Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA EUROPEAN "DRGAN" DIN LUGOJ

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
PROGRAMUL DE STUDIU: MANAGEMENT FINANCIAR

REFERAT LA DISCIPLINA:
SISTEME FISCALE COMPARATE
TEMA REFERATULUI:
STUDIU COMPARATIV PRIVIND EVOLUIA
______________________________________________1
N ROMNIA I ________________________2,
N PERIOAD DE CRIZ

Titular disciplin:
Lector univ. dr. SORIN BLAJ
Masterand:
Numele i prenumele
ANUL II

LUGOJ
2014
1. Introducere
1

Unul dintre impozitele principale studiate: impozitul pe venit, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adugat,
accizele sau contribuiile de asigurri sociale.
2
Unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Descrierea temei ce face obiectul cercetrii.


Argumentarea alegerii temei.
Prezentarea general a sistemului fiscal din statele analizate comparativ.
Obiectivele referatului.
2. Cercetarea teoretic

Prezentarea general a impozitului ce face obiectul analizei.


Principalele impozite ce pot face obiectul analizei sunt:
Impozitul pe venit
Impozitul pe profit
Taxa pe valoarea adugat
Accizele
Contribuiile de asigurri sociale
3. Cercetarea aplicativ
Exemplu: Impozitul pe venit

Elemente ce trebuie analizate:


prezentarea impozitului pe venit n statele ce fac obiectul analizei n 2014,
analiza evoluiei cotelor de impozitare n perioada 2004 2014 sau intervalul de
timp pentru care gsii date disponibile i
implicaiile modificrii cotelor de impozitare asupra veniturilor din impozitul pe
venit n perioada 2006 2011.
Prezentarea impozitului pe venit n statele ce fac obiectul analizei n 2013

Analiza evoluiei cotelor de impozitare n perioada 2004 2014


Trebuie identificate principalele msuri de politic fiscal adoptate de statele analizate n
perioada 2004 2014.

Implicaiile modificrii cotelor de impozitare asupra veniturilor din impozitul pe venit n


perioada 2006 2011
Pornind de la volumul veniturilor fiscale nregistrate de statele analizate, Romnia i (un
stat membru al Uniunii Europene), se poate analiza att importana impozitului pe
venit/impozitului pe profit/taxei pe valoarea adugat n ansamblul veniturilor fiscale, ct i
contribuia net la realizarea acestora.

Pentru a putea determina i analiza aceste valori avem nevoie de datele statistice din
tabelele urmtoare, att n mrime absolut (miliarde euro), ct i n mrime relativ (pondere n
PIB):
Tabelul nr. 1.
Evoluia veniturilor fiscale n Romnia, n perioada 2006 2011
Miliarde euro
Categoria de venit fiscal
Impozite indirecte
TVA
Accize
Taxe vamale
Alte impozite indirecte
Impozite directe
Impozitul pe venit
Impozitul pe profit
Alte impozite directe
Contribuii sociale
Angajatori
Angajai
Independeni
VENITURI FISCALE
TOTALE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12,4
7,7
3,1
1,0
0,5
6,0
2,8
2,8
0,4
9,5
6,2
3,0
0,3

15,8
10,1
3,8
0,9
1,0
8,4
4,1
3,8
0,5
12,3
7,7
4,1
0,4

16,7
11,0
3,8
0,8
1,1
9,4
4,7
4,2
0,5
13,0
8,4
4,4
0,2

12,9
7,9
3,7
0,5
0,8
7,7
4,1
3,1
0,4
11,1
7,0
3,9
0,2

15,0
9,5
4,1
0,5
0,9
7,5
4,1
2,8
0,6
10,7
6,9
3,6
0,2

17,4
11,4
4,6
0,6
0,8
7,9
4,4
2,9
0,6
11,8
7,4
3,8
0,6

Evoluie
+/
+ 5,0
+ 3,7
+ 1,5
0,4
+ 0,3
+ 1,9
+ 1,6
+ 0,1
+ 0,2
+ 2,3
+ 1,2
+ 0,8
+ 0,3

27,9

36,4

39,2

31,7

33,2

37,1

+ 9,2

Sursa: Taxation trends in the European Union 2013 edition (Evoluia fiscalitii n Uniunea European,
ediia 2013): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

Tabelul nr. 2.
Evoluia veniturilor fiscale n stat membru al UE, n perioada 2006 2011
Miliarde euro
Categoria de venit fiscal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evoluie
+/

