Sunteți pe pagina 1din 12
MINISTERUL AFACERILOR EXTERN ADMITEREA iN CORPUL DIPLOMATIC $1 CONSULAR AL ROMANIEL SUBIECTELE TESTULUI-GRILA 14 septembrie 2014 PRECIZARI: Fiecare subiect are un singur rispuns corect. # Pentru fiecare raspuns corect se obtin 0,125 puncte. ¢ Grila de examen are 80 de subiecte. Punctajul total este de 10 puncte. © Pentru a se obtine calificativul admis, conform regulamentului de examen, este necesar si se cumuleze cel putin 75% din punctajul total, respectiv 60 de rispunsuri corecte. ¢Marcaji cu atenfie rspunsul dumneavoastra pe foaia de rispuns la testul grila. Numai rispunsurile marcate pe aceasta se vor lua in consideratie la stabilirea punctajului. « Durata testului este de trei ore. SUCCES! 1. Ce numar completeaza in mod logic urmatoarea serie: 0, 17, 17, 34, 51, 85, ... a. 150; b. 102: c. 136. wp MM WSSCT = 35572281 atunci SSCGWMTM = ? a. 45372157; b. 38227515; c, 22837515. Acesta este un gir de litere aflate in ordine aleatorie: R, K, S, A, Y, F, G, W, Q, P, D. B, M, H, C, E, J, L, N, O, T. Care este litera situati dupa cea de-a unsprezecea litera dupa litera aflata inaintea primei vocale din sir? a. C; bY: cd. 4. Avand in vedere c& PIB-ul Roméniei pe anul 2013 a fost estimat la 140 miliarde euro si cd veniturile din agricultura au contribuit cu 5,8% din total, calculafi in mii euro valoarea contributiei agriculturii. a. 812000 mii euro: b. 87123000 mii euro; c. 8120000 mii euro. 5. Care din urmatoarele state are frontierd terestra comund cu China? a. Uzbekistan; b. Kirghizstan; c. Bangladesh. 6. Care din urmatoarele state nu este stat membru NATO? a. Portugalia; b. Suedia; c. Grecia. 7. Care dintre urmatoarele state are capitala la Astana? a. Kazahstan; b. Uzbekistan; c. Turkmenistan. 8. Articolul 1 din Constitutia Romaniei prevede c& Romania este stat: a. suzeran; b. nealiniat; ©. suveran. 9. Conform articolului 3 din Constitutia Roménici teritoriul Romaniei este: a. indivizibil; b. inalienabil; c. proprietatea statului roman, 10. Articolul 25 din Constitutia Roméniei prevede urmatoarele: a. dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste condifiile exercitarii acestui drept; b. dreptul la libera circulatie, in {ara si in strainatate, este garantat tuturor cetiienilor in varst de peste 18 ani; c. libertatea de circulatie poate fi limitaté temporar cetitenilor romani in vederea aplicarii deciziilor Comisiei Europene in cazul unor crize umanitare, epidemii, a dezastrelor naturale sau a starii de razboi. 11. Acordul de asociere dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte. a fost semnat in anul: a. 199, b. 1995; c, 1999. 12. Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi prevedea: a. adoptarea Regulamentului Organic in Tarile Romane; b. cedarea Bucovinei catre Austria; c. anexarea de catre Austria a Basarabiei. 13. Care dintre enunturile de mai jos este definitoriu pentru Doetrina Woodrow Wilson? a. Pentru obfinerea unei paci durabile in Europa, dupa incheierea Primului Razboi Mondial, era necesara aplicarea principiului dreptului popoarelor de a dispune de ele insele; b. Orice incercare a statelor europene de colonizare sau interferenta cu statele din America de Nord sau de Sud va fi consideratd ca un act de agresiune si va impune interventia SUA; c. Pacea si stabilitatea globala se pot obfine numai prin proliferare nucleara. 14. Care dintre enunturile urmatoare corespunde Doctrinei Truman? a. Doctrina Truman a marcat revenirea SUA, dupa Primul Razboi Mondial, la izolationism; b. Conform Doctrinei Truman, politica externa a S.U.A. in Asia de est trebuia si limiteze expansiunea comunismului in Coreea si Vietnam; c. Conform Doctrinei Truman, politica externa a S.U.A. trebuia si fie una de sprijinire a popoarelor libere care rezisté incercirilor de subjugare de catre minoritati inarmate sau prin presiuni externe. Aceasta politica a marcat inceputul razboiului rece, fiind orientati spre contracararea expansiunii sovietice. 15. Jean Monnet a fost: a. presedinte al inaltei Autoritati a Comunit b. pregedinte al Parlamentului european; c, ministru de externe francez. ii Europene a C&rbunelui si Otelului: 16. Romania va detine Presedintia rotativa a UE in: a. Primul semestru al anului 2019; b. Al doilea semestru al anului 2019; c. Pe durata intregului an 2019. 