Sunteți pe pagina 1din 7

Lista instituiilor de pregtire a conductorilor auto:

Institutia autorizata
S.R.L. Constautov
I.I. Liana-Serstchi
I.I Botnaru Vida
S.A. Agromasina
I.M. Prut-LTD S.R.L.
I.S. Nistru- Tavria
S.A. Auto-moto-velo-start
S.A. Autocomert-Service
I.I. Alianta- Voitic
S.R.L. Credo-Eros
S.R.L. Autointercom-Service
S.A. I. M. Daac-Hermes
I.I. Victor Jurca
S.R.L. S.C.V.
S.R.L. Levatal
S.R.L. Gandaghil
S.A. Muncesti-Service
S.A. Nistru Lada
I.I. Suster-Service
S.R.L. Bis-Elena
S.R.L. Transrute-Europa
S.R.L. Autospace
S.R.L. Autocor-Service
S.R.L. East-Auto-Lada
S.R.L. GAZex MD
I.I. Voitic-Cuplu
S.R.L. Molauto
S.R.L. Autorepar-Service
Filiala S.R.L. AutoselhozmasHolding
S.R.L. Revanox-Auto
S.R.L. Rumeon
I.I. Ivva Melesco
S.A. Antares Co
S.R.L. M.M.F.
S.R.L. Pasific-Compani
S.A. Auto-Prezent
I.I. Coman Mobil
S.R.L. Moldgazautoservice
S.A. Bicotra
S.A. Autoprogresiv-Service
S.R.L.Spazio Auto
S.R.L. Autostrada

Adresa juridica
Mun. Chiinu, str. Salcimilor, 28 of. 10
Mun. Chiinu, str. Suceava, 152, ap. 32
Mun. Chiinu, str. Testemiteanu 29/2
Mun. Chiinu, str. Uzinelor, 21
Mun. Chiinu, str. Uzinelor, 21
Mun. Chiinu, str. Varnita, 14
Mun. Chiinu, str. Caucazului, 115 a
Mun. Chiinu, str. Calea Orheiului, 125/1
Mun. Chiinu, or. Durlesti, str. Hotin, 21
Mun. Chiinu, str. Banulescu Bodoni, 11 ap. 2
Mun. Chiinu, str. Socoleni, 3
Mun. Chiinu, bd. Stefan cel Mare 202
Mun. Chiinu, str. Valea Crucii, 22 ap. 36
Mun. Chiinu, str. 31 August 1989, 137
Mun. Chiinu, str. N. Milescu- Spataru, 5 ap. 7
Mun. Chiinu, str. Titulescu ?, ap. 80
Mun. Chiinu, sos. Muncesti 271 A
Mun. Chiinu, str. Calea Orheiului, 112
Mun. Chiinu, bd. Mircea cel Batrin, 7/2, ap.
95
Mun. Chiinu bul. Negruta, 2
Mun. Chiinu, bd. Dacia, 40/3, ap. 74
Mun. Chiinu, str. Bucuriei 18
Mun. Chiinu, com. Vatra, Zona Industriala,
str. Pruncul, 2
Mun. Chiinu, str. Cucorilor, 43
Mun. Chiinu, str. Muncesti, 271 A
Mun. Chiinu, or. Durlesti, str. Rediul Mic, 19
Mun. Chiinu, str. Muncesti, 271a
Mun. Chiinu str. Decebal, 99
Mun. Chiinu, str. Albisoara, 84/6
Mun. Chiinu, bd. Moscova, 3/2 ap. 64
Mun. Chiinu, str. Varnita, 22
Mun. Chiinu, str. Cimbrului, 19
Mun. Chiinu bd. Moscovei, 9/1
Mun. Chiinu, str. Albisoara, 2/1
Mun. Chiinu str. Calarasi, 55
Mun. Chiinu str. Uzinelor 21, of. 3
Mun. Chiinu str. Matei Basarab, 9/2 ap. 4
Mun. Chiinu str. Alexei Mateevici, 38/1
Mun. Chiinu str. Columna, 170
Mun. Chiinu str. Burebista, 3
Mun. Chiinu str, Bucuresti, 60 ap. 22
Mun. Chiinu str. Bucuresti, 103, ap. 11

