Sunteți pe pagina 1din 11

STRUCTURA SUBIECTULUI

Subiectele propuse la proba scris a olimpiadei de limba i literatura romn pentru elevii
din gimnaziu vizeaz evaluarea competenelor specifice prevzute de programa colar n
vigoare, derivate din competenele generale 3 i 4, care vizeaz comunicarea scris (receptarea
mesajului scris i producerea de mesaje scrise):

COMPETENE GENERALE:

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse


COMPETENE SPECIFICE:
Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

3.1
identificarea
ideilor
principale
dup citirea global a
unui text

3.1
diferenierea
elementelor
de
ansamblu de cele de
detaliu
n
cadrul
textului citit

3.1
citirea
unei
varieti de texte
literare
sau
nonliterare,
demonstrnd
nelegerea sensului
acestora

3.1
nelegerii
literar sau
pornind de
date

3.2 recunoaterea
modurilor
de
expunere
utilizate
ntr-un text narativ

3.2
identificarea
modurilor
de
expunere ntr-un text
epic i a procedeelor
de
expresivitate
artistic ntr-un text
liric

3.2
recunoaterea
modalitilor specifice
de
organizare
a
textului epic i a
procedeelor
de
expresivitate n textul
liric

3.2 sesizarea valorii


expresive
a
categoriilor
morfosintactice,
a
mijloacelor
de
mbogire
a
vocabularului i a
categoriilor semantice
studiate

3.3
identificarea
expresiilor
i
a
cuvintelor noi ntr-un
text
literar
sau
nonliterar

3.3 sesizarea valorii


expresive a unitilor
lexicale n textele
citite

3.3
sesizarea
corectitudinii
i
valorii expresive a
categoriilor
gramaticale i lexicale
nvate, ntr-un text

3.3
identificarea
valorilor
etice
i
culturale ntr-un text,
exprimndui
impresiile
i

dovedirea
unui text
nonliterar,
la cerine

citit
3.4
sesizarea
corectitudinii
utilizrii categoriilor
gramaticale nvate

preferinele

3.4
sesizarea
organizrii
morfologice
i
sintactice a textelor
citite (nonliterare i
literare)

3.5 folosirea unor


tehnici/ strategii de
lucru cu textul/ cartea

4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje


scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
Clasa a V-a

COMPETENE SPECIFICE:
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

redactarea 4.1 exprimarea, n


4.1 redactarea unor 4.1
textelor
cu
destinaii scris, a propriilor
lucrri scurte pe o
opinii i atitudini
anumit
tem, diverse
urmrind un plan

4.1
redactarea
diverselor
texte,
adaptndu-le
la
situaia de comunicare
concret

4.2 utilizarea unui


lexic
diversificat,
recurgnd
la
categoriile semantice
studiate
i
la
mijloacele
de
mbogire
a
vocabularului, pentru
exprimarea nuanat

4.2
utilizarea
n
redactarea unui text
propriu a cunotinelor
de
morfosintax,
folosind
adecvat
semnele ortografice i
de punctuaie

4.2 utilizarea, n
redactare, a unor
sinonime, antonime
i derivate adecvate
temei date

4.2 utilizarea corect


i
nuanat
a
categoriilor semantice
nvate

4.3 alctuirea unor 4.3 nlnuirea corect 4.3


organizarea 4.3 redactarea unui
propoziii i fraze a frazelor n textul secvenelor textuale n text argumentativ
corecte din punct de redactat,
utiliznd funcie de o cerin
2

vedere
gramatical, corect
folosind
corect ortografice
semnele ortografice i punctuaie
de punctuaie

semnele specific
i
de

4.4 redactarea unor 4.4.


alctuirea
texte imaginative i rezumatului unui text
reflexive n scopuri i literar sau nonliterar
n contexte variate

4.4 utilizarea corect


a flexiunii nominale i
verbale n textul scris,
utiliznd
corect
semnele ortografice i
de punctuaie
4.5
folosirea
modalitilor variate
pentru
realizarea
expresivitii textului

Structurarea subiectului respect DOMENIILE DE CONINUT prevzute de programa n


vigoare:
LECTURA
PRACTICA RAIONAL I FUNCIONAL A LIMBII
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII.
1. LECTURA
Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

1.1. Cartea - obiect 1.1. Cartea - obiect 1.1. Cartea - obiect 1.1. Cartea - obiect
cultural.
cultural.
cultural.
cultural
1.2. Teoria literar

1.2. Teoria literar

Raportul
dintre Structura
operei
realitate i literatur.
literare. Modurile de
expunere. Naraiunea
Textul i opera. Opera (autor,
narator,
literar.
personaj; naraiunea
Modurile
de la persoana a III-a i
la
expunere: naraiunea, naraiunea
persoana I; subiectul
descrierea, dialogul.
operei
literare,

1.2. Teoria literar

1.2. Teoria literar

Structuri n textele
epice (procedee de
legare a secvenelor,
timp,
spaiu,
modaliti
de
caracterizare
a
personajelor) i lirice
(concordana dintre
forma
grafic
a

Actualizarea - prin
investigarea
unor
texte literare - a
cunotinelor
referitoare la structura
textelor
narative
(logica
aciunii,
timpul,
spaiul
naraiunii).

