Sunteți pe pagina 1din 1

Bilanul financiar

Activ = Necesar
Necesar permanent

Pasiv = Resurse
Capitaluri permanente

Activ imobilizat net>1 an

1.Capitaluri proprii

Activ circulant net >1 an

2.Datorii cu scadene>1 an
3. Provizioane cu scaden > 1 an

Necesar temporar
1.Activ circulant net<1 an
2.Imobilizri financiare <1 an
3.Disponibiliti(Trezorerie activ)
4. Cheltuieli n avans
Total activ

Resurse temporare
1.Datorii cu scadene<1 an
2.Credite
bancare
(Trezorerie pasiv)
3.Venituri n avans
Total pasiv

curente