Impozite indirecte
TVA
Accize
Taxe vamale
Alte impozite indirecte
Impozite directe
Impozitul pe venit
Impozitul pe profit
Alte impozite directe
Contribuii sociale
Angajatori
Angajai
Independeni
VENITURI FISCALE
TOTALE
Sursa: Taxation trends in the European Union 2013 edition (Evoluia fiscalitii n Uniunea European,
ediia 2013): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

Analiz:
3

Tabelul nr. 3.
Evoluia veniturilor fiscale n Romnia, n perioada 2006 2011
% n PIB
Categoria de venit fiscal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Impozite indirecte
TVA
Accize
Taxe vamale
Alte impozite indirecte
Impozite directe
Impozitul pe venit
Impozitul pe profit
Alte impozite directe
Contribuii sociale
Angajatori
Angajai
Independeni
VENITURI
FISCALE
TOTALE

12,8
7,9
3,2
1,2
0,6
6,0
2,8
2,8
0,3
9,7
6,3
3,3
0,1

12,6
8,1
3,0
0,7
0,8
6,7
3,3
3,1
0,4
9,7
6,2
3,3
0,2

12,0
7,9
2,7
0,6
0,8
6,7
3,4
3,0
0,3
9,3
6,0
3,2
0,1

11,0
6,6
3,2
0,4
0,7
6,5
3,5
2,7
0,4
9,4
5,9
3,3
0,2

12,1
7,6
3,4
0,4
0,7
6,0
3,3
2,2
0,5
8,6
5,5
2,9
0,2

13,2
8,7
3,5
0,4
0,6
6,0
3,3
2,2
0,5
9,0
5,7
2,9
0,4

Evoluie
+/
+ 0,4
+ 0,8
+ 0,3
0,8

+ 0,5
0,6
+ 0,2
0,7
0,6
0,4
+ 0,3

28,5

29,0

28,0

26,9

26,7

28,2

0,3

Sursa: Taxation trends in the European Union 2013 edition (Evoluia fiscalitii n Uniunea European,
ediia 2013): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

Tabelul nr. 4.
Evoluia veniturilor fiscale n stat membru al UE, n perioada 2006 2011
% n PIB
Categoria de venit fiscal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evoluie
+/

Impozite indirecte
TVA
Accize
Taxe vamale
Alte impozite indirecte
Impozite directe
Impozitul pe venit
Impozitul pe profit
Alte impozite directe
Contribuii sociale
Angajatori
Angajai
Independeni
VENITURI
FISCALE
TOTALE
Sursa: Taxation trends in the European Union 2013 edition (Evoluia fiscalitii n Uniunea European,
ediia 2013): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

Analiz:

Impozitul pe profit

Elemente ce trebuie analizate:


prezentarea impozitului pe profit n statele ce fac obiectul analizei n 2014,
analiza evoluiei cotelor de impozitare n perioada 2000 2014 sau intervalul de
timp pentru care gsii date disponibile i
implicaiile modificrii cotelor de impozitare asupra veniturilor din impozitul pe
profit n perioada 2006 2011.
Taxa pe valoarea adugat

Elemente ce trebuie analizate:


prezentarea taxei pe valoarea adugat n statele ce fac obiectul analizei n 2014,
analiza evoluiei cotelor de impozitare n perioada 2000 2014 sau intervalul de
timp pentru care gsii date disponibile i
implicaiile modificrii cotelor de impozitare asupra veniturilor din taxa pe
valoarea adugat n perioada 2006 2011.
Accizele

Elemente ce trebuie analizate:


prezentarea accizelor n statele ce fac obiectul analizei n 2014,
analiza evoluiei cotelor de impozitare n perioada 2000 2014 sau intervalul de
timp pentru care gsii date disponibile i
implicaiile modificrii cotelor de impozitare asupra veniturilor din accize n
perioada 2006 2011.
Contribuiile de asigurri sociale

Elemente ce trebuie analizate:


prezentarea contribuiilor de asigurri sociale n statele ce fac obiectul analizei n
2014,
analiza evoluiei cotelor de impozitare n perioada 2000 2014 sau intervalul de
timp pentru care gsii date disponibile i
implicaiile modificrii cotelor de impozitare asupra veniturilor din contribuiilor
de asigurri sociale n perioada 2006 2011.
4. Concluzii (opinii proprii)
1 2 pagini

