Sunteți pe pagina 1din 23

SECIUNEA B1

ACORD - CADRU DE SERVICII


nr. ________ data ___________
1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire
a contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
228/2007, cu modificarile ulterioare, si al Ordonanei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de servicii,
ntre
DIRECIA SANITAR - VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR..................,
cu sediul n ....................................., telefon: ............................, fax: ............................, cod
fiscal: ..............................., cont trezorerie nr. ......................................., reprezentat prin
........................, avnd funcia de DIRECTOR EXECUTIV, n calitate de promitent-achizitor, pe
de o parte,
i
.......................................... (denumirea operatorului economic), adresa ..........................,
telefon/fax ................................, numr de nmatriculare ........................, cod fiscal ...................,
cont
(trezorerie,
banca)
......................................................,
reprezentat
prin .................................. (denumirea conducatorului), funcia ................., n calitate de
promitent-prestator, pe de alta parte,
a intervenit prezentul acord-cadru n condiiile n care prile promitente rmn neschimbate
pe toat durata de desfurare.

Articolul 1. Definiii
1.1 n prezentul acord cadru, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. acord - cadru - prezentul acord i toate anexele sale;
b. promitent - achizitor i promitent - prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea
numite n prezentul acord - cadru;
c. preul unitar al serviciilor - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza
acordului - cadru i contractului subsecvent, pentru ndeplinirea integral i
corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin acordul cadru i contractul
subsecvent;

d. servicii - servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a


celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor;
e. destinaie final - locul unde prestatorul are obligaia de a presta serviciile ;
f. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu
se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii,
incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat
for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru acordul cadru)
Articolul 2. Interpretare
2.1 n prezentul acord cadru, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.
Articolul 3.

Obiectul acordului - cadru

de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor


la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i
protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor i caprinelor.
3.1 Achiziia de servicii

Articolul 4. Documentele acordului - cadru


Promitentul-prestator va presta serviciile n condiiile stabilite n prezentul acord - cadru, care
include, n ordinea enumerrii, orice act adiional la acesta, precum i urmtoarele anexe:
Anexa I:
Documentaia de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini i Anexele acestuia),
incluznd clarificrile fcute nainte de termenul limit pentru depunerea
ofertelor;
Anexa II:
Propunerea tehnic;
Anexa III:
Propunerea financiar;
Anexa IV:
Alte documente relevante.
Contractele subsecvente includ documentaia de atribuire specific i oferta corespunztoare.
Articolul 5. Preul unitar al serviciilor
5.1 Preul unitar al serviciilor este de .este exprimat n LEI sau, dup caz,
.euro, i este prevzut la Anexa III - Propunerea financiar, care face parte
integrant din prezentul acord-cadru, la care se adaug TVA..
5.2 Valoarea contractului subsecvent va fi fundamentat pe tariful unitar al serviciilor prevzut n
Anexa ______.
Articolul 6. Ajustarea preului
6.1 Tarifele unitare n lei prevzute n Anexa III - Propunerea financiar la prezentul acord cadru
Articolul 7. Data nceperii acordului - cadru

7.1 Data nceperii acordului - cadru de servicii va fi ________.


7.2 Data nceperii prestrii serviciilor va fi stabilit n fiecare contract subsecvent n parte.
Articolul 8. Durata acordului - cadru
8.1 Durata de implementare a acordului - cadru este de _______ luni de la data semnrii.
Articolul 9. Obligaiile promitentului - prestator
9.1 Promitentul-prestator se oblig ca, n baza contractelor subsecvente ncheiate cu
promitentul-achizitor, s presteze serviciile menionate n Anexa I, parte integrant din prezentul
accord-cadru, n condiiile convenite n prezentul acord-cadru.
(Se specifica denumirea serviciilor, precum i codul CPV.)
9.2. - Promitentul-prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte specificaiile tehnice
prevzute n propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.
9.3. Promitentul-prestator se oblig ca n procesul de reofertare s modifice exclusiv
elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei i numai n sensul mbuntirii
acestora i fr s afecteze elementele/condiiile stabilite ca fiind neschimbate.
9.4. Promitentul-prestator are obligaia de a rspunde solicitrilor de consultare transmise de
ctre promitentul achizitor cu privire la posibilitatea de a elabora noile oferte ntr-o perioad ct
mai scurt de timp. Promitentul-prestator se oblig s rspund invitaiilor de participare la
reofertare transmise pe promitentul-achizitor ntr-o perioad rezonabil pentru elaborarea noii
oferte i transmiterea acesteia dar care nu va depi _______ zile calendaristice.
9.5. Promitentul-prestator se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
9.6. Promitentul-prestator se oblig s
Articolul 10. Obligaiile promitentului-achizitor
10.1. - Promitentul-achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou
procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz sa achizitioneze servicii care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul prestator declar c nu mai are
capacitatea de a le presta.
10.3 Promitentul-achizitor se oblig s atribuie contracte operatorului/operatorilor economici
semnatari, ori de cte ori intenioneaz s achiziioneze serviciile care au fcut obiectului
acordului-cadru, respectnd condiiile eseniale stabilite la ncheierea acestuia.
10.4 (1) Avnd n vedere c acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici,
contractele subsecvente urmeaz s fie atribuite prin reluarea competiiei. n acest context,
promitentul-achizitor se oblig, ori de cte ori decide achiziionarea serviciilor care fac obiectul
acordului respectiv, s transmit concomitent o invitaie de participare la reofertare ctre toi
promitenii-prestatori semnatari ai acordului-cadru.
(2) Promitentul-achizitor va include n invitaia la reofertare cel puin urmtoarele informaii:
a) cu privire la cantitile i elementele specifice care vor face obiectul contractului ce
urmeaz s fie atribuit;
b) cu privire la elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei i criteriul de
atribuire/factorii de evaluare care urmeaz s fie aplicai pentru stabilirea operatorului
economic cruia i va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevzut n documentaia de
atribuire elaborat pentru ncheierea acordului-cadru;
c) cu privire la modul n care se depune/transmite noua ofert i data limit pn la care
operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofert.
10.5. n stabilirea datei limit pn la care promitentul-prestator are dreptul s depun/transmit
noua ofert, promitentul-achizitor are obligaia de a ine cont de aspecte precum complexitatea
obiectului viitorului contract i asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte

i transmiterea acesteia; promitentul-achizitor poate s consulte operatorii economici cu privire


