Sunteți pe pagina 1din 136
UE Cum st te insert cu & mostenttoare SEEZD2 Londra, 1878 idan, al gaptelea conte de Hu descoperi, spre uimirea 4a, c4 poate sh guste din vinul varului sau fara si sfarme paharul Iintre degete, Nu ci n-ar fi veut s& sparga ceva in ‘cea dips watase insa de la o varsta frageda s3 pastreze o bruma de fe, in pofida trtilor sale luntrice, mai ales cand sentimen- tele -o Iuaw razna, cum se intampla tot mai des in ultima vreme. i inaltaincet privirea spre barbatul care gedea intr-un fotolit, primul nobil « pentru a relmprospata averea fami topher Montgomery, conte de Rave toria pentru bani este vizuta ca 0 afacere cat se poate de fireascd side onorabila Asta spre deosebire de intreprinder i-ar i ingrozit pe cunoscutii sai daca fi aflat de ele. Pana gi virul ‘iu s-ar fi infiorat de-ar fi gtiut lace grozavii se dedase pentru a ast a drag. ‘Mogia lui de la strimosi cAzuse tn paragina, iar pamanturile arendate intr-o vreme eau acum neproductive, De-o vreme buna incoace era ros de deznadejde, si incetul cu incetul renunfase la veymintele de gentleman gi aproape ci devenise un muncitor derand. —— Lorraine Heath Insi, cu doua siptimani in urma, 0 posi persoana domnigoarei Georgina Pierce ~ 0 vestit mostenitoare americana care prea nesperat de naiva in privinta averi ei, ‘Aflase din puri intamplare de averea acestei domnigoare in urma unei intalniri cu Ravenleigh la clubul White. Varul siu pomenise de vizita domnigoarei Pierce sia tataluici la casa lui din Londea, inile adanc infipte in Fortune, un oragel din Texas unde Ravenleigh 0 cunoscuse pe actuala lui cohorta ei de fice. Lauren ~ fica cea mare ~ fusese prt domnigoara Pierce inca din copilarie Devon cercetase cu prudentA situatia financiara a lui Natha- niel Pierce i aflase ci barbatul strinsese o mic& avere fn timpul izboiului civil, Conta prea pufin ca se inavutise sfidand bloca- dele. Dupa rizboi, vanduse mult ravnitele produse la prefuri considerate de unii exorbitante. Se ocupase gi cu specula imobi liard, gi se zvonea ci in ultima vreme se aratase interesat de caile ferate, Dupi toate aparentele, se pricepea si transforme tn aur orice afacere salvare se vise in ~Americancele, mai ales cele din Texas, gi cu atat mai cele din Fortune, Ravenleigh it sunt intotdeauna... maleabile, tl prevent ica o spranceani neagra ca na fost usor 8i-4i Imblinzesti sotioara, nu? Varal sau igi miji amenintator ochii de-un albastru-deschis, Devon stia ci numai un nesibuit isi ia binefécatorul peste pi- cor, In prineipiu, nu era nesabuit. Mindru nevoie mare, dar nunesabuit. ‘Mandria era o trisitura dominanta a fa dupa cum era de agteptat, Ravenleigh nu puse paie pe focul muribund al bar- felor. Cu toate ca Devon recunostea cu draga inima faptul ca Ra venleigh pirea foarte multumit acum, auzise evonuri ci mireasa lui din Texas mu se acomodase initial cu trail din noua ei tard ~Femeile astea au fost cilite in flacirile unei vieti anevoios se, Au fost obignuite cu independenta, il muri Ravenleigh, indndu-gi glasul in eau, 8 Cum si te insori cis 0 mostenitoare ——— _Viitoarea mea nevasté va avea cits libertate vrea, Nurmi do- esc deci averea ei in schimbul tittului de contesa. Am inteles 8 lamericancele astea tinjesc dupa respectabilitatea pe care titlurile noastre le-o confers. ‘Cu toate ca nu faicuse cunostinta cu domnigoara Price, se intre tba daca fata sia ca tata et diduse de inteles c& era nerabdator si achizitioneze un sot cu tithu nobiliar. Desi societatea noastre plind de cAsitori din interes gi ali ante politice, nu-mi pot inchipui o singuritate mai crunt decit is Bit Insurat cu o femeie pe care n-o iubesti, spuse Ravenleigh. motile intunecate incepura si copleseasca gi, nedorind #8 sfarme paharul, Devon fl ageza cu gra pe masuta de marmura Justruité de lang’ scaun gi se ridia