate s5 dispar5 n l5untrul omului, spre a se ivi mai trziu sub o form5 metamorfozat5.
Dac5 privim din aceast5 perspectiv5 diferen1a dintre copilul de
<apte ani <i cel de doisprezece ani, putem constata c5, de pild5, nsu<irile pe care elevul de clasa I le poseda n zona capului dispar,
ivindu-se, n schimb, la cel de 12 ani, n sfera membrelor. Copilul de
<apte ani are capul mare <i tr5ie<te, dormind, n lumea propriei sale
fantezii; membrele lungi ale copilului de 12 ani devin somnolente <i
sunt asociate cu propria sa lume. Avem o tr5ire asem5n5toare dac5
ne reprezent5m membrele copilului de <apte ani. Ele sunt scurte, se
afl5 ntr-o rela1ie plin5 de vioiciune cu lumea din jur <i sunt treze.
Dar <i aceste nsu<iri dispar, ca s5 reapar5 mai trziu, n sfera capului, la copilul de 12 ani. Capul s5u e relativ mic, iar prin activitatea
sa neurosenzorial5 el dezvolt5 o rela1ie plin5 de via15 cu lumea nconjur5toare; spiritul e treaz n zona capului. n sfr<it, g5sim aceast5
muta1ie <i n sistemul ritmic. Copilul nu mai vie1uie<te doar n lumea
din jurul s5u (imitare), ci ajunge acum s5 aib5 tr5iri proprii, pe care
poate s5 le opun5 n mod con<tient celor din jur.
n ce mod ia na<tere aceast5 schimbare? Nu presupune ea oare un
fel de remodelare l5untric5, la care trebuie c5 particip5 for1e de sus
72

<i for1e de jos? Aceast5 presupunere e confirmat5 de fenomenul care


se poate citi n procesele ritmice ale circula1iei sanguine <i ale respira1iei.
Mi<carea de sus n jos se exprim5 n faptul c5 respira1ie ia n st5pnire pl5mnii ntr-un mod mai puternic <i mai adnc. Acestei treceri nrudite cu ritmul descendent i se mpotrive<te, venind de
jos, o alt5 mi<care, un ritm ascendent. Ea vine din snge <i, cu ct
copilul se apropie mai mult de pubertate, tinde tot mai n5valnic s5 se
nal1e din sfera metabolismului.38
Pulsul <i respira1ia sunt mpreun5 o important5 form5 de exprimare pentru omul aflat n acord cu sine nsu<i. Omul se afl5 n armonie
atunci cnd la o respira1ie (inspir-expir) revin patru b5t5i ale pulsului.
Doctori1a Hadumoth Rtges, care lucreaz5 ntr-un cabinet <colar,
atrage aten1ia asupra faptului c5 n jurul vrstei de 9 ani curba ascendent5 a pulsului <i curba descendent5 a respira1iei se ntlnesc39
<i c5 ambele for1e ajung n echilibru, formnd pentru scurt timp raportul de 1:4. Aceasta nseamn5 c5 nu predomin5 nici pulsul, nici
respira1ia, ci amndou5 se afl5 n armonie. n acest moment al trecerii, eul se cupleaz5 la metabilism.12 Copilul se vie1uie<te pe sine
nsu<i ca fiind desp5r1it de lume, ca opunndu-i-se, ca eu.
Mutarea n propria cas5 e impulsionat5 deci, pe c5ile respiratorii <i sanguine, de c5tre sistemul ritmic.
Planul mut5rii poate fi ilustrat cel mai bine cu ajutorul unei
schi1e, din care devin vizibile mi<c5rile ascendente <i cele descendente.

73

Aici este deosebit de indicat5 o prezentare schematic5 a omului tripartit pe care a dat-o Rudolf Steiner.40 Figurile geometrice care stau
la baza desenului raz5, secera lunii, cerc se pot transforma una
ntr-alta prin diferite mi<c5ri. Deschizndu-se la infinit, cercul poate
s5 se transforme n semilun5 <i apoi n raz5, iar prin restrngere el
poate reveni la forma de cerc, modelnd curbura p5r1ii de mijloc
cnd din exterior, cnd din interior. Astfel, aceast5 figur5, dac5 o
punem n mi<care, atrage aten1ia asupra metamorfozelor care au loc
n sfera membrelor, trunchiului <i capului, respectiv: capului, trunchiului, membrelor, lucru care nu poate fi observat n fizic, dar e sesizabil n sfera sufletesc-spiritualului.
Exact n punctul de intersec1ie al acestei dezvolt5ri se afl5, la vrsta de 9 ani, ceea ce Rudolf Steiner a desenat drept trecere nspre
via15. Dac5 vrem s5 n1elegem mai bine importan1a acestui punct de
74

intersec1ie sau de r5scruce din cel de al 9-lea an al vie1ii, trebuie s5


ne ntreb5m mai nti care e sensul acestei invers5ri dintre for1ele
capului <i for1ele membrelor.
Ce s-ar ntmpla cu omul n cre<tere dac5 spiritul din capul s5u ar
r5mne cufundat n somn, dac5 impresiile sale ar fi mereu pline de
fantezie, iar percep1iile ar r5mne mereu legate, prin imitare, de ambian1a sa? Devine imediat limpede c5 n acest caz ambian1a <i-ar pune mereu amprenta asupra lui. N-ar exista nici o posibilitate ca el s5
se separe de lume, s5 cugete asupra ei, <i ci att mai pu1in s5 pun5 n
mi<care n l5untrul lui ni<te impulsuri ale gndirii. A<adar, e necesar
ca eul s5 se poat5 transpune n func1iile din regiunea capului. Prin
aceasta ia na<tere posibilitatea ca omul s5 formeze reprezent5ri n
mod independent de impresiile interioare sau exterioare.
Elev de clasa I

Elev de clasa a VI-a

Dou5 asemenea figuri, care se opun una alteia, l pot reprezenta pentru noi pe
copilul de 7 ani, respectiv pe cel de 12 ani. Urm5rim printr-o linie mi<carea ascendent5, care merge, n sfera membrelor copilului de clasa I, pn5 spre zona capului
copilului de clasa a VI-a, <i ne reprezent5m printr-o a doua linie mi<carea descendent5, ce coboar5 din zona capului copilului mic n sistemul membrelor elevului mai
mare. Modificarea din sistemul ritmic e ilustrat5 printr-un cerc. Impresiile copilului

75

de 7 ani, pe care le prime<te n principal din lumea nconjur5toare, sunt reprezentate


prin razele ce vin din exterior, iar sentimentele proprii pe care elevul mai mare le
aduce n ntmpinarea lumii, prin raze n sensul opus celor ce vin din afar5.

Ne mai putem ntreba apoi ce urm5ri ar decurge pentru sistemul


metabolismului <i al membrelor dac5 membrele noastre <i-ar p5stra
mereu acest caracter de percep1ie treaz pe care-l au la copilul mic. n
acest caz, omul ar trebui s5 renun1e la ncercarea de a modela dup5
voia sa lumea nconjur5toare. C5ci copilul <i p5streaz5 for1ele creatoare n sfera propriei sale fantezii. Aceasta se epuizeaz5 n joc, iar
copilul nu posed5 puterea de a ndrepta acest curent al fanteziei ntro asemenea m5sur5 nspre exterior spre obiect -, cum l vedem f5cnd pe sculptor. Eul trebuie s5 se poat5 cupla <i la impulsurile
noastre de voin15.
G5sim ceva similar <i n regiunea sistemului median. Dac5 adultul
ar tr5i exclusiv n sentimentele lumii nconjur5toare, atunci el ar fi
neputincios, n prada influen1elor simpatiei <i antipatiei. =i-ar pierde
echilibrul sufletesc, pe care <i-l realizeaz5 tocmai datorit5 faptului c5
se poate vie1ui pe sine nsu<i n efectele simpatiei <i antipatiei. prin
aceasta, el desc5tu<eaz5 din vraj5 ac1iunea direct5 a elementului simpatie-antipatie, fiindc5 l nal15 n sfera percep1iei. Dar <i acest lucru
e posibil numai prin ac1iunea eului, care este modelat prin activitatea
de percep1ie n sfera sim1irii.
Vedem astfel n toate cele trei domenii c5 pn5 la vrsta de 9 ani
domin5 influen1ele exercitate de lumea nconjur5toare. Apoi, prin
faptul c5 seac5 facultatea imit5rii, se ncheie o ntreag5 perioad5 a
vie1ii. Intr5 n ac1iune un nou impuls. Sinea, ca individualitate nepieritoare, intervine n via1a trupului prin remodelare. Intrarea eului,
fiindc5 are loc ntr-o perioad5 de trecere, se produce deci ntr-o faz5
de echilibru labil. De acest fapt sunt legate dificult51ile deosebite ale
trecerii de la 9 ani <i ele pot fi un motiv important pentru ca la aceast5 vrst5 s5 nceap5, n <colile tradi1ionale, repeten1iile.
Acest proces e comparabil cu o na<tere. C5ci la fel cum prin na<tere copilul se desprinde din punct de vedere fizic de corporalitatea
mamei, tot astfel acum se elibereaz5 din punct de vedere sufletesc de
ambian1a sa, n care a tr5it n lucruri, imitndu-le. =i de ast5 dat5 ceea ce s-a n5scut are nevoie de ocrotirea <i iubirea educatorilor.
76