la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte ntr-o perioad ct mai scurt de timp.
Termenul de primire a ofertelor nu va depi ________zile calendaristice.
10.6. n cazul n care, n urma reofertrii, promitentul-achizitor nu obine mbuntiri ale
elementelor/condiiilor care fac obiectul relurii competiiei, aceasta se oblig s atribuie
contractul ofertantului clasat pe primul loc n cadrul procedurii aplicate pentru ncheierea
acordului-cadru, prin luarea n considerare a condiiilor i elementelor prevzute n oferta iniial
a acestuia i conform specificaiilor tehnice din caietul de sarcini
10.7. Dac promitentul-prestator este o asociere alctuit din dou sau mai multe persoane
juridice, acestea vor rspunde solidar de ndeplinirea obligaiilor acordului cadru. Promitentulprestator, reprezentat de liderul de asociere va aciona pe seama acestuia n cadrul acordului cadru i va avea autoritatea de a reprezenta i angaja n contractual asocierea.
10.8. Orice modificare a componenei asocierii, fr consimmntul scris prealabil al
promitentului-achizitor, va fi considerat o nclcare a acordului cadru.
Articolul 11. Atribuirea contractelor subsecvente
11.1 (1)n prezentul acord-cadru, contractele subsecvente se vor atribui numai n baza
reofertrii de pre de ctre promitenii-prestatori, parte a acordului-cadru.
(2) Contractele subsecvente se vor ncheia numai pe baza solicitrii transmise de ctre
promitentul-achizitor ctre promitentul-prestator care va prezenta preul cel mai sczut n urma
reofertrii. n acest sens, ori de cte ori promitentul-achizitor intenioneaz s atribuie un
contract subsecvent, acesta va transmite solicitri ctre promitenii-prestatori semnatari ai
prezentului acord-cadru pentru prezentarea unor noi oferte de pre pentru serviciile solicitate n
respectivul contract subsecvent.
11.2 n toate cazurile, promitenii-prestatori vor prezenta noi oferte de pre mbuntite fa de
oferta de pre prezentat n cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru. n cazul n care,
promitenii prestatori nu au posibilitatea prezentrii unei oferte de pre mbuntite (preuri
unitare mbuntite) fa de oferta depus n cadrul procedurii de atribuire, atunci acetia vor
prezenta oferta depus n cadrul procedurii de atribuire, n sensul meninerii preurilor unitare
prezentate iniial.
11.3 (1) Ofertele de pre se vor prezenta, ori de cte ori se solicit, numai pentru serviciile care
vor face obiectul contractelor subsecvente. n acest sens, promitenii-prestatori vor prezenta
att preuri unitare ct i valoarea total a ofertei. Pentru stabilirea promitentului-prestator
ctigtor, promitentul-achizitor va aplica criteriul de atribuire utilizat la atribuirea acordului cadru, comparnd n acest sens valorile totale ofertate fr TVA. Contractul subsecvent se va
ncheia cu promitentul-prestator care a prezentat oferta cu preul cel mai sczut ca urmare a
procesului de reofertare.
11.4 (1)n cazul n care, ca urmare a primirii unei solicitri din partea promitentului-achizitor, un
promitent-prestator nu prezint o ofert de tipul celor menionate anterior (cu preuri
mbuntite/meninerea preurilor ofertate iniial), ci unul/mai multe din preurile unitare
prezentate la reofertare sunt mai mari dect preurile prezentate iniial la procedura de atribuire,
aceasta va fi respins, i promitentul-achizitor i rezerv dreptul de a rezilia acordul cadru faa
de acesta.
(2)De asemenea, n cazul n care promitentul-prestator refuz s prezinte oferta de pre/nu
prezint oferta de pre ca urmare a primirii unei solicitri din partea promitentului-achizitor
acesta i rezerv dreptul de a rezilia acordul cadru fa de acesta.

11.5 n cazul n care promitentul-prestator declarat ctigtor n urma unui proces repetitiv de
ofertare refuz n mod justificat (for major sau cazul fortuit) ncheierea contractului
subsecvent, promitentul achizitor va transmite solicitarea pentru ncheierea contractului
subsecvent respectiv ctre urmtorul clasat n urma procesului repetitiv de ofertare. n cazul n
care i acesta refuz justificat (for major sau cazul fortuit) atunci solicitarea va fi reiterat
ctre ultimul clasat n urma procesului de reofertare. In situaia n care i acesta din urm refuz
n mod justificat (for major sau cazul fortuit), atunci promitentul achizitor va rezilia acordulcadru fa de toi promitenii-prestatori (dac este cazul).
De asemenea promitentul-achizitor i rezerv dreptul de a solicita daune interese de la
promitenii-prestatori.
11.6 Contractele subsecvente se vor ncheia ori de cte ori este necesar prestarea serviciilor
ce fac obiectul prezentului acord-cadru. n acest sens, promitentul-prestator se presteze
serviciile la preurile unitare stabilite n prezentul acord-cadru, n termen de
maxim ............................... zile de la solicitarea promitentului-achizitor (conform cerinelor
impuse prin caietul de sarcini).
11.7 n situaia n care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul-prestator
nu va primi solicitri pentru prestarea de servicii din partea promitentului-achizitor, promitentulprestator nu va ridica pretenii i nu va solicita despgubiri n legtur cu acest fapt. n acest
sens, promitentul-achizitor nu va avea nici o obligaie fa de promitentul-prestator, prezentul
acord-cadru ncetnd de drept, fr necesitatea unei alte formaliti i fr intervenia vreunei
autoriti sau instane de judecat, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia
Articolul 12. Comunicri i adrese de contact
12.1 Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord - cadru trebuie s
fie transmis n scris.
Orice comunicri, solicitri sau notificri scrise, ntre promitentul-achizitor i promitentulprestator n legtur cu acordul - cadru, trebuie s conin titlul i numrul de identificare al
acordului - cadru i al contractului subsecvent (dac este cazul) i trebuie transmise prin pot,
fax, e-mail, sau nmnate personal la adresele identificate mai jos, cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.
Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.
Articolul 13. nclcarea acordului-cadru i ncetarea acestuia
13.1 nclcarea acordului - cadru
Atunci cnd are loc o nclcare a acordului - cadru de ctre promitentul-prestator, promitentulachizitor ca i parte prejudiciat prin nclcare va fi ndreptit la urmtoarele remedii:
a)
b)

despgubiri i/sau
ncetarea acordului - cadru.

n orice situaie n care promitentul-achizitor este ndreptit la despgubiri, acesta poate reine
aceste despgubiri din orice sume datorate promitentului-prestator.
Promitentul-achizitor va avea dreptul la despgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit
dup finalizarea acordului - cadru n conformitate cu legea aplicabil ce guverneaz acordul
cadru de servicii.
13.2

Fora major

Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
acord -cadru sau contractului subsecvent pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
ndeplinirea acordului - cadru sau a contractului subsecvent va fi suspendat n perioada de
aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce se cuveneau prilor, pn la apariia
acesteia.
Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie, n vederea limitrii
consecinelor.
Dac fora major acioneaz sau se estimeaz a aciona o perioad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri, ncetarea de plin drept a prezentului
acord - cadru, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
Articolul 14. Limba care guverneaz acordul - cadru
14.1. Limba care guverneaz acordul - cadru este limba romna.
Articolul 15. Legea aplicabil acordului - cadru
15.1 Prezentul acord - cadru este guvernat de legea romn. Competena pentru soluionarea
oricrui litigiu izvort din acest acord - cadru revine instanei romne.
Prezentul acord - cadru a fost ncheiat la sediul promitentului - achizitor, n limba romn, n
. exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte.

