Sunteți pe pagina 1din 86

IEI AL REPUBLICII MOLDOVA

EVALUARE

Ghid metodologic

CLASA 1

2015

Lucrarea a fost aprobat prin ordinul

nr. 862 din 7 septembrie 2015

al Republicii Moldova
-D

Coordonatori

i:

Mariana MARIN, dr. conf. univ.,


Autori:
Mariana MARIN, dr. conf. univ.
Valentina GAICIUC, consultant superior, ME
Angela POPOVICI, dr. ped., consultant, ME
Ion ACHIRI, dr. conf. univ., E
Daniela STATE
Rodica AGAFIAN, specialist principal, DE Orhei
Viorica
, dr. hab.,
Valentina PASCARI,
Silvia
, dr. conf.univ., US Tiraspol
Lora CIOBANU,
Nina MNDRU,
, grad didactic superior, Gimnaziul Mihai Eminescu, or. Orhei
Stela BALTAG
, grad didactic superior,
Viorica

-PARFENI

, grad didactic superior, LT M. Eminescu, mun. B

Berezovskaia Elena, Constantinov Cornelia, Liceul Teoretic A.Vartic, Ialoveni; Bujag Adriana, Srbu Lilia, Liceul
Teoretic Orizont
LTPA N. Sulac,
Derenco Maria, Gimnaziul Podgoreni, Orhei; Grlea Carolina, Liceul Teoretic V. Vasilache
Miron Svetlana, LLMTI Socrate
; Sologub Lilia, Liceul Teoretic G.
Pas cu pas: Valentina Arion, Gimnaziul
Cerlat Natalia,

La discutarea ghidului au participat:


Liceul Teoretic
grad didactic superior, Liceul Teoretic
superior, Liceul Teoretic

tic superior, LT M.

Rodica,
principal, D
-

-15 august

ARGUMENT

elevului astfel nct rezultatele


, iar pentru clasa I, cu standardele curriculare proiectate.
Pentru

regndirea strategiilor evaluative.


Schimbarea care se produce nu este nt

ntul primar.

1995)
domeniul reflexiv al

teva exemple.

mai dificil?
putea colabora? De ce oare? Cnd te-

-a fost
nd anume?Pe

n ce moment te-

priceperilor sale.
t
-

scala de interval
neexist
t un elev care are nota 10.

Eliminarea
n consens cu argumentele enumerate, l

determinarea reperelor conceptuale de evaluare criterial prin descriptori;


a

prin descriptori n

documentele de pol
e

corelarea dintre curriculumu


descriptori;
i

prin des

ntul

primar;
r
elaborarea

lor

eficiente a

criteriale prin descriptori la clasa I


prin

la clasa 1.

I.

EVALUAREA N EDUC

1.1.
Ghidul metodologic

prin descriptori este elaborat n


realizat n conformitate cu reformele

Articolul 3.
descriptori

.
criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a

maxim). n conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative (suficient,


bine, foarte bine);
(5)n
ntul primar, evaluarea rezultatelor
Articolul 152.

d) art.

aplicare din anul 2015, ncepnd cu clasa I;


Prezentul ghid metodologic
evaluare crit
prin descriptori n clasele primare la clasele 1aplicare din 1 septembrie 2015.
n sensul prezentului ghid,
prin descriptori n clasele primare se

1.2.

elevilor, evaluarea n

se poate stabili pe
e.

dalitate de feed-back, deoarece


nt,
4

decizia trebuie sa se fina

ameliorare a
rnd
acordndu-i-se
Un proces didactic, centrat pe elev, va crea

l de evaluare sunt standardele de


viznd
Evaluarea
asupra factorilor de decizie responsabili de calitatea procesului de

. Din

nt.

diversitatea meto

n tabelul de mai

a acestor

Pentru profesor

Pentru elev
Aprecierea

n sprijinirea

existente n
cauzelor

nivelului
de
raportarea

profesorului
interpretarea lacunelor Interpretarea rezultatelor n
elevilor, identificarea termenii
proprii
optimizarea

Anticiparea
progresiei
elevilor; Evaluarea
reconsiderarea strategiilor didactice
optimizarea
dozarea efortului
Organizarea n
Stimularea sau diminuarea
elevilor
efortului n
dinamica rezultatelor
Suport pentru plasarea elevilor n ierarhia
clasei sau n raport cu standardele
docimologice
entul
realizat.
5

-back rapid, reglnd din mers procesul;

reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-

cognitive.

PRIN DESCRIPTORI: CADRU CONCEPTUAL


2.1.Conceptul de e

prin descriptori

prin descriptori

puneau
a rezultatelor
elevilor.(Evaluare =

perf
1

criteriile de evaluare

se prezinte ca un sistem;

criteriu = calitate a

descriptori criterii calitative de evaluare care descriu


modul de manifestare
permit determinarea gradului de realizare a acestora
(minim, mediu, maxim). n conformitate cu nivelul
atins, descriptorii permit acordarea de calificative
(suficient, bine, foarte bine);2
trei
3

prin
ca apreciere, ca emitere de

despre

(Pedagogiei prin
obiective),
evaluarea n raport de
obiectivele

actuale, moderne, care


concep evaluarea ca
apreciere, ca emitere de
de valoare

baza unor criterii precise,


binestabilite anterior
(Evaluare=emitere de

.
a

ed-back-uri.
Descriptorul de per
concretizat n forma
unei scale de apreciere are avantajul practic de a argumenta judecata de valori, ntemeind-o n
mod sistematic. Acest lucru pare a fi extrem de util n evaluarea curent , intern , realizat de
c tre cadrul didactic la clas , chiar n condi iile n care necesarul de timp acordat ntregului
proces de apreciere este relativ important.

1
2
3

2.2.

criteriale prin descriptori


:

vului.
(
evaluarea procesului/produsului.

er],

activita
principii:
de v

studiu.

efectiv n r

Princ

Prin ev

eprezentant legal al copilului):


demers interactiv.
nduElevi

Evaluarea include obligativ aspectul practic, contextualizat.


Dovezile de evaluare sunt colectate ca rezultat succesiv al unor sarcini relevante.
scopurile personale ale elevilor.
Oferim elevilor oportunitatea de a-

erioare.

elevilor.

Antonime: inaplicabil,

e tip tete a

Principiul succesului:

nregistrarea succesului.

formarea/dezvoltarea lui n ritm propriu; cen

Evaluarea n
Actul evaluativ nu

de v
Principiul transpar

nduPrincipiul

posibilitatea copiilor de a aprecia produsul muncii lor n raport cu criteriile de evaluare.


9

t mai potrivite
contextului evaluat.
:

, sarcini, itemi.

recuperare.

Principiu

dintre predare
La

procesului.

a metodelor de predare.

al de predare-

-evaluare:

obiective:

diagnosticarea, n
,
cu
referire la progresul,

n baza unor criterii


stabilite n prealabil.

