Sunteți pe pagina 1din 22

1.Conceptii privind dreptul public si dreptul privat.

Dreptul public se ocupa de constituirea statului si a puterilor publice si de raporturile dintre stat si particulari in general.
In raporturile cu cetatenii sai, statul isi exercita puterea suverana; acestea sunt raporturile de subordonare.
Principalele subdiviziuni ale dreptul public sunt: dreptul constitutional, dreptul administrativ, drept penal etc.
Dreptul privat se ocupa de actele particularilor care nu pun in discutie decat interesele individuale; el este dreptul
persoanelor private.
Raporturile de drept privat sunt raporturi de egalitate juridica, in sensul ca nici una dintre parti nu isi poate impune
vointa juridica celeilalte. Statul poate insa participa si el la asemenea raporturi juridice, atunci cand actioneaza nu in
virtutea puterii sale suverane, ci ca persoana juridica.
Dreptul privat cuprinde in principal dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei etc.
Dreptul civil constituie ramura cea mai importanta a dreptului privat si are ca domeniu acele acte pe care le poate face orice
cetatean, indiferent de profesia sa.

2.Caracteristica generala a dreptului civil.


Definitia dreptului civil: - reprezinta o totalitate de norme juridice care reglementeaza pe baza egalitatii juridice a
participantilor relatiile patrimoniale si unele relatii personal nepatrimoniale.
Principii fundamentale ale dreptului sunt:

principiul democratiei,

egalitatii in fata legii,

separarii puterii in stat.


Toate principiile dreptului civil se impart in:

Principii generale ale dreptului civil,

Principii ale unor institute de drept civil.


Principii generale ale dreptului civil:

Principiul protectiei proprietatii,

Principiul inviolabilitatii proprietatii,


Principiul egalitatii in fata legii civile,

Principiul imbinarii intereselor generale cu cele personale,

Principiul inadmisibilitatii interventiei in viata privata

Principiul garantarii si ocrotirii drepturilor subiective civile


Principii ale unor institute de drept civil :

Principiul consensualitatii privind forma actului juridic civil,

Principiul chemarii la mostenire in ordinea claselor de mostenitori legali,

Principiul ocrotirii bunei credinte,

Principiul libertatii contractului, principiul fortei obligatorii a contractului.

3.Notiunea si obiectul dreptului afacerilor.


Dreptul afacerilor reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale patrimoniale si
personal nepatrimoniale ce apar intre persoane in legatura cu desfasurarea activitatii de intreprinzator, precum si
raporturile care apar in cazul interventiei statului in aceasta activitate.
Obiectul dreptului afacerilor reprezinta relatiile care apar in legatura cu activitatea economica aducatoare de profit intre
persoanele fizice si juridice care au calitatea de intreprinzator:
Relatiile aferente dobandirii, mentinerii si incetarii calitatii de intreprinzator, inclusiv relatiile corporative (interne),
Relatii care apar intre intreprinzatori in legatura cu desfasurarea activitatii economice aducatoare de profit.
Relatiile dintre intreprinzator si autoritatile publice
Raporturile juridice patrimoniale.
Raporturile juridice nepatrimoniale

4.Izvoarele dretului afacerilor


Izvoarele dreptului afacerilor desemneaza totalitatea formelor de exprimare a normelor juridice,comerciale care
sunt determinate de modul de edictare de catre stat.
Dupa forta lor juridica actele normative au urmatoarea ierarhie:
1.constitutia R.M ;
2.Legile ca izvor a drepturilor afacerilor in R.M. ;
3.Hotaririle guvernului ;
4.Actele normative ale bancilor nationale ;
5.Actele normative a comisiei nationale a pietii nationale ;
6.Actele ministerelor,departamentelor si a altor autoritati publice centrale ;
7.Actele autoritatilor publice locale ;
8.Actele de ordin intern.
Constitutia- este legea suprema a Republicii Moldova. Nici un alt act normativ sau norma juridica care contravine
prevederilor Constitutiei nu are putere juridica.
Legile ca izvor al dreptului afacerilor. Reglementarea juridica a activitatii economice se realizeaza prin legi.Dreptul
afacerilor are ca obiect de studiu normele multor legi.
Hotararile Guvernului ca izvoare ale dreptului afacerilor.
Guvernul Republicii Moldova poate interveni in activitatea economica prin acte sub forma de ordonante si hotarari.
Actele normative ale Bancii Nationale a Moldovei. Elaboreaza si adopta acte normative, obligatorii pentru institutiile
financiare.
Actele ministerelor, departamentelor si ale altor autoritati publice centrale. Prin dispozitiile unor legi, elaboreaza si
pune in aplicare anumite acte, obligatorii pentru participantii la circuitul comercial.
Actele autoritatilor publice locale. Autoritatile publice locale sunt in drept sa elaboreze si puna in vigoare acte care contin
norme obligatorii pentru toti participantii din teritoriu la circuitul civil si la cel comercial.

5.Principiile dreptului afacerilor


Dr.afacerilor ii sunt caracteristice unele principii ale Dr.Civil:

inviolabilitatii proprietatii private

Pr. libertatii contractuale

Pr. pozitiei de egalitate a subiectilor raporturilor juridice


Specifice Dreptului afacerilor:

Principiul libertatii activitatii de intreprinzator Aceasta libertate presupune posibilitatea subiectului de a-si
alege forma de organizare a activitatii, genul de activitate, de a stabili pretul la bunurile si serviciile sale in scopul
obtinerii unor beneficii.

Principiul concurentei loiale. Consta in adoptarea unor masuri de protejare a intreprinzatorilor impotriva
actiunilor ilegale si daunatoare ale concurentilor si impotriva actiunilor autoritatilor publice.

Principiul inviolabilitatii investitiilor persoanelor fizice si juridice.

6. Notiunea si elementele activitatii de intreprinzator:


Activitatea de intreprinzator - activitatea de fabricare a productiei, executarea lucrarilor, prestarea serviciilor si
comercializarea bunurilor desfasurate de cetateni si asociatiilor acestora in mod independent din propria initiativa in
numele si cu riscul propriu sub raspundere patrimoniala in scopul asigurarii unei surse de venit permanente.
Elementele activitatii de intreprinzator sunt:

Activitatea independenta- presupune libertatea intreprinzatorului in alegerea obiectului viitoarei activitati

Activitatea in nume propriu- este desfasurata de intreprinzator sub denumirea de firma proprie, daca este
persoana juridica cu scop lucrativ, iar de intreprinzatorul individual sub numele sau, care trebuie sa fie inclus in denumirea
de firma.

Activitate din popria initiativa- este activitatea care se exercita prin propriul spirit de intreprinzator si propria
ingeniozitate. Initiativa trebuie sa fie rationala, intemeiata, reala si legala.

Activitatea pe risc propriu si sub raspundere patrimoniala proprie- Riscul activitatii de intreprinzator, poate fi
definit ca activitatea acestuia pe piata, in conditiile nesigure referitoare la posibilul castig sau pierdere, cand cel care ia
decizia, nefiind in stare sa prevada faptul daca va obtine profit sau va suferi pierderi, trebuie.

Activitatea in scopul asigurarii unei surse de venit permanente- Activitatea de intreprinzator presupune
obtinerea sistematica a unei surse de venit, ca rezultat al unei activitati continue, si nu ocazionale.

7. Genurile activitatii de intreprinzator:

producerea marfurilor este acel tip de activitate economica cu caracter general care are ca obiect
transformarea materiilor prime si a materialelor in produse noi cu o valoare mai mare.

executarea lucrarilor- activ. econom. prin care intreprinzatorul se obliga sa indeplineasca intr-un termen
stabilit o anumita lucrare fie din propriu material fie din materialul beneficiarului.

prestarea serviciilor - acel gen de activitate destinata satisfacerii necesitatilor personale fizice si juridice prin
acordarea diferitor servicii.

comercializarea marfurilor si produselor . toate produsele si servicii sunt destinate consumatorilor.


