Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA BABE BOLYAI

CURS POSTUNIVERSITAR PROFESOR


DOCUMENTARIST
Cluj Napoca

Activiti
ce pot fi desfasurate in CDI
Student:
MARIANA DANIELA IPO
Centrul de documentare i informare este o structur info-documentar modern, un
centru de resurse pluridisciplinare si multimedia care ofer beneficiarilor un spaiu de formare,
comunicare, informare si de exploatare a noilor tehnologii educationale, un loc de cultur,
deschidere, intlnire si integrare.
Activitile desfurate in CDI vor fi realizate de ctre profesorul/nvtorul de la clas
n parteneriat cu bibliotecarul colii;
Desfurarea activitilor se realizeaz in mod programat, se asigur accesul
beneficiarilor in CDI att n timpul programului colar ct i n afara acestuia;Utilizarea
neprogramat presupune: activiti de informare,documentare, cercetare realizat individual
sau n grupuri mici n interes colar, profesional sau personal, realizarea temelor, activiti de
lectura,de consultare a fondului de publicaii al CDI si a resurselor documentare n scopuri
educative,ntocmirea i redactarea unor proiecte, activiti de petrecere a timpului liber realizate
n scop educativ etc. Utilizarea neprogramat a CDI se realizeaz de catre elevi i cadre
didactice de obicei n afara programului colar. Timpul alocat activit.neprogramate este de 10
ore/spt.
CADRU GENERAL
- n CDI exista un fond documentar (conform Registrului de miscare a fondurilor ).
- CDI este dotat cu cele necesare
- Public int: elevii colii noastre, cadrele didactice din scoala noastr i comunitatea
local.
- Frecvena la CDI: accesul elevilor se face programat in funcie de orarul CDI, orele in
CDI se desfoar cu programare, accesul la xerox att pentru cadre ct si pentru elevi nu este
condiionat, la fel i accesul la internet.

1. Pedagogice
prezentarea CDI tuturor claselor de elevi, iniierea elevilor in cercetarea
documentar, activiti colare, proiecte disciplinare si inter/trans disciplinare,
activiti educative pentru dezvoltarea si consolidarea competentelor dobndite,
activiti pentru elevii capabili de performant parteneriate educative, concursuri
pe diferite teme, vizionri de filme didactice etc.

activitati disciplinare (in functie de discipline; ore de limbi straine; comparatii intre
text-film)
initiere in informatie cu calculatorul : activitati de cautare in baze de date, de
cercetare documentara etc. (si pentru realizarea unor documente oficiale, ex :
scrisoare, cerere etc.)
proiecte interdisciplinare (intre mai multe discipline cu puncte comune, teme
comune, analizate in functie de disciplinele respective)
2. Culturale
lectura imaginii, activiti audiovideo, intlniri cu scriitori, intlniri tematice,
activiti prilejuite de diverse evenimente, ateliere de creaie,
parteneriate,schimburi culturale, activiti recreative etc.
cercuri = animatii culturale (cercuri de lectura, piese de teatru=ateliere de teatru
etc.)
lansari de carte, prezentari
concursuri de cultura generala
3. de Comunicare
colectarea, prelucrarea i difuzarea de informaii necesare utilizatorilor interni
sau externi, participarea la promovarea imaginii unittii de invmnt n
comunitatea educaional i local, participarea la promovarea i diseminarea
experienelor de bune practici ale instituiei,participarea la promovarea
activitailor CDI i a imaginii colii,etc.
conferinte tematice
promovarea resurselor si activitatilor CDI
noilor achizitii

4. de Gestionare
- gestionarea spatiului, a functionarii CDI, orar de funcionare, planificarea
activitilor, a resurselor materiale,(mobilier,materiale,echipamente) a fondului
documentar, a formrii profesionale,a bugetului de funcionare n funcie de nevoile
utilizatirilor i a activitailor planificate
- realizarea de pliante, afise etc. pentru promovarea CDI

Activitati - din perspectiva profesorului documentarist


- din perspectiva elevilor
- din perspectiva cadrelor didactice
- din perspectiva comunitatii locale
- din perspectiva conducerii scolii
Obiective generale :