10

interpretarea

2.3. Caracteristicile

criteriale prin descriptori

Stimulatoare.
.

ndu-

nt
Feed-back formativ.

-back rapid, regl

eed-back, cu referire la calitatea


efortului ntreprins.
.

pedagogic imediat.
. Preze

sporindu.
T

.
.

explicative

Evaluarea n
. Clujre
eliorare. Cardinet, J. (1986 a)

Pour apprcier le travail des lves. Bruxelles, De Boeck. P. 33 34.

11

2.4. Etapele procesului de

prin descriptori
cadrul didactic

etapele de mai jos:

Exemplu

rezultatul/produsul
Exemplu
care se va evalua n
/
modul, previzionnd nivelurile
6

exprimate n criterii de evaluare;


Exemplu
rezultatul/produsul
n cadrul unei
Exemplu
pe baza obiectivelor
1.
formulate, exprimate n criterii
2. Reproducerea tuturor versurilor
de evaluare;
3.
cuvintelor.
4.
criterii de evaluare, explicit, pe
Exemplu
1.
2. Recit toate versurile.
3.
poezie.
4. Recit expresiv, potrivit sensului sau
mesajului poeziei.
Exemplu
-evaluare
centrate pe interactivitate, pe

deprinderea de a utili
5

prioritar
IV.
-

interpretate analiticoLitera Intern

12

Le citesc n gnd, apoi n voce tare.


mea.
unde le-am ascuns.

Recit toate versurile


fiecare cuvnt din poezie

n
prea repede nici prea lent)
Grila de autoevaluare
1.
2. Am recitat toate/unele/aproape toate
versurile.
3.
poezie/M4.

va realiza tehnici de feed/

Te felicit pentru ...

13

ce

Raportarea descriptorilor
Pentru

ntul primar, prioritari


7

Pentru clasa 1 nu se vor stabili calificative.


ntul primar

Indicator de

Calificativ: suficient

formare.

Calificativ: bine
antrenament pentru consolidare

elevul este d

Calificativ: foarte bine

elevul

comportamentul elevilor sau calitatea produsului realizat. ncepnd cu clasa a II-a se va aplica
Calificativele se vor nregistra n catalog din
clasa a IIorizare a diverselor
alificativelor.
14

pentru formularea criteriilor de evaluare:


Criteriile de evaluare se vor referi la produsul evaluat sau rezultatele observabile n raport cu o

Sunt
ntr-un limbaj accesibil, trebuie explicate, pot fi stabilite/negociate cu
v .
Este recomandabil a se formula 3-4 criterii de evaluare la un produs.
criterii sub forma unor materiale d
autoevaluare.

Descriptor
Descriptor

Descriptor

Calificativ

2.5

prin descriptori
prin descriptori

elevului

verificare; decizie; reglare; autoreglare;


: constatare
e? cum este? Diagnosticare (explicare): cum se
Prognozare (ameliorare): cum poate fi ameliorat? care va fi starea viitoare?
informare
nt; mediere
asigurare a feed-back-ului necesar
nt (reglarea).
15

2.6.Tipuri de evaluare abordate n

criteriale prin descriptori


teva tipuri de evaluare

evaluare

/ non-

corecta o eroare.
evaluare formatoare de tip reflexiv:
autoevaluare a produsului sau comportamentului n raport cu o finalitate, pe baza criteriilor de
evaluarea formatoare

2.7. Criterii de succes


CRITERII DE SUCCES LIMBA ROMN
Transcriere de text
Criterii de succes
- Am transcris textul.
Citesc cu voce un text
Criterii de succes
- Citesc corect toate literele.
Citesc cu voce un text la prima vedere
Criterii de succes
- Citesc corect toate literele.
Criterii de succes
Povestesc un text
Criterii de succes
- Utilizez cuvinte din text.
- Respect ordinea ideilor.
- Expun clar fiecare gnd.
Recit o poezie
Criterii de succes
16

- Nu uit niciun vers.


- Recit expresiv.
Cnd lucrez n grup
Criterii de succes
Snt responsabil ().
- Argumentez.
CRITERII DE SUCCES MATEMATICA, CLASA 1
Rezolv problema
Criterii de succes
1. Scriu schema
2.
3.
4.
Aflu numerele necunoscute
Criterii de succes
1.
2.
3.
olvare
4.
Numerele naturale
Criterii de succes
1. Citesc numerele
2. Scriu numerele
3. Identific vecinii
4.
5.
6. Compar numerele
7.
Figuri geometrice
Criterii de succes
1. Recunosc figura
2. Descriu figura
3.
4. Desenez figura cu ajutorul instrumentelor

Criterii de succes
1.
2.
17

3. Folosesc numerele propuse


4. Formulez
5.
CRITERII DE SUCCES LIMBA ROMN

Criterii de succes
1. Emit corect toate sunetele/grupurile de sunete.
2. Pronun corect fiecare cuvnt.
presiv modelele de vorbire.
Recit o poezie
Criterii de succes
1. Recit toate versurile.

4. Privesc colegii mei.


Reproduc un fragment din text
Criterii de succes
1. Utilizez vocabularul nou.
2. Expun coerent

Criterii de succes

3. Ajut interlocutorul, n caz de necesitate.


Cnd lucrez n perechi
Criterii de succes
1. Snt responsabil ().

18

POSIBILE
Etapele procesului de

3.1.
Pe parcursul clasei I,
elevul este capabil
fapte,
nt
texte culese, auzite,
citite

dialog

Criterii de
evaluare
Utilizarea
cuvintelor-cheie
Respectarea temei
propuse

Respectarea temei
propuse

romn

toate/ aproape toate/ unele cuvintelecheie;


abatere/ cu mici abateri/ cu mai multe abateri)
Expune
fiecare gnd.
abatere/ cu mici abateri/ cu mai multe abateri
cu

Exprimare

scurt text cunoscut

un mesaj ascultat, cu promptitudine,


/ cu precizie
corectitudine / aproape cu
corectitudine
Corectitudinea
cu unele imprecizii de
, /cu
cu
literelor/cuvintelor
, cu un ritm adecvat fiecare cuvnt n
timpul citirii textului
expresivitatea

respecte
cu mici incorectitudini de
un text cunoscut
sau titlul sau
autorul.