Comercializarea marfurilor poate fi facuta direct si nemijlocit de catre producator prin magazine sau depozite angro
proprii ori prin intermediari

8.Tipurile activitatii antreprenoriale (de ntreprinztor):


-Activitati interzise-in aceasta lista se includ activitatile care pot sa aduca un profit material si pentru care este prevazuta
o pedeapsa penala sau administrativa.
-activitati monopol de stat- sunt desfasurate exclusiv de organe ale statului sau de persoane juridice constituite de stat.
Monopolul de stat este definit ca situatie in care un numar limitat de agenti economici sunt investiti de catre autoritatile
administratiei publice cu dreptul exclusiv de desfasurare a unei anumite activitati aducatoare de profit.
-Activitati monopoluri naturale- Prin monopol natural se subintelege situatia in care producerea, transportarea,
comercializarea, procurarea marfurilor, prestarea de servicii se afla sub controlul direct al unor agenti economici.
-Activitati supuse licentierii
-Activitati practicate in baza pantentei de intreprinzator
- Activitatile care pot fi practicate fara autorizatii speciale. intreprinzatorii persoane fizice si persoane juridice pot
desfasura genurile de activitate care nu sunt supuse licentierii fara vre-o autorizatie sau permisiune.

9. Obligatiile intreprinzatorului
1) Obligatia intreprinzatorilor de a obtine licente pentru activitatile supuse licentierii
Licenta-este un act oficial, emis de organul de licentiere, ce confirma dreptul titularului licentei de practicare a genului de
activitate indicat in aceasta pe parcursul unui termen stabilit si in conditiile respectarii obligatorii a conditiilor licentei.
Camera Inregistrarii de Stat este organul de stat abilitat cu eliberarea licentelor.
Ministerul justitie-acorda licente avocatilor
BNM-insitutiilor financiare
2) Obligatia de tinere si organizare a contabilitatii Persoanele fizice si juridice care practica activitatea de
intreprinzator sunt obligate sa organizeze si sa tina contabilitatea activitatii comerciale pe care o desfasoara.
3)Obligatia intreprinzatorului de a desfasura activitate in limitele concurentei loiale: Concurenta - libera competitie
intre agentii economici care ofera pe o piata produse sau servicii ce tind se satisfaca nevoi asemanatoare sau identice ale
consumatorilor, desfasurata in scopul de a asigura existenta comertului.
4)Obligatia de a contribui cu taxe si impozite la cheltuielile publice
Formarea bugetului are loc prin receptionarea veniturilor provenite din impozitarea contribuabililor si din alte plati ale
populatiei. Intreprinzatorii sunt supusi impozitarii.
5)Obligatia intreprinzatorului de a nu polua mediul inconjurator
Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa intreprinda un sir de masuri de protectie a apelor,
aerului, solului si subsolului protectia mediului inconjurator.

10.Notiuni generale de subiect al dreptului afacerilor:


*Participarea persoanelor la raporturi juridice in calitate de subiect este o calitate pe care o acorda statul,fiind detaliat
reglementata prin normele de drept. In unele situatii,normele de drept au in vedere pagube,stabilind raspunsuri in conduita
oamenilor in relatiile lor reciproce cu privire la bunuri.
*Subiecte ale dreptului comercial sau persoanele fizice si juridice care desfasoara activitatea de intreprinzator,prin
inregistrare sau prin alt mod stabilit de lege,calitatea de intreprinzator.Dreptul comercial incorporeaza si normele de drept
public au calitatea de subiect si persoanele juridice de drept public care inregistreaza,controleaza,supravegheaza
persoanele care desfasoara activitatea de intreprinzator

11.Persoana fizica subiect al dreptului afacerilor.


Persoana fizica - omul privit individual, ca titular de drepturi si obligatii.
Persoana fizica are dreptul sa practice activitatea de intreprinzator, fara a constitui o persoana juridica, din momentul
inregistrarii de stat in calitatea de intreprinzator individual
Pentru ca persoana fizica sa fie recunoscuta ca subiect al dreptului comercial, trebuie sa dispuna de capacitatea juridica
care, la randul sau, se imparte in capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu
Capacitatea de folosinta a persoanei fizice apare la momentul nasterii si inceteaza odata cu moartea. Capacitatea de
exercitiu presupune aptitudinea persoanei de a dobandi prin fapta proprie si de a exercita drepturile civile, de a-si asuma
personal obligatii civile si de a le exercita. Capacitatea de exercitiu apare la 18 ani.
Fara inregistrarea de stat, desfasurarea activitatii de intreprinzator este interzisa si se sanctioneaza administrativ si
penal.
Persoana fizica, ca intreprinzator individual, poate desfasura activitatea de intreprinzator doar daca:
a)
a inregistrat o intreprindere individual;
b)
a inregistrat o gospodarie taraneasca;
c)
a dobandit patenta de intreprinzator.

12. Activitatea in baza de patenta de intreprinzator


Patenta de intreprinzator este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfasura genul de activitate de
intreprinzator indicat in ea in decursul unei anumite perioade de timp.
Cerinte fata de titularul de patenta:

Titular al patentei poate fi orice cetatean al R.M, cetatean strain sau apatrid,care are domiciliu permanent in
RM.

Trebuie sa corespunda abilitatile personale cu cerintele de calificare necesare


Pentru a obtine patenta de intreprinzator, persoana fizica trebuie sa se adreseze cu o cerere la Inspectoratul fiscal teritorial
de la domiciliu sau din locul in care intentioneaza sa desfasoare activitatea
***La cerere se anexeaza urmatoarele acte:
-actul ce confirma calificarea solicitantului de patenta;
-autorizarea autoritatii publice locale;
-contractul de locatiune sau actul de proprietate;
-contractul de asigurare obligatorie si bonul de plata a taxei pentru patenta.
--In fiecare luna titularul patentei plateste o taxa fixa pentru patenta
Titularul patentei de intreprinzator are urmatoarele obligatii:

sa desfasoare activitatea numai in locurile permise in aceste scopuri de autoritatile administratiei publice
locale;

sa respecte drepturile si interesele consumatorului;

sa respecte cerintele legale impuse celor care desfasoara genul de activitate respectiv, inclusiv normele
sanitare, antiincendiare;

sa afiseze patenta sau copiile ei autentificate de notar vizibil in locurile unde isi desfasoara activitatea de
intreprinzator persoana fizica.
Incetarea activitatii in baza patentei de intreprinzator se efectueaza in baza urmatoarelor conditii:

expirarea termenului pentru care a fost eliberata;

renuntarea titularului de patenta;

pierderea capacitatii de munca;

decesul titularului de patenta;

aplicarea fata de titularul patentei a unor sanctiuni administrative.

13.Intreprinzatorul individual subiect al dreptului afacerilor


Intreprindere individuala -activitatea persoanei fizice, cu capacitate deplina de exercitiu, cetatean al RM, strain sau
apatrid, domiciliat in RM, care practica activitate de intreprinzator in nume propriu si din cont propriu, administreaza
personal afacerile, emite independent decizii, si poarta raspundere pentru rezultatele ei
Pentru inregistrarea de stat a intreprinzatorului individual, la oficiul teritorial al Camerei in a carui raza de desevire se
afla sediul acestuia se depun urmatoarele documente:

cererea de inregistrare,;
buletinul de identitate a fondatorului, imputernicit prin procura autentificata in modul stabilit de lege;
documentul ce confirma achitarea taxei de inregistrare.

Decizia de fondare a intreprinderii individuale trebuie sa contina:


1)datele de identificare a fondatorului
2)denumirea de firma a intreprinderii sediul intreprinderii
3)data infiintarii intreprinderii
4)genul de activitate a intreprinderii
Inregistrarea de stat a intreprinzatorului individual nu se admite in cazul in care:

persoana fizica este deja inregistrata in calitate de intreprinzator individual;

persoana respectiva este lipsita, prin hotarirea instantei de judecata, de dreptul de a practica activitate de #;

14. Gospodaria taraneasca subiect al dreptului afacerilor


Gospodaria taraneasca este o intreprindere individuala, bazata pe proprietatea privata asupra terenurilor agricole
si asupra altor bunuri, pe munca personala a membrilor unei familii, avand ca scop obtinerea de produse agricole,
prelucrarea lor primara, comercializarea.
Gospodaria taraneasca se poate constitui si dintr-o singura persoana fizica.
Dreptul la constituirea gospodariei taranesti il au persoanele fizice care au atins varsta de 18 ani, dispun de
capacitate de exercitiu deplina si poseda teren cu drept de proprietate privata.

