Sunteți pe pagina 1din 8

ASOCIATIA MOLDOVENEASCA

DE STINTA POLITICA

Coord. V.TEOSA

TIINA POLITIC
N REPUBLICA MOLDOVA:
REALIZRI I PERSPECTIVE
Secia RELAII INTERNAIONALE

IAI, Pan-Europa, 2011

CZU 327(478+4)(082)=135.1=161.1=111
D 593
Ediia de fa tiina politic n Republica Moldova: realizri i perspective cuprinde materialele tiinifice ale
Conferinei jubiliare tiinifico-practice internaionale dedicat celei de a 15-a aniversre a Facultii Relaii
Internaionale, tiine Politice i Administrative, precum i rezultatele activitii de cercetare a Catedrei Relaii
Internaionale pe parcursul anului de studii 2010-2011. n cadrul monografiei sunt incluse cercetrile ce abordeaz
probleme actuale ale relaiilor internaionale a profesorilor Catedrei Relaii Internaionale a USM, ct i a
cercettorilor de alte catedre i instituii din republic i de peste hotare. De asemenea, a fost reflectat
compartimentul cercetrilor studeneti. Materialele sunt adresate att cadrelor didactice, studenilor, masteranzilor,
doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, ct i tuturor celor interesai de domeniul relaiilor
internaionale.
REDACTOR TIINIFIC
Valentina Teosa, doctor habilitat n tiine politice, profesor universitar
RECENZENI:
Sergiu Nazaria, doctor habilitat n tiine politice, confereniar universitar
Emil Ciobu, doctor n istorie, confereniar universitar
Teosa V. (Coord.)
TIINA POLITIC N REPUBLICA MOLDOVA: REALIZRI I
PERSPECTIVE. Secia Relaii Internaionale
Materialele conferinei tiinifice internaionale, Chiinu,
15-16 octombrie 2010. Chiinau, 2011, 487p.
ISSN 1857-1336.- ISBN 978-9975-70-011-5
1(2), 2007: ISBN 978-9975-70-012-2
200.
ISBN 978-9975-70-012-2

USM, 2011

CUPRINS
SECIA 1: RELAII INTERNAIONLE N LUMEA GLOBAL
BAGRIN Mariana
CONFERINA DE LA IALTA (4 11 FEBRUARIE 1945) I PROBLEMELE LUMII
POSTBELICE..........................................................13
BUSUNCEAN Tatiana
CONCEPIA SERVICIILOR SPECIALE (SECRETE) DIN PERSPECTIVA COMBATERII
TERORISMULUI..................................................................29
CEPOIDA Petru
ORGANIZAIILE INTERNAIONALE NON-GUVERNAMENTALE N ELABORAREA I IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR
INTERNAIONALE DE SNTATE..........................................................38
CUDREAVEVA Nadejda, NICOLAESCU Irina
STRATEGIILE I CONCEPTELE COMUNITII INTERNAIONALE DE BUSINESS N CONTEXTUL
DEZVOLTRII CONTEMPORANE....48
,
:
...........................................63
,

.......................................................71
EANU Constantin
CONFLICTELE I CRIZELE INTERNAIONALE ABORDRI TEORETICE I STRATEGII
CONCEPTUALE..........................................81
ILACIUC Dinu
APARIIA ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE I ROLUL LOR N POLITICA STATELOR
MEMBRE.............................................................88
ILACIUC Andrei
STATUTUL DE AR NEUTR N RELAIILE INTERNAIONALE: ASPECTE TEORETICOPRACTICE.........................................................97
JUC Victor
FUNDAMENTAREA TEORIILOR RELAIILOR INTERNAIONALE PRIN MARILE DEZBATERI(PRIMELE
TREI EDIII)........................................104
MALIUJCO Inga
COMPETENA I ROLUL INSTITUIILOR NAIONALE N GARANTAREA DREPTURILOR I
LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE
OMULUI.............................................................................................115
MORARU Pavel
CONSECINE ALE APLICRII PRINCIPIULUI CAPITULRII NECONDIIONATE N TIMPUL CELUI
DE-AL DOILEA RZBOI MONDIAL...................................................................................................125
PINZARI Svetlana
MULTILATERAL DIPLOMACY OF THE SLOVAK REPUBLIC IN 2001-2008: INSTITUTIONS,
LEGISLATION AND ACTIONS.........................134
SLOBODENIUC Ghenadie, SLOBODENIUC Artiom
PERSPECTIVELE DIPLOMAIEI PRIN TIIN, TEHNOLOGIE I INOVAIE N SECOLUL
XXI.................................................................148
SPINEI Tudor, DOBND Liuba