autorului
Memorarea
propriutextului
Corectitudinea

toate / cu mici abateri/ cu mai multe


abateri versurile

cuvnt din poezie


cuvintelor
Expresivitatea

cvat unele versuri /

19

Scrierea

Scrie lizibil/ cu omisiuni mecanice/ cu mai multe


omisiuni litere, silabe, cuvinte,

cuvintelor
Lizibilitate

Tabel

cuvinte

Clasa

Semestrul I

Semestrul al II-lea

Clasa I

3- 4 cuvinte

5- 6 cuvinte

Tabel
Clasa

Semestrul I

Semestrul II

15-20 cuvinte

3.2. Matematica
Pe parcursul clasei
I, elevul este capabil

Criterii de evaluare
-

mintal sau n scris


calcule simple (ce

date n

ntocmai/ necesit

- Corectitudinea
citirii/scrierii
cu numere naturale
(limita 0trecere peste ordin)

corect/cu mici

abateri/

corect/cu mici
nd sau cu unele imprecizii

- Corectitudinea
calculelor;
- Corectitudinea

- Scrie corect/

- Reproduce ntocmai/necesitnd unele


date n

pentru a afla
numerele
necunoscute n
ii

item;
- Corectitudinea

pentru aflarea
20

corect/cu mici
incorectitudini sau mici eforturi/
corect

numerelor
necunoscute;
- Corectitudinea
calculelor;
- Corectitudinea

necunoscute;
corect/cu mici

numerelor/cu
- Scrie

sau

subiectului
problemei/ itemului;

- Reproduce textul problemei/ itemului


ntocmai/selectiv/cu ajutorul
i;
schema problemei;
- Alege
ghidat

schematice a
problemei;
- Corectitudinea
simple (ce presupun

aritmetice de
rezolvare;
- Corectitudinea

mici incorectitudini/
corect sau cu
unele incorectitudini
rezolvare a problemei (numerele

rezolvare a
problemei;
- Corectitudinea
calculelor;
- Corectitudinea

- Scrie

probleme pornind de

numere;

cu

subiectului itemului;
- Corespunderea

corect/ cu mici
sau

cu
zitnd sau solicitnd unele
/solicitnd ajutor;
problema/sarcina

corectitudine/ uneori incomplet sau cu


, cu unele
imprecizii sau
;
textul problemei/
sarcinii propuse
cu rapiditate
dar
sau ajutat.

21

3.3.E
Pe parcursul clasei
I, elevul este capabil

Descriptori de

Criterii de evaluare

viciile umane desprinse din textele


citite/ascultate/povestite
sau
imagini
propuse;
independent
complet/ cu
- -

reguli
elementare de
comportament
moral-spiritual din
sursele biblice,
artistice, folclorice

-lenevie);
pozitivi de cei negativi;

morala
textelor
citite/ascultate/povestite;
prompt, corect rapid/ cu unele

prietenie, iubire,

personajele
din
textele
citite/ascultate/povestite n categoria eroilor
pozitivi sau negativi;
complet, clar cu precizie/ cu

caracteristice anumitor
personaje (bine-lenevie);
sau viciilor care se
faptele personajelor
din scrierile biblice,
folclorice, artistice

de caracter:
nd,
credincios;
- Stabilirea

viciile umane caracteristice anumitor


personaje (bine-lenevie);
independent/
sub ndrumarea
de caracter specifice personajelor din
operele citite/ascultate/povestite:
nd,
credincios;
corect rapid/

faptele personale.
cele
mai nsemnate

mai nsemnate

- Identificarea n baza
22

cu

una din
u n ziua de
independent

corect/ cu

c
corect anotimpul cnd se

3.4.
Pe parcursul clasei
Criterii de evaluare
I, elevul este capabil
Sa aplice
deprinderile de
corpului n timpul
cntare
n diferite
aranjamente simple
(la unison, solistcor, pe grupe,
alternativ, n dialog,

pe tot parcursul

cntecului;
Interpretarea

cntecului;
Corectitudinea

C cntecul
expresiv/doar sincronizat/fiind ajutat de

acompaniament, cu
negativ/

ajutor

sunetelor,

sunetelor.
-

emise

prin integrare cu alte arte

Reproducerea,

de

sunetele din

anumite

Realizarea unui desen


urma audierii sau

diverse sugestii;
-

muzicale;

reativ/ cu unele
fiind ghidat, cu

Respectarea regulilor pentru audierea unei


23

diverse sugestii
toate/

majoritatea/unele

audierea muzicii,
raportnd
caracterului muzical

sentimentele,
gndurile omului
reflectate n lucrarea

Pe parcursul
clasei I,
elevul este
capabil

masa cu
tacmuri

audiate

Identificarea

fiind ajutat;

sentimentelor redate;
Descrierea,
cu
cuvinte proprii, a

Descrie

independent/
ceea

Criterii de evaluare

studiate de aranjare a
mesei;
- Respectarea normelor

/ cu unele
regulile studiate de aranjare a mesei;

muncii n timpul
-

corect/cu ajutor/cu sprijin prin exemple

obiect la locul lui.

- Selectarea firelor
din ochiuri
libere

- Respectarea normelor
muncii;
-

fiecare obiect la locul lui.

- ine
-

- Executarea unui

corect/ cu mici incorectitudini/ pe baza


lucru
ochiuri libere.

libere.

24

respectnd
etapele
tehnologice

Selectarea

ustensilelor;
Elaborarea/selectarea
modelului;
Respectarea regulilor
de
a muncii n cadrul

obiectului proiectat;
Respectarea etapelor
tehnologice;

indepe
mult modelul propriu;

mai

integral/cu mici abateri/ghidat regulile de

cu exactitate/cu mici

lucrarea.

Pe parcursul
clasei I, elevul
este capabil
materialele
utilizate n
reproducerile de
proprii ale
colegilor;

semne plastice
din diferite linii;

Criterii de evaluare
materialelor utilizate n
reproducerile de
colegilor;
- Denumirea
materialelor utilizate n
reproducerile de
ale
colegilor;
- Trasarea liniilor;
- Utilizarea gamei
cromatice;
- Realitatea semnelor
plastice;

binare prin

corect/cu dificultate materialele utilizate n

materialele utilizate n

cu exactitate/
dificultate diferite tipuri de linii utiliznd diverse
-2
culori pentru a reda expresivitatea liniilor;

- Realizarea

Semnele plastice sunt suficient de mari


imagini reale
cu exactitate/cu mici erori/cu

amestecurilor dintre

dificultate amestecul dintre culorile primare;

culorile primare;
25

amestecul celor

primare;

binare;

sau a colegilor culorile


binare;

- Respectarea etapelor de
lucru

cu exactitate, cu mici abateri/ cu abateri


etapele de lucru;
corect,

cu

- Plierea hrtiei
origami;

- Fina
- Identificarea tehnicilor
de lucru necesare

de culoare

cu rapiditate/ cu sprijin acordat/ cu


dificultate
petei de culoare;

culoare;

acordat/ cu dificultate pata de culoare;

- organizarea elementelor
de limbaj plastic studiat;

Respectarea temei

subiectul dat;