Pentru inregistrarea gospodariei taranesti, fondatorul prezinta Primariei:


declaratia de constituire
copiile documentelor ce confirma dreptul de proprietate privata al fondatorului;
copiile de pe contractele de arenda a terenurilor;
bonul de plata, pe contul Primariei, a taxei de inregistrare a gospodariei.

Pot fi membri ai gospodariei taranesti, in afara de conducator, urmatoarele persoane apte de munca: sotul (sotia),
parintii, copiii, inclusiv adoptivi, fratii, surorile si nepotii lui care au atins varsta de 16 ani.

15. Activitati licentiate


Se supun reglementarii prin licentiere urmatoarele genuri de activitate:
a) de catre Camera de Licentiere:
1) activitatea de audit;
2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile si de efectuare a expertizei marfurilor;
3) activitatea burselor de marfuri;
4) activitatea cu metale pretioase si pietre pretioase;
5) transportul auto de calatori in folos public;
6) constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, restaurarile;
7) extragerea zacamintelor minerale;
8) confectionarea si distrugerea stampilelor;
9) activitatea particulara de detectiv sau de paza;
10) activitatea farmaceutica, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice;
11) activitatea de turism;
12) activitatea magazinelor duty-free;
b) de catre Banca Nationala a Moldovei:
1) activitatea institutiilor bancare si unitatilor de schimb valutar;
c) de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare:
1) activitatea in domeniul asigurarilor; activitatea de gestiune a activelor fondurilornestatale de pensii;
2) activitatea asociatiilor de economii si imprumut;
3) activitatea profesionista pe piata valorilor mobiliare;
4) activitatea birourilor istoriilor de credit;
d) de catre Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica:

1) importul si comercializarea cu ridicata sau cu amanuntul a benzinei, motorinei la statiile de alimentare;


2) producerea energiei electrice; transportul energiei electrice;
3) producerea sau stocarea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distributia;

16.Obligatia intreprinzatorului de a obtine licenta:


Pentru practicarea anumitor activitati agentul economic este obligat sa obtina licenta.
Licentierea reprezinta o interventie a statului in activitatea economica, o limitare a drepturilor la activitatea de
intreprinzator si o restringere a capacitatilor civile a subiectelor.
Pentru obtinerea licentei conducatorul intreprinderii depune la autoritatea de licentiere personal, prin scrisoare
recomandata sau prin posta electronica o declaratie ce contine:
1)Denumirea, sediul, numarul. de inregistrare a agentului economic.
2)Genul de activitate pentru a caruia desfasurare se solicita licenta;
3)Asumarea responsabilitatii pentru respectarea conditiilorsi pentru veridicitatea documentelor prezentate.
La aceasta declaratie se anexeaza:
1)copia de certificat de inregistrare a intreprinderii;
2)Documente suplimentare ce atesta capacitatea persoanei de a desfasura aceasta activitate.

17.Activitati monopol de stat.


Activitatile monopol de stat sunt desfasurate exclusiv de organe ale statului sau de persoane juridice constituite de
stat. Monopolul de stat este definit ca situatie in care un numar limitat de agenti economici sunt investiti de catre
autoritatile administratiei publice cu dreptul exclusiv de desfasurare a unei anumite activitati aducatoare de profit.
Numai intreprinderilor de stat li se permite sa desfasoare urmatoarele activitati:

prepararea si vanzarea substantelor narcotice;

tratamentul prin interventie chirurgicala, tratamentul femeilor gravide, bolnavilor care sufera de narcomanie.

efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau stabile a capacitatii de munca;

tratamentul animalelor ce sufera de boli deosebit de periculoase;

confectionarea ordinelor si medaliilor;

producerea emblemelor ce confirma achitarea impozitelor si taxelor de stat;

confectionarea si comercializarea tehnicii de lupta si militare speciale, oricaror feluri de arme

evidenta de stat, inregistrarea de stat si inventarirea

imprimarea si baterea monedei, imprimarea hartiilor de valoare de stat;

efectuarea lucrarilor cartografice, geografice, topografice, cadastrale

18.Activitati monopol natural.


Activitatile monopol natural. Prin monopol natural - legiuitorul desemneaza situatia in care producerea,
transportarea, comercializarea, procurarea marfurilor prestarea anumitor tipuri de servicii se afla sub controlul direct a
unor agenti economici.
Lista activitatilor monopoluri naturale este aprobata prin Hotararea Guvernului cu privire la reglementarea
monopolurilor. Astfel de activitati sunt:

activitatile legate de exploatarea cailor ferate magistrale cu zonele lor de protectie

activitatile legate de exploatarea garilor feroviare;

activitatile legate de exploatarea autostrazilor, construite din contul bugetului republican si local

activitatile legate de exploatarea porturilor fluviale;

activitatile legate de exploatarea retelelor magistrale de telecomunicatii;

activitatile legate de exploatarea retelelor de televiziune si radiofuziune

activitatile legate de exploatarea retelelor electrice de toate tensiunile si retelelor termice magistrale;

activitatile legate de exploatarea retelelor de gaze si obiectivelor sistemului unic de gazificare

activitatile legate de colectarea gunoiului si zapezii;

19.Persoana juridica subiect al dreptului afacerilor


Colectivitatile organizate ca entitati distincte de membri sprijinite economic pe o masa de bunuri comune in vederea
satisfacerii unor interese comune, au devenit subiecte de drept de sine statatoare. Ele sunt persoane juridice sau morale.
Persoane juridice de drept public sunt: statul, unitatile administrativ-teritoriale, alte autoritati publice.
Persoana juridica de drept privat poate avea scop lucrativ (comercial) si scop nelucrativ (necomercial).
Persoane juridice cu scop lucrativ sunt societatile comerciale intreprinderile de stat si municipale cooperativele de
productie si cooperativele de intreprinzator
-Fondatorii societatilor comerciale urmaresc scopul de a obtine beneficii din activitatea societatii,
-Ele produc marfuri, presteaza servicii, contribuie la bunastarea cetatenilor si la dezvoltarea economica a tarii.
Persoana juridica cu scop nelucrativ (necomercial) se fondeaza pentru satisfacerea intereselor spirituale, profesionale,
culturale stiintifice, sociale etc.
-Organizatiile necomerciale sunt in drept sa desfasoare orice activitate neinterzisa de lege care tine de realizarea scopurilor
prevazute de statut sau care decurg din ele.
*Persoanele juridice care nu au scop lucrativ sunt organizatii necomerciale, fundatii, partide, asociatii religioase.

20. Notiunea si natura juridica a societatii comerciale:


Societatea comerciala - o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de
personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in
scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.
Societatea comerciala dobandeste personalitate la incheierea contractului de societate
Elementele constitutive ale societatilor comerciale impuse de lege sunt:
-organizare de sine-statatoare;
-un patrimoniu propriu;
-un scop determinat.
Aceste elemente evidentiaza personalitatea juridica a societatilor comerciale ,personalitate ce le confera acestora calitatea
de a fi titulare de drepturi si obligatii,

21.Clasificarea societatilor comerciale


Dupa natura lor:,

societati de persoane - se constituie dintr-un numar mic de persoane, pe baza increderii reciproce (SNC,SC)

societati de capitaluri- se constituie dintr-un numar mare de asociati, impus de nevoile capitalului social, fara
sa prezinte interes calitatile personale ale asociatilor.(SRL,SA)
Dupa extinderea responsabilitatii:

Soc. in care asociatii au raspundere nelimitata (SNC)

Soc. in care asociatii au raspundere limitata (SRL,SA)


Dupa structura capitalului social si modul de impartile a acestuia:

Soc. in care capitalul este divizat in parti sociale (SRL)

Soc. in care captalul este divizat in actiuni (SA)


In raport de provenienta a capitalului social:

Soc. cu capital autohton

Soc. cu participare straina

Dupa posibilitatea emiterii titlurilor de valoare

Soc. care pot emite titluri de valoare (SA,SRL)

Soc. care nu pot emite titluri de valoare (SNC,SC)

22. Functiile societatilor comerciale


Functia de organizare a societatii comerciale se manifesta in 2 aspecte:

O structurare a societatii care, in calitate de persoana juridica, are organe proprii, organizate intr-o anumita
ierarhie

O structurare a patrimoniului in scopul desfasurarii activitatii de intreprinzator si realizarii de beneficii.