n ce fel vie1uie<te copilul aceast5 trecere? n privirea sa e ceva


trist, mersul e mai greoi dect nainte, copilul a devenit sensibil. El
<i d5 seama c5 lumea din jur, de obicei att de familiar5, i-a devenit
str5in5. Din timp n timp ar vrea s5 se retrag5 cu totul. i pare enigmatic faptul c5 acuma, dintr-o dat5, e desp5r1it de lume, c5 tat5l,
mama <i prietenii s5i se afl5 n afara cercului s5u ngust. Dore<te s5
se ntoarc5 n trecut, s5 fie iar5<i n1eles, s5 i se d5ruiasc5 iubire. Dar
s-a furi<at ceva enigmatic, ce mpiedic5 realizarea acestui lucru.
n snul acestei singur5t51i, n copil prind s5 se mi<te sentimente
dintre cele mai ginga<e <i nimic n-ar trebui s5-l deranjeze acum, nici
curiozitate, nici agita1ie. n aceast5 singur5tate el se g5se<te pe sine,
simte c5 poart5 n l5untrul lui un eu <i c5, pornind de la acest eu, va
p5<i n via1a sa.
E foarte important5 dispozi1ia n care adul1ii l nso1esc pe copil
de-a lungul acestei faze dificile din via1a sa. O dispozi1ie tem5toare,
resemnarea omului modern sau superficialitatea ce domne<te, n marile ora<e pun greut51i extraordinar de mari n calea acestui proces.
Dac5 ns5 n preajma copilului se ntmpl5 multe lucruri d5t5toare de
bucurie, voio<ie, <i dac5 el vede cum cei mari fac fa15 unor situa1ii
grele ale destinului, atunci <i asupra lui trece scnteia accept5rii
eului. Aceste mprejur5ri pot acea o influen15 hot5rtoare asupra ntregii vie1i. Adeseori, aici se decide asupra faptului c5 copilul se va
dezvolta n sensul unei personalit51i cu eul puternic sau cu eul slab.41
Cum ajut planul didactic?
Toate ndrum5rile date de Rudolf Steiner n planul didactic al
<colii Waldorf n ceea ce prive<te clasa a III-a au misiunea de a-i
forma copilului un nveli<, spre a putea s5-<i primeasc5 eul. E prev5zut5, de pild5, epoca de construire a caselor. Se nal15 zidurile, deasupra se construie<te acoperi<ul, lumea exterioar5 e izolat5. n
aceast5 activitate, copilul vie1uie<te procesul de formare a propriului
s5u spa1iu interior <i tocmai aceast5 tr5ire e ceea ce copilul caut5 de
fapt. El g5se<te calea ce duce la sine nsu<i. La aceast5 vrst5, copilul
face cuno<tin15 <i cu munca agricultorului. El ar5 p5mntul <i seam577

n5. =i n acest timp vie1uie<te, ca ntr-o imagine, urm5torul lucru:


La fel cum se dezvolt5 germenele, a<a iese la iveal5 <i eul meu, care
e s5dit n sufletul meu.
La orele de limb5 matern5, care n <colile Waldorf se fac ntr-un
mod special, copilul nva15 treptat, cu ajutorul unor poezii, n ce fel
se poate strecura cu eul s5u n sunetele vorbirii, spre a scoate din ele,
din germenii vorbirii, ni<te imagini. Dac5 acest lucru reu<e<te, el
simte c5 produce cu totul din sine nsu<i exprimarea verbal5. (Importan1a materialului de povestit e descris5 n capitolul Dragi p5rin1i).
La orele de muzic5, pn5 la 9 ani copilul tr5ie<te mai ales n pentatonic5, n care nu exist5 tonic5 <i semitonuri. Acum ns5 copilul e
condus spre ter1a mare <i ter1a mic5. El simte, plin de bucurie, n toat5 fiin1a sa, n tonalit51ile majore <i n cele minore, ie<irea <i intrarea
ca fiind mi<carea pe care o face eul s5u.
Dat fiind faptul c5 la 9 ani copilul ajunge la maturizarea respira1iei, pentru formarea respira1iei e deosebit de potrivit flautul sopran.
de-abia cnd, pe la 12 ani, maturizarea respira1iei e un proces ncheiat, pot fi alese alte instrumente de suflat, care cer o respira1ie mai
profund5 <i mai lung5, a<a cum e cazul la flautul transvers, oboi, clarinet sau fagot. Dac5 la 9 ani se recomand5 flautul de lemn, la 12 ani
e mai potrivit un instrument de coarde, cu ajutorul c5ruia copilul <i
poate aprofunda n mod esen1ial facult51ile. Neastmp5rul membrelor
poate fi educat <i biruit prin mnuirea arcu<ului. Pentru amndou5
momentele de criz5 la 9 <i la 12 ani -, muzica este o terapie deosebit de potrivit5.
Ajutorul pe care planul didactic dat de Rudolf l ofer5 pentru criza de la 9 ani nu se limiteaz5 la predarea materiilor de clasa a III-a.
Se dovede<te, mai degrab5, c5 planul didactic <i metodica dau curs
legii invers5rii, de-a lungul tuturor treptelor de vrst5, de la clasa I
pn5 la clasa a VI-a. Dezvoltarea corporal5 e parcurs5 <i de sufletescspiritualul copilului. O descriere detailat5, aici, ne-ar duce prea departe, dar n linii mari, o privire aruncat5 n acela<i timp asupra planurilor didactice de la clasa I <i clasa a VI-a va face s5 devin5 vizibil
foarte clar principiul invers5rii.
Spre deosebire de metoda care domin5 n epoca actual5 n capul
care nc5 doarme e turnat5 cu plnii cantitatea de cuno<tin1e pres78

cris5 -, n Waldorf nva15 nu capul, ci membrele: picioarele, bra1ele,


minile, degetele. Copiii sar, p5<esc, bat din palme pe <irurile de
numere, sau le spun pe de rost cu ajutorul unor jocuri pe degete amuzante. De socotit au grij5 degetele. Ele nva15, de asemenea, s5 tricoteze, aceast5 deprindere nefiind rezervat5 doar minilor de fat5. Un
rol deosebit l joac5 euritmia, prin care copilul face pa<i spre marele
t5rm al sunetelor vorbirii. Lui i se d5 posibilitatea s5 fie, de pild5,
un val mpreun5 cu sunetul W, un brusc cu sunetul B, o roat5 ce se
rostogole<te cu sunetul R sau cu L-ul cel curg5tor poate s5 se transforme ntr-un izvor.
Dar ce devin toate aceste activit51i, pe care copiii mici le ndeplinesc cu atta pl5cere, atunci cnd ei ajung n clasa a VI-a? Ce se ntmpl5 cu ceea ce minile au perceput <i n1eles cndva? n clasa a
VI-a ncepe predarea <tiin1elor naturii.42 Copilul nva15 s5 fac5 observa1ii <i s5 reflecteze asupra lor. Gndirea trebuie s5 fie activ5 <i
treaz5, dac5 e s5 se ajung5 la o percep1ie, reprezentare <i n1elegere*3
adev5rate. Activit51ile efectuate acum n sfera neurosenzorial5 au
fost exersate mai nti de c5tre membre: a apuca, a a<eza, a lua. Polului neurosenzorial i se solicit5 acum ceea ce au nv51at cndva, mai
nti, membrele.
Am mers acum pe calea ce duce de la membrele treze ale elevilor
mici la capul treaz al celor mari. Putem face acela<i lucru cu c5p<oarele cufundate n visare ale celor mici, care sunt nrudite cu membrele cufundate n visare, n somn, ale <colarilor mai mari.
Spiritului din cap, cufundat n somn, i sunt murmurate drept vis
ce duce la trezire, pove<tile cele pline de tlc <i n1elepciune.
n copil iau na<tere imagini interioare, lumea fanteziei sale e stimulat5, ea devine plin5 de culoare, vast5 <i profund5. Pare c5 impresiile artistice pe care copilul le-a primit n acest mod dispar ntr-un
abis l5untric. Dar ce devin ele atunci cnd copilul a mplinit 12 ani?
Ceea ce copilul a primit n sine ca n vis, n mod aparent pasiv, p5<e<te acum n mod activ spre afar5, ajunge n sfera membrelor. membrele sunt organele voin1ei, prin care omul intervine n lumea
nconjur5toare, modelnd-o.
3

n original: Wahr-nehmen, Vor-stellen, Be-greifen; wahr=adev5rat, nehmen=a lua;


vor=n fa15, stellen= a pune; greifen=a prinde, a apuca (n.tr.)

