Sunteți pe pagina 1din 12

07.02.

2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA

CONDITII INSCRIERE

CHESTIONARE

Documentatie si Studii de Caz

Preturi Atestate

PreviousPost

NextPost

Studii de caz Manageri de Transport MARFA


ADMIN

MARCH8,2015

CONTACT

SCOALA DE SOFERI

Cautare
Searchhere..

TestareSoferi
519aprecieri

miplacePagina
Fcumprturiacum
Fiiprimuldintreprieteniiticruiaiplace
asta

STUDIIDECAZMTM
1.Cerinepentruaexercitaocupaiadeoperatordetransportrutier

TestareSoferiaadugato
fotografienou.
14ianuariela16:36

Intreprinderilecareexercitocupaiadeoperatordetransportrutiertrebuiesndeplineascurmatoarele
cerine:
saibunsediurealistabilpeteritoriulunuistatmembru
saibobunreputaie

mi
place

Comenteaz

Distribuie

saibcapacitateafinanciaradecvat
saibcompetenaprofesionalnecesar.

TestareSoferiaadugato
fotografienou.
14ianuariela16:36

2.DocumentecetrebuiessedepunilacareagenieteritorialaARRnvedereaobineriilicenei
comunitare:
ntreprindereavadepunelaA.R.R.,Ageniateritorial,nrazacreiaarenregistratsediulsocialunde
suntinutetoatedocumentelecareaulegturcuactivitateadetransportrutierasocietii,ocerere
nsoitdeurmtoarele:

!Startline.roheadscripts>

documentdoveditorprivinddeinereasediului
documentprivindasigurareantreineriitehniceavehiculelorrutiereutilizate

Postari Recente

cazieruljudiciaralmanageruluidetransportideclaraiepepropriarspundereaacestuia

STUDIIDECAZSIINTREBARIDIRECTECPiMARFA
SIPERSOANE

cazieruljudiciaralntreprinderiiideclaraiepepropriarspundereaacesteia

StudiidecazManagerideTransportPERSOANE

documentprivindndeplinireacondiieidecapacitatefinanciar
certificatuldecompetenprofesionalalmanageruluidetransport

StudiidecazManagerideTransportMARFA

CPiPersoaneStudiidecazsichestionarecuintrebari
directe

carteadeidentitateavehicululuiicertificatuldenmatriculare,ncopie.

CPiMarfaStudiidecazsichestionarecuintrebari
directe

3.AbaterigravecuprinsenanexaIVdinRegulamentul(CE)nr.1071/2009carefacreferirelatimpiide

ATESTATTAXI

conducereiodihniutilizareacartelelortahografdectreconductoriiautoicarepoateconducela
pierdereabuneireputaiiamanageruluidetransport:
depireacu25%saumaimultalimitelormaximedetimpdeconduceredeasezilesaudedou
RelatedSearch
byConstantFun

RelatedSearches

sptmni
depirea,peparcursuluneiziledelucru,alimiteimaximeaperioadeideconducerecu50%saumai
mult,fropauzsaufroperioadnentreruptderepausdecelpuin4,5ore

Comentarii recente

andreionStudiidecazManagerideTransportMARFA

adminonCPiPersoaneStudiidecazsichestionarec
intrebaridirecte

conducerea,dectreunconductorautocarefoloseteocarteldeconductorautofalsificat,alcrui

nicolaecristianvoicaonCPiPersoaneStudiidecazs

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

1/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
posesornuestesaucareafostobinutpebazaunordeclaraiifalsei/saudocumentefalsificate.

chestionarecuintrebaridirecte

FindALawyer

4.Abaterigrave,alteledectcelecaresereferlatimpiideconducereiodihniutilizareacartelelor
tahografdectreconductoriiauto,cuprinsenanexaIVdinRegulamentul(CE)nr.1071/2009:

LegalAdvice
conducereaautofruncertificatvalabildeinspecietehnic,dacunastfeldedocumentestesolicitat
3

AttorneyAtLaw

delegislaiacomunitari/saucuodeficienfoarteserioaslanivelulsistemuluidefrnare,al
mecanismuluidedirecie,alroilor/pneurilor,alsuspensieisaualasiuluicarearcreaunastfelderisc

miplace

DanielDayLewis
LegalInformation
0

imediatpentrusiguranacirculaieiicaredetermindeciziadeimobilizareavehiculului
transportareademrfuripericuloasepentrucaretransportulesteinterzissaucaresunttransportaten
condiiideizolareinterzisesauneaprobatesaufridentificareaacestoracamrfuripericuloasemarcat
pevehicul,punndastfelnpericolvieilesaumediulntroasemeneamsurnctaceastadetermino

LegalAid

deciziedeimobilizareavehiculului

LegalIssues

transportuldemarfsaudepersoanefradeinepermisdeconducerevalabilsaudectreo
ntreprinderecarenuestedeintoareauneilicenecomunitarevalabile

LegalServices
lipsatahografuluii/sauaunuidispozitivdelimitareavitezeiinstalat(e)sauutilizareaunuiechipament