Egalitate de sanse

Formarea elevilor
Obiective specifice :
Infiintarea de CDI pentru asigurarea accesului liber la informatie
ameliorarea conditiilor de invatare- predare (sa fie
inovante; ce trebuie facut de prof. documentarist pentru aceste 2 obiective)
Promovarea unei pedagogii inovante pentru dinamizarea si modernizarea
parcursurilor pedagogice
formarea autonomiei elevului (intotdeauna avute in vedere
obiectivele, finalitatile, rezultatele asupra elevului)
favorizarea tratarii transdisciplinare a continuturilor
favorizarea muncii in echipa : pentru elevi, cadre didactice,
comitetul de sprijin al CDI
- aceasta presupune lucru diferit cu elevii = invatare activa ;
profesorul doc. are rol de coordonator al invatarii elevului, un mai are pozitia
traditionalista a profesorului; pentru asta sunt folosite toate resursele
disponibile in CDI pe tema disciplinei respective, si cercetare documetara
facuta de elevi (pe Internet) pe aceeasi tema, avand ca suport resursele, in
care cauta singuri (individual sau in echipa);
- pe parcurs elevul invata sa se descurce singur, are autonomie:
"afla singur" datele (prin analiza, comparatie, descoperire etc.); astfel se
formeaza echipa elev-profesor (relatie foarte bine definita pe zona de
indrumare, coordonare).
Elevii invata sa invete!
introducerea TIC (noilor tehnologii) in practicile pedagogice
curente in activitatile de predare, utilizand alte resurse auxiliare, in afara
de cele traditionale (harta, plansa, manual..)

Profesorul documentarist
Latura pedagogica de formator al elevilor: dezvoltarea competentelor, dezvoltarea
aptitudinilor, abilitatilor
Profesorul documentarist are functie didactica
grad obligatoriu de definitivat
specialist in gestionarea fondului documentar, gestionarea
timpului, spatiului etc.
specialist info-documentar
responsabil al CDI pentru gestionarea, animarea CDI-ului ca structura
cadru didactic implicare directa in activitatile profesorilor scolii cu elevii
specialist (personal calificat) in domeniul stiintei documentarii si informarii

Documente oficiale
1. Modificarea statutului personalului didactic din 2004
2. 5689 din 20/10/2008 Fisa-cadru a postului si fisa-cadru de evaluare
3. 2599 din 13/11/2007 Programa titularizare
4. Ordinul 4461 Programa pentru definitivate si grade
Fisa postului Obiective (in legatura cu misiunile profesorului doc.)

Formeaza si dezvolta elevilor competente necesare invatarii pe parcursul


vietii (prin diferite abordari si diferite tipuri de activitati)

Participa la elaborarea si implementarea politicii documentare la nivelul


institutiei (prin strategii care sa duca la accesul la informatie)

Gestioneaza resursele CDI

Initiaza si participa la activitati cu caracter cultural

Participare (efectiva si directa) la promovarea scolii si activitatii CDI


Misiunile / rolurile profesorului documentarist
* Pedagogica
* Culturala
* De comunicare
* De gestiune
In functie de acestea, prof. doc. are anumite Competente (in fisa postului)
Atributii
Indicatori de performanta
Competente (succesiune de categorii de activitati):
Proiectarea activitatilor CDI
Planificarea activitatilor CDI
Organizarea activitatilor CDI
Formarea elevilor, dezvoltarea de competente specifice
Monitorizarea si evaluarea activitatilor CDI (si a utilizatorilor sai) - monitorizare=
supravegherea activitatilor, ameliorarea erorilor, adaptarea la situatii ivite in timpul
activitatii cu elevii
Dezvoltarea de parteneriate (cu acordul scolii, pentru extern)
Comunicare
Gestionarea CDI
Dezvoltare profesionala (de formare continua)
Activitatile profesorului documentarist
Politica documentara = ansamblu de strategii pe care o institutie le pune in practica
pentru a facilita:
accesul la informatie si formarea elevilor.
Politica documentara poate fi: judeteana
nationala
Politica documentara locala: Educatie pentru informatie.
Toate activitatile derulate in CDI vor face parte din Proiectul CDI (- mai poate fi numit:
Proiect pedagogic si cultural = Proiect managerial al CDI = Plan de activitate)
Activitatile in CDI