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

S.R.L. Natival-Vit
S.A. Vandi
I.I. Chetreanu L.
I.I. Catlabuga-N.L.N.
I.I. Catlabuga-Consauto
S.R.L. Xenauto
S.R.L. Primas
I.I. Elena-M-Muduc
S.R.L. Vetuga-Zemif
S.R.L. Nove-Grup
S.R.L. Autoparc- Trans
S.R.L. Damir-M
S.R.L. Continent
S.R.L. Agropiese-TGR
I.I. Dimitrov Fiodor
I.I. Melnic Elena
Elita-5-Auto SRL
Real-Farm S.R.L.
Unic-Service S.R.L.
Uz-Auto Trding S.R.L.
Masarax-Com S.R.L.
Auto-Sucses S.R.L.
Autocomserv S.R.L.
Revelatie S.R.L.
Autodanar S.R.L.
S.A. Camelia
S.R.L. Dolis-Impex
S.A. Autoforta
S.R.L. Hum-Mer
S.R.L. Autolans
I.I. Sindrinschi Valeriu
S.R.L. Transatlantic
SRL Craisler Motors
S.A. Ratibor
S. A. DAAC-Victoria
S.R.L. Volocor Auto Z.
S. A. Rosinvest
SRL Speranta PF-COM
SRL Clasic SV
S.R.L. Vesi-Plus
S.R.L. Belauto
S.R.L. DAAC-Auto
S.A. I.M. si Compania Consulting
Grup
S.A. M. Hidrmasexim
I.M. Moldavian Auto Center SRL
SRL Agropiese-TGR

Mun. Chiinu str. M. Costin 16, ap.36


Mun. Chiinu str. Studentimii 3/2, ap. 22
Mun. Chiinu bd. Mircea cel Batrin 18/2,
ap.65
Mun. Chiinu str. Ismail, 65, ap. 6
Mun. Chiinu str. Suceava 152, ap. 32
Mun. Chiinu, com. Colonita
Mun. Chiinu str. Padurii, 6/1
Mun. Chiinu bul. Moscovei, 20/3, ap.88
Mun. Chiinu str. Alba-Iulia, 200/3, ap. 44
Mun. Chiinu str. D. Riscanu, 1 ap. 30
Mun. Chiinu str. N.M. Spatarul 23 ap. 8
Mun. Chiinu str. Lomonosov, 47/4
Mun. Chiinu str. Arborilor, 17/1
Mun. Chiinu, str. M. Sadoveanu 22, ap.181
Mun. Chiinu, str. V. Korolencko 57 ap. 5
Mun. Chiinu, str. M. Sadoveanu, 4/1 ap. 85
Mun. Chiinu, str. Soimari 8
Mun. Chiinu, str. Testemitanu,29
Mun. Chiinu, sat. Gratietti, str. Prieteniei 27
Mun. Chiinu, str. Alba Iulia 75
Mun. Chiinu, str. Calea Orheiului 65, ap. 88
Mun. Chiinu, str. Florolor 12/2 ap. 48
Mun. Chiinu, str. Frumoasa 67
Mun. Chiinu, bd. DACIA, 30/1
Mun. Chiinu, str. Mircea cel Batrin 14/1 of.
27
Mun. Chiinu, bd. Moscova 11/1
Mun. Chiinu, str. Muncesti 167/a
Mun. Chiinu, str. Bucuriei 18
Mun. Chiinu, str. Independentei, 54 of. 34
Mun. Chiinu, str. Petricani 21/2
Mun. Chiinu, str. Alecu Russo 64/4 ap. 94
Mun. Chiinu, str. Calea Esilor, 8
Mun. Chiinu, bd. Dacia 58
Mun. Chiinu, bd. Dacia, 30/1
Mun. Chiinu, str. M. Dosoftei, 100
Mun. Chiinu bd. Dacia, 38/8 ap. 6
Mun. Chiinu, str. Valea Crucii 4
Mun. Chiinu, str. 31 August 32
Mun. Chiinu, str. Muncesti 271
Mun. Chiinu, str. Mesterul Manole, 9
Mun. Chiinu, bd. Decebal, 99
Mun. Chiinu, str. Calea Iesilor 10
Mun. Chiinu, bd. Moscova 20
Mun. Chiinu, str. M. Dragan, 2/1
Mun. Chiinu, bd. Moscova, 2
Mun. Chiinu, str. M.Sadoveanu 22, ap.181