Organizarea elementelor
de limbaj plastic studiate,
ntrRealizarea subiectului
plastic

sprijin acordat
elementele de limbaj plastic studiate, ntrplastic.
abateri/ cu mai multe abateri
subiectul.
brat/ cu
elementele de limbaj plastic studiate, ntrplastic.
subiectul
plastic;

estetic)
Final

26

3.7
Pe parcursul clasei
I, elevul este
capabil

Criterii de evaluare

ambele picioare pe
loc
/

cu mult efort

coarda n
m
corect/ cu mici abateri/ cu mai multe
abateri
Respectarea timpului

n termenii

termenii (1 min)

corpului
dans

Manifestarea
interesului pentru
participare
Respectarea sarcinii

sarcinile
propuse

Corectitudinea
obiecte

ntocmai/ cu mici abateri / cu multe


abateri

Efortul depus

/ cu mici eforturi/ cu mare


efort
corect mingea n mini

mingea de volei din diferite

de volei din diferite mingii n mini.


ini

procedee de mers
(mers pe obstacole
mici, cu ocolirea
obstacolelor, mers

Corectitudinea

corpului n timpul

mult efort

mersului

mersului.
frecvent/aproape
27

pe obstacole; pe
sprijin ngust).

constant n timpul

frecvent/uneori ritmul constant n timpul

mersului

mersului.
mai multe abateri

Respectarea comenzilor

comenzile.
-

de securitate la

ajutor
regulile de
toate/majoritatea/unele reguli de
securitate

3.8.
Pe parcursul clasei I,
elevul este capabil
selecteze/grupeze
cuvinteleanumite criterii.

romn
Criterii de evaluare
Respectarea sarcinii
propuse.

integral/cu mici abateri/cu mai


multe abateri/
profesorului.

proverbe etc. cu tema


mesajului.

cu imagini potrivite.

mesajul referitor teme

vorbire.
punctele

grupuri de sunete
specifice limbii

ale limbii romne.


sunetele/grupurile de sunete.

de sunete;
28

romne
semnelor grafice.
textului audiat n

Reproducerea modelelor
(audiate) de vorbire, a
textelor de diferite tipuri

mesajului.
Reproduce
cu unele erori.

comunicare.
Utilizarea cuvintelorcheie /a vocabularului

e cuvinte, atunci

toate / aproape toate / unele


cuvintele-cheie;
corect/ nesigur
/structuri memorate.
recite cu voce o
cuvintelor

fiecare cuvnt din poezie.

Memorarea propriua textului

toate/cu mici abateri versurile

uneori
logice din text.
paraverbale)

dialog (n baza
reperelor, n baza

Respectarea volumului
indicat
Aplicarea tipului de
replici

accentul limbii materne.


Are un tempo
gesturile.
2-4 replici
Replici dezvoltate, unele simple / Replici
simple, rareori dezvoltate / Replici simple

comunicare)
uneori
Utilizarea formulelor de
profesorului, dar nu le poate formula.

de ncheiere a unui
dialog

ocutorul, n
caz de necesitate.

29

schimbului de replici. Nu este suficient de


atent la replicile interlocutorului

interlocutorul. Are nevoie de o


concretizare/traducere
.
persoane, animale,
utiliznd modele de
vorbire cunoscute/
propuse de profesor.

Originalitatea descrierii /
preze

propus cu detalii, utiliznd culori, forme,

mijloace
grafice/vizuale.

monologului.
Tabel 1. Volumul lexicului nou
Clasa I

Semestrul I
3- 4 cuvinte

Semestrul al II-lea
5- 6 cuvinte

30

IV

PRIN DESCRIPTORI N

nt
demersul evaluativ.
metodele de
complementare de evaluare:
Evaluarea prin probe practice
Testele docimologice

Portofoliul
Proiectul
Autoevaluarea etc.

Observarea

n linii generale,
i

tehnice de care dispune, care presupune:


;
;

mobilizarea resurselor

it;
r aparate, instrumente necesare (grila de observare);
Observarea propriu;
fenomenului studiat;

31

interpretarea datelor:
;
;

Selectarea forme

;
;
;
;
;
t mai variate;
este un produs
evalua:

didactic-

concentrarea asupra sarcinii de rezolvat, implicarea


ui, completarea /
comunicarea: discutarea sarcinii cu
are av
Avantajul
modul lor natural de manifestare.

Dezavantajul
completarea datelor
metode.

Portofoliul sortofoliului ca

Portofoliul este definit prin cteva caracteristici:

evaluare;

progreselor sale;

32


ntr-un por

.
.
vra

Metode, procedee de
.
turor elevilor
nd ideile sau aleg

nd-

Grila lui Quintilian.

propriu

colegului

Turul galeriei.
grupurilor. La semnalul

ului.
Corectarea n pereche
nd ca suport de evaluare grila de evaluare
n final acesta va consemna pe c
caietul, discut
analizeze c

concomitent

33

Corectarea n grup

ini ridicate - c

nd

Semaforul -

i care au ridicat
cooperare cadrul didactic ofe
nd acestea sunt solicitate sau c

Tehni

nd
nd temporar pixul n m
nt. De obicei ntrebarea vize

34

nt-

4.2. Instrumente de evaluare

prin descriptori

n acest paragraf propunem o varietate de instrumente de evaluare, care pot fi procesate de

calitative.

considerare.

a culege i
; a le interpreta;
Instrumentul se compune din itemi

un test de evaluare care


semnificative despre aspectele sau rezultatele luate n
;
tehnici de
decizii.
interpretare a comportamentului elevului. Fiecare din

n ce mod construim un instrument de evaluare?


Identifi
de lucru care corespund cel mai bine comportamentelor
specifice disciplinei la care ne referim;
S
Construim
de lucru
, exprimate prin criterii de succes;
Instrumentul dat este
Determin
t pe parcursul

Construim
m concret modul cum se va realiza comunicarea
.
Instrumentele de evaluare

8
tipuri de instrumente.
Instrumente administrate zilnic sau periodic

-elev

n derularea
. Astfel se deosebesc mai multe
demersului
a

Instrumente de observare a comportamentului elevului


evaluare;
liste de control
verificare; sc

avnd n vedere dive

Manolescu M. Potolea D. Teoria i practica evalurii educaionale. Bucureti, 2005


35

: grile de
descriptori de


cognitiv-

Ungureanu).

control sau de confirmare.

criteriul gnoseologic, pot fi clasificate astfel:


productiv-cognitive: Cum? Ce? Unde? Cnd? Ce anume?
t anume?
-deliberative: De ce?

(D.

te feluri?
telea?

Jurnalele reflexive ale elevilor.

ta? Cum interpretezi?


(I.Cerghit).
-

fo

Mai greu mi-a dovedit a fi ... Nu mi-a fost clar la ... Mi-

Alege floarea.

36

-a

Jurnale de gndire
Sentimente
Gnduri
Cum m-a schimbat
Declar lumii ntregi!
nd

t_________________
3-2-1
3 idei importante

2 argumente

1 concluzie

Telegrama

Topul

Ce ai aflat nou?

Expune-

Unde vei utiliza aceste

Cadranele cu expresii lacunare


Puncte forte

Puncte slabe

Mi sEste demn de admirat ...