Functia de concentrare a capitalului.
Functia de garantare a drepturilor creditorului in urma unei activitati eficiente, activele societatii sporesc, acest spor
reprezentand valoarea la care poate pretinde fondatorul.
Functia de satisfacere a intereselor economice si sociale ale membrilor.
Functia lucrativa este un indiciu ca societatea comerciala se constituie in scopul desfasurarii unei activitati social-utile.

23. Conditii generale de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ:


Constituirea societatilor comerciale poate fi efectuata de catre persoane fizice si juridice.
-Pentru ca persoana fizica sa fondeze o societate comerciala, ea trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu.
-Fondatorii societatilor comerciale, devin asociati, actionari, fiind egali in drepturi cu persoanele care au dobandit in alt
mod participatiuni la capitalul social.
Asociat -orice persoana fizica care participa ca parte intr-o societate comerciala. Dobandirea calitatii de asociat este
conditionata de semnarea actului constitutiv si de depunerea in patrimoniul societatii a aportului la care s-a angajat.
Actionarul este persoana care poseda actiuni in societatea pe actiuni.
Comanditarii si comanditatii. Acesti asociati in societatea in comandita si in SNC se definesc prin gradul diferit de
raspundere pentru pasivul social. Comanditatii sunt asociatii care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.
Comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor.

24.Fondatorii societatilor comerciale:


Fondatorii sunt cei care vor face o analiza temeinica a obiectului de activitate, a marimii societatii si capitalul necesar,
spatiul necesar p/u functionarea societatii,datoriile materiale...
--Fondatorii societatilor comeciale dupa ce au inregistrat societatea comerciala devin actionari,membri,fiind egali in
drepturi cu persoanele care au dobindit in alt mod participantiuni la capitalul social.
Asociat - orice persoana juridica care participa ca parte intr-o societate comerciala. Dobindirea calitatii de asociat este
conditionata de asemenea actului constitutiv si de depunerea in patrimoniul societatii a aportului la care sa angajat.
Calitatea de asociat decurge din urmatoarele elemente:
-- participa la actele constitutive ale viitoarei entitati,ca fondator ;
-- isi rezerva dreptul la dividende, care reprezinta o cota determinata din beneficiul societatii;
-- isi asuma riscurile p/u eventualile pierderi intervenite in activitatea comuna;
-- raspunde in limitele statutare sau legale p/u datoriile fata de creditorii sociali.

25. Actul de constituire al societatii comerciale:


La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii, deci
fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv.
--Actul constitutiv trebuie sa intruneasca conditiile esentiale pentru validitatea oricarui contract:
a)capacitatea de a contracta,
b)consimtamantul valabil al partilor ce se obliga,
c)un obiect determinat,
d)o cauza licita
e)conditia formei autentice impuse de lege.
Pe langa conditiile de fond si de forma, actul constitutiv prezinta urmatoarele caractere:
Caracterul solemn.
Caracterul plurilateral presupune existenta mai multor fondatori care au interese comune.
Caracterul oneros.

Caracterul comutativ..
Caracterul comercial.
Caracterul sinalagmatic se caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor ce revin partilor.
Dupa inregistrarea de stat, actul de constituire este cel care determina statutul juridic al societatii, stabilind structura
organizatorica, structura capitalului, drepturile si obligatiile asociatilor...

26. Inregistrarea societatilor comerciale


Prin inregistrarea de stat se intelege - certificarea din partea organului inregistrarii de stat, a crearii, lichidarii
intreprinderii, precum si a modificarilor si completarilor din documentele de constituire a acestora.
Procedura inregistrarii. Pentru inregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezinta:
-cererea de inregistrare
- actul de constituire al societatii
-actele de identitate ale fondatorilor
-actul de identitate al managerului principal
-bonul de plata a taxei de timbru si a taxei de inregistrare
-documentul ce confirma depunerea de catre fondatori a cotei-parti in capitalul social
Pentru inregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investitii straine, la cererea de inregistrare, suplimentar, se vor
anexa:

-extrasul din registrul national din tara de origine a investitorului;


-actele de constituire ale persoanei juridice straine;
-cazierul judiciar al administratorului, eliberat de organul competent din tara de origine si din RM;
-decizia asociatilor privind constituirea persoanei juridice in Republica Moldova.
Dupa verificarea documentelor administratorului i se elibereaza in termen de 5 zile, dupa caz, urmatoarele
documente:

decizia de inregistrare a persoanei juridice nou create, certificatul de inregistrare, actele de constituire

decizia de inregistrare a filialei, insotita de certificatul de inregistrare si regulamentul filialei;

decizia de refuz;

stampila persoanei juridice.

27.Drepturile si obligatiile asociatilor societatilor comerciale


Drepturile individuale fundamentale sunt:
-Dreptul la egalitatea tratamentului care constituie premisa tuturor celorlalte drepturi si obligatii ale asociatilor.
-Dreptul la beneficiu- dreptul asociatului de a obtine o cota-parte din beneficiul realizat de societate.
-Dreptul de participare la impartirea finala a patrimoniului
-Dreptul de participare la conducerea si activitatea societatii.
-Dreptul de informare, controlul asupra gestiunii societatii, cand organele societatii indeplinesc necorespunzator sarcinile
-Dreptul de transmitere, cedare si donare a partilor sociale
Principalele obligatii ale asociatilor:
-Sa depuna si sa completeze aportul la care s-au angajat.
-Sa nu divulge informatia confidentiala despre activitatea societatii
-Sa nu faca concurenta societatii.
-Sa participe la suportarea pierderilor si sa raspunda pentru obligatiile asumate de societate.
-Sa nu foloseasca bunurile societatii in interes propriu sau in folosul unor terti.
-Sa nu comita fapte nedemne. Aceasta obligatie este de natura sa asigure onorabilitatea firmei.

28. Organele societatii comerciale:


Societatea isi manifesta vointa prin organele sale: adunarea generala a asociatilor, administratorii si cenzorii.
Adunarea generala a asociatilor este forma de organizare a societatii constituita din totalitatea asociatilor care participa
la elaborarea si exprimarea deciziei si hotararii vointei sociale in proportii cu valoarea aportului la capitalul social.
Atributiile Adunarii Generale:


aproba statutul societatii,

hotaraste cu privire la modificarea capitalului social,

aproba regulamentul consiliului societatii,

alege membrii consiliului,

aproba regulamentul comisiei de cenzori,

alege membrii comisiei de cenzori,

decide cu privire la repartizarea profitului anual

hotaraste cu privire la reorganizarea si lichidarea societatii.


Administrarea este o forma de executare a atributiilor de posesie, folosinta si dispozitie asupra patrimoniului, precum si
asupra savarsirii actelor de administrare si gestiune in vederea atingerii scopului social.
Cenzorii sunt persoanele investite de catre adunarea generala sau prin actul constitutiv cu controlul gestiunii societatii.
Cenzorii au dreptul:

sa fie informati despre activitatea societatii. In acest scop, participa la adunarile administratorilor fara drept de
vot

au dreptul sa obtina informatie despre mersul afacerilor comerciale

sa supravegheze gestiunea societatii

sa verifice daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a facut corect

sa controleze daca bilantul si contul de pierderi sunt legal intocmite

sa convoace adunarea asociatilor

sa participe cu drept de vot consultativ la sedintele organului executiv al societatii si la adunarea generala.

29.Regimul juridic si componenta patrimoniului societatii comerciale


Societatea comerciala are un patrimoniu propriu format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter
patrimonial, care apartin societatii, privite ca o suma de valori active si pasive strans legate intre ele.
In componenta patrimoniului societatii comerciale intra doar drepturile (bunuri corporale si incorporale).
Bunurile corporale sunt cele care au existenta materiala, aspect si sunt percepute cu simturile omului .
Bunurile incorporale sunt cele care au o existenta abstracta, imateriala, ce nu cad sub simturile noastre. Astfel de bunuri
sunt drepturile patrimoniale, cum ar fi dreptul intreprinzatorului asupra denumirii de firma, asupra marcii de productie sau
de serviciu, drepturile de autor .
Bunurile se clasifica in mobile si imobile.
-Mobile se considera acele bunuri care nu au o asezare fixa si stabila, fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul,
-Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o asezare fixa si stabila, dupa cum sunt: pamantul, cladirile.
Mijloacele economice sunt compuse din totalitatea activelor materiale si banesti, care servesc la desfasurarea activitatii
intreprinzatorului.
Din punct de vedre al surselor, mijloacele economice pot fi clasificate:
Capital propriu, Capital atras, Creditele si imprumuturile.