in picioare. —Dovedestio lipsd acuta de imaginatie, vere. Pag epre fereastra gi se uit afard, la grAdina frumos ingeiit Singurdtate insemna a8 vada cum respectabilitatea li se des trams incetul cu incetul, agonizant. Insemna sa se izoleze de alti, in dizgrati. Sa ofere o imagine casi nu fie martori la caderea ht falsd lumii, pentru ca nimeni s4 nui cunoasca adevaratele dure spaimele ingrozitoare gi suferinga nerostta, Sa infrunte totul de ‘unul singur. S-si doreasc& din toat inima sa planga gi s& desco- pere c& nu mai are lacrimi. Tn acea clipa se legana periculos deasupra pripastici, gata si piards tot ce ubea pe lumea asta, Mosia familie. Respectul tot mai scizut al semenilor, Stima de sine si blestemata de mandrie. Faptul ci apelase la Ravenleigh ca s4 se salveze fi lezase orgoliul iar rana continua si-l macine “Huntingdon, ag putea s8-{iimprumut fara probleme. —Nul Devon igi tnclesta pumnii pana cand incepura si-l doara ante brafele de la efortul de a se stapani. N-avea nevote de mila gi nici de generoritate din partea hi 2 efur s4 ma ls la cheremul filantropilor atata vreme cat de jloacele necesare sé evit asta, Un singurlucru mai am de dat 9 ying Lorraine Heath ——— Ja schimb: titlul meu pentru averea mostenitoarei, Va trebui si ma mulpumesc cu atat ichise och igi Inchipui cum arf trebuit s& arate domeniul Huntingdon: impozant, mandru, maiestuos. Nu ruina lisata de tatal sau, asemenea unei viduve imbatranite care-si petrecea mai tot timpul tragand la masea, Lepadand haina ponosita a ranchiunel, Devon se stradui si-si Iindrepte gindurile catre domnigoara Georgina Pierce. Georgina Nuvi placea numele, dar, la drept vorbind, nu-si prea batea capul ‘cu chestiuni legate de compatibilitate, Se insurase o data din dea: oste sin-avea intentia sa mai repete acea gregealainfioritoare ~Doamnele sunt prin preajma? intrebs el. ~Nu, Blizabeth a iesit cu fetele la cumparaturi ~Minunat. N-o si ne deranjeze nimeni cind va sosi Pierce Ceimpresieti-a facut fiica-sa? ‘Ca nu se prea da in vant dupa Anglia, Devon aruncé o privire peste umat. Cum se poate una ca asta? ~Bi trdiese intr-o lume foarte diferitA de a noastra, Cand Lam vizitat pe Kit in Texas, n-am putut si nu ma bucur cd tata Fa ti iis acolo peel, si nu pe mine, ~Nu tu ai provocat toate acele scandalu ~De-arfi atat de simple motivele plecari lui! rosti Ravenleigh, scuturand din cap. Dar mai bine Lisim subiectul Asta pe alta data Cat despre Georgina... Cred ci nu va fi suficient sii fi doar tatalui pe plac, Va trebui sa intri gin grate Devon ranji andra ~Nu-mi subestima garmul personal. La nevoie, pot s4 apelez din plin al Teas sfatui si s4 continu ~Voi face orice e necesar, iar doamn: ‘Te incredintes c4 pot sa joc rolul sotului {si intoarse privirea catre fereastra ~Te mai gandesti la Clarisse? incepi prin a face ceva ce nu intentionezi 0 Cum si te insori cu 0 mostenstoare ~— ~In fiecare ai. Cum crezi ci sar simi actuala contesa daca ar afla cit de des te gindestila prima ta sotie? Banuiese gti, La fel cum stiu gi eu cA o poarta gindul ade- sea la primul ei so. Devon inghiti In sec, apoi marturisi: Margaret ma ura inainte s4 moard. Banii lui Pierce vorface ca fica lui si nu nutreasca acelagi sentiment. ~Marturisesc cA n-o prea cunose pe Georgina, dar nu mi se pare genul de femele care s& urasca, indiferent de circumstante. ~Sa tragem nadejde cA asa e Ura putea s8 sfasie un barbat in zeci de bucati. Sa se simta mai puttin barbat. $i poate cel mai trst, sa ajunga s& se dispretuiasca. Intr-o vreme, nu suportase nici si-si vada chipul in oglinda. lar ‘casa lui era, din nefericire, plina ochi de oglinzi Un ciocanit discret in uga bibliotecit il trezi la realitate. Cat de ujor se lisa purtat pe fagagul gindusilor care-I bantuiau si sco- teat la ivealé un trecut pe care dorea si-I ingroape cat mai