Promitent-achizitor,

Promitent-prestator,

........................
(semntur autorizat)
LS

........................
(semntur autorizat)
LS

SECIUNEA B2
CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII

nr. ________ / ____________


1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire
a contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
228/2007, cu modificarile ulterioare, si al Ordonanei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de servicii,
intre
DIRECTIA
SANITAR-VETERINARA
SI
PENTRU
SIGURANTA
ALIMENTELOR.............................., adresa .............., telefon/fax ................., numar de
inmatriculare ......................., cod fiscal ......................., cont trezorerie ............., reprezentata
prin ............................. , functia DIRECTOR EXECUTIV, in calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte,
si
.......... (denumirea operatorului economic), adresa ................, telefon/fax ..........., numar de
inmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentata
prin ................ (denumirea conducatorului), functia ........., in calitate de PRESTATOR, pe de
alta parte.
2. DEFINITII
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b) Baza Nationala de Date - sistemul national integrat de informatii si aplicatii, a carui
gestiune si administrare este incredintata, conform legii, unui operator;
c) carte de exploatatie - documentul de identificare a exploatatiei;
d) contract - prezentul contract si toate anexele sale;
e) crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confectionat din material plastic, care
trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
f) conditii de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de
comunicatie - conditiile in care echipamentele pot functiona, respectiv urmatoarele:
1. alimentarea - 220V/50Hz;
2. temperatura - intre 16 si 28 grade Celsius;
3. asigurarea lipsei prafului;
4. neasezarea pe podele, in tot sau in parte, a echipamentelor;
5. conectarea la sursa de alimentare si mentinerea permanenta in functionare, pe
toata perioada de aplicare a prevederilor contractului de servicii.

(conditiile de la lit. g) se completeaza cu prevederile instructiunilor de utilizare);


g) eveniment moartea, sacrificarea pentru consum propriu, pierderea sau regasirea
animalului, pierderea crotaliei, a pasaportului sau a cartii de exploatatie suferite de animalele
sau de exploatatiile din raza teritoriala a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta;
h) exploatatie - orice incinta imprejmuita cu unul sau mai multe adaposturi, orice
constructie sau, in cazul unei ferme in aer liber, orice loc in care sunt detinute, ingrijite,
manipulate sau sacrificate animale;
i) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa;
nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j) identificarea animalelor identificarea speciei, rasei, sexului si varstei animalelor,
precum si aplicarea crotaliei/crotaliilor sau a altor mijloace de identificare, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare;
k) inregistrarea animalelor completarea formularelor prevazute de legislatia specifica
in vigoare cu datele solicitate in cadrul acestora cu privire la animalele identificate si, ulterior, in
termenul prevzut de legislaia n vigoare, inregistrarea acestor date in Sistemul National de
Identificare si Inregistrare a Animalelor;
l) inregistrarea exploatatiilor inregistrarea in formularele prevazute de legislatia
specifica in vigoare si in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a datelor
de identificare ale unei exploatatii in care sunt tinute sau detinute animale, in vederea generarii
de catre Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a codului de exploatatie;
m) miscarea animalelor - cresterea sau descresterea numarului de animale aflate intro exploatatie;
n) pasaport - document oficial in care este inregistrata identitatea fiecarui animal din
specia bovine, inclusiv bubaline si bizoni, precum si a tuturor exploatatiilor si proprietarilor
respectivului animal;
o) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract;
p) servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
r) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor, denumit in continuare
SNIIA - totalitatea aplicatiilor, dispozitivelor, documentelor si procedurilor utilizate pentru
identificarea si inregistrarea animalelor.
s) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)
3. INTERPRETARE
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. (1) Prestatorul se obliga sa presteze, pe durata prezentului contract si in conformitate


cu obligatiile asumate prin prezentul contract, urmatoarele servicii:
A. Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului:
a)
inspectia animalelor, prin monitorizarea permanenta a exploatatiilor;
b)
examinare clinica a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore:
1.
bovine;
2.
ecvine;
3.
ovine, caprine;
4.
porcine;
5.
carnasiere,
6.
pasari;
7.
albine, viermi de matase etc.;
c)
recoltari de probe de sange pentru examene de laborator (serologice, hematologice,
biochimice, virusologice, parazitologice etc.):
1.
animale mari;
2.
animale mici si mijlocii;
3.
porcine;
4.
pasari;
5.
alte specii;
d)
recoltarea probelor de organe, tesuturi si a altor probe pentru analize de laborator,
efectuarea de necropsii la:
1.
animale mari;
2.
animale mici si mijlocii;
3.
pasari;
4.
alte specii;
5.
alte probe inclusiv coprologice;
b)
teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice;
c)
activitati de depistare prin examen alergic:
1. tuberculinare test unic;
2. TCS;
3. maleinare;
4. paratuberculinare;
g) recoltare probe sanitatie, apa, furaje;
h) activitati imunoprofilactice, conform Programului aciunilor de supraveghere, prevenire,
control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia
animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i
caprinelor, aprobat anual prin hotrre a Guvernului:
1. animale mari;
2. ovine, caprine;
3. porcine;
4. carnasiere;
i) lucrari de decontaminare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare si de necesitate:
1. in unitati zootehnice, de industrie alimentara, la gospodariile populatiei;
2. in camere de incubatie, viermi de matase etc.;
B. Servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de
corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de
inregistrare sau de greseli de inregistrare:

a)
identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine si porcine;
b)
identificarea si inregistrarea exploatatiilor in care sunt tinute sau detinute animale.
c)
aplicarea crotaliilor auriculare sau a altor mijloace de identificare prevazute de legislatia
specifica in vigoare la animalele identificate din speciile bovine, ovine, caprine si porcine;
d)
inregistrarea efectivelor de animale identificate si crotaliate din speciile bovine, ovine,
caprine si porcine in documentele de identificare tiparite si, ulterior, in Baza Nationala de Date;
e)
inregistrarea miscarii animalelor si a evenimentelor suferite de acestea, in documentele
de miscare sau de declarare eveniment tiparite si, ulterior, in Baza Nationala de Date;
f)
corectia eventualelor erori sau neconformitati semnalate in SNIIA in urma nerespectarii
termenelor de inregistrare sau a greselilor de inregistrare imputabile Prestatorului, conform
procedurilor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor.
C. SERVICII SANITAR VETERINARE DE INSPECTIE IN EXPLOATATII conform
HOTRRII ANSVSA nr. 1156/2013 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare
cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i
protecia mediului, a altor aciuni prevzute n alte programe naionale, pe care
Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor trebuie s le
pun n aplicare, precum i a tarifelor maximale aferente acestora.
1.

