Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDEEAN CLUJ

Nr.
crt.

Comuna/
Localitatea

Pia agroalimentar

Trg

Trg animale

Trguri de ar sau blciuri deosebite

1
2
3

CLUJ - NAPOCA
DEJ
TURDA

Zilnic
Zilnic
Zilnic

Mari
Smbt

Mari
Smbt

Trg de Crciun 2-24 decembrie


Prima vineri din fiecare lun
14 -16.08. - Zilele Cmpiei Turzii

CMPIA TURZII

Zilnic

Miercuri

Miercuri

30.09. Ziua recoltei

GHERLA

Zilnic

Luni

HUEDIN

Zilnic

7
8

AGHIREU
BELI

Duminic

Duminic

Luni
Ultima zi de smbt i ziua de luni urmtoare, ale fiecrei luni, cu
excepia lunii decembrie. n luna decembrie va fi in 14.12
Prima joi din fiecare lun
-

BOBLNA

Ultima duminic din fiecare lun

10
11

BONIDA
BORA

Vineri

Vineri

Prima duminic din fiecare lun


Vineri

12

BUZA

Miercuri

13
14
15
16
17
18

Smbt
Ultima smbt din lun
Joi

20

CLELE
CMRAU
CTINA
CIUCEA
COJOCNA
FLORETI
FRATA
Berchieu
GEACA

21

GILU

Smbt
Vineri
Prima vineri din fiecare
lun

22

IARA

Mari

Mari

23

MNSTIRENI

Smbt

Ultima smbt din lun


Sptmnal
Prima i a treia vineri
din fiecare lun
Mari i n datele
13.02; 28.04; 13.07; 28.09; 06.12
-

24

MRIEL

12.07. - Serbarea Avram Iancu

19

Zilnic
-

Serbarea de pe Dealul Boblna - a 2-a


duminic a lunii iulie
13.01; 20.05; 29.06; 20.08; 20.10;
Trgul de toamn - Prima duminic din
luna octombrie
24.06.
1 februarie
29.06 - Trg Tradiional
A doua miercuri din fiecare lun
13.02; 28.04; 13.07; 28.09; 06.12
-

25

MOCIU

Mari

Mari

Mari

26

NEGRENI

Prima luni din fiecare lun

27
28

Ultima duminic din lun


Miercuri

Ultima duminic din lun


-

Ultima duminic din lun


Prima mari din fiecare lun
-

Smbt

30
31
32
33

PALATCA
PANTICEU
POIENI
Valea Drganului
RCA
RECEA CRISTUR
SAVDISLA
SIC

10.02; 14.04; 16.06; 16.08 -Trgu


Secerii 13.10; 15.12.
10.06 -13.06.-Trgul coaselor
7.10 - 10.10.-Trg tradiional de toamn
-

A doua smbt din fiecare lun


24.04; 25.10.
19-20.09 Trg de toamn

SUATU

35

VIIOARA

Mari
Ziua de luni din fiecare
sptmn
-

Mari

34

Miercuri
Mari
Ziua de luni din fiecare
sptmn
-

Prima mari din fiecare lun

10.01; 16.03; 20.07; 12.11.

29

Bi r ou l Age ni E c on o mi c i i I ns tit u ii Pu bl i ce
C ale a D o ro b a ni lo r nr . 1 0 6 , c a m e r a 3 01 , C. P. 4 0 0 09 4 , m un i ci pi u l C lu j -N a po c a , ju de u l Cl uj, Ro m ni a
Telef o n ul Cet e anu lu i - 0 8 00 80 0 3 3 1 Tel Ve rde apel abil gr at uit d i n re e au a R o mte le com
T e l: 0 04 0 3 7 2 06 4 0 00 0 - te l e f o n se r vi ci u: 0 0 4 0 3 72 6 4 00 3 6 F a x s e r vi ci u: 00 4 0 3 7 26 4 0 01 7
in f op u bli c @ cj cl uj . ro , www. cj c lu j. r o