Sunteți pe pagina 1din 13

TRANZACTIA

DE
FUNDAMENTARE

COMERT

EXTERIOR:

DEFINIRE,

Afacerea este o forma de activitate ce presupune utilizarea unor resurse (umane, materiale, financiare) n scop lucrativ,
adica pentru obtinerea de cstig (profit).
DEX, 1996:"Afacerea este o tranzactie financiara, comerciala sau industriala, bazata, de obicei, pe specula sau speculatii."
Conditii pentru realizarea unei afaceri:

Interactiunea agentilor economici si ncheierea unei ntelegeri/tranzactii (business deals);

Crearea unor structuri care sa permita mobilizarea si dirijarea resurselor n scopuri lucrative (firme-business firms);

Asumarea riscului privind rezultatele viitoare ale afacerii, n conditiile caracterului complex al mediului -economic,
politic, institutional- n care se realizeaza afacerea;

Asigurarea sustenabilitatii procesului, adica a reluarii continue a acestuia si a remunerarii celor implicati.

n functie de obiect, deosebim:

Afaceri industriale, cnd este vorba de procese de transformare a unor resurse (factori de productie) n produse
finite; 232g67c aici intra activitatile economice din sectoarele primar (agricultura) si secundar (industria propriuzisa); un domeniu aparte l reprezinta serviciile imateriale care includ turismul, transporturile etc.;

Afaceri comerciale, cnd este vorba de procese de schimb, respectiv ceea ce se ntelege prin comert;

Afaceri financiare, respectiv valorificarea directa a fondurilor banesti pentru obtinere de profit (n sectorul bancar si
cel al pietei de capital).

n functie de mediul n care se realizeaza, deosebim:

Afacerile interne, care se deruleaza n cadrul unui spatiu national determinat;

Afacerile internationale, care implica state diferite, adica se deruleaza n mediul mondial.

Internationalizarea afacerilor se realizeaza n mai multe stadii, fiecaruia corespunzndu-i forme de tranzactii si motivatii
diferite.

Stadiile internationalizarii si formele de tranzactii internationale

Stadiile internationalizarii si formele de tranzactii internationale

Internationalizarea comercializarii

Operatiuni comerciale internationale

Internationalizarea productiei

Aliante competitive si cooperari


internationale

Internationalizarea firmei

Implantari n strainatate

Operatiunile comerciale internationale vizeaza:

Exportul/importul de marfuri, bunuri si servicii

Operatiuni comerciale combinate (contrapartida, reexport);

Unele forme de implantare comerciala n strainatate precum crearea de birouri comerciale.

Aliantele si cooperarile internationale se refera la:

Transferul de tehnologie n vederea multiplicarii n strainatate - licentiere, francizare, know-how etc;

Delocalizarea partiala sau totala a unor capacitati de productie si integrarea marfii n sistemul propriu de distributie
interna si internationala - productie n lohn, subproductie etc;

Crearea n strainatate de unitati de productie si comercializare n sistemul societatilor mixte;

Asociatii, consortii pentru construirea de obiective n comun, livrari la cheie, consulting-engineering etc.

Implantarea n strainatate are un caracter stadial, realizndu-se pe baza investitiilor directe. Pe piata externa, firma :

si creeaza structuri organizatorice proprii -"cresterea interna";

participa la structuri preexistente - "crestere externa".

Stadii de implantare

Motivatii

Forme

Firma
valorifica
pe
plan
international avantajele sale
specifice, adica acele competente
si abilitati care au consacrat-o pe
piata
interna:
avantajele
tehnologice, de marketing, putere
financiara.

Exportul prin firme de


comert exterior sau
intermediari (brokeri);

internationala

Internationalizarea
initiala
(first landing)
Control redus asupra
firmelor partenere

Portajul comercial;
Cesionare de brevete;
Birouri
reprezentare.

de

Dezvoltarea/

Ocolirea barierelor protectioniste; Licentiere si franciza;

implantarea locala

Punerea n valoare a potentialului Societati mixte;


de subcontractare si de reducere a
costurilor;
Sucursale sau filiale
de comert, productie

(go native)

Control mai accentuat

Confruntarea
directa
concurenta locala.

cu sau integrate;

Multinationalizare/

Optimizarea
logisticii;

si Retea
subcontractanti;

productiei

de

Globalizarea
Control consolidat cu
caracter global

Valorificarea
si
integrarea Integrarea filialelor.
diversitatii culturale si locale;
Globalizarea unor functii ale
firmei:
marketing,
finante,
contabilitate etc.

