Sunteți pe pagina 1din 28

AUTORIZAREA I

REAUTORIZAREA
PROGRAMELOR DE
FORMARE

EDU ZECE PLUS

FURNIZORII DE FORMARE
Conform legislaiei n vigoare, respectiv
O.G. 129/2000, reactualizat 2014 i a
metodologiilor ce o reglementeaz, n
Romnia pot avea calitatea de furnizori de
formare:
asociaiile, organizaiile care au ca principal
obiect de activitate formarea profesional;
firmele care au cod caen 8559, Alte forme
de nvmnt;
instituiile de nvmnt.

FURNIZORII DE FORMARE
Formarea profesionala a adulilor se organizeaz prin
programe de iniiere, calificare, recalificare, perfec ionare,
specializare, definite astfel:
a)iniierea reprezint dobndirea uneia sau mai multor
competene specifice unei calificri conform standardului
ocupaional sau de pregtire profesional;

b)calificarea, respectiv recalificarea, reprezint pregtirea


profesional care conduce la dobndirea unui ansamblu de
competene profesionale care permit unei persoane s
desfoare activiti specifice uneia sau mai multor ocupa ii;

FURNIZORII DE FORMARE
Formarea profesional a adul ilor se organizeaz prin
programe de iniiere, calificare, recalificare, perfec ionare,
specializare, definite astfel:

c)perfecionarea,
respectiv
specializarea,
reprezint
pregtirea profesional care conduce la dezvoltarea sau
completarea cunotintelor, deprinderilor sau competen elor
profesionale ale unei persoane care de ine deja o calificare,
respectiv dezvoltarea competen elor n cadrul aceleia i
calificri, dobndirea de competen e noi n aceea i arie
ocupaionala sau ntr-o arie ocupaionala nou, dobndirea de
competene fundamentale/cheie sau competen e tehnice noi.

FURNIZORII DE FORMARE
Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dup cum urmeaz:

a)directorul ageniei pentru pli si inspec ie social jude ene, respectiv a


municipiului Bucureti, care are calitatea de pre edinte;

b)un reprezentant al inspectoratului scolar jude ean, respectiv al municipiului


Bucureti;

c)un reprezentant al ageniei pentru ocuparea for ei de munc jude ene, respectiv a
muncipiului Bucureti;

d)un reprezentant al asociaiilor patronale reprezentative la nivel jude ean, propus


prin consens;
e)un reprezentant al organizaiilor sindicale reprezentative la nivel jude ean, propus
prin consens.

FURNIZORII DE FORMARE
Comisiile de autorizare au urmtoarele atribu ii:

a)autorizeaz furnizorii de formare profesional;

b)ofer consultan i informaii furnizorilor de formare profesional;


c)monitorizeaz activitatea furnizorilor
organizarea examenelor de absolvire i,
acestora;

d)coordoneaz organizarea examenelor


cursurilor de iniiere, calificare,
profesional i alte forme specifice.

de formare profesional i
dupa caz, retrag autoriza ia

de absolvire la terminarea
recalificare, perfec ionare

FURNIZORII DE FORMARE
Secretariatele tehnice au urmtoarele atribu ii:

a)primesc dosarele furnizorilor de formare, verific con inutul i organizeaz


evidena acestora;

b)nainteaz preedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de


formare profesional;

c) nregistreaza tabelele nominale cu participan ii la programele de formare


profesional, care au ncheiat contracte cu furnizorii;

d)primesc i nregistreaz notificrile furnizorilor de formare profesional


neautorizai i transfrontalieri;
e)ntocmesc i actualizeaz Registrul jude ean al absolven ilor programelor
autorizate
de
formare
profesionala
a
adul ilor.

FURNIZORII DE FORMARE

Fiecare furnizor solicit autorizarea unui


program de formare profesional prin
depunerea unui dosar n vederea autorizrii.
Evaluarea dosarului supus analizei n vederea
autorizrii se realizeaz de ctre Comisia de
Autorizare ce exist la nivelul fiecrui jude ,
compus din:
comisia de autorizare
secretariatul tehnic

FURNIZORII DE FORMARE
Pentru evaluarea fiecrui program de
evaluare, secretariatului tehnic i se altura
echipa de specialiti evaluatori, ce urmresc
modul de atingere a criteriilor de evaluare.

