Sunteți pe pagina 1din 2

2/1/2016

0100208.218

Registrulbunurilorimobile0100208218
Capitolul

A,B

Deschis

23.08.2000

SubcapitolulI.Bunulimobil
1.0

Bunulimobil Teren
Numrulcadastral 0100208.218
Adresa mun.Chiinu,sect.Centrustr.V.Alecsandri,4
Moduldefolosin Pentruconstrucii
Suprafaa 0.2497ha
Tipulhotarelor generale

1.1

Bunulimobil Construcie
Numrulcadastral 0100208.218.01
Adresa mun.Chiinu,sect.Centrustr.V.Alecsandri,4
Moduldefolosin Construciedeculturiagrement
Suprafaa 1007.5m.p.

SubcapitolulII.Dreptuldeproprietateasuprabunuluiimobil
2.2

Bunulimobil 0100208.218.01
Cotaparte 1.0
Proprietarul SocietateaComercialCRISTIVLADS.A.,(07.09.2004),CodulPersonal1004600055508
Domiciliul/Sediul CHIINUCENTRU,mun.Chiinu,VasileAlecsandrinr.4
Temeiulnscrierii ActdeconstituireasocietiicomercialeCristivladS.A.nr.din07.09.2004(1510R1/2004)
Actdetransmitereprimirenr.din18.10.2004(1510R2/04)
Datanregistrrii 22.11.2004

2.5

Bunulimobil 0100208.218
Cotaparte 1.0
Proprietarul SocietateaComercialCRISTIVLADS.A.,(07.09.2004),CodulPersonal1004600055508
Domiciliul/Sediul CHIINUCENTRU,mun.Chiinu,VasileAlecsandrinr.4
Temeiulnscrierii Contractdevnzare/cumprareaterenuluiaferentnr.9131din15.09.2010(0100/11/33363)
Datanregistrrii 12.04.2011

SubcapitolulIII.Grevareadrepturilorpatrimoniale
ParteaI.Altedrepturireale.
ParteaII.Notri.
Nusuntnscrieri
Interdicii.
*Bazadedateesteactualizatladatade31.01.2016,orele21:01:00

INTREPRINDEREADESTAT"CADASTRU"
https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:2751737261215526

1/2

2/1/2016

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:2751737261215526

0100208.218

2/2