Sunteți pe pagina 1din 1
2.3. PROIECTAREA TEHNOLOGHEOR DIDACTICE 2.3.1. MODEL DE PROIECTARE A UNEI TEHNOLO- GI DIDACTICE PENTRU O TEMA DE MOTOARE CU COMBUSTIE INTERNA Se considers tema Admisia si evacuarea reali" care se studiazat in clasa a XI-a. 2.3.1.1. INFORMATH PREEIMINARE PENTRU PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DIDACTICE, (faza 1) Conform programei gcolare, tema este previizutt a se studia jn semestrul I. Elevii vor trebui, pe baza renuntirii le ipotezele simplificatoare, si stabileascd diagrama de pompaj, si explice jenele care au loc in timpul admisiei si evacuatii reale, si fer stabilease’ fazele reale de distributie-si si precizeze-modut in: care