SCOP

Realizarea unitar a supravegherii pasive prin depistarea animalelor cu semne clinice de


boli transmisibile la bovine, ovine, caprine i suine existente n exploataii, corelarea
animalelor inspectate cu efectivele nregistrate n BND, nregistrarea evenimentelor care
nu au fost notificate dar au fost declarate de proprietar la momentul inspeciei, cu
respectarea i aplicarea prevederilor legale.
2. DOMENIU DE APLICARE
Inspecia animalelor din exploataiile nonprofesionale i comerciale, depistarea
animalelor cu semne clinice de boal, ntocmirea fielor anexate i calificarea
explotaiilor comerciale, de ctre medicul veterinar oficial zonal, n raport cu tuberculoza
bovin, leucoza enzootic bovin, bruceloza bovin i corelarea cu efectivele existente n
BND, precum i controlul modului n care s-a fcut calificarea exploataiilor n raport cu
bolile menionate.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
Documente conexe:
3.1. Hotrrea nr. 1156/2013 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n
Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor
prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor,
precum i a tarifelor maximale aferente acestora.
3.2. Hotrrea nr. 984 din 25 august 2005 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor
la normele sanitare veterinare i pentru siguranta alimentelor, cu modificrile i
completrile ulterioare.

3.3. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind
identificarea i nregistrarea bovinelor n Romnia, aprobat cu modificri prin Legea nr.
25/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.4. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea i
nregistrarea suinelor, ovinelor i caprinelor precum i pentru modificarea i completarea
unor acte normative, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.5. Ordinul Preedintelui ANSVSA nr. 85 din 06 octombrie 2008 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind sistemul de identificare i nregistrare a suinelor, cu
modificrile i completrile ulterioare.
3.6. Ordinul Preedintelui ANSVSA nr. 40 din 29 aprilie 2010 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare i nregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor i bovinelor modificat prin Ordinul Preedintelui ANSVSA
nr. 28 din 27 iunie 2011 privind modificarea i completarea normei Sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare i nregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor i bovinelor, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.7. Ordinul Preedintelui ANSVSA nr. 67 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare cu privire la msurile pentru controlul pestei porcine clasice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
3.8. Ordinul Preedintelui ANSVSA nr. 49 din 2 iunie 2010 privind calificarea exploataiilor
de bovine n raport cu tuberculoza bovin i leucoza enzootic bovin.
3.9. Ordinul Preedintelui ANSVSA nr 41 din 30 aprilie 2010 privind calificarea
exploataiilor de bovine n raport cu bruceloza bovin.
4. DEFINIII I ABREVIERI
4.1. Definiii
n nelesul prezentei proceduri, pentru termenii utilizai se aplic definiiile formulate n
documentele de referin precizate:
4.1.1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus
bubalus, i bizoni - bison bison, suine, ovine i caprine
4.1.2. Baza naional de date informatice - sistemul naional integrat de informaii i
aplicaii, ale crui gestiune i administrare sunt ncredinate, conform legii, unui
operator;
4.1.3. crotalie auricular simp - mijloc de identificare a animalelor, confecionat din
material plastic, care poart nregistrat prin imprimare numrul unic de identificare a
animalului;
4.1.4. crotalie auricular electronic - mijloc de identificare a animalelor, confecionat din
material plastic, care poart nregistrat prin imprimare numrul unic de identificare a
animalului i care are ncorporat prin procesul de fabricaie un transponder;
4.1.5. carte/card de exploataie - documentul de identificare a exploataiei;
4.1.6. deintor de animale - persoana ce are n posesie permanent animale, n calitate
de proprietar de animale i/sau proprietar de exploataie, sau are n posesie temporar
animale n calitate de ngrijitor al acestora sau de persoan creia i s-a ncredinat

ngrijirea lor; aceast categorie include, fr a se limita la conductorii grupurilor de


animale, conductorii mijloacelor de transport n care se gsesc animale, precum i
administratorii exploataiilor comerciale, de tip trguri sau expoziii de animale, tabere de
var, ferme de animale, centre de colectare a animalelor i abatoare;
4.1.7. exploataie nonprofesional exploataie de animale nregistrat n sistemul
naional de identificare i nregistrare a animalelor i deinute de personae fizice
nenregistrate la Camera de Comer i Industrie a Romniei.
4.1.8. identificarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de identificare care ajut la
identificarea permanent a animalelor, fr a prejudicia bunstarea lor, precum i
stabilirea speciei, rasei, sexului i vrstei respectivului animal;
4.1.9. mam - o femel printe al unui animal, chiar dac respectivul animal a fost sau nu
produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femel de la care a fost luat
ovulul sau embrionul;
4.1.10. micarea animalelor - creterea sau descreterea numrului de animale aflate ntro exploataie, din oricare motiv, inclusiv naterea sau moartea unui animal;
4.1.11. operator SNIIA - persoana juridic creia i s-au ncredinat, n condiiile legii,
activitile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea i ntreinerea
sistemului privind identificarea i nregistrarea animalelor;
4.1.12. paaport - documentul oficial care nregistreaz identitatea fiecrui animal din
specia bovin, inclusiv bubaline i bizoni, al crui model este prevzut n anexa nr. 7
conform ordinului 40/2010
4.1.13. proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale, ntreprinderile familiale, asociaiile nregistrate legal sau
persoanele juridice care au n proprietate animale;
4.1.14. proprietar de exploataie - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale, ntreprinderile familiale, asociaiile nregistrate legal sau
persoanele juridice care au n proprietate o exploataie;
4.1.15. Registrul naional al exploataiilor, denumit n continuare RNE - colecia de date n
format electronic care cuprinde informaiile de identificare a fiecrei exploataii din
Romnia;
4.1.16. Registrul exploataiei - colecia de date n format de hrtie i/sau electronic care
cuprinde informaii despre animalele identificate din exploataia respectiv i despre
micarea acestora, conform modelului prevzut n anexa nr. 1; la exploataiile
nonprofesionale, registrul exploataiei este reprezentat de colecia exemplarelor
documentelor care se remit proprietarului exploataiei la consemnarea micrii
animalelor, inclusiv la identificarea iniial, prin arhivarea respectivelor exemplare, n
ordine cronologic, ndosariate n mod corespunztor i pstrate prin grija proprietarului,
pentru o perioad de minimum 3 ani de la data nchiderii exploataiei;
4.1.17. sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor n exploataii, carnea,
produsele i subprodusele provenite de la acestea fiind destinate exclusiv consumului
propriu;
4.1.18. Sistemul naional de identificare i inregistrare a animalelor, denumit n
continuare SNIIA - totalitatea aplicaiilor, dispozitivelor, documentelor i procedurilor
utilizate pentru identificarea i nregistrarea animalelor;