LegalDirectory
LegalArticles

frauduloscapabilsmodificenregistrrileaparatuluidenregistrarei/saualedispozitivuluidelimitarea
vitezeisaufolosireafoilordenregistraresauadatelordescrcatedepetahografi/saudepecartela
conductoruluiauto
transportuldemrfuricudepireacucelpuin20%amaseitotalemaximeautorizatepentruvehiculecu
oncrcturutiladmisibilcaredepete12tonesaucucelpuin25%pentruvehiculecuo
ncrcturautiladmisibilcarenudepete12tone.
5.Pierdereabuneireputaiipentrunclcrilegraveprevzutenanexanr.IVlaRegulamentul(CE)nr.
1.071/2009,poatefireabilitat:
dupoperioaddeunandeladatapierderiibuneireputaii.
6.Documentedeinutelasediudectreoperatoruldetransport:
licenacomunitar
documenteledoveditoare,dincaresrezultecdeinevehiculelerutiere,noriginal
criledeidentitatealevehiculelor,noriginalpentruceledeinutenproprietate,respectivncopiepentru
celedeinutecuoricealttitlu
avizelemedicaleipsihologicevalabilepentrupersoanelecufunciicareconcurlasiguranacirculaiei
toatedocumenteledincarereiesemeninereacondiiilordeacceslaprofesieilapia
documenteledoveditoaredincaresrezulteangajareancondiiilegaleapersoanelorcufunciicare
concurlasiguranacirculaiei
asigurareapentrupersoaneletransportateibagajeleacestorapentruriscurideaccidentececadn
sarcinaoperatoruluidetransportrutier
documenteleprivindntreinereavehiculelorpentruoperioadde18luni
documentuldecontrol,noriginalifoiledeparcurspentrudocumentuldecontrolaflatnexploatare,
pentruanulncursianulprecedent
documentuldecontrolINTERBUS,noriginalifoiledeparcurspentrudocumentuldecontrolINTERBUS
aflatnexploatare,pentruanulncursianulprecedent
documentuldecontrolprevzutdeacordurilebilateralepentrutransportulrutierpublicdepersoaneprin
serviciiocazionale,incazulstatelornesemnatarealeAcorduluiINTERBUS,pentruanulncursianul
precedent
7.Ocreteredesalariiaconductorilorautoutilizailaefectuareaoperaiunilordetransportrutier
internaionaldepersoane:
sevanregistracaocheltuialmritncontulcomercialaloperatoruluidetransportrutierdepersoane.
8.Obligaiialeoperatoruluidetransportlaschimbareasediuluisocialreferitoarelalicenacomunitar:
notificARRncelmult15ziledesprescimbareasediuluisocial
certificprintrodeclaraiepeproprierspunderemeninereacondiiilorcareauduslaeliberarealicenei
comunitare.

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

2/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
9.Obligaiaunuimanagerdetransportcarenultimiicincianinuamaicondusontreprinderede
transportrutier:
deaurmacursuridepregtireprofesionalperiodic,caresefinalizeazprintroevaluareprivind
actualizareacunotinelor.
10.Informaiileminimepecarelecuprinddocumenteleprivindntreinereavehiculelorutilizatela
efectuareatransporturilorrutiereiintervaluldetimpncaresepstreazacesteinformaii:
sesizrileconductorilorautoprivindstareatehnicavehiculului
rezoluiialemanageruluidetransport
modalitateadesoluionareidocumentejustificativedupcaz
documenteleprivindntreinereavehiculelortrebuiesacopereoperioadde18luni.
11.Condiiipentruintrerupereadurateideodihnzilnicepecareopotluaconductoriiautocare
conducunvehiculnechipajicarensoescvehiculultransportatcuferibotulsaucutrenul:
duratasnudepeascoor
conductorulautosaibaacceslaocuet
nintervalulde30deore,siaoperioaddeodihnzilnicnormalde11oresaufracionatde12ore
(3+9).
12.Perioadededicateactivitilordetransportrutier:
conducereaautovehiculului
ncrcareaidescrcareavehiculului
ajutorulacordatpasagerilorlaurcareaicoborreadinvehicul
cureniaintreinereatehnicavehiculului
toatecelelalteactivitivizndasigurareasiguraneivehiculului,ancrcturiisaleiapasagerilorsau
ndeplinireaobligaiilorlegaleoridereglementaredirectlegatedeoperaiuneadetransportaflatn
desfurare,inclusivsupraveghereancrcriiidescrcrii,formalitileadministrativelegatedepoliie,
vam,serviciuldeimigrareetc.
13.Contuldeprofitipierderintocmitdeunoperatordetransportrutiercontracostlaoanumitdat:
esteoevidenpentruoperioaddetimpprivindveniturileicheltuielileincluznddobndaplus
amortismentulacesteisocietii.
14.Costurisuplimentarecepotfiluateincalcullaefectuareaunuitransportrutierinternational:
carteaverde
taxeautostrad
asigurareadesntatepentruconductorulauto
diurnapentruconductorulauto
cazareapentruconductorulauto,etc.
15.Oformdemanifestareaconcureneineloialendomeniullegislaieisocialeoreprezint:
nerespectarearegulilorprivindperioadeledeconducere,pauzeleiperioadeledeodihnale
conductorilorauto,
remunerareaconductorilorautonfunciededistanaparcursi/saudecantitateademrfuri
transportat.
16.Condiiipentruobinereacertificatuluidecalificarecontinuisituaiascutiriidelaobligativitatea
calificriiiniialeaunuiconductorauto:
arereedinanRomnia
esteangajatdeontreprinderestabilitnRomnia.
Estescutitdeobligativitateacalificriiiniialedacestetitularulunuipermisdeconducerepentru
categoriileC1,C1E,CiCEeliberatpnladatade9septembrie2009,sautitularulunuipermisde

