Sunteți pe pagina 1din 14

1.

INTRODUCERE
2. CONSIDERATII GENERALE
2.1 Incadrarerea teritoriala a stabilimentului
2.1.1 Valorificarea teritoriului, context urbanistic, impact vizual
2.1.2 Sol si ape subterane
2.1.3 Calitatea aerului
2.1.4 Informatii hidrografice
2.1.5 Zgomot si poluare fonica
2.1.6 Elemente importante pentru mediu
2.2 Informatii generale asupra stabilimentului
2.2.1 Informatii despre stabiliment
2.2.2 Activitati si produse
3. ANALIZA ACTIVITATILOR SI IDENTIFICAREA INPUT-URILOR SI OUTPUTURILOR
4. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU ALE STABILIMENTULUI
4.1 Consum Energetic
4.2 Consum si Aprovizionare cu Apa
4.3 Materii Prime
4.4 Materiale Auxiliare
4.5 Emisii in Atmosfera
4.6 Deversari hidrice
4.7 Deseuri
4.8 Poli Cloro Trifenili si Poli Cloro Bifenili (PCT si PCB)
4.9 Substante Daunatoare Stratului de Ozon
4.10 Zgomot
4.11 Contaminarea solului
4.12 Impactul produselor finite asupra mediului
4.13 Alte aspecte de mediu
4.14 Aspecte de mediu indirecte
4.15 Incidente anterioare
5. ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE
1. INTRODUCERE
Prezentul document ofera o descriere a chestiunilor de mediu ale stabilimentului Pirelli
TYRES ROMANIA si reprezinta notiunile de baza necesare dezvoltarii si mentinerii
Sistemului de Gestiune a Mediului inconjurator in conformitate cu norma ISO 14001.
In document sunt identificate si descrise aspecte de mediu referitoare la activitatile,
produsele si serviciile stabilimentului in conditii normale si anormale si de urgenta, acolo
unde s-a considerat necesar.
Utilizand metodologia definita in procedura EMP 31-01 Sector sunt identificate si
evaluate aspectele de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra
mediului. Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu semnificative constituie
elementul fundamental pentru implementarea Sistemului de Gestiune a Mediului
inconjurator in PIRELLI TYRES ROMANIA stabilimentul, deoarece trebuie sa se
regaseasca in toate fazele implementarii si, in mod special, in planificarea
obiectivelor/masurilor de mediu.
2. CONSIDERATII GENERALE