17. Procedura de co-decizie asa cum este definité prin tratatele fundamentale ale Uniunii Europene: a. este procedura legislativa ordinara care acorda aceeasi importan{a Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene; b. a fost suspendati de Tratatul de la Lisabona; c. permite Consiliului s8-si impuna dreptul de veto pe orice proiect legislativ. 18. Care institufie este gardianul Tratatelor UE? a. Curtea de Justitie a UE; b. Parlamentul European; c. Comisia European’. 19. La 1 mai 2004 au aderat la UE: a. Finlanda, Austria, Suedia; b. Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria, Cipru; c. Marea Britanie, Irlanda, Danemarca. re) 8 . Cele 6 {ari fondatoare ale Pietei Comune in 1957 sunt: a. Franfa, Germania, Italia, Spania, Austria, Olanda; b. Franta, Germania, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg; c. Germania, Italia, Franja, Belgia, Olanda, Luxemburg. . Sediul Curtii de Justitie a UE se afl la: a. Strasbourg: b. Haga; c. Luxemburg. . Nu este institutie a Uniunii Europene: a. Banca Central European’; b. Consiliul Europei: c. Consiliul European. 23. Cate mandate are in prezent Roménia in Parlamentul European? a. 28; b. 32; ©. 35. 24. Actualul cadru financiar multianual al UE acopera: a. perioada 2014-2020; b. perioada 2012-2017 c. perioada 2014-2015. 25. Care dintre urmatoarele personalitati nu a detinut portofoliul de presedinte al Comisiei Europene? a. Herman Van Rompuy; b. Jose Manuel Barroso; c, Romano Prodi. 6. Tarile cu statut de candidat la aderarea la UE sunt: a. Serbia, Muntenegru, Islanda, Turcia, Albania, R. Macedonia; b. Turcia, Ucraina, R. Moldova, Georgia, Serbia, Muntenegru, Andora: c. Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia si Herfegovina, R. Macedonia, Malta, Turcia, os 30. 2, Prin care dintre urmatoarele Tratate, Uniunea European’ dobandeste personalitate Juridica? a. Maastricht; b. Lisabona; c. Roma, . Care din urmiatoarele state nu a fost membru nici al NATO, nici al Pactului de la Vargovia? a. Bel b. Austria; c. Republica Democrat Germana. . Conform atributiilor sale principale, MAE: a. reprezinta Comisia Europeana in Romania; b. coordoneazi politica internafionala financiara a Romaniei; c. este coordonator unic al sistemului nafional de gestionare a afacerilor europene. Pacea de la Bucuresti (1913) a avut drept consecinfa: a. alipirea Dobrogei la Romania; b. recunoasterea independentei Bulgariei; . alipirea Cadrilaterului la Romania. in ce an au intervenit trupele unor state parti la Tratatul de la Varsovia in Cehoslovacia? a, 1939; b. 1956; c. 1968. in ce ana fost infiintata Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord? a, 1945; b, 1949; c. 1955 . in ce an a aderat Romania la Consiliul Europei? a, 1993; b. 1996; c. 2004, . Cine i-a propus lui Nicolae Titulescu in vara anului 1933 incheierea unui tratat pentru definirea agresiunii? a. Aristide Briand; b. Edward Benes; c. Maxim Litvinov. 3 40. 4 - 5 4 . Cand a avut loc Summit-ul NATO de la Bucuresti? a. aprilie 2007; b. aprilie 2008; c. aprilie 2009. . Cand a aderat Romania la Uniunea Europeana? a. 1 Ianuarie 2007; b. 31 decembrie 2004; c. O1 decembrie 2006. . Ce eveniment consemneaza incheierea Pacii de la Westfalia din 1648? a. sfarsitul Razboiului de 30 de ani si instaurarea unui nou sistem in raporturile dintre puterile europene; b. acordul dintre Regatul Frantei si Imperiul Habsburgic pentru succesiunea la tronul Spaniei; c. pierderea posesiunilor franceze din Canada in favoarea Angliei . Strategia UE pentru Regiunea Dunttrii este o initiativa lansata in 2008 de: a. Germania si Romania; b. Austria si Romania; c. Bulgaria si Romania. . Care este capitala Letoniei? a. Vilnius: b. Riga; c. Tallinn. Care este sediul Curfii Europene a Drepturilor Omului? a, Bruxelles: b. Luxemburg: c. Strasbourg. . Sri-Lanka este denumirea actuala a fostei colonii a. Ceylon; b. Rhodezia; c. Sahara Spaniol&. . Cine este autorul Contractului social? a. Maximilien de Robespierre; b. Jean Jacques Rousseau; c. Denis Diderot. . Care personalitate politica este supranumita ,.the Iron Lady"? a. Hillary Clinton; 44, 45. 