30. Capital Social.


Capitalul unei societati fixat in statutul acesteia. Sursa generata initiala de aporturi si in bani, ale asociatilor.
Pe parcursul vietii intreprinderii, capitalul social poate fi modificat ca urmare a operatiilor de crestere si de reducere de
capital.
a)In cazul SA este format din aportul actionarilor si corespunde valorii nominale a tuturor actiunilor emise.
b)In cazul SRL este format din partile sociale aduse ca aport de asociati.
c)In cadrul SNC, in comandita simpla si cu rasp limitata, capitalul social este reprezentat de parti sociale, egale ca
valoare
Functiile capitalului social:
1.Stocuri ridicate de capital social implica incredere si solidaritate sociala
2.A doua functie a capitalului social rezida in rolul sau de garant al ajutorului familial.
3. Accesul la resurse diverse prin intermediul retelelor sociale.
4.Catalizator al dezvoltarii sociale

31. Notiunea si formele reorganizarii societatilor comerciale


Reorganizarea societatii comerciale poate interveni in cazul majorarii sau reducerii capitalului social,
excluderea unui asociat, schimbarea sediului.

Reorganizarea este o operatiune juridica complexa de transmitere a drepturilor si obligatiilor prin succesiune de
la o persoana juridica existenta la o persoana juridica succesoare, care exista sau care ia nastere prin
reorganizare. Reorganizarea poate fi benevola si fortata.
Reorganizarea benevola se efectueaza in baza hotararii generale a societatii, cu acordul majoritatii asociatilor.
Reorganizarea fortata poate fi efectuata in temeiul hotararii instantei de judecata.
Reorganizarea cuprinde, cel putin, doua persoane juridice. Nu pot fi supusi reorganizarii intreprinzatorii
individuali.
32. Fuziunea societatilor comerciale
Fuziunea este o operatiune tehnico-judiciara de reorganizare prin care doua sau mai multe societati comerciale
isi unesc patrimoniile intr-o singura persoana juridica pentru concetrarea capitalului si sporirea rentabilitatii. Ea
are doua forme: absorbtia si contopirea.
Absorbtia consta in inglobarea de catre o societate, a unei sau mai multor societati comerciale, care isi
inceteaza existenta. Absorbtia are ca efect incetarea existentei persoanelor juridice absorbite si trecerea integrala
a drepturilor si obligatiilor acestora la persoana juridica absorbanta.
Contopirea consta in reunirea a doua sau mai multor societati comerciale, care isi inceteaza existenta pentru
constituirea unei societati comerciale noi. Contopirea are ca efect incetarea existentei persoanelor juridice
participante la contopire si trecerea integrala a drepturilor si obligatiilor acestora la persoana juridica care se
infiinteaza.
Procedura de reorganizare prin fuziune parcurge urmatoarele etape:
1)Pregatirea contractului de fuziune
2)Aprobarea acestuia de catre org supr al societatii
3)Inform CI cu privire la initierea reorganizarii
4)Informarea creditorilor
5)Infaptuirea inventarierii
6)Transmiterea actelor necesare inregistrarii fuziunii
7)Inregistrarea fuziunii
33. Dezmembrarea societatilor comerciale
Dezmembrea operatie tehnico-juridica de reorganizare prin care o societate comerciala se imparte in doua sau
mai multe societati comeriale independente.
Divizarea persoanei juridice are ca efect, incetarea existentei acesteia si trecerea drepturilor si obligatiilor ei la
doua sau mai multe persoane juridice care iau fiinta.
Separarea operatie juridica de reorganizare prin care din componenta unei societati comerciale care nu se
dizolva si nu-si pierde personalitatea juridica se desprind si iau fiinta una sau mai multe persoane juridice.
Etapele:
1)Negocierea si elaborarea planului de dezmembrare;
2)Aprobarea lui de catre organul suprem;
3)Informarea CIS;
4)Inform creditorilor;
5)Inventarierea;
6) Prezent actelor necesare;
7)Inregistrarea dezmembrarii;
34. Transformarea societatilor comerciale
Transformarea este o forma de reorganizare prin care aceasta isi schimba forma organizatorico-juridica a
activitatii sale.
Transformarea cuprinde urmatoarele etape:
*Luarea hotararii privind transformarea;
*Informarea Camerei Inregistrarii de Stat;
*Informarea creditorilor;

*Inventarierea;
*Transmiterea actelor necesare inregistrarii transformarii
*Inregistrarea transformarii.
Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se considera incheiata din momentul inregistrarii de
stat a persoanei juridice create ca urmare a transformarii.

35. Dizolvarea societatilor comerciale


Dizolvare operatiune juridica prin care se inceteaza activitatea de intreprinzator. Sunt doua modalitati de
dizolvare: voluntara si fortata.
Cauzele dizolvarii voluntare:
*expirarea termenului stabilit pentru durata ei;
*atingerea scopului sau imposibilitatea atingerii lui;
*adoptarea hotaririi de catre AG;
Cauza diz. fortate este hotarirea judecatoreasca.
Efectele dizolvarii Aceste efecte privesc deschiderea procedurii lichidarii si interdictia unor operatiuni
comerciale noi. Prin dizolvare societatea nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru
operatiunile de lichidare.
36. Lichidarea societatilor comerciale
Lichidare - ansamblu de operatii care au drept scop incheierea afacerilor in curs de desfasurare,astfel incit sa
obtina repartizarea activului net intre asociati. Lichidatorul este desemnat de AG a societatii sau de instanta,
acesta poate fi o persoana fizica cu capacitatea de exercitiu deplina,cetatean RM, cu studii superioare si
cunostinte in domeniu.
Drepturi :
*Valorifica creantele;
*Transforma in bani bunurile societati;
*Executa si finalizeaza operatiunile de comert;
Obligatii:
*sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii;
*sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori;
*sa intocmeasca un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea lor;
*sa satisfaca cerintele creditorilor;
Etapele de lichidare:
*inlocuirea organelor de administrare curenta si predarea gestiunii;
*informarea Camerei Inregistrarii de Stat;
*informarea creditorilor;
*elaborarea proiectului de lichidare;
*lichidarea activului si pasivului;
*radierea societatii comerciale din Registrul de Stat;
37.Insolvabilitatea societatilor comerciale
Insolvabilitate situatie financiara a debitorului, caracterizata prin incapacitatea de a-si onora obligatiunile de
plata, constatata printr-un act judecatoresc de dispozitie.
Caracterele procedurii de insolvabilitate :
-caracter judiciar
-caracter unitar
-caracter colectiv
Motivele imposibilitatii onorarii obligatiilor, sunt urmatoarele:

-insuficienta de numerar (insolvabilitate relativa)


