Sunteți pe pagina 1din 2

Baza de Date cu Firme din sectiunea Comert

MORE INFO
Pentru a veni in sprijinul agentilor de vanzari care doresc sa identifice noi potentiali clienti,
parteneri sau colaboratori, dispunem de o baza de date cu aprox. 50.000 de firme
reprezentative din domeniul de activitate comert, care pot fi structurate pe diverse criterii.
Clasificarea firmelor romanesti din categoria comert, atat de pe plan local, cat si pe plan
regional si/sau national se poate face dupa urmatoarele criterii:
Numele firmei
Codul fiscal (CUI)
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului
Adresa sediului social
Adresa de corespondenta
Telefon
Fax
Website
Adresa e-mail
Persoana de contact
Descrierea activitatilor sau codurile CAEN
Cifra de afaceri si / sau profit pe ultimul an de raportare
Numar de salariati corespunzator pe ultimul an de raportare
Daca informatiile si serviciile de care aveti nevoie nu se regasesc in oferta noastra va rugam
sa ne comunicati propunerile si observatiile dumneavoastra pentru a ne ajuta sa ne
imbunatatim portofoliul de servicii, adaptandu-l permanent la solicitarile si nevoile mediului
de afaceri.

Database with companies Trade section


MORE INFO
To support the sales agents who want to identify new potential clients, partners or contributors , we have a
database of approx. 50,000 representative companies in the field of trade activity , which can be divided
into different criteria. Classification category trade Romanian companies , both locally and regionally and
/ or nationally can be made according to the following criteria:
Company Name
Fiscal Code (SRC )
Trade Registry Number
Registered office address
Correspondence Address
phone
fax
website
E- mail
Contact person
Description of activities or NACE codes
Turnover and / or profit last reporting year
Number of employees properly on the last reporting year
If the information and services you need not included in our offer please let us know your suggestions and
comments to help us improve our service portfolio , constantly adapting it to the requirements and
business needs .