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

I.I. Scripnic Artur


SRL OCDIS
S.R.L. Service de la Ian
SRL AutoUAZCentru
SRL DAAC-Dacia
S.R.L. Celestron & Co
S.R.L. Autocri-GAZ
S.R.L. Apetrii-Trans
S.R.L. Transzet-Com
S.R.L. Felaur-Co
I.I. Malai Ela
I.I. Cresciuc N.I.
S.A. Volan
S.R.L. Lada-Servis
I. I. Viraj-Pascari
S.A. Briservice
S.R.L. Tadic
I.I. Taran-Nord
I.I. Dociu
S.A. Service Auto Prim
I.I. Maiorski S.A.
S.A. Stoc
S.R.L. Service-Auto
I.I. I. Timco
S.R.L. KandCo-Impex
S.R.L. Elan-Gaz
I.I. Crasnencov Alexandru
I.I Malanciuc Ionica
I.I. Cudreasova Alevtina
S.R.L. Autovis-Plus
I.I. Prisacari Vitalie
I.I. Viorica-Birsanu
S.R.L. Landau-Auto
S.R.L. Antidout
S.R.L.Carlita
I.I. Petrachi Irina
I.I. Ungurean Valentina
S.A. Energo-Media Grup
I. automotoservice si comert GlodeniService
I.I. Furtuna
S.R.L. Altovalser
I.I. Maslovschi Bronislav
S.R.L. Nordmetal
S.A. Autoservis
I.I. A.Sufrai
I.I. Silvia,
I.I. Lucia

Mun. Chiinu, str. Independentei, 54/1 ap. 24


Mun. Chiinu, str. Petricani, 19
Mun. Chiinu, str. Decembristilor, 1a
Mun. Chiinu, str. Padurii, 13
Mun. Chiinu, str. Petricani, 17
Mun. Chiinu, bd. Dacia 60/5 ap. 226
Mun. Chiinu, str. Aeroport 8 ap. 3
Mun. Chiinu, str. Muncesti 326, ap. 5
Mun. Chiinu, str. Porumbrele 22
Mun. Chiinu, com. Stauceni, str. Studentilor 4
ap. 3
Mun. Chiinu, str. Vasile Alexandri 117, ap. 6
Mun. Edinet, str. Piscarilor 18
Mun. Edinet, str. Independentei 228
or. Ocnita, str. M. Eminescu 85
or. Briceni, str. Independentii, 22 ap. 11
or. Briceni, str. Frunze, 24a
or. Briceni, str. Macarenco, 6
or. Donduseni, str. I. Creanga, 8
Mun. Bli, str. Stefan cel Mare 3/28
Mun. Bli, str. Heciului 2
Mun. Bli, str. N. Iorga 14/39
Mun. Bli, str. Bucovinei, 126
Mun. Bli, str. Sportivnaia, 46
Mun. Bli, str.Eminescu, 6 ap. 44
Mun. Bli, str. Alexandru cel Bun, 44 ap.30
Mun. Bli, str. Bulgara 59/7
Mun. Bli, str. Alexandru cel Bun, 44 ap. 30
Mun. Bli, str. Conev, 12 ap.45
Mun. Bli, str. G. Cosbuc 1 ap. 48
Mun. Bli, str. Gheciului 2a
Mun. Bli str. Suceava, 15/a, ap. 8
or. Singerei, str. Independentei 89/19
Mun. Bli, str. Bucovenei, 126
Mun. Bli, str. N. Iorga 6
Mun. Bli, str. Sofiei, 27
Mun. Bli, str. Conev, 34 ap. 44
Mun. Bli, str. Sf. Nicolai 23,ap. 3
Mun. Bli, str. Stefan cel Mare 152
or. Glodeni, str. V. Coseric 14
or. Glodeni, str. C. Stere, 46
or. Glodeni, str. M. Eminescu, 21
Singerei, sat. Grigorauca
or. Soroca, str. Ion Creanga, 5
or. Soroca, str. Cosautilor, 7
or. Drochia, bul. Independentei 47/b, ap. 13
or. Drochia, Sos. Sorocii 18/39
or. Drochia, str. G. Enescu, 13