-insuficienta de active (insolvabilitate absoluta)
Insolvabilitate relativa stare financiara, in care, nu-si poate onora obligatiile de plata fata de creditori, ajunse la
scadenta, din lipsa temporara de mijloace banesti.
Insolvabilitate absoluta stare financiara, in care, valoarea activelor ei nu depasesc valoarea pasivelor cerintele
creditorilor ar putea fi satisfacute partial.
Insolvabilitatea presupune existenta cumulativa a doua conditii :
-incapacitatea societ. comerciale de a-si onora obligatiile ajunse la scadenta.
-existenta unei hotariri judecatoresti, de intentare a procesului de insolvabilitate, impotriva societatii comerciale
care se afla in incapacitate de plata.
38. Procesul de insolvabilitate ale societatilor comerciale
Prin procesul de insolvabilitate se intelege un proces judiciar intentat special impotriva debitorului in scopul
determinarii masei debitare si repartizarii acesteia intre creditori in ordinea stabilita de lege daca nu este posibila
restabilirea solvabilitatii ori satisfacerea cerintelor creditorilor in alt mod.
Procesul de insolvabilitate include doua etape :
-procedura planului (restabilirea solvabilitatii)
-procedura lichidarii (vinzarea bunurilor debitorului)
Subiectii insolvabilitatii sunt :
-debitorul
-instanta de insolvabilitate
-creditorii
-adunarea creditorilor
-comitetul creditorilor
-consiliul creditorilor
Procesul de insovabilitate se intenteaza doar in baza cererii introductive.
In cererea introductiva, debitorul trebuie sa indice in special:
- activele care le poseda ;
- datoriile pe care le are fata de creditorii sai;
- datele cu privire la cererile de chemare in judecata ;
- motivele insolvabilitatii.
39. Specificul societatilor de persoane
Societatile de persoane se constituie dintr-un numar mic de persoane, pe baza cunoasterii si increderii
reciproce, a calitatii personale ale asociatilor. Fac parte din aceasta categorie - SNC si societatea in comandita.
In SNC asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii, pe cand in SA si in SRL, asociatii
raspund pana la concurenta aportului lor.
In privinta societatii in comandita raspunderea asociatilor este diferita in functie de categoria acestora, astfel,
asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii, iar asociatii comanditari numai in
limita aportului lor.
Actul de constituire include:
- date de indentificare ale fondatorului;
- denumirea societatii de persoane;
- obiectul de activitate;
- sediul societatii;
- participatiunile asociatilor;
- marimea si continutul capitalului social;
- modul de functionare a organelor societatii;
- procedura de admitere a noilor asociati;
- temeiurile si procedura de excludere a asociatilor;
- procedura de reorganizare//lichidare.
40. Specificul societatilor in nume colectiv

Societate comerciala membrii careia practica in conformitate cu actul de constituire activitate de intreprinzator,
in numele societatii si raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile acesteia.
Caracterele juridice:
- are personalitate juridica si este constituita in scopul desfasurarii activitatii de intreprinzator;
- are la baza increderea deplina a asociatilor
- la baza functionarii SNC sta actul constitutiv
- toti asociatii SNC participa la activitatea acesteia
- capitalul social este divizat in participatiuni
- obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si raspunderea nelimitata a tuturor membrilor.
Actul de constituire include:
- date de indentificare ale fondatorului;
- denumirea SNC;
- obiectul de activitate;
- sediul societatii;
- participatiunile asociatilor;
- marimea si continutul capitalului social;
- modul de functionare a organelor societatii;
- procedura de admitere a noilor asociati;
- temeiurile si procedura de excludere a asociatilor;
- procedura de reorganizare//lichidare.
Asociatii SNC au drepturile:
- de a participa la deliberari si la luarea deciziilor;
- de administrare si reprezentare;
- dreptul la beneficii;
- la restituirea valorii aporturilor in cazul dizolvarii si lichidarii SNC.
Obligatiile:
- de efectuare a aportului promis;
- de participare la pierderile societatii.
41. Specificul societatii in comandita
Societatea in nume colectiv ai carei membri practica, in conformitate cu actul de constituire, activitatea de
intreprinzator in numele societatii si raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile acesteia fiind numiti
comanditati, exista unul sau mai multi membri finantatori numiti comanditari, care poarta raspundere numai
in limita aportului depus.
Caracterele acestei societati:
a) are personalitate juridica
b) are doua categorii de asociati: comanditati si comanditari
c) capitalul social este divizat in participatiuni, care nu sunt reprezentate prin titluri (certificate);
d) asocierea se bazeaza pe incredere deplina
e) comanditatii raspund nelimitat, iar comanditarii in limita aportului.
Actul de constituire:
a) continutul capitalului;
b) marimea si modalitatea de modificare a participatiunilor;
c) raspunderea membrilor pentru incalcarea obligatiilor de depunere a aporturilor;
d) procedura de adoptare a hotararilor de catre asociati;
e) procedura de admitere a noilor asociati si de retragere//excludere din societate.
Asociatii comanditati SC au drepturile:
- de a participa la deliberari si la luarea deciziilor;
- de administrare si reprezentare;
- dreptul la beneficii;
- la restituirea valorii aporturilor in cazul dizolvarii si lichidarii SC.
Obligatiile:

- de efectuare a aportului promis;


- de participare la pierderile societatii.
*Drepturile comanditarilor:
- dreptul la beneficii;
- la restituirea valorii aporturilor in cazul dizolvarii si lichidarii SC.
*Obligatiile:
- de efectuare a aportului promis;
- sa nu se implice in administrarea societatii.

42. Notiunea si constituirea societatii cu raspunderea limitata:


Societatea cu raspundere limitata este societatea comerciala cu personalitate juridica al carei capital social
este divizat in parti sociale conform actului de constituire si ale carei obligatii sint garantate cu patrimoniul
societatii. Numarul de asociati nu poate fi mai mare de 50. Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de
5400 lei.
Particularitatile:
- are personalitate juridica;
- poate fi constituita din una sau mai multe persoane;
- capitalul social este divizat in parti sociale;
- asociatii raspund pentru obligatiile societatii in limita contributiilor;
- SRL este constituita pe o durata nelimitata
Actul de constituire include:
- date de indentificare ale fondatorului;
- denumirea SRL;
- obiectul de activitate;
- sediul societatii;
- participatiunile asociatilor;
- marimea si continutul capitalului social;
- modul de functionare a organelor societatii;
- modul de reprezentare;
- procedura de reorganizare//lichidare.
43. Functionarea societatii cu raspunderea limitata
Organele societatii SRL sunt: adunarea generala, consiliul SRL, administratorii, cenzorii.
Adunarea generala reprezinta forma de organizare care permite elaborarea si exprimarea prin decizii si hotariri
a vointei sociale in ansamblul societatii comerciale.Adunarea generala se convoaca la sediul societatii de cite ori
este nevoie ,dar cel putin o data pe an.
Atributiile consiliului SRL:
-desemnarea administratorului
-aprobarea darilor de seama si a rapoartelor prezentate de administrator
-prezentarea darilor de seama si a rapoartelor la AG
-aprobarea planurilor societatii
-aprobarea regulamentelor interne
-convocarea AG
SRL este administrata de catre organul executiv- colegial sau unipersonal.
Administratorul este ales de catre adunarea generala a asociatilor.
Obligatiile administratorului:
-gestionarea societatii, cu o eficienta maxima;
-executarea hotaririlor AG;
-evidenta contabila si intocmirea rapoartelor;
-covocarea AG dupa necesitate.

Cenzorul primeste o indemnizatie fixa, determinata de adunarea generala a asociatilor. Cenzorul exercita
periodic controlul gestiunii societatii din proprie initiativa sau la cererea asociatilor. Cenzorul este obligat sa
controleze activitatea economico-financiara a societatii dupa incheierea exercitiului financiar.
44. Societatea pe actiuni notiunea si constituirea:
Societatea pe actiuni este societatea comerciala al carei capital social este in intregime divizat in actiuni si ale
carei obligatii sint garantate cu patrimoniul societatii. Capitalul social include sumele de la 20.000 mdl.
Din definitia data rezulta caracterele societatii pe actiuni:
*este persoana juridica;
*poate fi constituita de una sau mai multe persoane;
*capitalul social este divizat in actiuni;
*raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata;
*asociatii suporta in limitele contributiilor la capitalul social, riscul pierderilor.
Procedura de constituire:
- intocmirea actului de constituire
- dobindirea personalitatii juridice
- scopul si obiectul de constituire al SA
- marimea capitalului social
- modul de functionare a organelor societatii;
- procedura de reorganizare//lichidare.
45. Organele de conducere si control ale societatii pe actiuni
Organele de conducere:
- Adunarea Generala (organ suprem)
- consiliul societatii
- organul executiv
- comisia de cenzori
Adunarea generala a actionarilor este depozitarea vointei sociale si, in consecinta, organul suprem de
conducere al societatii. Ea este aceea care numeste celelalte organe.
Atributiile Adunarii Generale:
- sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;
-sa desemneze administratorii si cenzorii,
-sa decida contractarea auditului financiar;
-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;
-sa modifice actul constitutiv
Consiliului Societatii pe Actiuni este condus de presedintele acestuia, care se alege din randurile membrilor
consiliului de catre adunarea generala a actionarilor.
Atributiile consiliului:
-decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor;
-aproba valoarea de piata a bunurilor;
-incheie contracte cu organizatia gestionara a societatii;
-aproba prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
-aproba darea de seama asupra rezultatelor emisiunii.
Organul executiv al Societatii pe Actiuni
Organul executiv al societatii asigura indeplinirea hotaririlor adunarii generale a actionarilor si este subordonat:
consiliului societatii si adunarii generale.
Atributiile organului executiv:
-aproba structura organizatorica a societatii;
-elaboreaza, aproba si realizeaza programul de activitate a societatii;
-aproba statul de functii ale salariatilor societatii;
-incheie contracte de munca cu salariatii;
-incheie in numele societatii orice tranzactii in limitele permise de actele normative si statutul societatii;
-utilizeaza in limitele stabilite mijloacele si fondurile societatii;

-organizeaza tinerea evidentei contabile si statistice etc.


