Sunteți pe pagina 1din 2

instrucţiuni de instalare

Condiţii de montaj Condiţii speciale de montaj


Execuţia săpăturii În cazul amplasării căminului sub trotuare sau
carosabil se vor respecta valorile minime de
Se sapă groapa de pozare a căminului astfel încât să se asigure în jurul compactare evidenţiate în tabelul de mai jos:
acestuia un spaţiu de 30–40 cm. Săpătura se va efectua astfel încât
fundul gropii să fie plan. Grad minim de compactare %
În funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare, săpătura se poate Aşezarea La perimetrul Ultimul strat de 0,5 m sub
În zona coşului
executa cu pereţi verticali (cu sau fără sprijiniri) sau cu taluz înclinat. căminului căminului fundaţia de beton
Drumuri
85% 90% 95%
principale
Drumuri
Execuţia umpluturii secundare
85% 85% 90%

cămine
Căminul se aşează pe un strat de nisip compactat de 10-15 cm grosime.
Ştuţurile căminului se taie la diametrul dorit şi la intrarea în cămin se
montează mufa dublă. În cazul montării conductelor pentru ruperile Amplasamentul căminului de vizitare
de pantă se pot practica găuri în peretele căminului astfel încât să nu
se întrepătrundă cu nervurile de rigidizare verticale sau orizontale. Rama capacului carosabil se va sprijini pe o
Diametrul maxim care se poate practica este de 160 mm. Etanşarea placă de beton armat de 20 cm grosime, având
dintre ţeavă şi peretele căminului se realizează cu garnitura de etanşare. dimensiunile în plan de 1,70 x 1,70 m, conform
detaliului anexat. Etrierii se vor realiza la
După realizarea racordărilor la reţea, se procedează la umplerea gropii. dimensiunile specificate, ceea ce presupune o
Umplutura se realizează în straturi de maximum 15 cm grosime, pe tot încărcare mai mare cu beton.
conturul, cu nisip, compactarea realizându-se pe fiecare strat. Umplutura
gropii se realizeaza cu nisip fără pietre, moloz sau alte particule În cazul existenţei pânzei freatice în locul de
contondente care pot zgâria sau perfora pereţii căminului. montaj a căminelor se recomandă aşezarea
acestora pe un pat de beton B250 şi acoperirea

Triplast
Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care înglobează lor până la 1 metru pentru fiecare metru de
căminul de vizitare trebuie să fie de 85%. cămin care este cufundat în pânza freatică, dar
cantitatea de beton să nu fie mai mică de 0,5 m³.
În cazul amplasării căminului de vizitare în zone verzi, umplutura de
nisip, de grosime variabilă, situată deasupra căminului de vizitare se va Căminele cu o înălţime mai mare de 3 metri se
realiza cu gradul minim de compactare de 80%. vor aşeza pe un radier de beton.
În partea superioară a căminului se montează garnitura de etanşare în Pentru căminele mai înalte de 3 metri se
locaşul special practicat pentru aceasta, iar apoi se montează elementul recomandă înglobarea în beton a porţiunii de
de aducere la cotă. Pentru o montare uşoară a elementului de aducere cămin care depăşeşte 3 metri de la cota terenului
la cotă acesta trebuie uns cu o soluţie de săpun cu apă. Pentru o fixare amenajat în jos, chiar dacă în zonă există sau nu
bună, elementul de aducere la cotă trebuie să intre în cămin cel puţin 10 pânză freatică.
cm.
Pentru a realiza o lucrare de calitate, cu durată
lungă de exploatare, se vor respecta cu stricteţe
toate prescripţiile normativelor tehnice în vigoare
referitoare la execuţia lucrărilor de canalizare
concomitent cu prevederile din proiect. În cazul
în care condiţiile de amplasare sunt deosebit
de dificile, pentru stabilirea detaliilor concrete
de montare se va consulta proiectantul şi / sau
furnizorul.

A strat de uzură

B binder
A C macadam

D balast
B
E beton armat

F nisip compactat
C
G pământ

F
G

Toate culorile sunt reprezentative şi se pot schimba fără notificare.


domenii de utilizare şi avantaje

Domenii de utilizare şi avantajele folosirii căminelor TRIPLAST:


Domenii de utilizare:
- cămine inspecţie, vizitare şi control canalizare
- cămine pentru apometre
- cămine pentru reţele fibră optică
- cămine pentru reţele electrice (cămine pentru tras cabluri electrice)
- cămine pentru vane şi robineţi
- cămine intersecţii sau joncţiuni

Avantaje:
- transport şi manipulare uşoară
cămine

- nu necesită lucrări de zidării


- dotare din fabrică cu scări de acces
- montare uşoară în diverse spaţii: verzi, alei pietonale, trotuare, zone carosabile
- alternativa viabilă din punct de vedere tehnico-economic comparativ cu ceea ce se foloseşte în prezent
- renunţarea la utilaje grele în timpul montării şi tranportul fără probleme ale căminelor TRIPLAST
- perioada de viaţă ridicată (aproximativ 50 ani)
Triplast

Toate culorile sunt reprezentative şi se pot schimba fără notificare.