Sunteți pe pagina 1din 3

ORDONAN DE URGEN

privind modificarea i completarea Legii educaiei naionale nr. 1/2011


Lund n considerare faptul c neadoptarea acestor msuri imediate i a reglementrilor lor pentru
implementare, prin ordonan de urgen, ar genera disfuncionaliti majore cu efecte negative
asupra bunei desfurri a sistemului naional de nvmnt, dar i asupra categoriilor de
beneficiari,
ntruct nvmntul constituie prioritate naional,
deoarece toate aceste elemente vizeaz interesul public i constituie situaii extraordinare a cror
reglementare nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Articol unic.
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 18 din
10 ianuarie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Dup articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1, cu urmtorul cuprins:

Art. 145^1 Prin excepie de la art 145, contestaiile referitoare la finalizarea studiilor doctorale se
soluioneaz conform prevederilor codului studiilor universitare de doctorat.
2. La articolul 168, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 168 (1) Teza de doctorat se elaboreaz, se evalueaz i se susine public conform cerinelor
stabilite de universiti, respectiv Academia Romn, prin regulamentul de organizare i desfurare a
programelor de studii universitare de doctorat i n concordan cu reglementrile prevzute n codul
studiilor universitare de doctorat.

3. La articolul 168, dup alineatul (1) se introduc dou noi alineate, alineatele (1^1) i (1^2), cu
urmtorul cuprins:

(1^1) Titlul de doctor se acord de ctre instituia organizatoare de doctorat prin dispoziia rectorului
sau, dup caz, a preedintelui Academiei Romne, dup primirea notificrii din partea CNATDCU care
atest respectarea cerinelor procedurale de acordare a titlului de doctor.
(1^2) Dup acordarea titlului de doctor, instituia organizatoare de doctorat elibereaz diploma de
doctor.

4. La articolul 168, alineatul (2) se abrog.


5. La articolul 168, alineatul (3) se abrog.
6. La articolul 168, alineatul (4) se abrog.
7. La articolul 168, alineatul (5) se abrog.
8. La articolul 168, alineatul (6) se abrog.
9. La articolul 168, alineatul (7) se abrog.
10. La articolul 168, alineatul (8) se abrog.
11. La articolul 168, dup alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmtorul

cuprins:
(9^1) Condiiile i etapele n care teza de doctorat devine document public sunt stabilite prin codul
studiilor universitare de doctorat.
12. La articolul 168, dup alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmtorul
cuprins:
(10) Sesizrile cu privire la nereguli n acordarea titlului de doctor sunt analizate de comisia de etic a
instituiilor de nvmnt superior/Academiei Romne, sau, dup caz, de ctre CNATDCU, conform
reglementrilor din codul studiilor universitare de doctorat. Hotrrile acestora avizate juridic
reprezinta aviz conform pentru decizia rectorului sau, dup caz, a preedintelui Academiei Romne.
13. La articolul 170, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

(1) n cazul nerespectrii standardelor de calitate sau de etic profesional, Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, ntocmite, dup caz, de
CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etic i management universitar sau de Consiliul Naional
de Etic a Cercetrii tiinifice, Dezvoltrii Tehnologice i Inovrii, poate lua urmtoarele msuri,
alternativ sau simultan:
a) retragerea calitii de conductor de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor acordat prin ordin al ministrului educaiei;
c) retragerea acreditrii colii doctorale, ceea ce implic retragerea dreptului colii doctorale de a
organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studeni-doctoranzi.
14. La articolul 170, dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) i (7), cu
urmtorul cuprins:
(5) n cazul nerespectrii criteriilor de etic i deontologie profesional, titlul de doctor se retrage
prin decizia rectorului sau, dup caz, a preedintelui Academiei Romne, pe baza raportului

comisiei de etic a instituiei de nvmnt superior/Academiei Romne, sau dup caz, a raportului
CNATDCU.
(6) Pentru titlurile de doctor obinute prin ordin al ministrului educaiei, n baza deciziei de retragere
a titlului, semnat de ctre rector sau, dup caz, de preedintele Academiei Romne, cu avizul
conform CNATDCU, ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice emite ordinul de retragere
a titlului de doctor;
(7) Din momentul comunicrii dispoziiei de retragere a titlului, diploma de doctor nceteaz s mai
produc efecte juridice.
15. La alineatul (1) al articolului 219 dupa litera e) se adauga trei noi litere, literele f), g) si h) cu
urmtorul cuprins:
f) verific respectarea cerinelor procedurale de acordare a titlului de doctor;
g) analizeaz si decide asupra sesizrilor i contestaiilor referitoare la procesul de acordare sau
retragere a titlului de doctor conform reglementrilor din codul studiilor universitare de doctorat;
h) realizeaz monitorizarea colilor doctorale din Romnia, conform reglementrilor legale.
16. Literele c) i d) ale articolului 324 se abrog.

PRIM-MINISTRU,
Dacian Julien CIOLO