Comisia de cenzori a Societatii pe Actiuni are obligatia sa monitorizeze administrarea societatii.
46.Cooperativa de productie:
Coperativa de productie este o intreprindere infiintata de catre 5 sau mai multe persoane, in scopul
desfasurarii in comun a activitatii de productie si alte activitati economice, bazate pe cooperarea cotelor de
participare la capitalul acesteia.
Statutul cooperativei de productie trebuie sa contina urmatoarele clauze:
- denumirea si sediul cooperativei;
- scopul si obiectul cooperativei;
- temeiurile si procedura de excludere;
- modul de participare prin munca personala la activitatea acesteia;
- modul de retribuire a muncii membrilor;
- marimea minima a cotei de participare,conditiile si termenele;
Membrii cooperativei de productie dispun de urmatoarele drepturi:
- sa participe la conducerea societatii, la adunarile generale, sa aleaga si sa fie alesi in organele cooperativei;
- sa participe cu munca proprie la activitatea cooperativei;
- sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii cooperativei;
- sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare sau a sedintei consiliului cooperativei;
- sa beneficieze de plati din profitul net al cooperativei;
- sa beneficieze de facilitati si avantaje prevazute pentru membrii cooperativei;
47. Cooperativa de intreprinzator:
Membru al cooperativei - persoana juridica sau fizica care practica activitate de intreprinzator si detine
cota ordinara si, dupa caz, cota preferentiala;
Organele cooperativei sint:
a) adunarea generala a membrilor cooperativei;
b) consiliul de administrare al cooperativei, denumit in continuare consiliul cooperativei;
c) presedintele cooperativei;
d) comisia de revizie sau revizorul cooperativei;
e) comisia de arbitraj si alte organe.
Membrul cooperativei are dreptul:
a) sa participe la adunarea generala, sa aleaga si sa fie ales in organele cooperativei;
b) sa aiba acces la informatiile privind activitatea cooperativei;
c) sa beneficieze de rabaturi cooperatiste, precum si de cote bonus;
d) sa procure, in mod preferential, cotele ordinare care se cesioneaza;
e) sa transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota sa ordinara.
48.Caracterizarea particularitatilor intreprinderilor de stat:
-Intreprinderile de stat se fondeaza si se doteaza de catre Guvern sau de alte organe abilitate prin lege.
-Intreprinderile de stat si intreprinderile municipale sint persoane juridice si raspund pentru obligatii cu tot
patrimoniul lor.
-Statul si unitatile administrativ-teritoriale nu poarta raspundere pentru obligatiile intreprinderilor de stat si ale
intreprinderilor municipale. Aceste intreprinderi nu poarta raspundere pentru obligatiile statului si ale unitatilor
administrativ-teritoriale.
-Particularitatile fondarii, functionarii si incetarii activitatii intreprinderilor de stat si intreprinderilor municipale
se reglementeaza de legislatia cu privire la intreprinderile de stat si la intreprinderile municipale, cu privire la
administratia publica locala, de alte acte normative, precum si de statutele-model ale acestor intreprinderi.
49. Caracterizarea particularitatilor intreprinderilor municipale
Intreprinderea municipala este persoana juridica constituita in exclusivitate pe baza proprietatii municipale
care, prin utilizarea ei judicioasa, produce anumite tipuri de marfuri, executa lucrari si presteaza servicii,

necesare pentru satisfacerea cerintelor fondatorului si realizarea intereselor sociale si economice ale colectivului
de munca.
Fondatorul intreprinderii municipale este organul autoadministrarii locale, care o inzestreaza cu bunuri.
Patrimoniul se constituie din fonduri fixe si mijloace circulante.
Administrarea intreprinderii este efectuata, in conformitate cu statutul ei, de catre conducatorul (managerul)
acesteia, numit si eliberat din functie de fondator
Controlul asupra activitatii financiare si economice a intreprinderii este exercitat de fondator.
Lichidarea si reorganizarea intreprinderii se infaptuiesc, conform legislatiei in vigoare, in temeiul deciziei
fondatorului. Instanta de judecata poate hotari lichidarea intreprinderii, daca intreprinderea a falimentat.

50. Obligatiunile lichidatorului.


Lichidatorul este desemnat de AG a societatii sau de instanta, acesta poate fi o persoana fizica cu capacitatea
de exercitiu deplina,cetatean RM sau domiciliat aici, cu studii superioare si cunostinte in domeniu.
Obligatii:
*sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii;
*sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori;
*sa intocmeasca un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea lor;
*sa satisfaca cerintele creditorilor;
51. Notiunea si elementele contractelor comerciale
Contractul este acordul de vointa realizat intre doua sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifica
sau se sting raporturi juridice.
Contractului ii sunt caracteristice anumite caractere, astfel el poate fi:
- de adeziune atunci cind conditiile contractului deja sunt stabilite, noi doar acceptam sau nu incheierea lui.
- sinalagmatic (partile au in acelasi timp si drepturi si obligatii) sau unilateral (genereaza obligatii doar pentru
una dintre parti).
- comutativ (partile isi cunosc drepturile si obligatiile de la bun inceput) sau aleatoriu (drepturile si obligatiile
partilor depind de anumite evenimente viitoare si nesigure)
- cu executare instantanee (contractul este executat la momentul incheierii lui vinzare-cumparare)
- translativ de proprietate (cind contractul are ca scop transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun de
la o persoana la alta vinzare-cumparare)
52.Conditiile de fond si de forma ale contractelor comerciale:
Conditiile de fond ale actului de constituire sunt: capacitatea, consimtamantul, obiectul si cauza.
Capacitatea toate persoanele care semneaza actul de constituire trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
Consimtamantul este vointa exteriorizata a persoanei. Pentru a fi valabil exprimat, consimtamantul trebuie:
a) sa emane de la o persoana cu discernamant;
b) sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;
c) sa nu fie viciat;
Obiectul contractului contractului reprezinta ceea ce doresc sa obtina partile incheind acest contract.
Cauza contractului trebuie sa fie reala, licita, morala si in concordanta cu regulile de convetuire sociala.
Conditiile de forma societatea comerciala se fondeaza prin act de constituire perfectat in forma scrisa si
autentificat notarial.
53. Elementele Contractului
In calitate de elemente ale contractului comercial sunt: subiectul, obiectul, continutul.
Subiecte pot fi persoanele fizice si juridice care dispun de capacitate deplina de exercitiu(vinzator si
cumparator);
Obiectul contractului reprezinta ceea ce doresc sa obtina partile incheind acest contract. Obiectul contractului
trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
*Sa fie in circuitul civil;

*Sa fie determinat sau determinabil


*Sa existe la moment sau sa poata exista pe viitor;
*Sa fie legal.
Continutul contractului reprezinta toate drepturile si obligatiile pe care le obtin partile in urma incheierii
contractului.

54. Efectele contractului


Efectele contractului- totalitatea de obligatii si drepturi care pot lua nastere cat din continutul contractelor in baza
clauzelor acestuia, atat si ca rezultat al nerespectarii clauzelor, precum si in cazul nerespectarii conditiilor de valabilitate.
1.executarea obligatiilor in modul corespunzator,cu buna credinta,la locul si momentul stabilit.
2.raspunderea contractuala.Contractul contine norme juridice care vin sa confirme importanta si necesitatea executarii
obligatorii:

Atunci cind debitorul nu exercita obligatia,creditorul are dreptul sa o execute el insusi, cheltuielile urmind

sa fie puse in sarcina debitorului sau acestuia sa i se ceara despagubiri daca din lege.