79

Elevul de clasa a VI-a poate s5 scoat5 acuma din acest tezaur artistic, format prin ascultarea <i povestirea basmelor, comori nepre1uite. Imaginile l5untrice devin acum activitate de pl5smuire*4, <i
anume de pl5smuire a tot ceea ce copilul de 12 ani face cu minile
sale. Planul didactic i ofer5 aici multiple posibilit51i: n orele de activit51i me<te<ug5re<ti, de gr5din5rit, de gimnastic5 sau de euritmie
sunt solicitate ntr-un mod deosebit for1ele d5t5toare de form5 ale
membrelor. Acuma ele trebuie puse n lucrare, pentru ca s5 nu piar5
sem5n5tura pe care spiritul ce doarme n cap a primit-o cndva n
sine drept dinainte de trezire.
Ar trebui s5 ne gndim la aceast5 metamorfoz5 din cadrul dezvolt5rii copilului, atunci cnd auzim de attea ori deplngndu-se faptul
c5 acuma for1ele creatoare ale elevilor au secat. dac5 n locul imaginilor pline de fantezie ale basmelor i se ofer5 capului numai con1inuturi de reprezentare intelectuale, atunci lui i se r5pesc for1ele
creatoare.43 Pe de alt5 parte, lui i se refuz5 trezirea real5, dac5 n timpul cnd era mic a fost nevoit s5-<i 1in5 membrele mult timp n stare
de repaos, prin faptul c5 a stat mult pe scaun sau a f5cut c5l5torii
lungi cu automobilul.
Putem urm5ri <i n sfera median5 cum copilul mic se desprinde
acuma de senza1iile care uneau ntru totul cu mediul nconjur5tor <i
cum el ajunge acum la ni<te impresii care nu sunt doar subiective, ci
au <i un caracter de cunoa<tere obiectiv. Acest lucru poate fi ilustrat
cel mai bine printr-un exemplu dat de Rudolf Steiner nsu<i.
n Totuquay, el a povestit n fa1a unor nv515tori englezi Povestea viorelei43, o viorea care se temea de cerul mare <i albastru, c5
are s-o bat5 odat5, a<a cum i spusese cinele cel r5u. Dar ntr-o alt5
zi, un mielu1 a mngiat-o spunndu-i: Cerul e de attea ori mai albastru dect e<ti tu cu f5ptura ta cea mic5, fiindc5 el are de attea ori
mai mult5 iubire dect po1i tu avea cu f5ptura ta cea mic5. =i atunci
mica viorea s-a sim1it ocrotit5 de marea viorea a cerului.
Cum se metamorfozeaz5 senza1iile copilului de <apte opt ani
atunci cnd el a mplinit 12 sau 13 ani <i cuget5 la con1inuturile acestei istorioare simple?
4

n original: Bilden = a forma, a pl5smui; Bild = imagine (n. tr.)

80

Copilul poate sesiza conexiunile cu ajutorul gndirii: iat5, aceast5 mare viorea a cerului, Dumnezeul-Viorea, el e albastru de tot, n
toate ntinderile sale. Acum imagineaz5-1i o mic5 bucat5 t5iat5 din
aceasta, asta e vioreaua cea mic5. A<a c5 Dumnezeu e la fel de mare
ca oceanul cosmic. Sufletul t5u e o pic5tur5 din Dumnezeu. dar la fel
cum apa m5rii, cnd formeaz5 un strop, e la fel ca <i marea cea mare,
<i sufletul t5u e ceea ce este Dumnezeul cel mare, numai c5 e doar o
pic5tur5 mic5.43 Acest exemplu arat5 n mod deosebit de frumos
cum predarea nu are voie s5 con1in5 nimic strict delimitat, cum nu e
voie s5-i d5m niciodat5 cu de-a sila copilului reprezent5ri gata conturate, care au capacitatea de a se transforma, ci c5 trebuie s5 pred5m
n a<a fel nct totul s5 r5mn5 viu <i s5 poat5 astfel cre<te odat5 cu
copilul, <i n cadrul invers5rii de la nou5 ani.
Perturb ri ale gndirii, sim irii i voin ei
Date fiind condi1iile de via15 actuale, azi exist5 foarte rar copii care s5 treac5 pragul vrstei de 9 ani f5r5 probleme. De cele mai multe
ori copiii acuz5 o senza1ie de presiune n cap sau dureri abdominale,
ame1eal5, palpita1ii cardiace sau tulbur5ri respiratorii.
Rudolf Steiner atrage aten1ia n mod accentuat asupra acestor dificult51i. Dac5 nu se asigur5 dezvoltarea uman5 s5n5toas5 atunci, n
orice caz, pentru tot restul vie1ii de la aceste lucruri nes5n5toase r5mn tot felul de predispozi1ii maladive. n continuare: Printre fenomenele care nso1esc ceea ce mai trziu s5 zicem iese la iveal5
n modul cel mai str5lucit sub forma anemiei, se num5r5 toate aceste
simptome: oboseal5, letargie, tulbur5ri n ceea ce prive<te adormirea
<i trezirea. Odat5 cu observa1ia c5 la majoritatea copiilor aceste
simptome apar n perioada dintre schimbarea din1ilor <i pubertate, cu
punctul culminant situat ntre nou5 <i zece ani, Rudolf Steiner a dat
indica1ii despre felul cum medicul poate s5-l ajute pe copil cu diferite
medicamente. La fiecare om, dac5 nu e f5cut tocmai din sngele
robust al 15ranului, trebuie s5 se ia seama la aceste lucruri.44 Fiindc5
dac5 aceste dificult51i care se manifest5 sub forma de simptome corporale n podul cefalic, n sistemul ritmic <i n sistemul metabolic, nu
81

sunt recunoscute n mod just <i luate n considerare n munca pedagogic5, mai trziu n via15 din acestea se pot dezvolta tulbur5ri n
sfera gndirii, a sim1irii <i a voin1ei.45
Povestea cu Alb5 ca Z5pada ne arat5 sub forma unei imagini
minunate cum cele trei sisteme ale fiin1ei umane sunt otr5vite de c5tre intelect, personificat prin regina cea rea. Am putea spune astfel,
sub o form5 u<or modificat5: Oglind5, oglinjoar5, cine e cea mai
frumoas5 (adic5 premianta) din 1ar5? Tendin1a de a strnge cureaua, prin constrngerea de a realiza performan1e apas5 asupra respira1iei; presiunea exercitat5 de notele <colare duce, ca un pieptene
otr5vit, la tot felul de tulbur5ri n sfera sistemului nervos, iar repeten1ia din <colile tradi1ionale, care alimenteaz5 ca un m5r otr5vit complexele de inferioritate, ac1ioneaz5 paralizant o via15 ntreag5 asupra
voin1ei.46
O munc5 educativ5 care se ocup5 de dezvoltarea copilului are nevoie de sprijinul casei p5rinte<ti. Toate impresiile f5r5 suflet, n primul rnd acelea care provin din lumea tehnicii, n aceast5 faz5 de
r5scruce sunt deosebit de d5un5toare. oare noi <tim ntotdeauna foarte clar ce efecte au asupra copiilor televizorul, radioul, magneto/casetofonul <i c5l5toriile lungi cu automobilul? O supranc5rcare cu
teme pentru acas5 poate d5una nu doar sferei capului, ci <i digestiei,
care e <i ea afectat5 de aceast5 trecere specific5 vrstei. E foarte important ca n aceast5 perioad5 de r5scruce temele pentru acas5 s5 fie
reduse foarte mult; pe lng5 aceasta, mai e important ca acum copilul
s5 primeasc5 de mncare lucruri pe care le poate, ntr-adev5r, digera.
E total gre<it s5-l silim pe copil s5 m5nnce, dar se indic5 s5-i d5m n
por1ii mici, repartizate pe tot parcursul zilei, lucruri pe care le poate
digera u<or. Tulbur5ri n sistemul ritmic: ame1eli, palpita1ii, dificult51i n ceea ce prive<te respira1ia, atrag aten1ia asupra faptului c5 la
aceast5 vrst5 copilul are nevoie de mult mai mult5 dragoste ca de
obicei, pentru ca eul s5 se poat5 integra n mod just fiin1ei sale. Adeseori se ntmpl5 c5 vine la noi cu un pretext oarecare, spunnd, de
pild5, c5 nu poate s5 fac5 singur un lucru sau altul, dar n fond el
caut5 cuvntul plin de c5ldur5 cordial-sufleteasc5.41
Misiunea adultului devine cu att mai grea, cu ct n aceast5 perioad5 copiii i privesc pe educatorii lor n mod foarte critic. Ei tato82

neaz5, cu un fel de clarvedere, orice sl5biciune. De aceea, educatorul


trebuie s5 se str5duiasc5 a se transpune ntr-un raport con<tient cu
acele for1e care-l conduc dincolo de limitele nguste ale spiritului s5u
personal.46

83

ncarnarea eului

Ce impulsuri l ajut5 pe copil n mod deosebit, n dificila lui situa1ie? Cum poate el dobndi for1a prin care s5 ajung5 n situa1ia de a se
putea dezvolta din nou n mod unitar? Vom atrage aten1ia aici asupra
a trei motive picturale care se pot dezv5lui vie1ii religioase a copilului, mai ales dac5 noi l nso1im pe copil n mod corespunz5tor n
gndurile <i sim15mintele noastre.
Prin faptul c5 se separ5 de lume, copilul vie1uie<te sfera propriului s5u eu, dar aici dormiteaz5 o experien15 situat5 <i mai adnc: sentimentul care-i spune c5 eul s5u e nepieritor. Dac5 i se poveste<te
istoria Crea1iunii, a<a cum apare ea n Biblie, copilul va sim1i confirmat acest sentiment, c5 Dumnezeu l-a creat pe om. Dac5 el cuget5
la aceast5 origine divin5 a sa, n eul p5mntesc se poate aprinde ceva
divin.
Pe un capitel romantic e nf51i<at motivul din Genez5. DumnezeuTat5l i insufl5 omului suflerea sa vie. Suflarea ce se revars5 din gura
lui Dumnezeu-Tat5l are forma unei tulpini cu frunze care se mi<c5
spre Adam. Partea cu frunzele se afl5 deja n om, partea cu r5d5cinile
e nc5 n Dumnezeu. Aceast5 plant5 coboar5 n om n sens inversat.
Reprezent5rile n imagini despre o plant5 care cre<te n om, d5 r5d5cini, frunze, flori, ne sunt transmise prin tradi1ie din vremuri str5vechi. E vorba de imaginea unei plante pe care omul o poart5 n sine,
dar nu crescnd n sus, ca n natur5, ci ca o forma1iune ce cre<te de
sus n jos. Aceast5 plant5 <i formeaz5 partea dur5 a r5d5cinilor n
scheletul osos al capului, acolo unde omul <i are r5d5cinile n via1a
de gndire, apoi dezvolt5 frunzele, prin care respir5, n regiunea pl5mnilor, iar prin flori <i prin receptacolul din care se dezvolt5 fructele, arat5 n jos.48 Reprezentarea acestei plante inversate devine
inteligibil5 pe fundalul invers5rii for1elor de via15 care are loc la 9
ani. Copilul care nu are prilejul de a-<i face gnduri n leg5tur5 cu
aceasta, simte totu<i n mod incon<tient c5 n via1a sa coboar5 ceva
care prive<te ntreaga sa existen15 individual5.
84