GEOPOLITICA RESURSELOR ENERGETICE........................................162


SECIA II: INTEGRAREA EUROPEAN:
PROBLEME I PERSPECTIVE
AFANAS Nicolae
IMPACTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE ASUPRA SECURITII NAIONALE A REPUBLICII
MOLDOVA.....................170
CLDARE Gheorghe
NEGOCIEREA ACORDULUI DE ASOCIERE A REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA
EUROPEAN...............................................182
CEBOTARI Svetlana, FRUZNZ Veronica
STRATEGIA DE SECURITATE NAIONAL A REPUBLICII MOLDOVA N CONTEXTUL INTEGRRII
EUROPENE......................196
COLESNIC Natalia
DIMENSIUNI PARLAMENTARE ALE PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEAN. CAZUL REPUBLICII
MOLDOVA..................................207
CONACU Vasile
STRATEGII DE GARANTARE A SECURITII REPUBLICII MOLDOVA N CONTEXTUL COOPERRII
BILATERALE CU UNIUNEA EUROPEAN...........................................................................217

: .............226
MORARI Cristina
CORELAREA DIMENSIUNILOR EXTERN I INTERN N PROCESUL DE INTEGRARE
EUROPEAN...........................................239
NICOLAESCU Irina
MICAREA SINDICAL EUROPEAN: PROVOCRI I
PERSPECTIVE............................................................................................247
VASILESCU Grigore
STRATEGII
DE
INTEGRARE
EUROPEAN
MOLDOVA..................................................................................................255

PENTRU

REPUBLICA

VASILESCU Dumitru, PRYLYPKO Ganna


EFFECTS OF ECONOMIC INTERDEPENDENCE ON THE EUROPEAN INTEGRATION OF THE
NEIGHBOURING COUNTRIES. THE CASE OF MOLDOVA AND
UKRAINE.263

SECIA III: COLABORAREA INTERNAIONAL I DEZVOLTARE DEMOCRATIC


ANDRIE Vasile, DOBND Liuba
POLITICA
ENERGETIC
A
FEDERAIEI
RUSE
GEOPOLITIC...............................................................................................278
BOLBOCEAN Ruslan
RELAIILE REPUBLICII MOLDOVA CU VECINII, ULTIMELE EVOLUII I
PERSPECTIVE....................................................................293
BUSUNCEAN Tatiana

CONTEXT

COOPERAREA INTERNAIONAL I SCHIMBUL DE INFORMAII


NTRE SERVICIILE DE INFORMAII.....................................................298
DOLGHII Elena
COOPERAREA CONSILIULUI EUROPEI CU REPUBLICA MOLDOVA N CONTEXTUL ASIGURRII
SECURITII DEMOCRATICE.........305
EJOVA Cristina
REPUBLICA MOLDOVA N CONTEXTUL INTERACIUNII RILOR CSI N COMBATEREA
TERORISMULUI INTERNAIONAL..............316
,

.................................................324
FRUNZ Veronica
IMPACTUL FUNDAMENTELOR MORALE ASUPRA POLITICII EXTERNE A REPUBLICII
MOLDOVA...................................................335
LAVRIC Aurelian
CONFLICTUL NISTREAN DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR
INTERNAIONALE..................................................................................349
NAZARIA Sergiu
DESPRE
UNELE
ASPECTE
ALE
RELAIILOR
LA NCEPUTUL SEC. AL XXI-LEA........................................................363

MOLDO-ROMNE

NEGUT Andrei
UNELE ASPECTE ALE RELAIILOR MOLDO-FRANCEZE: STAREA I PERSPECTIVELE
DEZVOLTRII............................................................368
STERCUL Natalia

