Sunteți pe pagina 1din 1

sggggggggggggggggggggggggDupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment, actele

si corespondenta vor purta mentiunea in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,


en redressement sau, dupa caz, in faliment, in bankruptcy, en faillite.
Dupa intrarea in procedura simplificata se va face, de asemenea, mentiunea in faliment, in
bankruptcy, en faillite. In categoria actelor care trebuie sa poarte aceste mentiuni se
includ si facturile pentru livrari de bunuri si prestari de servicii emise dupa intrarea in
insolventa.