Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL COVASNA


Comunicat de presa nr. 11 din data de 29.03.2010.
Prefectul judeţului Covasna, dl. György Ervin, a susţinut o conferinţă de presă
în care a abordat, printre altele, următoarele teme.
1. A apărut Legea nr. 56 din 19 martie 2010, privind accesibilizarea fondului
forestier.
Aceasta se realizează prin: lucrări de construire de drumuri şi lucrări de intervenţii de
natura investiţiilor la drumurile existente, în scopul menţinerii integrităţii şi
funcţionalităţii acestora, inclusiv repuneri provizorii în funcţiune.
Pe baza analizei modului în care actuala reţea de drumuri şi căi ferate forestiere
asigură accesibilizarea pădurilor, atât pentru executarea lucrărilor silviculturale, cât şi
pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi pentru exploatarea pădurilor în condiţii
ecologice şi de rentabilitate, se stabilesc anual, priorităţile de realizare a drumurilor, pe
unităţi fizice şi costuri estimative, în cadrul programului anual de accesibilizare a
fondului forestier proprietate publică a statului.
Drumurile care se realizează în condiţiile Legii nr.56/2010, sunt după caz, proprietate
publică a statului, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau proprietate
privată.
Într-adevăr sunt multe probleme cu retrocedarea drumurilor forsestiere, dar judeţul
Covasna stă mai bine la acest capitol, în comparaţie cu multe alte judeţe – a remarcat
prefectul. Astfel, din lungimea totală de 1 200 km de drum forestier, 500 de kilometri au
fost deja retrocedate autorităţilor locale, respectiv composesoratelor şi persoanelor fizice
– a spus György Ervin.
2. In luna octombrie 2011 se va efectua pe întreg teritoriul ţării recensământul
populaţiei şi al locuinţelor din România.
Recensământul se realizează în vederea cunoaşterii cât mai exacte:
- a numărului şi distribuţiei teritoriale a populaţiei,
- a structurilor sale demografice, social-culturale şi economice, precum şi
- a fondului locativ şi a condiţiilor de locuit ale populaţiei;
Acesta va fi precedat de recensământul agricol ce se va desfăşura cel mai probabil în
prima parte a anului 2011.
3. În ceea ce priveşte tăbliţele, însemnele, drapelele.
Am trimis o circulară la toate primăriile din judeţ, prin care se recapitulează toate prevederile
legale privind arborarea drapelului şi tăbliţele cu denumirile instituţilor, precum şi cele
informative, şi am cerut primarilor să intre în legalitate – a spus prefectul György Ervin.

Erdély András
purtător de cuvânt
Instituţia Prefectului Covasna
GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL COVASNA

Sajtóközlemény 2010/11

György Ervin, Kovászna megye kormánymegbízottja, sajtóértekezletet tartott, amelyen


többek között a következő témákat dolgozta fel.

1. Megjelent az erdőterületek megközelíthetőségére vonatkozó 2010/56-os törvény


A tövény lehetővé teszi nem csak a meglévő úthálózat karbantartását, hanem új
utak kiépítését is.
A jogszabály előírja, hogy a megvalósítási sorrendet az alapján állapítják meg,
hogy mennyire felel meg a célnak a jelenlegi úthálózat, milyen tervezett munkálatok és
kitermelési üzemterv érvényes a helyszínen, és miként lehet az esetleges tűzoltási
feladatokat ellátni.
A 2010/56-os törvény egyaránt vonatkozik az állami köztulajdonban, a települési
önkormányzatok-, és a magánszemélyek tulajdonában lévő utakra.
Újságírói kérdésre válaszolva a kormánymegbízott elmondta: valóban vannak
problémák az erdei utak visszaszolgáltatásával, de más megyékhez képest Háromszék
nem áll rosszul ebben a tekintetben. A megye területén futó 1200 kilométer erdei útból
500 kilométer utat visszakaptak a települések, közbirtokosságok és magánszemélyek –
mondta el György Ervin.

2. Népszámlálás 2011 októberében


2011 októberében kerül sor a tízévente esedékes népszámlálásra és az ingatlanok
számbavételére – mondta el sajtóértekezletén György Ervin. A népszámlálás célja a lakosság
számának, területi eloszlásának és összetételének pontos megismerése, valamint a lakások és a
lakhatási körülmények pontos felmérése. A népszámlálást megelőzi az általános mezőgazdasági
összeírás, amelyre várhatóan jövő év elején kerül sor.

3. Táblák, zászlók
Megelőzendő minden további fölösleges vitát, körlevelet küldtem a megye
minden polgármesteri hivatalának, amelyben összefoglaltam a táblák és zászlók
kitűzésére vonatkozó összes tudnivalót és kértem, hogy tartasanak be minden vonatkozó
előírást – mondta el György Ervin.

Erdély András
szóvivő
Kovászna Megyei Kormányhivatal