Nu sunt rare cazurile n care la aceast5 vrst5 <i ntreab5 tat5l <i
mama dac5 ei sunt p5rin1ii lor adev5ra1i. Aceast5 ntrebare <i are
cauza n faptul c5 acuma copilul se vie1uie<te pe sine n mod foarte
puternic drept o fiin15 individual5, care nu a intrat n lume doar pe
calea eredit51ii (ca exemplar al speciei).49 nd5r5tul ntreb5rii puse de
copil se ascunde cu totul alt5 problem5 aceea a originii sale spirituale, <i copilul nu caut5 r5spunsul n planul exterior, ci pe t5rmul
religiei. Modul n care aceste gnduri i pot fi prezentate sub o form5
imaginativ5 apare mai jos, n istorioara Cop5celul cel puternic.
Un alt motiv care-l poate preg5ti foarte bine pe copil n vederea
trecerii de la 9 ani e con1inut n legenda lui Cristophorus. Ophorus,
uria<ul, vrea s5-<i pun5 for1a n slujba celui mai mare dintre st5pni.
El i sluje<te la nceput unui rege puternic, care ns5 se teme de diavol, apoi i sluje<te diavolului, care ns5 se teme de cruce <i fuge.
Urmnd sfatul unui sihastru, Ophorus ncepe s5-i transporte pe oameni peste un ru, ca s5-i slujeasc5 lui Christos prin aceea c5-i ajut5
pe semeni. O dat5, n timpul nop1ii, el trebuie s5 transporte un copil,
a c5rui greutate imens5 l face s5 se scufunde sub valuri. E copilul
Christos, care-l boteaz5 cu numele de Christ-Ophorus. i spune s5-<i
s5deasc5 n p5mnt toiagul cu ajutorul c5ruia trecea prin ap5. Acest
toiag d5 frunze <i flori n momentul cnd, a doua zi diminea1a, oamenii l g5sesc pe Christophorus mort n coliba lui.50
n aceast5 legend5 e con1inut un motiv extraordinar. El nf51i<eaz5
o for15 de via15 ilustrat5 prin toiagul nflorit care ac1ioneaz5 dincolo de pragul mor1ii. Aceast5 imagine ne arat5 c5 Cristophorus a
g5sit, trecnd prin moarte, drumul spre Christos. O asemenea legend5 ea face parte din materialele ce trebuie povestite n clasa a II-a
l poate preg5ti foarte bine pe copilul de 8 ani pentru trecerea de la 9
ani.
n cel de-al 9-lea an de via15, copilul ntlne<te, n vie1uirea eului,
smburele fiin1ial nepieritor al fiin1ei sale. Acuma el e n stare s5
n1eleag5 faptul c5 omul e muritor. Se ntmpl5 adeseori c5 la aceast5
vrst5 ei v5d pentru prima dat5 n mod con<tient un cadavru. Amndou5 att imortalitatea, ct <i mortalitatea pot tr5i n copil, totu<i
el nu e n stare s5 separe bine ntre ele aceste dou5 t5rmuri diferite.
E extraordinar de important pentru ntreaga via15 ca, prin ascultarea
85

legendei lui Christophorus, de pild5, copilul s5 poat5 avea tr5irea


faptului c5 n moarte prinde s5 lumineze ceva viu.
Un alt motiv al vie1ii devine inteligibil dac5 reflect5m la o afirma1ie f5cut5 de Rudolf Steiner, c5 pn5 la 9 ani arta i sluje<te copilului,
dar pe urm5 copilul ar trebui s5 devin5 un slujitor al artei.51 Aceast5
inversare cuprinde eliberarea unor for1e creatoare, care nainte lucrau
n mod incon<tient la construirea trupului <i de-acuma ncep, lent <i
treptat, s5 poat5 fi mnuite din eu. El se adreseaz5 smburelui creator
din om, care prin art5 e n m5sur5 s5 fac5 n a<a fel nct n materie
s5 se reveleze ceva spiritual. De aceea, n pedagogia Waldorf elementul artistic are o importan15 central5.
Astfel, exist5 trei motive pe care copilul de aceast5 vrst5 le poate
primi n l5untrul s5u: originea divin5, aprinderea a ceva viu n moarte
<i sfera artei. Aceste motive se pot transforma n trei impulsuri, carel unesc pe copilul n criz5, devenit apatrid, cu lumea Tat5lui, a Fiului
<i a Sf. Spirit (Duh). Toate acestea se petrec n regiunile cufundate n
somn ale sufletului unui asemenea copil. Mai trziu n via15 individualitatea poate s5-<i aduc5 tot mai mult n con<tien15 aceste trei impulsuri ale c5ror premise au fost create n jurul vrstei de 9 ani.

86

ASPECTE ANTROPOLOGICE ALE TRECERII


PRAGULUI CELUI DE AL 9-LEA AN DE VIAM

Puncte de vedere ale medicului &colar

R5scrucea dintre anul al nou5lea <i cel de-al zecelea a vie1ii se


exprim5 <i n simptome corporale. La aceast5 vrst5, inima <i m5re<te n mod brusc capacitatea de a primi n ea sngele.33,45 A<adar, acel
organ care ocup5 un loc central printre celelalte organe <i intensific5
performan1a exact n momentul n care entitatea central5 din copil
eul s5u trece printr-o cotitur5 de importan15 decisiv5 a dezvolt5rii
sale. Dar faptul c5 acest punct de r5scruce are caracter de criz5 se
reveleaz5 n alt proces material n comportamentul glucozei din
snge.
Vie1uirea <i are baza corporal5 n procentul de glucoz5 din snge,
care e influen1at de surplusul de zah5r adus din exterior. Noi <tim cu
to1ii c5 putem dep5<i anumite st5ri de sl5biciune care stnjenesc sentimentul eului dac5 mnc5m o buc51ic5 de zah5r cubic, un fruct dulce
sau altceva cu gust dulce. (Binen1eles c5, pe de alt5 parte, consumul
exagerat de zah5r poate avea consecin1e nefavorabile).
Con1inutul de zah5r cre<te n permanen15 n cursul copil5riei, n
mod corespunz5tor cu procesul de ncarnare din ce n ce mai accentuat al eului copilului. Aceast5 linie ascendent5 prezint5 exact la nou5 ani n mod temporar o curb5 descendent5.33, 45 Avem aici
reversul material al delicatei tr5iri a eului, care are nevoie de sprijinul adultului <i de m5surile sale educative. Sl5biciunea, singur5tatea
<i p5r5sirea pe care le simte copilul de nou5 ani se exprim5, prin coborrea temporar5 a procentului de zah5r din snge, <i printr-un proces material.
Simptomele a<a-numitei boli a <colarit51ii, care pot s5 apar5 pe
tot parcursul celei de a doua perioade, culmineaz5 n jurul vrstei de
87

nou5 ani. Copiii se plng c5 au dureri de cap sau n tot trupul, de gre1uri, vom5, palpita1ii, tulbur5ri ale respira1iei (spun c5-i trage ceva
cnd respir5), ame1eli, senza1ie de sl5biciune. Uneori apar <i st5ri
febrile de scurt5 durat5. Mama remarc5 faptul c5 copilul arat5 r5u, e
palid, are ochii ncerc5na1i. Ea relateaz5 despre lisa poftei de mncare, nervozitate, oboseal5 <i tulbur5ri n ceea ce prive<te somnul. nv515torul observ5 c5 copilul obose<te repede <i c5 i-a sl5bit capacitatea
de concentrare. Aceste simptome sunt cuprinse <i sub numele de
sindrom periodic, din cauz5 c5 au un caracter oscilant <i alterneaz5
ntre ele. Niciodat5 nu apar toate simptomele n acela<i timp. Unul <i
acela<i copil care a fost chinuit o perioad5 de dureri de cap, se va
plnge apoi poate, de dureri abdominale. Adeseori simptomele dispar
foarte repede. Se ntmpl5 ca medicul s5 fie chemat la un copil cu
febr5 mare, la care, n prim5 instan15, nu se poate constata nimic. A
doua zi, cnd se intereseaz5 cum i merge copilului, poate afla c5
acesta s-a dus deja iar5<i la <coal5.
Cu toate c5 simptomele au un caracter fugitiv, se recomand5 mult5 pruden15. Simptomele abdominale pot s5 indice n multe cazuri
existen1a unei apendicite, mai ales c5 tocmai n cea de a doua perioad5 de <apte ani apendicita apare cu maximum de frecven15. n dosul
acestor simptome se mai pot ascunde <i alte boli grave (ulcer gastric,
maladia Crohn), astfel nct, mai ales n cazul simptomelor abdominale, nu e bine s5 a<tept5m prea mult pn5 s5 cerem sfatul medicului.
Vrsta <colar5 este de fapt vrsta cea mai s5n5toas5 din ntreaga
via15 a omului. fenomenele caracteristice bolii <colarit51ii sunt cauzate aproape ntotdeauna de factori exteriori. Ele pot fi declan<ate, de
pild5, de o familie dezorganizat5 (broken home) sau de supranc5rcarea nes5n5toas5 cu activit51i <colare (presiuni exercitate ca s5 realizeze performan1e). n mod frecvent, n dosul lor se afl5 o avalan<5 de
impresii senzoriale ce se n5pustesc asupra copilului, mai ales n
drumul spre <coal5 (circula1ia rutier5, vitrinele magazinelor, reclamele luminoase), dar <i prin televizor, cinematograf, radio. n multe cazuri, aici joac5 un rol <i alimenta1ia, n majoritatea cazurilor fiind
vorba mai mult de o supraalimenta1ie, dect de o subnutri1ie. Mesele
trebuie s5 fie luate n mod regulat <i s5 nu apar5 deregl5ri ale ritmurilor lor prin faptul c5 i se d5 voie copilului s5 m5nnce ntre mese,
88