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

3/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
conducerepentrucategoriileD1,D1E,DiDEeliberatpnladatade9septembrie2008.
17.Obligaiaconductoruluiautosuplimentarfadeceaaoperatoruluidetransportrutier,nceeace
privetelimitatoruldevitez:
snupermitinterveniapersoanelorneautorizateasupralimitatoarelordevitez
18.Pentrusoluionareauneiproblemefinanciarencareunbeneficiaraavutdreptate:
setrimiteclientuluionotdecredit.
19.Condiiipecaretrebuieslendeplineasccompartimentuldestinatncrcturii,pentrucaunvehicul
spoatfiagreatpentrutransportulinternaionaldemrfurisubsigiliulvamal:
niciomarfsnupoatfiscoassauintrodusnparteasigilatavehicululuifralsaurmevizibile
deefraciesauprinrupereasigiliuluivamal
sigiliulvamalspoatfiaplicatnmodsimpluieficace
snuaibniciunspaiuascunscarespermitdosireamrfurilor
toatespaiilesusceptibiledeaconinemrfurisfieuoraccesibilepentrucontrolulvamal.
20.Documentedeinutelabord
copiaconformaliceneicomunitare(pentrutransportcontracost)sau
copiaconformacertificatuluidetransportncontpropriu(pentrutransportncontpropriu)
documentuldetransport(scrisoareadetransporttipCMRtransportcontracostnaionali
internaionalitransportinternaionalncontpropriusauavizuldensoireamrfiitransportnaionaln
contpropriu)
certificatuldepregtireprofesional,valabil
legitimaiadeserviciu,valabil
contractuldenchirieresaudeleasingalautovehiculului,noriginalsauncopieconform
asigurareamrfurilortransportate,ncopie,etc
21.Termenuldeefectuareainspecieitehnicelavehiculelecareaucertificatdeagrearepentru
transportmrfuripericuloase:
maximumunan,fradepitermenulmenionatndocumentelepentrusuprastructuremisedectre
organismulcompetentdesemnatdeMinisterulEconomiei.
22.Termenulncaredestinatarulmrfiipoateconsideramarfapierdut,frprezentareauneidovezin
acestsens,conformprevederilorCMR:
30deziledelaexpirareatermenuluiconvenitpentrueliberareamrfii
60deziledelaprimireamrfiidectretransportator,dacnuafostconvenituntermendepredarea
marfii.
23.Termenulmaximncaredestinatarulmrfiipoatessolicitedespgubiripentrucmarfaprimita
fostlivratcuntrzierefadetermenulstabilitnscrisoareadetransporttipCMR:
maxim21deziledeladatapuneriimrfiiladispoziiadestinatarului.
24.Obligaieaconductoruluiautocareefectueaztransporturirutierepedrumurilepubliceacoperite
cuzpad,gheasaupolei:
snuefectuezetransportrutierdemrfuripedrumurilecarenusuntacoperitecuzpad,gheasau
poleicuvehiculecareaumontateperoilanuriorialteechipamenteantiderapanteomologate
sefectuezetransportulpedrumurilepubliceacoperitecuzpad,gheasaupoleinumaidac
autovehiculelesuntdotatecuanvelopedeiarnperoileaxelormotoaresauaupeacesteroilanurisau
alteechipamenteantiderapanteomologate
autovehiculelesub3,5tonetrebuiesfiedotatecuanvelopedeiarnpetoateaxele.
25.Condiiipecaretrebuieslendeplineasccompartimentuldestinatncrcturii,pentrucaunvehicul
spoatfiagreatpentrutransportulinternaionaldemrfurisubsigiliulvamal:
niciomarfsanupoatafiscoassauintrodusnparteasigilatavehicululuifralsaurmevizibile