..386
STRUIU Eugen
REPUBLICA MOLDOVA N CADRUL SPAIULUI GEOECONOMIC MONDIAL: PROBLEME I
PERSPECTIVE.GNDIREA GEOPOLITIC A LUI ANTON
GOLOPENIA..................................................................398
SECIA STUDENILOR
GARABA Cristina, MORARI Cristina
POLITICA MIGRAIONAL A UNIUNII EUROPENE: IMPLICAII PENTRU REPUBLICA
MOLDOVA..........................................................406
GRA Viorica, CONACU Vasile
PERSPECTIVA EUROPEAN N CONTEXTUL PARTENERIATULUI ESTIC: CAZUL REPUBLICII
MOLDOVA...............................................414
GOTMANIUC Irina, FRUNZ Veronica
IMPACTUL MIGRAIEI ASUPRA SITUAIEI DEMOGRAFICE DIN REPUBLICA
MOLDOVA...........................................................................424
LEANC Diana, TEOSA Valentina
STRATEGII I PRACTICI ALE COMUNITII INTERNAIONALE PRIVIND PROMOVAREA
DEZVOLTRII DEMOCRATICE N REPUBLICA MOLDOVA..........................................................................429
NIA Lilia, ILACIUC Andrei
FACTORUL GEOECONOMIC N POLITICA EXTERN A STATELOR LA ETAPA
CONTEMPORAN................................................................443
PATRACA Nadejda, CLDARE Gheorghe

OBIECTIVELE I PRIORITILE PARTENERIATULUI STRATEGIC MOLDOAMERICAN................................................................................450

SUMMARY

SECTION 1: INTERNATIONAL RELATIONS IN GLOBAL WORLD


BAGRIN Mariana
YALTA CONFERENCE (4-11 FEBRUARY 1945) AND PROBLEMS POSTWAR
WORLD.13
BUSUNCEAN Tatiana
THE CONCEPT OF INTELLIGENCE IN COMBATING TERRORISM...29
CEPOIDA Petru
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN DEVELOPING AND IMPLEMENTING
INTERNATIONAL HEALTH STRATEGIES38
CUDREAVEVA Nadejda, NICOLAESCU Irina
STRATEGIES AND CONCEPTS OF INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNITY IN THE CONTEXT OF
CONTEMPORARY DEVELOPMENT...48
,
POLITICAL IMAGE OF THE STATE: THE MAIN APPROACHES AND MODELS OF
FORMATION.63
,
INTERNATIONAL STRATEGY OF RESOLVING REGIONAL CONFLICTS AS A SUBJECT OF RESEARCH
IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY.71
EANU Constantin
INTERNATIONAL CONFLICTS AND CRISES - THEORETICAL APPROACHES AND CONCEPTUAL
STRATEGIES81
ILACIUC Dinu
THE EMERGENCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND ITS ROLE IN MEMBER STATES'
POLICY..88
ILACIUC Andrei
NEUTRAL STATUS IN INTERNATIONAL RELATIONS: PRACTICAL AND THEORETICAL
APPROACHES......................................................97
JUC Victor
SUBSTANTIATING THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS THROUGH "GREAT DEBATES" (THE
FIRST THREE EDITIONS).104
MALIUJCO Inga
COMPETENCE AND ROLE OF NATIONAL INSTITUTIONS TO GUARANTEE HUMAN RIGHTS AND
FUNDAMENTAL FREEDOMS.115
MORARU Pavel
CONSEQUENCES OF THE UNCONDITIONAL SURRENDER PRINCIPLE IN THE WORLD WAR
II......................................................125
PINZARI Svetlana
MULTILATERAL DIPLOMACY OF THE SLOVAK REPUBLIC IN 2001-2008: INSTITUTIONS,
LEGISLATION AND ACTIONS........................134
SLOBODENIUC Ghenadie, SLOBODENIUC Artiom
PROSPECTS OF DIPLOMACY THROUGH SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN THE 21ST
CENTURY.148