cnd are chef; trebuie evitate, pe ct posibil, substan1ele aromatice


artificiale <i coloran1ii sintetici.
Motivul propriu-zis pentru care <colarul reac1ioneaz5 n modul
descris la asemenea mpov5r5ri exterioare, care, ntr-un fel, ne afecteaz5 pe to1i (stresul) nu e cunoscut de <tiin15. Ea nu cunoa<te boala
<colarit51ii. Se presupune ns5, <i pe bun5 dreptate, c5 la baza tuturor
acestor fenomene, orict de diferite ar fi unul de cel5lalt, se afl5 o
cauz5 comun5. Aceast5 cauz5 comun5 este situa1ia labil5 a <colarului, care, n jurul perioadei critice de nou5 ani, devine acut5.
La fel cum, n aceast5 perioad5, copilul are nevoie de sprijinul
adul1ilor <i de m5surile lor educative, tot astfel, acest ajutor poate fi
acordat sub form5 material5, ca medicament. Rudolf Steiner a indicat
fierul administrat sub diferite forme pentru tratarea perturb5rilor
ce survin n s5n5tatea <colarului.45 n cazul durerilor abdominale e
indicat carbonatul de fier, pe cnd la tulbur5rile cardiace <i circulatorii se recomand5 clorura feric5, n cazul problemelor legate de respira1ie se folose<te fierul sub form5 de citrat; n sfr<it, fierul n stare
pur5 ofer5 un remediu eficient pentru combaterea durerilor de cap
cauzate de stresul <colar. Prin acest tratament pe baz5 de fier, noi
urm5rim cursul naturii, fiindc5 deja dezvoltarea natural5 i furnizeaz5
copilului de la an la an o doz5 tot mai mare de fier. Procentul de fier
din snge cre<te n permanen15 pn5 la pubertate. Pentru un copil cu
snge de 15ran robust,12 care cre<te n condi1ii adecvate ntru-totul
evolu1iei sale lucru care n zilele noastre nu se mai poate ntmpla
aproape deloc nici m5car la copiii de la 1ar5 -, acest tratament cu fier
administrat de natur5 e suficient. n multe cazuri ns5 sunt necesare
doze suplimentare, care, la diferite forme sub care apare boala <colarit51ii, s-au dovedit a fi eficiente. pe firul conduc5tor al fierului, eul
copilului nainteaz5 cu pa<i siguri de-a lungul fazei critice a celui de
al nou5lea an de via15.
Dr. med. Walter Holtzapfel

89

ANEX

Cop celul cel puternic

A fost o raz5 de soare, <i ea a c5zut pe o floare trandafirie <i acolo


s-a pref5cut ntr-o mic5 s5mn15. Vntul a luat cu el sus c5tre cer s5mn1a cea mic5 <i a zburat cu ea peste o pr5pastie adnc5. n pr5pastie era ntuneric <i rece, pere1ii erau de piatr5. =i atunci, micu1ei
semin1e i s-a f5cut team5 c5 s-ar putea s5 cad5 n pr5pastie, dar vntul a dus-o mai departe <i ea a zburat pe deasupra unui lac mare. Lacul era albastru <i adnc <i ntins, iar micu1a s5mn15 se temea tare c5
o s5 cad5 n lac, dar vntul o duse mai departe <i zbur5 cu ea pe deasupra unui foc de paie uria< aprins pe cmp. Se tot nvrti prin fumul gros, ar<i1a deveni tot mai mare <i ea nu mai putu s5 vad5 nimic.
=i iar5<i i s-a f5cut fric5, gndindu-se c5 aici are s5-i fie sfr<itul. n
cele din urm5, vntul o l5s5 s5 cad5 ntr-o p5dure, <i ea adormi acolo.
Cnd se trezi, devenise deja un cop5cel tn5r <i frumos, o zad5.
Avea r5d5cinile bine nfipte n p5mnt, nct vntul nu-i mai putea
d5una <i <i ntindea crengile spre Soare, astfel nct primea de la el
mult5 putere. Pn5 la urm5, <i acest copac a f5cut cndva ni<te flori
mici, trandafirii, iar razele de soare au venit la el <i a legat rod, f5cnd semin1e. Atunci <i-a adus aminte c5 fusese el nsu<i cndva o
raz5 de soare, apoi o s5mn15 <i cum se temuse foarte tare de pr5pastia cea adnc5, de lacul cel mare <i de foc. Acum, cnd avea r5d5cinile a<a de bine nfipte, nu-i mai era team5. Era deja att de mare <i de
n1elept <i atunci a n1eles dintr-o dat5 c5 P5mntul e trupul lui Dumnezeu, apa e sngele lui Dumnezeu, vntul respira1ia lui Dumnezeu <i
c5 el nsu<i fusese trimis de Dumnezeu, sub forma unei micu1e raze
de Soare. =i astfel, a <tiut c5 toate se ntmplau cu voia lui Dumnezeu <i c5 nu i se putea ntmpla nici un r5u, dac5 Dumnezeu nu voia

90

aceasta. A<a a crescut copacul nostru <i s-a f5cut mare <i puternic <i
nici o furtun5 nu putea s5-i fac5 vreun r5u.

91

Jum tate de nod lunar

Acea trecere a pragului vie1ii de care ne-am ocupat aici e situat5 ntr-o mare corela1ie cosmic5. Ea e o oglindire a acelor for1e pe
care le putem urm5ri n mi<c5rile Soarelui <i Lunii. C5ci exact a<a
cum n dezvoltarea copilului ntre 7 <i 12 ani are loc o inversare care
ncepe la 9 ani, tot astfel Luna <i inverseaz5 orbita dup5 trecerea
unei jum5t51i de nod lunar adic5 nou5 ani <i o treime.52 Inversarea
astronomic5 privit5 din perspectiv5 geometric5 arat5 schematic,
n felul urm5tor:

Ecliptica e intersectat5 de orbita lunar5 n direc1ia s5ge1ilor. nclinarea orbitei lunare


fa15 de cea a Soarelui e de 50. n desen a fost ales un unghi mai mare, pentru ca lucrurile s5 reias5 n mod clar.

Orbita Lunii intersecteaz5 ecliptica Soarelui cnd urc5 <i cnd


coboar5. n nou5 ani <i o treime, orbita Lunii s-a deplasat att de
mult, nct ncepe mi<c5rile diametral opuse orbitei ini1iale: acolo
unde se afl5 orbita descendent5; tot a<a, n locul de ntlnire (nodul) opus: nodul lunar descendent e intersectat de Luna n ascensiune.
92

Dac5 educa1iei i revine misiunea de a duce mai departe procesele


de cre<tere din domeniul sufletesc-spiritual, atunci ea trebuie s5 cunoasc5 <i s5 aprofundeze acele legi care ac1ioneaz5 n procesele de
cre<tere trupe<ti. Arhetipurile acestor legi pot fi descifrate din scrierea stelar5, n modul ncercat de noi aici cu jum5tate de nod lunar, pe
care l-am studiat n rela1ie cu punctul de r5scruce de la 9 ani. Privit5
din aceast5 perspectiv5, pedagogia devine o art5 c5reia i e ng5duit
s5 lucreze <i s5 modeleze mai departe ni<te for1e care ne duc mult
dincolo de domeniul ngust al spiritualului personal.

93

Inversarea din procesul schimb rii din ilor

Dac5 studiem fenomenul celei de a doua denti1ii, vom g5si transpus5 n realitate legea invers5rii de la 9 ani <i n ceea ce prive<te procesul de formare a din1ilor.
Putem spune astfel c5 imaginea cosmic5 a invers5rii, a<a cum am
constatat-o n ceea ce prive<te mi<carea Lunii, cu intersectarea propriei ei orbite, al jum5tatea de nod lunar, dup5 nou5 ani <i o treime,
nu se oglinde<te doar n organizarea trupeasc5 general5 a omului, ci,
n cadrul acesteia, ea apare nc5 o dat5, n procesele form5rii din1ilor.
Spre a sprijini acest proces fiziologic, Rudolf Steiner a oferit un ajutor decisiv prin aceea c5 a introdus materia Desenul formelor. Dac5 desenul formelor se face ntr-o concordan15 exact5 cu procesul de
formare a din1ilor, el fortific5 for1ele care pl5smuiesc trupul omului.
Urm5toarea schem5, ce cuprinde dezvoltarea denti1iei, arat5, n
cadrul unei priviri de ansamblu, n ce ordine apare a doua serie de
din1i (cifre arabe = din1i de lapte).