4.1.19. unitate - componenta unei persoane juridice, persoan fizic autorizat,


ntreprindere
individual,
ntreprindere
familial
care
desfoar
activiti
nregistrate/autorizate sanitar-veterinar de cretere, comercializare, colectare ori tiere a
animalelor vii: exploataii comerciale de bovine, ovine, caprine, baze de achiziii pentru
animale vii, trguri de animale vii i expoziii de animale vii, abatoare, centre de colectare
pentru animale vii, exploataii de carantin;
4.1.20. unitate de neutralizare a deeurilor de origine animal - unitatea aparinnd
persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale,
ntreprinderilor familiale, asociaiilor nregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv
instituiilor publice, care desfoar activiti de neutralizare a deeurilor de origine
animal, n baza autorizrii i/ sau aprobrii, dup caz, potrivit prevederilor legale n
vigoare;
4.1.21. vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval i aerian, autorizate
sanitar-veterinar pentru transportul de animale;
4.1.22. notificare - ntiinarea medicului veterinar de liber practic mputernicit, prin
nscrierea de ctre deintorul de animale n registrul de notificare a evenimentelor care
au avut loc n cadrul exploataiei sau cu privire la aceasta;
4.1.23. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, ntreprindere
individual, ntreprindere familial sau persoane juridice care desfoar activiti de
cumprare i vnzare de animale vii n intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport
nregistrate/ autorizate sanitar - veterinar, cu respectarea legislaiei sanitar - veterinare
privind micarea animalelor i care nu dispun obligatoriu de faciliti/ spaii de
adpostire;
4.1.24. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, ntreprinderi
individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice sau asociaii nregistrate legal, altele
dect medicii veterinari de liber practic mputernicii, care dein dreptul de a utiliza
SNIIA n baza caruia au acces i drept de editare utiliznd aplicaiile electronice
disponibile n SNIIA a datelor privind nregistrarea animalelor pe care le dein sau pentru
care au obinut drepturile de operare de date de la deinatorii animalelor.
4.1.25. asociaie nregistrat legal - persoana juridic de drept privat fr scop
patrimonial, organizata conform Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii
i fundaii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile i
completarile ulterioare, i care are ca scop organizarea activitii n sectorul de cretere
al animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, suine.
4.1.26. decont justificativ privind numrul exploataiilor inspectate
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1

Obinerea documentelor necesare efecturii inspeciei

5.1.1. Documentele necesare corelrii efectivelor existente n exploataie cu cele


nregistrate n baza naional de date informatice
5.1.1.1. Medicii veterinari de liber practic mputernicii vor efectua de dou ori pe an, n
perioadele aprilie mai i octombrie noiembrie inspecii n exploataiile
nonprofesionale de bovine, ovine, caprine i suine n vederea inspectrii animalelor,
catagrafierii efectivelor, actualizarea bazei de date informatice pe baza evenimentelor
declarate de proprietar i ntocmirea fiei de inspecie pentru pesta porcin clasic n
cazul exploataiilor care dein suine. Pentru efectuarea inspeciei medicii veterinari de

liber practic mputernicii vor printa de pe staiile de lucru din modulul Inventar CSV
(fig. 1):
a) fiele de inspecie a animalelor (anexa nr. 1), extrase conform instruciunilor din
figurile 2, 3 i 4 defalcate pe localitiile arondate circumscripiei, pe care se vor regsi
exploataiile din aceste localiti precum i animalele ce figureaz n BND ca staionare n
aceste exploataii;
b) tabelele centralizatoare (anexa nr. 4), extrase conform instruciunilor din figurile 2, 3 i
4 ce va avea coloane n care sunt tiprite numrul de bovine, ovine, caprine i suine
nregistrate n Baza Naional de Date ca staionare n exploataie, coloane libere n care
se vor completa numrul de bovine, ovine, caprine i suine gsite n exploataie i
coloane pentru completarea numrului de cabaline, cini i pisici gsite n exploataie.
Se vor inspecta cu prioritate exploataiile care dein i suine. Dup finalizarea inspeciei
acestora se va continua cu celelalte exploataii din localitile arondate, cu condiia
ncadrrii n termenul prevzut de HOTRREA nr. 1156/2013 pentru aprobarea aciunilor
sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control
i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia
animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n
domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale aferente acestora .
n acest sens, fiele de inspecie se vor printa selectnd fie doar exploataiile care dein
i suine, fie toate exploataiile din localitile arondate.
5.1.1.2. Medicii veterinari oficiali zonali vor efectua de dou ori pe an, n perioadele
aprilie mai i octombrie noiembrie inspecii n exploataiile n care activitatea de
identificare i nregistrare a animalelor se face de proprietar sau prin intermediul
asociaiilor nregistrate legal, cu excepia exploataiilor de porcine, n vederea inspectrii
animalelor, calificrii/verificrii calificrii explotaiilor n raport cu tuberculoza bovin,
leucoza enzootic bovin, bruceloza bovin i corelarea cu efectivele existente n BND.
Verificarea faptic n teritoriu a corespondenei datelor nregistrate n BND cu cele
existente fizic n exploataiile nonprofesionale
Pe parcursul inspeciei, medicii veterinari de liber practic mputernicii vor verifica
fizic, n teritoriu, prezena animalelor, codurile de identificare ale acestora, prezena
paapoartelor precum i corespondena acestora cu BND.
Dac exist coresponden ntre animalele gsite n exploataie i BND se va bifa n fia
de inspecie pentru bovine prima csu iar pentru celelalte specii csua de lng codul
de identificare al animalului. Pentru animalele din specia bovin, dac exist paaportul,
corespondena ntre acesta, codul crotaliei i BND, se va bifa a doua csu (anexa nr. 1).
Dac nu sunt ndeplinite cele dou condiii csuele nu se bifeaz,
n cazul n care pe parcursul inspeciei se gsesc animale care nu figureaz nregistrate
n BND, acestea se vor nscrie n spaiile lsate libere corespondente fiecrei specii n
parte, existente pe fia de inspecie a verificrii concordanei dintre datele nscrise n
BND i cele existente fizic n teritoriu (anexa nr. 1). Dac numrul animalelor gsite n
exploataie ce nu figureaz n BND este mai mare dect echivalentul spaiilor lsate libere
corespondente fiecrei specii n parte, medicul veterinar de liber practic va ntocmi
anexe, la fia de inspecie, completnd diferena de animale.

