Sunteți pe pagina 1din 2

Excepia puterii de lucru judecat.

Condiii i efecte
Cuprinspematerii:Dreptprocesualcivil.Judecata
Indexalfabetic:aciunenanulare
-excepiaputeriidelucrujudecat

Codulcivildin1864,art.948pct.1,pct.4
Cauza diferit a unor cereri de chemare n judecat, chiar dac finalitatea lor anularea actului este aceeai, nu
justific reinerea autoritii de lucru judecat, ntruct cauza cererii de chemare n judecat nu trebuie redus numai la
fundamentul raportului juridic dedus judecii, ci i la temeiurile de drept ale cererii, neputnd exista putere de lucru
judecat n cazul n care prima hotrre a soluionat acelai litigiu pe un alt temei juridic.
SeciaaII-acivil,Decizianr.3125din16octombrie2014

Princerereaintroductivdeinstan,apelanta-reclamantSCS.T.SAasolicitatanulareaactelorjuridiceminutde
la data de 26.06.1991, protocol de la data de 27.06.1991, protocol de la data de 27.06.1991, invocnd lipsa
capacitiisocietiisemnatareaactelorI.Timi.
Prin Sentina civil nr. 579/PI/10.06.2013, Tribunalul Timi a admis excepia puterii de lucru judecat n ce privete
cerereaformulatdereclamantaSCS.T.SA.
S-a reinut, n esen, c, fa de sentinele invocate (prin ntmpinare, prta Agenia Naional de mbuntiri
Funciare a ridicat excepia autoritii de lucru judecat fa de hotrrea pronunat n dosarul nr. xx01/30/2008),
prezentaaciunenuareautoritatedelucrujudecat,nssebucurdeefectulpozitivalautoritiidelucrujudecat;c,
att timp ct cauza de nulitate absolut putea fi invocat i cunoscut de reclamant la data judecrii n dosarul nr.
xx01/30/2008,respectivxx56/30/2009,iarnacestedosares-areinutcSCELIFTimiadobnditdreptuldefolosin
peperioadnedeterminat,unaldoileaprocesnupoateajungelaoconcluziecontrar.
mpotriva sentinei a declarat apel reclamanta SC S.T. SA, solicitnd admiterea apelului, anularea sentinei apelate i
trimitereacauzeisprerejudecareTribunaluluiTimi.
Analizndapelulformulat,Curteaareinutcacestaestefondatpentruconsiderentelecevorfiredatencontinuaren
rezumat:
n spe, reinnd excepia puterii de lucru judecat, prima instan a finalizat litigiul, fr a analiza n niciun fel
argumentele reclamantei, crora le-ar fi opus o dezlegare anterioar defavorabil reclamantei (i care ar fi condus la
respingereapefondaaciunii,reinndu-senconsiderenteefectulpozitivallucruluijudecat).Trebuie,deci,admisc,n
realitate, ceea ce a reinut prima instan nu este doar efectul pozitiv al lucrului judecat, ci chiar autoritatea de lucru
judecat;doarefectul negativallucruluijudecatcarenseamncestempiedicatonoujudecatpefond-poate
ntemeiasoluiareinutprindispozitivulsentineiapelate,derespingereacereriiprinadmitereaexcepiei.
S-aconstatatctriplaidentitatedepri,obiecticauznuseregsetenspe,nicinraportdelitigiulindicatde
prta Agenia Naional de mbuntiri Funciare dosarul nr. xx01/30/2008 i nici n raport de litigiul indicat
suplimentardeprimainstandosarulnr.xx56/30/2009,dealtfelnacestaldoilealitigiunereinndu-sevreoautoritate
delucrujudecatraportatlahotrrilepronunatendosarulnr.xx01/30/2008.
ntemeindu-sepelipsacapacitiijuridicecaicondiiedevalabilitateauneiconvenii,reclamantaasupusdiscuiei,
pentruprimadat,aceastcauzdenulitate;chiardacprileiobiectullitigiuluiarfiidentice,cauzadiferitaaciunii
impuneanalizapefondaargumentelorpriicereclam.
nvestirea anterioar a instanei (dosarul nr. xx01/30/2008), conform cererii de chemare n judecat, s-a referit la
imposibilitatea convenirii, de ctre dou persoane ce funcioneaz dup regulile comerului privat, a unei locaiuni pe
perioad nedeterminat i fr plata unei chirii; aceast cerere a fost respins (n apel), reinndu-se c prile au
ncheiat o convenie valabil, cauza conveniei este licit i moral i a fost ocrotit interesul general prin asigurarea
spaiului necesar desfurrii activitii prtei Administraia Naional a mbuntirilor Funciare (Decizia nr.

