Sunteți pe pagina 1din 4

Activiti

educative An colar 2014-2015

RAPORT DE ACTIVITATE
1. TITLUL ACTIVITII

...
2. PROIECTUL EDUCAIONAL / PROGRAMUL DIN CARE FACE PARTE ACTIVITATEA

...
3. DOMENIUL DE NCADRARE A ACTIVITII (cultural artistic, tiinific, sportive, civic
etc.)

...
4. NIVELUL DE DESFURARE (coal, judeean, interjudeean,national)

5. TIPUL ACTIVITII (dezbatere, atelier, concurs etc.)

6. DATA/PERIOADA DE DESFURARE

7. LOC DE DESFURARE

.
8. RESURSE UMANE
CADRUL DIDACTIC COORDONATOR

..
PROFESORI COLABORATORI/PARTICIPANI

...
PARTENERI/COLABORATORI

...

Activiti
educative An colar 2014-2015

...
9. RESURSE MATERIALE

...
10. RESURSE FINANCIARE ( UNDE ESTE CAZUL)

...
11. GRUP INT
BENEFICIARI DIRECI ( NUMR)

...
BENEFICIARI INDIRECI ( NUMR)

...
12. SCOP

...
13. OBIECTIVE

...

14. DESFURAREA ACTIVITII (DESCRIEREA PE SCURT)

Activiti
educative An colar 2014-2015

...

...

...

...

...
15. VALORIFICAREA ACTIVITII
REZULTATE I PRODUSE FINALE

...

MODALITI DE DISEMINARE

...
16. IMPACTUL

Activiti
educative An colar 2014-2015

...
17. ALTE MENIUNI/ANEXE

...

...

...
DATA

PROFESOR COORDONATOR