2.1 Incadrarea teritoriala a stabilimentulului


2.1.1 Valorificarea teritoriului, context urbanistic, impact vizual
Stabilimentul PIRELLI TYRES ROMANIA se afla in zona industriala situata in sud-estul
ariei periferice a centrului urban Slatina, la iesirea catre Draganesti.
Aceasta se afla in regiunea superioara a orasului la o cota de 127 m sub nivelul marii,
intr-o arie delimitata la sud de strada ce duce catre orasul Draganesti.
Vecinatati importante:
La sud: DJ 548 Slatina-Draganesti si SC PRYSMIAN SRL
Drum de expluatare
La est proprietati private
La vest SC CORD Romania SRL
Din punct de vedere estetic, exceptand emisiile de vapori in atmosfera, provenite din
turnurile de racire evaporare si vizibile numai in perioadele reci (in aceleasi perioade e
vizibil si fumul iesit din caminul cazanelor), stabilimentulul se incadreaza in mod pozitiv
si organic in teritoriul ocupat cu o cota buna de arii verzi atat in zonele interne cat si in
cele ale perimetrului.
2.1.2 Sol si ape subterane
Analiza solului si a subsolului zonei in care se afla stabilimentul a fost extrasa din
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pregatit pentru proiectul de contruire
a stabilimentului de societatea Rionvil, specializata in astfel de studii (si din studiul
hidrologic depus penturevizuirea autorizatiei SGA)
2.1.2.1 Caracteristici litostratigrafice
Pe toata aria pe care se afla stabilimentul, se gasesc de la 0.00 metri pana la 0,8
metrimateriale argiloase de culoare rosie si maro. De la 0,7 la 0, 8 se gaseste un
complex argilos de culoare maro si in cateva arii galben. Acest tip de sol ramana acelasi
pana la adancimea de15m.
Solul argilos de suprafata are culoarile maro, rosu pana la gri si galben, cu proprietatea
de a fi argile active si contractabil.
2.1.2.2 Caracteristici hidrogeologice
Din punct de vedere hidrogeologic, Slatina apartine unitti morfo-hidrologice
Cotmeana.
Lucrarile de prospectiuni executate in zona Slatina in jurul cotei de +83 m au pus in
evidenta urmatoarele strate acvifere si anume:
A. stratul acvifer al terasei Slatina;
B. stratul acvifer al depozitului Romanianului Superior;
C. stratul acvifer al depozitului Romanianului Mediu;
D. stratul acvifer al luncii Oltului.
2.1.3 Calitatea aerului
Este disponibil raportul dat de Regia Publica de Mediu Slatina asupra calitatii aerului din
oras. Calitatea aerului nu este nici deteriorata, nici mediocra, ci se afla intre limitele
normale prevazute in standardul STAS 10195/75. Stabilimentul este situata intr-o zona
cu o calitate aaerului tipica pentru o zona industriala si caracterizata de un trafic rutier
ridicat.
2.1.4 Informatii hidrografice
In partea de vest PIRELLI TYRES ROMANIA la 1000 m se gaseste un mic rau
Urlatoarea care mai departe este un confluent al Milcovului Pirelli Tyres Romania

foloseste acest rau pentru evacuarea apelor pluviale adunate de pe platforma


stabilimentului. Raul se opreste mai intai intr-o statie de depurare a apei evacuate si
abia apoi se varsa in Olt. Acest rau este folosit si de alte societati pentru evacuarea
apelor industriale care rezulta din diversele procese tehnologice si care respecta norma
NTPA002.(vezi Studiul hidrlologic- efectuat pentru Determinarea debitelor maxime pe
Paraul MILCOV)
2.1.5 Zgomot si poluare fonica
Pana in acest moment, Primaria Slatina si institutiile publice interesate nu au semnalat
poluare fonica in aceasta arie. Trebuie precizat ca stabilimentul se afla situata intr-o
zona cu prevalenta industriala, totusi diagrama fonica de mediu a zonei nu este
realizata. Periodic, institutiile de Mediu din Slatina efectueaza o monitorizare a ariilor
mai critice ale orasului din acest punct de vedere.
2 Informatii generale asupra stabilimentului
2.2.1 Informatii despre stabiliment
In prezent suprafata de teren cumparata de SC PIRELLI TYRES ROMANIA SRL este
de aproximativ 400.000 mp
In perioada urmatoare la nivelul stabilimentului Pirelli vor aparea modifcari semnificative
datorita procesului de extindere a capacitatii de productie.
Planul general de organizare a fabricii va fi actualizat periodic odata cu preluarea si
punerea in functiune a fiecarei arii ce urmeaza a fi construita.
2.2.2 Activitate si produse
Activitatea societatii Pirelli la Slatina a inceput in anul 2006, iar in mod oficial aceasta a
fost deschisa luna Mai.
In principal stabilimentul Pirelli Tyres Romania produce anvelope de tip radial
Cantitatea de anvelope ce urmeaza a fi produsa este actualizata lunar conform Master
Plan (MP).
3. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU ALE STABILIMENTULUI
In acest capitol sunt indicate si descrise toate aspectele de mediu legate de activitatile
societatii.Consumurile de energie, gaz si apa sunt evaluate pentru fiecare zona in parte
iar evidenta cantitativa se face lunar de catre Responsabilul Energetic, raportarile catre
grup si sunt raportate la Master Plan (MP)
3.1 Emisii in Atmosfera
Lunar emisiile in atmosfera sunt monitorizate conform autorizatie de mediu si Planul de
automonitorizare
Prezentam in continuare cei mai importanti parametri si corespunzatoarele limite
prevazute de lege, pentru monitorizarea emisiilor (monitorizare efectuata de catre
Laboratorul din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului). In urma analizei acestora s-a
constatat ca ne incadram in limitele legale.