Figurile
de
stil.
Personificarea.
Comparaia.
Enumeraia. Repetiia.
Epitetul.

momentele
subiectului; timpul i
spaiul n naraiune).
Descrierea. Dialogul.
Antiteza.
Versificaia
de rim.

poeziei
i
ideea Caracterizarea
transmis de aceasta). personajelor.
Structura
textelor
Figurile
de
stil. lirice. Eul liric.
Repetiia
fonetic
(aliteraia). Metafora. Figurile
de
stil.
Tipuri Hiperbola
Alegoria.

Msura.

Versificaia. Tipuri de
rim. Ritmul. Piciorul
metric
(bisilabic).
Tipuri
de
ritm
(iambic i trohaic).

Versificaia. Msura,
rima, piciorul metric,
ritmul, versul, strofa
(actualizare). Versul
liber.

Genuri i specii. *Scrieri SF.


Genurile epic i liric.
1.3. Textul

1.3. Textul

1.3. Textul

1.3 Textul

Texte literare n proz


i n versuri
populare i culte
aparinnd diverselor
genuri i specii.

Texte literare
populare i culte
aparinnd diverselor
genuri i specii.
Opera epic. Opera
liric.

Texte
literare
populare i culte aparinnd diverselor
genuri i specii.

Texte
literare
populare i culte aparinnd diverselor
genuri i specii.

Texte nonliterare:

Versificaia. Versul i
strofa. Rima.
Texte
nonliterare: *programul
spectacol.
anunul, tirea.
Texte
nonliterare:
articolul de dicionar,
reclama.

Texte
nonliterare:
texte
publicitare,
de *articolul de ziar/ de
revist.

2. PRACTICA RAIONAL I FUNCIONAL A LIMBII


Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

2.2.
Comunicarea 2.2.
Comunicarea 2.2. Scrierea
scris
scris
Organizarea
i
Povestirea
unor Organizarea unui text reorganizarea
unui
ntmplri reale sau n funcie de destinaie text propriu.
imaginare.
(scrisoarea, anunul).
Compuneri narative,
4

Clasa a VIII-a
2.2.
Comentarea
unor secvene din
operele studiate sau
din texte la prima
vedere, pe baza unor

Transformarea
Relatarea. *Oferirea
textului dialogat n de informaii privind
text narativ.
diverse aspecte ale
realitii
Aprecieri personale nconjurtoare.
referitoare la textele
literare
studiate Descrierea de tip
(referitoare
la tablou, de tip portret.
personaje, figuri de Povestirea. Rezumatul
stil,
moduri
de
Motivarea
unei
expunere etc.).
opinii
personale
privitoare la textele
studiate
sau
la
fapte/persoane din
realitate.

descriptive
i cerine date.
informative; inserarea
dialogului
n Textul argumentativ
(susinerea
compuneri.
preferinelor i a
*Prezentarea unui opiniilor).
eveniment cultural
(lansare de carte,
vernisaj al unei
expoziii, premiera
unui spectacol de
teatru, festiviti de
premiere
etc.).
Descrierea
unor
personaje
sau
persoane
drept
Aprecieri personale considerate
referitoare la textele modele i motivarea
epice
i
lirice opiunilor.
studiate.

Semnele de punctuaie: punctul i virgula, linia de dialog i linia de pauz.


Semnele ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
2.

ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

1. Lexicul

1.
Lexicul 1. Lexicul
(actualizare)
Sensul cuvintelor n
Mijloacele interne de context. Mijloacele
mbogire
a de
mbogire
a
vocabularului.
vocabularului.
Familia
lexical mprumuturile.
(derivate, compuse, Pleonasmul.
cuvinte obinute prin Paronimele. Categorii
schimbarea
valorii semantice. Sinonime.
gramaticale).
Antonime. Omonime.

Cuvntul de baz.
Cuvntul
derivat.
Rdcina. Sufixele.
Prefixele.
Sinonimele.
Antonimele.
Cmpuri
lexicosemantice.