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

4/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
deefraciesauprinrupereasigiliuluivamal
sigiliulvamalspoatfiaplicatnmodsimpluieficace
snuaibniciunspaiuascunscarespermitdosireamrfurilor
toatespaiilesusceptibiledeaconinemrfurisfieuoraccesibilepentrucontrolulvamal.
26.Termenuldeefectuareainspecieitehnicelavehiculelecareaucertificatdeagrearepentru
transportmrfuripericuloase:
maximumunan,fradepitermenulmenionatndocumentelepentrusuprastructuremisedectre
organismulcompetentdesemnatdeMinisterulEconomiei.
27.ControlulconformitiicuNormelepentrumijloaceledetransportizoterme,refrigeratoare,frigorifice
saucaloricesevaefectua:
nainteapunerinexploatareamijloculuidetransport
periodic,celpuinodatlaaseani
defiecaredatcndautoritateacompetentariiundeestenmatriculatmijloculdetransportosolicit.
28.Manageruldetransportinformeazdespreinteniadeaachiziionaunautovehiculspecializat
pentrutransportulmrfurilorpericuloae:
peconsilieruldesiguranalntreprinderii.
29.Obligaiialeoperatoruluidetransportreferitoarelaarimareaincrcturii:
asasigureunsistemdefixareancrcturiicaresrezistelaforeleexercitateatuncicandvehiculul
estesupuslaurmtoareleacceleraii:
decelerarede0,8xg(acceleraiegravitaional)sprefa
decelerarede0,5xg(acceleraiegravitaional)sprespate
accelerarede0,5xg(acceleraiegravitaional)spreambiipereilaterali.
bsseasigurecvehicululrutierrespecturmtoarelecondiii:
uilelateralesau/iuiledinspatelevehicululuirutierpentruncrcareasaudescrcareamrfurilor,
obloanele,rampaescamotabil,prelatele,roataderezerv,cticelelalteechipamentespecifice
vehicululuirespectivsuntbinefixate
ncrcturanumpiedicavizibilitateanecesarconduceriivehicululuincondiiidesiguran
centruldegreutatealncrcturiiestectmaiaproapedecentrulvehiculului
ambalajulmrfurilorestedestulderezistentpentrusiguranatransportului.
csseasigurecncrcturanfuratsaufixatnvehiculestenconformitatecudispoziiiledin
Recomandrileeuropeneprivindcelemaibunepracticindomeniulfixriincrcturiipentrutransportul
rutier.
dsseasigurecelementeledefixareamrfurilorrespecturmatoarelecondiii:
ndeplinesccorectfunciilepentrucareaufostconstruite
suntadaptatepentrufixareamrfiirespective
nuprezintnodurii/sauelementedeteriorate,uzate,slbite
suntconformecustandardeleeuropenei/sauinternaionalenvigoare
esseasigurecsistemuldefixareancrcturiiutilizatpentrunconjurarea,fixareasaumeninerea
ncrcturiipe/sauntrunvehiculesteadaptatlamrimea,forma,consistenaicaracteristicile
ncrcturii
fsseasigurecdispozitivuldefixaresaudenurubareestefixatnaafelnctsnupoatsfie
deurubatsaudesprins.
30Documentenecesareobtineriilicenteicomunitarepentrutransportulmarfurilorpericuloase
ntreprindereavadepunelaA.R.R.ocererensoitdeurmtoarele:

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

5/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
dovadaangajrii,deciziadenumireicertificatuldeatestareprofesionalaconsilieruluidesiguran
certificatuldeagreareeliberatdeRAR
certificatuldeatestareprofesionalalconductoruluiauto,specificmrfurilorpericuloasecarevorfi
transportate
autorizaiaeliberatdeComisiaNaionalpentruControlulActivitilorNucleare,pentruvehiculelecare
transportmrfuripericuloasedinclasa7
certificatuldeinspecietehnic,ncazulsuprastructurilorspecializatepentrutransportulrecipientelorcu
gazelichefiatesaucualtemrfuripericuloase
31.Termenuldeprescripieestede1andezileicurge,ncazdepierdereparialsaudentrziere
dinziuaeliberriimrfurilordestinatarului,iarncazdepierderetotalacettermencurgedinziuaincare
bunuriletransportatetrebuiausajungladestinaie(ncepndcua30azidupexpirareatermenului
convenitdepredareabunurilordestinataruluisauncepndcuceadea60azidacunastfeldetermen
nuafoststabilit).
32.AutorizaiileCEMTseconsidernevalabilenurmtoarelecazuri:
peautorizaiaCEMTnufigureazunadinurmtoarelemeniuniobligatorii:
denumireaiadresacompletaoperatoruluidetransportrutier
semnturaitampilaorganuluiemitent
datelereferitoarelanceputulperioadeidevalabilitateisfritulperioadeidevalabilitateaautorizaiei
CEMT
datadeeliberareaautorizaieiCEMT
autorizaiaCEMTnuestensoitdecarnetuldedrumcompletatcorespunztor
autorizaiileCEMTnusuntnsoitedecertificatelevalabilecaresatesteconformitateacutipul
autorizaiilorrespective,anume:
certificateleCEMTdeconformitatecucerineletehniceidesiguranpentruautovehiculeEUROIV
sigur,EUROVsigur,EEVsigursauEUROVIsigur,dupcaz
certificateleCEMTdeconformitatecunormeletehnicedesiguranpentruremorci/semiremorci
certificatuldeInspecieTehnicpentruautovehicul/autotractorisemiremorc/remorc(exemplarelen
limbaromniformularele,completatesaunu,ncelpuindoudinceletreilimbirecunoscute
francez,englez,german)
autorizaiaCEMTprezintdeteriorri,tersturi,astfelnctelementeledeidentificaresuntilizibile
autorizaiaCEMTseutilizeazpentruefectuareatransporturilorrutieredemrfurintredoupunctede
ncrcaredescrcareaflatepeteritoriulaceluiaistat(cabotaj).
autorizaiaCEMTseutilizeazpentruefectuareatransporturilorrutieredemrfurintrestatemembrei
statelenemembreCEMT,cunclcareaprevederileart.4,lit.b)
autorizaiaCEMTseutilizeazpentruderulareaamaimultde3curseconsecutive,cuncrctur,ntre
stateleCEMT,frntoarcerea,nintervalulrespectiv,peteritoriulstatuluidenmatriculare,n
conformitatecuprecizrilemenionatelaart.4,lit.f).
nerespectareaobligativitiideutilizareaautorizaieiCEMTntrepunctuldencrcare<dinmomentuln
carevehicululestencrcat>ipunctuldedescrcarealmrfurilor<pnnmomentulncarevehiculul
estedescrcat>,ncazuluneicursecuncrctursaupetotparcursuluneicursefrncrcturcare
precedesauurmeazuneicursecuncrctur.Respectareacondiieirespectivesefaceprinestimarea,
dectreagentuldecontrol,atimpuluinecesarparcurgeriitraseuluidinpunctuldencrcare/descrcaren
punctulrespectivdecontrol,ntredoucurseefectuatecuaceeaiautorizaieCEMT.
33.Elementedebilaninclusencalcululcapacitiifinanciare:
aporturidecapitalprimedecapitalrezervedecapitalrezervedereevaluarerezultatulraportat
rezultatulexerciiuluifinanciar
34.SeconsidercosocietatecomercialnufolosetenmodregulatregimulTIR
nsituaiancareasociaiasagarantnuiamaieliberatcarneteTIRnultimile12luni.
35.Obligaiileutilizatoruluincazulunuitransportdebunuridivizibile:

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

6/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
snutransportebunuridivizibiledelafurnizoriicarenucntrescsaunuelibereaztichetdecntar
scomunicenscrisvalorilemaselortotalemaximeadmisepentruvehiculeleutilizat
stransbordezencrcturaexcedentarpepropriasacheltuialcndsuntgsiintraficdeorganelede
controlpentruafirespectateMMAsauacelorprevzutenATS
snutransportematerialevraccuvehiculedindotareacroralipseteprelatasaucarenusuntasigurate
cusistemedenchiderecaresasigureetaneitatea.
Varianta1
Sunteimanagerdetransportlaointreprinderecareurmeazsefectuezetransportrutiercontracostde
mrfuricaredeineurmtoarelevehicule:
7autocamioanedeinutenproprietatecumasatotalmaximautorizatde20tone(MTMA)
6autocisternedeinutenproprietatecumasatotalmaximautorizatde16tone(MTMA)
5autoutilitaredeinutenleasingcumasatotalmaximautorizatde7,49tone(MTMA)caretracteaz
treiremorcideinutenleasingcumasatotalmaximautorizatde2,8tone
3autoutilitaredeinutenproprietatecumasatotalmaximautorizatde2,8tone(MTMA)
ncondiiilerealizriiunuiprofitde20%,cuurmtoarelecosturipentruefectuareauneicursei:
costmotorina1,2E/litru
consumcarburant25L/100km
costulei,service,anvelope0,20Euro/km
salariuconductorauto2,5Euro/oradeconducere
costurifixealocatepentruocursdusntors50Euro,precizai:
1.CedocumentetrebuiesdepuneiilacareagenieteritorialaAutoritiiRutiereRomneARRn
vedereaobineriiliceneicomunitare,dacntreprindereaestenregistratnjudeulArge,iarsediulunde
ntreprindereaipstreazdocumenteleincareaceastadesfoaractivitateaadministrativi
operativnlegturcutransportulrutierestelaunpunctdelucrudinjudeulVlcea,ncepndcudatade
07ianuarie2014?(Justificairspunsulprecizndusecaresuntacestedocumente,inclusivageniaARR
lacaresedepundocumentele).
2.Carearfioformdemanifestareaconcureneineloialendomeniullegislaieisociale?
3.ncecondiiipoateunconductorautosobinnRomania,certificatuldecalificarecontinuincare
situaiesuntacetiascutiidelaobligativitateacalificriiiniiale,dacefectueaztransportrutierde
mrfurintraficnaional?
4.Careestepreulminim/kmpecaretrebuieslsolicitaipentruefectuareauneicursedusntors,dac
distanadintrelocalitilentrecareseefectueazcursaestede500km,iarvitezamediededeplasare
estede50km/or.
5.ConformConvenieiCMR,careestetermenulmaximncaredestinatarulmrfiipoatessolicite
despgubiripentrucmarfaprimitafostlivratcuntrzierefadetermenulstabilitnscrisoareade
transporttipCMR?
6.Dupceperioaddetimpntreprindereai/saumanageruldetransportcareiau/iapierdutbuna
reputaiepentrunclcrilegraveprevzutenanexanr.IVlaRegulamentul(CE)nr.1.071/2009fiind
declarate/declaratinapte/inaptconformart.14dinRegulamentul(CE)nr.1.071/2009,pot/poatefi
reabilitate/reabilitat?
7.AveideefectuatuntransportinternaionaldemarfcudestinaiaEdinburghScoia,cuunvehicul
condusnechipaj.Art.9dinRegulamentului(CE)nr.561/2006,prevedecprinderogaredelaarticolul8,
atuncicndunconductorautonsoeteunvehicultransportatcuferibotulsaucutrenuliefectueazn
acelaitimpoperioadderepauszilnicnormal,aceastperioadpoatefintreruptdedouoricelmult
dealteactivitiacrorduratnudepeteoor,cucondiiacapeparcursulacesteiperioadederepaus
zilnicnormal,conductorulautoareacceslaocuet.
Avndnvedereceledemaisusprecizaicareestedurataodihneizilnicepecareopotluaceidoi
conductoriauto,ntrunintervalde30deore,casbeneficiezedeprevedereaenunatanterior?
8.Pentrusoluionareauneiproblemefinanciarencareunbeneficiaraldumneavoastraavutdreptate,ce
veitrimiteclientului?