FURNIZORII DE FORMARE
Secretariatul tehnic este cel care verific dac dosarul supus
ctre analiz n vederea autorizrii unui program de formare
conine:

Documente care dovedesc legalitatea organizrii i


funcionrii furnizorului de formare, dup caz (copii):
a) certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerului;
b) ncheierea prin care s-a dispus nregistrarea n Registrul
asociaiilor i fundaiilor;
c) actul normativ de constituire (lege, hotrre de guvern,
hotrre a consiliului judeean sau a consiliului local);
d) hotrre judectoreasc.

FURNIZORII DE FORMARE
Secretariatul tehnic este cel care verific dac
dosarul supus ctre analiz n vederea
autorizrii unui program de formare con ine:
Documente care dovedesc legalitatea organizrii
i funcionrii furnizorului de B. Documentul din
care s rezulte c formarea profesional este
cuprins n obiectul de activitate al furnizorului
de formare care solicit autorizarea i, dup
caz, actele adiionale la acesta (copie).

FURNIZORII DE FORMARE
Secretariatul tehnic este cel care verific dac dosarul supus
ctre analiz n vederea autorizrii unui program de formare
conine:
Documente din care reiese c furnizorul i ndeplinete
obligaiile exigibile de plat a impozitelor, taxelor i
contribuiilor, potrivit legislaiei n vigoare. Se vor prezenta
certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor
exigibile de plat a impozitelor i taxelor ctre stat. Se vor
prezenta, dup caz, formulare-tip eliberate de autoritile
competente.
Dovada achitrii taxei de autorizare (copie de pe ordinul de
plat a taxei de autorizare).

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
Specialitii evaluatori primesc de la secretariatul
tehnic:
fia de autoevaluare
programa analitic
modalitile de evaluare
Acetia realizeaz evaluarea n loca ia stipulat de
furnizorul de formare n fi a de autoevaluare.
De asemenea, criteriile de evaluare sunt cele stipulate
n Standardul Ocupaional, respectiv Standardul de
Pregtire Profesional ce reglementeaz ocupa ia/
meseria ce face obiectul dosarului supus ctre analiz.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
Specialitii evaluatori urmresc prioritar informa iile legate de programul de formare,
respectiv:

Dac condiiile de acces stipulate de furnizor


Pentru a constata dac criteriile minime impuse de furnizor respect legisla ia n
vigoare se consult:
COR- ul
Standardul ocupaional/ Standardul de pregtire profesional

Conform COR:

ocupaiile care au prima cifr 1( grupa major 1) i 2( grupa major 2) sunt accesibile doar celor cu studii
superioare cu diplom de licen ;
ocupaiile care au prima cifr 3 ( grupa major 3) sunt accesibile celor care au studii medii, cu diplom de
bacalaureat;
celor care au prima cifr 4 ( grupa major 4) sunt accesibile celor care au absolvit studii medii, cu/ fr
diplom de bacaluareat;
celor care au prima cifr 5, 6, 7, 8 ( grupe majore 5,6,7,8) sunt accesibile doar celor care au nv mntul
minim obligatoriu. ATENIE! Raportarea se face n func ie de anul n care a absolvit cursantul. Astfel dac a
absolvit n 1960, nvmntul minim era de 7 clase, n 2011, nv mntul minim era de 9 clase, n 2015,
nvmntul minim obligatoriu este de 11 clase.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
Specialitii evaluatori urmresc prioritar informa iile legate
de programul de formare, respectiv:

Condiiile de acces stipulate de furnizor


Suplimentar se consult standardul ocupa ional/ SPP unde pot
fi stipulate condiii suplimentare de acces la programul de
formare.
Exemplu: ocupaia de Arhivar, care conform Clasificrii
Ocupaiei din Romnia este accesibil celor care au studii
medii fr diplom de bacalaureat, iar standardul ocupa ional
impune ca i condiie de acces, studii liceale cu diplom de
bacalaureat.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac obiectivele programului reflect


competenele profesionale vizate prin S.O./
S.P.P.
Obiectivele trebuie s:
fie de referin, subordonate obiectivelor
cadru ce reies din competenele stipulate n
S.O./S.P.P
reflecte aciunea vizat;
reflecte coninutul operaionalizat.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac durata de pregtire este corespunztoare


pentru realizarea obiectivelor propuse.

pentru programele de calificare se impune un numr de


ore, respectiv:

Nivel I- 360 ore: 120 instruire teoretic+ 240 instruire practic;


Nivel II- 720 ore: 240 instruire teoretic+ 480 instruire practic;
Nivel III- 1080 ore: 360 instruire teoretic+ 720 instruire practic.
De asemenea, se consult Standradul Ocupaional sau
reglementrile speciale pentru anumite ocupa ii. De exemplu,
pentru ocupaia de Arhivar se impune un minim de 120 ore.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac locul de desfurare corespunde.


Se

constant dac exist concordan ntre


realitatea analizat i informaiile stipulate de
furnizor n fia de autoevaluare.
De asemenea se constat dac:

spaiul este adecvat desfurrii optime a activitilor


instructiv- educative;
calitatea i cantitatea materialelor didactice.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac planul de pregtire permite atingerea


obiectivelor. Se analizeaz concordana
ntre:
COMPETENE

STRUCTURA REA
MODULELOR/DISCIPLINELOR

REPARTIZAREA ORELOR

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac numrul de participani corespunde


resurselor alocate pentru grupele de
pregtire.
Prin legislaia n vigoare se impune un
numr maxim de 28 cursani pentru
pregtirea teoretic, respectiv maxim 14
cursani pentru instruirea practic.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac programa de pregtire permite


dobndirea competenelor. Se analizeaz
concordana ntre:
OBIECTIVE
CONINUTURI
METODE I PROCEDEE
MIJLOACE DIDACTICE
CRITERII DE EVALUARE

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac procesul de evaluare preconizat a fi realizat este


relevant.

Se impune realizarea:
evalurii iniiale
de evaluri formative avnd ca principale metode: conversaia
catehetic, dar i testele, exerciiile, probele parctice
evaluri sumative, pentru fiecare modul/ disciplin.
Evalurile sumative se realizeaz prioritar prin:
teste pentru instruirea teoretic
proba practic sau construire portofolii/ proiecte pentru instruirea
practic.
n stabilierea instrumentelor de evaluare trebuie s se in cont de
specificul unei ocupaii.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

Dac suportul de curs este adecvat. Se


analizeaz dac:
este accesibil fiecrui cursant;
reflect programa analitic;
coninutul este relevant, riguros;
coninutul este adaptat nivelului de n elegere
al cursanilor.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
De asemenea, se consatat prin evaluarea la
faa locului dac informaiile legate de dotare,
consumabile, accesibilitate sunt conforme cu
cele stipulate n Fia de autoevaluare.
Sunt verificate i dac sunt respectate
normele de protecia muncii i modalitatea
prin care acestea sunt aduse la cunotin a
cursanilor: regulament de ordine interioar,
contracte, fie de instruire.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
Un aspect important este cel al evalurii
resurselor umane implicate n actul formrii
profesionale.
Se verific:
existena acordurilor semnate de acetia
documentele depuse de acetia pentru a se
constata dac corespund cerinelor impuse,
respectiv dac au pregtirea i experien a
necesar.

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
Prin decizia 246/02.06.2015, se stabilesc
condiiile prin care se obine statutul de
formator, respectiv dovada:
pregtirii de specialitate
pregtirii psiho-pedagogice de specialitate

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE
O autorizaie este valabil 4 ani. n
vederea reautorizrii, specialitii evaluatori
trebuie s evalueze i experiena furnizorului
n organizarea programului respectiv. Se
analizeaz:
procentul de promovabilitate
procentul de abandon
numrul de grupe realizate

FURNIZORII DE FORMARE
EVALUAREA DOSARULUI DE AUTORIZARE

V mulumim!