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

I.I. V.C. Djurinschi


Magazinul universal ASECOOP
I.I. Svetlana Chitan
I.I. Ion Volcovschi
I.I. Foreman Nironca
S.R.L. Extensagro
S.R.L. Argo-S
I.I. Natalia Vengher
S.R.L. Extensagro
I. Municip. Automotoservice si
comert
Cooperativa Planeta
I.I. Radu Cretu
S.R.L. Auto Demoda
I.I. Ion Ciurin
S.R.L. Rinsuc
I.I. Andries
SRL Biroul de expertize
independenta
S.R.L. Insaid
S.R.L. Orhei-Lada-Servis
S.A. Orhagroservice
I.I. Alexandru Tcalenco
I.I. Jiguli-Rusu
I.I. V. Caziuc
I.I. Violeta Botnari
I.I. Mihail Botnari
S.R.L. Maria Cos
I.I. Peiu Tatiana
S.A. Integral-Auto
SRL Trans-Butu-Auto
I.I. Stomatov Constantin
SRL Capital
I.I. Arsenii-Vasar
S.R.L. Delistef
Cooperativa Raionala de
ConsumHINCOOP
CDT-AgroS.R.L.
S.R.L. Stamasald
S.A. ATC-Agrotehcomert
I. I. Cotelea-555-Co
S.R.L. Sarata Noua-Lada-Service
I.I. Panaiotov Dumitru
I.I. Cositorul Lungu
S.A. Autoservice si comert
I.I. Vivat
SRL Tehmacom-Prim
I.I. Slav Nicolai
I.M. Tarbelcomers S.R.L.

or. Floresti, str. Donici 4


or. Floresti, str. V. Lupu 68
or. Soroca, com. Sanatauca
or. Floresti, str. Miron Costin 18/5
or. Causeni, str. Sos. Tighinei, 5
or. Causeni, str. M. Eminescu,31
Mun. Causeni, str. Cogilnicianu, 2a
or. Causeni, str. Stefan cel Mare 71 ap. 31
or. Causeni, str. M. Eminescu 31
Mun. Bender, str. Ermacov, 8
or. Stefan-Voda, str. M. Eminescu, 4
Stefan Voda, sat. Ermoclia, str. Tineretului
or. Stefan Voda, str. 31 August 14 ap .33
Nisporeni, sat. Varzaresti
or. Calarasi, str. Testemiteanu, 7
or. Calarasi, str. T. Ciorba 72
Mun. Orhei, str. B. Glavan 10
Mun. Orhei, str. Tricolorului, 2
or. Orhei, sat. Piatra
orhei sat. Pelivan
or. Rezina, str. August nr.20
or. Rezina, str. Matrosov 4
or. Telenesti, str. Renasterii 77/19
or. Telenesti, str. Dosoftei 13
or. Telenesti, str. D. Cantemir, 81 of. 1
or. Telenesti, str. Dragus Voda 7
Cahul, sat. Ursoaia
or. Cahul, str. Dunarii,2
or. Cahul, str Cetatea Alba 2a
or. Cantemir, str. Basarabia 5/1 ap. 47
or. Hincesti, str. Gagarin 84
Hincesti, sat. Carpineni, str. Moldovita, 31
or. Hincesti, str. Chiinului 72
Hincesti, str. M. Hincu 158
Hincesti, sat. Bozieni
or. Hincesti, str. Chiinului, 10 a
or. Hincesti, str. Milescu-Spataru 33
or. Hincesti, str. I. Creanga 89
Leova, sat. Sarata Noua
Leova, s. Sarata Noua
Leova, sat. Sarata Noua
or. Cimislia, str. N. Iorga, 1
or. Cimislia, str. Mateevici, 24
or. Cimislia, str. N. Iorga, 1 a
or. Basarabeasca, str. Sindicatelor, 2
Mun. Taraclia, str. Uzinelor 3

