Sunteți pe pagina 1din 1

3.

7 Programul de proiectare
3.7.1 Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, inclusiv planele i alte documente
justificative care formeaz Documentele Antreprenorului pentru fiecare pachet de proiectare,
menionat n Tabelul 1 -"Programul de proiectare". Antreprenorul poate propune un program de
proiectare pe sectiuni, definite cu aprobarea Beneficiarului, cu pachete i durate de proiectare
revizuite sau alternative, fara a depasi termenul de proiectare de 5 luni. Adoptarea unei propuneri va fi
facuta prin aprobarea Inginerului si Beneficiarului.
3.7.2 Transmiterea fiecrui pachet de proiectare se va face n urmtoarele etape:
i. "Proiectul tehnic": prima etap va include plane, studii i documentele conexe elaborate la nivelul
de detaliere necesar pentru verificarea din partea Inginerului i a obinerii aprobrii acestuia, proiectul
tehnic va fi verificat de verificatorii atestati. In cazul schimbarii solutiei de proiectare, proiectul tehnic
se va supune avizarii C.T.E.-C.N.A.D.N.R.
ii. "Proiectul de autorizaie de construcie": cea de-a doua etap va include plane i documente de
proiectare conexe elaborate i care urmeaz s fie prezentate autoritilor pentru a obine "Autorizaia
de construire" ;
iii. Cea de-a treia etap reprezint transmiterea desenelor de lucru detaliate (echivalentul din practica
romneasc fiind "Detaliile de Execuie"), precum i a documentelor conexe necesare pentru
executarea Lucrrii:
Pachet de Denumire
proiectare

Termene

Finalizare Declaratie de proiectare 28 zile de la Data de Incepere a


inclusiv studiile de teren (topo, geo, Lucrarilor
hidro, etc)

Finalizare Proiect Tehnic

70 zile de la Data de Incepere a


Lucrarilor
Detalii de executie, inclusiv proiect de 90 zile de la data de Incepere a
relocare/protejare utilitati.
Lucrarilor
Documentatie tehnica pentru Autorizatia
de Construire si documentatia de
expropriere conform Legii 255/2010

3.7.3. Antreprenorul, Inginerul si Beneficiarul pot stabili de comun acord mai multe sectiuni de
proiectare astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de executie aferente primei sectiuni dupa 90 de
zile de la Data de Incepere a Lucrarilor . Totodata, celelalte sectiuni vor fi stabilite astfel incat
intreaga activitate de proiectare sa fie finalizata in termen de 5 luni de la data de incepere.