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a
1. Lexicul (actualizare)
Vocabularul
fundamental i masa
vocabularului.
Dinamica
vocabularului.
Prefixoidele*.
Sufixoidele*.
Mijloacele externe de
mbogire
a

Cmpurile
lexico- Polisemia
i vocabularului. Evitarea
semantice.
omonimia: asemnri greelilor n utilizarea
Sinonimele.
i deosebiri.
neologismelor.
Antonimele.
Cuvntul i contextul.
Omonimele (omofone
Sensul propriu (de baz
i
omografe).
i secundar) i sensul
Arhaismele
i
figurat.
Sinonimele.
regionalismele.
Antonimele.
Omonimele. Cuvintele
polisemantice.
Paronimele.
Pleonasmul.
2.
Noiuni
fonetic

de 2. Noiuni de fonetic

2. Noiuni de fonetic

2. Noiuni de fonetic

Regulile de desprire Folosirea corect a Valorile stilistice ale


Sunetul i litera: a cuvintelor n silabe. accentului n limba nivelului fonetic ntrcorespondena dintre
romn.
un text literar.
Ortografia
pentru
acestea.
desprirea n silabe.
Grupurile de sunete
(diftongul,
triftongul). Hiatul.
Silaba.
3. Noiuni elementare
de
sintax
(actualizarea
cunotinelor
din
ciclul
primar).
Propoziia simpl i
propoziia dezvoltat.

3. Noiuni de sintax 3. Propoziia fr


(actualizare).
Felul subiect. Locuiunea
propoziiilor. Fraza. verbal. 3.4.
Propoziia
regent.
Elementul
regent.
Coordonarea
i
subordonarea.

Dezvoltarea
unei Atributul (adjectival,
propoziii simple.
substantival,
pronominal,
Propoziia afirmativ adverbial)
i
propoziia
negativ.
Complementul

3. Noiuni de sintax.
Enunul.
Fraza.
Relaiile sintactice n
propoziie i n fraz
(actualizare). Cuvintele
i
construciile
incidente. Punctuaia
lor.
Predicatul
verbal/predicatul
nominal/predicatul
nominal
incomplet.
Propoziia subordonat

Propoziia
enuniativ
propoziia
interogativ.

necircumstanial
i (direct,
indirect)
circumstanial (de loc,
de timp, de mod)

predicativ. Probleme
ale acordului (acordul
dup neles, acordul
prin atracie).

Sintaxa propoziiei:
Predicatul
verbal.
Predicatul nominal.
Numele
predicativ
simplu i multiplu.

Subiectul i propoziia
subordonat subiectiv.
Natura
elementului
regent al propoziiei
subiective.

Subiectul exprimat
(simplu i multiplu)
i
subiectul
neexprimat
(subneles i inclus).

Atributul i propoziia
subordonat atributiv.
Utilizarea corect a
pronumelui relativ care
introduce atributiva.

Acordul predicatului
cu
subiectul
n
persoan i numr
(actualizare).

Complementul direct i
propoziia subordonat
completiv direct.
Complementul indirect
i
propoziia
subordonat
completiv indirect.

Atributul.
Complementul.
Fraza:
principal.
secundar.
format
propoziii
i
secundare.

Propoziia
Propoziia
Fraza
din
principale
propoziii

Complementele
circumstaniale
propoziiile
subordonate
circumstaniale.

4. Morfologia

4. Morfologia

4.Morfologia

Verbul.
Modurile
personale i modurile
nepersonale.
Timpurile modului

Verbele predicative i
verbele
nepredicative:
copulative (numai a

Verbul (actualizare).
Alte
verbe Pri
de
copulative: a ajunge, neflexibile.
a iei, a se face, a
7

Pri
de
flexibile.

vorbire
vorbire

indicativ.
Verbele
auxiliare: a fi, a avea,
a vrea.
Valorile
sintactice
i
semantice
ale
verbului a fi.

fi, a deveni) i
auxiliare. Modurile
personale. Timpuri.
Modurile
nepersonale.

