Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTENR:2

1.Asemănări șidiferențeîntrecompozițiaurbană șicompozițiadearhitectură AsemanariPentruoras,compozitiaurbanareprezintaceeacecompozitiade arhitecturareprezintapentruocladire.Compozitiaconducelaoformacarevaavea relatiicualteforme,oformacare,alaturandu­secelorexistente,maivechisaumai noi,vaacceptadeasemeneasialteformeinviitor,maimultsaumaiputinprevizibile. Aceastaconceptieprivindcompozitiaestecomunaatatarhitecturiicatsiorasului. Estedealtfelremarcabilcaincompozitiadearhitecturaexistacomponenteurbane. DeosebiriDincolodesimilaritatiledintrecompozitiadearhitecturasicea urbanaexistaodiferentafundamentaladatoritafaptuluicaarhitecturasiorasulnuau acelasiritmtemporal.Dacaarhitecturasereinoiestedestulderepede,cea contemporanachiarmairepededecatceaveche,structurileurbanedureaza perioademultmaimaridetimp.Astfel,dacaproiectularhitecturalpoateaveaca finalitatepastrareaimaginiiuneicladiricondamnateladisparitiesiinlocuireaeicuo altafaraomodificaretotalaacontextului,proiectulurbantrebuiesaaibacafinalitate unprocescaresapoataprimioseriedeimaginisuccesive,celealediferitelorforme arhitecturale.Orasultrebuiesafiecapabilsaprimeascaacesteimaginiprintr­unmod deosebitdeproiectareaformelorurbane,formecarevorduramaimultdecat edificiiledincaresuntcompuse. Compozitiaurbanaseocupacuinterventiasuprafetelormarideteren,arhitecturase ocupacuspatiimici.

2.Elementecompoziționaleurbane(trasee,decupaje,limitede

ocupare/aliniamente) și modurileconcretedeocupareaterenului(rețea stradală,parcelar,maseconstruite)

Traseele,decupajelesialinimanetelesuntelementefundamentaleincompozitita

urbana,fiecarecuunrolindispensabillatoateniveleledeinterventie.

Traseele,instrumentemajorealecompozititei,suntliniicareundescsaudespart

diversespatiiurbane,asigurandcoerentasiregularitatecompozitiei.Traseele

deseneazaunansambludeliniicareoferaoschemaacompozitiei.In

sistemultraseeleorconcrete,liniilesuntmaterializateprinelementeurbane,in

pricipalcaidecirculatie,intimpceinsistemultraseelorvirtuale,acestelinii

suntsupuseunorprocesedetransformare,decalaje,disparitii,abaterietc.

Decupajele​​reprezintadiviziunialespatiuluiurbandupamoduldefolosinta,

diviziunimaterializateprinliniideseparare.Lainceputaufostevidentiateprin

parcelarulfunciardupacareaufostinlocuitedezonareafunctionala.Lafelde

multcasitraseele,decupajeledeterminaefectelecompozitiei,asigurant

coeziuneadintretraseesilimitelespatiilorconstruite.

Aliniamentele​​reprezintaproiectiapesolamodurilorspatialedeocuparea

terenului,materializandu­seprinliniideocutotulaltanaturadecatliniile

traseelorsaudecupajelor.Ocupareaterenului,redusalaaliniamente,joacaun

roldeosebitinspecialincompozitiilededetaliu,incazulanumitorproiecte

fiindaproapesingureleeinstrumentedeconstructieaformelorcompozitiei.

