Sunteți pe pagina 1din 16

BREVIAR DE CALCUL

Necesarul de ap potabil pentru consum igienico - sanitar


Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalaiilor
de alimentare cu apa potabila rece,apa calda de consum si hidrani, s-au fcut
conf. STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul, dup cum urmeaz:
Debitul de ap potabil aferent consumului menajer se va asigura
de la puurile din incinta.
Necesarul de ap, calculat conform STAS 1478 90 are
urmtoarele valori :
Numr consumatori (N)
Personal pe zi: N1 = 200
Personal TESA N2 = 200

Debite specifice
qs1 = 50 l/om zi
qs2 = 20 l/ zi

Consum mediu zilnic


Qzi med = (qs x N) / 1.000 (m3/zi)
Qzi med= (200 x 50+ 200 x 20) / 1.000 = 14.0 m 3/zi

Consum maxim zilnic


Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.2 * 7.0 = 16.8 m3/zi
Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic

16

Consum orar maxim


Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max = (1/24) * 2.8 * 8.4 = 1.96 m3/h
Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)
Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a fcut conform
STAS 1478-90, cu relaia ;
pentru E 2.0

qc a * b * c * E l/s

c = 1.6;

a = 0.15 ; b = 1.0

APA RECE

E = E1 + E2
E1 = suma echivalenilor bateriilor amestectoare de apa rece cu apa calda;
E2 = suma echivalenilor bateriilor de apa rece;
- presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc
Unde: Hg = 12.0
Hu

[ mH2O ];

mH2O ;

= 3,0

mH2O ;

Hlin = 10,0

mH2O ;

Hloc = 3,5 mH2O ;


Hnec =28.5 mH2O;

17

Instalaia de canalizare menajera


Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de
canalizare, Qu se calculeaz cu relaia:
Qu = 0,8 x QS
In care QS - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic
mediu, zilnic maxim si orar maxim )
Astfel :
Debitul zilnic mediu
Qu zi med = Qzi med x 0.8 = 7.0 * 0.8 = 11.2 m3/zi
Debitul zilnic maxim
QU zi max = Qzi max x 0.8 = 8.4 * 0.8 = 13.44 m3/zi
Debitul orar maxim
QU orar maxim= Qorar max x 0.8 = 0.98 * 0.8 = 1.56 m 3/zi
Debitele de dimensionare ale retelei de canalizare menajera Q c se
determina cu relaia :
Qc Qs q s max

unde :
Qs a * c * E s

; reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor de

debit;
- E= 267.5 reprezint suma echivalenilor de scurgere ;
- Qs max= 1,15 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ;
- a= 0,33 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei
in reeaua de distribuie ( furnizare continua ).
- c= 0,70 coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii ;

18

Qc Qs q s max 0.33 * 0.7 * 267.5 1.15 4.92l / s

Debitele de ape pluviale


Considerndu-se cerinele STAS 1846-90 pentru vom avea:
1. Apele pluviale de pe suprafaa halelor, in sistem vacuum (sistem
GEBERIT)
- suprafaa de colectare

S = 39450 mp

- frecventa de calcul a ploii

f = 2/1

- intensitatea ploii de calcul pentru o durata a ploii


de 5 minute si o frecventa f = 2/1
- coeficient de debit
- debitul de calcul

I = 300 l/hasec

= 0,90
q c 0,0001 39450 300 0,9 0,8 852l / sec

2. Apele pluviale de pe suprafaa betonate (parcri, drumuri, trotuare)


- suprafaa de colectare

S = 29862 mp

- frecventa de calcul a ploii

f = 2/1

- intensitatea ploii de calcul pentru o durata a ploii


de 5 minute si o frecventa f = 2/1
- coeficient de debit
- debitul de calcul

I = 300 l/hasec

= 0,90
q c 0,0001 29862 300 0,9 0,8 645l / sec

Calculul rezervorului de retentie ape pluviale

Conform art. 3.4 din STAS 1846 90 debitele de calcul pentru staiile de
pompare si bazinele de retenie sunt, la intrare, cele stabilite pentru tronsoanele