Tabelul de mai jos prezinta parametii legali pentru efectuarea determinarilor in punctele
de evacuare a aerului din incinta(rapoartelor de incercare emise de catre Laboratorul
din cadrul Agentia pentru Protectia Mediului Olt, privind emisiile de poluanti).

3.2 Deversari hidrice


Stabilimentul nu deverseaza apele de proces in ape superficiale
Facem mentiunea ca din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate de proces, apele de
racier fiind recirculate in proportie de 95 %.
Pentru moment nu exista la Pirelli Tyres Romania o instalatie de epurare pentru a putea
mentine parametrii calitatii apei in limitele Tabelului 3 din NTPA 002/ 2002.
In tabelul 3.2 ce urmeaza se introduc unii din cei mai importanti parametri si
corespunzatoarele limite prevazute de lege. Apele curate din serviciile igienice sunt
deversate in canalizarea publica.
Tabelul 3.2 - Valori limita ale parametrilor apelor menajere deversate din instalatia
de depurare a Stabilimentului.

Nu sunt prezenti in stabiliment.


3.4 Substante daunatoare Stratului de Ozon
Nu sunt prezente. Instalatia de incalzire si de racire foloseste un sistem cu apa
rece/calda
(chiller-ul foloseste un freon R 407 C ecologic(friendly ozone).
3.5 Zgomot
In iulie 2007 s-au facut masuratori la limita incintei Pirelli Tyres Romania de catre
Laboratorul
din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului pentru a determina zgomotulului iar
valoarea

obtinuta pentru nivelul echivalent de zgomot nu a depasit valoarea maxima admisa


conform 10009/88(65 dB(masuratori repetate in mai 2011, ultima actualizare in 29.10 .
2013)3.6 Contaminarea solului ( Rezervoare / Containere ingropate )
Deoarece este betonata atat curtea, cat si caile acces posibilitatea scurgerilor
accidentale de materii prime si de produse petroliere este exclusa.
3.7 Alte aspecte ambientale
3.7.1 Emisii mirositoare
In perimetrul stabilimentului SC PIRELLI TYRES ROMANIA nu sunt simtite mirosuri
imputabile activitatii fabricii.
3.7.2 Vibratii
In stabilimentul nu se desfasoara lucrari sau activitati care sa produca vibratii
importante.
3.7.3 Semnalari si plangeri ale comunitatii
Stabilimentul nu a primit plangeri din exterior.
3.8 Aspecte de Mediu indirecte.
3.8..1 Contractori
SC PIRELLI TYRES ROMANIA utilizeaza societati externe pentru diverse lucrari (de
tamplarie metalica/ intretinere mecanica/ electrica, instalarea de noi utilaje, lucrari de
constructie,curatenie si gradinarie)
Impactul acestor activitati asupra mediului este cu siguranta in urma analizei aspectelor
de mediu este nerelevant in conditii normale.
Conditii anormale:
Se refera la scurgeri accidentale in cantitati modeste a unor substante asimilabile
cazuisticii normale in cadrul unor lucrari interne.
3.8.2 Furnizori
Furnizorii ce au o o mare relevanta din punct de vedere al impactului asupra mediului
sunt transportatorii si eliminatorii de deseuri periculoase si nu cei carora se solicita
respectarea legislatiei din punct de vedere al autorizatiei.
OBIECTIV
Aceasta instructiune defineste fluxul de deseuri generate la nivelul amplasamentului Pirelli Tyres
Romania, deseuri rezultate din activitatea proprie.
2. SFERA DE ACTIVITATE
Prezenta identificare include deseul rezultat din activitatea de productie, excluzand
activitatile externalizate.
Activitati principale evaluate:
Aria 400 - Magazia de materii prime si auxiliare are rol de depozitare
Banbury 101+111 = Amestecarea cota 20 dozare negru de fum+silica
- cota 7 dozare manuala/semiautomata / automata chimicale + alte component
- cota 0 prelucrare termica produs final compound
- Laborator - verificarea/ testarea proprietatilor fizico chimice si de calitate a materiilor prime
Semifabricate 102+112 = prelucrare compound in vederea obtinerii componentelor de cauciuc
semifabricate
Activitati conexe desfasurate in Aria Semifabricate
Arie productie camere: producere camere vulcanizare
Confectionare 103+113 = prelucrare semifabricate in vederea obtinerii carcasei de faza 1, respectiv
faza 2 = anvelopa cruda
Activitati conexe desfasurate in Aria Confectionare
Atelier matrite : montare/ demontare /curatare matrite