46. 47. 48. 49. 50. $1 b. Margaret Thatcher; c. Angela Merkel Care dintre urmatoarele personalititi a fost membru fondator al organizatiei Médecins sans Frontiéres? a. Dominique Strauss Khan; b. Maica Thereza; c. Bernard Kouchner. Cine a seris storia ieroglificd sau Lupta dintre Inorog si Corb? a. Serban Cantacuzino; b. Dimitrie Cantemir; ¢. Miron Costin. Cine a seris Enigma Otiliei? a. Camil Petrescu: b. Cezar Petrescu; c. George Calineseu. Ce comandant de osti a rostit ,,alea jacta est” la trecerea Rubiconului a. Pompeius Magnus; b. Caesar Augustus Octavianus: c. Gaius Julius Caesar. Cuvantul mitoman semnifica 0 persoana: a. care ia mita; b. care minte din obisnuint&; c. careia fi place mitologia. Expresia sui-generis este sinonima cu: a. special: b. in continuare; c. autor necunoscut. Cuvantul specios inseamna: a. specific: b. amégitor: c, razbunator. Care din urmatorii poeti a fost ministru de extemne: a. Vasile Alecsandri: b. Mihai Eminescu; c. Lucian Blaga. . Nicolae Titulescu a fost presedinte al: a. Consiliului de Securitate al ONU; b. Ligii Natiunilor; ©. Organizatiei Intemafionale a Francofoniei. 53. Trebuie ca la ora 10 s& primesti, la minister, pe baza unei programari prealabile, vizita unui reprezentant al unei ambasade acreditate la Bucuresti. Cu zece minute inainte, se anunta o sedint& cu seful de departament la care trebuie si participi. Care este, in aceasta situatie, cea mai eficienta solutie? a. Dai telefon pe mobil la oaspetele strain si ii comunici ca intélnirea se amanda tru alti data; b. Il informezi pe seful de departament ca la ora stabiliti pentru sedinfa ai de primit, pe baza unci programari prealabile, un oaspete strain. Propui, fie decalarea sedintei, fie delegarea unui coleg care s& te reprezinte la sedinta; c. Scurtezi cat poti intalnirea cu oaspetele strain si te duci la sedinga cu intarziere. 54. Gradele si functiile diplomatice sunt, in ordine crescatoare, urmatoarele: a. atagat diplomatic, seoretar Ill, secretar II, secretar I, prim consilier, ministru plenipotentiar, ministru-consilier, ambasador; b, atasat diplomatic, secretar I, secretar II, secretar III, consilier diplomatic, ministru-consilier, ministru plenipotentiar, ambasador; c. atasat diplomatic, secretar III, secretar II, secretar I, consilier diplomatic, ministru-consilier, ministru plenipotentiar, ambasador. 55, Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul: a. sa efectueze, in perioada indeplinirii misiunii in striindtate, direct, sau. prin membrii de familie, activitati comercial b. si defind functii in regiile autonome, societitile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ; c. sa beneficieze, in fara si in strainatate, de distinctiile si onorurile specifice functiei diplomatice sau consulare pe care 0 exercitd. 56. Localurile misiunii sunt protejate de principiul: a. 57. Agentul diplomatic se bucura de imunitatea de jurisdictie penala a. din partea statului acreditant; b. din partea statului acreditar; c, nu beneficiaza de imunitate de jurisdictie penala. 58. Conform Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice din 1961, prin expresia "agent diplomatic” se injelege: a. seful misiunii in mod exclusiv; b. seful misiunii sau un membru al personalului diplomatic al misiunii; cc. un membru al personalului diplomatic sau tehnico-administrativ al misiunii, 59. Misiunea diplomatica are functia de a: a. reprezenta statul acreditar in statul acreditant; b. promova relajii de prietenie si a dezvolta relafiile economice, culturale si stiintifice intre state; c. interveni in treburile interne ale statului in care isi desfasoara activitatea. 60. Potrivit Constitutiei Roméniei, functile si demnitatile publice pot fi ocupate: a. de persoanele care au numai cetitenia romani b. de orice persoand, indiferent de cetatenia pe care o are; c. de persoanele care au cetifenia romana cu conditia de a avea domiciliul in tara. 61. Legea intra in vigoare: a. a3 zile de la data publicdrii sau la o data ulterioar& prevazutd in textul ei; b. la 5 zile de la data adoptarii de catre Guvern sau la 0 dati ulterioara prevazuta in textul ei; c. la 30 de zile de la data promulgarii de caitre Parlament sau la o data ulterioara prevazut in textul ei. 62. Cetatenia romana dobandita prin nastere: a. poate fi retrasa pentru infractiuni impotriva statului; b. nu poate fi retras’; ¢. poate fi retrasa pentru infractiuni de terorism. 