94

Cu ajutorul unui exemplu concret putem vedea n ce fel sunt puse la


lucru, la desenul formelor, for1e creatoare plastice care sunt active
n procesele form5rii din1ilor.54
Clasa I: Premolarii 6 se formeaz5 la 6 ani, incisivii 1 sunt schimba1i n clasa I (la 7 ani). Mi<carea dinspre p5r1ile laterale spre centru
stau la baza formei simetrice, ca principiu:

Clasa a II-a: Exist5 o perfect5 armonie numeric5 ntre sus <i jos,
dreapta <i stnga, ntre din1ii permanen1i <i cei de lapte. se formeaz5
95

(n prim5 instan15, f5r5 o raportare constant5 la punctul central) simetria pe baz5 de cruce:

Clasa a III-a: Simetria pur5 a fost nc5lcat5. acum au devenit posibile ni<te forme care, raportndu-se la punctul central, se formeaz5
n mod liber. La aceast5 vrst5 poate fi introdus <i scrisul de mn5
legat cursiv.54

Indica ii ale lui Rudolf Steiner referitoare la desenul formelor,


pentru primele trei clase.

96

n aceast5 direc1ie se poate ncepe deja cte ceva cu copiii cei


mai mici. De exemplu: desena1i pe tabl5 o figur5 oarecare (albastru),
face1i-i pe urm5 copilului o asemenea linie (portocaliu) <i desena1ii
apoi o buc51ic5 din simetricul a ceea ce a1i desenat mai nti, apoi
ncerca1i s5-l face1i pe copil s5 nu priveasc5 acest lucru ca pe ceva
definitiv ncheiat, ci ca pe ceva pe care va trebui s5 ni-l reprezent5m
sub forma sa definitiv5. ncerca1i prin toate mijloacele s5-l determina1i pe copil s5 adauge de la sine ceea ce lipse<te pentru a ob1ine
imaginea mplinit5. n acest mod, introducem n copil imboldul l5untric activ de a mplini lucrurile neterminate, de a forma, n general, n
l5untrul s5u, de-abia prin aceasta, o reprezentare just5 despre realitate. Pentru a realiza acest lucru, dasc5lul trebuie s5 posede mult5 inventivitate, dar e bine ca el s5 aib5 aceast5 inventivitate n general: o
gndire mobil5, plin5 de idei noi acesta e lucrul de care dasc5lul
are neap5rat nevoie.53
Apoi, de la asemenea exerci1ii putem trece la un altul: c5ut5m s5
trezim n copil o reprezentare despre felul cum ceva se oglinde<te.
dac5 avem undeva suprafa1a unei ape, dincoace un obiect oarecare,
ncerc5m s5 trezim n copil reprezentarea lor <i-i ar5t5m cum obiectul
se oglinde<te pe suprafa1a apei. n acest fel, l putem introduce pe
copil, treptat, n armoniile care domnesc <i n restul lumii.53
97

Dac5, bazndu-ne pe o gndire inventiv5, mobil5, dasc5lul a f5cut o vreme asemenea exerci1ii, atunci poate s5 treac5 la altceva. S5
deseneze, de pild5, n fa1a copilului, o asemenea form5 <i s5 ncerce
s5 trezeasc5 n copil o reprezentare l5untric5 spa1ial5 a acestei forme.

n interior, portocaliu
n exterior, albastru

S5 caute apoi a afla care e trecerea de la una la cealalt5, prin faptul c5 deseneaz5 forma (portocaliu) n a<a fel nct, dac5 variem forma exterioar5, copilul <i d5 seama c5 poate s5 deseneze forma din
interior n mod corespunz5tor cu cea exterioar5.

98

n interior, albastru
n exterior, portocaliu

Aici (la primul desen), linia e pur <i simplu ondulatorie; aici a f5cut un fel de golf. =i acum ncerca1i s5-l face1i pe copil s5-<i dea
seama, dac5 el face figura din interior pentru a ob1ine simetria interioar5 trebuie s5 fac5 un golf nspre interior, acolo unde este un golf
nspre interior, acolo unde afar5 este un golf nspre exterior, astfel
nct, ca aici (la primul desen), linia simpl5 corespunde liniei simple,
iar aici golful spre exterior corespunde unui golf spre interior. Sau
putem ncerca urm5torul lucru:

i desen5m copilului aceast5 figur5 (cea din interior) <i ad5ug5m


apoi linia exterioar5 corespunz5toare, astfel c5 ia na<tere o armonie a
figurilor. Iar acum, ncerca1i s5 g5si1i de la aceast5 figur5 o punte de
trecere, ca aceste figuri exterioare s5 nu se contopeasc5 aici, ci s5 ia
direc1ii divergente, astfel nct s5 mearg5 mereu mai departe, n infinit. Acuma copilul dobnde<te reprezentarea c5 acest punct vrea s5
fug5 de noi <i c5 noi trebuie, cu liniile, s5 fugim dup5 el, c5 nici nu-l
mai putem ajunge, c5 acest punct a zburat departe; <i atunci, el va
avea reprezentarea c5 trebuie s5 <i ordoneze figura respectiv5 n mod

99

corespunz5tor, c5, pentru c5 acesta a zburat departe, el trebuie s-o


pl5smuiasc5 n mod deosebit spre interior <i altele asemenea.

Aici eu nu pot explica dect aspectele de principiu. ntr-un cuvnt, n acest fel dobndim posibilitatea de a-i nf51i<a copilului <i
simetrii asimetrice. =i prin aceasta noi preg5tim deja n timpul cre<terii corpul eteric (corpul for1elor pl5smuitoare) s5 vibreze n timpul
somnului n permanen15; mereu mai departe, des5vr<ind ns5 n
aceste vibra1ii tr5irile pe care le-a avut n timp ce era treaz. n acest
caz, diminea1a omul, copilul, se treze<te ntr-un corp al for1elor
pl5smuitoare aflat ntr-o permanen15 mi<care l5untric-organic5 <i.
implicit, <i ntr-un corp fizic mobil. Acest lucru aduce n om o vivacitate extraordinar5.53

100

Remarci &i indice bibliografic

1. pag. 14 Rudolf Steiner, Practica pedagogic5 din punctul de vedere al antropologiei spiritual-<tiin1ifice. Conferin15 din 19.04.1923, EC 306, ed. a 2-a, Dornach
1975
2. pag. 18 Rudolf Steiner, Valoarea pedagogic5 a cunoa<terii omului <i valoarea
cultural5 a pedagogiei, Conferin15 din 20.07.1924, EC 310, ed. a 3-a, Dornach
1965, pag. 124:
Trebuie s5 ne fie limpede c5 ntre 9 <i 10 ani copilul trece printr-un moment foarte important din evolu1ia lui. Cel care are ochi pentru a vedea aspectele pedagogice subtile, observ5 acest lucru la orice copil. Vine un moment n care copilul arat5,
de obicei nu prin vorbe, ci prin ntregul s5u fel de a fi, c5 el are o ntrebare sau o
gr5mad5 de ntreb5ri care tr5deaz5 o criz5 de via15 l5untric5. Este o tr5ire extraordinar de delicat5 n copil, <i ea trebuie s5 fie observat5 n mod extraordinar de delicat, dac5 vrem s-o remarc5m. Dar ea exist5 <i noi trebuie s-o observ5m, c5ci la
aceast5 vrst5 copilul nva15 n mod cu totul instinctiv s5 fac5 distinc1ie ntre sine
nsu<i <i lumea exterioar5. nainte de acest moment, eul <i lumea exterioar5 se ntrep5trund. I se pot istorisi copilului povestiri cu plante <i animale, cu pietre, n care ele se poart5 la fel ca oamenii, <i reu<im cel mai bine n munca noastr5
instructiv-educativ5 dac5 ne adres5m puterii de n1elegere imaginative a copilului,
vorbindu-i n acest fel despre ntreaga natur5. Dar ntre 9 <i 10 ani, copilul nva15
s5 spun5 n mod absolut con<tient eu referindu-se la sine. El nva15 mai devreme
s5 fac5 acest lucru, dar acuma l face n mod absolut con<tient.
3. pag. 24 Rug5ciune pentru mas5 de Martin Tittmann, n vol. Unul <i toate, Poezii, selec1ie de Heinz Ritter, Ed. Mellinger, ed. a 3-a, Stuttgart 1961, p. 197.
4. pag. 25 Rudolf Steiner, nnoirea artei pedagogic-didactice prin <tiin1a spiritual5,
Conferin1a din 11.05.1920, EC 301, ed. a 3-a, Dornach 1977.
5. pag. 25 Rudolf Steiner, Dezvoltarea s5n5toas5 a elementului corporal-fizic
baz5 pentru dezvoltarea liber5 a elementului sufletesc-spiritual, Conferin15 din
1.01.1922, EC 303, Dornach 1978.
6. pag. 29 =i Dumnezeu a vorbit. Carte de lecturi biblice pentru =coala Liber5
Waldorf. Editat5 de C. von Heydebrand <u E. Uehil. Mellinger Verlag, Stuttgart
(f5r5 an), p. 144.
7. pag. 30 v. nota 6, p. 29.

