Sunteți pe pagina 1din 4

COMPARATIA REGULATA A ADVERBULUI

Cum se formeaza

Gradul comparativ in engleza


Comparativul de superioritate se formeaza cu ajutorul:
- sufixului er in cazul adverbelor monosilabice (si a adverbului early):
fast -> faster (repede -> mai repede)
early -> earlier (devreme -> mai devreme)
- cuvantului more in cazul adverbelor bi- si plurisilabice:
quickly -> more quickly (rapid -> mai rapid)
carefully -> more carefully (cu atentie -> cu mai mare atentie)

Comparativul de egalitate se formeaza cu ajutorul lui as as:


She plays piano as beautifully as her mother. (Canta la pian la fel de frumos ca si mama sa)
Comparativul de Inferioritate se formeaza cu ajutorul lui not so/as..as sau less than:
She doesn't learn as fast as her classmates. (Nu invata la fel de repede ca si colegii ei de clasa.)
He drives less carefully than his wife. (Nu conduce la fel de grijuliu ca si nevasta sa.)

Gradul superlativ in engleza


Superlativul absolut se formeaza cu ajutorul unor adverbe ca very (foarte), quite (destul de), most (cel mai)
Aceste adverbe preced adverbul respectiv:
She sings very beautifully.
She sings most beautifully.
She sings quite beautifully.

Superlativul relativ de superioritate este exprimat prin:


- (the) (adverb)+est in cazul adverbelor monosilabice si a adverbului early:
He runs (the) fastest (of all). (El fuge cel mai repede (dintre toti)).
- (the) most + adverb in cazul adverbelor bi- si plurisilabice:
He answers (the) most intelligently (of all). (El raspunde cel mai intelligent (dintre toti)).
Superlativul relativ de Inferioritate este exprimat prin (the) least + adverb:
She spells words (the) least correctly (of all). (Ea scrie cuvintele cel mai putin corect (dintre toti)).

Exemple
I arrived to my uncle more quickly than my cousin. (Am ajuns la unchiul meu mai repede decat verisorul meu.)
They drive more slowly than her. (Ei conduc mai incet decat ea.)
She speaks English as fluently as her brother. (Vorbeste engleza la fel de fluent ca si fratele ei.)
He dances quite beautifully. (El danseaza destul de frumos.)
We do everything we do more carefully. (Noi tot ceea ce facem, facem cu o mai mare atentie.)

Comentarii
Comparatia adverbelor in engleza apare numai la unele adverbe de mod, loc sit imp.
Ea are aceleasi caracteristici ca si comparatia adjectivului in limba engleza.

Exercitii
Exercitii cu comparatia regulata a adverbelor in engleza
Completati propozitiile de mai jos:
He eats

than Mike.
Raspunsul corect este ...

Mananca mai repede decat Mike.


They learn

rapid their father.


Raspunsul corect este ...

Invata la fel de repede ca tatal lor.


She arrived

to the meeting.
Raspunsul corect este ...

A ajuns foarte devreme la sedinta.


She laughs

than Mirela.
Raspunsul corect este ...

Ea rade mai tare Mirela.


He answers

of all.
Raspunsul corect este ...

El raspunde cel mai corect dintre toti.


Elena doesn't sing

Paul.
Raspunsul corect este ...

Elena nu canta la fel de frumos ca Paul.


Anca works

than Gina.
Raspunsul corect este ...

Anca lucreaza mai din greu decat Gina.


He runs

I imagined.
Raspunsul corect este ...

El fuge mai repede decat imi imaginam.


They came

Mirela.
Raspunsul corect este ...

Ei au venit mai devreme decat Mirela.


He wrote the letter

than I wanted.
Raspunsul corect este ...

A scris scrisoarea mult mai atent decat as fi vrut.


COMPARATIA NEREGULATA A ADVERBELOR

Cum se formeaza
In limba engleza exista adverbe care formeaza gradele de comparative in mod neregulat,
adica isi schimba radacina in momentul in care intra in structura unor grade de comparatie.
Mai jos este prezentat un tabel cu cele mai utilizate astfel de adverbe:

Gradul pozitiv

Gradul comparativ

Gradul superlativ

well (bine)

better (mai bine)

the best (cel mai bine)

badly (rau)

worse (mai rau)

the worst (cel mai rau)

much (mult)

more (mai mult)

the most (cel mai mult)

little (putin)

less (mai putin)

the least (cel mai putin)

far (departe)

farther (mai departe)

the farthest (cel mai departe)

Exemple
Darius sings better than Florina. (Darius canta mai bine decat Florina.)
Marina corrected the exercise the worst of all. (Marina a corectat exercitiul cel mai rau dintre toti.)
He ran farther than the mentioned place. (A fugit mai departe de locul mentionat.)
Sofia worked more than yesterday. (Sofia a lucrat mai mult decat ieri.)
He is the best. (El este cel mai bun.)

Exercitii
Comparatia neregulata a adverbelor in engleza - Exercitii
Completati propozitiile de mai jos:
She talks

me.
Raspunsul corect este ...

Ea vorbeste mai mult decat mine.


Dan draws

his brother.
Raspunsul corect este ...

Dan deseneaza mai bine decat fratele lui.


It's clear enough! Adelina is

at volley.
Raspunsul corect este ...

Este clar! Adelina este cea mai buna la volei.


He went

Cluj.
Raspunsul corect este ...

A plecat mai departe de Cluj.


She usually sings

Ana.
Raspunsul corect este ...

Ea de obicei canta mai putin decat Ana.


I like that

.
Raspunsul corect este ...

Aceea imi place mai mult.


They went

they could.
Raspunsul corect este ...

Ei au plecat cel mai departe.


They did that

the others.
Raspunsul corect este ...

Au facut acel lucru mai rau decat ceilalti.


Adelina likes that dress

.
Raspunsul corect este ...

Adelinei ii place rochia aceea mai putin.


I like playing football

.
Raspunsul corect este ...

Cel mai multi mi place sa joc fotbal.