iute, data ce punea mina pe mostenitoare. ~Milord, domnul Pierce s-a intors, il ingtiinga valetul. L-am informat cil asteptagi tn biblioteca, precum mi-ati poruncit. Devon se crispa. Clipa izbavirii sosise, i chiar la fanc. Daca ar mai fi fost lasat in voia amintirilor, nu incape indoiala cA ar f un nor de furtund cand avea sé-lintmpine pe cel care e bineficator de-acumm inainte, Mai lasi-ne un minut, rosti Ravenleigh cu fermitate in glas. Uga se inchise cu un pacanit scurt, Ceugor si poruncesticind esti in varful muntelui, cat dedificil igi recapeti echlibrul cand te prabusesti ~Doresti sa riman? intreba Ravenleigh ince. Devon scuturd din cap. Ai ficut destul ingtiintindw pe domnul Pierce de net mele gi organizind intalnirea, Prefer si nu fii martor la su ciul mew. ~ Lorraine Heath Tresari cand Ravenleigh ii impinse scaunul cu zgomot, Nici caderea ghilotinei n-ar fi putut fila fel de 2gomotoasa, Zari re 8 pe domnal Piece het ata veh Ravenleigh use o mint pe um Nutt deh jt acer, dar Kite cht tosteau mere pend Deon er curse fatlegeaman al fl Raveleigh ig g- $e feria n noua lucas, darlin an inedfarers ct oe Hes impinse darn lmeacopilor ga nbuner No atepta cu uf ag hve ere ere, Noam vt nod capacatea sh ating ae pune, sim oe dene ruse aschinba reodata ‘erase mana and psi vrs rundnd Devon i pec frunte se peg eto sft, manda latina de sine Apo se racy er cape Cxaat pit de orice emote Un domn carunt, ev inceput de chee, bres proeminenta fi veymint ce ml prindens dele ined in ncdpore tree du plcioarel, din interes 51 ~Domnule Pierce, perm dan, lordul Huntingdon, rosti Huntingdon, da? Ce se potr Devon inalta capi acestei intrebari bizare ~Poftim? ~Bytice de Huntingdon? -B conte de Huntingdo: Pierce zambi, dezvelindw-5i ~Cunoscasta. $ ¢,tinere. Am cautat sa aflu ‘mai multe de cind mi-a spus Chris ca esti interesat de ficd-mea, Chris?” Nimeni mu i se adresase vreodata acest fel. Devon aproape ci se cutremura smi sa vil prez leigh, este cu numele? | Incercind parca sa deslugeasca tileul Pe Devon Sheri- imuri Ravenleigh, trambi ——— Cum sa te insort cu 0 mostenitoare dezgustat de lipsa de respect fata de tithal ~Domnior, acé-mi permiteti, va vot lisa si discutatichest- unea intre patru och ~Incintat siti dau binete, Chris, roti Pierce. Sfinte Deranezeulel In sinea Tui, Devon se ruga ca fica Iu Pierce si nu vorbeasci de parca tocma ar ft coborat Dupé ce viral siuinchise incetupa, Devon igi indrept stentie asupra batranulu Barbacul mij ohi iil studi prin dowd fante mtunecate, de parca arf fost un armasar sos la mezat, Neavnd de ales, Devon {ndurd pivireaceretatoare. Bra dispusla orce pentru a-iatinge {elu Ca urmare a leg primogeniturt~deopotrva gansa sibles femal sit ~ mogtenitoarele englezoaiceerauo raritate Nu de mult, lordul Randolph Churchill se insurase cu o ame ricaned, Pringul mogtenitorfuseseatat de incintat de doamnnele americane in timp utimei sale vzite peste ocean, ncit acum le invita in Anglia gin cercul su ~ spre nemulfumiea mamei sale, Maiestatea Sa regina Victoria Devon use indo cf, ctiva ani, american vorlua cu asalt Londra, sun bitbat disperat va aveaInainte un veritailfestin din cares aleagi nu doar citevafrimitui, Dar el nurmai avea timp 94. astepte pind se imbunatafea oferta Indiferent ce anume arf cautat Pierce, Devon spera ca acesta s& piseascarepede, astfl inct i poata continua discatia, leg te intereseazs un partenerat, nu aga? In un tarsi, Devon incuviinga politicos. ~Inte-adevir. Cu un pas greoi, Pierce Incepu sa traverseze incaperea. Devon intentionase si se aseze la birou, intr-o pozitie avantajoass, pen trua pirea el ofertantul, gnu cel care cer. ~ Lorraine Heath ~_—— Dar cu o lipsi de bund-cuviinga tipic americana, Pierce se arunca in fotoliul din spatele biroului, igi propti coatele vanjoase {in mahonal lustruit gi se aplecd inainte Devon ramase lénga fereastra, de parc strajuia bijuterille coroanei,sinu propria mandrie, a pus la curent varul tau cu conditiile cu care m-ag pu tea impaca? S-ar putea impica?