1. Pedagogice:
Prezentarea CDI si a activitatilor specifice (pentru toate clasele din
scoala, si pentru cele nou intrate in scoala)
Activitati de initiere in tehnici de cercetare documentara (fie curs specific,
fie integrate in cursurile respective)
Proiecte disciplinare si pluri / transdisciplinare (pot fi inovante, cu
aplicatie in noile tehnologii)
Activitati inovante integreaza TIC
2. Culturale :
Actiuni de promovare a lecturii (=animatie lectura)
Animatii audio-video
Ateliere de creatie (literar etc.)
Intalniri
Realizarea de expozitii
Toate aceste activitati fiind privite din perspectiva pedagogica : Ce competente
dezvolt eu elevului prin aceste activitati ? .
Exemple de activitati :
- pentru a afla singuri informatii, pot face copii (imprimate de profesorul
doc.) asupra documentelor gasite de ei, si cu care se pot face expozitii (ex: asupra unor
personalitati participante la anumite evenimente, cum ar fi : 1Decembrie)
- pot fi facute proiecte pe termen lung : momentul istoric respectiv oglindit
in literatura (ghid spre lectura; povesti imaginate de ei asupra acestui eveniment, din
care sa invete)
- sau activitati care sa urmareasca modul cum se reflecta anumite
evenimente in religii diferite, cu argumente, pentru a intelege, si pt. a-i accepta pe ceilalti
de alte religii; pentru a elimina diferentele; pentru a avea libertatea de a alege. Specificat
activitatea se poate realiza impreuna cu profesorul de religie al scolii, sau cu
reprezentanti avizati ai diferitelor religii (daca exista posibilitatea acestei intruniri, fara a
avea efecte nedorite, sau dezacorduri intre acestia), pentru a vorbi liber despre diverse
obiceiuri din aceste religii
- se formuleaza, de la inceput, diverse intrebari, la care elevii sa
raspunda pe parcursul excursiilor, vizitelor ; elevii pot fi, pe rand, ghizi ai diverselor
obiective turistice pe care le prezinta in CDI, sau la fata locului.
- pentru lucrarile ce le au de facut elevii (de cautare, apoi prezentare
peste aprox. 10 minute a datelor gasite) elevii lucreaza in CDI impreuna cu profesorul
doc., care ii ghideaza pe parcurs.
3. Comunicare:
Promovarea imaginii scolii si a CDI (directorul este cel care controleaza
tot)
- activitati banale pot deveni importante; la proiectele realizate pe termen
lung, la final pot fi invitate si alte clase ce pot fi interesate de subiect, sau parintii. Aceste
activitati (evenimente de prezentare) pot fi anuntate in presa, eventual cu foto; sau
comunicare de presa; presa poate fi invitata la eveniment.
Informarea elevilor
Colectarea de informatii necesare utilizatorilor
Corespondenta cu caracter profesional
4. Gestionare:

gestionarea fondului documentar si a resurselor


gestionarea functionarii: ROI (Regulament de Ordine Interioara)
gestionarea timpului (constituirea proiectului respectiv)
- Orar; Project CDI; Planificarea activitatilor in CDI
gestionarea spatiului cand centrul se amenajeaza + si pe parcursul
functionarii
gestionarea materialelor si echipamentelor
5. Alte activiti
1.
edine ale Consiliului profesoral, edine cu prinii, cercuri
pedagogice,cursuri de perfecionare organizate de CCD, comisii metodice, centru de
multiplicare a diferitelor testri, concursuri, olimpiade,etc
Activitati in CDI + servicii oferite prin CDI
Tipuri: - pedagogice: proiecte disciplinare.
- culturale: animatie, lectura, media etc.
- de gestionare: activitatile profesorului doc., cu incidenta asupra
activitatilor CDI (referitor la spatiu, timp, resurse)
- de comunicare: relationarea cu elevii, profesorii etc.
Pentru cine ?
elevi (in functie de varsta, clase, grupuri- mixte, diversificate; in functie de
cititori si non-cititori= non-lectori)
cadre didactice, comunitate
De cine sunt propuse/coordonate activitatile in CDI ?