Decizia unei firme de a exporta poate avea motivatii legate de:

Cerere- poate raspunde la comenzi venite din exterior sau poate comercializa pe piata externa, la solicitarea
partenerilor straini, produse care au nregistrat succes comercial pe plan intern;

Oferta - exportul este rezultatul unei decizii constiente a firmei de a se implica pe piata externa n vederea
sesizarii unor oportunitati;

Atitudinea prointernationalizare a managementului, de spiritul de ntreprindere orientat international.

n primul caz este vorba despre motivatii reactive, iar ultimele doua motivatii au caracter proactiv. n functie de tipul de
motivatie, exportatorii pot fi grupati n doua categorii:

Exportatori pasivi - sunt cei care raspund solicitarilor pietei externe, fara sa aiba o strategie proprie de
internationalizare;

Exportatori activi - sunt cei care concep o strategie de internationalizare si urmaresc promovarea exporturilor.
Motivatiile internationalizarii

Motivatii reactive

Presiunea concurentei

Motivatii proactive

Accesul la resursele materiale si financiare n


strainatate

Scaderea vnzarilor pe plan intern

Reducerea costurilor prin valorificarea


avantajelor economice sau de politica
comerciala din tarile straine sau prin marirea
scarii productiei

Excesul de capacitate n raport cu


posibilitatile de desfacere la intern

Valorificarea avansului tehnologic detinut n


unele domenii

Supraproductia determinata
factori conjuncturali

de

Orientarea spre piata externa a managementului


(export-minded)

Accesibilitatea unor piete straine


(apropierea fata de clienti)

Extinderea retelei de informatii si comunicatii


n conditiile globalizarii

Luarea deciziei de export trebuie sa fie fundamentata pe analiza comparativa a avantajelor si costurilor internationalizarii.
Decizia de export

Argumente PRO

Argumente CONTRA

Sporirea cifrei de afaceri prin largirea


ariei de desfacere a produselor

Crearea unor structuri organizatorice


specifice

Reducerea costurilor de productie si de


tranzactie(economii de scara)

Investitii suplimentare (noi capacitati de


productie)

Prelungirea
produselor

Costuri
suplimentare
produsului, promovare)

ciclului

de

viata

al

(adaptarea

Stimularea inovatiei prin rentabilizarea Cerinte noi n ceea ce priveste finantarea


activitatii de cercetare/dezvoltare si
contactul cu experiente avansate
Posibilitati de vnzare de
auxiliare, consultanta, licente
Reducerea
unor
diversificarea pietelor

servicii

riscuri

prin

Riscuri specifice (de pret, valutar)

Impactul
diferentelor
culturale,
legislative, economice ntre parteneri

2. ORGANIZAREA AFACERILOR INTERNAIONALE


Exportul - importul direct

- reprezinta actiunea prin care un producator de dimensiuni mai mari si


realizeaza activitatile de comercializare externa prin propriile compartimente de export sau de import.

AVANTAJE ale exportului - importului direct:


- producatorul are posibilitatea sa participe direct si complet la nsusirea profitului comercial, avantaj care devine
semnificativ cnd prin strategii flexibile de marketing, obtine preturi foarte avantajoase;

- posibilitati sporite de a se mentine in contact cu pietele externe, receptnd nedeformat mesajele acestora si putnd sa-si
modifice oferta in functie de transformarea din structura cererii;
- aceasta modalitate permite promovarea imaginii de marca a firmei si consolidarea pozitiei sale pe pietele externe.

LIMITE ale exportului - importului direct:


o

cheltuielile de comercializare sunt de regula mari si se justifica numai la o anumita cifra de afaceri

riscurile specifice pietei internationale ( in activitatea de comert exterior ) se pot repercuta asupra ntregii
activitati de ansamblu a companiei

o mare parte a timpului managerilor firmei trebuie sa fie alocata afacerilor internationale, in detrimentul
preocuparilor tehnologice si de productie.