M-a pus pe g

...
Te felicit pentru ...

37

Instrumente de lucru sau de ajutor al elevului


contribui la motivarea elevului prin criterii bine stabilite, reglate la nivel de asigurare a unei

t identificnduva sublinia. Pe cmp elevul va


n standard

Portofoliul de evaluare al elevului

Portofoliul de evaluare al elevului poate include:

e inter
teste formative;

;
teste sumative.

38

Diagrama de evaluare constituie un


:___________________________
Nr.
crt.

prenumele
elevului

Criterii de
evaluare
/indicatori
de evaluare

data

data

data

data

data

data

data

data

Descriptori
/ cu sprijin (cu
repere) / cu

Grila de apreciere este un


instrument
de
observare/

le realizeze un subiect/elev, de
metode care trebuie aplicate sau

Grila de apreciere
Scara
-o serie de
puncte de reper. Acestea sunt nivelurile de apreciere.
Instrumentul/
,
raportndu-l precizeze.

apreciere
(D. Morissette,

ca

op. cit,., pag. 210)

contribuie

39

. Ea
instrument
nd
mai multe aspecte.
apreciere
deosebit n

Grila de evaluare: Recitarea unei poezii


Nume, prenume _________________________Capacitatea
a recita o poezie
anului.
TILUL, AUTORUL
Descriptorii de

Cntec de

Tu,
tot ai

Iosif
De Gr.
Vieru

Poezie Poezie Poezie Poezie


O carte
Cu
de C.
penetul
Dragomir ca sideful
M.
Eminescu

autorului
Memorarea
propriutextului

cuvintelor
Expresivitatea
: recitarea unei poezii
Nume, prenume _________________________
a recita o poezie
TILUL, AUTORUL
Descriptorii de

Greierul
A. Donici

Puiul
orb
G.
Vieru

autorului
Memorarea propriutextului
cuvintelor
Expresivitatea
Sarcini individuale

40

I.

Oastea
de

: Citirea cu voce a unui text


a citi cu voce un text
ELEV: Citirea cu voce

Corectitudinea citirii.
cuvintelor.
Respectarea semnelor
a.
Ajutat,

Ajutat, corectat mai mult de

Data
Data
Data
Data
Recitarea unei poezii
+ sau-

Memorare
.
.
A recitat toate versurile.
nt din poezie .
.
A
.

Prezentare
A fost concentrat la recitare.
A privit colegii mei.
.

41

xecutarea unui desen


Elev: ________________

Data: ________________
+ sau-

Instrumente, materiale utilizate


Am folosit adecvat materialele de lucru.
Reprezentare
Am realizat lucrarea conform sarcinii.
Expresivitate, originalitate,
Am realizat un desen clar, interesant, sugestiv.
Am realizat un desen propriu.
Atitudine
Am lucrat cu interes.

Clasa: I
29 din 34
3 din 7
a cincea
Durata
Modulul
Tema:

: 45 min

Sub-

La finele

Produsul

:
Omodelarea

Produsul

din

Criteriile de evaluare a produsului

Descriptori
corect/cu mici abateri/
corect
subiectului propus;

subiectului
42

Lucrare -

propuse;
-

/ cu

Capacitatea

Am realizat subiectul,
Am realizat creativ lucrarea.
corect
creativ

cu mici abateri de la
subiect

Verde

curat
Galben

. Criteriile de succes
etapa de realizare a sensului,
evaluare s-a utilizat
-

Elev: ________________
Mai nti modelez, apoi apreciez

Data: ________________
+ sau-

Am prelucrat bine plastilina/lutul.


Am utilizat corect tehnica modelajului.
Am realizat corect lucrarea.
Am lucrat atent cu plastilina/lutul.

Atitudine
Am lucrat cu interes.

43

modelarea
Elev: ________________

Data: ________________
+ sau-

Corectitudine
Am m

Aspectul estetic
Am realizat lucrarea p
Respectarea normelor igienice
Am m

desenarea motivelor ornamentele simple


: a realiza n creion pe foaia de hrtie
Elev________________
Cum apreciez lucrarea unui coleg
Orientarea pe foaie
Corectitudine
A executat figuri identice n lucrare.
A respectat intervalele ntre figuri.
A executat lucrarea n ntregime.
A
.

44

+ sau-

Elev________________
Autoapreciere Aprecierea
colegului

Cum sar coarda

Am selectat
Am

.
ini.

Artistism, plasticitate
Am lucrat cu interes.

are.

(1982):

nd
asupra lor,
carele-

neglijab

45


de autoevaluare a elevilor. A
calea dobndirii autonomiei

colegi
independent.

a
incorectitudinea aprecierilor avansate.
probleme
Criterii

+ sau-

Am ales corect cuvintele principale ale problemei


Am ordonat corect cuvintele principale ale problemei
Am indicat corect datele cunoscute
Rezolvarea problemei
Am efectuat corect calculul
Am notat corect cuv

: identificarea, citirea, scrierea numerelor naturale


Concentrul__________________ Elev________________
+ sau-

Cunosc numerele naturale

Identificarea numerelor
Am recunoscut toate numerele scrise cu cifre.

46

Am indicat corect vecinii numerelor.


Compararea numerelor
Am comparat corect numerele.

: utilizarea limbajului matematic


Elev________________
+ sau-

Comunic n termeni matematici

manual.
.
Utilizarea termenilor matematici
Am folosit corect termenii pentru numere.

Am folosit corect termenii pentru rezolvarea problemelor.


Am folosit corect termenii geometrici.
Am explicat cum se scriu numerelor n diferite contexte.
numere.
Am expus cum rezolv problema.

Am formulat

47

Baloanele
Clasa: I
Disciplina: Matematica
Probleme de aflare a sumei
rezolvarea problemei
Produs:

Am realizat

Am
realizat

sarcina cu

sarcina

ajutorul

corect, cu
ui

Am realizat
sarcina cu

explic
realizarea

sprijin.

mamei sau
unui coleg

1.
2.

Am scris corect schema problemei

3.
4.

Am efectuat corect calculele

5.

Clasa: I
Disciplina: Matematica
Obiectivul
Produs:

Numele: ______________
48

Bravo!
5. Am scris corect rspunsul.

4. Am calculat corect.
3. Am ales corect operaia de rezolvare.
2. Am scris corect schema problemei.
1. Am citit atent problema.

Legenda: Verde foarte bine

Galben bine

Clasa: I
Disciplina:
Obi
-felicitare, respectnd etapele tehnologice.
.
Produs:colaj-felicitare.

-felicitare, respectnd etapele tehnologice.

n galben; iar n caz cnd au fost comise

49

Numele: _____________
1
Am decupat

corect detaliile

Am aranjat
corect modelul

propus

Am ndeplinit
lucrarea cu

4
5

Am fost creativ,
nu am preluat
ideile colegului

Am finalizat
lucrarea la

Legenda:
Verde foarte bine
Galben bine
a

Clasa: I
Disciplina: Limba romn
Dialogul oral. Textul suport: Fabula

de A. Donici

Sub
ncheiere a dialogului
Elevii primesc sarcina de lucru:

, iar
.