Atelier mecanic : montare/ demontare /curatare componente mecanice - parte a departamentului


mentenanta
Atelier carcase - recuperarea benzii de pe carcasele rebut, atunci cand calitatea o permite
Vulcanizare 104+114 = vulcanizare anvelopa cruda = anvelopa vulcanizata
Activitati conexe desfasurate in aria vulcanizare
Zona depozitare matrite + containere
Finitura 105+115 = control si marcare anvelopa vulcanizata = produs final conformitate cerinte
calitate
Alte activitati desfasurate in aria Finitura
Arie productie GT
3. Codificare deseuri generate in mod constant

Transportul deseurilor
1.0.Scopul
Aceasta procedura este elaborata in baza reglementarilor in vigoare, pentru autorizarea si
controlul
transportului de deseuri periculoase si nepericuloase produse pe amplasamentul Pirelli.
Procedura de reglementare si control al transportului de deseuri se aplica deseurilor periculoase
si
nepericuloase prevazute in legislatie privind evidenta gestiunii deseurilor privind transportul
deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
2.0. Sfera de actiune
Acesta procedura se aplica tuturor operatiunilor de transport teritoriul Romaniei a deseurilor
generate pe
pe amplasamentul Pirelli si care sunt:
a) destinate eliminarii/valorificarii finale in instalatii autorizate din Romania

b) destinate tratarii (inclusiv eliminare intermediara)


c) destinate colectarii/stocarii temporare
Aceasta procedura NU se aplica transporturilor de deseuri transferate in State Membre sau
importului/exportului si NU se aplica transportului de deseuri municipale preluate in baza unui
contract, de
la persoane fizice.
3.0. RESPONSABILITATI

4.0. TRANSPORTUL DESEURILOR


Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatorii economici care detin autorizatie de
mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare /stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare.
Este interzis transportul deseurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare
/stocare temporara /tratare /valorificare /eliminare fara respectarea prezentei proceduri.
Transportul deseurilor se efectueaza de la generator sau detinator, denumit in continuare
expeditor catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare/stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare,denumit in continuare destinatar.
4.1. TRANSPORTUL DESEURILOR PERICULOASE
Operatiunea de transport al deseurilor periculoase poate incepe dupa obtinerea acordului tuturor
partilor implicate prin semnarea si stampilarea Formularului pentru aprobarea transportului
deseurilor periculoase (modelul in vigoare conform legislatiei) document intocmit de catre HSE
Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat, este
transmis catre destinatarul deseurilor periculoase.
Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat de catre
destinatar, se transmite de catre acesta, la agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei
raza teritoriala se afla instalatia de tratare/ valorificare/eliminare, pentru a obtine din partea
acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase, termenul maxim de
raspuns fiind de 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate.
Documentul pentru aprobarea transportului, care contine aprobarile date de catre agentia
pentru protectia mediului si acceptarea de catre destinatar a deseurilor periculoase, se transmite
expeditorilui, care il prezinta inspectoratului de protectie civile sub a carei jurisdictie se afla,
pentru avizarea rutei transportului de deseuri periculoase.