101

8. pag. 44 Con1inuturile ambelor vizite la domiciliu sunt ni<te povestiri imaginare,


create n mod liber, pe baza cunoa<terii trecerii de la 9 ani, n esen1a ei. Eventualele asem5n5ri cu persoane n via15 sunt pur <i simplu ntmpl5toare.
9. pag. 45 Rudolf Steiner, nnoirea artei didactic-pedagogice prin =tiin1a spiritual5,
Conferin1a din 3.05.1920, EC 301, ed. a 3-a, Dornach 1977.
10. pag. 46 Rudolf Steiner, Arta educ5rii bazate pe perceperea entit51ii umane,
Conferin1a din 13.08.1924, EC 311, ed. a 4-a, Dornach 1977:
Realitatea este a<a binen1eles c5 toate acestea sunt relative, aproximative c5
la aceast5 vrst5 copilul se apropie cu o anumit5 dificultate a sa de nv515torul
iubit sau de nv515toarea iubit5. De cele mai multe ori, copilul nici nu spune ce
anume i apas5 sufletul, ci altceva. Dar atunci noi trebuie s5 <tim acest c5 lucru
vine din cele mai l5untrice str5funduri ale sufletului s5u. =i trebuie s5 g5sim r5spunsul potrivit, atitudinea potrivit5. De aceasta depinde, enorm de mult pentru
ntreaga via15 a omului respectiv.
11. pag. 50 Jocuri de Cr5ciun din vechea crea1ie popular5 Jocurile de la
Oberufer, Dornach 1981.
12. pag. 52 Rudolf Steiner, Puncte de vedere spiritual-<tiin1ifice referitoare la terapie, Conferin15 din 14.04.01921, EC 313, ed. a 3-a, Dornach 1963.
13. pag. 53 V., n special: Hans Mller-Wiedemann, Mijlocul copil5riei. ntre anul
al 9-lea <i al 12-lea din via1a copilului. Ed. a 2-a, l5rgit5 <i prelucrat5, Ed. Freies
Geistesleben, Suttgart 1980.
14. pag. 54 v. nota 9, Conferin1a din 22.04.1920.
15. pag. 57 Noul Testament, Evanghelia lui Matei, cap. 18, 20.
16. pag. 57/58 Christian Morgenstern, G5sita-am o c5rare, poezii, Op. complete I,
vol 11, Ed. Zibinden, Basel 1977, p. 20.
17. pag. 59 Walther Johannes Stein, istoria lumii n lumina Sfntului Graal. Secolul 9, Ed. Mellinger, Stuttgart 1966, p. XI.
18. pag. 59 Heinrich Schliemann, Autobiografie, ed. de Sophie Schliemann,
Brockhaus, Wiesbaden 1955, p. 20.
19. pag. 60 Hans Carossa, O copil5rie, Ed. Insel, Leipzig (f5r5 an), p. 143 <i urm.
20. pag. 60 Rudolf Steiner, Moartea ca transformare a vie1ii, Conferin15 din
16.10.1918, EC 182, ed. a 2-a, Dornach 1976.
21. pag. 62 Oskar Kokoschka, Via1a mea, Ed. F. Bruckmann, Mnchen 1972, p.
38.
22. pag. 63 Bruno Walter, Tem5 cu varia1iuni. Amintiri <i gnduri, Zrich 1973, p.
31.

102

23. pag. 64 Dante Alighieri, Via15 nou5, trad. de K. Federn, 1897.


24. pag. 66/68 Rudolf Steiner, Via1a mea, EC 28, ed. a 8-a, Dornach 1982, p. 18 <i
urm.
25. pag. 69 Heinz Mller, Despre puterea vindec5toare a cuvntului <i a ritmurilor,
ed. a 2-a, Ed. Freies Geistesleben, Stuttgart 1977, p. 7.
26. pag. 71 Heinz Mller, Urme pe cale, Ed. Mellinger, Stuttgart 1976, p. 11.
27. pag. 71 Rudolf Steiner, Forme misteriale, Conferin15 din 2.12.1923, EC 232,
ed. a 3-a, Dornach 1974.
28. pag. 74 v. nota 25, p. 10 <i urm.
29. pag. 74 v. nota 25, p. 13 <i urm.
30. pag. 75 Rudolf Steiner, Via15 spiritual5 actual5 <i educa1ie, Conferin15 din
9.08.1923, EC 307, ed. a 4-a, Dornach 1973.
31. pag. 76 Rudolf Steiner, Valoarea pedagogic5 a cunoa<terii omului <i valoarea
cultural5 a pedagogiei. Conferin15 din 20.07.1924, EC 310, ed. a 3-a, Dornach
1965.
32. pag. 80 Referitor la timp obiectiv, vezi Markus Adolf Schaffner, Cum se
maturizeaz5 <colarii, Ed. Zbinden, Basel 1949, v. p. 45 <i urm.
33. pag. 82 compar5 H. Matthiolius <i stimularea lui de c5tre medicul <colii. n:
Friedrich Husemann/Otto Wolff: Imaginea omului ca baz5 a artei terapeutice, vol.
2, 1. semivolum, Ed. Freies Geistesleben, Stuttgart 1974, p. 60 <i urm.
34. pag. 87 Despre planul didactic al =colii Waldorf, prelucrat de Caroline v.
Heydebrand, Editura Freies Geistesleben, Stuttgart 1978, p. 20: Fizica: n acest
an <colar, copilul a devenit att de matur nct s5 poat5 primi ore de fizic5. =i aici
se parcurge drumul adecvat evolu1iei omului n devenire <i s5n5tos pentru el, de
la elementul artistic la cel intelectual. pornind de la muzic5, l conducem pe elev
mai nti spre domeniul acusticii. Discut5m <i despre laringe. Elementul culoarepictur5, cu copiii s-au familiarizat de la nceputul perioadei <colare, conduce spre
optic5, spre fenomenele legate de culori <i de lumin5. Evita1i s5 vorbi1i despre
ochi: fiindc5 pentru aceast5 treapt5 de vrst5 e nc5 prea devreme s5 se arate cum
n aparatele organelor de sim1 legit51ile fizicii se prelungesc ca ni<te golfuri pn5
n corpul viu. Se abordeaz5 deja, n mod incipient, <i problemele legate de c5ldur5, de electricitate <i magnetism, pornind de la fenomene <i dezvoltnd legile numai din acestea.
35. pag. 90 Rudolf Steiner, Practica pedagogic5 din punctul de vedere al cunoa<terii spiritual-<tiin1ifice a omului, Conferin1a din 17.04.1923, EC 306, ed. a 2-a,
Dornach 1975:
Felul cum respira1ia <i circula1ia sngelui se armonizeaz5 n interior, felul cum
respir5 copilul cnd este la <coal5, felul cum respira1ia se adapteaz5 treptat circu-

103

la1iei sanguine, toate acestea au loc n perioada dintre 9 <i 10 ani. n timp ce, mai
nti, pn5 pe la 9 ani, e preponderent5 respira1ia, pe urm5, printr-un soi de lupt5
l5untric5, n organism se stabile<te o anumit5 armonie ntre b5t5ile pulsului <i respira1ii, iar mai apoi, devine preponderent5 circula1ia sngelui: acest lucru exist5,
pe de o parte sub form5 trupeasc5, pe de alt5 parte sub form5 sufleteasc5.
36. pag. 95 expresia foarte potrivit5 a te muta la propria-1i cas5 a fost adoptat5 de
H. Matthiolius (v. nota 33).
37. pag. 95 Transmis pe cale oral5 de c5tre Gerda Langen.
38. pag. 96 Rudolf Steiner, Educa1ie <i predare pe baza cunoa<terii omului, Conferin15 din 16.09.1920, EC 302, ed. a 2-a, Dornach 1977 <i: Rudolf Steiner, Practica pedagogic5 din punctul de vedere al cunoa<terii spiritual-<tiin1ifice a omului,
17 <i 19.04.1923, EC 306, ed. a 2-a, Dornach 1975, precum <i nota 35.
39. pag. 96 Hadumoth Rtges. ce se petrece n cel de al nou5lea an al vie1ii sub
raport trupesc, sufletesc <i spiritual? n Erziehungskunst, an XVI, caiet 3, Martie
1952.
40. pag. 102 Rudolf Steiner, Arta educa1iei. Metodica <i didactica , 28.08.1919,
EC 294, ed. a 5-a, Dornach 1974.
41. pag. 102/109 Rudolf Steiner, v. nota 5:
Fiindc5 de felul cum ne purt5m n acest moment cu copilul, de aceasta depind
infinit de multe lucruri pentru ntreaga via15; c5 un copil devine un om lipsit de
reaz5m l5untric sau va fi un om care st5 n via15 sigur pe sine, uneori acest lucru
depinde de faptul c5 n aceast5 perioad5 nv515torul g5se<te sau nu un mod suficient de sigur de a sta n fa1a copilului.
Rudolf Steiner, Arta educ5rii bazate pe perceperea entit51ii umane, 13.08. 1924,
EC 313, ed. a 4-a, Dornach 1979:
Acum, n perioada dintre 9 <i 10 ani, n mod instinctiv, n subcon<tientul copilului apare acest sentiment: Am primit totul de la nv515tor, de la educator, dar de
unde le are acesta? Ce st5 n dosul a cea ce el mi-a dat? Nu e nevoie s5 explic5m
mai departe. dac5 ne pierdem aici n defini1ii sau n explica1ii, acest lucru va fi
d5un5tor. dar important este ca acum s5 g5sim pentru copil un cuvnt cordial, mbibat de suflet sau ni<te cuvinte dureaz5, de regul5, mai mult timp, dificult51ile
continu5, s5pt5mni sau luni, astfel nct, trecnd peste aceast5 pr5pastie, s5 facem s5 r5mn5 ne<tirbit5, n sufletul copilului, ncrederea n autoritate. Aceasta
este criza principiului autorit51ii, prin care trece copilul. Dac5 suntem n m5sur5
s5 facem fa15 acestei ncerc5ri, dac5 <tim s5 punem exact atta substan15 sufleteasc5 n modul cum venim n ntmpinarea dificult51ilor ce apar n acest moment
al vie1ii, dac5 venim spre copil cu interiorizarea, credibilitatea <i autenticitatea care sunt necesare, n a<a fel nct s5 reu<im s5 ne p5str5m n fa1a lui autoritatea,
atunci am c<tigat ceva nu numai n faptul c5 copilul p5streaz5 ncrederea bazat5
pe autoritate n nv515torul lui, ceea ce, fire<te, este foarte bine pentru munca la
clas5 din anii urm5tori, ci mai e ceva: este n firea omului ca tocmai la aceast5

