Sunteți pe pagina 1din 2

22.01.2016 PHP - Anca B.

OOP 2
1. Mostenire de clasa
- Functia ""extends
- Metoda "protected" (in cls in care este definita si in clasa in care o extind
- parinte, daca nu definesc nimic este public)
- Daca pui Final function (constanta) inaintea proprietatii sau a metodei nu se
poate suprascrie
2. Abstract
- Abstract function def in cls copii care extind aceasta clasa
** O clasa poate sa extinda o singura clasa
3. Interfata
- def. metode pe care trebuie sa le implementez in copii, extrag metodele pe ca
re le pot atribui ca beneficiu
- Functia "implements"
- nu pot avea proprietati sau metode descriptive, am doar definitii de metode,
doar pot sa implementez functii (fac un body)
- pe interfete nu pot sa le instantiez (*nu pot sa fac "new")
** Pot sa fac mai multe interfete
** Polimorfism concept prin care folosesc o singura denumire de metoda de genul
"draw" dicutat la curs.
** Controller obiecte care folosesc anumitor scopuri
***php framework CodeIgniter https://www.codeigniter.com/
**** parent si this
!Pt. a extinde __construct chem si codul din parinte!
4. Regex
- search de text, pattern de cautare, il folosesc cu ajutorul anumitor functii
www.regex101.com
regexone.com
Caractere speciale cu care compun regex:
(heiglight pe text dupa cum e setat regex-ul)
- ^ -> caciulita de la i in fata cuvantului, expresiei face heighlight la incepu
tul expresiei
- g-> toate global
- world/g/ori i case sensitive ori a-z (interval de caractere)
- $ world+$ -> partea de final
- perfect match
- d -> digits cifre
- W -> litere, cifre, underscrore,in loc de a-z, 0 9 si underscore
- match tot

? (exista sau nu exista, un fel de "sau")


* -> 0, 1 sau n
+ -> cel putin 1 pana la n
. -> orice caracter
{1} -> def. de cate ori exista o litera; {2,3} -> intre 2 si 3 caractere
() -> optional
s -> space
| -> sau
[^] -> negatie, nu incepe cu ...

Ex. validare e-mail:


[\w]+@[\w\.]+\.[a-z]{2,3}
* validarea la campul password sau e-mail cu regex sau pregmatch
- vezi tema