Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. XELA-INSTAL S.R.L.

C.U.I.: RO30648102
Nr. Reg. Com.: J35/2192/2012
Sediul: Mosnita Noua nr. 792
Tel.:0766 515 313

DECLARATIE

Subsemntul, ., identificat cu C.I. seria

nr.
.,
CNP
..,
domiciliat
in

.., declar pe propria raspundere ca detin un loc de munca


de baza la S.C. . .

Declarant
..