63. Ministerul Afacerilor Externe este organ de specialitate al administratici publice centrale in subordinea: a. Presedintelui: b. Guvernului; c. Primului-ministru. 64. Principiul de drept international conform céruia statele trebuie si onoreze cu bund credinta angajamentele asumate este urmatorul: a. pacta sunt servant; b. res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest; c. ad imposibilium nulla obligatio. 65. Aplicarea si respectarea dispozifiilor tratatelor in vigoare reprezint4 0 obligatie: a. pentru autoritatile statului roman gi pentru cetatenii roméni, persoane fizice sau juridice; b. pentru autoritafile statului roman si cetéitenii romani persoane fizice $i juridice si persoane fizice sau juridice indiferent de nationalitate aflate pe teritoriul 9 66, 67. 68. 69. 70. Roméniei; c. doar pentru autoritajile statului roman. in cazul in care un tratat cuprinde dispozitii contrare Constitutiei Romaniei: a. Roménia poate deveni parte la tratat, acesta urmand a se aplica cu prioritate in raport cu dispozifiile legii fandamentale; b. Roménia poate deveni parte la tratat, tratatul urmand a se aplica in conformitate cu prevederile legii fundamentale: c. Roménia nu poate deveni parte la tratat decat dupa revizuirea Constitutiei. Potrivit Legii nr. 590/2003 privind tratatele, o intelegere care nu este supusa dreptului international public reprezint a. un tratat international; b. un contract de stat; c. un document lipsit de orice semnificatie in planul relafiilor internationale. Elementele constitutive ale statelor sunt, potrivit Conventiei de la Montevideo privind drepturile si obligatiile statelor (26 decembrie 1933): a. teritoriul si populatia; b. teritoriul, populatia si capacitatea de a intra in relatii cu alte state; c. populatia, teritoriul, guvernul si capacitatea de a intra in relatii cu alte state. in cazul dezmembrarii statelor, statele succesoare: a. sunt continuatoarele suveranitatii statului predecesor; b. sunt obligate sA mentina in acel teritoriu ordinea juridica stabilité de statul predecesor; c. nu sunt legate de deciziile anterioare luate de statul predecesor cu privire la raporturile juridice internationale afectand respectivul teritoriu. in care din urmatoarele enunturi sunt enumerate toate principiile de drept international reflectate in cuprinsul Actului final al Conferinjei pentru Securitate si Cooperare in Europa, semnat la Helsinki in 1975: a. nerecurgerea la fort sau la amenintarea cu forfa; obligatia solutionarii pasnice a diferendelor internationale; neamestecul in treburile interne ale altor state; indatorirea statelor de a coopera intre ele; egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul la autodeterminare; egalitatea suverand a statelor; indeplinirea cu buna- credinti a obligatiilor internationale; inviolabilitatea frontierelor; integritatea teritorial’; respectul drepturilor omului si libertafilor fundamentale; b. obligatia solutionarii pasnice a diferendelor internationale; neamestecul in treburile interne ale altor state; indatorirea statelor de a coopera intre ele: egalitatea suverana a statelor; indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor internationale; c. nerecurgerea la fort sau la ameninfarea cu forja; obligatia solutionarii pasnice a diferendelor internationale; neamestecul in treburile interne ale altor state; 10 egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul la autodeterminare. 71. Principiul nereturnarii codificat in Convenjia privind statutul refugiatilor, adoptata la 28 iulie 1951, impiedica statele sa returneze un refugiat: a. peste frontierele teritoriilor unde viafa sau libertatea sa ar fi ameninjate pe motive de rasa, religie, nationalitate, apartenen{4 la un anumit grup social sau opinii politice; b. pana la pronuntarea de catre autoritatile statului de resedinf& a unei hotirari definitive gi irevocabile pentru fapta penala savarsita: c. fird consimtaméntul persoanei in cauza. 