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

S.R.L. Gasvat
I.I. Cernov-Ghelir
S.R.L. Vifor-S
Magazin CoopComert Urecom
I.I. Caraman-Masuc
I.I. A. Cornienco
S.R.L. Telemautoservice
I.I. Panciuc Mariana
I.I. Platon Mariana
S.R.L. Victad- Moto,
S.R.L. Avton -Service,
S.R.L. Natadim- Auto ,
S.R.L. Daac-Auto,
SRLPasajelita,
I.I. Ludmila Jurca,
SRL Primaautosprt,
SRL Grinvitas Auto,
SRL Erex Grup
SRL Nemidius,
I.I. Deliu Natalia,
SRL Motorauto- Lux
I.I. Sercom-Tcacenco,
SRL Rofranj & CO,
SRL Autoframe-FM,
I.I. Valcov- Tehnica Agricola,
SRL Dezmauto,
I.I. Avcinicov Vitalie,
SRL SLS-Show,
Voscalevschi-Cucu Natalia,
SRL Melitado Grup,
I. I. Stratulat Lucia,
SRL Macostil-Prim,
SRL Cosmostar,
I.I. Moldovean Ina,
SRL Intercomert-Plus,
SRL Velomir Nord,
SRL Proexpert Sud,
SRL Victoslav,
I. I. Eugen Sirbu
SRL Jian Xing,
SRL Olmosdon Plus,
SRL Ronata,
SRL Autoimperial,
SRL Epidavr,
SRL Alvim-Auto,
I.I. Ignatova Olga
I.I. Cojocari-CLP
SRL Stan-Sistem
SRL F.V.I. Traian-Invest,

Mun. Taraclia str. Solohov, 30


Mun. Comrat, str. Cotovschi, 190
or. Straseni, str. Veronica Micle 38, ap. 24
or. Straseni ,str. Stefan cel Mare 115
or. Straseni, str. A. Pumnu 9
or. Anenii Noi, str. Concilierii nationale 100
Anenii Noi, sat. Varnita, str. Borisovscaia, 2
or.Ialoveni, str. V. Zarzare,1
Mun. Chiinu, str. Ginta Latina 23, ap.108
Mun. Chiinu, str. Botanica Veche 10, ap. 59
Mun. Chiinu, str. Calea Iesilor 14
or. Briceni, str. Turghenev 10, ap.25
Mun. Chiinu, str. Calea Iesilor 10
or.Cahul, str. 31 August 11
Mun. Chiinu, str. Valea Crucii 22, ap.36
Mun. Chiinu, str. Studentilor 11/3, ap. 56
Mun. Chiinu, str. Lomonosov 8, ap.20
or. Criuleni, str. 19 septembrie 13
Mun. Chiinu, str. I. Creanga 61A
or. Stefan Voda, str. 31 August 14, ap.33
Anenii-Noi, s.Varnita, str. Borisovskaia 2 A
or. Cahul, str.Caragiale 51
Mun. Chiinu, str. Dominte Timonu 9
Mun. Chiinu, str. Socoleni 18
or. Comrat, str. Komsomolskaia 27
Mun. Chiinu str. Alba Iulia 202/1, ap. 133
Ocnita, s. Girbova
Mun. Chiinu, bd. Decebal 99/6, ap. 208
Mun. Chiinu, str. Rares Petru 39/1, ap.63
Mun. Chiinu, str. Ginta Latina 19/1, ap. 61
Mun. Bli, str. Cehov 86, ap.49
or. Ceadir Lunga, Proletarskaia 50
Mun. Chiinu, str. Ghioceilor 1
Mun. Causeni, str. Viteazu 13
Mun. Falesti, str. Alexandru cel Bun 96
Mun. Bli, str, Gh. Cojbuc 17, ap.12
or. Cahul, str. Fintinilor 14/2
Mun. Chiinu, s. Truseni, str. D. Cantemir 20
or. Nisporeni, str. Vasile Lupu 9
Mun. Chiinu, str. Spataru Milescu 19, ap. 21
Mun. Chiinu, str. Muncesti 178
Mun. Chiinu, str. Varnita 22
Mun. Chiinu, str. Taschent 1
Mun. Chiinu, b-d Dacia 44, ap.3
Mun. Chiinu, Singera, str. Andries 5
Mun. Chiinu, sos. Balcani 4/3, ap.24
Mun. Chiinu, b-d. Iur. Gagarin 5, ap.53
Mun. Chiinu, or. Singera, str. A.Mateevici
Mun. Chiinu, str. Milesti,16