Formularele pentru aprobarea transportului, , se intocmesc in 6 exemplare originale si se


indosariaza dupacum urmeaza:
- un exemplar la expeditor;
- un exemplar la destinatar;
- un exemplar la transportator;
- un exemplar la agentia pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea
transportului;
- un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carei raza teritoriala se
afla expeditorul deseurilor periculoase
- un exemplar la agentia pentru protectia mediuluiin a carei raza teritoriala se afla expeditorul
deseurilor periculoase.
Pentru deseurile periculoase generate in cantitate mai mica de 1t/an, se completeaza
Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, (model conform legislatiei in vigoare) In
aceasta situatie nu trebuie sa se obtina aprobarea agentiei pentru protectia mediului in raza careia
se afla destinatarul deseurilor periculoase.
Fiecare transport de deseuri periculoase care sunt generate intr-o cantitate mai mare de 1t/an din
aceeasi categorie de deseuri periculoase trebuie sa fie insotit de formularul de
expeditie/transport deseuripericuloase (anexa2) si de formularul pentru aprobarea
transportului deseurilor periculoase (anexa1).
Expeditorul semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase.
Transportatorul semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri
periculoase, la primirea deseurilor periculoase.
Destinatarul , la primirea deseurilor periculoase semneaza si stampileaza formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase confirmand acceptarea deseurilor periculoase .
La transportul de deseuri ulei pe langa formularele amintete mai sus (formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase si de formularul pentru aprobarea transportului
deseurilor periculoase, fisa tehnica de securitate ) se adauga si declaratia pentru livrarea
uleiurilor uzate.
Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase(anexa2) se intocmeste in 6 exemplare si se
pastreaza in acelasi mod ca si formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase.
In cazul in care se realizeaza transporturi de deseuri periculoase din aceeasi categorie catre
acelasi destinatar, urmand aceeasi ruta de transport stabilita in formularul pentru aprobarea
transportului deseurilor periculoase, cu o frecventa mai mare de un transport pe luna, expeditorul
este obligat sa transmita catre inspectoratul pentru situatii de urgenta formularul de
expeditie/transport deseuri periculoase numai la efectuarea primului transport.
Incepand cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase, expeditorul este obligat sa
informeze Inspectoratul pentru situatii de urgenta cu 48 de ore inaintea efectuarii fiecarui
transport de deseuri periculoase, prin fax, nota telefonica sau e-mail la 0249 43 22 88
Destinatarul, dupa efectuarea operatiunilor de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/
eliminare, semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase,
mentionand ca activiteatea de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare a
deseurilor periculoase s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite o copie a
acestuia la:
- expeditorul deseurilor periculoase;
- agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla expeditorul
deseurilor periculoase ;

- agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/
valorificare/ eliminare.
Departamentul Waste este responsabil de completarea Formularul de expeditie-transport deseuri
periculoase (anexa2 - model conform legislatiei in vigoare)
Dupa ce mijlocul de transport a fost incarcat se cantareste si potrivit notei de cantar se
completeaza avizul si anexa 2 la rubrica: cantitatea deseurilor transportate
Transportul de deseuri periculoase care se genereaza intr-o cantitate mai mica de 1 tona/an din
aceeasi categorie de deseuri se efectueaza in baza Formularului de expeditie/de transport
prezentat in anexa nr. 2, in care se precizeaza clar ca aceste deseuri sunt generate intr-o cantitate
mai mica de 1 tona/an.
In cazul transporturilor de deseuri periculoase din aceeasi categorie catre acelasi
destinatar,urmand aceeasi ruta de transport stabilita in formularul pentru aprobarea transportului
deseurilor periculoase , cu o frecventa mai mare de un transport pe luna formularul de
expeditie /de transport se pastreaza la expeditor, transportator si destinatar destinatarul
deseurilor periculoase, acesta din urma avand obligatia sa raporteze anual agentiei pentru
protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla
Formularul de expeditie/ de transport se prezinta de catre expeditor sau destinatar, la solicitarea
organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor.
ResponsabilulWaste se asigura ca transportatorul are toate documentele mentionate mai sus, si
verifica valabilitatea Autorizatiile ADR conform legislatie in cazul transportului de deseuri
periculoase.
Responsabilul HSE intocmeste lunar (pentru luna anterioara) si transmite ISU un raport cu
urmatoarele informatii:

2. 1. Transportul deseurile nepericuloase


Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare
deseuri nepericuloase (model conform legislatiei in vigoare)
Formularul de incarcare descarcare deseuri se completeaza de catre expeditor in 3 exemplare si se
arhiveaza dupa cum urmeaza:
-un exemplar semnat si stampilat la expeditor
-unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta
deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport
- iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului .
Dupa semnarea si stampilarea formularului de incarcare-descarcare de catre destinatar, acesta il
transmite expeditorului prin fax sau posta, cu confirmare de primire.
Fiecare transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie insotit de un Formular de incarcare
descarcare deseuri nepericuloase - anexa3, model conform legislatiei in vigoare.
Transportul deseurilor municipale, efectuat de catre operatorii economici autorizati sa presteze
serviciul de salubrizare in localitati, nu intre sub incidenta prezentei proceduri.

Reguli:
1. Este obligatoriu ca toate tipurile de deseurile periculoase si nepericuloase trebuie sa fie predate
numai pe baza de contract/comanda ferma unor colectori autorizati care sa asigure valorificarea sau
eliminarea deseurilor respective .

2. Se interzice abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si alte


operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea.
3. Transportul deseurilor se face numai dupa ce documentele enumerate in aceasta procedura si
cerute de legistatia in vigoare au fost verificate de responsabilul waste.
2.0 SFERA DE ACTIUNE
2.1. Procedura se aplica la toate locurile de munca, serviciile si birourile din cadrul Sectiei in care se
desfasoara activitati care conduc la aspecte semnificative de mediu legate de generarea, manipularea
si depozitarea deseurilor.
2.2. Procedura se aplica pentru:
- deseuri generate si stocate temporar
- deseuri valorificate/eliminate prin agenti autorizati;
- deseuri potentiale
3.0. RESPONSABILITATI
Persoana responsabila pentru actualizarea acestei proceduri este Responsabilul deMediu.
4.0. REFERINTE
SR EN ISO 14001: 2005- Sistemul de Management de Mediu .Cerinte cu ghid de utilizare
Legislatie specifica
Lista deseurilor generate din activitate:

Deseu menajer

Deseu hartie si carton

Deseu absorbanti si echipament uzat contaminat

Deseu echipamente electrice si electronice cartuse

Deseu industrial (carcase / textil / cercuri / centura / camere)


Aria Confectionare preia Semifabricatul din Aria Semifabricate in vederea confectionarii carcasei
(anvelopa cruda nevulcanizata ) conform normelor de calitate.
Toate produsele care din diverse motive nu indeplinesc integral aceste norme devin rebut industrial
care nu mai poate fi folosit in procesul nostru de productie.
Carcasele rebut merg in aria de recuperare material reciclabil.
Acele materiale care nu mai pot fi recuperate intern sunt evaluate in Aria de neconformitate din 103
si daca sunt declarate rebut final (waste) sunt tranferate pe baza buletinului de neconformitate in Aria
intermediara 112
Dupa identificarea celor mai bune practici de reutilizare/reciclare si/sau valorificare aceste materiale
sunt predate pe baza de contract, unui agent economic autorizat conform legislatiei in vigoare
Resp. Waste organizeaza transportul, tine o evidenta cantitativa pe care o transmite Responsabilului
HSE in vederea raportarii catre autoritati.