n cazul n care nu exist coresponden ntre codurile crotaliilor i paapoarte, acestea


se vor ridica i se vor preda mpreun cu decontul justificativ n cadrul serviciul de
sntate i bunstare a animalelor, monitorizare boli la compartimentul identificarea
animalelor nregistrarea exploataiilor.
De asemenea, pe tabelele centralizatoare, (anexa nr. 4), se va completa numrul de
bovine, ovine, caprine, suine, ecvine, cini i pisici existent fizic n exploataie, iar n fia
de informare a serviciului de sntate i bunstare a animalelor, monitorizare boli, se va
nscrie dup caz, numrul de animale constatate cu neconformiti defalcate pe specie i
dup tipul acestora (anexa nr.3).
Pentru animalele din speciile bovine, ovine, caprine i suine ce nu se gsesc n
exploataie i pentru animalele prezente n exploataie dar care n BND nu figureaz
staionare n exploataia inspectat, se va verifica existena documentelor de micare i
se vor solicita proprietarului date referitoare la destinaia/proveniena animalelor.
Dup completarea datelor referitoare la animalele prezente fizic n exploataie, deintorul
exploataiei va semna fia de inspecie i tabelul centralizator n dreptul rubricii
corespunztoare.
Medicul veterinar de liber practic mputernicit are obligaia ca n termen de maxim 7
zile de la efectuarea inspeciei s efectueze actualizarea informaiilor nregistrate n Baza
Naional de Date referitoare la exploataiile inspectate
5.2.1. Identificarea animalelor
Cu ocazia inspeciei n exploataii, animalele gsite neidentificate n momentul inspeciei
vor fi identificate i nregistrate cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare.
Animalele gsite neidentificate n timpul inspeciei, vor fi identificate astfel:
5.2.1.1. Ovinele, caprinele i suinele care nu au mplinit vrsta maxim prevzut de
legislaia n vigoare pentru identificare i nregistrare, vor fi identificate i nregistrate n
BND conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010
privind identificarea i nregistrarea suinelor, ovinelor i caprinelor, precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative.
5.2.1.2. Ovinele, caprinele i suinele ce au depit vrsta maxim prevzut de legislaia
n vigoare pentru identificare i nregistrare, vor fi identificate i nregistrate n Baza
Naional de Date. Fondurile necesare activitii de identificare i nregistrare a
animalelor vor fi suportate integral de ctre proprietarii animalelor.
5.2.1.3. n cazul deinerii bovinelor neidentificate, medicul veterinar de liber practic
mputernicit va solicita informaii n vederea stabilirii originii i trasabilitii acestora,
urmnd s se aplice urmatoarele:
5.2.1.3.1. Pentru bovinele cu vrsta mai mic dect cea prevzut de legislaie ca
termen limit pentru identificare i nregistrare, dac se va stabili originea
vielului/vieilor prin prezena mamei/mamelor, acestea vor fi identificate i nregistrate n
Baza Naional de Date, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea i nregistrarea bovinelor n Romnia,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 25/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
i ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea i nregistrarea
suinelor, ovinelor i caprinelor, precum i pentru modificarea i completarea unor acte
normative.
termen

5.2.1.3.2. Pentru bovinele cu vrsta mai mare dect cea prevzut de legislaie ca
limit pentru identificare i nregistrare, dac se va stabili originea

vielului/vieilor prin prezena mamei/mamelor, acestea vor fi identificate i nregistrate n


BND. Fondurile necesare activitii de identificare i nregistrare a animalelor vor fi
suportate integral de ctre proprietarii animalelor.
5.2.1.3.3. n cazul n care nu s-a stabilit originea vielului/vieilor prin prezena
mamei/mamelor se va efectua anchet pentru stabilirea originii i trasabilitii animalelor,
cu ntocmirea unei note semnat de proprietar, medicul veterinar de liber practic i
medicul veterinar oficial. In funcie de rezultatul anchetei se vor aplica urmtoarele:
5.2.1.3.3.1. dac n urma anchetei se va stabili originea, se va face identificarea
animalului/animalelor, cu aprobarea DSVSA judeean, respectiv a municipiului
Bucureti, conform punctelor 5.2.1.3.1. sau 5.2.1.3.2.;
5.2.1.3.3.2. dac n urma anchetei nu se va stabili originea, indiferent de vrsta
acestora, animalul/animalele vor fi confiscate i distruse, n conformitate cu prevederile
art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului n ceea ce
privete aplicarea sanciunilor administrative minime n cadrul sistemului de identificare
i nregistrare a bovinelor.
5.2.2. Inregistrarea micrii animalelor
5.2.2.1. Animalele gsite identificate cu ocazia inspeciei, dar care nu figureaz ca fiind
staionare n respectiva exploataie, vor fi nscrise n fia de inspecie i se vor nregistra
n Baza Naional de Date, prin completarea i nregistrarea unui formular de micare
(F2) electronic albastru.
5.2.2.2. Pentru animalele care nu se gsesc n exploataie, dac proprietarul declar c lea nstrinat, se va nregistra ieirea acestora din exploataie prin completarea i
nregistrarea unui formular de micare (F2) electronic, rou. In acest sens IQ
Management a creat o exploataie virtual, al crui cod este RO0000000000 n care vor fi
trimise aceste animale. Intrrile i ieirile acestora se vor face folosid formularul de
micare F2 doar n formatul electronic, formular a crui serie va fi compus din litera I,
iniiala judeului urmate de 7 cifre. Seria formularului de micare utilizat doar n formatul
electronic va putea fi folosit numai n cele dou perioade de inspecie.
5.2.2.3. Intoarcerea animalelor din exploataia menionat la punctul 5.2.2.2, n exploataia
de origine sau ntr-o alt exploataie, n afara celor dou perioade, se va face numai de
ctre DSVSA judeean pe baza solicitrii scrise a medicului veterinar de liber practic
mputernicit din care s reias c a verificat i confirm prezena animalului/animalelor n
exploataia n care se solicit ntoarcerea.
5.2.2.4. Pentru animalele sacrificate tradiional sau care au murit la vrsta mai mic dect
cea prevzut ca obligatorie pentru testarea EST, dac se face dovada evenimentului prin
prezentarea crotaliilor i a paaportului la bovine precum i a crotaliilor pentru ovine,
caprine i suine, se va completa i nregistra n BND formularul de declarare eveniment
F3. Paapoartele i crotaliile ale cror bovine au fost sacrificate tradiional vor fi
colectate i predate compartimentului Identificarea Animalelor nregistrarea
Exploataiilor.
5.2.2.5. n cazul n care nu se face dovada acestor evenimente, se vor respecta
prevederile de la pct. 5.2.2.2.
5.2.2.6. Pentru animalele sacrificate tradiional sau care au murit la vrsta mai mare dect
cea prevzut ca obligatorie pentru testarea EST se va dispune efectuarea unei anchete
oficiale aplicndu-se prevederile legale. Dup finalizarea anchetei, dac s-a stabilit c