19

pe care acestea le deservesc, iar la ieire cele aferente unei durate a ploii de
calcul suplimentata cu timpul de trecere prin bazin.
Bazinele de retentie se dimensioneaz fie pentru volum, fie pentru
capacitatea de descrcare a bazinului ( prin pompare in cazul nostru), alegnduse varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.
Debitele pentru ape meteorice se calculeaz conform art. 2.1.6 din STAS
1846 90 astfel :
Debitul de calcul s-e stabilete cu relaia :
QP = m I S Sc [ l/s]
unde:
m = 0.9 - coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, pentru
o durata a timpului de calcul mai mare de 40 de minute m = 0.9;
Sc = [ ha ] - suprafaa bazinului de canalizare aferent seciunii de calcul
= 0,90 - coeficient de scurgere aferent suprafeei S de calcul, astfel
pentru pavaje

din asfalt si beton = 0,90

I = 30 [l/s ha] (pentru t=180 min) - intensitatea normata a ploii de calcul, in


funcie de durata ploii de calcul t conform STAS 9470-73.
Volumul bazinului de retentie :
VBR = QP t [ l] = (QP t)/1000 [ m3]
Calculul bazinului :
Suprafee colectate:
-

Hala de depozitare 39450 m2;

Platforma 29862 m2;

Total = 69312 m2;

20

Astfel apa din bazinele de retentie va fi evacuata prin pompare, deci in


funcie de timpul de evacuare al apei din bazinul de retentie si capacitatea de
absorbie a solului in care va fi infiltrata apa, vom alege mpreuna cu beneficiarul
pompele de evacuare a apelor meteorice .

21

Instalaia de hidrani interiori


Breviar de calcul
Caracteristicile cldirii pentru calculul necesarului de apa necesar stingerii
incendiilor, sunt :
Corespunztor prevederilor NP 086 05 Anexa 3, este obligatorie
prevederea hidranilor de incendiu interiori cu urmtoarele caracteristici :
- Debitul specific minim al unui jet :

qih = 2,50 l / sec;

- Numrul de jeturi in funciune simultana pe cldire : 2


- Lungimea minima a jetului compact :

Ic = 6,0 m.;

- Debitul de calcul al instalaiei :

Qih = 5,00 l / sec.

Timpul teoretic de funcionare a hidranilor interiori este, in baza STAS


1478 90, al.3.2.3.1., de 10 minute
Se vor utiliza hidrani de 2, STAS 2501, echipai cu eava de refulare cu
diametrul orificiului final de 14 mm, care asigura:
- debitul specific = 2.5 l/s;
- presiunea necesara la ajutajul evii de refulare = 14,55 mH 2O;
- lungimea jetului compact: 10 m;
- presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc
Unde: Hg
Hu

mH2O ;

= 12.0 mH2O ;
= 14,6 mH2O ;

Hlfurtun = 2,0 mH2O ;


Hlin
Hloc

= 9,5 mH2O ;
=3,5 mH2O ;

Hnec = 41.6 mH2O ;

22

Instalaia de stingere automata cu sprinklere


Caracteristicile hidraulice, geometrice si funcionale ale sprinklerelor de
care se tine seama la alegerea tipurilor si numrului acestora sunt :
-

debitul specific qsp ( l/s ), realizat la o anumita presiune disponibila a


apei in seciunea orificiului de refulare, H i (mH2O);

diametrul orificiului de refulare al sprinklerului, d i (mm);

aria protejata, Ap (m2) si aria de declanare simultana a sprinklerelor, As


(m2);

intensitatea de stropire cu apa, i i (l/sm2) si intensitatea de stingere, i s


(l/sm2);

temperatura de declanare a sprinklerelor(oC).

Caracteristicile hidraulice, geometrice si funcionale ale sprinklerelor sunt


precizate de productor, pentru fiecare cap de sprinkler.
Conform art. 7.47 din Normativul NP 086 05 pentru ncperile de
depozitare cu stive nalte in lipsa unor valori determinate ale ariei de declanare,
debitul de calcul Qis, al instalaiei de sprinklere se stabilete considerndu-se
funcionarea simultana a sprinklerelor montate in compartimentul de incendiu al
cldirii, debit care poate fi limitat in cazul instalaiilor cu stingere rapida in funcie
de specificul acestora. In cadrul instalaiei de sprinklere cu stingere rapid ,
pentru pulverizarea apei este folosit un model special de sprinkler , i anume
ESFR (early suppression fast response)
Astfel n cazul de fa avem de-a face cu o cldire cu inaltimea de 11.6 m
si o inaltimea destinata depozitarii avnd 10 m.

23

Consultnd specificaiile productorului ( vezi tabelul urmtor ) vedem


tipurile

de

sprinklere

pe

care

le

putem

folosi

in

cazul

acesta.

