Sunteți pe pagina 1din 14

OFERTA DE FINANARE

1. Denumire i tip solicitant:


A.
B.
C.
D.

Denumire solicitant: S.C. Suinprod S.R.L


Sediu social: Comuna Alexandru Odobescu, Judetul Calarasi
Cod unic de inregistrare: 13080320
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.02.2013

2. Identificare nevoi, definire obiectiv, linia de finanare


identificat:
A. Societatea S.C. Suinprod S.R.L a fost infiintata in anul 2013.
B. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
C. Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod
CAEN 0146.
D. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
E. Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod
CAEN 0146
F. Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si
ingrasare porci in circuit inchis, cu o capacitate de 100 de capete/ciclu.
G. Investitia consta in:
construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe
asternut permanent. Cladirea va include spatiul propriu-zis de
productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale
consumabile, precum si filtru sanitar pentru personal;
dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure
conditii bune de furajare, adapare, microclimat si evacuarea
dejectiilor;

asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie


put forat, fosa septica, racord la reteaua de energie electrica;
construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate
construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.
*Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de crestere a animalelor,
respectiv cresterea si ingrasarea porcilor, sector ce face obiectul masurii 121
Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile
in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in


cncondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:
1. Obiectiv general:

Cresterea competitivitatii S.C. Suinprod S.R.L printr-o utilizare mai


buna a resurselor umane (membrii familiei) si a factorilor de
productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de
exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a
suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.
Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii
performante de crestere a porcilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii
produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor asigura atingerea
unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii
similare din alte tari ale Uniunii Europene. Ferma va respecta cerintele nationale si
europene privind protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va construi o
platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la porci si fosa
septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.In ceea
ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma
societatii va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii.De
asemenea, proiectul propus de S.C. Suinprod S.R.L va conduce la indeplinirea
obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
2. Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea
productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele
pietei:
2

Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta


un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din
fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care
permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea microclimatului
din hale.
Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii,
un control sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in
viu, cat si un potential de productie marit, favorizat de
supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat.
Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel
national, comparativ cu necesarul de consum al populatiei,
investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii
de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive.
Asigurarea de catre S.C. Suinprod S.R.L a unor produse de
calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a
porcilor, de tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv de sistemul
de nutritie.
Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare.
Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele
europene, respectiv:
- Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de
stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor;
- Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia
porcinelor.

*Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ


poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul
sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea
si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului


va insemna pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea
unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din comercializarea porcilor
in viu, in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere
identificate pe piata pentru acest tip de carne. Oferirea la intervale
regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu, de
calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii,
contribuind la obtinerea unor venituri constante.
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme
asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.Realizarea
proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a
cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va
permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii
formei asociative.In plus, profitul inregistrat din activitatea de crestere
a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si
implicit a nivelului de trai al membrilor acesteia.Dupa implementarea
investitiei, intreprinderea familiala isi va imbunatati performantele
prin indeplinirea obiectivelor operationale.

3. Obiective de ordin tehnic:


Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare
pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si
ingrasare a porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand
la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta
si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de
ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru
membrii familiei.
Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Alexandru Odobescu permite
asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii.
Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare
referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. Astfel:
Hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de
tabla cu spuma poliuretanica (sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile
sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare
termica;

Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie


pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un
microclimat optim pe tot parcursul anului;
Echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta
normele tehnologice si biologice;
Accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare
filtru;
Dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem
de canalizare inclusiv statie de pompare aferente, iar apoi sunt stocate in
bazinul de stocare dejectii.
Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia
autovehiculelor.
*Productia obtinuta de S.C. Suinprod S.R.L, in urma implementarii investitiei vine
in completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta
alimentara.

4. Obiective de ordin economico-financiar


Principala preocupare a S.C. Suinprod S.R.L va fi mentinerea costurilor de
productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate cu
celelate firme existente in regiune, cat si cu cele importate. Principalii factori care
permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o
sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a
consumului de apa. De asemenea, prin hranirea conform unor retete
specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje;
o
optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea
unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta
a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);
o
controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a
apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si
permite obtinerea unei productii constante si de calitate;
o
efortului uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor
specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin
dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor,
instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul animalelor,
echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.
5

5. Obiective de mediu
Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata,
activitatea fermei S.C. Suinprod S.R.L din comuna A;exandru
Odobescu va avea impact minim asupra factorilor de mediu.
Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun,
improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ
umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi
implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu
potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare
pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii
agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004 , comuna Alexandru odobescu, judetul Calarasi are
potential ridicat pentru cresterea porcilor.
*Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si
echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control
foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat, se estimeaza ca
productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

3. Criterii de eligibilitate
a.) Pentru Solicitant
Solicitantul S.C. Suinprod S.R.L este o societate cu raspundere limitata constituita
conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008 si are asociat unic pe David Paul Claudiu
avand exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica, devenind
solicitant eligibil;
b.) Pentru Proiect

Bugetul indicativ

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


121

Conform masurii de guvern nr.