Respectarea temei propuse;

Activitatea propriu50

Administrarea instrumentului de evaluare.

dialogului
Evaluarea
ului realizat.

Produsul: Dialog oral


Am respectat tema
Am utilizat

Am respectat tema

Am respectat tema

abateri;
Am utilizat incomplet

formulele de

multe abateri

utilizez formulele de

ncheiere a

ncheiere a unui

dialogului.

dialog.

M-am exprimat

M-am exprimat cu

dialogului.
M-am exprimat cu
ajutorul colegilor sau

Clasa: I
Disciplina : Limba si literatura romn
: 218 /264
16/ 64
). Restabilirea ordinii
de formare a capac
SubO2-

ontextul propus;

Produs:
Criterii de evaluare:
reperelor
Instrumentul de evaluare propus mai jos, pentru acest subiect, se va aplica la etapa de realizare a
prin lipirea
numelui scris la descriptorul (pe vagoneta ) cu care s-a apreciat.

51

Tomas cel vesel

Ordonez corect cuvintele n

Ordonez corect cuvintele n

ajutor. Ordonez cuvintele n


.

autoevaluare

- cadrane de apreciere

CLASA: I
Disciplina:
27/34
8/ 15
Unitatea:

cinii propuse;
Produs:
Criterii de evaluare:

52

Instrumentul de evaluare propus mai jos, pentru acest subiect, se va aplica la etapa de realizare a
sensului din cadrul ERRE. Se propune lucru n grup cu diverse sarcini pentru fiecare grup. Se
.

Transcriere
Aspecte
evaluate

Succesiunea transcrierilor
octombrie

Data

scriere

scriere

Se vor utiliza culorile:

53

Concentrul________________________
Elev______________________________ Data________________
Ce fac?

Efectuez
calcule orale
de adunare.

Efectuez
calcule orale

Efectuez
calcule scrise
de adunare.

Efectuez
calcule scrise

Cum fac?

Se vor utiliza

Se vor utiliza

Se vor utiliza

Se vor utiliza

Efectuez
calcule de
aflare a unui
termen
necunoscut.
Se vor utiliza

culorile verde, culorile verde, culorile verde, culorile verde, culorile verde,

Topul
Concentrul____________________________
Pot foarte bine
1.
2.
3.

Concentrul___________________
Perioada_____________

54

Elev_________________________________Data______________
Disciplina_________________________ Compartimentul_______________________
+ sauAplicabilitatea testului

Realizarea sarcinilor
Am realizat sarcinile din test.
Am respectat timpul.
Autoverificare
Am rezervat timp pentru autoverificare
Am
Plan de recuperare:

nnu min-am folosit instrumentele corecte


n-am utilizat materialele necesare
nn continuare trebuie:

sarcina

Plan de dezvoltare:

miam folosit instrumentele corecte


am utilizat materialele necesare
n continuare trebuie:

55

pot n noua lucrare

Creioanele

Subiectul curricular: motive ornamentale simple

Produs: desenul realizat


descoperirea elementelor din desenul propus, elevul va avea sarcina de a executa n creion pe
Criterii de evaluare
1.

Alege corect sau cu


desenului

2.
desenului
3.

Evaluarea mea

Evaluarea colegului

1. Am ales corect locul realizrii


desenului ornamental.
F
2. Am reprodus cu exactitate modelul pe
foaie.
3. Am executat cu acuratee lucrarea.
4. Am executat lucrarea integral n
timpul stabilit.

56

- evaluare
Valoarea culorii
Denumirea grupului________________________________________
Toate culorile Cele mai
Numele, prenumele
sunt utilizate
multe culori
trei culori
elevului
corect.
sunt utilizate
sunt utilizate
corect.
corect.

A folosit o
culoare.

Autoevaluare
coleg
Am indicat corect datele cunoscute
indicarea semnului de ntrebare
ncercuirea semnului de ntrebare respectiv
Am efectuat corect calculele

Grila lui Quintilian

Autoevaluare

Evaluarea
coleg

Am ales corect cuvintele principale ale problemei?


Am ordonat corect cuvintele principale ale problemei?
Am indicat corect datele cunoscute?
Am ales corect
Am efectuat corect calculul?
Am notat corect cuv

57


Secretul

Le citesc n gnd, apoi n voce tare.


-am ascuns.

Memorare

Recit toate versurile


nt din poezie

Prezentare
Sunt concentrat la recitare.
Privesc colegii mei.

Elev________________
M
Memorare

Am recitat toate versurile


nt din poezie

58

Prezentare
Am fost concentrat la recitare.
Am privit colegii mei.

Cnd povestesc un text literar pe scurt


Utilizez cuvintele-cheie;
Folosesc cuvintele noi, expresiile potrivite
textului;

Criterii de evaluare
Cuvintele-cheie;
Cuvinte noi, expresii potrivite
textului;

ncheierea;
Logica textului;

Respect logica textului;


gnd.

gnd.

Utilizez cuvintele-cheie.

Utilizez cuvintele-cheie.
propuse.

replicilor.

unui dialog.

dialog.

COMUNICARE
Utilizez cuvinte potrivite

Utilizez cuvinte potrivite

propuse.

ndurilor.

Pentru a LUCRA N GRUP


Sunt
sarcina mea n acest grup.

sunt calm pe

gndurilor.

Sunt responsabil de produsul


grup.

Formulez argumente.
Contribui la luarea unei decizii de grup.
mbrii
grupului.

59

sunt
Formulez argumente.
Contribui la luarea unei decizii de
grup.

membrii grupului.

Pentru a PREZENTA PRODUSUL


PROIECTULUI DE GRUP

colegii.

Tonul este moderat, potrivit.

criteriul comun.
Respect integral timpul.
Pentru a REALIZA / A CREA UN PRODUS DE
GRUP

propuse
Respect ntocmai algoritmul propus

Respect integral timpul.

Produsul are aspect lizibil, ngrijit


Pentru a PREZENTA PRODUSUL
PROIECTULUI DE GRUP

Tonul este moderat, potrivit.

relevante temei propuse


Respect ntocmai algoritmul
propus
Aspectul produsului corespunde
Produsul are aspect lizibil, ngrijit

colegii.

Tonul este moderat, potrivit.


criteriul comun.
Respect integral timpul.

60

Tonul este moderat, potrivit.

Respect integral timpul.

