Sunteți pe pagina 1din 6

CE ESTE DIFERENTIEREA SI INDIVIDUALIZAREA ?

1.DIFERENTIEREA =adaptarea activitatii de predare- invatare-


evaluare,sub raportul continutului,al formelor de organizare si al strategiilor
didactice la:
* particularitatile copiilor
- capacitate de invatare
- ritm de gandire si actiune
- abilitati
- motivatii
- interese,aptitudini etc.
*la tipurile de individualitati

2.INDIVIDUALIZAREA =adaptarea activitatii didactice la potentele /


particularitatile individuale ale copilului

3.FUNCTIILE ESENTIALE
*faciliteaza realizarea idealului educativ
*asigura rezultate scolare mai bune
*previne si diminueaza situatiile de esec la integrarea scolara
*depisteaza la timp si stimuleaza interesele si aptitudinile copiilor
*previne si elimine fenomenele de suprasolicitare si subsolicitare
*potenteaza capacitatile cognitive
*conduce la formarea unor trasaturi de personalitate

ESTE IMPORTANT SA :
- observam copilul la joaca si la munca
- asiguram o ambianta in continua schimbare
- intelegem ritmul propriu de dezvoltare al
copilului
- stabilim obiective clare,individuale si de grup
bazate pe interese si necesitati
- sa respectam copiii si sa le apreciem ideile
- sa incurajam copiii inin rezolvarea problemelor
proprii,sa le stimulam respectul reciproc
- sa adresam intrebari determinand copiii sa
gaseasca raspunsurile
NECESITATEA INVATARII DIFERENTIATE
SI INDIVIDUALIZATE

Decurge din :
Specificul ratiunii umane cu diferente psihice si
psihofiziologice
Idealul educational = formarea unei personalitati
armonioase si creatoare,capabila sa se adapteze la
schimbare si sa ralizeze rolurile cu care o investeste
societatea
ADEVAR UNANIM RECUNOSCUT
COPILUL ~ PERSOANA UNICA

EL ARE personalitate
ritm propriu de crestere si dezvoltare
stil propriu de invatare
antecedente familiale unice

rezulta necesitatea cunoasterii copilului - punctul de plecare


in orice actiune formativa,pentru a dirija cu cat mai multe
sanse de succes dezvoltarea personalitatii lui

« Cunoasterea copilului este cheia de bolta a pedagogiei »


(Iosif Gabrea)
« Cunoasterea personalitatii copilului este tot atat de importanta ca si
cunoasterea lumii in care si prin care invatamantul isi atinge scopurile »
(B.Suchodolski)
« Nu trebuie sa i se predea copilului altceva decat ceea ce este potrivit
cu capacitatile sale si cu cunostintele pe care deja le poseda »(J.Locke)
CONDITII GENERALE PENRU ORGANIZAREA UNUI
INVATAMANT DIFERENTIAT SI INDIVIDUALIZAT
*cunoasterea temeinica a fiecarui copil,atat a particularitatilor varstei cat si a potentelor
individuale
*cunoastera temeinica a nivelului pregatirii anterioare a copilului ;un rol deosebit il au
formele de evaluare initiala
*insusirea de catre copil a unor deprinderi,tehnici de munca specifice fiecarei categorii de
activitati
*cunoasterea si stapanirea de catre copii a deprinderilor de munca intelectuala
*elaborarea materialelor ce vor fi puse la dispozitia fiecarei categorii de copii si a fiecarui
copil in parte,spre a asigura progresul lor necontenit
*alegerea celor mai productive strategii,adaptate particularitatilor grupului de copii si
fiecarui copil,dupa nevoile sale

SPECIFICITATEA ORGANIZARII UNUI INVATAMANT


DIFERENTIAT SI INDIVIDUALIZAT IN GRADINITA

*cunoasterea initiala a copiilor

nivel de cunostinte
nivelul capacitatilor cognitive
ritmul de munca
calitatile atentiei
efortul voluntar

interesele,inclinatiile
deprinderile intelectuale si motorii
gradul de maturizare socio-afectiva
gradul de independenta

*realizarea obiectivelor pedagogice de catre toti copiii,adecvand metodologia la


particularitatile individuale
*organizarea invatarii diferentiate si individualizate la toate tipurile de activitati si pe tot
parcursul desfasurarii secventelor de predare invatare
*evitarea suprasolicitarii ca si a subsolicitarii
*antrenarea diferentiata nu numai a copiilor cu dificultati in invatare sau cu lacune,ci si a
copiilor cu inclinatii speciale
*imbinarea activitatii diferentiate si individualizate cu activitatea frontala,favorizand
astfel potentarea capacitatii de invatare dar si relationarea copiilor,formarea capacitatii de
cooperare si competitie
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII DIFERENTIATE
IN GRADINITA
(intre aceste forme exista interferente)
1. invatamantul frontal- permite in anumite momente,formularea diferentiata a unor
sarcini ;
2. invatamantul in grupuri mici,de nivel ;si in cadrul centrelor de interes ;
3. invatamantul individualizat / personalizat