SPINEI Tudor, DOBND Liuba


GEOPOLITICS OF ENERGY RESOURCES.162

SECTION II: EUROPEAN INTEGRATION: PROBLEMS AND PROSPECTS


AFANAS Nicolae
THE IMPACT OF EU ENLARGEMENT ON THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA....................................170
CLDARE Gheorghe
EU-MOLDOVA ASSOCIATION AGREEMENT NEGOTIATION.182
CEBOTARI Svetlana, FRUZNZ Veronica
NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF
EUROPEAN INTEGRATION196
COLESNIC Natalia
PARLIAMENTARY DIMENSIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS. THE CASE OF
MOLDOVA........................207
CONACU Vasile
STRATEGIES TO SAFEGUARD MOLDOVAS SECURITY IN THE CONTEXT OF BILATERAL
COOPERATION WITH EU...217

KIEVS EUROPEAN POLICY: CHANGES VECTORS...226
MORARI Cristina
INTERDEPENDENCE OF THE EXTERNAL AND INTERNAL DIMENSIONS IN EUROPEAN INTEGRATION
PROCESS....................239
NICOLAESCU Irina
EUROPEAN TRADE UNION MOVEMENT: CHALLENGES AND
PROSPECTS247
VASILESCU Grigore
EUROPEAN INTEGRATION STRATEGIES FOR MOLDOVA..255
VASILESCU Dumitru, PRYLYPKO Ganna
EFFECTS OF ECONOMIC INTERDEPENDENCE ON THE EUROPEAN INTEGRATION OF THE
NEIGHBOURING COUNTRIES. THE CASE OF MOLDOVA AND
UKRAINE.263
SECTION III: INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEMOCRATIC DEVELOPMENT
ANDRIE Vasile, DOBND Liuba
RUSSIAN ENERGY POLICY IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT.278
BOLBOCEAN Ruslan
MOLDOVA'S RELATIONS WITH NEIGHBORS, RECENT DEVELOPMENTS AND
PROSPECTS..293
BUSUNCEAN Tatiana
INTERNATIONAL COOPERATION AND EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN
INTELLIGENCE298
DOLGHII Elena
COE COOPERATION WITH MOLDOVA IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC
SECURITY...305
EJOVA Cristina

MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE INTERACTION OF CIS COUNTRIES IN COMBATING


INTERNATIONAL TERRORISM316
,
LESSONS OF THE PEACE PROCESS IN MIDDLE EAST PEACE PROCESS TO RESOLVE THE
TRANSNISTRIAN CONFLICT.324
FRUNZ Veronica
IMPACT OF THE MORAL FOUNDATIONS ON FOREIGN POLICY OF
MOLDOVA.335
LAVRIC Aurelian
CONFLICTUL NISTREAN DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR
INTERNAIONALE...................................................................................349
NAZARIA Sergiu
ABOUT SOME ASPECTS OF THE MOLDOVAN-ROMANIAN RELATIONS AT THE BEGINNING OF 21ST
CENTURY363
NEGUT Andrei
SOME ASPECTS OF THE MOLDOVAN-FRENCH RELATIONS: STATE AND DEVELOPMENT
PROSPECTS368
STERCUL Natalia
ABOUT THE REVITALIZATION OF TURKEYS FOREIGN POLICY IN CAUCASUS
REGION.386
STRUIU Eugen
MOLDOVA WITHIN THE GLOBAL GEO-ECONOMIC SPACE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES. ANTON
GOLOPENTIAS GEOPOLITICAL THINKING.398
STUDENT SECTION
GARABA Cristina, MORARI Cristina
EU MIGRATION POLICY: IMPLICATIONS FOR MOLDOVA.406
GRA Viorica, CONACU Vasile
EUROPEAN PERSPECTIVE IN THE CONTEXT OF EASTERN PARTNERSHIP: THE CASE OF
MOLDOVA...414
GOTMANIUC Irina, FRUNZ Veronica
THE IMPACT OF MIGRATION ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN
MOLDOVA.424
LEANC Diana, TEOSA Valentina
STRATEGIES AND PRACTICES OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN PROMOTION OF
DEMOCRATIC
DEVELOPMENT
IN
MOLDOVA..429
NIA Lilia, ILACIUC Andrei
GEO-ECONOMIC FACTOR IN THE FOREIGN POLICY OF STATES AT THE CONTEMPORARY
STAGE..443
PATRACA Nadejda, CLDARE Gheorghe
OBJECTIVES AND PRIORITIES OF THE MOLDOVAN-AMERICAN STRATEGIC
PARTNERSHIP450