animalele nu au fost testate pentru EST acestea vor fi trimise ctre exploataia
menionat la punctul 5.2.2.2. Dac, exist un numr mare de animale pentru care trebuie
s se efectueze anchet, acestea se vor trimite ctre exploataia menionat la punctul
5.2.2.2. Dup efectuarea anchetei i stabilirea celor ntmplate cu animalul/animalele
respective, acesta/acestea fie va/vor fi ntors/ntoarse n exploataie, conform precizrilor
de la punctul 5.2.2.3 i se va opera F3 de declarare eveniment, fie va/vor rmne n
exploataia virtual.
5.2.2.7. Pentru actualizarea datelor din BND, utilizatorii SNIIA mputernicii pentru
exploataiile n care activitatea de identificare i nregistrare a animalelor se face de
proprietar sau prin intermediul asociaiilor nregistrate legal, folosesc acelai formular de
micare, menionat la pct. 5.2.2.2
(2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la alin. (1) pe teritoriul
Circumscriptiei Sanitar-Veterinare de Asistenta (C.S.V.A.)...............................
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor,
este de .... lei, la care se adauga ......... TVA.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnarii sale pana la data de 31.12.200...,
cu posibilitatea prelungirii lui prin act aditional pentru primele 4 luni ale anului 200..., potrivit
legii.
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie de 10% din
valoarea total a contractului, fr TVA.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica;
c) propunerea financiar;
d) actele aditionale la contract, daca exista;
e) alte anexe la contract, dac este cazul.
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.)
9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestarea serviciilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al
bolilor transmisibile de la animale la om, si de protectie a animalelor si a mediului trebuie
realizata cu respectarea standardelor de calitate a actului medical, respectiv:
a) respectarea conditiilor tehnice si a termenelor prevazute in Normele metodologice de
aplicare a Programului aciunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, aprobat
anual prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimenetelor;
b) prestarea serviciilor in vederea asigurarii unui status imunitar foarte bun la intregul
efectiv de animale existent pe teritoriul C.S.V.A..................;
c) prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric
al activitilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale;

d) celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in


vigoare, corelate cu efectivele de animale, cu situatia epizootologica si cu numarul de personal
sanitar - veterinar necesar.
9.3. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate cu
privire la circulaia bunurilor materiale i a formularelor cu regim special, protectia mediului si
protectia muncii, conform prevederilor legislaiei n vigoare.
9.4. Prestatorul are obligatia de a prelua si de a preda situatia epizootologica prevazuta n
Caietul de sarcini.
9.5. Prestatorul are obligatia de a anunta, declara si notifica aparitia unor boli transmisibile
la animale si de a participa la combaterea epizootiilor, conform reglementarilor legale in
vigoare.
9.6. Prestatorul este obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar-contabile
conform prevederilor legale si sa le puna la dispozitia Achizitorului si a altor organe de control
abilitate prin lege, atunci cand acestea le solicita.
9.7. Prestatorul este obligat sa dispuna de un numar minim de . angajati.
9.8. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si inregistrare a animalelor
si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate
de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare la termenele si in
conditiile prevazute n normele aprobate prin ordin al preedintelui Autoritatii Nationale
Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor i n celelalte acte normative n vigoare.
9.9. Prestatorul se oblig s efectueze aplicarea crotaliilor, inclusiv a crotaliilor duplicat,
precum i operaiunile de dezinfecie a locului de aplicare a acestora, cu respectarea
instruciunilor furnizate de ctre productorul acestora.
9.10. Prestatorul se oblig s nscrie cite datele referitoare la animalele identificate i
crotaliate n formularele de identificare i s predea aceste formulare n conformitate cu
prevederile legislatiei specifice n vigoare.
9.11. Prestatorul se obliga sa introduca in SNIIA datele referitoare la animalele identificate
si crotaliate, precum si datele referitoare la miscarile sau evenimentele suferite de acestea,
prin intermediul echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie puse la dispozitie.
9.12. Prestatorul se obliga sa inregistreze, in urma instiintarii de catre proprietar prin
predarea formularelor de miscare, intrarea animalelor in exploatatiile aflate pe raza
C.S.V.A
9.13. Prestatorul se obliga sa efectueze in SNIIA, in termen de maxim 30 de zile de la
generarea acestora, corectia eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea
termenelor inregistrare sau de greseli de inregistrare imputabile Prestatorului.
9.14. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate in
formularele legale care servesc activitatii de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor,
caprinelor si porcinelor si a datelor inregistrate in SNIIA.
9.15. Prestatorul se oblig s preia crile de exploataie de la sediul Achizitorului, s le
distribuie ctre proprietarii exploataiilor i s valideze acest eveniment n aplicaiile i bazele
de date personalizate puse la dispoziie de ctre Achizitor; dovada distribuirii crilor de
exploataie se efectueaz prin inscrierea pe centralizatorul preluat de la Achizitor a semnturii
proprietarilor i a datei de primire a crilor de exploataie de ctre proprietari.
9.16. Prestatorul este pe deplin rasponsabil pentru prejudiciul cauzat de salariatii si/sau
prepusii sai in functiile care li s-au incredintat.
9.17. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru asigurarea calitii i siguranei
serviciilor care fac obiectul prezentului contract si a metodelor utilizate, precum si de calitatea

si calificarea personalului folosit in acest scop pe durata aplicarii prezentului contract, dupa o
instruire corespunzatoare.
9.18. Prestatorul trebuie sa preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul Achizitor,
crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor prevzute de legislaia specific n
vigoare, formularele, crile de exploataie, echipamentele de tehnic de calcul i de
comunicaie, inclusiv orice echipament sau component a acestuia care a necesitat ntreinere,
reparaii curente sau nlocuire, produsele de uz veterinar, precum i orice alte produse i
echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul acordului - cadru, pe baza de aviz
de expeditie (cantitativ si valoric) emis de Achizitor si sa le inregistreze n evidenele financiar
contabile proprii.
9.19. Prestatorul se obliga sa scada din gestiunea proprie crotaliile, celelalte mijloace de
identificare a animalelor prevzute de legislaia specific n vigoare, formularele, crile de
exploataie, produsele de uz veterinar, precum i alte produse necesare prestarii serviciilor care
fac obiectul acordului - cadru, pe baza de bon de consum lunar.
9.20. Echipamentele de tehnic de calcul i de comunicaie, inclusiv echipamentele sau
componentele acestora care au necesitat ntreinere, reparaii curente sau nlocuire, orice alte
echipamente necesare realizrii aciunilor sanitar-veterinare, precum i stocurile de crotalii, de
alte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislaia specific n vigoare, de
formulare, de produse de uz veterinar i de orice alte produse necesare prestarii serviciilor care
fac obiectul acordului - cadru se regasesc in gestiunea Prestatorului si sunt la dispozitia
Achizitorului.
9.21. Prestatorul se obliga sa predea la sediul Achizitorului, la incetarea contractului
subsecvent de servicii, pe cheltuiala sa de deplasare, echipamentele de tehnic de calcul i de
comunicaie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat ntreinere,
reparaii curente sau nlocuire, orice alte echipamente necesare realizrii aciunilor sanitarveterinare, precum i stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor
prevazute de legislaia specific n vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar i de
orice alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul acordului - cadru, pe baza de
aviz de expeditie (cantitativ si valoric) emis de catre Prestator.
9.22. Prestatorul se obliga sa puna in functiune echipamentele puse la dispozitie, potrivit
instructajelor, sa conecteze terminalele de comunicatii (conectand astfel echipamentele la
Baza Nationala de Date) si sa pastreze echipamentele permanent in functiune (conectate fara a le opri vreodata prin proceduri mecanice), pe toata durata aplicarii prezentului contract;
echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie puse la dispozitie trebuie utilizate de
catre Prestator doar in scopul inregistrarilor efectuate in SNIIA.
9.23. Echipamentele i produsele necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului
contract se vor afla, pe durata aplicarii prezentului contract, la urmatoarea adresa:
Judet:........., Localitate: ............., Adresa:.........., Telefon:..............., Telefon mobil:......... :
(se va completa cu adresa spaiului deinut conform propunerii tehnice).
9.24. Prestatorul nu poate muta, fara acordul scris al Achizitorului, echipamentele si
produsele prevzute la pct. 9.23 catre o alta adresa, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt
duse la sediul Achizitorului in vederea intretinerii, repararii sau inlocuirii.
9.25. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru asigurarea integritatii, securitatii si
conditiilor de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie,
precum i a celorlalte produse si echipamente puse la dispozitie, pe intreaga perioada de
aplicare a prezentului contract.
9.26. Prestatorul are obligatia de a instiinta Achizitorul despre problemele si disfunctiile
aparute in indeplinirea obligatiilor sale in legatura cu serviciile de identificare si inregistrare a
bovinelor, ovinelor, caprinelor si porcinelor, in termen de maximum 48 de ore de la aparitia
acestora.