Traseele,decupajelesilimiteledeocupareaterenuluiservescladeterminarea modurilorconcretealeocupariiterenurilorprinreteauastradala,parcelarsi maseconstruite.Existaunfeldecorespondentaprivilegiataintremoduri, instrumentesifolosinte:traseeleconstruiecreteauadestrazi,decupajele parcelaruliarlimiteledeocuparemaseleconstruite. Reteaudestrazi.Reprezintaniveluldeinterventieurbanisticacematerializeaza traseeleintr­omanieraprivilegiata.Structureazacompozitia sinuselimiteaza laasigurareacirculatiilorpropriuzise,participanddeasemenealastabilirea decupajelorsialimitelordeocupare. Parcelarulreprezintaunmoddeocuparealterenuluiceafostaproapein totalitateneglijatdeurmanismulmodern.Neintelegereaimportantei parcelaruluiinistoriaurbanasiasistemuluilimitelordeocuparececonserva memoriaformelorurbaneaconduslaconsiderarealuifiecaotrasatura insignifiantasineglijabila,fiecaoconstrangere,olimitaaplanificariiurbane. Disparitiaacestuiaaavutconsecintelededisocieredintretipologia arhitecturalasimorfologiaurbanadatoritalipseiaceleiverigiintermediare dintrelimiteleconstruitesitraseeledecirculatie,dintremaseleconstruitesi formaurbana. Maseleconstruite​​nuaureprezentatniciodataosimplaocupareaspatiilor liberedintrecailedecirculatie sauatramelorparcelare.Desisuntlegatede acestea,posedaungraddeautonomiecaretransparedinoriceforma traditionaladecompozitie.

3.Instrumentecompozitionale:topologie,geometrie,dimensionare.

Ocompozitieurbananuestereductibiladoarlacaracteristicilesalegeometrice,desi

geometriastalabazastabiliritraseelor,adecupajelorfunciaresiacontuirului

maselorconstruite.Topologiasidimensionareajoacasieleroluriimportante,

compozitiaurbanarezultandastfeldintr­osintezaaunorinstrumentedenatura

diferita.

Topologia,prinmoduldepozitionaresitipullegaturilordintreelementele

compozitiei,privestetoateinstrumentelecompozitiei.Moduldepozitionarea

elementelor(departare,apropiere,alaturare,suprapunere,includere)intereseazain

modparticularrealizareadecupajelor,simoduldeocupareaterenului,tipul

legaturilor(directesauindirecte,arborescentesauradiale,inbucla,inreteasau

trama,inscara)precumsirealizareatraseelor.

Geometria,prinformafigurilor:regulate,neregulate,deformate,reziduale,

organicesiprindirectiileimpuse:paralelism,perpendicularitate,convergenta,

subordonarelaterala,auxiliarasautotala,privesteatatformelespatialecatsi

traseelesiconturuldecupajelor.Geometriajoacadeasemeneaunrolimportantin

integrareaformelorsidirectiilor.

Dimensionareaprivesteevidentdimensiunileabsolutesiproportiilelatoate

niveleledeinterventiesiesteinpricipaluncriteriudeierarhizare.Largimeasi/sau

lungimastraziiprivilegiazauntraseu,marimeauneilimiteintarestesaumicsoreaza

importantaunuianumitdecupajiardiferenteledintremarimeaformelorsaufigurilor

compozitieicontribuielaintegrareasausepararealor.

4. Principaleleelementemorfologiceurbane:strada,insula,piața,piațeta, squar­ul,curtea,construcțiileizolate

Stradaestesintezapunctualaaunuifragmentdinreteauadecirculatie,a

laturilorunuisistemparcelarsiaunorconstructiialiniate.Rolulstraziiincompozitie

nuesteinmodtraditionalunulinsine.Rolulfundamentalesteceldetraseu.Panala

inceputulsecXX,strada,alaturidepiata,constituiepricipalulniveldeinterventiein

compozitiaurbana,fiecaaliniazamarginilecladirilor,fiecaprelungesteuntraseu

existentsaucastrapungesitraverseazauntesutdejaconstruit.Sereferaatatla

strazileobisnuitecatsilamarileartere.

Insulacuprindefragmentedinreteauadecirculatie,decupajefunciarecu

diferitetipurideparcelarprecumsimaseconstruite.Suntspatiidensconstruite

delimitatedestrazi,fieindependentesisupunandu­sedoarpartialtraseelortramei

debaza,fieconstituitechiardinimobileinsula(locuitnecolective)