rmne, a nsemna, a
prea.
Diatezele:
activ,
pasiv,
reflexiv.
Valori
expresive
ale
verbului n diferite
Substantivele
contexte (aplicativ).
Substantivul comun defective de singular Verbele personale i
i
substantivul sau
de
plural. verbele impersonale.
propriu.
Genul. Substantivele
Numrul. Articolul colective.
Substantivul
hotrt.
Articolul
(actualizare).
Pronumele
personal,
nehotrt. Articolul
Locuiunea
pronumele
posesiv
i
genitival (posesiv).
substantival.
adjectivul
pronominal
Acordul n gen i n
ai
numr al articolului posesiv, pronumele Substitui
i substantivului:
genitival
cu demonstrativ
adjectivul pronominal Pronumele personal,
substantivul
posesiv,
determinat. Cazurile demonstrativ.
demonstrativ.
substantivului.
Numeralul cardinal i Pronumele
i
Utilizarea corect a numeralul
ordinal. adjectivul pronominal
substantivelor proprii Valoarea
nehotrt. Pronumele
n dativ-genitiv.
substantival
i i
adjectivul
adjectival
a
Pronumele personal:
pronominal negativ.
numeralului.
persoana, numrul,
Pronumele
i
genul (actualizare). Determinanii
adjectivul pronominal
Formele accentuate substantivului
interogativ.
i neaccentuate ale Adjectivul
Pronumele
i
pronumelui personal, (actualizare).
adjectivul pronominal
pronumele personal Articolul
relativ.
Pronumele
de politee. Formule demonstrativ
relativ compus ceea
reverenioase
de (adjectival). Gradele ce.
Acordul
adresare.
pronumelui relativ.
de comparaie.
Adjectivul
Numeralul cardinal 3.4.5.
Prile
de pronominal
de
i numeralul ordinal. vorbire neflexionare: ntrire.
Adverbul, Prepoziia,
Adjectivul.
3.4.3.2.
Numeralul
Adjectivele variabile Conjuncia
8

(formele flexionare)
i
invariabile.
Acordul
cu
substantivul n gen,
numr i caz. Topica
adjectivului.

Interjecia.

(actualizare).

3.5.
Sintaxa
propoziiei
(actualizare). 3.5.1.
Predicatul. Predicatul
verbal i predicatul
nominal (numai cu
verbele copulative a fi
i a deveni).

3.4.4. Determinanii
substantivului
Adjectivul
(actualizare).
*Mijloacele
expresive de redare a
superlativului absolut
n limba romn
actual. Locuiunea
3.5.2.
Subiectul adjectival.
Subiectul exprimat i
subiectul neexprimat 3.4.5.
Prile
de
(subneles i inclus). vorbire neflexibile:
Acordul predicatului Adverbul
cu subiectul.
(actualizare).
Adverbele
3.5.3.
Atributul interogative, relative,
(actualizare).
*nehotrte.
Locuiunea
adverbial.
Adverbele
predicative
i
locuiunile adverbiale
predicative.
Prepoziia
(actualizare).
Locuiunea
prepoziional.
Regimul cazual.
Conjuncia
(actualizare).
Conjunciile
locuiunile
conjuncionale
coordonatoare

subordonatoare.
Interjecia
(actualizare)
Se sugereaz ca, n prezentarea problemelor noi, profesorul s actualizeze cunotinelor asimilate anterior de ctre
elevi, avnd ca baz texte ilustrnd limba romn contemporan i situaii de comunicare real. Dimensiunea
stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului textelor literare i de cte
ori profesorul gsete soluia practic cea mai eficient. ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele
prevzute de DOOM, ediia a II a.

Subiectele vor conine texte-suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse n program. Aceste texte
trebuie s respecte urmtoarele criterii: valoric, estetic, formativ, adecvare la vrsta elevilor.
Subiectele pentru clasa a V-a vor respecta programa pentru clasa a V-a i planificarea pn la data
susinerii fiecrei etape a olimpiadei.
Subiectele pentru clasele a VI-a a VIII-a vor respecta planificarea materiei, la fiecare clas, pn la
data susinerii etapelor olimpiadei i vor valorifica achiziiile elevilor din clasele anterioare, astfel:
Clasa a VI-a programa pentru clasa a VI-a, conform planificrii pn la data susinerii olimpiadei i
programa integral a clasei a V-a
Clasa a VII-a programa pentru clasa a VII-a, conform planificrii pn la data susinerii olimpiadei i
programa integral a claselor a V-a i a VI-a
Clasa a VIII-a programa pentru clasa a VIII-a, conform planificrii pn la data susinerii olimpiadei i
programa integral a claselor a V-a, a VI-a i a VII-a

10

OLIMPIADA DE LIMB I LITERATUR ROMN


gimnaziu
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte
SUBIECTUL I Lectura

50 de puncte

Citete cu atenie textele de mai jos:


Text nonficional

Text ficional

a. nelegerea textului ficional/nonficional 12 puncte


1. 6 puncte
2. . 6 puncte
b. Scriere despre textul ficional/nonficional 30 de puncte
Redactarea rspunsului la punctul b 8 puncte
SUBIECTUL al II-lea Practica raional i funcional a limbii (exprimarea n
scris a opiniei personale despre o idee, tem, obiect, personaj etc.) 10 puncte
SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcie a comunicrii (fonetic, vocabular,
morfosintax) - 50 de puncte
15p
25p
35p
45p
55p
65p
75p
85p
95p
10..5p

11