Bibliografie:3
1. Taxes in Europe Database (Baza de date privind impozitele n Uniunea European),
European Commission:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do;jsessionid=N77V5fHLtFR7gHL
YGsv0VypZ1p7hB4WJqcYCGLdnqH2Q9hxZP1Gy!1186539907
2. VAT Rates Applied in the Member States of the European Union (Cotele de TVA
aplicate n statele member ale Uniunii Europene), European Commission:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/r
ates/vat_rates_en.pdf
3. Excise duties on alcohol, tobacco and energy (Accizele la alcool, tutun i energie),
European Commission:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
4. Tax/benefit policies: Detailed descriptions and reforms since 2001 (Politici fiscale:
Descrieri detaliate i reforme din 2001), OECD:
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34637_39618653_1_1_1_1,00.html
5. World Tax Rates 2012/2013 (Cote de impozitare n lume 2012/2013):
http://www.taxrates.cc/
6. Fiscalit, comptabilit (Fiscalitate, contabilitate):
http://lemoci.com/Roumanie/14-Fiscalite-Comptabilite.htm
7. KPMGs Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2010/2011/2012
(Studiu KPMG privind impozitul pe venit i contribuiile sociale n 2010):
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Indi
vidual-Income-Tax-oct-2010.pdf
8. KPMGs Corporate and Indirect Tax Survey 2010/2011/2012 (Studiu KPMG
privind impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat n 2010):
http://www.kpmg.com/BB/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Corpand-Indirect-Tax-Oct12-2010.pdf
9. Taxation trends in the European Union 2013 edition (Evoluia fiscalitii n Uniunea
European, ediia 2013):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures
/index_en.htm
10. EUROSTAT, Statistics Database:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/dat
abase
11. 2013 European Union EU VAT rates, 1st November 2013:
http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/eu-vat-rates/
12. KPMG, Tax rates 2006 2013:
http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/indirect-taxrates-table.aspx

Poate fi inclus orice surs bibliografic utilizat la realizarea referatului.

Anexe:
1. Evoluia cotei de impozit pe profit n statele Uniunii Europene, n perioada 2004
2014
Evoluia cotei de impozit pe profit n statele vechi membre ale Uniunii Europene,
n perioada 2004 2014
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Austria
34
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Belgia
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Danemarca
30
28
28
25
25
25
25
25
25
25
Finlanda
29
26
26
26
26
26
26
26
24,5
24,5
Frana
35,4
35
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
36,1
36,1
Germania
38,3
38,7
38,7
38,7
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
Grecia
35
32
29
25
25
25
24
20
20
26
Irlanda
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Italia
37,3
37,3
37,3
37,3
31,4
31,4
31,4
31,4
31,4
31,4
Luxemburg
30,4
30,4
29,6
29,6
29,6
28,6
28,6
28,8
28,8
29,2
M. Britanie
30
30
30
30
28
28
28
26
24
23
Olanda
34,5
31,5
29,6
25,5
25,5
25,5
25,5
25
25
25
Portugalia
27,5
27,5
27,5
26,5
25
25
25
25
25
25
Spania
35
35
35
32,5
30
30
30
30
30
30
Suedia
28
28
28
28
28
26,3
26,3
26,3
26,3
22
Media UE 15
Sursa: Taxes n Europe Database, Corporate income tax, European Commission, 2004 2014:
http: //ec. europa. eu/taxation_customs/taxinv/welcome.
do;jsessionid=NbZF3gX9J9yVfR028JyLDgWH1VH5pSlNGn95WswLZVhKPdmnvpvh!1957097960

Evoluie
+/
9

5
4,5
+ 0,7
8,5
9

5,9
1,2
7
9,5
2,5
5
6

Evoluia cotei de impozit pe profit n statele noi membre ale Uniunii Europene,
n perioada 2004 2014
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bulgaria
19,5
15
15
10
10
10
10
10
10
10
Cehia
28
26
26
24
21
20
19
19
19
19
Cipru
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Croaia
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Estonia
26
24
23
22
21
21
21
21
21
21
Letonia
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Lituania
15
15
19
18
15
20
15
15
15
15
Malta
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Polonia
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Romnia
25
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Slovacia
19
19
19
19
19
19
19
19
19
23
Slovenia
25
25
25
23
22
21
20
20
18
17
Ungaria
16
16
16
16
16
16
19/10
10
10
10
Media UE 13
Sursa: Taxes n Europe Database, Corporate income tax, European Commission, 2004 2014:
http: //ec. europa. eu/taxation_customs/taxinv/welcome.
do;jsessionid=NbZF3gX9J9yVfR028JyLDgWH1VH5pSlNGn95WswLZVhKPdmnvpvh!1957097960

Evoluie
+/
9,5
9
5

9
+4
8
6

Evoluia cotei medii de impozit pe profit n statele Uniunii Europene,


n perioada 2004 2014
Nr.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evoluie

crt.
1.