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

SRL Serjant-AO,
SRL Pickup Univers,
C.P. Volan-Parching
SRL Ataman-Viga
SRL Adero-Impex
SRL Coples
SRL Azmotor Com,
Aliona Rusu,
SRL Web-Teh,
SRL Inrecons
SRL Expauto Grup,
SRL Ivici-Trans-Test-Auto
I.I. Busuioc,
SRL Conacu Boieresc,
SRL Autobin-V
SRL Nord Import Auto,
SRL Nalgis Motor,
S.A. Inter Auto Trans,
S.A. Total Leasing,
SRL Autoaura
I.I. Moldovean Sergiu
SRL Premium-Auto
SRL Ovesan
I.I. Nastas Iulia,
SRL Alfa Auto
SRL Sandremar
SRL Stan-Sistem
SRL Grand Premium
SRL Dinvaldor
SRL Auto-Mibonord
SRL Namain DEG
SRL Sumaral-Rasing
SRL Luciada Consulting
SRL Sargu Trans
SRL Nifestcom
SRL Alfafin Grup
SRL Corna
SRL Transoptima Comert
SRL Varnitex Prim
SRL Lundas Trans
SRL Penat Velo
SRL Inter Bussines Consulting
I.I. Umanite Vasilenco
SRL Infoton-Com
SRL JC Auto
I.I. Matei Mihail
SRL Sedona-Sport

Mun. Chiinu, bd. Dacia 58


Mun. Chiinu, s Stauceni, str. Mugurel 10
Mun. Anenii Noi s. Floreni, str. Chiinului 11,
ap.47
Mun. Bli, str. 31august 59, ap.19
Mun. Chiinu, str. Maria Dragan 38, ap.12
Mun. Chiinu, str. Petricani 32
Mun. Chiinu, str. L. Deleanu 3/1, ap.99
or. Causeni, s. Ursoaia
Mun. Chiinu, str. Gh. Madan 87/5, ap.79
Mun. Chiinu, c. Codru, str. Gohberg 2, ap.4
Mun. Chiinu, str. Ion Aldea- Teodorovici
11/1, ap.38
or. Vulcanesti, str. Liuxemburg Roza, 7
Basarabeasca, s. Sadaclia, str. Fintinilor 1
Mun. Bli, str. Lvov 49/A
Mun. Chiinu, str. Rares Petru 39/1, ap.63
Mun. Chiinu, str. Padurii 13
Mun. Chiinu, str. Albisoara 76/6, ap.48
Mun. Chiinu, str. Pdurii 4.
Mun. Chiinu, bd. Moscova 3/2, ap.51
Mun. Bli, str. Moscova 10
Mun. Caueni, Viteazul Mihai 13
Mun. Chiinu, str. Vieru Igor 5/1, ap.2
Mun. Chiinu, str. Alba-Iulia 200/3, ap.44
or. Soroca, str. Luceafarul 22, ap.5
Mun. Chiinu, str.Albioara, 21/3
Mun. Chiinu, Calea Iesilor, 59/1 - 34
Mun. Chiinu, Sngera, str. Mateevici, 31
Mun. Chiinu, sos. Hinceti
Mun. Chiinu, Gratiesti, str. I.Creang 36
or. Edinet str. A cel Bun, 63-39
Mun. Chiinu, Hulboaca str. C. Negruzzi, 40
Mun. Chiinu, bd. Moskova, 18
Mun. Chiinu str. Kogalniceanu, 61
Mun. Chiinu str. Alexandrescu, 6/33
Mun. Chiinu str. Decebal, 99/3 of. 1207
Mun. Chiinu str. Zelinschi, 12/161
or. Dubasari str. Leningrad, 7
Mun. Chiinu, str. Dimo, 13/1 - 34
Anenii Noi, s. Varnia,
Mun. Chiinu, str. Petricani, 5
Mun. Chiinu str. Tofan Gheorghe, 4 of.30
or. C-Lunga str Svobodi, 12
Mun. Chiinu str. Cuza Voda, 40/70
Mun. Chiinu, str. Tighina, 12.
Mun. Chiinu str. Padurii, 6/1
or Basarabeasca, str. Scolii 40
Mun. Chiinu, bd. Dacia, 40/1, ap.9.

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

Actualizat: 07.10.2015
Verificarea unei instituii de pregtire a conductorilor auto, la compartimentul legalitii
activitii liceniate pentru desfurarea procesului educaional o putei face
accesnd www.licentiere.gov.md

*Tabel preluat de la Centrul Resurselor Informaionale REGISTRU,


www.registru.md

Interese conexe