Sunteți pe pagina 1din 3

Intr

odu
cer
e
C
rete
rea
comp
lexit
ii
activi
tii
finan
ciare
a
ntre
prind
erii n
condiiile
extin
derii
econ
omiei
conc
uren
iale
are
profu
nde
impli
caii
n
proce
sul
de
adop
tare
a
deciz
iilor
man
ageri

ale care oblig la


abandonarea
rutinei
i
la
utilizarea
unor
metode tiinifice
bazate
pe
cunoaterea
realitii,
n
vederea
stabilirii
legturilor cauzale
dintre fenomenele
economice
i
situaia financiar
a
agentului
economic,
indiferent
de
forma
de
proprietate.
Abordarea
problemelor care
vizeaz activitatea
financiar-contabil
a entitii prin
prisma
relaiei
cauz-efect
impune
studiul
interdisciplinar al
activitii
economice
i
financiare,
consumatoare de
resurse,
cu
reflectare direct
n performanele
financiare
ale
acesteia.
Acestui scop
i
servete
analiza
financiar,
ca
parte component
a
analizei
economicofinanciare,

inclus
n
categ
oria
discip
linelo
r cu
carac
ter
speci
alizat
, fiind
orien
tat
spre
funci
unea
finan
ciarconta
bil a
ntre
prinderii.
P
e
baza
cuno
tine
lor
acum
ulate
la
discip
linele
de
speci
alitat
e, a
met
odolog
iei
tiini
fice

n
abor
dare
a
feno
men
elor
econ
omic
ofinan
ciare,
anali
za
finan
ciar,
efect
uat
pe
baza
docu
ment
elor
de
sinte
z
ale
conta
bilit
ii,
contribui
e la
perfe
cion
area
gndi
rii
econ
omic
e, a
capa
citii
de
sinte
z i

la esenializarea
relaiilor
de
interdependen
ntre
fenomenul
economic
i
reflectarea lui n
decizia financiar.
n
aceast
viziune
a
fost
elaborat prezentul
ghid practic de
analiz financiarcontabil,
care
conine un corp
de
principii
i
metode
care
alctuiesc
baza
teoretic, precum
i un set de studii
de
caz
care
ilustreaz concret
modalitile
de
analiz necesare
elaborrii
diagnosticului
financiar destinat
diverilor
utilizatori interni
sau externi.

n
viziu
nea
regle
ment
rilor
confo
rme
cu
Direc
tiva a
IV-a a
CEE
i cu
Stan
dard
ele
Inter
naio
nale
de
Cont
abilit
ate,
prin
OMF
P nr.
1.75
2/20
05.

Aflat
la
a
doua
ediie,
prezentul manual
aduce
unele
completri
la
prima ediie, care
s-au
impus
ca
urmare
a
noutilor
survenite
n
structura
i
coninutul
situaiilor
financiare
elaborate
de
agentul economic

F
a
de
prim
a
edii
e,
man
ualul
aduc
e
elem
ente
noi,
referi
toare

la
anali
za i
evalu
area
entit
ilor
cotat
e sau
neco
tate,
prin
pris
ma

crerii de valoare
pentru
acionari
(proprietari),
de
care trebuie s se
in
seama
n
vederea asigurrii
unui management
performant.

situa
iilor
finan
ciare
anual
e ale
ntre
prind
erii,
folosi
nd

Lucrarea
trateaz
problemele
de
analiz necesare
gestiunii financiarcontabile pe baza

Cheltuieli pe tipuri de
activiti
1 . Cheltuieli de exploatare
(+)

Venituri pe tipuri de
activiti
1
. Venituri din exploatare
A. Rezultatul din exploatare

2. Cheltuieli financiare

(+)

B. Rezultatul financiar

(+)

C. Rezultatul curent (A+B)

3. Cheltuieli extraordinare

(+)
Cheltuieli totale
(+)

2. Venituri financiare

3. Venituri extraordinare

D. Rezultatul extraordinar
Venituri totale

E. Rezultatul brut (C+D)

Impozit pe profit

(+)

F. Rezultatul net al
exerciiului