de profesorul doc., profesorii colii


- toate aplicate doar daca au interes (ca

de elevi
valoare) din punct de vedere al activitatii

promovate (ca pedagogice, pentru elevi)


de directorul scolii, de parinti
Aceste activiti sunt coordonate, de obicei, de profesorul doc.; sau profesorul n
colaborare cu prof. doc.
n cazul unui proiect al colii (ex: pe tema de ecologie) acesta va fi coordonat/
gestionat de profesorul respectiv (n funcie de disciplina), sau de ONG, dar partea
desfurat n CDI va fi n colaborare cu prof. doc.
Cum sunt organizate?
n colaborare: profesorul doc. + cadrul didactic; sau individual, n funcie de
cel care organizeaz activitile respective.
Cnd se deruleaz/ organizeaz activitile n CDI?
Trebuie organizate cu o anumit perioada de timp inainte de momentul
ales pentru desfurarea activitii (mai ales n colile mari)
programrile s fie facute cel puin cu 2 sptmani nainte de
desfurarea activitii
(am ales saptamanile 5, 6, 7 pt. exemplu , se presupune ca CDI-ul functioneaza

Ex:
deja)
Sptamana 5
- se nscriu activiti (pt
sapt. 7)

Sptamana 6
-se pregtesc activitile
nscrise
- se nscriu alte activiti (pt.
sapt.8)

Sptamana 7
- desfurarea activitilor
- pregatire activiti din
spt.6

- alte nscrieri de
activiti .........
Activitatile se desfoar cand e deschis CDI-ul, conform orarului CDI
in timpul orelor de program
- activitati programate fara un cadru
in afara orelor didactic, decare se ocupa profesorul doc.
- activitati neprogramate
Niciodat nu se vor programa activiti doar cu o zi nainte de desfurarea lor;
excepie doar cazurile deosebite, neprevzute dar foarte rar.
Planificarea activitilor aezata n cancelarie pentru sptamana urmatoare,
deschis pentru programrile dorite de profesori; n timpul orelor programate CDI-ul este
ocupat, rezervat doar activitilor clasei respective ==> NU se dau carti spre
imprumut altor elevi; nu intra ali elevi, nici pentru lectura de plcere, pt. a nu-i
deranja pe ceilali.
De obicei, se planific i se stabilesc programrile pentru activiti cu 2
sptmni nainte, pentru a avea timp profesorul i profesorul doc. s se documenteze,
s se pregteasc pt. activitate, pt. cercetarea documentelor disponibile acestea
necesit o sptamn de pregatire, minim.
Ce vizeaza activitatile propuse?
s dezvolte competene elevilor
s informeze
s formeze
s satisfac unele curioziti
s dezvolte gustul pentru cultur, lectur etc.
educaie civica
s-i formeze ca ceteni
s le dezvolte autonomia n nvare: cutarea, selectarea, tratarea, comunicarea
informaiilor
relaionare cu ceilali : exprimarea prerii proprii, susinerea ei, acceptarea prerii
celorlalti
Activitile din CDI in cont de necesitatea :
Recunoaterii rolului CDI ca instrument pedagogic i cultural
punerii CDI n serviciul celorlali, a unitii de nvmnt
definirii unei politici documentare locale - i implementarea unei strategii
de acces la informaie, i formare a utilizatorilor
Toate acestea depind de modul n care sunt puse n practic.
! Activitatea profesorului documentarist este permanent ghidat de
nevoile utilizatorilor CDI.
Munca din interiorul CDI-ului
A. COMPLETAREA SI EVIDENA COLECIILOR
1.
Completarea coleciilor de publicaii si de alte documente se face din urmtoarele
domenii: literatur romn,literatur universal din bibliografia obligatorie a
elevilor,literatur pentru copii, pedagogie general si special, psihopedagogie, teorie i
practic a nvmntului de toate gradele i a educaiei, legislaia i organizarea
ntregului nvmnt, metodica predrii tuturor disciplinelor n nvmntul de toate
gradele si a activitilor instructive-educative, precum si din alte sfere ale cunoasterii