104

vrst5, ntre 9 <i 10 ani, s5 nu fie voie ca el s5 devin5 <ov5ielnic n ceea ce prive<te ncrederea n omul bun. n caz contrar, ntreaga siguran15 l5untric5 ce trebuie
s5-l conduc5 mai departe n via15, ajunge s5 se clatine.
Acest aspect are o importan15 are o importan15 enorm5 <i aceste lucruri trebuie s5
le avem n vedere. Mult mai important dect toate lucrurile complicate <i care
sunt prescrise n aceast5 privin15 de c5tre pedagogi, este s5 <tim un asemenea lucru, s5 <tim ce intervine ntr-un anumit moment al vie1ii <i ce atitudine trebuie s5
avem atunci, pentru ca dintr-o asemenea atitudine s5 radieze lumina potrivit5
asupra ntregii vie1i a copilului.
42. pag. 104 Planul didactic, v. nota 34:
n euritmia muzical5, se trece la nv51area tonalit51ilor simple cu diezi <i cu bemoli <i la euritmizarea unor melodii compuse n aceste tonalit51i. =i aici se 1ine
seama de faptul c5 la 9 <i 10 ani copilul se situeaz5 n fa1a lumii cu o alt5
con<tien15 dect nainte - De-abia acuma majorul <i minorul ncep s5 dobndeasc5
un con1inut pentru tr5irile copilului. De aceea la orele de euritmie muzical5 putem
apropia de copil mi<carea de interval a ter1ei mari <i a ter1ei mici. Totu<i, caracterul minor din muzic5 nc5 nu va fi elaborat n mod euritmic, fiindc5 nc5 nu corespunde entit51ii copilului care de abia a mplinit nou5 ani s5 primeasc5 att de
adnc elementul muzical n fiin1a sa p5mnteasc5. Rudolf Steiner, v. nota 35:
Apoi, ntre 9 <i 10 ani, apare ceva ciudat. Acuma copilul vrea, mult mai mult dect nainte, s5 se lase luat n st5pnire de muzic5, de ritmuri. Dac5 observ5m copilul n ceea ce prive<te felul cum prime<te el muzica nainte de acest moment
dintre 9 <i 10 ani, dac5 observ5m c5 <i elementul muzical tr5ie<te, de fapt, n copil
sub form5 plastic5, c5 el devine, ca de la sine, plastica l5untric5 a trupului, c5 la
copil <i elementul muzical trece cu extraordinar de mare u<urin15 n elementul
dansant, n mi<care: atunci ne d5m seama, cu siguran15, c5 posibilitatea de percepere l5untric5 propriu-zis5 a elementului muzical apare de abia ntre 9 <i 10 ani.
Acest lucru va putea fi observat n mod foarte clar. Binen1eles c5 ntre aceste lucruri nu se poate face o distinc1ie att de clar5, <i cel care n1elege despre ce e
vorba va cultiva elementul muzical <i nainte ca copilul s5 mplineasc5 9 ani, dar
ntr-un mod potrivit tinznd mai mult nspre direc1ia pe care am caracterizat-o
adineaori; altfel, copilul aflat ntre 9 <i 10 ani ar avea un <oc dac5 elementul muzical s-ar apropia de el dintr-o dat5 <i l-ar lua l5untric, n st5pnire, dac5 nainte
n-a fost obi<nuit deloc s5 fie luat att de puternic n st5pnire de ceva n l5untrul
s5u.
43. pag. 105 Rudolf Steiner, Arta educ5rii bazate pe perceperea entit51ii umane,
Conferin15 din 15.08.1924, EC 311, Ed. a 4-a, Dornach 1979.Compar5: Jakob
Streit/Elisabeth Klein: Comicsuri sau basme, Igien5 social5, Ed. Triade Cluj.
44. pag. 107 v. nota 12.
45. pag. 108 Walter Holtzapfel: Boala <colariz5rii, n Friedrich Husemann/Otto
Wolff: Imaginea omului ca baz5 a artei terapeutice, vol.2, 1 semivolum, Ed.
Freies Geistesleben, Stuttgart 1974, p. 86 <i urm. n afar5 de aceasta, de acela<i

105

autor: Epoci marcate prin bolile copil5riei, Ed. Freies Geistesleben, Stuttgart
1978.
46. pag. 108 Acest raport a fost studiat mai pe larg de c5tre Olaf Koob n: Drog <i
apari1ia dependen1ei maladive, Caiete pentru ngrijirea s5n5t51ii n via1a personal5
<i n cea social5. Bad Liebenzell 1981, p. 9 <i urm. (Alb5 ca Z5pada sau apari1ia
nevrozei infantile).
47. pag. 109 Rudolf Steiner, Antropologie general5, 21.08.1919, EC 293, ed. a 8a, Dornach 1980:
Este o mare deosebire, dragii mei prieteni, dac5 pe u<a clasei intr5 <i se duce n
fa1a unui grup mai mare sau mai mic de copii un nv515tor sau un alt nv515tor.
Este o mare deosebire, <i ea nu const5 doar n faptul c5 unul dintre nv515tori e
mai priceput n folosirea procedeelor pedagogice exterioare, n a a<a sau altfel, n
compara1ie cu un altul; deosebirea principal5, care ac1ioneaz5 n cadrul orei, <i
are izvorul n direc1ia de gndire pe care nv515torul o are pe tot parcursul existen1ei sale <i pe care o aduce cu sine intrnd pe u<a clasei. Un nv515tor care nutre<te gnduri legate de omul n devenire, ac1ioneaz5 ntr-un cu totul alt mod
asupra elevilor dect cel5lalt, care nu <tie absolut nimic despre toate acestea, care
nu-<i ndreapt5 niciodat5 gndirea n aceast5 direc1ie. Ce se ntmpl5 n momentul
n care cugeta1i la asemenea lucruri, adic5 n momentul n care ncepe1i s5 <ti1i ce
importan15 cosmic5 au procesele respira1iei <i transform5rile prin care ele trec n
procesul educativ, ce importan15 cosmic5 au procesele ritmului dintre veghe <i
somn? n momentul n care dvs. ave1i asemenea gnduri, ceva din dvs. lupt5 mpotriva a tot ceea ce n dvs. este simplu spirit al personalit51ii. n acest moment,
sunt estompate toate instan1ele care stau la baza spiritului personalit51ii: e stins
ceva din ceea ce exist5 cel mai mult n om, tocmai din cauz5 c5 e om fizic.
=i dac5 vie1ui1i aceast5 stare de a fi stins(estompat) n ceea ce prive<te spiritul
personalit51ii <i intra1i n clas5, ni<te for1e l5untrice fac ca ntre elevi <i dvs. s5 se
stabileasc5 o anumit5 rela1ie. v. <i: Rudolf Steiner, C5l5uzirea spiritual5 a
omului <i a omenirii, EC 15, ed. a 9-a, Dornach 1974.
48. pag. Rudolf Steiner, <tiin15 spiritual5 <i medicin5, Conferin15 din 25.03.1920,
EC 312, ed. a 5-a, Dornach 1976.
49. pag. 112 Compar5 cu aceasta: Rudolf Steiner, Teosofie. Rencarnarea spiritului
<i soarta, EC 9, ed. a 30-a, Dornach 1978, p. 71 <i urm.
50. pag. 113 v. de ex. n culegerea de legende a lui Jakob Streit, Vreau s5 fiu fratele t5u, ed. a 2-a, Ed. Freies Geistesleben, Stuttgart 1980.
51. pag. 113 Rudolf Steiner, Via15 spiritual5 actual5 <i educa1ie, Conferin15 din
14.08.1923, EC 307, ed. a 4-a, Dornach 1973.
52.

pag. 121 v. Joachim Schultz, Ritmuri stelare.


Antrhroposophischer Verlag, Dornach 1977, p. 81 <i urm.

106

Philosophisch-

53. - Rudolf Steiner, Arta educ5rii bazate pe perceperea entit51ii umane, Conferin15
din 15.08.1924, EC 311, ed. a 4-a, Dornach 1979.
54. pag. 124 Desenele formelor de la ceast5 pagin5 <i de la cea urm5toare au fost
luate din: Hans Rudolf Niederhauser, Desenul formelor, ed. a 7-a, Basel 1983.

Literatur suplimentar
Brock, Date biologice pentru medicul pediatru, vol. I, p. 382, Berlin 1954.
Brock, date biologice pentru medicul pediatru, vol. II, p. 122, Berlin 1954.

Remarc suplimentar
Cele zece, respectiv unsprezece ntreb5ri din cap. Dragi p5rin1i au fost notate de o
feti15 care n-a frecventat o <coal5 Rudolf Steiner. Psalmul din acela<i capitol provine
de la munca ntr-o clas5 a III-a a =colii Rudolf Steiner din Birseck. nv515toruldiriginte Urs Schwander, i-a pus pe copii, dup5 ce le povestise despre figura regelui
David cel ce compunea psalmi, s5 scrie <i ei psalmi.

107

108

EDITURA TRIADE
C.P. 15, O.P. 05
3400 Cluj-Napoca
E-mail: ed_triade@yahoo.com

109