Sunteți pe pagina 1din 9

Strategia de modernizare a institutiei publice la

nivelul Comunei Crucea

CAPACITATE ADMINISTRATIV
1. CONSIDERAII GENERALE
Transformarea unei comuniti n timp, presupune un potenial ridicat de
adaptare continu a acesteia la condiii noi de ordin social, economic i politic.
Unul din domeniile de baz care trebuie modernizat, mbuntit i adaptat cu
prioritate la noile cerine de ordin social ntr-o societate aflat n plin dezvoltare i
transformare, este fr ndoilal cel al administraiei publice locale. Mai mult,
promovarea unei societi informaionale accesibile tuturor poate democratiza
accesul la oportunitile de dezvoltare. De asemenea va permite comunitii locale
efectuarea unui salt tehnologic i o participare mai bun la activitile de inovare i
nalt productive.
innd cont de necesitatea actual de cretere a capacitii administrative a
autoritilor publice locale i n deplin acord cu valorile europene ale dministraiei:
transparena, predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea i eficiena pot fi
definite obiectivele strategiei proprii de modernizare a Unitii Administrativ
Teritoriale a Comunei Crucea.
2. CONTEXTUL INTERN
Dezvoltarea capacitii administrative are scopul de a promova i susine crearea
att la nivel local a unei administraii publice care s devin un important factor de
competitivitate, dezvoltare, progres i coeziune.
Principalele aciuni avute n vedere de institutia noastra sunt:

mbuntirea calitii serviciilor publice i sporirea capacitii de a furniza


noi servicii;
Dezvoltarea capacitii de accesare i management al fondurilor de
dezvoltare interne i externe, n special a fondurilor europene.
Scopul dezvoltrii capacitii administrative la nivelul comunei Crucea este
mbuntirea managementului n administraia local prin fundamentarea
planificrii resurselor, stabilirea obiectivelor, activitilor i a procedurilor care n
final s ofere cetenilor servicii i utiliti la standarde de calitate i s faciliteze
procesul de dezvoltare economic local.
Obiectivele vizeaz:
Dezvoltarea organizaional;
Managementul resurselor umane;
Managementul financiar contabil
Comunicarii inter-instituionale;
PREZENTAREA UNITII ADMINISTRATIV TERITORIALE
Ca structur organizatoric, Consiliul Local Crucea este alctuit dintr-un
numr de 12 consilieri, alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber
exprimat, n condiiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
Competenele, organizarea i funcionarea Consiliului Local Crucea sunt
reglementate prin Legea administraiei publice locale nr.215/2001, prin alte acte
normative uzuale n activitatea administraiei publice locale precum i prin propriul
Regulament de organizare i funcionare.
La nivelul Consiliului Local Crucea sunt constituite i funcioneaz
urmtoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare,
protectia mediului si turism;

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, invatamant,


sanatate si familie si protectia copilului;
Comisia de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si
urbanism;
Comisia de validare;
Aparatul propriu al Consiliului Local Crucea este organizat i funcioneaz n baza
organigramei, statului de funcii i Regulamentului propriu aprobate prin Hotrre
de Consiliul Local.
Structura organizatoric a aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Crucea cuprinde un numr de 27 funcii, din care 2 funcii de demnitate public,
15 funcii publice i 10 funcii contractuale i este organizat n urmtoarele
compartimente, cu atribuiile i rspunderile ce decurg din lege:
Contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice;
Asistenta sociala, stare civila, autoritate tutelara;
Resurse umane, salarizare;
Compartiment agricol;
Registratura, relatii cu publicul, arhiva;

PSI;

Administrativ-gospodaresc;
Implementare proiecte finantate din fonduri europene;
Arhitect-sef, urbanism;
n exercitarea atribuiilor ce le revin compartimentele de specialitate
colaboreaz permanent.
La nivelul institutiei, modernizarea administraiei constituie un element de
competitivitate, un factor dinamizator pentru procesele economice i sociale din
comuna.