24

Datorita faptului ca pentru tipul ESFR 17 avem nevoie de o presiune mai


mica de utilizare, acesta este tipul de sprinkler cel mai potrivit.
Rezulta debitul unui cap de sprinkler va fi :
q sp K

H 7.65l / s

K= coeficient de descarcare
K = 16.8 GPM/psi1/2 = 241.9 L/min/bar1/2
Rezulta ca sprinklerele vor avea la presiunea de utilizare de 3.6 bar, la
orificiul de stropire, un debit de apa de 7,65 l / sec.
Conform art. 12.3.2.3.3 din normele NFPA 13 in cazul folosirii sprinklerelor
cu stingere rapida numrul de sprinklere in funciune simultana este n = 12
sprinklere.
Aria minima protejata de un cap de sprinkler ESFR 17 este conform
specificaiilor productorului Ap = 7.4 m2
Astfel aria de declanare simultana a sprinklerelor este :
As = n * Ap = 12 * 7.4 = 89 m2
Debitul de calcul necesar dimensionrii conductelor instalaiei cu
sprinklere, Qis se determina considernd funcionare simultana a sprinklerelor
amplasate in aria de declanare, dintr-un compartiment de incendiu al cldirii, cu
relaia :
Qis = n * qsp = 12 * 7.65 = 91.8 l/s. , rezulta

25

Rotunjit:

Q total spr = 92,0 l / sec.

Timpul teoretic de funcionare pentru instalaia de sprinklere, este de 1


ora, corespunztor NP 086 05 art. 12.5.
Debitul de calcul si presiunea necesara vor fi asigurate in permanenta de
staia de pompare pentru sprinklere, proprie incintei.
Sprinklerele vor fi amplasate astfel incit sa asigure protejarea ntregii
suprafee a depozitului, fiind montate la plafon (tavan).
Caracteristicile tehnice ale capetelor de sprinklere, vor fi :
- Poziia de montaj

capul in jos;

- Temperatura de operare

740 C;

- Suprafaa de stropire

7,4 m2.;

- Presiune a apei la capul de debitare este de 36 m. H 2O;


- Debitul unui cap de sprinkler : qspr

7.65 l / sec.

Capetele de sprinklere vor fi astfel amplasate incit :


-

distanta maxima de amplasare 3.1 m

distanta minima de amplasare 2.4 m.

-presiunea necesara s-a determinat cu formula:


Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc
Unde: Hg

=12,00 mH2O ;

Hu

=36,00 mH2O ;

Hlin

=31,00 mH2O ;

Hloc

mH2O ;

=20,00 mH2O ;

Hnec =99 mH2O ; Hpompa = 100 mH2O


Grupul de pompare(GPSP) a fost ales astfel incit sa asigure:
Q = 92,0 l / s;
H = 10.0 bar;
A fost prevzut un grup de pompare complet echipat avand doua pompe
cu aceste caracteristici (Q = 92,0 l / si; H

= 100 mH2O) una activa si una de

rezerva , precum si o pompa pilot avnd Q=8 l/s si H=105 mH2O.

26

Instalaia de hidrani exteriori

In cadrul ansamblului de hale se vor constitui mai multe


compartimente de incendiu , cel mai mare dintre ele avnd volumul de 81200
m3; grad II rezistenta la foc.
In conformitate cu cerinele NP 086 05, art. 6.1 alin. g), avnd in vedere
existenta spatiilor de depozitare si volumul compartimentelor de incendiu
(cuprins intre 50.000 m3 si 200.000,0 m3), se vor prevedea hidrani pentru
stingerea din exterior a incendiilor.
Alimentarea cu apa se va face prin reele care asigura debitul de calcul si
presiunea necesara interveniei directe de la hidrani, asigurata de la gospodria
proprie de apa pentru stins incendiu prin reelele exterioare pentru hidrani
exteriori, in concordanta cu cerinele NP 086 05, art. 6.13 alin. a).
In conformitate cu cerinele NP 086 05, art. 6.36 si 6.4, hidranii exteriori
vor fi de tip suprateran (STAS 695) cu Dn. 100 mm., iar conductele de distribuie
care alimenteaz hidranii de incendiu exteriori, vor avea diametrul de 150 mm.
Acetia vor fi dotai cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de
furtun, evi de refulare etc.), astfel incit sa se asigure parametrii de calcul, debitul
de apa si presiunea pentru intervenia la nivelul cel mai nalt, conform
prevederilor NP 086 05, art. 6.5.