care au legatura cu domeniile enumerate mai sus. Completarea colectiilor se face n


mod permanent, n funcie de problemele prioritare ale nvamntului, i ale
perfecionrii personalului didactic. Stabilirea planului de completare a coleciilor se face
cu consultarea obligatorie a Consiliului de sprijin al CDI.
2.
Completarea colectiilor se face prin:
a) achiziii de la instituiile specializate n aprovizionarea bibliotecilor, librrii, instituii
editoare sau producatoare de materiale documentare etc.;
b) donaii;
c) transfer;
d) schimb intern;.
CDI colectioneaz lucrrile de cercetare stiintifica ale cadrelor didactice precum i mape
i lucrari ale elevilor;.
3. Fondul de publicaii pentru schimbul intern se constituie din:
a) publicaiile editate de bibliotec;
b) achiziiile efectuate special n acest scop. Pentru schimbul intern, se va ine o
evident separat.
4.
n vederea cresterii fondurilor, conducerea CDI poate dispune xerografierea unor
publicaii.
5.
Orice operaie de intrare sau ieire a unei publicaii sau a unui material
documentar se face numai pe baza unui act nsoitor (factura, chitana fiscala, proces
verbal, de donaie sau de pierdere de cri, borderou de casare i de transfer, aprobare
de transfer etc.). Pentru publicaiile care intr n biblioteca fr act nsoitor este
obligatorie ntocmirea unui proces verbal de primire cu specificarea publicaiilor intrate,
aprobat de bibliotecar.
6.
Evidena publicatiilor se ine cu ajutorul urmatoarelor documente:
a) registrul de micare a fondurilor (RMF), n care se nregistreaza fiecare stoc de
publicaii intrate i ieite;
b) registrul inventar (RI), n care se nregistreaz fiecare volum de bibliotec;
c) fiele de eviden anual a periodicelor.
7. Publicaiile se scot din eviden bibliotecii, pe baza unei adrese de scdere primit din
partea contabilittii, n urmatoarele situaii:
a) transfer;
b) casare n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare;
B.
ORGANIZAREA COLECIILOR
1.
n CDI colectiile de publicaii se organizeaz n urmatoarele categorii de
fonduri:
a) fondul de baza, constituit din cte unul pna la maximum cinci exemplare din fiecare
titlu existent n CDI;
b) fondul de mprumut (dublete, triplete etc. ale publicatiilor existente n bibliotec);
c) fondul coleciilor speciale (carte veche i rar, casete audio i video, CD-uri DVD-uri,
etc.
d) fondul coleciilor periodice;
C.
CLASIFICAREA I CATALOGAREA
1.
Descrierea i clasificarea documentelor se realizeaz conform
standardelor internaionale.
2.
n funcie de categoriile de fonduri existente n bibliotec i de
necesitile diferitelor categorii de utilizatori se pot organiza cataloage speciale:
catalogul de carte veche; catalogul lucrrilor de referinta etc.
3.
Pentru colectiile de publicaii periodice sau serii editoriale se ntocmesc i
se organizeaz urmatoarele tipuri de cataloage de serviciu: alfabetic, geografic i

topografic. Dup necesitatile de informare ale beneficiarilor bibliotecii, se pot ntocmi