1/2

Detalii jurispruden

233/18.11.2008pronunatdeCurteadeApelTimioara,meninutprinrespingerearecursului).
Prinurmare,dezlegareajurisdicionals-arezumatlavalabilitateaconvenieiprinprismacauzeiconveniei(art.948pct.
4C.civ.),neexistndnicioanalizainstanelorprinprisma capacitii de a contracta(art.948pct.1C.civ.).Caatare,
chiardacobiectullitigiuluiarfiacelaicontestareavalabilitiiaceleiaiconvenii,cauzaaciuniiestediferit,nefiind
ntrunitecondiiilepentruasereineoautoritatedelucrujudecat.
n ce privete critica viznd dispozitivul incorect al sentinei apelate, se observ c acesta cuprinde ntr-adevr doar
soluiapronunatasuprauneiexcepii,fraseprecizaconsecineleadmiteriiexcepiei(anulareacererii,respingerea
cereriietc.),nsaceastomisiuneaprimeiinstanenuestedenaturaatragenulitateasentineipeacestconsiderent,
ntruct completarea conform normelor de procedur civil nu impune o analiz jurisdicional, redactarea corect a
dispozitivuluiputndfiobinutdensiapelanta,nproceduraprevzutdeart.281C.proc.civ.
n consecin, Curtea de apel Timioara, Secia a II-a civil, prin decizia civil nr. 186/A/4.11.2013 a admis apelul
reclamantei,aanulathotrreaapelatcutrimitereacauzeisprerejudecareaceleiaiinstane.
mpotrivaacesteidecizii,ntermenlegal,aformulatrecursprtaSocietateaNaionaldembuntiriFunciareSAcare
asolicitatadmiterearecursului,modificareadecizieirecurateirespingereaapeluluiformulatdeSCS.T.SA,artndc
hotrreaesterezultatuluneiaplicrigreitealegii.
Astfel, litigiul anterior purtat ntre pri a avut acelai obiect cu al prezentei cauze, respectiv nulitate act juridic, iar
jurisprudena a decis n mod constant c, pentru a exista autoritate de lucru judecat, nu este necesar ca obiectul
ambeloraciunisfieformulatnacelaimod,ciestesuficientcascopulfinalurmritdepartesfieacelai.
Practica instanei supreme este n sensul c principiul puterii de lucru judecat impune ca drepturile recunoscute unei
prisauconstatrilefcuteprintr-ohotrredefinitivsnufiecontraziseprintr-oalthotrreposterioar,datntr-un
altproces.
Maimultdectatt,CEDO,ncauzaZazanisi alii contra Greciei,astatuatcobligaiadeaexecutaohotrrenuse
limiteazladispozitivulacesteia,iarautoritilenupotrepunendiscuieproblemasoluionatprinhotrreadefinitiv.
Analiznd decizia recurat avnd n vedere criticile de nelegalitate formulate de recurent, care se subsumeaz
motivului de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., instana suprem a constatat c recursul este nefondat.
nmodcorects-areinutdectreinstanadeapelcdezlegareajurisdicionals-arezumatlavalabilitateaconveniei
prinprismacauzeiconveniei(art.948pct.4C.civ.),neexistndnicioanalizainstanelorprinprisma capacitii de a
contracta(art.948pct.1C.civ.),
nacordcuopiniainstaneideapel,instanasupremaconstatatcocauzdiferitacererilordechemarenjudecat,
chiardacfinalitatealoranulareaactuluiesteaceeai,nujustificreinereaautoritiidelucrujudecat.
Aacums-areinutnjurispruden,princauztrebuieavutnvederetemeiuljuridicaldreptuluivalorificatprincerere,
care nu se confund nici cu cauza aciunii, dar nici cu dreptul subiectiv i nici cu mijloacele de dovad ale temeiului
juridic.Dealtfel,cauzacereriidechemarenjudecatnutrebuieredusnumailafundamentulraportuluijuridicdedus
judecii,ciilatemeiurilededreptalecererii,neputndexistaputeredelucrujudecatncazulncareprimahotrrea
soluionatacelailitigiupeunalttemeijuridic.
ntruct capacitatea deacontracta nuafost supus analizei instanelor care ausoluionat litigiile ceaufcut obiectul
dosarelornr.xx56/30/2009ixx01/30/2008,rezultcnusepoatereineautoritateadelucrujudecat.
S-arespinscanefondatrecursuldeclaratdeprtaSocietateaNaionaldeImbuntiriFunciareSAprinadministrator
judiciar A.I. S.P.R.L. mpotriva deciziei civile nr. 186/A din 4 noiembrie 2013 a Curii de Apel Timioara, Secia a II-a
civil.

2/2

Detalii jurispruden