72. Pot angaja raspunderea international a unui stat: a. doar actele sefului statului; b. doar actele autoritiilor judiciare ale unui stat; c. actele sau omisiunile autorititilor legislative, executive sau judecatoresti. 73. Prin marea teritorialA este permis’ trecerea: a. oricdrei nave straine in orice conditii; b. navelor strine cu conditia ca trecerea si fie inofensivg c. navelor straine cu consimtamantul prealabil al statului riveran. 74. Potrivit Conventiei de la Montreaux, privind regimul juridic al strémtorilor Mavi Negre (1936), in timp de pace, navele de razboi: a. au drept de trecere prin stramtori cu respectarea anumitor restrictii reglementate in cuprinsul conventiei; b. au drept de trecere prin stramtori doar daca apartin statelor riverane sau statelor parti la Conventia de la Montreaux; c. nu au drept de trecere prin stramtori. 75. Jurisdictia Curtii Internationale de Justi a. este obligatorie pentru toate statele membre ONU; b. este obligatorie doar pentru membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU; c. depinde de exprimarea consimtamantului expres al statelor. 76. in cazul unei incdledri grave a de c&tre un stat a unei obligatii decurgand din normele imperative de drept international: a. statele au obligatia de a nu recunoaste ca legitima o situatie rezultata ca urmare a unei astfel de incalcari si nici nu trebuie si acorde sprijin sau asisten{a pentru mentinerea situatiei astfel create; b. statele pot recunoaste ca legitima o situafie rezultaté ca urmare a unei astfel de incaledri daca interesele geopolitice si de securitate o justific c. situafia rezultata ca urmare a unei astfel de incalcari devine legitima daca nici un stat nu protesteazi impotriva situafiei rezultate din incalcarea normelor ? imperative, 77. Valorile pe care se intemeiazd Uniunea Europeana sunt, conform Tratatului Uniunii Europene: a. respectarea demnititii umane, libertatii, egalitapii, statului de drept, respectarea drepturilor omului, exclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor nationale; b. respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minorititilor nafionale, a democrafiei republicane, egalitatii intre barbati si femei, statului de drept; ¢. respectarea demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor, 78. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: a. are aceeasi valoare juridic’ cu cea a tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene; b. nu are nicio valoare juridica; c. nu exista, 79. Drepturile cetatenilor europeni sunt, conform tratatelor fundamentale: a. dreptul la liber& circulatie si sedere; dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si in autoritatile locale unde isi au resedinfa, in aceleasi conditii cu resortisantii statului respectiv; dreptul la protectie diplomatic’ si consular din partea autoritatilor altui stat membru, in aceleasi conditii ca si resortisanfii acestui stat; dreptul de a adresa petitii Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum si dreptul de a se adresa institutiilor si organelor consultative ale Uniunii; dreptul la initiativa legislativa; b. dreptul la liber’ circulatie si sedere; dreptul de a alege si de a fi ales pentru maximum doua mandate in Parlamentul European si in autoritatile locale unde igi au regedinfa, in aceleasi condifii cu resortisanfii statului respectiv; dreptul la protectie diplomatica si consulara din partea autoritatilor altui stat membru, in aceleasi condifii ca si resortisantii acestui stat; c. dreptul de a alege si de a fi ales in Adunarea Parlamentar& a Consiliului Europei; dreptul de a adresa petitii Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum si dreptul de a se adresa institutiilor si organelor consultative ale Uniunii. 80. Comitetul Regiunilor si Comitetul Economie si Social reprezint& a. institufii ale Uniunii Europene; b. organisme consultative ale Uniunii Europene; ¢. organizatii non-guvernamentale afiliate Uniunii Europene.

S-ar putea să vă placă și