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

7/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
9.Ceobligaieareunconductorautocareefectueaztransporturirutieredemrfurinconformitatecu
prevederiledinOGnr.27/2011,suplimentarfadeoperatoruldetransportrutier,nceeaceprivete
limitatoruldevitez?
10.Camanagerdetransportpecineinformaidespreinteniadeaachiziionaunautovehiculspecializat
pentrutransportulmrfurilorradioactive,solicitndasistennacestsens?
Rspunsuri
1.Pentruobinerealiceneicomunitareiacopiilorconformealeacesteia,ntreprindereavadepunesauva
transmiteprinpot,cuconfirmaredeprimire,laAutoritateaRutierRomnaA.R.R.,Ageniateritorial
Vlcea,deoareceacoloinetoatedocumentelecareaulegturcuactivitateadetransportrutiera
societii,ocerere.
Cerereadepussautransmisnconformitatecuprevederiledemaisusvafinsoitdeurmtoarele:
a)documentdoveditorprivinddeinereasediuluiundentreprindereaipstreazdocumenteleincare
aceastadesfoaractivitateaadministrativioperativnlegturacutransportulrutier
b)documentprivindasigurareantreineriitehniceavehiculelorrutiereutilizate
c)cazieruljudiciaralmanageruluidetransportideclaraiepepropriarspundereaacestuia
d)cazieruljudiciaralntreprinderiiideclaraiepepropriarspundereaacesteia
e)documentprivindndeplinireacondiieidecapacitatefinanciar
f)certificatuldecompetenprofesionalalmanageruluidetransport,valabilpentrutipuldetransport
efectuat
g)carteadeidentitateavehicululuiicertificatuldenmatriculare,ncopie(obligatoriutrebuiemenionat
aceastprevedere).
2.Oformdemanifestareaconcureneineloialendomeniullegislaieisocialeoreprezintnerespectarea
regulilorprivindperioadeledeconducere,pauzeleiperioadeledeodihnaleconductorilorauto,s
remunerezeconductoriiautosalariaisaucaresuntpuiladispoziialornfunciededistanaparcurs
i/saudecantitateademrfuritransportat,chiarisubformdeprimesaumajorrisalariale,ncazuln
careoasemenearemunerareestedenaturspericlitezesiguranarutieri/sausncurajezenclcarea
Regulamentuluinr.561/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
3.Unconductorautopoatesobincertificatuldecalificarecontinudacndeplineteunadin
urmtoarelecondiii:
iarereedinanRomania
esteangajatdeontreprinderestabilitnRomnia.
Acestaestescutitdeobligativitateacalificriiiniialedacestetitularulunuipermisdeconducerepentru
categoriileC1,C1E,CiCEeliberatpnladatade9septembrie2009.
4.Consummotorin:(25Lx1000km)/100=250L
Costmotorin:250Lx1,2E=300E
Costulei,service,anvelope:0,20Ex1000Km=200E
Salariuconductorauto:1000km:50km/hx2,5Euro=50E
Costurifixecursdusntors:50E
Totalcheltuieli:300+200+50+50=600E
Profit30%:600X20/100=120E
Costtransport:600+120=720E
Prepekm:720:1000=0,72Euro/km.
5.Termenulmaximncaresepoatefaceoreclamaieestedemaxim21deziledeladatapuneriimrfiila
dispoziiadestinatarului.
6.Dupoperioaddeunandeladatapierderiibuneireputaii.
7.Pentruabeneficiadeaceastprevedere,nintervalulde30deore,trebuieluatoodihnzilnic
normal,respectivde11oresauoodihnzilnicnormalfracionatde12ore(3+9).