In cazul neexecutarii de catre debitor a obligatiei de a preda un bun, creditorul are dreptul sa ceara
predarea silita a bunului

Cumparatorul este in drept sa ceara executarea in natura a obligatiilor contractuale, daca o astfel de
cerinta este indreptatita pentru parti si pentru protectia drepturilor cumparatorului
3.Rezolutiunea-desfiintarea contractelor cu executare instantanee in condintia in care una din parti nu executa
obligatiunile contractuale
Rezilierea-sanctiune juridical,ce intervine in cazul neexecutarii unui contract cu executare succesiva si consta in
incetarea efectelor contractului pe viitor
Revocarea-desfiintarea unui contrac in temeiul ambelor parti sau a unei dintre parti

55.Clasificarea contractelor

In functie de ramura de drept:


civile
comerciale
de munca
administrative
internationale

In functie de continutul contractelor:


unilateral una din parti isi asuma obligatia fata de cealata parte fara ca ultima sa isi asume obligatii
sinalagmatic partile se obliga reciproc

In functie de avantajul pe care il urmaresc partile:


a)cu titlu oneros in care fiecare parte urmareste scopul de a procura un avantaj comutativ
-aleatoriu
b) cu titlu gratuit prin care partile nu urmaresc obtinerea unui folos patrimonial
In functie de efectul produs:
generatoare de drepturi
translative de drepturi

de stingere a drepturilor
In dependenta de continutul patrimonial:
patrimoniale (continutul carora poate fi evaluat in bani)
nepatrimoniale
In functie de modul de formare:
consensuale
solemne
reale
In functie de modul de executare a contractelor:
cu executare instantanee (presupune o singura prestatie)
cu executare succesiva (presupune actiuni multiple)

56. Contractul de vinzare-cumparare comercial


Contractul de vinzare-cumparare reprezinta contractul cel mai des utilizat in faceri, are o larga raspindire si
prezinta interes aproape in toate domeniile.
Conditiile de valabilitate a contractului de vinzare-cumparare comerciala: consimtamintul, capacitatea,
obiectul, cauza, forma.
Capacitatea juridica civila este aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a fi subiect al raporturilor juridice
urmarind scopul de a deveni titular de drepturi si obligatii civile.
Consimtamintul presupune manifestarea exterioara de vointa a persoanei de a incheia un act juridic.
Cauza constituie actul juridic incheiat, cauza trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii, si anume: sa existe;
sa fie reala; sa fie licita.
Obiectul de vinzare-cumparare comerciala nu poate fi decit un bun mobil corporal sau incorporal.
Pretul partile trebuie sa cada de acord nu numai asupra bunului vindut, ci si asupra pretului, care este obiectul
prestatiei cumparatorului.
Obligatiile vinzatorului:
- predarea in termen a bunului impreuna cu documentele de insotire a acestuia;
- obligatia de expediere a bunului;
- obligatia de a transmite bunurile fara vicii
- obligatia de a transmite bunul, cu respectarea conditiilor cu privire la asortiment, garnitura sau ambalaj;
- de a pastra bunul pina cind cumparatorul il va prelua, adica sa nu-l vinda altcuiva
Obligatiile cumparatorului.
- obligatia de plata a pretului.
- preluarea bunului cumparat si verificarea calitatii acestuia.
- plata cheltuielilor de vinzare.
57. Contractul de mandat
Prin contractul de mandat o parte imputerniceste cealalta parte de a o reprezenta la incheierea de acte
juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obliga sa actioneze in numele si pe contul mandantului.
Mandantul poate desemna printr-un contract mai multi mandatari sau poate incheia contracte aparte cu fiecare
din mandatari.
Conditia de baza pentru valabilitatea executarii mandatului in aceasta formula juridica reprezinta acceptarea
actiunilor intreprinse in vederea executarii mandatului de catre toti mandatarii.
Contractul de reprezentare comerciala este prezumat a fi cu titlul oneros. In dreptul comercial international
intalnim conceptul de intermediere, adica activitatea depusa de o alta persoana decat titularul interesului, pe
seama titularului interesului si indiferent daca lucreaza in numele acestuia sau in nume propriu, implica in
majoritatea cazurilor reprezentarea de catre intermediar a persoanei pentru care actioneaza.
58.Notiunea si conditiile concurentei.

Concurenta este o libera competitie intre agentii economici care ofera pe o piata determinata produse sau
servicii ce tind se satisfaca nevoi asemanatoare sau identice ale consumatorilor, desfasurata in scopul de a
asigura existenta comertului.
Conditii pentru existenta concurentei
*liberalizarea comertului;
*existenta unui numar suficient de agenti economici privati;
*liberalizarea preturilor si tarifelor;
*asigurarea unui cadru legal.
Liberalizarea activitatii de intreprinzator fiecare intreprinzator este in drept sa-si aleaga domeniul de
activitate, avand deplina libertate de a produce sau de a vinde marfurile, de a presta serviciile cerute de piata.
Existenta unui numar suficient de intreprinzatori privati. Legiuitorul permite persoanelor fizice a se
inregistra ca intreprinzator individual si a participa la constituirea unor persoane juridice cu scop lucrativ ca sa
desfasoare activitati economice aducatoare de profit.
Liberalizarea preturilor si tarifelor intreprinzatorii sunt in drept sa stabileasca, in mod independent, preturile
si tarifele la productia fabricata sau la serviciile prestate in baza de contract cu partenerii.
Asigurarea unui cadru legal care sa previna si sa sanctioneze concurenta ilicita
59.Functiile concurentei.
Concurenta indeplineste urmatoarele functii:
-regulator al cererii si ofertei;
-de factor determinant la stabilirea pretului marfurilor si serviciilor;
-de mecanism al repartizarii profitului intre agentii economici implicati in productia si distributia marfurilor.
Regulator al cererii si ofertei intr-o economie de piata in care concurenta functioneaza efectiv se ajunge la un
echilibru intre cerere si oferta.
Factorul determinant in stabilirea pretului la marfuri. Concurenta impiedica impunerea preturilor de
monopol si obtinerea de suprabeneficii care, de asemenea, au caracter de monopol.
Mecanismul de repartizare a profitului intre intreprinzatorii implicati in productia si distributia
marfurilor. Concurenta il determina pe intreprinzator sa urmareasca piata, pentru a reactiona cu promtitudine la
cerintele ei.
Concurenta neloiala incalcare a obligatiei comerciantului de a folosi in activitatile comerciale sau industriale
numai procedee oneste, corecte .
60. Protectia consumatorilor in relatiile de afaceri
Protectia consumatorilor are in vedere un ansamblu de dispozitii privind initiativa publica sau privata,
destinat a asigura si a ameliora continuu respectarea intereselor consumatorilor.
Drepturile consumatorilor:
a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs care ar putea sa le aduca prejudicii;
b) de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor;
c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;
d) de a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor;
e) de a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii intereselor lor.
*Obligatii producatori
- sa puna pe piata numai produse sigure si, daca actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate
si/sau certificate;
- sa puna pe piatanumai produse care respecta conditiile prescrise sau declarate;
- sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata sau de laconsumatori produsele la care organele
abilitate sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor prescrise;
*Obligatii distribuitori
- sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure si respecta conditiile prescrise sau
declarate;
- sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase;
- sa anunte, imediat, autoritatile publice competente, precum si producatorul despre existenta pe piata a
oricarui produs de care au cunostinta ca este periculos;

- sa retraga de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat ca nu indeplinesc


caracteristicile prescrise saudeclarate;
- sa asigure conditiile tehnice stabilite de producator pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si
desfacerii produselor.
*Obligatii prestatorii de servicii:
- sa foloseasca, in cadrul serviciilor prestate, numai produse si proceduri sigure;
- sa presteze numai servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele
economice ale acestora;
- sa respecte conditiile prescrise sau declarate, precum si clauzele prevazute in contracte;
- sa asigure, la prestarea serviciilor, conditiile stabilite de producator, de actele normative in vigoare;
- sa raspunda pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.