Pentru a REALIZA / A CREA UN PRODUS DE


GRUP

propuse
Respect ntocmai algoritmul propus

relevante temei propuse


Respect ntocmai algoritmul
propus
Aspectul produsului corespunde

Produsul are aspect lizibil, ngrijit

Produsul are aspect lizibil, ngrijit

a recita o poezie

Memorare

Recit toate versurile


nt din poezie

Prezentare
Sunt concentrat la recitare.
Privesc colegii mei.

de autoevaluare: recitarea unei poezii


a recita o poezie
Elev________________
+ sau-

Memorare

Am recitat toate versurile

61

nt din poezie

Prezentare
Am fost concentrat la recitare.
Am privit colegii mei.

Capacitatea

Citesc mai nti n


gnd

pentru a -l

a citi cu voce un text

Citesc de mai
multe ori cu
voce,

Observ
cuvintele pe
care le citesc
citesc de mai
multe ori. Le
caut
n

Subliniez cu
creionul cuvintele

textul ct mai
expresiv, ncerc
diferite

fiecare cuvnt.
Adaug tempo

cel mai bine cu


mesajul

cnd citesc

sau de anumite
fragmente. Rog pe

aprecieze modul
n care citesc.

aflu sensul lor.

neclare

62

Citesc cu

Am realizat sarcina

Am realizat sarcina

cu

cu sprijin
eli

(cu repere)

Am realizat

(cu mai multe


repere)

63

independent, la alegere.

scalele de evaluare;
diagrame de monitorizare a progresului;
monitorizare a progresului;
agende,
interviul
chestionarul
protocolul de observare
listele/inventarele de control/raportare
portofoliul;
studiul de caz;
grila de observare;
lista de control/de verificare;
ndu-se culori, simboluri (
+ ), sau abrevieri ale calificativelor Fb., B., S.
,+,

sintetic.

a regla
ameliorative.

elor individuale ale elevilor, cu o

64

nivelul

Interviul de tip focus grup este un interviu de grup focalizat


Model de focus grup. Ce
dificil? C

t de des? C
nd sunt
Tehnici: Interviul, Scaunul autorului.

Ghidul de interviu individual:


;
Ex.:

;
; caracteristici personale.
: Nivelul de integrare a copiilor n activitatea n

grup
Interpretarea lor
Este responsabil de
sarcina n acest grup.

Simte nevoia de
Capacitate mare de
Grad mare de
Angajare, activism, autoafirmare

Contribuie la luarea unei


decizii de grup.
Autoafirmare, activism, dinamism
Curiozitate mare, interes crescut
nire de sine
Autoafirmare

Regulile grupului din care face parte nu sunt interiorizate

65

Emotivitate, lipsa ncrederii n sine

Emotivitate, grad mic de sociabilitate

Elevul_____________________
Observator ____________________________

Data__________________

+ sauCapacitatea de organizare a muncii


ncepe lucru organizat.
Este atent la detalii.
Puterea de concentrare

Efortul depus

Interesul

:
Elevul________________
Criterii de evaluare

Data, luna

corpului.
A respectat
obiect.
66

comenzilor.

tempoului indicat.

Fiecare elev

Criterii de evaluare

Data

Data

Data

scriere
grafice
ntre cuvinte

67

Data

Data

Data

Data

Data

4.3. Instrumente

note informative de tip scrisori, carnete de


tete-a-tete, mentoring, coaching.

dialog, scurte mesajele scrise, e-mailuri


fiecare familie n parte. Cu acordul sau acceptul
comunicare cu familia.

tete-a-tete
.
Comunicarea treb

constituie

timp, are

familia nu este oric


Scrisor

periodic, atunci c

nformare despre rezultatele elevilor, apreciere


Caracterul scrisorii
precieze comportamente
intelectuale sau atitudinale.
. Scrisorile se ntocmesc pe

dificile. Se
teva exemple de scrisori:

Aprecieri ale
succeselor

romn dnd
realizarea diverselor sarcini.
ne-

Recomandare cu
caracter partenerial
ncurajare

68

prenumele elevului

Vreau s
temei Aflarea

Aprecieri ale
succeselor

n acest sens
calcule mentale, astfel nc

Recomandare cu
caracter
partenerial

mai multe lucruri utile!


V

ncurajare

Aprecieri ale
succeselor
Recomandare cu
-ar caracter partenerial
Sunt
ncurajare

Scrisorile
formulare tip

.
pot utiliza:

ntrsau ale unor excursii;


proiect;

sugestii des

t scrisori lungi la intervale rare.


trimise la domiciliu de
de copil. Se poate ca ntr-o astfel
69

sunt la serviciu. Bunica poate participa cu


copiii, n sala de
noua lui lume, iar bunica, ajung
familiei.
Carnetele de dialog. Aces

, poate

dialog pot fi simple


de
un membru
specifice, acesta poate fi un mod optim de a asigura fluxul

continue. Astfel se pot

copilului.
Scurte mesajele scrise. Comunicarea dintre
Mesajele trebuie
c

. Familia

rndul ei mesaje

mai draga,

i. Acest stil de comunicare poate fi deosebit de eficient daca

.
.
-

adresate direct

comportamentul copilului sau despre alte aspecte


, produse artistice ale copiilor, povestiri despre excursiile
zilnic, note care trebuie
intermediul altor forme de comunicare cum ar fi
scrisorile sau mesajele scrise.

70

4.4.

-diriginte.

Dirigintele va completa r
e; cu
corectitudine;

foarte bun

scrie calificativul foarte bine.


mici incorectitudini;

bun

scrie calificativul bine.


suficient
calificativul suficient.

71

__________________________________________________________

Elev___________________
Clasa__________________
terii ___________
Anul de studii ________________

Adresa:
Site:
Telefon:
E-mail:
Diriginte: ___________________________________

72

Rezultatul elevului
Independent

1.
2.

unele sunete,

3.
contexte de comunicare cunoscute.
4.
de comunicare.
5.
simple.
6.
contexte de comunicare.
7.
identitatea proprie, manifestnd
sine.
8.
9.
10.

unor texte simple,

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
silabe.
73

ghidat de

cu mai mult
sprijin

20.
21.

sentimente prin intermediul

MATEMATICA

Rezultatul elevului
Independent

1.

scrie, numere naturale 0-100.

2.

-100.

3.

4.

concentrul 0-10,

5.

-20,

6.

-100,

7.
8.
numerelor; schimb de bani.
9.
acestora pentru: aflarea unor numere necunoscute
10.
11.

74

ghidat de

cu mai mult
sprijin

Rezultatul elevului
Independent

ghidat de

cu mai
mult
sprijin

1.
2.
3.
Rezultatul elevului
Independent

ghidat de

cu mai
mult
sprijin

1.
2.
limitat.
3.
4.
5.
-

Rezultatul elevului
Independent

1.
2. P
aluat, nisip etc.
3.
4.
5.
instrumente variate.
6.

75

ghidat de

cu mai
mult
sprijin

Rezultatul elevului
Independent

ghidat de

cu mai
mult
sprijin

1.
2.
3.
4.
deprinderi coregrafice elementare.
5.
interpersonale.