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

8/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
8.Pentrusoluionareauneiproblemefinanciarencareunbeneficiaraldumneavoastraavutdreptate,
veitrimiteclientuluionotdecredit.
9.Conductorulautoareobligaiasnupermitinterveniapersoanelorneautorizateasupralimitatoarelor
devitez.
10.Camanagerdetransportvoiinformadespreinteniadeaachiziionaunautovehiculspecializatpentru
transportulmrfurilorradioactive,solicitndasistennacestsens,peconsilieruldesiguranal
ntreprinderii.
Varianta2
Sunteimanagerdetransportlaontreprinderecareurmeazsefectuezetransportrutierncontpropriu
demrfuricuurmtoarelevehicule:
8autocamioanefabricaie2005deinutenproprietatecumasatotalmaximadmis(MTMA)de20
tone
4autocisternefabricaie2012deinutenleasingcumasatotalmaximadmis(MTMA)de16tone
6autocamioanefabricaie2007deinutecucontractdenchirierecumasatotalmaximadmis(MTMA)
de7,49tone
6remorcideinutenproprietatecuMTMAde3,9tonecaresunttractatedeautocamioanelecuMTMAde
7,49tone
3autoutilitarefabricaie2012deinutenproprietatecumasatotalmaximadmisde2,8tone(MTMA)
1.CedocumentetrebuiesdepuneiilacareagenieteritorialaAutoritiiRutiereRomneARRn
vedereaobineriiliceneicomunitare,dacntreprindereaestenregistratnjudeulArge,aredou
punctedelucrunjudeulVlcea,iarsediulundentreprindereaipstreazdocumenteleincare
aceastadesfoaractivitateaadministrativioperativnlegturcutransportulrutierestenjudeul
Arge,ncepndcudatade07ianuarie2014?(Justificairspunsulprecizndusecaresuntaceste
documente,inclusivageniaARRlacaresedepundocumentele).
2.ConformprevederilorConvenieireferitoarelacontractuldetransportinternaionaldemrfuripeosele
(CMR),lacareRomniaaaderat,careestetermenulncaredestinatarulmrfiipoateconsideramarfa
pierdut,frprezentareauneidovezinacestsens?
3.Ceobligaieareunmanagerdetransportdacnultimicincianinuamaicondusontreprinderede
transportrutierdemarf,nconformitateOGnr.27/2011privindtransporturilerutiere,cumodificrilei
completrileulterioare?
4.ListacelormaigravenclcricuprinsenanexaIVdinRegulamentul(CE)nr.1071/2009detaliaz
acelesituaiincareontreprinderedetransportsauunmanagerdetransportdacaufostsancionai,
poateconduce,datoritcircumstanelorspecifice,lapierdereabuneireputaiiamanageruluidetransport.
Menionaitreiabaterigrave,alteledectcelecaresereferlatimpiideconducereiodihniutilizarea
cartelelortahografdectreconductoriiauto,aacusuntprezentatenaceastanex.
5.Ceobligaieareunconductorautocareefectueaztransporturirutieredemrfurinconformitatecu
prevederiledinOGnr.27/2011,suplimentarfadeoperatoruldetransportrutier,nceeaceprivete
condiiilencaresepoateefectuatransportuldemrfuricuautovehicululpecarelconducepedrumurile
publiceacoperitecuzpad,gheasaupolei?
6.nconformitatecuprevederileHGRnr.38/2008,timpuldemuncallucrtoruluimobilestedefinitca
perioadadelanceputulpnlasfritultimpuluidelucru,ncursulcreialucrtorulmobilseafllapostul
sudelucru,ladispoziiaangajatoruluiinexerciiulfunciilorsauactivitilorsale.
Precizaiminimtreicomponentealeperioadeidedicateactivitilordetransportrutier?
7.Caresuntcondiiilepecaretrebuieslendeplineasccompartimentuldestinatncrcturii,nceeace
priveteconstruciaiamenajarea,pentrucaunvehiculspoatfiagreatpentrutransportulinternaional
demrfurisubsigiliulvamal?(Justificairspunsulprecizndminim3condiii)
8.nconformitatecuprevederilelegaleinvigoaredinRNTR3,precizaitermenuldeefectuareainspeciei
tehnicelavehiculelecareaucertificatdeagrearepentrutransportmrfuripericuloaseicareestecondiia
suplimentarcaremaitrebuierespectatnceeacepriveteperioadadevalabilitateaacestuia?
9.ncazultransporturilorefectuatecontracostnbazaAcorduluicuprivirelatransportulinternaionalde
produseperisabile(ATP),cndsefacecontrolulconformitiicuNormelepentrumijloaceledetransport
izoterme,refrigeratoare,frigorificesaucalorice?(Precizaiminimdousituaiincaresefaceacest
control).
10.Cereprezintcontuldeprofitipierderintocmitdeunoperatordetransportrutiercontracostde
mrfurilaoanumitdat?