Denumirea capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
- total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap. 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din
care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
8

Cheltuiel Cheltuieli Total


i eligibile neeligibil
e
EUR
0

EUR
0

EUR
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6,850

6,850

5,050

5,050

250
0
250
900
0
900
1,900
0
1,900
0
0
0
0
0
0
2,000
0
2,000
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza
in limita de 6%
72,000
2,997
74,997
72,000
46,900
1,000
21,000

2,997
0
0
0

74,997
46,900
1,000
21,000

3,100

3,100

transport, alte achizitii specifice


4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente
organizrii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din
care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
9

0
0
0
0
0
0
0
0
1,100
700
700

2,997
0
0
0
0
0
0
0
7,880
0
0

2,997
0
0
0
0
0
0
0
8,980
700
700

0
400
0

0
7,880
0

0
8,280
0

0
0
0
0
0
0
85,000
10,877
95,877
Actualizare mai mica de 5% din
valoarea eligibila
0
0
85,000
10,877
95,877
20,807
20,807
116,684
Data intocmirii
17.05.20
Studiului de
13
Fezabilitate/Memoriul
ui Justificativ
Curs EUR
4.3370
LEI
EUR
506,058
116,684

VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare
nationala)
Cofinantare privata, din care:

- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public
nerambursabil

10

368,645
137,413
Cheltuieli
eligibile
34,000

85,000
31,684
Cheltuieli Total
neeligibile
34,000

51,000

31,684

82,684

31,684

31,684
51,000
116,684

51,000
85,000
17,000
50%

31,684
40%

Suma avans mai mica


de 50% din aj. public

4.) Documente necesare depunerii dosarului de finantare (anex la


cererea de finanare)

Studiul de fezabilitate
Declaratie speciala
Declaratia de inactivitate
Actul de proprietate asupra cldirii sau terenului pe care se va construi;
Document pentru efectivul de animale detinut
Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd
construcii (noi, extinderi sau modernizri)
Acord de mediu nsoit de studiu de impact
Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al
contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP)
Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de
Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au
sediul social si puncte de lucru;
Cazierul fiscal eliberat de Direcia General a Finanelor Publice n
conformitate cu legislaia naional n vigoare
Graficul de rambursare a datoriilor ctre bnci nsoit obligatoriu de
document de la banc pentru certificarea respectrii graficului de rambursare
Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea
investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta
alimentelor;
Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i
sntate public
Autorizaie sanitara
Autorizatie sanitar veterinara
Copia actului de identitate
Copie a certificatul de nregistrare
Expertiza tehnic
11

5.)Grila de selecie/ de evaluare tehnico-financiar (calculare


punctaj proiect)
Prin proiect se realizeaz investiii privind adaptarea la standardele
comunitare nou introduse n conformitate cu Anexa 1 Descrierea
standardelor comunitare n vigoare din fia tehnic a Msurii ,,121''
conform studiului de fezabilitate anexat.
o 10 puncte
S.C. Suinprod S.R.L este o societate cu raspundere limitata constituita
conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008 si are asociat unic pe David Paul
Claudiu avand exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica,
devenind solicitant eligibil;
o 5 puncte
S.C. Suinprod S.R.L este o societate cu raspundere limitata constituita
conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008 si are asociat unic pe David Paul
Claudiu avand exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica,
devenind solicitant eligibil;
face parte din categoria ''Exploatatii din sectoare prioritare'' in ''sectorul de
cretere a animalelor'', categoria Cresterea porcinelor cod CAEN 0146.
o 31 puncte
S.C. Suinprod S.R.L este societate comerciala constituita conform OG
nr.44/2008 ''Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani,
la data depunerii proiectului.''
o 15 puncte

Punctaj minim: 15 puncte

Punctaj obtinut: 61 puncte

Proiectul indeplineste conditia minima de 15 puncte.


Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le
efectueze prin investiie att la faza de implementare a
proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a
primit punctaj la selecie, devin condiii obligatorii. n caz c, la
verificarea cererilor de plat sau n perioada de monitorizare,
se constat c aceste condiii nu se respect, plile vor fi sistate
iar contractul va fi reziliat.

12

6.) Alocarea financiar (val.minim, maxim, procent cofinanare)


Valoarea maxima a cofinanrii publice este de 117.000 Euro, iar ponderea
sprijinului rambursabil este de 5% iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de
95%, din care :
5% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori13 sub 40 ani, la
data depunerii cererii de finanare, pe baza prevederilor din Tratatul
de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rural, Seciunea II: Dispoziii
speciale privind sprijinul pentru investiii);
40% din ajutor public
50% din cofinantare
7.)Activiti eligibile
Constructii si lucrari de interventii
Constructii si instalatii
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
Studii de teren
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie
Asistenta tehnica
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Organizare de santier
Comisioane, taxe
Lucrari de constructii si instalaii aferente organizrii de santier
8.)Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului- 0 euro

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 6.850 euro


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 5.550 euro
Cheltuieli pentru investitia de baza - 72.000 euro
Alte cheltuieli - 1.100 euro
Cheltuieli pentru darea in exploatare - 0
13

Total cheltuieli eligibile - 85.000 Euro


9.)Indicatori de monitorizare - evaluare
1.Pentru prevenirea potentialelor accidente se vor instala placute avertizoare in
locurile expuse pericolelor;
2.Se va intocmi un plan de masuri tehnico-organizatorice de prevenire si stingere a
incendiilor cu responsabilitati;
3.Ferma va fi prevazuta cu echipamente de protectie pentru stingerea incendiilor,
conform prevederilor legale;
4.Ferma se va dota cu echipamente si mijloace de stopare a poluarilor accidentale
provenite de la depozitele de dejectii de pe amplasament;
5.In timpul lucrului, personalul de deservire trebuie sa poarte echipament de
protectie pus la dispozitie de conducerea statiei. Periodic se fac instructaje pentru
utilizarea corecta a acestuia;
6.In zona fermei
se va organiza un punct sanitar cu inventar minim legal. Se vor face
instructaje periodice pentru acordarea primului ajutor in caz de electrocutare,
arsuri, loviri, etc
7.Proiectul va fi finalizat la data mentionata;
8.Studiul de fezabilitate este conform cu realitatea;

10.)Perioada de implementare

18.07.2016 - 18.07.2017

14

S-ar putea să vă placă și