FORME ORGANIZATORICE ale importului - exportului direct:


1. Directii, sectii sau servicii autonome de comert exterior - acestea sunt organizate pe diferite compartimente, cele
mai frecvente fiind:
o compartimentul de promovare a afacerilor economice externe ( prospectarea pietelor, promovarea vnzarilor,
publicitate, organizarea si participarea la trguri si expozitii )
o compartimentul operativ de import-export pe produse, grupe de produse, piete sau pe tehnici de comert exterior
o compartimentul de realizare a productiei de export si de urmarire a produselor post-vnzare
o compartimente functionale: de transport, expeditii, asigurari, de finante-contabilitate, de preturi, de analiza
economica, etc.
2. Reprezentanta comerciala in strainatate a firmei - activeaza pe baza mandatului firmei pe care o reprezinta,
permitnd exportatorului sa se afle in contact direct si constant pe piata externa.
Reprezentanta actioneaza pt.:
o

prospectarea continua a pietei

difuzarea de informatii privind activitatea firmei si oferta de export

informarea firmei cu privire la segmente de utilizatori, mobiluri de achizitie, politici sectoriale din tara
gazda, uzante comerciale si obiceiuri locale, concurenta, etc.

mijlocirea contactelor de afaceri.

3. Biroul comercial - reprezinta un compartiment operativ implantat in strainatate, ori de cte ori derularea operatiunilor de
comert exterior impune:
- urmarirea livrarii marfurilor pna la utilizatorii finali
- punerea in functiune a utilajelor care necesita asistenta tehnica ( service ).
FUNCII ale biroului comercial:
o

asigurarea unui contact permanent cu piata locala in vederea promovarii vnzarilor

sprijin in vederea pregatirii si desfasurarii tratativelor comerciale

urmarirea la fata locului a modului de derulare a contractelor ncheiate

coordonarea activitatii de asistenta tehnica

asigurarea unui flux informational reprezentativ privind situatia conjuncturala.

PARTICULARITILE biroului comercial:


o

este organizat si functioneaza ca entitate fara personalitate juridica

nu are capital social si nu poate fi declarat falimentat

relatiile cu creditorii si cele patrimoniale sunt solutionate de societatea mama

societatea mama pastreaza tot timpul dreptul de a lichida biroul comercial daca activitatea sa este
nesatisfacatoare

practica impozitarii activitatii biroului comercial devine uneori obstacol in evitarea utilizarii acestei forme
de retea externa.

4. Sucursala in strainatate( branch-ul ) - reprezinta un serviciu al unei firme implantat in strainatate.


PARTICULARITI ale sucursalei in strainatate:
o

depinde financiar si administrativ de societatea care a creat-o

obiectul sau de activitate este de regula identic cu cel al societatii mama

se nregistreaza, se organizeaza si functioneaza potrivit legislatiei locale

cheltuielile necesare activitatii sale sunt evidentiate si suportate in bugetul de venituri si cheltuieli al
societatii mama

nu are personalitate juridica, fiind dotata la nfiintare cu fonduri asupra utilizarii carora poate decide
partial

poate avea independenta operativa, relatii comerciale si financiare proprii, beneficiind de credite, numai
in limita competentelor stabilite prin actul de nfiintare

in baza mputernicirii de reprezentare data de societatea mama, si in conformitate cu legea aplicabila,


poate ncheia contracte comerciale cu terti

activitatea sucursalei se desfasoara pe baza unui buget de venituri si cheltuieli propriu, al carui sold se
reflecta ca post distinct in rezultatele financiare ale societatii mama.

5. Filiala in strainatate (subsidiary)- este o persoana juridica autonoma, din punct de vedere financiar, care in
functionarea sa tine seama, in principiu, de strategiile comerciale ale societatii mama.
PARTICULARITI ale filialei in strainatate:
o

structura organizatorica, marimea filialei si strategiile manageriale sunt determinate de conditiile


mediului economic si de regimul juridic din tara in care functioneaza

procedurile de nfiintare, regimul taxelor si impozitelor, legislatia si mecanismele privitoare la asigurarile


sociale sunt cele din zona de operare

filialele trebuie sa tina seama de mecanismul economic si de strategiile guvernamentale din tara gazda

prestigiul comercial al filialei este determinant pt. stabilirea unor relatii durabile cu partenerii de prima
importanta

constituirea de filiale in strainatate se justifica in masura in care exporturile vor avea o evolutie
progresiva, cnd se pot desfasura operatiuni comerciale cu marfuri de terta provenienta, cnd cadrul
juridico-institutional bilateral este favorabil si cnd legislatia tarii gazda are un caracter permisiv.