+/

Media UE 28
Sursa: Prelucrare proprie

2. Evoluia cotei marginale maxime de impozit pe venit n statele Uniunii


Europene, n perioada 2004 2014
Evoluia cotei marginale maxime de impozit pe venit n statele vechi membre ale
Uniunii Europene, n perioada 2004 2014
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Austria
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Belgia
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Danemarca
51
51
51
51
51
51
43,5
43,5
43,5
43,5
Finlanda
52,13
51,80
50,90
50,50
50,05
49,09
48,50
48,50
48,25
50,25
Frana
48,09 48,09
48,09
40
40
40
41
41
45
45
Germania
45
42
42
45
45
45
45
45
45
45
Grecia
40
40
40
40
40
40
45
45
45
42
Irlanda
42
42
42
41
41
46
47
48
48
48
Italia
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Luxemburg
38
38
38
38
38
38
39
42
41,34
43,6
M. Britanie
40
40
40
40
40
40
40
50
50
45
Olanda
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
Portugalia
40
40
40
40
40
42
45,88
46,50
46,50
48
Spania
45
45
45
43
43
43
43
45
52
52
Suedia
56,51
56,60
56,60
56,55
56,44
56,52
56,56
56,55
56,6
56,6
Media UE 15
Sursa: Taxes n Europe Database, Personal income tax, European Commission, 2004 2014:
http: //ec. europa. eu/taxation_customs/taxinv/welcome.
do;jsessionid=NbZF3gX9J9yVfR028JyLDgWH1VH5pSlNGn95WswLZVhKPdmnvpvh!1957097960

Evoluie
+/

7,5
1,88
3,09

+2
+6
2
+ 5,6
+5

+8
+7
+ 0,09

Evoluia cotei marginale maxime de impozit pe venit n statele noi membre ale
Uniunii Europene, n perioada 2004 2014
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bulgaria
29
24
24
24
10
10
10
10
10
10
Cehia
32
32
32
32
15
15
15
15
15
22
Cipru
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
Croaia
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
Estonia
26
24
23
22
21
21
21
21
21
21
Letonia
25
25
25
25
25
23
26
25
25
24
Lituania
33
33
33
27
24
15
15
15
15
15
Malta
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Polonia
40
40
40
40
40
32
32
32
32
32
Romnia
40
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Slovacia
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Slovenia
50
50
50
41
41
41
41
41
41
50
Ungaria
38
38
36
36
36
36
32
16
16
16
Media UE 13
Sursa: Taxes n Europe Database, Personal income tax, European Commission, 2004 2014:
http: //ec. europa. eu/taxation_customs/taxinv/welcome.
do;jsessionid=NbZF3gX9J9yVfR028JyLDgWH1VH5pSlNGn95WswLZVhKPdmnvpvh!1957097960

Evoluie
+/
19
10
+5
5
5
1
18

8
24

22

Evoluia cotei marginale maxime medii de impozit pe venit n statele Uniunii Europene,
n perioada 2004 2014
Nr.
crt.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evoluie
+/

1.

Media UE 27
Sursa: Prelucrare proprie

3. Evoluia cotei standard de tax pe valoarea adugat n statele Uniunii


Europene, n perioada 2004 2014
Evoluia cotei standard de tax pe valoarea adugat n statele vechi membre ale
Uniunii Europene, n perioada 2004 2014
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evoluie
+/

+2
+ 0,4
+3
+5
+2
+2

+ 2,5
+2
+4
+5

Austria
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Belgia
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Danemarca
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Finlanda
22
22
22
22
22
22
234
23
23
245
Frana
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
206
Germania
16
16
16
197
19
19
19
19
19
19
Grecia
18
198
19
19
19
19
21/239
23
23
23
10
Irlanda
21
21
21
21
21,5
21,5
2111
21
2312
23
Italia
20
20
20
20
20
20
20
2113
21
2214
Luxemburg
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
M. Britanie
17,5
17,5
17,5
17,5
1515
15
17,516
2017
20
20
Olanda
19
19
19
19
19
19
19
19
2118
21
Portugalia
19
2119
21
21
2020
20
2121
2322
23
23
Spania
16
16
16
16
16
16
1823
18
2124
21
Suedia
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Media UE 15 19,61
21,44
Surse: VAT Rates Applied n the Member States of the European Union, European Commission, Taxation
and Customs Union, 1st January 2013: http: //ec. europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en. pdf
2013 European Union EU VAT rates, 1st November 2013: http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vatrates/eu-vat-rates/

Finlanda a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2010.