27

Accesoriile de intervenie se vor pstra in panouri PSI (pichete) montate


langa cldire sau intr-o ncpere separata din spaiul tehnic. Se vor prevedea
cate un panou PSI la 5000 metri ptrai de incinta.
Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu hidrani exteriori se
face conform NP 086 05 .
Astfel conform NP 086 05 pentru stabilirea debitelor la cldiri cu mai
multe compartimente de incendiu, debitul se alege pentru compartimentul cu
volumul cel mai mare.
Corespunztor NP 086 05 Anexa 9 :
-

la cldiri de producie obinuite;

cu gradul II de rezistenta la foc;

categoria C pericol de incendiu;

cu un volum al compartimentului de incendiu cuprins intre


50.000 m3 si 200.000,0 m3;

Astfel debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu pentru
cele sase cldiri este :
Qie = 30,00 l / sec.
Conform prevederilor NP 086 05 art. 6.27 presiunea la robinetul unui
hidrant exterior va trebui sa asigure intervenia directa, astfel ca eava de refulare
cu care se va aciona spre punctele cele mai nalte si deprtate ale acoperiului,
sa asigure un debit de 5,00 l / sec. si un jet compact de 10 m. lungime.

- presiunea necesara s-a determinat cu formula:


Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc
Unde: Hg

mH2O ;

= 12 mH2O ;

28

Hu

=15,0 mH2O ;

Hlfurtun = A * l * qih2 = 0.0015 * 120 * 52 = 4.5 mH2O ;


Hlin
Hloc

= 25,0 mH2O ;
= 10,0 mH2O ;

Hnec = 66.5 mH2O ;

A fost prevzut un grup de pompare complet echipat ( pentru hidranti


exteriori si interiori) avand doua pompe ( Q = 30,0 l / s; H = 67 mH2O; ) una
activa si una de rezerva , precum si o pompa pilot avnd Q=5 l/s si H=72 mH2O.

Timpii teoretici (normai) de funcionare pentru instalaiile


de stingere
Hidrani interiori
Timpul teoretic de funcionare a hidranilor interiori este, in baza NP 086
05 art. 6.34 de 10 minute.
Instalaii automate de stingere cu sprinklere
Timpul teoretic de funcionare pentru instalaii de sprinklere, este de 1 ora,
corespunztor NP 086 05 art. 12.5.
Hidrani exteriori
Conform NP 086 05 art. 6.34 si art. 12.5 , timpul teoretic de funcionare
pentru hidranii exteriori este de 2 ore.
29

Rezerva de incendiu
Timpul teoretic de funcionare a instalaiilor de stingere a incendiilor,
stabilit corespunztor NP 086 05 art. 6.34 si art. 12.5 , este de:
- 10 min. pentru hidrani interiori;
- 60 min. pentru sprinklere;
- 120 min. pentru hidrani exteriori.
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pstrat intr-un rezervor
de acumulare suprateran adiacent staiei de pompe, fiind calculat in conformitate
cu cerinele STAS 1478 - 90, pentru fiecare tip de instalaie, astfel:

- hidrani interiori:
V hi = 5,00 I / sec. x 10 min. x 60 sec. = 3.000 I = 3 m3;
- sprinklere:
V sprinklere = 92,00 I / sec. x 60 min. x 60 sec. = 331.200 I 332 m 3;
- hidrani exteriori:
V he = 30,0 I / sec. x 120 min. x 60 sec. = 216.000 I = 216 m 3;
Volumul util al rezervorului de acumulare a apei pentru stingerea
incendiilor, rezultat din calcul, va fi:
Vutil al rezervorului de acumulare = 3 m3 + 332 m3 + 216 m3 = 551 m3.
Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata intr-un
rezervor, amplasat suprateran.

30

Se va asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formaiilor de


pompieri din rezervorul de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor, prin
prevederea unui punct de alimentare cu doua racorduri exterioare tip "A",
amplasate la 10 m. de cldire (construcie de gradul II de rezistenta la foc), in
concordanta cu art. 13.9 din NP 086 05.
Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se
vor prevedea instalaii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor
rezervelor de incendiu, cu transmiterea semnalizrii la dispeceratul de securitate
si pompieri din parter, in concordanta cu prevederile art. 13.4 din NP 086 05.

Timpul de refacere a rezervei de incendiu


Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform STAS
1478-90, tabel 15 pentru cldiri avnd categoria C pericol de incendiu si
debitul pentru incendiu de 30 l/s , este de 24 ore, rezultnd un debit de calcul de
pentru refacerea rezervei :
Qri = Vri / Tri = 551 m3/24ore = 22,95 m3/h = 6,37 l/s debit asigurat de
doua puuri de medie adncime.

31