9.27. Prestatorul se obliga sa asigure confidentialitatea si pastrarea in siguranta a tuturor


datelor introduse in SNIIA.
9.28. Prestatorul se obliga sa se conecteze zilnic la Baza Nationala de Date.
9.29. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
Achizitor.
9.30. Prestatorul se obliga sa participe la instruirile organizate de Achizitor cu privire la
serviciile care formeaza obiectul prezentului contract.
9.31. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat
la adresa spaiului deinut conform propunerii tehnice si va fi notificat Achizitorului.
9.32. Prestatorul se oblig s verifice i s actualizeze permanent n SNIIA datele
referitoare la efectivele de animale identificate i nregistrate n exploataiile din cadrul
C.S.V.A..................................
9.33. Prestatorul trebuie s ntocmeasc, pe baza modelului pus la dispoziie de catre
Achizitor i s pun zilnic la dispoziia proprietarilor de animale un registru pentru notificarea
evenimentelor intevenite cu privire la animale (naterea animalului, vnzarea\cumprarea
animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea
crotaliei, pierderea paaportului, pierderea cardului de exploataie, dispariia animalului i
regsirea animalului).
9.34. Prestatorul trebuie s ntocmeasc deconturile lunare pentru ncasarea contravalorii
serviciilor sanitar-veterinare prestate n conformitate cu prevederile Programului aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor.
9.35. Procedura privind decontarea serviciilor sanitar-veterinare prestate potrivit
Programului aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a
celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare
i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor se aplic potrivit prevederilor Ordinului
preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr.
20/2010.
10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in maximum 60 de zile de la
data emiterii facturii fiscale aferente serviciilor prestate.
10.3. Plata se va efectua de catre Achizitor catre Prestator, prin decontarea catre acesta a
contravalorii facturii emise, prin transferul sumelor cuvenite in contul Prestatorului.
10.4 - Plata se face n intervalul 24-31 ale lunii, conform prevederilor legale n vigoare, n
funcie de alocaiile bugetare primite de la Ministerul Finanelor Publice.
10.5. Achizitorul pune la dispozitie Prestatorului, pe durata derularii contractului, pe baza de
aviz de expediie (cantitativ si valoric) emis de catre Achizitor, urmatoarele:
a) cartile de exploatatie
b) toate formularele legale necesare desfasurarii serviciile de identificare si inregistrare a
bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, de inregistrare a miscarilor si a evenimentelor
suferite de acestea;

c) echipamentele necesare indeplinirii sarcinilor sale legate de indeplinirea obiectului


contractului:
1. Statie de lucru PC (una bucata computer);
2. Sistem de operare Linux parametrizat si personalizat;
3. Aplicatii si baze de date personalizate, componenta a Sistemului I&R;
4. Licenta individuala de utilizare;
5. Aplicatii de administrare la distanta;
6. Aplicatii de comunicare si administrare a comunicatiilor;
7. Terminal de conectare la Baza Nationala de Date (Modem extern sau terminal de tip
Zapp - H 150 sau echivalent);
d) produsele de uz veterinar stabilite prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale
Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor;
e) orice alte produse si echipamente necesare prestarii serviciilor fac obiectul prezentului
contract.
10.6. Achizitorul asigura transmisiile de date pe Internet.
10.7. Achizitorul pune la dispozitie, cu titlu gratuit, pe baza de Proces - Verbal ce va face
parte integrant din prezentul contract de servicii, centralizatorul prevazut la pct. 9 subpct.
9.15.
10.9. Achizitorul pune la dispozitie, cu titlu gratuit, pe baza de Proces - Verbal ce va face
parte integranta din prezentul contract de servicii, modelul registrului prevazut la pct. 9 subpct.
9.33.
11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
11.1. In cazul in care Prestatorul nu depune deconturile lunare prevazute la pct. 9.34 la
data prevzut n Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru
Sigurana Alimentelor nr. 106/2015, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitati,
0,15% din valoarea decontului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiei de depunere a deconturilor.
11.2. n cazul n care, n urma verificrii deconturilor lunare prevazute la pct. 9.34, se
constat nendeplinirea de ctre Prestator a tuturor obligaiilor contractuale, deconturile nu vor
fi aprobate pn la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.
11.3. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile pn la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 0,15% din plata
neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.4. Achizitorul i rezerv dreptul de a rezilia n mod unilateral contractul, n cazul n care
prestatorul n mod culpabil nu-i ndeplinete, total sau parial, ori execut necorespunztor,
obligaiile asumate prin semnarea contractului, notificnd prestatorului cauza/cauzele rezilierii,
cu 30 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. Rezilierea nu va
avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre pri.
11.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata Prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in


cuantum de ......., pentru perioada de ...... si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a
contractului.
(Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna
executie.)
12.2. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna
executie.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 de la
indeplinirea obligatiilor asumate.
(Se precizeaza modul de restituire.)
13. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI
13.1. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice
alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract.
13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
14. RECEPTIE SI VERIFICARI
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor si evidentele tehnice
si financiar contabile ale prestatorului pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
14.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
(Se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor.)
15. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
15.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele
stabilite prin propunerea financiar.
15.2. Pretul contractului ramane ferm pe toata durata de prestare a serviciilor.
16. AMENDAMENTE
16.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
17. FORTA MAJORA
17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre
instantele judecatoresti din Romania.
(Se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor.)
19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20. COMUNICARI
20.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
20.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri).
Achizitor,
Prestator,
............................
..............................
(semntur autorizat)
(semntur autorizat)
LS

LS

S-ar putea să vă placă și