facultativ i alte tipuri de cataloage pentrru publicaiile respective: catalog cronologic,
etc.
D. INFORMARE BIBLIOGRAFIC I REFERINE TIINIFICE
1.
CDI elaboreaza instrumente de informare bibliografic special, adecvate :
catalogul surselor secundare de informare; catalogul lucrrilor organizaiilor de
nvamnt. Totodata, Biblioteca organizeaza i tine la zi diferite surse de informare
speciala, precum coleciile de cataloage i prospecte de editur (achiziionate n mod
sistematic).
2.
CDI acord informri bibliografice orale i ofer spre consultare utilizatorilor,
n condiii corespunztoare, instrumente bibliografice, surse de referin, bibliografii etc.
3.
CDI furnizeaz informatii bibliografice scrise la solicitarea principalilor si
utilizatori;
4.
CDI elaboreaz, singur sau n colaborare, lucrri bibliografice, destinate
publicrii:
a) publicaii bibliografice curente: semnalri de documente nou intrate n CDI, bibliografii
curente pe anumite teme tiintifice, alte lucrari bibliografice de semnalare; informri
periodice pe anumite teme, publicaii referate, buletine etc.;
b) publicaii bibliografice retrospective: bibliografii retrospective, indici de reviste;
c) alte publicaii bibliografice.
Activitatea bibliografic se desfoara n conformitate cu standardele internaionale.
E. RELAII CU PUBLICUL
1.
Accesul n CDI la fondul de mprumut se asigur pe baza fiei de lectur.
2.
Eliberarea publicaiilor se face pe baza fiei de lectur,unde sunt trecute
datele personale ale utilizatorului i adresa acestuia. n CDI accesul la raft este liber
pentru toi utilizatorii.
3.
Utilizatorii si depun gentile i hainele n locul special amenajat la intrarea n
CDI.
4.
Utilizatorii sunt obligai s pstreze linitea, ordinea i curenia n CDI. Ei
sunt obligai s pstreze, n bune condiii, publicaiile pe care le consult, fiind interzise
orice tersturi, adnotari sau sublinieri n cuprinsul acestora. Utilizarea telefonului mobil
i fumatul sunt strict interzise n incinta CDI.
5.
Personalul didactic, personalul din administratia nvatamntului si unitatile
scolare din zona au dreptul sa mprumute pna la 5 volume deodata, respectiv 10
volume pentru unitatile scolare abonate, numai din publicatiile existente n mai multe
exemplare.
6.
Termenul de mprumut este de maximum 2 saptamani..
7.
Nu se mprumut sub nici un motiv crile existente n biblioteca ntr-un singur
exemplar, enciclopediile, dictionarele, atlasele, ziarele si revistele.
8.
Pentru cadrele didactice mprumutul se face personal, dupa eliberarea fiei de
lectur cu drept de mprumut.
9.
Utilizatorul care a deteriorat sau a pierdut o publicaie este obligat sa o
nlocuiasc cu un exemplar din aceeai ediie, cu aprobarea bibliotecarului. n caz de
deteriorare grav sau de pierdere a unor publicaii ce nu pot fi nlocuite, utilizatorii vor fi
sanctionai conform dispoziiilor legale (a se vedea Legea bibliotecilor Nr.334 /
31.05.2002).
10. Sanciunile prevzute n articolul 52 i articolul 53 se stabilesc i se realizeaz
potrivit legii. De aducerea la ndeplinire a acestora rspunde bibliotecarul.
10.
n cadrul mprumutului interbibliotecar intern, biblioteca poate - din
proprie initiaiv sau la cererea utilizatorilor - solicita, unor biblioteci publicaii care nu se