Rezultatul elevului
Independent

1.
ustensile.
2.
simple.
3.

76

ghidat de

cu mai
mult
sprijin

Concluzii generale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
igintelui: _____________________________
_____________________________

77

PRIN
5.1.
descriptori

evaluarea

t din punct de
vedere pedagogic, c

cio-

demnitatea.
respectarea drepturilor

-economic;

preciznd
lor;
e) centrare
-i stimuleze n realizarea obiectivelor preconizate.

manifeste un grad nalt

serv
a)
persoanelor care pot prezenta un conflict de interese sau care pot
cnd, din motive de ordin

e) predispun
f)

78

g)

a)
b)
utilizarea celor mai adecvate tehnologii n domeniul
inclusiv n evaluare;
c)

Factorul/efectul contrast evaluat anterior;


Factorul/efectul ordine sf

Efectul halo/efectul blnd - aprecierile generale (bune sau r


nt;
uare;
- din diferite motive

Efectul de contaminare -

- evitarea calificativelor mici sau mari;


calificativelor de la alte discipline;

obiectivelor;
iferent de
autoritarismul, dezinteresul evaluatorului, utilizarea notei/calificativului pentru intimidare sau
dect
de dificultate (sau superioritate) al unei discipline etc.
Este important ca
elevului
, deoarece evaluarea rezultate
vederea

79

elevul depreciat,

un profil al elevului apreciat corect. De obicei, elevul


pr

5
cnd
av

calificative. Accentul
Calificativul are valoare de premiu sau

, aprobare sau dezaprobare. A


raport cu anumite criterii de evaluare

raportate la un produs.
atitudinea

evaluare. Un

ce

calificativul
Fazele construirii unei noi cultur

Pentru
parteneriat echidistant.

Elevii au dreptul:

lor;

De VECCHI, G. (2011). Evaluer sans dvaluer et valuer les comptences. Paris: Hachette Education

80

la

pentru lichidarea acestora;


de a alege, n mod independent, nivelul de dificultate a sarcinilor evaluate.
:
/strategii de
formare, precum pentru monitorizarea
;

de lucru, caiete de teste pentru

de evaluare i

de control.
cadrelor didactice:
reptul:
i de valoare cu privire la activitatea elevilor;
strategiile de
scontat;
primeasc de la administra ia colii ajutorul metodologic necesar pentru o
prin descriptori.
este obligat:
;
s
evaluarea performan elor elevilor;
;
tin e,
ile
, dar, de
asemenea, nivelul de dezvoltare al elevilor i grad
ii i ini iativei;
nregistreze/noteze
propriile
ii despre rezultatele elevilor n timp util
.
Drepturile i obliga iile reprezentan ilor legali ai elevilor
Reprezentan ii legali ai elevilor au dreptul:

principiile
elevilor;

ii exacte, veridice cu privire la succesele i

i problemele
are.
Reprezentan ii legali ai elevilor

l i
;

nformeze
are
copilul
;

la
.

81

ii educa ionale a

ile cu care se

Documente normative:
1.

.
Oficial al Republicii Moldova, nr.319 324, art.nr.624 din 23.11.2014
, Clasele I192p.

2.
3.
4.

nt.

5.
6.
7.

Pslaru
Metodologia de o

ntul primar, 2013.

Referi
1. Agafian R.
2014, 264 p.
2.

V., Handrabura L.

Pro Didactica, 2007.


3. Cadre de rfrence: L'valuation des apprentissages au secondaire Gouvernement du
Qubec Ministre de l'ducation, 2003. 124p
4.

5.
6.
7.
8.

p. 274-284.
Colin A., Zerbato-Poudou M-T. Apprendre crire de la PS la GS: Maternelle. Paris, Retz,
2007. http://maternailes.net/ABCriture/demarche/lettres.htm
Cris
Darling-Hammond L., Ancess J., Falk B. Authentic Assessment in Action. Studies of School
sand Students at Work, Teachers College Press, Columbia University, 1995.
Deschenes J.
Raymond (ed.), La production de texte, Versta d'enseignement de l'ecriture, Montreal, Les
Editions Logiques, 1995, pp. 109-l13.

9.

ul creativ. Cluj-

10. Germain C. et R.ecrite au primaire. 2


volumes. Trois-Rivieres : Editions du reseau U, et Montreal : Universite de Montreal, 1985.
11. Ghicov A. Pedagog
12.
13. Lussier D. &
Educatif et Culturel, 1995.
14.

Montreal: Centre
D. Bolintineanu, 2002.

15.

a de scriere. Ghid metodologic.

82

16.
17. Meyer G. De
18.

.
r
2003, 412p.

19. Potolea D., Manol


005.
20. Radu I.T. Evaluarea n procesul didactic, EDP, 2000
21. Santiago P., Donaldson G., H. J. Shewbridge Claire. OECD Reviews of Evaluation and
Assessment in Education, 2011, 188p.
22. Societe GRICS. Evaluation de la competence en ecriture. Montreal: GRICS [Societe de
gestion du reseau
pour les commissions scolaires]. 1995.
23.
.
24. Stoica A.
25. Stoica A. Evaluarea progresului colar - de la teorie la practic . Editura Humanitas
,
, 2007.
26.
27. Temple Ch., Steele J. L., Meredith K. S., Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gndirii critice,
28. Temple Ch., Steele J. L., Meredith K.
29. Temple Ch., Steele J. L., Meredith K. S., Strategii de dezvoltare a gndirii critice, Ghidul II,
30. (de) Vecchi G. Evaluer sans dvaluer et valuer les comptences. Paris: Hachette Education,
2011.
31. Talbot L.
pour remdieraux difficults
Paris, 2009.

83

Cuprins
ARGUMENT.........................................................................................................................................
I.
1.1.
.....................................
1.2.
...............

4
4

2.1.Conceptul de
..............................................................
2.2.
criteriale prin descriptori........................................
2.3. Caracteristicile
criteriale prin descriptori.......................................................
2.4
..................
2.5
....................
2.6.Tipuri de evaluare abordate n
criteriale prin descriptori................................
2.7. Criterii de succes...............................................................................................................

7
8
11
12
15
16
16

III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE


N CLASA I.
3.1.
..................................................................................................
3.2. Matematica............................................................................................................................
3.3.
...................................................................................................
3.4.
................................................................................................................
3.5.
............................................................................................................
3.6.
...................................................................................................
3.7.
.......................................................................................................................
3.8.
............................................

19
20
22
23
24
25
27
28

4.1.
4.2. Instrumente de evaluare
4.3.

31
35
....

4.4.

68
71

V.
5.1.
descriptori........................................................................................................................................
5.2.
lui.......................................................................................
.................................................................................................................

84

78
80
82

Angela CUTASEVICI
Liceul Teoretic Gh. Asachi

primar. Ghid metodologic. Clasa 1.

86p.

85