5 Modalitățiprincipaledecompoziție:adiționare,multiplicare,diviziune,inserție, substracție. Comp.prinDIVIZIUNE.Obiectivulurmaritesterealizareauneitramealecarei spatiisaaubacalitaticomparabile(topologice,geometrice,dimensionale)sau chiaregale.Esteevidentoimpartirerelativegalaaspatiului,fiindtotusi posibilesivariatiidimensionale.Exemplulcelmaiclaresteolotizarecutrama stradalarefgulataincareinsulele aupozitiisimilare,suntsupuseacelorasi reguligeom.siaudimensiuniapropiate.Casiincompozitiadearhitectura,

diviziuneaesteooperatiedebaza.Serecurgelaaceastaptadecuparesutul

urbaninunitatiminimale,fiecarelaniveledistince:zone,insule,parcele

Compprinaditionare.Deaceastadataseurmaresteasamblareaunorfigurisau

formediferitealecarormoduridearticulareprezintaomarevariettae.La

limita,aditionareaesteuncolaj.UnexempluarfipropunerealuiJ.Stirling

pentru“RomaInterrotta”oseriedeunitatidiferite­strazi,spatii

inchise,fragmentedetrama­suntjuxtapusedupaanumiteregulicevarizadela

ozonalaalta.Inmodtraditional,aditionareaesteconsiderataafimodalitatea

ceamairaspanditadeextindereaoraselor.

Comp.prinmultiplicare.Acestmoddecompozitieconstainelaborareaunei

formesauauneifigurigeometrice­unfragmentdetesuturban­careesteapoi

repetatadeunnumardeoripeoanumitasuprafata.Repetitivitateapuraare

dreptconsecintanegareacontextului.

6 Criteriideapreciereacalitățiispațiilorpubliceurbane

Criteriulintegralitatiimodurilordeinterventie:acestcriteriuesteunul

fundamentaldeoarecefiecaremoddeinterventiejoacaunrolspecificincadrul

oricareicompozitii.Astfel,traseeledefinescfiguriurbanelizibilesiinterpretabiledin

punctdevederespatial,ocupandpozitiiclareincadrulsituluisistabilindlegaturicu

contextul,decupajeleasiguradefinireaocupariisiafectariiteritoriului,iarlimitelede

ocuparedefinescocuparearealaasolului.

Criteriulcoerenteicomponentelor:estelegatinmaremasurade

compozitiileconventionaleincarenuexistavidtopologic.Aceastacoerentase

regasesteatatlanivelulfiecareicomponentecatsilacelalrelatiilordintreele.

Coerentageometricaseexprimasiprinjoculsubordonarilor,alregulilorgeometrice

comuneunuiniveldeinterventie(circulatiisauparcelar)saumaimultenivele

(perpendicularitateaparcelaruluifatadecailedecirculatie).

Criteriulfazajului:unproiectpoateramane“deschis”,nefiindnecesara

realizareatuturorformelor,insaconditiaeaceeacamodificarileaduseulteriorsa

nu­ipunaincauzacalitatileinitiale.Ideeaurmaritaesteinlaturareapericoluluica

determinareaunuiprogramconsideratdefinitivsaconducalaunimpassaula

contradictiiinurmamodificarilorcerintelorpeparcursulfazelordeexecutie.

7.Elementeconstitutivealeimaginiiurbane

Continutulimaginilororaselor,caresereferalaformefizice,poateficlasificat

inmodconvenabilincincitipurideelemente:trasee,limite,sectoare,nodurisi

repere.