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

9/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
Rspunsuri
1.Pentruobinerealiceneicomunitareiacopiilorconformealeacesteia,ntreprindereavadepunesauva
transmiteprinpot,cuconfirmaredeprimire,laAutoritateaRutierRomnaA.R.R.,Ageniateritorial
Arge,deoareceacoloinetoatedocumentelecareaulegturcuactivitateadetransportrutiera
societii,ocerere.
Cerereadepussautransmisnconformitatecuprevederiledemaisusvafinsoitdeurmtoarele:
a)documentdoveditorprivinddeinereasediuluiundentreprindereaipstreazdocumenteleincare
aceastadesfoaractivitateaadministrativioperativnlegturcutransportulrutier
b)documentprivindasigurareantreineriitehniceavehiculelorrutiereutilizate
c)cazieruljudiciaralmanageruluidetransportideclaraiepepropriarspundereaacestuia
d)cazieruljudiciaralntreprinderiiideclaraiepepropriarspundereaacesteia
e)documentprivindndeplinireacondiieidecapacitatefinanciar
f)certificatuldecompetenprofesionalalmanageruluidetransport,valabilpentrutipuldetransport
efectuat
g)carteadeidentitateavehicululuiicertificatuldenmatriculare,ncopie(obligatoriutrebuiemenionat
aceastprevedere).
2.Destinatarulmrfiipoateconsideramarfapierdut,frprezentareauneidovezinacestsens,cnd
aceastanuafosteliberatntermende30deziledelaexpirareatermenuluiconvenitsau,dacnuafost
convenitunasemeneatermen,ntermende60deziledelaprimireamrfiidectretransportator.
3.Areobligaiadeaurmacursuridepregtireprofesionalperiodic,caresefinalizeazprintroevaluare
privindactualizareacunotinelor,ncondiiilestabilitedectreautoritateacompetentprinnorme.
4.ConformprevederilordinAnexaIVdinRegulamentul(CE)nr.1071/2009:
conducereaautofruncertificatvalabildeinspecietehnic,dacunastfeldedocumentestesolicitat
delegislaiacomunitari/saucuodeficienfoarteserioas,interalia,lanivelulsistemuluidefrnare,al
mecanismuluidedirecie,alroilor/pneurilor,alsuspensieisaualasiuluicarearcreaunastfelderisc
imediatpentrusiguranacirculaieiicaredetermindeciziadeimobilizareavehiculului
transportareademrfuripericuloasepentrucaretransportulesteinterzissaucaresunttransportaten
condiiideizolareinterzisesauneaprobatesaufridentificareaacestoracamrfuripericuloasemarcat
pevehicul,punndastfelnpericolvieilesaumediulintroasemeneamsurnctaceastadetermino
deciziedeimobilizareavehiculului
transportuldemarfsaudepersoanefradeinepermisdeconducerevalabilsaudectreo
ntreprinderecarenuestedeintoareauneilicenecomunitarevalabile
transportuldemrfuricudepireacucelpuin20%amaseitotalemaximeautorizatepentruvehiculecu
oncrcturutiladmisibilcaredepete12tonesaucucelpuin25%pentruvehiculecuo
ncrcturautiladmisibilcarenudepete12tone.
5.Conductorulautoareobligaiasnuefectuezetransportrutierdemrfuripedrumurilecarenusunt
acoperitecuzpad,gheasaupoleicuvehiculecareaumontateperoilanuriorialteechipamente
antiderapanteomologate.
6.Perioadelededicateactivitilordetransportrutiersunt:
conducereaautovehiculului
ncrcareaidescrcareavehiculului
cureniaintreinereatehnicavehiculului
toatecelelalteactivitivizndasigurareasiguraneivehiculului,ancrcturiisaleiapasagerilorsau
ndeplinireaobligaiilorlegaleoridereglementaredirectlegatedeoperaiuneadetransportaflatn
desfurare,inclusivsupraveghereancrcriiidescrcrii,formalitileadministrativelegatedepoliie,
vam,serviciuldeimigrareetc.
7.Vorputeafiagreatepentrutransportulinternaionaldemrfurisubsigiliuvamalnumaivehiculelealcror
compartimentdestinatncrcturiiesteconstruitiamenajatastfelca:
a)niciomarfnupoatefiscoassauintrodusnparteasigilatavehicululuifralsaurmevizibilede
efraciesauprinrupereasigiliuluivamal

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

10/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA
b)sigiliulvamalspoatfiaplicatnmodsimpluieficace
c)snuaibniciunspaiuascunscarespermitdosireamrfurilor
d)toatespaiilesusceptibiledeaconinemrfurisfieuoraccesibilepentrucontrolulvamal.(Convenia
TIR)
8.Perioadadevalabilitateainspecieitehniceperiodiceestedemaximumunan,fradepitermenul
menionatndocumentelepentrusuprastructuremisedectreorganismulcompetentdesemnatde
MinisterulEconomiei.
9.Controlulsevaefectua:nainteapunerinexploatareamijloculuidetransportperiodic,celpuino
datlaaseanidefiecaredatcndautoritateacompetentatriiundeestenmatriculatmijloculde
transportosolicit.
10.Esteoevidenpentruoperioaddetimpprivindveniturileicheltuielileincluznddobndaplus
amortismentulacesteisocietii.

sursa:www.testaresoferi.com
TAGS managerimarfa,pesoanadesemnatamarfa,studiidecazmanaeridetransportmarfa,taxi
POSTEDIN DocumentatiesiStudiideCaz

Abouttheauthor:admin

Viewallpostsbyadmin

Related

StudiidecazManageri
deTransport
PERSOANE

CPiPersoaneStudiide
cazsichestionarecu
intrebaridirecte

CPiMarfaStudiidecaz
sichestionarecu
intrebaridirecte

ATESTATTAXI

One Comment
andreiAugust30,2015at6:35amReply
Intrunfinalcinevascriedesprelucruriserioase,nuseimpiedicasaunuratacestenustiupe
unde.
Terogsascriimaimulte

Leave A Response
Name(required)

Comment

Email(required)

Website

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

11/12

07.02.2016

ACADEMIARUTIERADECALIFICARESIATESTAREStudiidecazManagerideTransportMARFA

Post Comment

http://lagramada.eu/studiidecazmanageridetransportmarfa/#

12/12

S-ar putea să vă placă și