™ Devon se agteptase ca targul si se desfagoare pe terenul sisi spre avantajul su. La urma urmel tocmai se oferises-0 ia de nevastA pe fica bogatanului. Cu toate acestea,raspunse scur: ~M-a pus. Pierce se isi pe spitaru!fotolulusibatu darabana cu degetul pe birou. Un zgomot cat se poate de enervant. ‘mea calaochi din cap, domanule Sheridan ingdon, rosti Devon fer, Sprancenele stufoase ale afacerst cu chelia ~Ce? ~In Anglia, atunci cand ne adresim nobillr,folosim tit u sunt Huntingdon, Varul meu e Ravenleigh ~Si dact fici-mea se hotaraste 88 te ia de sof, cum o sa i se spuna? Sa se hotarascd? Ce motive a fiavut si no fact? ~Flind contesa mea, va purta tital de Lady Huntingdon. ~ Contes Ini place cum suna. Curge ca miezea pe limba. Lady Huntingdon, Pierce ranj satisfacut. E pe gustul meu. Batu cupal- mele in bieou, o bataie scurta, de parc ar fi fost tobosar in ar- mata Maiestati Sale. Hai si trecem la negocieri, M-am interesat de tine de cand vara tau mia spus ed intentionezi sa te insork a fiek-mea, ~Chiat aga? ii aproape ci se unira ~Umbla vorba cd te-ai purtat frumos cu prima sotie. 1Vse stranse inima cand amintirea lui Margaret Incerca si-gi fact aparitia, ciutand un loc pe care nu il putea ingSdui, mai ales 4 Cum si‘ te insori cu 0 mostenitaare ‘acum, cand era pe punctul s3 aranjeze o casitorie ce semana mai degrabi cu afacere. O admirase ceasuri feaei, si faicuse totce-statuse in dorinta. Dar in final, nimic nu fusese de ajuns ca s-o pastreze. ~De ce anume v-ar interesa acest aspect? =Vreau si am de-a face doar cu un bisbat care stie si se poarte cu fata mea, Se apleca din nou inainte gil privi cu seve- ritate. Spune-mi, Sheridan, stil ce-nseamma si iubesti o fata atat dde mult, tneat s4-ti vinzi cu placere sufletal diavolului doar ca s-o vezi zambind? Huntingdon. $i da ~ inghitiin sec -, cunosc hotarele ce mar- sginesc o dragoste de-asemenea profunzime Pierce pufni batjocoritor, ~Poate ca zvonurile despre tine sunt scornite, pentru cd mi-e limpede ca habar n-ai despre ce vorbesti Sunt de alta parere. $tiu intocmai ce presupune o astfel de iubire, Daca aga ar sta lucrurile, ai sti cA iubirea n-are hotate, Deloc. Astari genul de iubire pe care fata mea o poate purta in inima, Barbatul respira agomotos, cu ochiiiesiti din orbite si obraji purpurii, Intalnirea luase o cu totul alté turnura decit antici pase Devon. ~Domnule Pierce, pot s4 va servese cu nigte vin de- rului meu? Pierce in inclegtat. Nu mi-a picat prea bine placinta cu rinichi pe care-am min- cat-ola pranz, Devon se indrepta spre dulapul cu bauturi. Carafa se ciocni de pahar cu un clinchet si vinal incepu sa curga ~Sieu m-am interesat de dumneavoastra, dommule Pierce. Puse carafa deoparte, merse la birou gi oferi paharul celui pe care incepea si- considere adversarul sit, ~Stiu cd sunteti un afacerist iscust. ~Fiicd-mea nui un obiect, va inta, se lisa pe spate gis rec pieptul eu purmnul —— Lorraine Heath Pierce i'smulse paharul din mans. I dint sing gi fitura, apoi il tranti pe birou. prvres sfredeli pe Devon eu privirea, ~Nu vreau si diseut cu un barbat care vede lucrurile in felul asta, Devon se tntoars sensurile ultimei afirmat la fereastra, incercand si dezlege toate ~Va asigur ca nu doream si vi aduc vreo jignire si nici nu Privescfemeia ca pe-un obiect. Daca va i contesa mea, ipsa de nimic: Oct nu va duce Pierce sclipira ~Pe asta ma gi bazam. Dar trebuie sé indeplinest trei conditii Inainte si ai binecuvantarea mea, ~Care ar fi acestea, domnule Pierce? fn primml rand, fica mea nu va afla niciodata despre aran Jament. Va trebui s-o convingi cA o gisesti frumoasa, c4 te-al In,