Traseelesuntcanaleprincareobservatorulcirculainmodobisnuit,ocazional

saupotential.Potfistrazi,poteci,liniidetranzit,canale,caiferate.Pentrumulti

traseelereprezintaelementepredominantealeimaginiilor.Locuitoriiobservaorasul intimpcesedeplaseazapeacestetrasee,iarcelelalteelementealeambientului suntorganizatesirelationatede­alungullor. Limitelesuntelementeliniare,nefolositecatraseesauconsiderateastfelde catreobservator.Suntplasateintredouafaze,fisuriliniareincontinuitate:maluri, debleuridecaleferata,periferiialeunorzone,ziduri.Elereprezintamaidegraba referintelateraledecataxedecoordinate.Astfeldelimitepotfibarieremaimultsau maiputinpenetrabile,careizoleazaozonadealta. Sectoarelesuntsectiunialeorasului,dedimensiunimediipanalamari, dezvoltateindouadimensiuni,ininteriorulcaroraobservatorulpatrundelanivel mental,sicarepotfirecunoscutecaavanduncharactercomun,oidentitate. Intodeaunaidentificabiledininterior,sectoarelepotfiutilizatesicareferinta exterioara,atuncicandsuntvizibiledinafara. Nodurile suntpunctestrategicealeunuiorasincareobservatorulpoate intra,poliintensivicatresidincareacestacalatoreste.Elepotfiinprimulrandzone delegatura,depauzaintransport,ointersectiesauoconvergentadetrasee. Conceptuldenodestelegatinmodsimilardeconceptuldesector,deoarece nucleelesuntdeobiceipoliisectoarelor,centrelelorpolarizatoare. Reperelesuntunalttipdereferintapunctuala,darinacestcazexterne, observatorul nupatrundeininteriorullor.Elesuntdeobiceiunobiectfizicdefinit relativesimplu:ocladire,unsemn,unmagazin,sauunmunte.Utilizarealorca reperepresupuneextragereaunuisingurelementdintr­omultitudinedeposibilitati.

8. Criteriideanalizăîncompozițiaurbană

­ tipuldeinterventie­creatie,extindere,subtitutie,modificareetc.cutoate

nuanteledorite;

­ existentatraseelor­virtualesauconcrete,decupajelor­fragmentesaudiviziuni

parcelara,limitedeocupareclardefinite;

­ graduldedefinireanivelelordeinterventie­circulatii,parcelar,maseconstruite

­ recursullaelementecunoscute­morfologicesiistorice

­ folosireaexplicitalordecompozitie­simetrie,diviziune,aditionare,multiplicare

etc.

­ rolulpecareiljoacainstrumentelecompozitionalesicomponentele

structurale­topologia,geometria,dimensionarea

­ folosireamodalitatilortemporale­tipuri,modele,context,fazedeconstituire,

modificari;

­ corespondentaintremoduri,niveledeinterventie,componente,moduride

compozitiesilimiteledeocupare;

­ posibilitatiledeacreavariatiunitipoligice

Avandinvederefaptulcanutoateacestecriteriiauaceeasiimportanta,

nefiindimplicateinaceeasimasurainformacompozitieifinaleestenecesara

stabilireauneiierarhii.

9. Exemplesemnificativedecompozițieurbană

­Atlanpole(ChristiandePortzamparc)­Nantes1988

obiectiv:creeareaunuinoutipdeoras­tehnopol traseelejoacaunrolfoarteimportant,fiindchiardenumite.

tramadinaxesilinii,spatiuldintredoualiniifiindimpartitincate4fasiiparalele

­traseesubordonategeometrictramei

­traseelediagonaleceseininscriutrameidebaza

­traseelecurbesuntcontinue,sinuoase,traverseazalibertramadebaza

Suntpuseinevidentastrazisiinsule,desidefinirealorsefaceintr­omanieraspecifica

­PasajuldescoperitSergelgatan

tratatcaoesplanadamarginitadecincilamedebirouricu18­20etajesideconstructii

cumagazinepedouanlveluri,stabilesterelatiapietonalaintredouapiete:Hoterget, cuteatrusitarginaerlibersiSergelsTorg,cuocasadeculturasimagazinede

primulrang.PiataSergelsTorgareolargazonaadancitalacirca5msubnivelul

strazilorvecine,careesterezervatapietonilor.Eainlesnesteaccesuldirectlaspatiile

comercialedepefronturilesaleprecumsilaoreteadegaleriicareconduclastatii

dernetrou,laparcajesilagaracentrala.

­Noto,Sicilia­Tramaregulatasitraseeleconcrete.

tramafunciaraesteunmodel,incareansamblullimitelorparceleloresteingeneral

materializatprinliniileceseparasuprafeteafectatealediverselorculturisauprin

garduri,sauincazuloraselorprinzidurisigarduriintregradinisauprinperetiisi

calcaneledintrecladiri.

­Montpellier­ProiectulluiR.Boffil

opiataaurbanismuluimodern,cenuareniciolegaturacutesutulurbanpropusprin

compozitiarespectiva,suntconceputecaformegeometriceinsine.