Scopul declarat al unei administraii comunale moderne este acela de


satisfacere al interesului tuturor cetenilor unitii noastre administrativteritoriale, prin intermediul unor structuri flexibile i un nalt profesionalism al
angajailor.
PROBLEMELE CRITICE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE LA
NIVELUL INSTITUTIEI
La nivelul instituiei noastre, principalele aspecte care influeneaz negativ
procesul de reform sunt:
desele modificri legislative n aceleai domenii de activitate, ceea ce
ngreuneaz adaptarea personalului la legislaia n continu micare;
sistemul de salarizare ca factor determinant al descurajrii funcionarilor
publici i al migrrii acestora ctre sectoare de activitate mai bine remunerate;
reticena din partea cetenilor pentru implicarea n activitatea
administraiei;
nu exist departamente specializate de informatizare la nivelul
administraiei locale;
la nivelul aparatului de specialitate al Primarului s-au constituit servicii
distinct pentru dezvoltare local i implementare programe i proiecte locale, care
se impune a fi consolidate din punct de vedere profesional, organizatoric i
metodologic.
Pentru a evalua in mod corect situatia actuala a institutiei, s-a procedat la
realizarea unei analize SWOT, care reflecta partile pozitive ale institutiei dar si
neajunsurile sau disfunctionalitatile din activitatea sa.
Astfel au rezultat urmatoarele:
Puncte tari(S)

Puncte slabe (W)

- dotarea suficienta cu echipamente IT;

- personal demotivat;

-comunicare eficienta atat din partea

- migrrarea personalului ctre sectoare

conducerii cat si din partea angajatilor;

de activitate mai bine remunerate

- procent ridicat al personalului angajat

- serviciile distinct pentru dezvoltare

cu studii superioare;

local i respective, implementare

-organizarea de audiente saptamanale

programe i proiecte locale, nu sunt

pentru cetateni;

consolidate din punct de vedere

-colaborare eficienta intre institutii;

profesional, organizatoric i

-existenta Regulamentului de

Metodologic;

Organizare si Functionare aprobat prin

-nu exist departament de informatizare

HCL;

la nivelul instituiei;

-procent ridicat al angajatilor institutiei

-circuit dificil al documentelor in cadrul

care detin o functie publica;

institutiei,necesitand introducerea unui


sistem si elaborarea unei evidente pe
calculator al acestora;

Oportuniti(O)

Amenintri (T)

- existenta compartimentului de

- dese modificri legislative n aceleai

implementare a proiectelor cu finantare

domenii de activitate;

europeana si accesarea fondurilor;

- sistemul de salarizare ca factor

-existenta programelor si proiectelor

determinant al descurajrii

privind reforma administratiei;

funcionarilor publici;

- integrarea in stucturile U.E.

- reticena din partea cetenilor pentru


implicarea n activitatea administraiei;

ORIENTRILE STRATEGICE ALE INSTITUTIEI


OBIECTIVE GENERALE

Procesul de modernizare a administraiei publice la nivelul Unitii Administrativ


Teritoriale a Comunei Crucea, vizeaz urmtoarele domenii:
A. Organizarea intern;
B. Managementul resurselor umane;
C. Managementul financiar-contabil;
D. Comunicarii inter-instituionale;
A. ORGANIZAREA INTERN
Obiectiv: Imbunatatirea comunicarii in cadrul institutiei.
Activitati:
- Elaborarea unui sistem standard de raportare a activitatii serviciilor
pentru evitarea dublarii sarcinilor si atributiilor;
- Intanlirii saptamanale ale sefilor compartimentelor;
Obiectiv: Creearea unui sistem modern de management al documentelor.
Activitati:
- Introducerea unui sistem computerizat de circulare al documenelor care
intra si ies din Institutie, rezultand un flux eficient al documentelor;
Obiectiv: Eficientizarea arhivarii documentelor.
Activitatii:
-Ordonarea dosarelor pe problematici si a lucrarilor indosariate;
- Elaborarea unei liste cu documentele publice;
- Indosariere electronica;

B. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


OBIECTIV: Gestionarea eficienta a timpului de lucru pe fiecare post.
Activiati:

- Analizarea fisei postului si suplimentarea sarcinilor fiecarui angajat,


acolo unde este cazul, pentru gestionarea mai eficienta a timpului de lucru cu
stabilirea si respectarea criteriilor de performanta pentru fiecare post in parte;
planificarea anuala a necesarului de personal la nivelul fiecarui serviciu, in functie
de incarcatura sarcinilor;
- Elaborarea fisei trimestriale pentru fiecare angajat pentru monitorizarea
modului de realizare a sarcinilor;
- Elaborarea de rapoarte de activitate trimestriala pentru fiecare salariat;
C. Managementul financiar contabil
Obiectiv: Coordonarea, in conditiile legii, a activitatilor de elaborare a
bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a executiei bugetare,
precum si indeplinirea, in conformitate cu prevederile actelor normative in
vigoare, a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale
in legatura cu intocmirea si executia bugetului local, constituirea si utilizarea
fondurilor publice.
Activitati:
- Organizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a veniturilor
bugetului Consiliului Local Crucea;
-

Intocmirea lucrarile de raportare periodica (luna, trimestru, an) cu

privire la executia bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Intocmirea darilor de seama contabile (bilant si contul de executie)
Trimestrial precum si contul de incheiere a exercitiului bugetar anual;

Obiectiv. Dotarea Serviciului Impozite si Taxe, cu echipamentul informatic


necesar cresterii eficientei activitatii specifice desfasurate.

D. Comunicarii inter-instituionale
Obiective specifice:
1.Realizarea unei comunicri eficiente cu autoritatea public local a
judeului Constanta, pentru identificarea nevoilor i resurselor n vederea
promovrii de proiecte i programe comunitare de dezvoltare a comunei;
2. Cooperarea cu Agenia de Dezvoltare Regional 2 Sud Est pentru
implementarea Panului National de Dezvoltare Rurala pn n anul 2013, precum
i pentru diseminarea informaiilor referitoare la Programele de finanare
extern i ale Guvernului Romniei, pe care autoritile locale le pot accesa;
3. Colaborarea continu cu serviciile deconcentrate ale ministerelor i ale
celorlalte organe centrale, cu instituii de nvmnt superior, pentru
dezvoltarea politicilor publice specifice domeniului;
4. Continuarea i eficientizarea relaiilor de colaborare/cooperare/parteneriat
cu ONG-uri, patronate i sindicate i alte organisme asimilate pentru
informare reciproc i identificarea nevoilor locale n vederea realizrii
unor proiecte de interes comun;
E. Sistem Informaional
Obiective specifice:
1.Lrgirea ofertei de servicii informaionale pentru mbuntirea relaiei
cetean- administraie publica prin elaborarea de pliante continand informatii
despre atributiile celor mai solicitate compartimente cuprinzand programul
acestora de audiente, fapt care a determinat scaderea numarului de cetateni care se
adresau in mod eronat altor compartimente;
2. Folosirea tehnologiei informaionale n vederea mbuntirii circulaiei

informaiilor la toate nivelurile instituiei, avand astfel posibilitatea de a utiliza


servicii, ct i de a crea servicii, de a primi informaii i a deveni productori de
informaie.
3.Elaborarea unui proiect de realizare a reelei INTRANET ntre Unitatea
Administrativ Teritorial a Comunei Crucea, Consiliul Judeean Constanta,
Instituia Prefectului judetului Constanta precum i cu celelalte Uniti
Administrativ Teritoriale din zon, pentru eficientizarea schimbului de informaii
i sporirea calitii activitilor administraiei publice locale;