gsesc n fondurile ei. n acest caz consultarea publicaiilor mprumutate se va face


numai la sediul bibliotecii.
11.
Orarul CDI-ului i al acordrii mprumuturilor se va stabili de ctre
consiliul de administraie al CDI, n aa fel nct sa se asigure o activitate normal
dimineaa i dup amiaza, (exceptnd lunile de var).
13.
Drepturile i obligaiile utilizatorilor, ca i orarul de lucru al CDI vor fi aduse la
cunotina celor interesai prin afiare. De asemenea, CDI redacteaz ghiduri, pliante
etc., despre coleciile sale i serviciile pe care le ofer cititorilor.
14.
Cererile de bibliografii se ntocmesc n scris, cu indicaia nivelului de profunzime
a cercetrii bibliografice solicitate.
15.
Bibliografiile ntocmite n biblioteca pot fi consultate de orice utilizator. Ele pot fi
i mprumutate, cu condiia existenei lor n cel puin dou exemplare n momentul
solicitrii
16.
CDI poate executa i transmite - la cererea instituiilor de nvmnt copii
xerografiate dup publicaiile existente n coleciile ei. Aceste comenzi se fac n scris i
se execut numai contra cost.
17.
CDI organizeaz expoziii de publicaii la sediul ei sau n incinta colii,
consftuiri cu utilizatorii, standuri de crti, vitrine, prezentri de cri, anchete de opinie
asupra intereselor de lectur ale utilizatorilor etc.
F. ORGANIZAREA DEPOZITELOR I CONSERVAREA COLECIILOR
1.
Toate coleciile din CDI se pstreaz, n vederea conservrii
i securitii lor, pe rafturi, dispuse n spatii amenajate n acest scop (depozite, sli , cu
acces liber la raft).
2.
Organizarea coleciilor n depozite se face n mod unitar, dup
format. Organizarea fondurilor n slile cu acces liber la raft se face dup criteriul
sistematic-alfabetic sau tematic.
3.
Pstrarea n condiii optime i securitatea tuturor categoriilor de documente
se realizeaz potrivit normelor igienice i macroclimatice de conservare a publicaiilor.
4.
CDI pstreaza toate evidenele privitoare la circulaia publicaiilor din
depozite, conform dispoziiilor legale.
5.
Gestionarea tuturor categoriilor de documente ale bibliotecii se asigur n
conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. n depozitul de publicaii are acces numai
bibliotecarul i persoanele desemnate n mod special de ctre acesta .
G. METODOLOGIE I PERFECIONARE
1.
CDI acord, potrivit legii, asisten metodologic bibliotecilor din zon cu
acceptul Casei Corpului Didactic.
2. Asistena metodologic este organizat de CCD prin cursuri de iniiere i
perfecionare n biblioteconomie i tiina informrii.
3. Studiaz problemele i tendinele noi n domeniul biblioteconomiei i tiinei informrii,
precum i posibilitatea introducerii acestora n instituiile din raza ei de asisten
metodologic i face propuneri n acest sens Ministerului nvatamntului i Cercetrii.
4.
n acest scop, biblioteca ntocmeste catalogul sistematic al lucrrilor privind
biblioteconomia colara, psihopedagogia i sociologia lecturii i transmiterea tehnicilor
de munc intelectuala.
5.
CDI organizeaz sesiuni de comunicri, simpozioane, colocvii, pentru
generalizarea experinelor eficiente, lrgirea orizontului tiintific-profesional al
bibliotecarilor etc.

Calitile profesorului documentarist


pedagog

formator, ghid: ndrumare n nvatare


inovator (cu imaginaie), coordonator, moderator
promoveaza pedagogia activ
are ca scop: formarea de competene
este punte ntre: - elev i profesorul disciplinei respective (n
anumite cazuri)
- elev/utilizator i informaie
pasionat- cu suflet pentru activitile desfurate cu elevii
bun manager al CDI
deschis spre nou
analist al activitii i rezultatul acesteia
al nevoilor elevilor de informare
receptiv la noi metode de predare i la ideile celor din jur
adaptabil : - n funcie de activitile programate n CDI
- nivelului de inteligen al elevilor
- n funcie de vrsta lor
- contextului leciei prezentate
- n funcie de modul cum evolueaz ora ( s se
adapteze pe parcurs, s adauge/ elimine diverse elemente; s insiste asupra a ceea ce
nu este neles de elev, asupra ntrebrilor i rspunsurilor elevilor)
- asupra situaiilor diferite ce pot aprea
contiincios : s solicite interesul elevilor cu ajutorul
planificrii, sarcinilor de lucru
prezen de spirit
sociabil, nivel ridicat de cultur general
s aib o anume prestan, atitudine, realism
s tie s se impun i nu doar n faa elevilor
evalueaza: - competenele info-documentare
- modul de organizare al CDI
- activitatea n general, pt. a descoperi
elementele rmase de evaluat, de reluat n viitor.