Finlanda a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2013.
6
Frana a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2014.
7
Germania a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2007.
8
Grecia a mrit cota standard de TVA la 1 aprilie 2005.
9
Grecia a mrit cota standard de TVA la 15 martie i 1 iulie 2010.
10
Irlanda a mrit cota standard de TVA la 1 decembrie 2008.
11
Irlanda a redus cota standard de TVA la 1 ianuarie 2010.
12
Irlanda a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2012.
13
Italia a mrit cota standard de TVA la 17 septembrie 2011.
14
Italia a mrit cota standard de TVA la 1 octombrie 2013.
15
Marea Britanie a redus cota standard de TVA la 1 decembrie 2008.
16
Marea Britanie a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2010.
17
Marea Britanie a mrit cota standard de TVA la 4 ianuarie 2011.
18
Olanda a mrit cota standard de TVA la 1 octombrie 2012.
19
Portugalia a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2005.
20
Portugalia a redus cota standard de TVA la 1 iulie 2008.
21
Portugalia a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2010.
22
Portugalia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2011.
23
Spania a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2010.
24
Spania a mrit cota standard de TVA la 1 septembrie 2012.
5

Evoluia cotei standard de tax pe valoarea adugat n statele noi membre ale
Uniunii Europene, n perioada 2004 2014
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bulgaria
Cehia
Cipru
Croaia
Estonia
Letonia
Lituania
Malta
Polonia

10.

Romnia

11.

Slovacia

12.

Slovenia

13.

Ungaria

Statul

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20
1925
15
22
18
18
18
1838
22

20
19
15
22
18
18
18
18
22

20
19
15
22
18
18
18
18
22

20
19
15
22
18
18
18
18
22

20
19
15
22
18
18
18
18
22

20
19
15
2331
2033
2134

20
2026
15
23
20
21
21
18
22

20
20
15
23
20
2235
21
18
2339

20
20
1728
2532
20
2136
21
18
23

20
2127
1829
25
20
21
21
18
23

19

19

19

19

19

19

24

24

19

19

19

19

19

19

20

20

+1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2243

+2

25

25

2044

20

25

25

2746

27

+2

1941

19/2137

18
22

2545

20

2440

24
2042

2014

Evoluie
+/

+2
+3
+3
+2
+3
+3

+1

2004

1930

24

+5

Media UE 13 19,46
21,54
Surse: VAT Rates Applied n the Member States of the European Union, European Commission, Taxation
and Customs Union, 1st January 2013: http: //ec. europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en. pdf
2013 European Union EU VAT rates, 1st November 2013: http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vatrates/eu-vat-rates/

Evoluia cotei standard medii de tax pe valoarea adugat n statele Uniunii Europene,
n perioada 2004 2014
25

Cehia a redus cota standard de TVA la 1 mai 2004, de la 22%.


Cehia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2010.
27
Cehia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2013.
28
Cipru a mrit cota standard de TVA la 1 martie 2012.
29
Cipru a mrit cota standard de TVA la 14 ianuarie 2013.
30
Cipru a mrit cota standard de TVA la 13 ianuarie 2014.
31
Croaia a mrit cota standard de TVA la 1 august 2009.
32
Croaia a mrit cota standard de TVA la 1 martie 2012.
33
Estonia a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2009.
34
Letonia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2009.
35
Letonia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2011.
36
Letonia a redus cota standard de TVA la 1 iulie 2012.
37
Lituania a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie i 1 septembrie 2009.
38
Malta a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2004, de la 15%.
39
Polonia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2011.
40
Romnia a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2010.
41
Slovacia a redus cota standard de TVA la 1 ianuarie 2004, de la 20%.
42
Slovacia a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2011.
43
Slovenia a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2013.
44
Ungaria a redus cota standard de TVA la 1 ianuarie 2006.
45
Ungaria a mrit cota standard de TVA la 1 iulie 2009.
46
Ungaria a mrit cota standard de TVA la 1 ianuarie 2012.
26

10

Nr.
crt.
1.

Statul

2004

2005

2006

2007

2008

Media UE 27
Sursa: Prelucrare proprie

11

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evoluie
+/

S-ar putea să vă placă și