6. Societatile comerciale in nume propriu si societatea mixta ( joint-venture ) - sunt forme ale investitiilor straine
directe, cu autonomie financiara si administrativa, cu o importanta din ce in ce mai mare in practica afacerilor
internationale. Societatea comuna sau mixta este o persoana juridica de nationalitatea tarii gazda, constituita pe baze
contractuale, prin participarea cu aport de capital a doi sau mai multi parteneri (persoane juridice si/ persoane fizice)
provenind din tari diferite, avnd ca scop desfasurarea unei activitati profitabile. Noua entitate este persoana juridica
distincta de cele ce au constituit-o, are independenta totala de actiune, iar firmele care au creat-o si pastreaza
personalitatea juridica si independenta, libertatea de actiune, nefiind vorba de fuzionarea lor sau de achizitionarea
uneia de catre cealalta.
Caracteristicile societatii mixte:
-

societatea mixta (comuna) este o persoana juridica de sine statatoare, diferita de persoanele juridice
care au constituit-o; scopul ei este maximizarea profitului pe termen scurt si lung, prin folosirea profitabila
a conditiilor oferite de tara gazda;

societatea comuna are nationalitatea tarii sediu si se supune normelor legale n vigoare n aceasta tara;

are management si structuri proprii, plan de activitate propriu, diferite de cele ale firmelor care au
constituit-o; deciziile importante se iau cu acordul partilor si nici un asociat nu are pozitie de control
unilateral asupra activitatii societatii; aceasta este supusa controlului comun al asociatilor;

pot desfasura o gama variata de activitati n domenii din cele mai diverse: comert, productie, servicii
bancare, constructii, agricultura, turism, explorarea si exploatarea resurselor naturale, transporturi,
asigurari, cercetare-dezvoltare etc.

Societatea mixta

Partenerul extern participa cu:

Partenerul intern participa cu:

-masini, instalatii, echipamente

- materii prime, materiale, energie

- know-how, licente, asistenta tehnica

- terenuri, cladiri, infrastructura

- aport valutar

- forta de munca
- aport n moneda nationala

7. Depozitele de marfuri si piese de schimb, expozitii cu vnzare si magazine de desfacere


-practica raspndita in comertul international;
- este impusa de necesitatea asigurarii continuitatii in aprovizionarea consumatorilor sau utilizatorilor finali;
- pot beneficia de regimul vamal de antrepozitare pe timpul stocarii marfurilor.

8.Organizarea comertului cu amanuntul in strainatate


- este caracteristica pentru firmele industriale care produc automobile, aparate radio, TV, etc., ncaltaminte, parfumuri, de
industrie usoara;
- este organizat de unitati cu o mare putere comerciala.

Exportul - importul indirect


Comertul exterior indirect presupune faptul ca intre producator si consumatorul final exista un numar mai mare sau
mai mic de verigi intermediare care preiau in totalitate sau partial riscul comercial si ca atare dobndesc dreptul de a incasa
profitul comercial.
Presupune separarea functiilor de comercializare de cele de productie in unitati autonome care actioneaza in calitate
de comercianti.
In cazul exportul indirect :
o

se transfera integral functia de comercializare externa de la producator la firma comerciala;

activitatea de prospectare a pietei, negociere, contractare si derulare se realizeaza de catre firma


comerciala;

producatorul este separat de piata externa, avnd un acces indirect la informatiile privind caracteristicile
cererii;

alegerea sa este indicata in cazul firmelor mici si mijlocii care nu pot sau nu considera eficient sa-si
creeze propriile structuri de export sau atunci cnd exportul reprezinta o cota relativ ridicata din cifra de
afaceri a firmei producatoare;

firmele comerciale ofera furnizorilor cu care lucreaza avantajele specializarii in domeniu, personal
calificat si vad comercial.

Dupa sfera componentelor juridico-economice distingem :

A. FIRME CARE ACTIONEAZA IN NUME SI PE CONT PROPRIU


Sunt firme care ncheie contracte in numele lor, au dreptul sa le semneze si, pe contul lor preiau riscul comercial.
Aceste firme cumpara marfuri din tara si le vnd in strainatate (export), cumpara marfuri din strainatate si le vnd in
tara (import) sau cumpara marfuri din strainatate si le vnd tot in strainatate (reexport), revenindu-le profitul ce rezulta din
diferenta dintre pretul de achizitionare si cel de desfacere.
Pot realiza beneficii si din diferentele de curs al valutelor.
In functie de modalitatea in care se realizeaza relatia dintre firma comerciala si producatorul exportator, distingem :
1. comerciantul obtine marfa de la producator in baza unui contract de vnzare - cumparare, fara ca intre ei sa
existe o ntelegere prealabila;
2. relatia de cumparare a marfii se realizeaza in conditiile unei ntelegeri prin care producatorul acorda exportatorului
dreptul de vnzare pe termen lung, ntelegere ncheiata prin contractul de cesiune.

