Sunteți pe pagina 1din 4

A.

LUCRUL MECANIC
Lucrul mecanic este marimea fizica scalara numeric egala cu produsul scalar dintre vectorul forta
si vectorul deplasare.
L=F*d

1. LUCRUL MECANIC AL UNEI FORTE CONSTANTE


L = lucrul mecanic
L= f(F,d), unde F este forta aplicata corpului si d este este deplasarea corpului
Unitatea de masura a lucrului mecanic in sistemul international este J (joule). (newton*metru)
Joule-ul reprezinta lucrul mecanic efectuat de forta constanta de un newton care isi deplaseaza
punctul de aplicatie pe directia si in sensul fortei pe distanta de un metru.
Lucrul mecanic este o marime aditiva, adica se determina insumand lucrurile mecanice ale tuturor
fortelor ce actioneaza simultan asupra corpului.
a) Daca vectorii forta si deplasare sunt paraleli si de acelasi sens => unghiul dintre ei este 0 =>
cos0=1 => L = F*d >0 (lucrul mecanic motor)
Exemple de forte ce efectueaza lucru mecanic motor:
- Forta de tractiune dezvoltata de motorul masinii
- Greutatea in caderea libera a corpului
b) Daca vectorii forta si deplasare sunt paraleli si de sens opus => unghiul dintre ei este 180 =>
cos180=-1 => L = F*d < 0 (lucru mecanic rezistent)
Exemple de forte ce efectuaza lucru mecanic rezistent:
- Forta de frecare la alunecare
- Greutatea la alunecarea corpului pe verticala in sus
c) Daca vectorii forta si deplasare sunt perpendiculari => unghiul dintre ei este 90 => cos90=0
=> L = F*D =0
Exemple de forte ale caror lucru mecanic are valoarea 0:
- Forta de apasare normala
- Greutatea unui corp deplasat pe orizontala

2. LUCRUL MECANIC AL GREUTATII


a) Daca corpul cade liber de la o inaltime h
L = G*h = mgh
b) Daca corpul aluneca liber pe un plan inclinat
L = m*g*d*sint; unde d=distanta parcursa de corp si t este unghiul planului inclinat
c) Daca corpul aluneca liber pe un plan inclinat denivelat
L = mgh
Concluzie: Lucrul mecanic al greutatii unui corp nu depinde de drumul urmat de corp ci numai de
marimea greutatii corpului si de diferenta de nivel dintre pozitia initiala si finala a corpului.
Greutatea este o forta conservativa.

3. LUCRUL MECANIC AL FORTEI ELASTICE


Fe=f(l)
Fe(mediu) = (Fei + Fef)/2 = -k(lf-li)/2, unde Fei este forta elastica initiala, Fef este forta elastica
finala, lf este lungimea finala si li este lungimea initiala
L = Fe(mediu)* (lf-li) = - k* (lf-li)2/2
Forta elastica este o forta conservativa.

Interpretarea geometrica a lucrului mecanic


Din punct de vedere geometric, lucrul mecanic este numeric egal cu aria suprafetei delimitate de
graficul dependentei fortei fata de deplasare, de segmentul deplasarii si de perpendicularele
coborate de pe extremitatile graficului pe segmentul deplasarii.

B. PUTEREA MECANICA
Puterea mecanica este marimea fizica scalara numeric egala cu lucrul mecanic efectuat in
intervalul de timp corespunzator.
P = L/(tf-ti)
Unitatea de masura pentru putere mecanica este watt-ul. (joule/secunda)
Watt-ul reprezinta puterea mecanica a unui corp ce efectueaza un lucru mecanic de un joule in timp
de o secunda.
P(mediu) = F*V(mediu)*cos t ,unde F este forta aplicata corpului, V(mediu) este viteza medie si t
este unghiul dintre forta si deplasare
Daca corpul se misca rectiliniu uniform => V=ct => F=ct => P = F * v

PROBLEME REZOLVATE -7
CLASA A-IX-A

1. Sa se calculeze coeficientul de frecare pe un plan inclinat sub un unghi 30 fata


de orizontala, daca energia cinetica E c la baza planului a unui corp ce aluneca din
varful sau este

3
din energia potentiala initiala E p .
5

Rezolvare:
E cB

3
Ep
5 A

E p A mgh
sin

E cB

h
h l sin
l

mvB2
2

E p A mgl sin

v B2 v A2 2al v A 0

Gt F f ma mg sin mg cos ma

1
m

a g sin cos
v B2 2 lgsin cos

EcB

2mglsin cos
mglsin cos
2

3
1
mgl sin mglsin cos
5
mgl
3
3
sin sin cos cos sin sin
5
5

cos

5 sin 3 sin 2 sin

5
5

2 sin
5 cos

1
2 2 3 2 3 0,23094

15
3 5 3
5
2
2

2. Un corp de masa m 1kg se deplaseaza pe orizontala sub actiunea unei forte


F 5N care face cu directia deplasarii un unghi 60 . Corpul se deplaseaza pe
distanta d 10m sub actiunea fortei de frecare F f 0,5N g 10 m 2 .

Calculati:
a) lucrul mecanic efectuat de greutate si de forta normala la plan;

b) lucrul mecanic al fortei de frecare;


c) lucrul mecanic efectuat de forta F ;
d) lucrul mecanic total.

Rezolvare:
L Fd cos

a)Fortele sunt perpendiculare pe directia de deplasare (fac un unghi 90 cu


orizontala cos 90 0 ), deci, aplicand relatia rezulta ca
LG Gd cos 90 0 j
LN 0 j

b) L F F f d cos 180 L F F f d L F 5 j
f

1
2

c) L F Fd cos 60 L F 5 10 L F 25 j

d) Ltot L F L F Ltot 25 j - 5j Ltot 20 j


f

S-ar putea să vă placă și