Sunteți pe pagina 1din 1

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 78/3.II.2016

ANEXA Nr. 2*)

ANEXA nr.2

'(&/$5$,(,1)250$7,9
35,9,1'/,955,/('(%8185,
35(675,/('(6(59,&,,,$&+,=,,,/(
()(&78$7(1$18/

392B

Cod CAEN al activitii principale

Cod de identificare fiscal


Denumire / Nume, Prenume

Cod potal

Sector

Numr

Telefon

Fax

Bloc

Scara

Bloc

Scara

E-mail

oa

Ap.

Strada

ne

Localitate

Jude

lo
r

Domiciliul fiscal

fi
zi
ce

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE NENREGISTRATE N SCOPURI DE TVA

rs

II. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

pe

Denumire / Nume, Prenume

ii

Cod de identificare fiscal

Sector

Nr. act mputernicire

Telefon

Fax

E-mail

fo

Cod potal

Numr

Data

in

Ap.

Strada

rm

Localitate

Jude

ar

Domiciliul fiscal

iv

III. CIFRA DE AFACERI

us

Cifra de afaceri realizat la finele anului de raportare (lei)

cl

IV. LIVR RI DE BUNURI bI PREST RI DE SERVICII C TRE :

ex

-leiValoare

at

1. Persoane nregistrate n scopuri de TVA

st

-lei-

De

V. ACHIZIII DE LA :

in

2. Persoane nenregistrate n scopuri de TVA

Valoare

TVA

1. Persoane nregistrate n scopuri de TVA


2. Persoane nenregistrate n scopuri de TVA

XXXXXXXXXX

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete.
Nume, Prenume:

Semntura

Funcia:

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare:

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

*) Formularul prevzut n anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.

Data:
Cod 14.13.01.02/ib