Din punctul de vedere al obiectului firmelor comerciale si al formelor concrete de organizare distingem :
a) CASELE COMERCIALE ( trading houses)

sunt mari firme comerciale care, p.d.o.p. cumpara marfurile de la producatorii sau de la angrosistii din tara lor si le
revnd in strainatate, iar p.d.a.p. achizitioneaza produse din strainatate pe care apoi le revnd angrosistilor locali
sau detailistilor, precum si ntreprinderilor producatoare;

se ocupa att cu operatiuni de comert exterior, cat si cu cele de comert interior;

realizeaza in principal operatiuni pe cont propriu, dar adeseori ndeplinesc si diferite servicii pe baza de comision.

b) FIRMA DE COMERT EXTERIOR

sunt ntreprinderi comerciale specializate in tranzactiile internationale, care realizeaza operatiuni de export si de
import pentru alte firme nationale;

ndeplinesc si operatiuni pe baza de comision;

Functiile ndeplinite de firma de comert exterior sunt :


o

promovarea;

negocierea;

contractarea;

derularea operatiunilor comerciale.

Exercita o influenta nsemnata asupra modernizarii productiei de export, prin adaptarea la cerintele dinamicii pietei
mondiale;

In practica internationala se regasesc mai multe tipuri de structuri organizatorice, printre care :

organizarea pe functii Este adoptata de ntreprinderile mici si mijlocii, fiind potrivita pentru firmele care exporta produse
putin diversificate pe un numar redus de piete si comparabile in ceea ce priveste modul de abordare. Aceasta structura
permite delimitarea sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor.

organizarea pe zone geografice Este recomandata atunci cnd piata de export impune o abordare specifica, fiecare
serviciu fiind specializat in acest sens. Asigura o abordare directa a pietelor, o mai buna cunoastere a specificului acestora :
concurenta, exigentele consumatorilor, riscuri etc.

organizarea pe produs Este potrivita pentru ntreprinderile care dispun de o gama vasta de produse apartinnd unor
domenii de activitate diferita.

In practica, in organizarea firmelor de comert exterior se mbina cele 3 criterii in structuri adaptate specificului pietei
de desfacere si caracteristicilor firmei.

In Romnia, firmele de comert sunt structurate pe 3 tipuri de servicii :

operative, care initiaza si realizeaza efectiv operatiunile de comert exterior;


de sinteza, care fundamenteaza strategia si faciliteaza derularea operatiunilor;
functionale, care ndeplinesc functiile generale ale ntreprinderii.
Serviciile operative realizeaza 3 mari categorii de operatiuni :
1.

negocierea si ncheierea contractelor;

2.

derularea la extern - urmarirea livrarii marfii si a efectuarii platii in relatiile cu partenerul extern;

3.

derularea la intern - raporturile cu partenerii interni, furnizori de marfuri pentru export sau beneficiari de
marfuri din import.

Serviciile de sinteza cuprind : marketing si conjunctura (cercetarea pietei, prospectare, elaborarea strategiei de
marketing); promovare-publicitate, transporturi si expeditii internationale etc.
Serviciile functionale vizeaza : resurse umane (selectarea, formarea si promovarea personalului), contabilitate,
financiar-administrativ, juridic etc.
c) COMERCIANTII ANGROSISTI

Cumpara partizi mari de marfuri pe care le depoziteaza si le revnd, defalcate in partizi mici, detailistilor si chiar
unor ntreprinderi comerciale;

ndeplinesc rolul de verigi intermediare intre firmele industriale si cele de comert cu amanuntul;

ndeplinesc si rolul de agenti in ceea ce priveste desfacerea marfurilor straine pe propria piata;

Exercita o mare influenta asupra firmelor industriale si comerciale mici, unele constituind cumparatorii lor
permanenti.

d) INTREPRINDERI CU AMANUNTUL

Categorii de firme : magazinele universale, cele in lant, ntreprinderile de expeditie;

Marile ntreprinderi comerciale cu amanuntul si realizeaza partial singure

importul de marfuri pe care le desfac pe piata interna;


Primesc comenzi pentru partizi de marfuri cu amanuntul si de la cetateni straini;

Avantaje :
-

producatorii sunt apropiati de consumatori;

scurtarea drumului dintre productie si desfacere catre consumatorul final contribuie la scaderea
cheltuielilor de circulatie.

e) ORGANIZATIILE COOPERATISTE

Sunt asociatii de consumatori, tarani si meseriasi care au drept scop cumpararea sau desfacerea marfurilor fara
intermedierea comerciantilor cu amanuntul si cu ridicata din tara lor.

