Sunteți pe pagina 1din 3

Beneficiarul asigurarii este:

a. terta persoana careia in virtutea contractului sau a legii, asiguratorul


urmeaza sa-i plateasca indemnizatia de asigurare la ivirea cazului
asigurat
Protectia datelor personale reprezinta un standard de excelenta in vanzari. Astfel,
reprezentantii trebuie sa se asigure ca:
informatiile personale sunt corecte, complete si actualizate
Care dintre afirmatiile urmatoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal este
falsa?
se refera numai la persoanele expuse politic
Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator in mod obligatoriu
persoanelor vizate:
identitatea operatorului
Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator in mod obligatoriu
persoanelor vizate:
caracterul obligatoriu al furnizarii datelor, daca este cazul, si consecintele refuzului
Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate:
confirmarea faptului ca datele care le privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator
Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate:
posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
Care dintre urmatoarele operatiuni: A) supraevaluarea pretului bunurilor; B) tranzactii
comerciale false inserate in cadrul unei afaceri legale; C) metoda imprumutului returnat; D)
schimbarea frecventa a beneficiarilor politelor de asigurare; E) plata unor prime de asigurare
mai mari decat cele normal datorate si solicitarea ulterioara ca rambursarea sa fie facuta
catre o terta persoana, fac parte din tehnicile de disimulare a originii ilicite a veniturilor?
Identificati varianta corecta si completa:
a. Toate

Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii trebuie sa fie:


adecvate, pertinente si neexcesive in raport cu scopul in care sunt colectate
Care afirmatie privind contractul de asigurare este adevarata:
act juridic care prevede obligatia asiguratului de a plati prima de asigurare si obligatia
asiguratorului de a achita indemnizatia de asigurare la producerea riscului asigurat, fie
asiguratului, fie beneficiarului asigurarii, fie tertului pagubit, in limita

Care din urmatoarele caracteristici ale unui contract este specifica numai contractului de
asigurare (nu si altor tipuri de contracte):
caracterul aleatoriu
Care dintre informatiile urmatoare trebuie furnizate clientului inainte de incheierea
contractului in mod suplimentar pentru asigurarile de viata?
definirea fiecarui beneficiu si a clauzelor optionale sau suplimentare
Contractul de intermediere in asigurari poarta denumirea de:
contract de agent/contract de brokeraj
Contractul de intermediere in asigurari
produce efecte juridice in sarcina ambelor parti contractante
Denumirea agentului persoana juridica trebuie:
sa cuprinda obligatoriu sintagma 'agent de asigurare'
Agentul de asigurare, persoana fizica:
trebuie sa detina din partea unui asigurator o autorizatie valabila de a actiona in numele
acestuia
Dreptul persoanei fizice de a-i fi aparate acele caracteristici care conduc la identificarea sa:
reprezinta o implicatie a dezvoltarii societatii informationale
In cadrul contractului de asigurare contractantul asigurarii poate fi:
persoana care incheie contractul de asigurare in numele altei persoane si se obliga fata de
asigurator sa plateasca prima de asigurare
In legatura cu incheierea contractului de asigurare, intermediarii in asigurari:
trebuie sa informeze asiguratorul
In temeiul contractului de intermediere, asiguratorul:
trebuie sa asigure pregatirea si informarea continua a intermediarului in legatura
cu formele de asigurare practicate
Indicati ce trasatura, din cele enumerate mai jos, nu este caracteristica contractului de
asigurare:
securitate individuala
Informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le ofere clientilor sunt
furnizate:
in limba romana sau intr-o alta limba, la cererea in scris a clientului

Intermediarii in asigurari:
trebuie sa conserve si sa pastreze politele si documentele de asigurare si sa le predea
asiguratorului
Introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte
costuri care nu au fost mentionate in contract:
sunt interzise
O persoana fizica sau juridica poate desfasura activitate ca agent de asigurare daca:
detine o autorizatie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, este inscrisa in Registrul
Intermediarilor in Asigurari si detine o legitimatie cu cod unica alocat RAF sau RAJ, dupa caz