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE
1. invatamantul frontal
avantaje
*ofera prilej tuturor copiilor de a audia raspunsuri la intrebarile formulate(ce au diferite
grade de dificultate)
*permite prezentarea cunostintelor in inlantuirea lor logica
*prescolarii isi insusesc tehnici de munca specifice fiecarei categorii de activitati
*invata cum se folosesc instrumente de munca intelectuala
*munca fiind sistematic organizata,asigura insusirea temeinica si sistematica a
cunostintelor
*obisnuieste copiii cu ordinea si disciplina,creeaza ambianta sociala necesara intrucat se
adreseaza unui auditoriu colectiv
*ofera insusirea unor algoritmi de munca
*permite analize,sinteze,comparatii,generalizari,directionate de educatoare
dezavantaje
*sunt solicitati cu precadere copiii ce manifesta interes crescut si dau raspunsurile
asteptate
*lasa prea putine posibilitati pentru initiativa si munca independenta
*nu promoveaza colaborarea,actiunea in colectiv
*nu se dezvolta in suficienta masura capacitatea de adaptare la situatii noi
*nu se cultiva suficient gandirea divergenta
1. invatamantul pe grupe
are in vedere :nivelul intelectual al copiilor,ritmul de invatare,interesele
copiilor,continuturile si tematicile abordate
avantaje
*obiectivele invatarii se realizeaza luand in considerare interesele si potentele celor
educati
*stategiile pot fi selectate si adaptate particularitatilor si nivelului fiecarui grup
*se realizeaza in bune conditii educatia sociala a copiilor
*influenteaza dezvoltarea psihica a copiilor si contribuie la dezvoltarea lor morala
*prescolarii isi insusesc unele tehnici de cercetare
*ofera mai multe posibilitati de actiune si manifestare a copilului decat conducerea
frontala
*ofera oportunitati pentru satisfacerea intereselor de cunoastere,a independentei si
initiativei
*treptat ajung sa descopere anumite legitati ale lumii inconjuratoare
*copiii sunt mai activi si au ocazia de a aborda mai multe solutii de rezolvare a situatiilor
ivite in procesul de invatare
*stimuleaza atentia si spiritul critic
*traiesc emotii provocate de reusita
*invata sa persevereze pentru a contribui la reusita muncii in grup
*faciliteaza solidaritate intre membrii grupului si influenteaza condita
dezavantaje
*este mai dificila urmarirea muncii fiecarei grupe
*sunt solicitati cu precadere copiii mai prompti in raspunsuri
*evidentiaza competitia intre copii,nu intotdeauna benefica
2. invatamantul individualizat
avantaje
*copilulcucereste pas cu pas cunostintele
*investeste mai mult efort personal pentru intelegerea fenomenelor
*il obisnueste cu diferite responsabilitati,oferindu-i o mai larga autonomie
*isi insuseste deprinderi de munca fizica si intelectuala
*stimuleaza formarea deprinderilor de munca independenta
*dezvolta spiritul de initiativa,priceperea de organizare a muncii
*il determina sa caute noi mijloace de informare,sa gaseasca solutii viabile de solutionare
a situatiilor ivite
*sporeste increderea in fortele proprii
*dezvolta mai intens procesele psihice
*dezvolta aptitudini
*ajuta la eliminarea lacunelor
*respecta particularitatile de varsta si individuale
*ofera libertate si initiativa
*favorizeaza spiritul de investigare
*are certe valente formative ;munca individuala permite asimilarea temeinica a
cunostintelor,priceperilor si deprinderilor
*dezvolta autonomia in comportare
dezavantaje
*nu favorizeazacolaborarea,stabilirea de relatii,altruismul
*poate incuraja individualismul,egocentrismul
*il poate izola pe copil de colectiv daca activitatea nu este dirijata atent si nu este
imbinata si cu activitati frontale sau de grup
*influenta educatoarei este mult diminuata
*activitatea individuala rapeste mai mult timp

FISELE DE ACTIVITATE INDIVIDUALA – permit fiecarui copil sa execute o munca


personala adaptata posibilitatilor intelectuale
Acestea vizeaza—asimilarea de noi cunostinte
pentru diferite categorii de activitati,teme,subteme ;
formarea priceperilor si deprinderilor ;
consolidarea cunostintelor
Categorii
fise de recuperare,destinate sa completeze lacunele,sa corecteze cunostintele
fise de exercitii- cuprinzand aplicatii cu dificultati crescande(corelate cu cerintele
programei)
--fise de dezvoltare—cuprinzand un supliment de informatii si exercitii,fata de
programa comuna,menite sa dezvolte interesele si aptitudinile