Detin un loc din ce in ce mai nsemnat in comertul exterior al tarilor in curs de dezvoltare;

Actioneaza in domeniul valorificarii pe pietele externe a produselor agricole, dar si in comercializarea altor
produse.

B. FIRME CARE ACTIONEAZA IN NUME PROPRIU SI PE CONTUL ALTORA


a) COMISIONARII

Sunt persoane fizice sau societati comerciale care participa la ncheierea operatiunilor in numele lor,` dar pe contul
altora;

In functie de natura operatiilor pe care le ndeplinesc, firmele comisionare pot fi :


- exportatoare (export comission houses);
- importatoare ( import comission houses);

CONTRACTUL DE COMISION constituie o relatie juridico-economica in care comitentii se obliga sa puna la dispozitia
comisionarului o cantitate de marfuri, iar comisionarul se obliga sa manevreze marfa cu grija bunului comerciant, s-o
valorifice la pretul pietei si sa predea comitentului sau contravaloarea marfii.
Elementele contractului de comision :

limita de pret :
- maxima in cazul cumpararii,
- minima in cazul vnzarii;

cumparari pe cont propriu : se poate prevedea daca comisionarul poate cumpara pe cont propriu din marfurile aflate la
el. Comitentii tin sa ii oblige pe comisionari sa preia o anumita cantitate de marfa, cautnd sa mparta cu acestia riscul
comercial;

comisionul

garantia referitoare la stocul din depozit : comitentul l poate obliga pe comisionar sa prezinte o garantie bancara, prin
care banca se obliga sa plateasca in locul comisionarului daca acesta nu valorifica marfa conform contractului;

del credere : autorizatia data comisionarului de a vinde marfa pe credit;

decontarea sumelor ncasate din valorificarea marfii : comisionarul este obligat sa faca decontarile la pretul pietei, el
neputnd folosi temporar sumele ncasate pentru finantarea afacerilor proprii.

b) CUMPARATORII VOIAJORI

Sunt angajati ai firmelor importatoare, competenti sa aprecieze calitatea produselor, ambalajul, procedeele de
fabricatie, metodele de control al calitatii, modul de determinare a preturilor;

Lanseaza comenzi ferme potrivit necesitatilor de aprovizionare, in limita raspunderii date de firma pe care o reprezinta.

C. FIRME CARE ACTIONEAZA IN NUMELE SI PE CONTUL ALTORA


a) REPREZENTANTII ( AGENTII)

Actioneaza in baza ordinului pe care l primesc de la comitent de a savrsi acte si fapte de comert legate de vnzarea
si cumpararea marfurilor pe contul si in numele partii ordonatoare, pe baza unui contract de agent sau de
reprezentare;

Reprezentantul este, adeseori, o persoana juridica nregistrata in registrul comercial;

Durata mai mare a relatiilor dintre reprezentant si comitent l deosebeste de broker, iar ndeplinirea activitatilor in
numele si pe contul comitentului l deosebeste de comisionar;

Nu participa in calitate de parte in contract si nu cumpara marfuri pe contul sau.


CATEGORII DE AGENTI :

1. AGENTII DE EXPORT
Sunt firme comerciale care actioneaza din ordinul unei ntreprinderi industriale sau al unui numar restrns de astfel
de ntreprinderi din tara lor pe baza contractului de agent.
2. AGENTII DE IMPORT
Agentii rezidenti sunt firme care si desfasoara activitatea pe contul vnzatorului extern, intermediind operatiuni de
import in schimbul unui comision. Nu poarta raspunderea financiara pentru operatiunile realizate, decontarile facndu-se
nemijlocit intre vnzator si cumparator.
3. AGENTII DE DESFACERE IN STRAINATATE ( sales agent)
Sunt persoane fizice sau juridice carora le este acordat dreptul de catre o alta companie de a actiona in numele ei
intr-un anumit teritoriu dintr-un stat strain, cu un anumit nomenclator de marfuri.
b) BROKERI, MISITI, SAMSARI SAU CURTIERI

Sunt intermediari care se ocupa cu mijlocirea ncheierii contractelor prin punerea in legatura a cumparatorului cu
vnzatorul sau invers. Brokerii nu intra in relatii contractuale de durata cu nici unul dintre cei 2 parteneri si nu ncheie
personal contractul, constatnd ncheierea acestuia pe baza consimtamntului exprimat de acestia.